Liebert AFC 500 kW - 1.450 kW
®
Üst Sınıf Erişilebilirliğe Sahip Adyabatik Freecooling Çözümü
Liebert® AFC, Üst Sınıf Veri Merkezleri için
İdeal Adyabatik Sulu Soğutma Çözümüdür
Emerson Network Power uygulama açısından neyin gerekli olduğunu belirlemeye yardımcı olan 12 Uzman
Merkezi ile farklı alanlarda çığır açan ürünleri ve servis hizmetleriyle yenilikçi çözümler sunmaktadır. 2.000'i
aşkın yetkili uzmanından yerel servis ve destek alan, 150'den fazla ülkede global bir ağla desteklenen Emerson
Network Power, müşterilerimiz nerede olursa olsun sistemler ve entegre çözümler sağlamak için eşsiz bir
konuma sahiptir.
Emerson Network Power, iş açısından kritik olan veri merkezi işlemlerinin desteklenmesi için doğru altyapının
kurulmasındaki güçlükleri anlar, yenilikçi çözümler sağlayarak ihtiyaçlara yanıt vermeye yardımcı olur ve
böylece müşterilerinin kendi iş gereksinimlerine odaklanmalarına olanak verir.
Liebert® AFC freecooling teknolojisinin sunduğu üstün seviyedeki enerji verimliliği ile çoklu
scroll kompresör yedeklemesi
ve yüksek verimliliğe sahip adyabatik ıslak ped sisteminin temin ettiği sonsuz kullanılabilirlikle bir araya getiriyor. Islak
ped, freecooling ve kondenser bataryalarına giren havayı
nemlendirerek, havayı nemlendirerek, neticesinde freecooling işlemini ve mekanik verimliliği artırır. Bu yüzden bu ünite,
dalgalı güç kaynakları gibi sınırlı su varlığının ve yüksek ortam
sıcaklıklarının olduğu en kritik
koşullar altında bile %100 soğutma kullanılabilirliğini garanti etmek üzere tasarlanmıştır.
2
Liebert AFC ... BT Sorunlarını Bitirir!
®
Ultra Sessiz
iki versiyon mevcuttur
İyileştirilmiş Su
Tüketimi
1.08
En Yüksek
Enerji Verimlilik
Düzeyleri
%100
100% Soğutma
Kullanılabilirliği
pPUE 1,08'e iner
Zorlu koşullar altında bile
Liebert® AFC:
Tek Ünite, Üç Soğutma Teknolojisi
Enerji Verimliliği
Yıl boyu adyabatik freecooling işlemi ve en aza indirilmiş kompresör kullanımları, rakiplerin geleneksel
freecooling chiller cihazları tarafından erişilmeyecek
yüksek verimlilik sunuyor.
Kısmi Yük
Saf adyabatik freecooling 20°C ortam sıcaklığına
kadar yükün %50'sini freecooling üzerinden yapar.
YENİ iCOM
7 inç Dokunmatik Ekran
iCOM® Control, dinamik veri merkezi ortamındaki
ünitelerin akıllı yönetimini sağlarken, yenilikçi 7 inç
dokunmatik ekran gelişmiş grafik işlevleri sunar.
Supersaver
Supersaver, sistem düzeyinde verimliliği maksimize etmek için zemine monteli ünitelerle iletişimden
faydalanan, iCOM®Control içerisinde yerleşik bulunan yazılım mantığıdır.
4
Freecooling
Entegre freecooling modülleri, veri merkezinin
gerektirdiği soğutma yükünü kompresörlere ihtiyaç olmadan sunar.
Adyabatik Soğutma
Yüksek etkinliğe sahip adyabatik ıslak pedler
freecooling ve kondenser bataryasına giren havayı nemlendirerek, neticesinde freecooling işlemini ve mekanik verimliliği artırır.
Hızlı Başlatma Rampası
Hızlı kurtarma kapasitesi: gücün yeniden başlatılmasının ardından ünitenin 70 saniye içerisinde tam
soğutma kapasitesini yeniden oluşturmasını sağlar.
Kontrol, harici tek fazlı bir güç kaynağına ihtiyaç olmadan çalışır durumda kalır.
Ultra Sessiz
Yeni nesil süper sessiz EC fanları, adyabatik pedlerin
sunduğu ses bariyeriyle birlikte son derece sessiz
bir çalışma sağlar.
Elektronik Genleşme Valfi
En aza indirilmiş yoğuşma basıncı güç tüketimini
azaltır, böylece yüksek verimlilik düzeylerine
erişmiş olur.
Back-Up
%100 Kompresör
yedeklemesi
Çoklu scroll kompresörler, 50°C dereceye kadar
olan ortam sıcaklığında, suyun az olması durumunda bile %100 soğutma yedeklemesini sağlar.
Mikrokanallı Kondenser
Bataryası
Tamamı alüminyumdan olan batarya, mekanik soğutma modu sırasında çok yüksek verimlilik seviyelerini
sağlar ve soğutucu akışkan şarjını en aza indirir.
5
Veri Merkezleri Adyabatik Freecooling ile Erişilebilecek Yeni Enerji Verimlilik Standartlarına Yöneliyor
Yakın zamandaki pazar trendleri yeni BT ekipmanlarının işlediği çalışma sıcaklıklarında artış tespit etti. Bu da,
freecooling kullanılabilirliğini daha yüksek ortam sıcaklıklarına genişleten adyabatik çözümlerde gelişmelere neden
oldu. ASHRAE* yönergelerine göre yapılan veri merkezi tasarımları sunulanın dışında izin verilen aralıklara doğru
hareket etmeyi kabul etti (A1-A4).
Liebert® AFC adyabatik freecooling chiller sunumuyla, Emerson Network Power müşteri ihtiyaçlarını karşılayarak,
daha sıcak iklimlerde, daha uzun süreli çalışan ve zorlu ortam koşullarında bile sürekli kullanılabilirliği garanti eden
freecooling kullanılabilirliğini maksimum düzeye çıkaran yüksek verimlilikte bir çözüm sunuyor.
100% 90% 80% 70%
60%
50%
40%
30%
30
25
Veri Merkezindeki Mutlak Nem (g/kg)
20
20%
15
2004
ASHRAE
A2
A4
Tavsiyesi
10
10%
A1
A3
5
2011
ASHRAE
Tavsiyesi
-10
-5
0
5
Veri Merkezindeki Sıcaklık (°C)
10
15
20
25
30
35
40
45
* Amerika Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği'nin havalandırma sistemlerine ilişkin oluşturduğu temel öneriler.
6
50
55
Tüm Koşullar Altında %100 Soğutma
Kullanılabilirliği
Emerson Network Power Liebert® AFC veri merkezlerinin maksimum kullanılabilirliğini sağlamak için
tasarlandı. Birleştirilmiş bir tasarım ve yeni teknolojilerin entegrasyonu, zorlu koşullarda dahi %100 soğutma
sağlayan, pazardaki en güvenilir adyabatik soğutucuyu ortaya çıkardı.
Su azlığında bile %100 soğutma
Büyük su depolama tanklarına da, su azlığından dolayı endişelenmeye de gerek yok. Kompresör yedeklemeli sistem tam soğutma kapasitesi sunmak için adyabatik sisteminin aktif olmasını gerektirmez.
Zorlu ortam sıcaklıklarında %100 soğutma
Liebert® AFC 50°'ye kadar olan ortam sıcaklığında tam kapasite
sağlar. Adyabatik sistem aktif durumdayken, yüksek sıcaklıklara
soğutma performansını etkilemeden erişebilir.
Gücün yeniden başlatılmasının ardından 70 saniye içerisinde
%100 soğutma garanti
Hızlı Başlatma Rampası özelliğine sahip Liebert® AFC, güç yeniden
başlatmasının ardından sadece 70 saniye içerisinde %100 soğutmayı
sağlayacak ve ünitenin anında aktivasyonunu temin edecektir.
Kontrol, buna ek olarak, harici tek fazlı bir güç kaynağına ihtiyaç
olmadan çalışır durumda kalmaya devam edecektir.
7
Yıl Boyu Adyabatik Freecooling, Benzersiz
Enerji Verimliliği Düzeylerinin Anahtarıdır
Ortamın sıcaklığına ve nemine
bağlı olarak Liebert® AFC, adyabatik, freecooling ve mekanik
soğutmadan oluşan üç yerleşik
teknolojisini bir araya getirerek güç ve su tüketimini sürekli
iyileştirir.
Tüm çalışma modları, aşağıdaki üçlü adyabatik etki sayesinde
yüksek verimlilik seviyeleri sağlar:
 freecooling kapasitesini
artırma
 freecooling çalışmasını daha
yüksek ortam sıcaklıklarına
genişletme
 mekanik soğutma
verimliliğini artırma
Liebert® AFC Çalışma Modları
FREECOOLING
Sadece fanların çalışması yeterli: su ve hava
arasında doğrudan ısı transferi.
ADYABATİK FREECOOLING
Adyabatik sistem, freecooling'in yüksek
ortam sıcaklıklarında çalışmasını sağlar.
HİBRİT SOĞUTMA
Adyabatik freecooling birincil soğutma kaynağı
olup, çoklu scroll kompresörler yedekleme olarak
kullanılır.
Freecooling
Freecooling
Adyabatik
Freecooling
Adyabatik
Kompresörler
Ayrıca, özellikle çalışma 26°ila
20°C gibi optimize edilmiş su
sıcaklık seviyelerinde çalışırken,
freecooling yaklaşık 32°C'ye varan ortam sıcaklığına kadar etkin olacak; hem de yıl boyu.
ADYABATİK MEKANİK SOĞUTMA
Kompresörün etkinliği adyabatik sistemle artırılır.
Kompresörler
GÜVENLİ MOD
Su azlığında da %100 kullanılabilirlik; mekanik
soğutma sistemi tam yükü tek başına
garantileyecektir.
8
Adyabatik
Kompresörler
Enerji Tasarrufundaki Yeni Adım
Tam ve Kısmi Yük Uygulamaları için İdeal Çözüm
Liebert® AFC, pazardaki herhangi bir rakibin en etkin soğutulmuş sulu sistemi ile karşılaştırıldığında, enerji
tasarruf seviyeleri açısından ciddi bir artış sağlıyor. Aşağıdaki grafikler Liebert® AFC'nin yıl içerisindeki
çalışma modlarını ve sonucunda sağladığı enerji tasarruflarını, Londra'da bulunan 1,4 MW veri merkezini
soğutan, yüksek verimliliğe sahip freecooling chiller ile karşılaştırmalı olarak gösteriyor.
%100 yük
Yıllık EER = 21
Yıl başına saat (n.)
600
500
400
Adyab.Mekanik
300
200
Freecooling
Hibrit
süre/yıl
süre/yıl
%50
100
%1'den daha az
%50
Yıllık Enerji Tüketimi
Freecooling Chiller
759.000 kWs
Liebert® AFC
577.000 kWs
süre/yıl
29.000 €
0
-10
-5
0
5
10
15
Ortam Sıcaklığı (°C)
20
25
30
Enerji Maliyeti
Tasarruf/Yıl
35
Adyabatik ve hibrit tasarımların avantajları, yıl boyu kompresör çalışmasının daha da azaltıldığı kısmi yükte
daha da etkilidir.
%50 yük
Yıl başına saat (n.)
Yıllık Enerji Tüketimi
Yıllık EER = 57
600
500
Hibrit
400
300
%10
Freecooling
süre/yıl
%90
200
Adyab.Mekanik
%1'den daha az
süre/yıl
süre/yıl
100
0
-10
-5
0
5
10
15
Ortam Sıcaklığı (°C)
20
25
30
35
Yukarıdaki grafikler ve değerler %30 glikol karışımlı ve 26°ila 20°C arasın girişi-çıkış sıvı sıcaklıklarına sahip
Bandırma'daki bir uygulamayla ilgilidir.
Freecooling Chiller
281.000 kWs
Liebert® AFC
185.000 kWs
Supersaver özellikli
Liebert® AFC Çalışma
107.000 kWs
28.000 €
Enerji Maliyeti
Tasarruf/Yıl
9
En Gelişmiş Entegre iCOM® Kontrol teknolojisi:
Ünite Düzeyinde Kullanıcı Dostu ve Hassas Bilgiler
7 İNÇ DOKUNMATİK
GRAFİK EKRAN
Hızlı ve sezgisel.
Verimliliği, adyabatik su kullanımı, soğutma kapasitesi ve sıcaklıklarından oluşan ana parametrelerin geçmiş trendini izler.
Arıza tespitlerinin anlaşılır şekilde görselleştirilmesi.
İki versiyonu mevcuttur: ünite
içinde ya da iç mekan kurulumları için uzaktan kurulabilir.
10
iCOM® Kontrol başlıca üç ayırt edici özelliğe sahiptir
Akıllı Enerji ve Su Yönetimi
Yerel sıcaklık ve nem profillerinin izlenmesi ünitenin işletme
maliyetlerini optimize eder.
Tasarrufları artırmak için Gelişmiş Mantıklar
Kompresörlerin ve fanları optimize edilmiş yönetimleri hibrit
mod kullanım ve verimliliğini maksimum seviyeye çıkarır.
Kesintisiz Kontrol Operasyonu
Hızlı geri gelme kapasitesi: %100 soğutma 70 saniyede kullanılabilir durumda.
Temel Web Erişimi
Intellislot
Kartıyla Gelişmiş Erişim
SiteScan®
Web Kontrolü,
Veri Yakalama,
Enerji Yönetimi
ve Planlama
Liebert® Nform™
ile İzleme ve
Alarm Bildirimi
Ekip Çalışması Düzeyi Mükemmel Senkronizasyon
Kullanıcı dostu kontrol, ekip çalışması düzeyinde de enerji ve
su yönetiminden faydalanır. Bu
sistem, farklı ünitelerin ana parametrelerinden ve çalışma modlarından (adyabatik, freecooling
ve mekanik soğutma) bilgileri
toplarken, su ve elektrik maliyetlerini de hesaba katar. Kontrol,
işletme maliyetlerini optimize
edecek kombinasyonu önsezili
olarak hesaplar ve ardından uygular.
Veri Merkezi Sistemi Seviyesi'nde Bile En Üst Verimlilik
Tüm veri merkezi senaryosunu
göz önüne aldığınızda, iç mekan
ve dış mekan üniteler de dahil
olmak üzere, veri merkezi düzeyi verimliliğin sağlanmasının ana
belirleyici Supersaver olur.
Kontrol içerisinde bulunan bu
yazılım mantığı, tüm bu üniteler
arasındaki LAN iletişiminden faydalanır. Bu, sistemin bütününde
mükemmel koordinasyonu sağlamak ve böylece freecooling çalışmasının artması ve neticesinde
de üstün enerji tasarruflarını beraberinde getirmedir.
11
Adyabatik Freecooling Chiller
500 kW ile 1450 kW arası mevcuttur
Liebert® AFC - Adyabatik Freecooling Chiller
Standart
Моdel FA0
046
117
130
Kuru Performans - ortam 35°C, adyabatik KAPALI
Soğutma
kW 518
573
655
803
948 1133
kapasitesi1
Islak Performans - ortam 35°C, bağıl nem %45, adyabatik AÇIK
1288
1451
494
543
630
764
903
1073
1218
1385
Soğutma
kapasitesi1
1396
1572
540
594
686
835
981
1175
1335
1516
562
622
SPL2
dB(A) 73,5
PWL3
dB(A) 94,7
Uzunluk
059
073
087
Ultra Sessiz
102
kW
053
046 LN 053 LN 059 LN 073 LN 087 LN 102 LN 117 LN 130 LN
708
869
1023
1228
73,5
74
74,5
74,5
74,5
75,0
75
67,5
67,5
68
68,5
68,5
68,5
69,0
69
94,7
95,5
96,3
97
97,6
98,1
98,5
88,9
88,9
89,5
90,3
91
91,5
92,0
92,5
mm 5597
5597
6867
8137
9407 10677 11947 13217
5597
5597
6867
8137
9407 10677 11947 13217
Derinlik
mm 3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
3043
Yükseklik
mm 2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
2669
Ses düzeyi
Boyutlar
1 Performans verileri aşağıdaki koşullarda hesaplanır: güç kaynağı 400 V/3 faz/50 Hz; soğutma sıvısı giriş/çıkış sıcaklığı 26/20°C; etilen glikol %30.
2 35 °C dış sıcaklıkta; birimden 1 m uzakta; serbest alan koşullarında; ISO 3744'e göre ölçüldü.
3 35°C dış sıcaklıkta ölçüldü; ISO 3744'e göre hesaplandı.
Tam ve Kısmi Yük Koşulunda Verimlilik
Ortam
Sıcaklığı
%100
YÜK
Madrid
Londra
35° C
840
sa/yıl
65
sa/yıl
EER 5.0
25° C
2.220
sa/yıl
1.690
sa/yıl
EER 7.3
5.700
sa/yıl
7.005
sa/yıl
EER 13
15° C
Kuru modda
da tam kapasite
Freecooling'i
Başlatır
50%
YÜK
25%
YÜK
EER 5.5
EER 5.2
EER 5.9
EER 5.4
Tam
Freecooling
EER 23
Tam Freecooling
EER 81
Tam Freecooling
5° C
Aşağıdaki koşullardaki FA0 Serisi için EER değerleri: adyabatik işlevi aktif (ıslak pedler modu) ve Orta Avrupa konumlarında alınan ortalama
nem verilerine göre.
12
Freecooling Chiller
500 kW ile 1450 kW arası mevcuttur
Liebert® AFC - Freecooling Chiller
Ortam
Sıcaklığı
Madrid
Модель FA0
Londra
046
053
Standart
059
073
087
Ultra Sessiz
102
117
130
046 LN 053 LN 059 LN 073 LN 087 LN 102 LN 117 LN 130 LN
Performansı - ortam 35°C
Soğutma
1 C
35°
kapasitesi
Ses düzeyi
SPL2
PWL
3
25° C
dB(A) 74,0 74,0
2.220
1.690
dB(A) 94,8
94,8
sa/yıl
sa/yıl
Kuru
957 modda
1141 1296 EER
14635.5 497
da tam kapasite
Freecooling'i
Başlatır
74,5 75,0
75
75,0 75,5 75,5
68,0
EER
7.3
EER
5.9
95,5 96,4
97
97,7 98,2 98,5
88,9
mm 5597 5597
5.700
7.005
sa/yıl
sa/yıl
mm 2260
2260
6867 8137
EER 13
2260 2260
840
kW 521 65 577
sa/yıl
sa/yıl
660EER 5.0
808
547
636
769
915
EER 5.2
1083
1229
1400
68,0
68,5
69,0
69,5
69,5
88,9
89,5
69,0
69
EER
5.4
90,5
91
91,7 92,2
Tam
Freecooling
92,5
Boyutlar
Uzunluk
15° C
Derinlik
Yükseklik
mm 2630
2630
2630
9407 10677 11947 13217 5597
5597 6867
Tam Freecooling
EER 23
2260 2260 2260 2260
2260 2260 2260
2630 Tam
2630Freecooling
2630 2630
2630
2630
2630
2630
8137 9407 10677 11947 13217
EER 81
2260 2260 2260 2260 2260
2630
2630
2630
2630
2630
1 Performans verileri aşağıdaki koşullarda hesaplanır: güç kaynağı 400 V/3 faz/50 Hz; soğutma sıvısı giriş/çıkış sıcaklığı 26/20°C; etilen glikol %30.
5° C
2 35 °C dış sıcaklıkta; birimden 1 m uzakta; serbest alan koşullarında; ISO 3744'e göre ölçüldü.
3 35°C dış sıcaklıkta ölçüldü; ISO 3744'e göre hesaplandı.
Tam ve Kısmi Yük Koşulunda Verimlilik
Ortam
Sıcaklığı
%100
YÜK
50%
YÜK
25%
YÜK
EER 5.0
EER 4.4
EER 5.5
EER 5.2
Madrid
Londra
35° C
840
sa/yıl
65
sa/yıl
EER 4.1
25° C
2.220
sa/yıl
1.690
sa/yıl
EER 5.1
15° C
5.700
sa/yıl
7.005
sa/yıl
EER 11
Freecooling'i
Başlatır
EER 11
Tam Freecooling
EER 32
Tam
Freecooling
Tam Freecooling
5° C
FD0 Serisi için EER değerleri
13
Emerson Network Power
Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar için Isı
Yönetim Veri Merkezi Altyapısı
Liebert® HPC
40 kW ile 1600 kW arasında geniş çeşitlilikte
yüksek verimli Freecooling Chiller
• Özellikle veri merkezi uygulamaları ve
SmartAisleTM ile birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır
• Üstün enerji tasarrufu versiyonu
•iCOM® kontrol özellikli
Liebert® PDX - Liebert® PCW
Liebert PDX 15 kW ila 120kW arası seçenekler
Liebert PCW 30 kW ila 220kW arası seçenekler
• Üstün enerji tasarrufu
• Eurovent sertifikalı performans
•iCOM® Control ile benzersiz kontrol
özellikleri
Trellis™ Platformu
Liebert® EFC
Dolaylı buharlaşmalı hava Freecooling ünitesi
• iCOM kontrol özellikli
• Yeni nesil Liebert® EC Fanları
• Eurovent sertifikalı ısı eşanjörü
14
Emerson Network Power’in Trellis platformu, veri merkezi BT ve tesis alt
yapısının birleştirilmiş biçimde yönetimini sağlayan gerçek zamanlı bir altyapı
optimizasyon platformudur. Trellis platform yazılımı kapasiteyi yönetebilir, envanteri izleyebilir, değişiklikleri planlayabilir, yapılandırmaları görselleştirebilir,
enerji kullanımını analiz edebilir, hesaplayabilir, soğutma ve güç ekipmanını
optimize edebilir ve sanallaştırma için etkinleştirebilir. Trellis platformu, BT ve
tesis organizasyonlarının, veri merkezinin sürekli en yüksek performansta çalışmasını sürdürmelerine yardımcı olmak için, veri merkezini takip ederek sistem bağımlılıklarının ayrıntılarıyla anlaşılmasını sağlar. Bu birleşik ve eksiksiz
çözüm size, veri merkezinizdeki gerçek durumu görme, doğru kararları alma
ve kendinizden emin bir şekilde eylemde bulunma gücü verir.
Servis
Liebert® AFC
Adyabatik Freecooling Chiller 500 ile
1450 kW arası
• Entegre adyabatik ped sistemi
• Yüksek freecooling kapasitesi
• 100% kompresör yedeklemesi
SmartAisle™
• Koridor kapaması
• En yüksek enerji verimliliği sağlaması
• Tüm Liebert® soğutma üniteleriyle çalışması
Emerson Network Power, tüm kritik
altyapıya adanmış, aşağıdaki olanakları
sunan, endüstrideki en büyük global
servis kuruluşuyla destekler:
• Tasarım, kurulum ve başlatma
• Garantili servis
• Önleyici bakım
• 7 gün 24 saat uzaktan izleme
• Acil durum servisi
• Tesis denetimleri
Servis Sözleşmeleri
İş için kritik olan altyapının düzenli
servis görmesi, çalışır durumda
kalmayı garantiler ve ekipmanın
kullanım ömrü boyunca toplam sahip
olma maliyetini düşürür.
Servis sözleşmeleri, operasyonun
beklenmedik
zamanlarda,
ek
maliyet çıkaracak şekilde kesintiye
uğramasından kaçınmak için altyapının
düzenli olarak bakılmasını garantiler.
Emerson Network Power servis
sözleşmeleri, tüm teknolojileri kapsar
ve belirli işletme gereksinimlerine
uyarlanabilir.
Liebert® CRV
DX ve CW versiyonlarında sıra bazlı yüksek
verimli hassas soğutma üniteleri 10 kW ila 50 kW
arasında mevcuttur
• Sunucu yükünü karşılamak ve enerji tasarrufu
yapmak için tam hava akışı ve soğutma
kapasitesi modülasyonu
• En yüksek verimlilikle en iyi kapsanan alan
kapasitesi
• Daha büyük esneklik sağlamak için altı farklı
kontrol modu
Liebert® XD
Sunucunun yakınına kurulan soğutucu akışkan
bazlı yüksek yoğunluklu soğutma sistemi
• Kabin başına maksimum 30 kW için sıcak
nokta yönetimi
• Tak-çalıştır çözümlü isteğe bağlı yükseltme
• Yüksek verim ve %100 hassas soğutma
LIFE™
İşletim anormalliklerinin gerçek
zamanda teşhis edilip çözülmesiyle
sistemin maksimum süreyle
kullanımda kalması
• Uzman mühendislerce 24 saat
gerçek zamanlı takip
• Sistem verilerinin takibi ve
eğilimlerinin saptanması
• Uzman veri analizi ile teşhis
sayesinde etkili proaktif bakım ve
gelecekte oluşacak anormalliklerin
önlenmesi
• Uyarı Mesajları
• Yerinde düzelten bakım ekipleri
15
Kritik İş Verilerinde ve Uygulamalarda
Yüksek Kullanılabilirlik Sağlama.
Emerson Network Power Hakkında
Bir Emerson (NYSE:EMR) kuruluşu olan Emerson Network Power veri
merkezleri, sağlık ve endüstri tesisleri için kullanılabilirlik, kapasite
ve verimliliği maksimize eden yazılım, donanım ve servisleri sağlar.
Akıllı altyapı teknolojilerinde güvenilir bir sektör lideri olan Emerson
Network Power, BT ve tesis yönetimi arasındaki boşluğu dolduran
ve kapasite gereksinimleri ne olursa olsun verimlilik ve ödünsüz
kullanılabilirlik sağlayan yenilikçi veri merkezi altyapı yönetimi
çözümlerini sunar. Çözümlerimiz dünya çapında yerel Emerson
Network Power servis teknisyenleri tarafından desteklenmektedir.
www.EmersonNetworkPower.eu adresinden Emerson Network
Power ürün ve servisleri hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
Adresler
Emerson Network Power
Global Headquarters
1050 Dearborn Drive
P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229, ABD
Tel: +1 614 8880246
Emerson Network Power
Thermal Management EMEA
Via Leonardo Da Vinci, 16/18
Zona Industriale Tognana
35028 Piove di Sacco (PD) İtalya
Tel: +39 049 9719 111
Faks: +39 049 5841 257
[email protected]
Emerson Network Power
Türkiye
Çavuşoğlu Mh. Spor Cd.
No 84 K 2-3
34870 Kartal-İSTANBUL
Tel: +90 216 586 7900
Faks: +90 216 586 7979
[email protected]
Her ne kadar bu belgede geçen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması konusunda her türlü
önlem alınmış olsa da, Emerson, bu bilgilerin kullanılmasından veya herhangi bir hata ya
da eksiklikten kaynaklanan zararlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.
Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
MKA4L0TKAFC Rev.2-05-14
EmersonNetworkPower.eu
Emerson, Liebert®, SmartAisleTM, TrellisTM, LifeTM ve Emerson Network Power, Emerson Electric Co. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. ©2014 Emerson Electric Co.
Download

Liebert® AFC - Emerson Network Power