Přehled programu
Skupina 8
8.1 Kování pro voštinové desky
i
Přehled sortimentu 8.1.0
8.2 Spojovací kování
i
Přehled sortimentu 8.2.0 - 8.2.1
8.3 Kování pro postele a čalouněný nábytek
i
Přehled sortimentu 8.3.1
8.4 Soklové seřizovací kování
i
Přehled sortimentu 8.4.1
8.5 Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
i
Přehled sortimentu 8.5.1
8.6 Závěsná kování
i
Přehled sortimentu 8.6.1
8.7. Nábytkové kluzáky, zarážky, podkládací klínky
8.7.0 - 8.7.1
Přehled programu Skupina 8
8.0.1
Přehled sortimentu
8.1 Kování pro voštinové desky
8.1.0
i
S lehkostí k úspěchu
Myšlenka realizovaná s lehkostí
Silný nástup lehkých konstrukcí
8.1.1
8.1.2 - 8.1.4
8.1.5
Druhy a struktura
voštinových desek
Připevnění kování
na voštinové desky
Lepený kolík hettinject
a plastové narážecí pouzdro Nr. 4 HT
8.1.6
8.1.7
8.1.8 - 8.1.10
Spojovací kování
pro voštinové desky
Spojovací kování AVB HT
pro voštinové pracovní desky
Poznámky ke strojnímu zpracování
voštinových desek
8.1.11
8.1.12
8.1.13
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
S lehkostí k úspěchu
Lehký materiál, fascinující nábytek. Voštinové desky stanovují
nová měřítka pro návrhy nábytku a interiérů. Výjimečný design
nové generace hodnotného nábytku pro bydlení a pro život.
Inovativní konstrukce zpřístupňují nové potenciály a trhy.
Lehčené voštinové desky jsou více než pouhý trend. Jsou
zárukou hospodárnosti. Tam, kde se stále zvyšují ceny surovin,
energie a náklady na transport, platí rčení "méně je více".
Kování pro voštinové desky
8.1.1
Kování pro voštinové desky
Myšlenka realizovaná s lehkostí
Nová lehkost bydlení
V obývacích pokojích a ložnicích se díky
použití voštinových desek otevírají nové
možnosti - obzvláště se zaměřením na:
• Silnostěnné korpusy
• Velkoplošné posuvné dveře
Osvěžující lehkost v kuchyni
V kuchyni je pracovní deska
středem všeho dění. Zejména
u velkoplošných pracovních
desek je použití voštinové
konstrukce inovativním řešením.
8.1.2
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Funkční lehkost pro vysoké nároky
Výstavní expozice, komerční prostory a interiéry jsou
předurčeny k použití lehčených konstrukcí. Výhoda nízké
hmotnosti se obzvláště tady vyplatí. Neboť právě zde
vznikají obzvláště vysoké náklady na dopravu a montáž.
Ať výstavní stánek, vybavení obchodu nebo
obytného interiéru - s lehkými voštinovými deskami
se dá realizovat hodnotný a funkční design.
Kování pro voštinové desky
8.1.3
Kování pro voštinové desky
Úleva v moderní kanceláři
Při stěhování velkého konferenčního nebo psacího
stolu se znova projeví výhody voštinových desek.
Díky výraznému snížení hmotnosti lze takové
konstrukce bez obtíží realizovat.
8.1.4
Kování pro voštinové desky
Voštinová deska navíc umožňuje podstatně větší
překlenutí s menším průhybem než konvenční deska.
Módní regály se silnými pohledovými hranami lze
snadno koncipovat a současně s nimi lehce manipulovat.
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Silný nástup lehkých konstrukcí
Moderní, ekonomický, současný
Díky konstrukci z lehkých
voštinových desek je navrhování
interiérů flexibilnější než kdykoli
předtím. Ať policové systémy,
otvíravé a posuvné dveře, korpusy,
stoly nebo pracovní desky - lehké
konstrukce nabízejí nový atraktivní
styl bydlení s enormními výhodami.
Ergonomie a hmotnost
• Nízká hmotnost materiálu
• Snížené náklady na transport
• Snadnější montáž a demontáž
• Jednoduchá manipulace obzvláště u mobilního nábytku
Nové možnosti designu v
• Rozměrech
• Tloušťkách materiálů
• Formátech
Vlastnosti materiálu
Šetrný ke zdrojům
Široké spektrum použití
• Vysoká stabilita
• Optimální pevnost v ohybu
• Překlene velké rozpětí
• Jednoduché zpracování
• Efektivní využití dřeva
• Optimalizace spotřeby energií
při výrobě a přepravě
• Efektivní využití přepravovaného
objemu
• Kuchyně a koupelny
• Ložnice a obývací pokoje
• Kanceláře a hotely
• Výstavní expozice,
komerční prostory, interiéry
• Obytné automobily a lodě
Kování pro voštinové desky
8.1.5
Kování pro voštinové desky
Druhy a struktura voštinových desek
Voštinová deska bez rámu
Voština
Plášť
Voština
Plášť
Voštinová deska s rámem
Rám
8.1.6
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Připevnění kování na voštinové desky
Plášť 4 mm
4
K upevnění kování na voštinové desky
bez rámu s pláštěm 4 mm musí být použito
vhodné kování. Na výběr jsou
• Lepené kolíky hettinject nebo
• Plastové pouzdro č. 4 HT
Detaily viz 8.1.8 - 8.1.10
Plášť 8 mm
Plášť 4 mm
8
4
Upevnění standardního kování na voštinové
desky bez rámu s pláštěm 8 mm se provádí
známým způsobem vruty nebo eurošrouby,
podobně jako na plný materiál třískové desky.
Pro kování, které bude vystaveno vyššímu
zatížení, doporučujeme použít lepené kolíky
hettinject.
Při upevnění kování na voštinovou desku s
pláštěm 4 mm a rámem se musí rozlišovat
mezi oblastí s rámem a oblastí bez rámu:
Oblast s rámem: Připevnění pomocí vrutů
nebo eurošroubů
Oblast bez rámu: Připevnění pomocí
• Lepených kolíků hettinject
nebo
• Plastových pouzder č. 4 HT
Detaily viz 8.1.8 - 8.1.10
Plášť 8 mm
8
Připevnění standardního kování na voštinové
desky s rámem a pláštěm 8 mm se provádí
známým způsobem vruty nebo eurošrouby,
podobně jako na plný materiál třískové desky.
Pro kování, které bude vystaveno vyššímu
zatížení, doporučujeme použít lepené kolíky
hettinject.
Kování pro voštinové desky
8.1.7
Kování pro voštinové desky
hettinject – nová spojovací technika
Lepené kolíky pro každou formu voštinové desky
Pro nábytkové konstrukce z lehčených voštinových desek bez
obvodového rámu a s opláštěním pouze 4 mm je žádoucí
řešení, které přemostí dutý vnitřek desky a při větším zatížení
poskytne dostatečnou odolnost proti vytržení.
Lepený kolík hettinject zavede vstřikované lepidlo na horní
i dolní plášť, spojí je a vznikne tak velmi stabilní konstrukce,
schopná přenášet namáhání tahem i tlakem.
8.1.8
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Skvělé výsledky testů
hettinject je injektážní technika s velkou bezpečnostní
rezervou. Perspektivní technologie zaručuje vysokou
odolnost proti vytržení a dosahuje extrémně vysokou
pevnost.
4
4
Níže uvedený obrázek ukazuje srovnání dosažených
pevností proti vytržení různých spojovacích prvků
ve voštinových deskách s 4 a 8 mm krycí vrstvou.
Pro porovnání je uveden eurošroub ø 6,3 mm v
třískové desce.
8
8
N
1250
Pevnost proti vytržení z voštinové desky s 4 mm opláštěním
Pevnost proti vytržení z voštinové desky s 8 mm opláštěním
Eurošroub 260 - 300 N
Speciální šrouby pro voštinové desky 270 - 310 N
Hettich pouzdro Nr. 4 HT 300 - 400 N
Lepený kolík hettinject 650 - 850 N
Speciální šrouby pro voštinové desky 620 - 720 N
Lepený kolík hettinject 750 - 1250 N
1000
750
Pevnost proti vytržení eurošroubu
z 19 mm třískové desky
500
250
Doporučuje se použití ve voštinové desce
Nedoporučuje se použití ve voštinové desce
Testy se vztahují na voštinové desky opláštěné třískovou deskou dle DIN EN 312 s hustotou dle DIN EN 323.
Hodnoty pevnosti proti vytržení spojovacích prvků mohou být ovlivněny typem a kvalitou používaných voštinových desek, jakož i tolerancemi při zpracování.
Z těchto důvodů je žádoucí odzkoušet použitelnost spojovacích prvků na konkrétním případu.
Pro upevnění málo namáhaných kování
(resp. pro statické zatížení) doplňuje plastové
narážecí pouzdro č. 4 HT nabídku hettinject
pro voštinové desky s opláštěním od 4 mm.
Např. podpěrky polic, nosiče šatních tyčí nebo
spojky zad lze osadit v libovolné pozici na
voštinové desce pomocí eurošroubů ø 6,3 mm.
Kování pro voštinové desky
8.1.9
Kování pro voštinové desky
Vedle strojního zpracování nabízí systém hettinject
možnost zpracovávat lepené kolíky také manuálně.
Montážní postup:
1. Vrtání otvoru
2. Očištění otvoru
3. Vsazení lepeného kolíku hettinject
4. Vtlačení lepidla
5. Jakmile kolík změní barvu, je množství lepidla dostatečné
6. Po vytvrzení lepidla může následovat montáž kování
8.1.10
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Pevné spojení
Pro konstrukční spoje voštinových desek s opláštěním
tloušťky od 3 mm slouží kování VB 36 HT.
Toto spojovací kování má speciální rozpěrné těleso,
které se zaražením čepu roztáhne pod horním
opláštěním desky.
Osvědčený princip vroubkovaného excentru pečuje o
to, že hlava kolíku je ve vnitřním vroubkování pevně
ukotvena a spolehlivě utažena.
Volitelně je VB 36 HT vybaveno montážní pomůckou.
Osazení způsobí, že kolík v tělese a díky tomu i díly
korpusu bezpečně drží již před utažením excentru.
Osazení
Spojovací kování AVB HT
AVB HT je silný partner pro spojování pracovních
desek a doplňuje sortiment pro 50 a 60 mm silné
voštinové desky s opláštěním tloušťky 8 mm.
Jednoduše se vloží do dvou otvorů průměru
40 mm a následně díky 90° převodu pohodlně
stáhne desky - volitelně šestihranným klíčem
nebo akumulátorovým šroubovákem.
Kování pro voštinové desky
8.1.11
Kování pro voštinové desky
8
Spojovací šroub AVB HT
8
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení
voštinových pracovních desek
• Pro tloušťky desek 50 a 60 mm
• Lze použít pro tl. opláštění 8 mm
• Vrtání pro těleso ø 40 mm
• Hloubka vrtání 46 nebo 56 mm
• V plastovém těle integrovaný 90°
převod s vnitřním šestihranem
umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Ocel chromátovaná/černý plast
Délka
mm
Rozměr X
mm
Tloušťka pracovní desky
50 mm
60 mm
Balení
65
33 - 44
9 079 567
9 080 216
1/20
100
49 - 61
9 079 570
9 080 217
1/20
150
75 - 86
9 079 571
9 080 218
1/20
13
ø40
X
X
8
4
50 / 60
Montážní návod
!
8.1.12
Kování pro voštinové desky
www.hettich.com
Kování pro voštinové desky
Poznámky ke strojnímu zpracování
Strojní zpracování
Řezání
jako plný materiál, pokud možno s předřezem
(nastavení dle výrobce stroje)
Vrtání
jako plný materiál, avšak vrtáky bez vodícího hrotu
Frézování
nesousledné
Dýhování a potahování
Specifický lisovací tlak
dle údajů výrobce voštinové desky
Olepování hran
Voštinová deska
• S rámem, opláštění 4 nebo 8 mm
hranovací páskou jako plný materiál
• Bez rámu, plášť 4 mm
s podpěrnou hranou (jako podpěra protilehlých vrstev opláštění
a jako základna pro nanášení dekorativní hrany)
• Bez rámu, plášť 8 mm
hranovací páskou jako plný materiál
Kování pro voštinové desky
8.1.13
Přehled sortimentu
8.2 Spojovací kování
i
Excentrické spojovací kování
Rastex 15
Excentrické spojovací kování
Rastex 25
Excentrická spojovací kování
VB 18/19/20/21
8.2.2 - 8.2.10
8.2.11 - 8.2.13
8.2.14 - 8.2.17
Excentrická spojovací kování
VB 35 / 35 M / 36 / 36 M
Excentrické spojovací kování
Stabilofix
Excentrické spojovací kování
VB 47
8.2.18 - 8.2.24
8.2.25
8.2.26
Spojovací kování
VB 25 T / 35 T / 45 -90 T / 90 -180 T
Trapézová spojovací kování
Policové spojky
VB 54 Toolex/VB 135
8.2.27 - 8.2.28
8.2.29 - 8.2.30
8.2.31 - 8.2.34
8.2. 0
Spojovací kování
www.hettich.com
Přehled sortimentu
8.2 Spojovací kování
i
Spojovací šroub
Nerozebíratelné spojovací kování
Everfix
Závěsné kování
MultiClip
8.2.34 - 8.2.35
8.2.36 - 8.2.37
8.2.38
Úhlové spojovací kování
VB 90
Spojovací kování pro věncové profily VB 16
Pokosový spoj VB 160
Spojky zad
8.2.39
8.2.40
8.2.41 - 8.2.42
Spojovací díly pro čela
Spojovací úhelníky a šrouby
Závěsné plechy
Šrouby, pouzdra, krytky
8.2.43
8.2.44 - 8.2.46
8.2.47 - 8.2.50
Spojovací kování
8.2. 1
Excentrické spojovací kování Rastex 15
• Konstrukční řešení usnadňuje montáž - díky tomu lze stáhnout
boky vzdálené až 4 mm od čelní hrany dílce
• Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování.
Kolík se utahuje vždy centricky, nežádoucí posun dílců je tím vyloučen!
• Excentr se utahuje plochým nebo křížovým šroubovákem PZ 3
nebo šestihranným klíčem SW 4
• Osazení překrývá okraje vrtání, použití krytky není nutné
• K použití pro dílce tloušťky 12, 15, 16, 18, 19, 22 nebo 29 mm
• Zinkový odlitek
Povrchová úprava
Pro dílce tl.
12 mm
Pro dílce tl.
15 mm
Pro dílce tl.
16 mm
Pro dílce tl. Balení
18 mm
niklovaný
0 020 049
0 079 451
0 079 457
0 071948
0 025 062
0 013 957
1/200
niklovaný
bez povrch. úpr.
0 020 050
0 079 452
0 079 458
0 073 459
0 073 456
0 013 958
2000
0 020 053
0 079 455
0 079 461
0 079 464
0 079 466
0 013 961
1/200
bez povrch. úpr.
9 020 420
0 079 456
0 079 462
0 079 465
0 079 467
0 013 962
2000
Povrchová úprava
Pro dílce tl.
19 mm
Pro dílce tl.
22 mm
Pro dílce tl.
29 mm
niklovaný
0 071950
0 025 064
0 071952
0 025 066
0 079 478
0 079 484
1/200
niklovaný
0 073 460
0 073 457
0 073 461
0 073 458
0 079 479
0 079 485
2000
bez povrch. úpr.
0 079 469
0 079 471
0 079 474
0 079 476
0 079 482
0 079 488
1/200
bez povrch. úpr.
0 079 470
0 079 472
0 079 475
0 079 477
0 079 483
0 079 489
2000
s osazením
!
Balení
bez osazení
Krytky pro Rastex 15 bez osazení (kromě Rastex 15 pro tl. 12 mm)
• Plast
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 071 054
1/200
hnědá
0 071 055
1/200
černá
0 079 490
1/200
borovice
0 079 491
1/200
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.4 - 8.2.10
8.2. 2
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrické spojovací kování Rastex 15
Rastex 15
pro dílec tl. 12 mm
Rastex 15
pro dílec tl. 15 mm
15
15
8
24
34
12
15
15
8
6
Rastex 15
pro dílec tl. 18 mm
Rastex 15
pro dílec tl. 16 mm
8
8
24
34
7,5
10
24
34
8
16
15 12,2
24
34
9
18 13,4
12,7
7,5
8
6
9
Rastex 15
pro dílec tl. 19 mm
Rastex 15
pro dílec tl. 22 mm
Rastex 15
pro dílec tl. 29 mm
15
15
15
8
8
24
34
9,5
19
8
24
34
11
22
15,7
14,2
24
34
14,5
29
19,2
9,5
11
14,5
Tvrdokovový vrták (HM) průměr 15 mm
pro excentrické spojovací kování Rastex 15
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Obj. číslo
Balení
0 044 757
1
Spojovací kování
8.2. 3
Rychlomontážní kolík Rapid S
Rychlý – rychlejší - Rapid S
Rychlomontážní kolíky Hettich s ocelovým dříkem nové generace.
Štíhlé, lehké a překvapivě silné. Montáž provedete bez nářadí
- kolík stačí pouze zatlačit. S Rastexem tvoří Rapid S perfektní pár.
Nový:
vysoce stabilní ocelový kolík
• Rychlá montáž bez nářadí,
stačí zatlačit rukou do otvoru
v boku korpusu
• Šetří čas a náklady
Barevné rozlišení pro
otvory ø 8 nebo ø 10 mm
• Pevné spojení uzavře spáru
a vyrovná tolerance vrtání
až do 1 mm bez ztráty
odolnosti proti vytržení
• Jednoznačné barevné rozlišení
průměrů vrtání 8 mm (modrý)
resp. 10 mm (zelený)
Opěrný kroužek zajišťuje
správnou pozici v boku korpusu
• Pro otvory ø 8 mm a ø 10 mm
s upínacími rozměry 20 mm
resp. 30 mm
Optimální pevnost díky
speciálním rozpěrným pouzdrům
Při vyšroubování kolíku závit na
pouzdru zamezí poškození otvoru
8.2. 4
Spojovací kování
www.hettich.com
Rychlomontážní kolík Rapid S pro Rastex 15
Průměr vrtání 8 mm a 10 mm
1. Rapid S prsty nasadíte do otvoru
a zastrčíte. Plastové pouzdro pevně
drží, zatlačení kolíku je snadné.
2. Rastex 15 vložíte do vyvrtaného otvoru.
3. Utažením Rastex 15 se pouzdro okamžitě
rozepře a pevnost proti vytržení kolíku
se podstatně zvýší. Dílce jsou pevně a
spolehlivě spojeny.
Rapid S
Rychlomontážní kolík DU 324/DU 325
24/34
ø8
ø8
20/30
10,5
• Rozpěrné pouzdro pro průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel/plast modrý
11
ø8
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
Rapid S DU 324
20
0 044 750
1/200
Rapid S DU 325
30
0 047 458
1/200
Rapid S
Rychlomontážní kolík DU 332/DU 333
24/34
ø8
• Rozpěrné pouzdro pro průměr vrtání 10 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel/plast zelený
ø10
20/30
10,5
11
ø10
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
Rapid S DU 332
20
0 044 758
1/200
Rapid S DU 333
30
0 044 759
1/200
Spojovací kování
8.2. 5
Kolík k zašroubování Twister
Twister - rychlá a bezpečná montáž
Volně otočná objímka umožňuje bezpečné držení kolíku Twister mezi prsty po celou dobu
zašroubování akumulátorovým šroubovákem - díky tomu nehrozí poranění ostrou hranou.
Hlava kolíku
Ocelový kolík
Správný kolík je stále po ruce
Barevná, volně otočná
plastová objímka s
vroubkovanou strukturou
• Vroubkované plastové objímky barvou
signalizují upínací rozměr
Zelená ➔ 20 mm pro Rastex 15
Modrá ➔ 24,5 mm pro Rastex 25
Černá ➔ 30 mm pro Rastex 15
20
Podélné drážky na
kolíku a na objímce
24,5
30
Twister
upínací rozměry
• Eurozávit pro řadu otvorů o průměru
5 mm v rozteči dle System 32
• Metrický závit M6 x 7,8 mm
pro pouzdra plastová nebo mosazná
Eurozávit nebo
metrický závit
• Optimální přenos kroutícího momentu
ze šroubováku na hlavu kolíku
• Snadné nasazení do otvoru umožní
sražená hrana na začátku závitu
Sražená hrana
8.2. 6
Spojovací kování
www.hettich.com
Kolík k zašroubování Twister/Pouzdra pro Rastex 15
Průměr vrtání 5, 8 a 10 mm
Kolík k zašroubování Twister DU 319/DU 320
24/34
20/30
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel pozinkovaná, plast zelený resp. černý
8,5
ø5
ø8
ø5
9
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
Twister DU 319
20
0 048 037
1/200
Twister DU 320
30
0 048 038
1/200
Kolík k zašroubování Twister DU 243/DU 232
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel pozinkovaná, plast zelený resp. černý
24/34
20/30
11
ø5
ø8
ø5
11,5
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
Twister DU 243
20
0 020 056
1/200
Twister DU 232
30
0 020 058
1/200
Kolík k zašroubování Twister DU 645/DU 644
M6
24/34
20/30
7,8
• Závit M6 x 7,8 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel pozinkovaná, plast zelený resp. černý
ø 8/10
ø8
11,5
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
Twister DU 645
20
0 020 155
1/200
Twister DU 644
30
0 020 157
1/200
ø8/10
DU 645 a DU 644 lze použít s …
Rozpěrným pouzdrem
s nebo bez nylonové kuličky
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
Páskovanými pouzdry č. 1
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
ø8
ø10
Páskovanými pouzdry č. 330
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
ø8
9/12
11
13
Délka
9 mm bez kuličky
12 mm s kuličkou
Obj. číslo
Balení
0 079 537
1/200
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
0 079 538
1/200
0 079 541
1/200
0 079 542
1/200
Pouzdrem č. 49
• Pro závit M6
• Průměr vrtání
8 mm
• Bílý plast
Balení
0 040 005
1/200
ø8
11
12
12
Pouzdrem č. 100
• Pro závit M6
• Průměr vrtání
10 mm
• Bílý plast
ø8
Obj. číslo
ø10
Pouzdrem č. 33
• Pro závit M6
• Průměr vrtání
10 mm
• Bílý plast
ø10
Obj. číslo
Balení
0 079 540
1/200
ø10
13
ø10
Obj. číslo
Balení
0 079 539
1/200
ø10
11
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
Spojovací kování
8.2. 7
Kolíky a pouzdra pro Rastex 15
Průměr vrtání 5, 6, 8 a 10 mm
Kolík DU 428/DU 425
• Závit M4 x 7,8 mm
• Upínací rozměr 20 mm/30 mm
• Ocel
24/34
M4
ø5/6/8/10
ø8
8
20/30
ø5 /6 /8 /10
!
7,8
Položka
Povrchová
úprava
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 428
bez povrch. úpr.
20
0 079 523
1/200
chromátované
20
0 079 524
1/200
DU 425
bez povrch. úpr.
30
0 079 521
1/200
chromátované
30
0 079 522
1/200
DU 428 a DU 425 lze použít s …
Rozpěrné pouzdro
Pouzdro č. 30
Pouzdro č. 74
• Závit M4
• Průměr vrtání 5 nebo 6 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
• Závit M4
• Průměr vrtání 8 mm
• Bílý plast
• Závit M4
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
ø5
ø5/6
ø6
ø8
7,8
ø8
ø10
ø10
8
10
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
5
0 048 578
1/200
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
6
0 065 541
1/200
0 079 529
1/200
0 079 530
1/200
Koncový šroub
• Závit M4
• Použitelný se závitovým pouzdrem M4*
• Ocel niklovaná
M4
9
* Závitové pouzdro
• Závit M4
• Průměr vrtání 5 mm
• Ocel chromátovaná
ø5
L
L
Délka L mm
Obj. číslo
Balení
Délka L mm
Obj. číslo
Balení
8
0 079 525
200
15
0 063 016
1/200
9
0 079 527
200
18
0 064 908
1/200
22
0 063 017
1/200
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
8.2. 8
Spojovací kování
www.hettich.com
Koncový a dvojitý kolík pro Rastex 15
Průměr vrtání 7,5 a 8 mm
Koncový kolík DU 110/DU 107
24/34
• Pro tl. boků 16 mm
• Průměr vrtání 7,5 mm
• Upínací rozměr 36 mm/46 mm
• Ocel chromátovaná
36/46
ø7,5
Položka
16
Upínací rozměr
mm
ø7,5
Obj. číslo
Balení
DU 110
36
0 079 543
1/200
DU 107
46
0 079 545
1/200
Koncový kolík DU 109/DU 108
24/34
• Pro tl. boků 19 mm
• Průměr vrtání 7,5 mm
• Upínací rozměr 39 mm/49 mm
• Ocel chromátovaná
39/49
ø7,5
19
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 109
39
0 079 547
1/200
DU 108
49
0 079 549
1/200
ø7,5
Dvojitý kolík DU 883/DU 868
24/34
• Pro mezistěnu tl. 16 mm
• Se Segerovou pojistkou
• Průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 36/20 mm nebo 46/30 mm
• Ocel chromátovaná
24/34
ø8
16
36/46
56/76
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 883
36/20
0 079 552
1/100
DU 868
46/30
0 079 602
1/100
ø8
ø7,5
Dvojitý kolík DU 880/DU 853
24/34
ø8
• Pro mezistěnu tl. 19 mm
• Se Segerovou pojistkou
• Průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 39/20 mm nebo 49/30 mm
• Ocel chromátovaná
24/34
19
39/49
59/79
Položka
ø8
ø7,5
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 880
39/20
0 079 554
1/100
DU 853
49/30
0 079 568
1/100
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
Spojovací kování
8.2. 9
Kloubový kolík pro Rastex 15
Průměr vrtání 5, 8 a 10 mm
Kloubový kolík DU 885/DU 860
• Použitelný od 90 do 180°
• Průměr vrtání 7 mm
• Upínací rozměr 20/20 mm nebo 39/39 mm
• Ocel chromátovaná
α
20/39
X
20/39
4
/4
24
ø7
Položka
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 885
20/20
0 079 579
1/100
DU 860
39/39
0 079 580
1/100
Upínací rozměr
mm
Obj. číslo
Balení
DU 650
20
0 079 570
1/100
DU 634
39
0 079 571
1/100
ø7
24/44
Kloubový kolík DU 650/DU 634
x
• Závit M6 x 7 mm
• Průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 20 mm/39 mm
• Ocel chromátovaná
24/44
α
20/39
ø7
Položka
15
ø8/10
ø8
Závitová pouzdra M6 – viz strana 8.2.7
Rozteč vrtání X pro kloubové kolíky DU 634 a DU 860
Úhelníky
α
Tloušťka desky
15
16
19
Rozteč vrtání X mm
pro DU 634
22
29
Úhelníky
α
Tloušťka desky
15
16
19
Rozteč vrtání X mm
pro DU 860
69,1
100°
37,7
37,3
22
29
36,0
34,8
31,8
30°
57,0
57,9
60,5
63,1
35°
54,7
55,4
57,6
59,7
64,7
105°
38,2
37,9
36,7
35,6
32,9
40°
52,9
53,5
55,3
57,1
61,3
110°
38,7
38,4
37,3
36,3
33,9
45°
51,5
52,0
53,5
55,0
58,5
115°
39,2
38,9
37,9
37,0
35,8
50°
50,3
50,7
52,0
53,2
56,2
120°
39,7
39,4
38,5
37,7
35,6
55°
49,3
49,6
50,7
51,7
54,2
125°
40,1
39,8
39,1
38,3
36,5
60°
48,3
48,6
49,5
50,4
52,4
130°
40,5
40,3
39,6
38,9
37,7
65°
47,5
47,7
48,4
49,1
50,8
135°
40,9
40,7
40,1
39,4
38,0
70°
46,7
46,9
47,5
48,0
49,3
140°
41,3
41,1
40,5
40,0
38,7
75°
46,0
46,1
46,5
46,9
47,9
145°
41,6
41,5
41,0
40,5
39,4
80°
45,3
45,4
45,7
45,9
46,6
150°
42,0
41,9
41,5
41,1
40,1
85°
44,7
44,7
44,8
45,0
45,3
155°
42,3
42,2
41,9
41,6
40,8
90°
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
160°
42,7
42,6
42,3
42,1
41,4
Pro kloubové kolíky DU 650 a DU 885 se rozteč vrtání X vypočítá: X = hodnoty z výše uvedené tabulky - 20
8.2. 10
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrické spojovací kování Rastex 25
• Vysoká bezpečnost díky vnitřnímu a vnějšímu vroubkování
• Vroubky brání samovolnému uvolnění excentru
• Pro povolení je třeba třikrát vyšší točivý moment
než u srovnatelného excentrického kování
• Kolík se utahuje vždy centricky
• Nedochází k uvolnění spojů následkem otřesů
• Rastex 25 s krycím osazením a bez krycího osazení
• Zinkový odlitek
Položka
Vnitřní a vnější vroubkování
… neboť dvojité lépe drží!
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
s osazením
niklovaný
0 079 695
1/200
bez osazení
bez povrch. úpr.
0 013 116
1/200
Rastex 25
Tvrdokovový vrták (HM) průměr 25 mm
pro excentrické spojovací kování Rastex 25
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Schéma vrtání dílce
Schéma vrtání A =
upínací rozměr + 9 mm
ø25
8
A (33,5)
Obj. číslo
Balení
0 046 074
1
Krytky pro Rastex 25
• Plast
7
12
Osa kolíku od
spodní plochy
7
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
bílá
0 013 117
1/200
hnědá
0 013 118
1/200
béžová
0 025 056
1/200
černá
0 070 711
1/200
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.12 – 8.2.13
Spojovací kování
8.2. 11
Kolíky pro Rastex 25
Průměr vrtání 5 mm a 8 mm
Kolík k zašroubování Twister DU 262
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 24,5 mm
• Ocel zinkovaná/plast modrý
33,5
ø5
ø8
ø5
11,5
24,5
11
Obj. číslo
Balení
0 020 060
1/200
Koncový kolík DU 960
• Pro tl. boků 19 mm
• Průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 43,5 mm
• Ocel niklovaná
ø8
33,5
19
43,5
ø8
Obj. číslo
Balení
0 047 695
1/200
Dvojitý kolík DU 826
• Pro mezistěnu tl. 19 mm
• Se Segerovou pojistkou
• Průměr vrtání 8 mm
• Upínací rozměr 43,5/24,5 mm
• Ocel
ø8
43,5
68
33,5
19
33,5
ø8
Obj. číslo
Balení
0 047 692
1/100
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
8.2. 12
Spojovací kování
www.hettich.com
Kolík k zašroubování Twister
Pouzdra pro Rastex 25
Průměr vrtání 8 mm a 10 mm
Kolík k zašroubování Twister DU 600
• Závit M6 x 7,8 mm
• Upínací rozměr 24,5 mm
• Ocel zinkovaná/plast modrý
33,5
ø 8/10
ø8
M6
11,5
24,5
7,8
Obj. číslo
Balení
0 020 159
1/200
DU 600 lze použít s …
Rozpěrným pouzdrem
s nebo bez nylonové kuličky
Pouzdrem č. 49
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
ø8
ø8
9/12
Délka
9 mm bez kuličky
12 mm s kuličkou
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Bílý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 537
1/200
Obj. číslo
Balení
0 079 538
1/200
0 040 005
1/200
Pouzdrem č. 33
Pouzdrem č. 100
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 539
1/200
ø10
ø10
11
Obj. číslo
Balení
0 079 540
1/200
Páskovanými pouzdry č. 1
Páskovanými pouzdry č. 330
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 541
1/200
ø10
13
12
Obj. číslo
Balení
0 079 542
1/200
ø8
ø8
11
ø10
ø10
13
ø10
11
12
Dvojitým pouzdrem č. 36
ø8
ø10
ø8
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
19
Obj. číslo
Balení
0 025 057
1/200
ø10
19
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
Spojovací kování
8.2. 13
Excentrická spojovací kování
VB 18 a VB 20
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy a dna s boky.
Vysoká pevnost spoje.
• Kování se lisuje do dvou otvorů s roztečí 32 mm
a průměry 30 mm a 10 mm. Dílec se nasadí shora.
• V případě dna je možno excentr utahovat také shora.
K tomu je nutno vyvrtat do dna průchozí otvor.
• Ve speciálním případě lze otvorem v excentru
ovládat také soklové nožičky, viz strana 8.2.16
Dílec se nasadí
shora, pomůcka
při montáži.
Spojovací kování VB 18
pro tl. materiálu 15 – 16 mm
Položka
Povrchová úprava
VB 18 D
zinkový odlitek
VB 18
plast
Spojovací kování VB 20
pro tl. materiálu 19 – 20 mm
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 20 D
zinkový odlitek
niklovaný
0 025 049
1/200
bílý
0 025 050
1/200
hnědý
0 025 051
1/200
niklovaný
0 016 035
1/200
bílý
0 016 033
1/200
hnědý
0 016 034
1/200
Vrtání
VB 20
plast
Vrtání
15 +0,5
15+0,5
ø30
10
ø30
10
10
10
32
32
10 +0,5
10 +0,5
19-20
15-16
10,5
14,5
10,5
12,5
7,5
9,5
Osa kolíku od
spodní plochy
Osa kolíku od
spodní plochy
HM vrták pro VB 18 a VB 20
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
30
0 046 072
1
10
0 046 079
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.16 - 8.2.17
8.2. 14
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrická spojovací kování
VB 19 a VB 21
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy a dna s boky.
Vysoká pevnost spoje.
• Kování se lisuje do dvou otvorů s roztečí 32 mm
a průměry 30 mm a 10 mm. Dílec se nasadí shora nebo čelně.
• V případě dna je možno excentr utahovat také shora.
K tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor.
• Ve speciálním případě lze otvorem v excentru
ovládat také soklové nožičky, viz strana 8.2.16
Spojovací kování VB 19
pro tl. materiálu 15 – 16 mm
Položka
VB 19 D
zinkový odlitek
VB 19
plast
Nasazení dílce
shora nebo
čelně
Spojovací kování VB 21
pro tl. materiálu 19 – 20 mm
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 21 D
zinkový odlitek
niklovaný
0 047 454
1/200
bílý
0 047 605
1/200
hnědý
0 047 606
1/200
niklovaný
0 079 606
1/200
bílý
0 079 607
1/200
hnědý
0 079 608
1/200
Vrtání
VB 21
plast
Vrtání
15 +0,5
15+0,5
ø30
ø30
10
10
10
32
15-16
10
32
10 +0,5
12,5
10,5
10 +0,5
19-20
14,5
10,5
7,5
9,5
Osa kolíku od
spodní plochy
Osa kolíku od
spodní plochy
HM vrták pro VB 19 a VB 21
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
30
0 046 072
1
10
0 046 079
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.16 - 8.2.17
Spojovací kování
8.2. 15
Kolíky a pouzdra pro excentrická spojovací kování
VB 18, VB 19, VB 20 a VB 21
Průměr vrtání 5 mm
Příklad použití
PZ 3
Použití spojovacího kování u dna s průchozím otvorem.
Konstrukce excentru umožňuje použití šestihranného
klíče č. 4 k seřízení soklových nožiček.
Ve spojení se soklovými nožičkami pro kancelářský
nábytek (viz strana 8.4.18) se díky tomuto řešení
dají u již postavené skříně stavěcí nožičky dodatečně
pohodlně seřizovat.
Utahování
excentru
SW 4
Seřizování
soklové nožičky
15,5
ø10
SW4
ø15
13
32
ø 4,5 x 40
zápustná hlava
Krytky pro otvor průměru 10 mm
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 047 584
1/200
hnědá
0 047 585
1/200
béžová
0 047 586
1/200
šedá
0 065 136
1/200
Kolík DU 265
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 9 mm
• Ocel
ø5
ø5
9
11,5
11
Obj. číslo
Balení
0 025 052
1/200
Kolík DU 427 s mosazným rozpěrným pouzdrem
• Závit M4, průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 9 mm
• Ocel bez povrch. úpravy/mosaz
ø5
ø5
M4
ø5
8,5
7,8
9
7,8
Obj. číslo
Balení
0 016 042
1/200
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
8.2. 16
Spojovací kování
www.hettich.com
Kolíky a pouzdra pro excentrická spojovací kování
VB 18, VB 19, VB 20 a VB 21
Průměr vrtání 5 mm
Kolík DU 427 se závitovým pouzdrem
• Závit M4
• Průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 9 mm
• Ocel
M4
9
ø5
7,8
L
ø5
Závitové pouzdro
Délka L mm
Obj. číslo
Balení
15
0 016 043
1/200
18
0 016 044
1/200
22
0 016 045
1/200
Balení 200 = 200 kolíků + 100 závitových pouzder
Dvojitý kolík DU 714
• Pro mezistěnu tl. 19 mm
• Průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 9 mm
• Ocel
ø5
ø5
9
19
9
19
Obj. číslo
Balení
0 079 639
1/100
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
Spojovací kování
8.2. 17
Excentrická spojovací kování VB 35
• Ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje
na osvědčeném principu excentru.
• Kování se lisuje do vyvrtaného otvoru o průměru 20 mm.
Dílec se nasadí shora nebo čelně.
• V případě dna se může excentr utahovat také shora.
K tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor.
Nasazení
dílce shora
nebo čelně
Spojovací kování VB 35/16
pro dílec tl. 16 mm
Spojovací kování VB 35/19
pro dílec tl. 19 mm
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 35 D/16
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 509
1/200
VB 35 D/19
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 513
1/200
bílý
0 065 511
1/200
bílý
0 065 515
1/200
hnědý
0 065 512
1/200
hnědý
0 065 516
1/200
černý
0 079 642
1/200
černý
0 079 641
1/200
VB 35/16
plast
VB 35/19
plast
Vrtání
Vrtání
20
20
9,5+0,5
9,5 +0,5
12
16
12
12,5
Osa kolíku od
spodní plochy
19
8
14
Osa kolíku od
spodní plochy
9,5
HM vrták pro VB 35/35 M
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
20
0 046 077
1
12
0 044 756
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.22 - 8.2.24
8.2. 18
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrická spojovací kování VB 35 M
• Ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní spoje
na osvědčeném principu excentru.
• Konstrukční řešení spojovacího kování usnadňuje montáž.
Díky této konstrukci je možno stáhnout boky vzdálené
až 2 mm od čelní hrany dílce.
• Kování se lisuje do vyvrtaného otvoru s průměrem 20 mm.
Dílec se nasadí shora.
• V případě dna se může excentr utahovat také shora.
K tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor.
Dílec se nasadí
shora, pomůcka
při montáži.
Spojovací kování VB 35 M/19
pro dílec tl. 19 mm
Spojovací kování VB 35 M/16
pro dílec tl. 16 mm
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 35 MD/16
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 501
1/200
VB 35 MD/19
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 505
1/200
bílý
0 065 503
1/200
bílý
0 065 507
1/200
hnědý
0 065 504
1/200
hnědý
0 065 508
1/200
černý
0 079 644
1/200
černý
0 079 643
1/200
VB 35 M/16
plast
VB 35 M/19
plast
Vrtání
Vrtání
20
20
9,5+0,5
9,5 +0,5
12
16
12
12,5
Osa kolíku od
spodní plochy
19
8
14
Osa kolíku od
spodní plochy
9,5
HM vrták pro VB 35/35 M
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
20
0 046 077
1
12
0 044 756
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.22 - 8.2.24
Spojovací kování
8.2. 19
Excentrická spojovací kování VB 36
• Ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spoje
na osvědčeném principu excentru.
• Kování se lisuje do dvou vyvrtaných otvorů s roztečí 32 mm,
o průměru 20 a 10 mm. Dílec se nasadí shora nebo čelně.
• V případě dna se může excentr utahovat také shora.
K tomu je nutné vyvrtat ve dně průchozí otvor.
Spojovací kování VB 36/16
pro dílec tl. 16 mm
Nasazení dílce
shora nebo čelně
Spojovací kování VB 36/19
pro dílec tl. 19 mm
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 36 D/16
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 525
1/200
VB 36 D/19
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 529
1/200
bílý
0 065 527
1/200
bílý
0 065 531
1/200
hnědý
0 065 528
1/200
hnědý
0 065 532
1/200
černý
0 079 645
1/200
černý
0 079 646
1/200
VB 36/16
plast
Vrtání
Vrtání
9,5 +0,5
10
VB 36/19
plast
9,5+0,5
20
10
32
20
32
12
16
12
Osa kolíku od
spodní plochy
19
12,5
10,5
10,5
8
Osa kolíku od
spodní plochy
14
9,5
HM vrták pro VB 36/36 M
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
20
0 046 077
1
10
0 046 079
1
12
0 044 756
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.22 - 8.2.24
8.2. 20
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrická spojovací kování VB 36 M
• Ozdobné spojovací kování pro tvarově stabilní a pevné spoje
na osvědčeném principu excentru.
• Konstrukční řešení spojovacího kování usnadňuje montáž.
Díky této konstrukci je možno stáhnout boky vzdálené
až 2 mm od čelní hrany dílce.
• Kování se lisuje do dvou vyvrtaných otvorů s roztečí 32 mm,
o průměru 20 a 10 mm. Dílec se nasadí shora.
• V případě dna se může excentr utahovat také shora.
K tomu je nutné vyvrtat do dna průchozí otvor.
Spojovací kování VB 36M/16
pro dílec tl. 16 mm
Dílec se nasadí
shora, pomůcka
při montáži.
Spojovací kování VB 36M/19
pro dílec tl. 19 mm
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
VB 36 MD/16
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 517
1/200
VB 36 MD/19
zinkový odlitek
niklovaný
0 065 521
1/200
VB 36 M/16
plast
bílý
0 065 519
1/200
0 065 523
1/200
0 065 520
1/200
VB 36 M/19
plast
bílý
hnědý
hnědý
0 065 524
1/200
černý
0 079 647
1/200
černý
0 079 648
1/200
Vrtání
Vrtání
9,5 +0,5
10
9,5+0,5
20
10
32
20
32
12
16
12
Osa kolíku od
spodní plochy
19
12,5
10,5
14
10,5
8
Osa kolíku od
spodní plochy
9,5
HM vrták pro VB 36/36 M
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
20
0 046 077
1
10
0 046 079
1
12
0 044 756
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.22 - 8.2.24
Spojovací kování
8.2. 21
Kolíky a pouzdra pro VB 35/35 M, VB 36/36 M, VB 135
Průměr vrtání 3 mm a 5 mm
Kolík DU 261
• Eurozávit, pro průměr vrtání 3 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel pozinkovaná
ø3
ø3
11,5
Obj. číslo
Balení
0 065 540
1/200
6,7
11
Kolík DU 261
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel pozinkovaná
Rozpěrné pouzdro č. 43
• Průměr vrtání 5 mm
• Plast
ø5
ø5
6,7
11
13
13,5
Položka
Obj. číslo
Balení
Kolík DU 261
0 065 540
1/200
Rozpěrné pouzdro č. 43
0 048 577
1/200
Kolík DU 279
• Pouze pro VB 35/36
• S vysokým osazením
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel pozinkovaná
ø5
ø5
11,5
3
Obj. číslo
Balení
0 074 688
1/200
6,7
11
Kolík DU 260
• Eurozávit, pro průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel pozinkovaná
ø5
ø5
8
Obj. číslo
Balení
0 064 872
1/200
6,7 7,8
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
8.2. 22
Spojovací kování
www.hettich.com
Kolíky a pouzdra
pro VB 35 a 35 M, VB 36 a 36 M, VB 135
Průměr vrtání 8 mm a 10 mm
Kolík DU 648
• Závit M6 x 7,8 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel
M6
ø8/10
6,7 7,8
12,5
ø8/10
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bez povrch. úpr.
0 065 534
1/200
chromátované
0 079 650
1/200
DU 648 lze použít s …
Rozpěrným pouzdrem
s nebo bez nylonové kuličky
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
ø8
Páskovanými pouzdry č. 1
Páskovanými pouzdry č. 330
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• 20 kusů/1 pás
• Bílý plast
ø10
ø10
ø8
9/12
11
13
Délka
9 mm bez kuličky
12 mm s kuličkou
Obj. číslo
Balení
0 079 537
1/200
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
0 079 538
1/200
0 079 541
1/200
0 079 542
1/200
Pouzdrem č. 49
Pouzdrem č. 100
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Bílý plast
Obj. číslo
Balení
0 040 005
1/200
ø8
11
Pouzdrem č. 33
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
ø8
12
12
Obj. číslo
Balení
0 079 540
1/200
• Pro závit M6
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
ø10
ø10
13
Obj. číslo
Balení
0 079 539
1/200
ø10
ø10
11
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
Spojovací kování
8.2. 23
Kolíky a pouzdra
pro VB 35 a 35 M, VB 36 a 36 M, VB 135
Průměr vrtání 5, 6, 8 a 10 mm
Kolík DU 426
• Závit M4 x 7,8 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel
ø5/6/8/10
8,5
ø5/6/8/10
M4
Obj. číslo
Balení
0 065 370
1/200
6,7 7,8
Koncový kolík DU 981/DU 982
• Pro tl. boků 16/19 mm
• Průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 22,8 mm/25,8 mm
• Ocel niklovaná
ø5
ø5
22,8/25,8
16/19
Položka
Bok
mm
Obj. číslo
Balení
DU 981
16
0 079 651
1/200
DU 982
19
0 079 653
1/200
Dvojitý kolík DU 712/DU 867
• Pro mezistěnu tl. 16/19 mm
• Průměr vrtání 5 mm
• Upínací rozměr 6,7 mm
• Ocel
ø5
ø5
6,7
Položka
16/19
6,7
mezistěna
mm
Obj. číslo
Balení
DU 712
16
0 065 535
1/100
DU 867
19
0 065 536
1/100
16/19
DU 426 lze použít s …
Rozpěrné pouzdro
• Závit M4
• Průměr vrtání 5 nebo 6 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
ø5
ø5/6
Pouzdro č. 30
Pouzdro č. 74
• Závit M4
• Průměr vrtání 8 mm
• Bílý plast
• Závit M4
• Průměr vrtání 10 mm
• Bílý plast
ø6
ø8
7,8
ø8
ø10
ø10
8
10
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
5
0 048 578
1/200
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
6
0 065 541
1/200
0 079 529
1/200
0 079 530
1/200
Koncový šroub
* Závitové pouzdro
• Závit M4
• Použitelný se závitovým pouzdrem M4*
• Ocel niklovaná
• Závit M4
• Průměr vrtání 5 mm
• Ocel chromátovaná
M4
9
ø5
L
L
Délka L mm
Obj. číslo
Balení
Délka L mm
Obj. číslo
Balení
8
0 079 525
200
15
0 063 016
1/200
9
0 079 527
200
18
0 064 908
1/200
22
0 063 017
1/200
Vrtací šablona Accura 32 pro vrtání v Systemu 32 – viz skupina 2.3
8.2. 24
Spojovací kování
www.hettich.com
Excentrická spojovací kování
Stabilofix
• Systém pro montáž jedním člověkem.
• Zasunutí:
Při spojení dílů nábytku
kovový jazýček hlasitě zaklapne.
Díly jsou nyní volně spojeny.
• Utažení:
Excentry se utáhnou až po sestavení korpusu.
Šroubovák se přitom nasunuje šikmo.
• Kování lze použít pro rohové spoje od tl. materiálu 16 mm
• Vrtání otvorů do hran dílů nebo použití kolíků je zde zbytečné
• Poniklovaný zinkový odlitek
Vrtání
Obj. číslo
Balení
0 030 900
1/100
HM vrták průměr 30 mm
pro Stabilofix VB 62 D
ø30
11
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
A
12 +0,3
B
2,5
ø30
Obj. číslo
Balení
0 046 072
1
Osa vrtání A = B + 2,5 mm
12+0,3
• Pro opětovné uvolnění kování je nutno excentr otočit doleva
až nadoraz.
• Aby zůstal zachován klipový efekt pro opětovné použití kování,
všechny excentry ihned po demontáži pootočte doprava.
Univerzální vrtací šablona Exakta
lišta
• Šablona umožňuje racionální zpracování
spojovacího kování Stabilofix
• Použití vrtací šablony je snadné.
Šablona zaručí vždy přesné usazení kování, viz skupina 2.3
vrtací těleso
šablona s otvory
důlčík
fixační osazení
středící čep
Položka
Obj. číslo
Balení
1000 mm
0 014 825
1
1500 mm
0 015 328
1
Vodící lišta s 2 dorazy
středicí
otvory
středicí otvory
seřiditelný
doraz
2000 mm
0 014 826
1
2500 mm
0 014 827
1
Vrtací tělo pro Stabilofix
0 040 009
1
Důlčík
0 023 680
1
pevný
doraz
Spojovací kování
8.2. 25
Excentrické spojovací kování VB 47
• Jednoduché excentrické spojovací kování – bez šroubů
nebo dalších vystupujících částí, pouze s rovným kolíkem
• Snadnou montáž zaručí šikmo umístěný excentr,
šroubovák se nasazuje šikmo.
• S kolíkem pro našroubování
• Zinek/plast bílý
Vrtání
Obj. číslo
Balení
0 079 655
1/100
Příklad použití
S
X
Osa vrtání A =
tl. boku S - X + 6 mm
ø5
35
A = min. 15 mm
X = 7 až 8 mm
12
ø25
A
HM vrták průměr 25 mm pro VB 47
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
8.2. 26
Spojovací kování
Obj. číslo
Balení
0 046 074
1
www.hettich.com
Spojovací kování VB 25 T / VB 35 T
Spojovací kování VB 25 T
Spojovací kování VB 35 T
• Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Upínací rozměr 50 - 60 mm
• Minimální hloubka vrtání pro těleso 20 mm
• Vrtání pro těleso ø 25 mm
• Průchozí otvor ø 7 mm
• Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Upínací rozměr 64 mm
• Minimální hloubka vrtání pro těleso 20 mm
• Vrtání pro těleso ø 35 mm
• Průchozí otvor ø 7 mm
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
9 079 555
1/50
9 079 557
1/50
50-60
64
20
21
ø6 ø7
ø6 ø7
ø35
ø10
ø25
ø5
20
21
ø35
ø10
ø25
=
=
=
Montážní návod
Montážní návod
64
50- 60
ø10
ø10
min. 21
min. 21
ø7
ø7
ø25
ø35
min. 20
min. 20
=
ø25
ø35
Spojovací kování
8.2. 27
Pokosový spoj VB 45 - 90 T / VB 90 - 180 T
Pokosový spoj VB 45 - 90 T
Pokosový spoj VB 90 - 180 T
• Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
• Plynule stavitelný pro úhlové spoje 45° - 90°
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Upínací rozměr 60 mm
• Minimální hloubka vrtání pro těleso 20 mm
• Vrtání pro těleso ø 25 mm
• Průchozí otvor ø 7 mm
• Pro tvarově stabilní spoje s vysokou pevností
• Plynule stavitelný pro úhlové spoje 90° - 180°
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Upínací rozměr 60 mm
• Minimální hloubka vrtání pro těleso 20 mm
• Vrtání pro těleso ø 25 mm
• Průchozí otvor ø 7 mm
90°
-45°
45°
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
9 079 564
1/50
9 079 561
1/50
21
60
60
20
ø7
ø7 ø6
ø10
ø5
60
20
ø6
ø5
25
ø25
ø25
ø25
=
Montážní návod
=
=
Montážní návod
=
60
60
ø7
60
ø25
8.2. 28
Spojovací kování
www.hettich.com
Trapézová spojovací kování
TZ 4 / TZ 4 TD pro nábytek z masivního dřeva
Trapézové spojovací kování TZ 4
Trapézové spojovací kování TZ 4 TD
• S předmontovaným šroubem
• TZ 4 celokovový:
obzvláště příjemná montáž díky šikmo uloženému šroubu
• Vnitřní díl s ozubením
• Těleso: zinkový odlitek nebo plast
• Vnitřní díl: ocel
• S předmontovaným šroubem
• Jednoduchá montáž pomocí západky vrchního dílu kování
• Vrchní i spodní díl jsou kovové
• Bobtnání a sesychání masivního dřeva kompenzuje oválný
otvor s tolerancí 4 mm
• Těleso: zinkový odlitek
• Vnitřní díl: ocel
Položka
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
TZ celokovový
niklovaný
0 020 843
1/100
niklovaný
0 020 891
1/100
brunýrovaný
0 048 569
1/100
brunýrovaný
0 070 733
1/100
bílý
0 013 104
1/100
hnědý
0 013 105
1/100
TZ 4
plast/ocel
TZ 4
celokovová
15
4
Vrut průměr 4 mm
TZ 4
plast /ocel
15
15
6
20,5
20,5
15,8
15,8
15
22
9
20,5
3
10,5
22
15,8
12,2
40
30,5
15
15
40
9
40
33
22
Spojovací kování
8.2. 29
Trapézová spojovací kování TZ 321/TZ 28
Trapézové spojovací kování TZ 321
• K zalisování
• Délka hmoždinky 10 mm
• Pro Systém 32
• Vrut Panhead, ocel chromátovaná
• Tělo a pouzdro: bílý plast
16
ø10
10,5
ø5
6
13,5
Obj. číslo
Balení
0 016 031
1/100
Trapézové spojovací kování TZ 28
• K zalisování
• Délka hmoždinky 10 mm
• Upevnění pomocí vrutu se zápustnou hlavou s
průměrem 4 mm, šroubovák je možno nasadit šikmo
• Bílý plast
9,5
ø8
10,5
Obj. číslo
Balení
0 072 053
1/100
8.2. 30
Spojovací kování
www.hettich.com
Policové spojky Toolex VB 54
pro montáž polic bez použití nářadí
• Montáž police do korpusu bez použití nářadí
• Pro řady otvorů o průměrech 3 a 5 mm
• Jednoduchá demontáž police pomocí pružné západky v těle VB 54,
polici lze kdykoliv znovu nasadit
• Tělo VB 54 má krycí okraj, který vždy zaručí jeho správnou polohu,
a to i v případě přílišné hloubky vyvrtaných otvorů
• Pro police tl. 23 mm a více umožňuje otvor tvaru klíčové dírky E
předmontáž šroubu na korpus
• Široký sortiment šroubů pro upevnění nosičů v řadách otvorů o
průměrech 3 mm a 5 mm, viz strana 8.2.33
• Poniklovaný zinkový odlitek/šedý plast
Položka
Obj. číslo
Balení
Toolex VB 54/16
0 073 618
1/200
Toolex VB 54/19
0 073 619
1/200
Toolex VB 54/23 E
0 073 620
1/200
Toolex VB 54/26 E
0 073 850
1/200
Toolex VB 54/29 E
0 073 851
1/200
Pro police tl. 23 mm a více má nosný díl otvor
tvaru klíčové dírky E, tzn. šrouby je možno na
korpus předmontovat!
18
8 +0,3
Rozměr vrtání T, X a Y
T
X
Y
Položka
Tl. police mm
T mm
X mm
Toolex VB 54/16
16
16
13,5
8
Toolex VB 54/19
19
19
15
9,5
Toolex VB 54/23 E
23
23
17
11,5
Toolex VB 54/26 E
26
26
18,5
13
Toolex VB 54/29 E
29
29
20
14,5
Spojovací kování
Y mm
8.2. 31
Policové spojky Toolex VB 54
pro montáž polic bez použití nářadí
Montáž a demontáž
Police se na nosný díl nasazuje shora a
je upevněna po slyšitelném zaklapnutí.
Police se demontuje lehkým zatlačením šroubováku PZ2.
Po uvedení západky do původní polohy pomocí šroubováku PZ2 je
možno polici znovu nasadit – západka zaklapne opět automaticky.
Pokud se police nemá zajišťovat, může se západka před montáží
police přestavit do otevřené polohy.
Montážní návod
Demontáž
Uvedení západky
do původní polohy
kklliikck
8.2. 32
Spojovací kování
www.hettich.com
Policové spojky Toolex VB 54
pro montáž polic bez použití nářadí
Varianty montáže
Eurošroub
Použití
Rozměry
mm
Průměr vrtání
mm
Obj. číslo
Balení
VB 54/16, 19, 23, 26, 29
6,3 x 15
5
0 073 889
200
VB 54/16 + 19
6,3 x 10,5
5
0 073 890
200
VB 54/16 + 19
6,3 x 12,5
5
0 073 752
200
VB 54/16, 19, 23, 26, 29
4,5 x 13,5
3
0 073 751
200
VB 54/16, 19, 23, 26, 29
5,0 x 16
3
0 073 891*
200
*Speciálně pro měkká dřeva
Montáž šroubů
Obj. číslo: 0 073 889
Obj. číslo: 0 073 890
19
Obj. číslo: 0 073 752
19
19
19
ø3
ø5
ø5
ø5
Obj. číslo: 0 073 751
11,5
12
7,5
9,5
Obj. číslo: 0 073 891
19
ø3
14
Vrtáky pro Blue Max/Blue Max Mini
Položka
Obj. číslo
Balení
Vrták průměr 18 mm, levý
0 073 143
1
Vrták průměr 18 mm, pravý
0 073 099
1
Používá se pro měkká dřeva
HM vrták průměr 18 mm pro VB 54
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Obj. číslo
Balení
0 046 087
1
Spojovací kování
8.2. 33
Policové spojky VB 135
Spojovací kování AVB HT
pro voštinové pracovní desky
• Spojovací kování VB 135 se lisuje do vyvrtaného otvoru
s průměrem 20 mm
• Police se nasadí shora
• Dílec s kováním VB 135 se spojí s kolíkem pouhým přitlačením.
Jelikož osazení je kónické, dílec se stáhne s bokem a zajistí proti
vypadnutí.
• Lze použít pro tl. police od 16 mm!
• Plast
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 073 616
1/200
hnědá
0 073 617
1/200
černá
0 079 649
1/200
Dílec se nasadí
shora, pomůcka
při montáži.
8
Spojovací šroub AVB HT
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení voštinových
pracovních desek
• Pro tloušťky desek 50 a 60 mm
• Lze použít pro tl. opláštění 8 mm
• Vrtání pro těleso ø 40 mm
• Hloubka vrtání 46 nebo 56 mm
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Ocel chromátovaná/černý plast
Délka
mm
8
Rozměr X
mm
Tloušťka pracovní desky
50 mm
60 mm
Balení
65
33 - 44
9 079 567
9 080 216
1/20
100
49 - 61
9 079 570
9 080 217
1/20
150
75 - 86
9 079 571
9 080 218
1/20
!
13
13
ø40
X
Vrtání
9,5 +0,5
X
8
4
20
50 / 60
Montážní návod
16
12,5
Osa kolíku od
spodní plochy
8
HM vrták průměr 20 mm pro VB 135
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Obj. číslo
Balení
0 046 077
1
Kolíky a pouzdra - viz strana 8.2.22 - 8.2.24
8.2. 34
Spojovací kování
www.hettich.com
Spojovací šroub AVB 4/AVB 5
Spojovací šroub AVB 4
Spojovací šroub AVB 5
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení pracovních desek
• Vrtání pro těleso ø 35 mm
• Hloubka vrtání min. 20 mm
• V plastovém těle integrovaný 90° převod s vnitřním
šestihranem umožňuje pohodlné a rychlé stažení
pomocí akumulátorového šroubováku
• Ocel chromátovaná/černý plast
• Pro tvarově stabilní a pevné spojení pracovních desek
• Vrtání pro těleso ø 35 mm
• Hloubka vrtání min. 20 mm
• Dvě zaoblené podložky
• Dva předmontované kroužky usnadňují montáž:
Udržují podložky a spojovací šrouby ve správné
pozici a umožňují tak snadné usazení ve vyvrtaném
nebo vyfrézovaném otvoru – zároveň zůstanou obě
ruce volné pro utažení.
• Ocel chromátovaná
Délka
mm
65
Rozměr X
mm
Obj. číslo
Balení
33 - 44
9 079 575
1/50
Délka
mm
65
Rozměr X
mm
Obj. číslo
Balení
30 - 37
0 025 084
1/50
100
48 - 60
9 079 579
1/50
100
48 - 55
0 079 386
1/50
150
73 - 86
9 079 583
1/50
150
73 - 80
0 016 048
1/50
X
ø35
X
10
X
20
ø6
X
20
ø35
ø35
ø35
ø35
15
Clips
ø35
Clips
drážka
=
=
Montážní návod
Montážní návod
HM vrták průměr 35 mm
pro spojky na pracovní desky
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Obj. číslo
Balení
0 046 071
1
Spojovací kování
8.2. 35
Nerozebíratelné spojovací kování Everfix
• Toto skryté spojovací kování se skládá pouze z kolíku s eurozávitem
a z pouzdra k zalisování, které obsahuje vložku z pružinové oceli.
• Nábytkové dílce se díky tomuto kování dají snadno a nerozebíratelně
spojovat bez použití nástrojů
• Pevnost proti vytržení 800 N
Spojovací kování
Everfix s kolíkem s eurozávitem
pro otvor průměru 5 mm
Obj. číslo
Balení
0 079 118
1/200
Spojovací kování
Everfix s kolíkem Duplo
Obj. číslo
Balení
0 079 119
1/200
Balení 200 = 400 Everfix + 200 Duplo
ø5
min. 3
min. 13
ø12
ø12
9,5
9,5
min. 16,5
min. 13
min. 13
Důlčík pro Everfix
Vyvrtat otvor do plochy dílce.
Obj. číslo
Balení
0 079 692
1
8.2. 36
Nasadit důlčík a pomocí
středícího hrotu vyznačit
střed otvoru na druhém
nábytkovém dílu.
Navrtat hranu druhého
nábytkového dílu.
Nasadit důlčík a pomocí
středícího hrotu vyznačit
střed otvoru na ploše dílce.
HM vrták pro spojovací kování Everfix
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
12
0 044 756
1
5
0 046 083
1
Spojovací kování
www.hettich.com
Nerozebíratelné spojovací kování Everfix
• Univerzální kování použitelné pro upevnění
clon, spojení rámů, obklady stropu, výrobu
regálů a schodišť
• Nejvhodnější také pro montáž skládacího
nábytku a drobného nábytku, pouze stisknout
k sobě – a hotovo
• Všude tam, kde se dřevěné dílce doposud
spojují tradičním způsobem pomocí dřevěných
kolíků, přináší Everfix ekonomické výhody
• Drží okamžitě, je nerozebíratelný
a zůstává skrytý
• Enormně vysoká stabilita s
pevností proti vytržení 800 N
• Montáž bez použití nářadí
• Není nutno čekat na zaschnutí lepeného
spoje jako u dřevěného kolíku
• Velké vyrovnání tolerancí
• Pro spojovací kování Everfix není
třeba stahovací lis
Montáž korpusu
Montáž schodiště
Upevnění čela
Spojení desky a hranolu
Spojení hranolů
Spojení rámu
Spojení lišt
Spojovací kování
8.2. 37
Závěsné kování MultiClip
MultiClip má mnohostranné použití:
Jediná plastová součástka je základem závěsného kování
MultiClip. Díky tomu je vyloučena záměna dílů, čímž se
minimalizuje riziko chybné montáže.
MultiClip má čtvercový průřez a proto se může
namontovat z jakékoliv strany. Díky rozteči otvorů
32 mm je možné zpracování v Systému 32.
Příchytné jazýčky jsou mírně zahnuty dovnitř.
Při zavěšení se sepnou a poskytují tak zavěšeným dílům
pevné spojení. Vroubkované plochy na vnitřní straně
příchytných jazýčků zpevňují spoj a dovolují větší
toleranci při montáži. Tímto je umožněno také seřizování
zavěšených dílů.
Obj. číslo
Balení
0 046 080
1/200
Upevnění
vruty se zápustnou hlavou,
průměr 4 mm
• Pro panelové stěny, interiérové dělící příčky, obložení sloupů,
obložení stropů, clony a obložení všeho druhu
• Ve všech případech se kování může našroubovat
paralelně nebo kolmo k dílu clony nebo obložení
• Pokud se závěsné díly musí nasunout zpředu,
kování se montuje přesazené o 90°
• Toto kování, které šetří náklady, lze použít vždy a všude, ať už v
interiérové tvorbě, při vybavování objektů nebo v sériové výrobě
• Jen jeden díl kování pro všechny varianty použití
• Bezpečné držení zavěšených dílů díky pružícím příchytným
jazýčkům a vroubkovaným plochám
• Variabilní pozice montáže umožňují zavěšení shora, zpředu,
z hrany a také naplocho
• Kompenzace montážních tolerancí
• Seřiditelnost zavěšených dílců
• Termoplast, tepelně stabilní
6
32
32
64
44
32
6
15
8.2. 38
Spojovací kování
www.hettich.com
Spojovací kování VB 90
pro úhlové spoje od 30 do 270 stupňů
• Toto kování umožňuje spojit díly skříní nebo clon v extrémních
úhlových situacích.
• Např. vestavěné skříně v podkroví nebo kombinace různých úhlů
u kancelářského nábytku
• Kloub se přizpůsobí všem úhlům od 30 do 270 stupňů
• Poniklovaný zinkový odlitek
Obj. číslo
Balení
0 030 891
1/100
Spojovací kování VB 90 si Vás získá svojí snadnou montáží:
Kování se nejprve připevní k prvnímu dílci a poté se nasune na šroub,
který je předmontovaný ve druhém dílci.
V případě úhlů menších než 90° použít šroub se šestihrannou hlavou,
aby bylo možné provést konečnou fixaci pomocí plochého klíče.
4 mm tloušťka
6,5
16
24
16
128
Montáž pomocí
eurošroubů do otvorů
s průměrem 5 mm nebo
pomocí šroubu se šestihrannou hlavou M6
a pouzdrem č. 100 pro průměr vrtání 10 mm.
Pouzdrem č. 100
• Bílý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 540
1/200
Spojovací kování
8.2. 39
Spojovací kování VB 16 pro věncové profily
Pokosový spoj VB 160
Spojovací kování VB 16 pro věncové profily
Pokosový spoj VB 160
• Velký rozsah upnutí od 36 do 46 mm umožňuje použití
pro všechny průřezy profilů
• Vysoká upínací síla pokosy těsně spojí. Nevznikají spáry
• Zinkový odlitek chromátovaný
• Pro ploché rámy dveří nebo věncové profily
• Hloubka zapuštění pouze 10 mm
• Těleso z hnědého plastu
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
0 021 768
1/100
0 047 608
1/100
10 hloubka
SW 10
ø20
20,5
min. 10
20,5
ø9-10
36-46
8.2. 40
HM vrták průměr 10 mm pro VB 16
HM vrták průměr 20 mm pro VB 160
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
0 046 079
1
0 046 077
1
Spojovací kování
www.hettich.com
Spojky zad RV 1 /RV 3
Pojistný vrut
Spojka zad RV 1
Spojka zad RV 3
• Lze montovat do řady otvorů ø 5 mm
• Kování přitahuje záda k boku korpusu
• Poniklovaný zinkový odlitek
• Oválný otvor umožňuje seřízení
• Poniklovaný zinkový odlitek
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
0 019 558
1/100
0 079 661
1/100
15
ø10
ø10
max. 5
max. 5
15
15
37
15
11,5
ø5
2,2
Eurošroub ø 6,3 mm
• Do otvoru o průměru 5 mm
• Křížová drážka PZ
• Válcová hlava
• Ocel niklovaná
Délka mm
Obj. číslo
Balení
11
0 040 006
1/200
13
0 040 007
1/200
15
0 040 008
1/200
Pojistný vrut ø 3,0 x 20 mm
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
Obj. číslo
Balení
0 016 190
1/500
Spojovací kování
8.2. 41
Spojky zad RV 7 D / RV 8
• Pomocí spojky RV 7 D se záda připevňují zevnitř
• Tím se usnadňuje montáž, protože skříň
se montuje z čelní strany
• Spojku zad RV 7 D je možno použít v kombinaci
s různými upevňovacími prvky:
upevnění pomocí vrutů se zápustnou hlavou, pomocí
šroubů s čočkovitou hlavou M6x12 (DIN 7985)
s pouzdrem a hlavou nebo s pouzdrem, pomocí
eurošroubů nebo pomocí kování MultiClip.
• Díky oválným otvorům je tato spojka výškově
seřiditelná ± 1 mm.
Příklady použití spojky zad RV 7D
ø16
15
ø16
ø10
32
32
15
ø5
ø5
37
37
Natupo naložená záda
(min. 16 mm) upevnění
pomocí šroubu s čočkovitou
hlavou M6 x 12 (DIN 7985)
s pouzdrem č. 1
Natupo naložená záda
(min. 16 mm), upevnění
pomocí šroubu s čočkovitou
hlavou M6 x 12 (DIN 7985)
s pouzdrem se závitem a
hlavou M6
ø16
15
32
ø5
Položka
Materiál/
povrchová úprava
Spojka zad
zinkový odlitek
RV 7 D
niklovaný
Eurošroub
ocel
6,3 x 13
niklovaný
Vrut se zápustnou hlavou ocel
hlavou ø 3,5 x 12
chromátované
Vrut se zápustnou hlavou ocel
ø 4 x 12 Panhead
chromátované
Šroub s čočkovitou hlavou ocel
M6 x 12 (DIN 7985)
niklovaný
Závitové pouzdro M6 plast
hlava s drážkou
bílá
Pouzdrem č. 100
plast
bílá
MultiClip
plast
černá
Obj. číslo
16
37
19
32
37
Balení
0 056 614
1/100
0 040 007
1/200
0 058 244
200
0 058 243
200
0 058 242
1/200
0 058 301
1/200
0 079 540
1/200
0 046 080
1/200
Uchycení zad do
polodrážky pomocí vrutu
Panhead průměr 4 x 12 mm
Upevnění na mezistěnu
pomocí vrutu Panhead
průměr 4 x 12 mm
ø16
32
ø5
37
Natupo naložená záda,
upevnění pomocí kování MultiClip
Spojka zad RV 8
• K fixaci dna zásuvky a zad
• Bílý plast
15
4,7
10,7
8.2. 42
Spojovací kování
Obj. číslo
Balení
0 079 438
1
www.hettich.com
Spojovací díl pro čela
Spojovací díl pro čela VB 15
• Včetně plastové podložky tl. 2 mm
• Ocel chromátovaná
2
70
Obj. číslo
Balení
0 079 666
1/100
4
Spojovací podložka pro čela
• Délka: 80 nebo 200 mm
• Ocel pasivovaná modře
Délka mm
Obj. číslo
Balení
80
0 079 664
1/50
200
0 044 744
1/50
80
ø5,5
16
2
7,5 17,5
30
17,5
ø4,5
20
13
47
80
47
2,5
200
Spojovací kování
8.2. 43
Spojovací úhelník
Spojovací úhelník pro Systém 32 mm
Univerzální rohová spojka
• Univerzálně použitelný jako spojovací kování
pro korpus, police, záda atd
• Ocel chromátovaná
• Univerzální rohová spojka pro malé korpusy
a nízké zatížení
• Upevnění vruty průměru 3,5 mm se zápustnou hlavou
• Krytka se snadno naklapne a překryje vruty
• Plast
Krytka
• Plast
Položka
Povrchová úprava Obj. číslo
Balení
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 044 742
1/100
černá
0 044 743
Balení obsahuje 100 spojek a 100 krytek
1/100
Spojovací úhelník chromátovaný
0 024 832
1/200
Krytka
bílá
0 050 314
1/200
hnědá
0 050 313
1/200
RAL 7035
0 070 292
1/200
černá
0 072 026
1/200
11,5
20,5
20,5
ø3,5
ø7
7 32 42
2
15
25
20,7
9
25
16
43,5
50
43
9
16
37
37
25
10
10
ø5
Eurošroub ø 6,3 mm
• Do otvoru o průměru 5 mm
• Křížová drážka PZ
• S válcovou hlavou
• Ocel niklovaná
Délka mm
Obj. číslo
Balení
11
0 040 006
1/200
13
0 040 007
1/200
15
0 040 008
1/200
8.2. 44
Spojovací kování
www.hettich.com
Spojovací úhelník
Závěsné plechy
Univerzální úhelník 41,5 x 41,5 mm
• Ocel pasivovaná modře
17,5
41,5
ø5,5
2
16,5
16
Obj. číslo
Balení
0 025 197
1/100
41,5
Univerzální úhelník 31 x 31 mm
• Ocel pasivovaná modře
31
25
25
13
ø4,5
13
25
Obj. číslo
Balení
0 079 665
1/100
31 ø4,5
6,5 12
Závěsné kování 42 mm
• Ocel pasivovaná modře
14,5
20
Obj. číslo
Balení
0 025 193
1/100
32
6,3
18
• Ocel pasivovaná modře
12
22
Balení
0 025 194
1/100
6,5
42
ø4,8
5
Závěsné kování 62 mm
Obj. číslo
2
2
44
62
ø4,8
Spojovací kování
8.2. 45
Spojovací šroub
Direkta 2
Spojovací šrouby
Spojovací šroub Direkta 2
• S křížovou hlavou
• Ocel chromátovaná
Krytka pro spojovací šroub Direkta 2
• Plast
Stupňovitý vrták HSS průměr 5 mm/7 mm
Stavěcí kroužek
Artikel
Délka mm/
povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Direkta 2
6,3 x 40
0 019 555
1/500
ø5
ø7
Krytka
pro Direkta 2
6,3 x 50
0 019 556
1/500
bílá
0 016 339
1/500
0 016 340
1/500
Stupňovitý vrták
hnědá
0 019 446
1
Stavěcí kroužek
0 024 838
1
Spojovací šrouby VHS 32
Spojovací šrouby VS
• Ozdobné spojovací kování korpusu s vysokou
pevností spoje
• Průměr vrtání 5 mm
• Závitová pouzdra jsou 27 nebo 35 mm dlouhá.
Závit je přesazený dozadu a usnadňuje tak sešroubování.
• Šroub M4 x 15 mm, ocel niklovaná
Závitové pouzdro, ocel niklovaná
• Závit M6, pro průměr vrtání 8 mm
• Ocel
• Plastová hlava bílá nebo hnědá
Položka
Tloušťky dřeva
mm
Obj. číslo
Balení
VHS 32/27
28 - 36
0 079 659
1/100
VHS 32/35
36 - 44
0 079 660
1/100
Položka
Povrchová
úprava
Tloušťky
dřeva mm
Obj. číslo
Balení
VS 26
bílá
26 - 31
0 008 954
1/100
VS 29
bílá
29 - 36
0 013 108
1/100
VS 34
bílá
34 - 41
0 013 110
1/100
VS 39
bílá
39 - 46
0 013 112
1/100
VS 44
bílá
44 - 51
0 013 114
1/100
VS 49
bílá
49 - 56
0 008 956
1/100
VS 29
hnědá
29 - 36
0 013 109
1/100
VS 34
hnědá
34 - 41
0 013 111
1/100
VS 39
hnědá
39 - 46
0 013 113
1/100
VS 44
hnědá
44 - 51
0 013 115
1/100
Balení 100 = 100 šroubů M 6 + 100 krytek se závitem
tloušťka dřeva
tloušťka dřeva
ø5
ø8
8.2. 46
Spojovací kování
www.hettich.com
Vruty
Rozpěrné hmoždinky
Eurošrouby
Vrut
• Zápustná hlava
• Křížová drážka PZ
• Ocel niklovaná
Průměr
mm
Délka
mm
Obj. číslo
Balení
3,5
12
9 079 791
200
3,5
13
0 048 296
200
3,5
16
0 071 925
200
3,5
20
0 071 924
200
4,0
16
0 010 085
200
Průměr
mm
Délka
mm
Obj. číslo
Balení
3,5
12
0 045 167
200
3,5
20
0 045 168
200
4,0
12
0 058 243
200
Vrut
• Panhead
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
Rozpěrná hmoždinka č. 42/č. 41
Rozpěrná hmoždinka č. 66/č. 43
• S osazením
• Průměr vrtání 5 mm
• Plast
• Průměr vrtání 5 mm
• Plast
ø5
ø5
ø5
2,5
Délka
Délka mm
Obj. číslo
Balení
9,5
0 048 574
1/200
13,0
0 048 575
1/200
Eurošroub
• Zápustná hlava
• Křížová drážka PZ
• Ocel
Délka mm
Obj. číslo
Balení
9
0 048 576
1/200
13
0 048 577
1/200
Průměr
mm
Délka
mm
Průměr vrtání
mm
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
4,5
13,5
3
chromátovaný
0 073 751
200
6,3
11,0
5
niklovaný
0 047 451
200
6,3
14,0
5
niklovaný
0 047 452
200
6,3
18,0
5
niklovaný
0 052 799
200
Eurošroub ø 6,3 mm
Délka mm
Obj. číslo
Balení
• Čočkovitá hlava
• Křížová drážka PZ
• Průměr vrtání 5 mm
• Ocel niklovaná
11
0 040 006
1/200
13
0 040 007
1/200
15
0 040 008
1/200
Spojovací kování
8.2. 47
Šrouby M4
Pouzdra se závitem M4
Šrouby na přichycení úchytek
Rozpěrné pouzdro
• Závit M4
• Hlava na křížový i plochý šroubovák
• Ocel niklovaná
• Se závitem M4
• Průměr vrtání 5 nebo 6 mm
• Délka 7,8 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
ø5
ø5/6
ø6
7,8
Délka mm
Obj. číslo
Balení
12
0 071 544
50
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
14
0 071 545
50
5
0 048 578
1/200
6
0 065 541
1/200
16
0 071 546
50
18
0 071 547
50
20
0 071 548
50
Pouzdro č. 30
22
0 071 549
50
24
0 071 555
50
26
0 071 556
50
28
0 071 557
50
• Se závitem M4
• Průměr vrtání 8 mm
• Délka 8 mm
• Bílý plast
30
0 071 558
50
32
0 071 559
50
34
0 071 560
50
36
0 071 561
50
38
0 071 562
50
40
0 071 563
50
Pouzdro č. 74
42
0 071 855
50
45
0 071 856
50
• Se závitem M4
• Průměr vrtání 10 mm
• Délka 10 mm
• Bílý plast
ø8
ø8
ø10
ø10
8
Obj. číslo
Balení
0 079 529
1/200
Koncový šroub
10
• Závit M4
• Křížová drážka PZ
• Ocel niklovaná
Délka mm
Obj. číslo
Balení
8
0 079 525
200
9
0 079 527
200
Obj. číslo
Balení
0 079 530
1/200
Závitové pouzdro
• Se závitem M4
• Průměr vrtání 5 mm
• Ocel chromátovaná
ø5
L
Délka mm
Obj. číslo
Balení
15
0 063 016
1/200
18
0 064 908
1/200
22
0 063 017
1/200
8.2. 48
Spojovací kování
www.hettich.com
Šroub M5
Pouzdra, koncovky
Krytky
Šroub se zápustnou hlavou M5 x 11 mm
Pouzdra
• Křížová drážka PZ
• Ocel niklovaná
• Se závitem M5
• Průměr vrtání 8 nebo 10 mm
• Délka 11 mm
• Bílý plast
průměr
vrtání
ø8
ø10
11
Průměr vrtání mm
Obj. číslo
Balení
Obj. číslo
Balení
8
0 045 165
1/200
0 045 164
1/200
10
0 045 166
1/200
Rozpěrné pouzdro
s nebo bez nylonové kuličky
ø13
Krytka
• Průměr vrtání 5 mm
• Plast
• Se závitem M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Mosaz bez povrch. úpr.
ø8
5,5
ø8
9/12
Délka mm
Obj. číslo
Balení
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
9 (bez nylonové kuličky)
0 079 537
1/200
bílá
0 048 586
1/1000
12 (s nylonovou kuličkou)
0 079 538
1/200
hnědá
0 048 587
1/1000
Pouzdro se závitem a hlavou
Krytka
• Se závitem M6
• Průměr vrtání 8 mm
• Délka 15 mm
• Plast
• Průměr vrtání 8 mm
• Plast
ø13
6,5
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 048 588
1/1000
bílá
0 058 301
1/200
hnědá
0 048 589
1/1000
hnědá
0 067 200
1/200
béžová
0 062 204
1/1000
Pouzdra
Krytka
• Se závitem M6
• Průměr vrtání 8 nebo 10 mm
• Bílý plast
• Průměr vrtání 10 mm
• Plast
průměr
vrtání
ø8
ø10
délka
Průměr vrtání
mm
Délka
mm
Obj. číslo
Balení
8
11
0 040 005
1/200
10
11
0 079 539
1/200
10
13
0 079 540
1/200
ø13
6,5
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 048 590
1/1000
hnědá
0 048 591
1/1000
Spojovací kování
8.2. 49
Speciální šrouby
Speciální šroub ø 6,3 mm
Speciální šroub ø 5 mm
• Pro připevnění čela
• Pro průměr vrtání 5 mm
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
• Pro připevnění čela
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
Délka mm
Obj. číslo
Balení
Délka mm
Obj. číslo
Balení
14
0 076 222
1/200
14
0 046 700
1/200
16
0 052 996
1/200
16
0 046 701
1/200
28
0 052 995
1/200
Speciální šroub ø 3 x 20 mm
Speciální šroub a pouzdro
• Pro připevnění zad
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
• Pro závěsy s miskou T43
• Šroub s narážecím závitem
• Křížová drážka PZ
• Ocel niklovaná
Pouzdro s osazením
Obj. číslo
Balení
0 016 190
1/500
• Průměr vrtání 10 mm
• Délka 11 mm
• Bílý plast
Speciální šroub ø 3,5 x 9,5 mm
• DIN 7982
• K upevnění misky závěsu do hliníkového rámu
• Křížová drážka PZ
• Ocel niklovaná
Obj. číslo
Balení
0 045 169
200
Speciální šroub ø 5,5 x 50 mm
Obj. číslo
Balení
0 041 296
200
• Např. pro upevnění závěsných lišt
• Křížová drážka PZ
• Ocel chromátovaná
Hmoždinka ø 8 x 40 mm
• Plast
Samořezný šroub ø 3,9 x 9,5 mm
• DIN 7982
• Např. pro hliníkový rám dvířek
• Křížová drážka PH
• Zápustná hlava
Obj. číslo
Balení
0 065 480
1/100
Závěsný hák ø 6 x 50 mm
Obj. číslo
Balení
0 041 331
200
• Ocel
• Adaptér pro závitové skoby
viz strana 2.4.4
Hmoždinka ø 8 x 40 mm
Samořezný šroub ø 4,8 x 13 mm
• DIN 7982
• Např. pro hliníkový rám dvířek
• Křížová drážka PH
• Zápustná hlava
Obj. číslo
Balení
0 041 329
200
8.2. 50
Spojovací kování
• Plast
• Adaptér na závitové skoby
pro použití s akumulátorovým
šroubovákem, viz strana 2.4.4
Obj. číslo
Balení
0 046 103
1/100
www.hettich.com
i
Přehled sortimentu
8.3 Kování pro postele a čalouněný nábytek
Postelová kování a spojovací postelová kování
Polohovací kování pro hlavovou a nožní část,
výklopné kování, postelová kolečka
8.3.2 - 8.3.4
8.3.5 - 8.3.6
Frankoflex
Kování pro opěrky a područky čalouněného nábytku
Schwenkfix
Výklopné kování pro víka nebo sedáky
8.3.7
8.3.8
Kování pro postele a čalouněný nábytek
8.3. 1
Postelová spojovací kování
• Celková výška 100 mm
• Závěsný díl se 2 háčky
• Vhodný zvlášťě pro úzké postranice postele
• Ocel pasivovaná modře
• 1 sada obsahuje:
2 x závěsný díl s háčky pravý
2 x závěsný díl s háčky levý
4 x nosný díl levý/pravý
37,5
19
15
9
10
9,5
čelo
20
32
ø4 x 25
1
100
17
39
100
32
ø4 x 17
20
5,5
5
8,5
postranice
nosný díl
závěsný díl
Obj. číslo
Balení
0 025 185
1/10 sady
• Celková výška 130 mm
• Závěsný díl se 3 háčky
• Stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
• Ocel pasivovaná modře
• 1 sada obsahuje:
2 x závěsný díl s háčky pravý
2 x závěsný díl s háčky levý
4 x nosný díl levý/pravý
8
35
čelo
5,7
ø4 x 25
130
44
127
38
108
1
35
8
8
ø4 x 17
5,3
17
26
10
postranice
15
nosný díl
závěsný díl
Obj. číslo
Balení
0 025 183
1/10 sady
8.3. 2
Kování pro postele a čalouněný nábytek
www.hettich.com
Postelová spojovací kování
18,5
• Celková výška 127 mm
• Přesazené otvory pro šrouby
s roztečí 32 mm
• Sada s pouzdry M6 x 13
a šrouby M6 x 12
• Ocel chromátovaná
11
11,5
32
ø10
96
13,5
6,2
16
127
32
32
16 22
Obj. číslo
0 025 189
Balení
6,2
1/40
13,5
5,5
30
21,5
12
• Celková výška 226 mm
• Otvory pro šrouby v rozteči 32 mm
• Vhodné zvláště pro vysoké postranice
• Sada s pouzdry M6 x 13
a šrouby M6 x 12
• Ocel chromátovaná
32
20
96
ø10
64
13,5
226
64
96
32
16 22
17
Obj. číslo
Balení
0 047 635
1/40
17
6,2
13,5
22
4,5
31
Stabilofix
• Pro demontovatelné čalouněné postele
nebo zásuvky na lůžkoviny
• Vysoká pevnost, seřiditelný až o 4 mm
• Ocel chromátovaná
34
24
17
43,5
22
10
čelo
12,5
25
18,5
45
32
52
90
32
52
13
45
postranice
Obj. číslo
Balení
0 047 634
1/40
5,3
Kování pro postele a čalouněný nábytek
8.3. 3
Varifix – výškově nastavitelné postelové kování
Opěrná noha pro středový nosník
Spojka středového nosníku
Varifix – výškově nastavitelné postelové kování
• Jednolůžka i dvojlůžka
• Umístění laťových roštů nebo čalounění je
nastavitelné do tří výšek s roztečí 24 mm
• Lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
• Ocel pasivovaná modře
* Přesazení pro nosník
8
48
36
tl. 35 mm
4,2
12*
139,5
64
35
Obj. číslo
Balení
0 047 633
1/40
35
Poloha uchycení laťového
roštu nebo čalounění
70
Poloha pro uchycení
středového nosníku
Opěrná noha pro středový nosník
• Ideální použití v kombinaci
s postelovým kováním Varifix
• Černý plast
Varifix
středový nosník
ø35
vrtání
25
podpěrná noha
x
Rozměr X
mm
120
Seřízení
mm
0/+106
Obj. číslo
Balení
0 073 480
1/20
150
-22/+ 96
0 047 630
1/20
170
-22/+ 96
0 047 631
1/20
190
-42/+ 76
0 047 632
1/20
+
-
Spojka středového nosníku
• Pro postele s dřevěnou nebo
kovovou konstrukcí
• Lze použít také pro
čalouněné postele
• Šířka středového nosníku
max. 70 mm
• Ocel chromátovaná
čelo
52
24 38,5
38,5
ø6,5
67,5
69
18,524
31
ø5
Obj. číslo
Balení
0 025 182
1/40
Tvrdokovový vrták ø 35 mm
pro opěrnou nohu
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
8.3. 4
Kování pro postele a čalouněný nábytek
21
středový nosník
šířka max. 70 mm
8
21
Obj. číslo
Balení
0 046 071
1
www.hettich.com
Polohovací kování pro hlavovou a nožní část
Rastomat
• Polohovací kování pro hlavovou a nožní část
• Použitelné též pro výškově stavitelné desky psacích stolů,
lehátka, lavice apod
• Kování zapadne v každé poloze bez zpětného chodu
• Stabilní konstrukce
• Přetažení je vyloučeno díky ocelové pojistce
• Distanční podložky jsou součástí dodávky
• Ocel pasivovaná modře
ø6
vnitřní rám
distanční podložka
12
vnější rám
pro šroub M6
141 - 146 mm pro 5 poloh
214 - 219 mm pro 10 poloh
11
ø8,2
30
9,5
X
Počet poloh
Obj. číslo
Balení
10
0 025 174
1/10
5
0 025 175
1/10
1R
5R
10 R
Rozměr X mm
5 poloh
10 poloh
164
234,5
214,5
288
354
Multiflex
• Polohovací kování pro hlavovou a nožní část
• 13 poloh
• Obzvláště nízká vestavná výška
• Jednoduchá a rychlá montáž
• Ocel pasivovaná modře
18
5
18
31
min. 45
195
X
Obj. číslo
Balení
0 025 173
1/4
Poloha
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Koncový doraz mm
(max. otevření)
Rozměr X mm
5
29
69
99
124
143
160
176
193
207
223
240
257
278
332
195
Kování pro postele a čalouněný nábytek
8.3. 5
Pružinové postelové kování
Kolečko pro zásuvku na lůžkoviny
Pružinové kování pro postele
• Stabilní zpracování všech nýtových spojů s podložkami
• Předpětí pružiny podporuje vyklápění
• Hmotnost roštu postele včetně matrace 25 kg
• U vložené konstrukce musí být tato podepřena
na všech 4 stranách
• Plastový kryt chrání povlečení v úložném prostoru
• Dodává se jen jako sada sestávající z jednoho pravého
a jednoho levého kování
• Ocel chromátovaná
ø6,5
!
96
!
60°
16
85
ø6,2
!
195
Obj. číslo
Balení
9 097 298
1 sada
67
111
Kolečko pro zásuvku na lůžkoviny
• Kolečko s velkým průměrem a širokým běhounem
• Jednoduchá montáž pomocí spojovacích šroubů VS,
viz strana 8.2.46
• Bílý plast
84,5
Obj. číslo
Balení
0 047 636
1/40
9,5 11,5
ø8,5
8.3. 6
Kování pro postele a čalouněný nábytek
www.hettich.com
Frankoflex
Kování pro opěrky a područky
• 10 poloh v rozsahu 90° znamená krok po 9° z jedné polohy
do druhé
• Lze namontovat na dřevěné i ocelové rámy
• Upevňovací otvory v rozteči 32 mm
• Široké možnosti použití díky ploché a úzké konstrukci
• Ucelená konstrukce zaručuje bezpečnou funkci
• Ocel pasivovaná modře
4
29
ø6,2
16
64
32
15
ø50
240
96
16
64
Základní poloha
Obj. číslo
Balení
90°
0 044 745
1/10
135°
0 044 746
1/10
32
ø6,2
4
1. poloha
90
°
ha
olo
.p
10
změn
po
lo
ha
a sm
45
°
ěru 1
8°
90°
5.
10. poloha 90°
a
změn
u 18
směr
°
18°
9°
90°
5. poloha 45°
Frankoflex
Základní poloha 90°
Frankoflex
Základní poloha 135°
1.
p
olo
ha
9°
Kování pro postele a čalouněný nábytek
8.3. 7
Schwenkfix
Kování pro výklopná víka
• Pro výklopná víka nebo sedáky
• Úhel otevření 95°
• Kování se otevře tak, že víko zůstane
stát v otevřené poloze
• Čalounění může mít tloušťku až 50 mm
• Otvory v konzole mají tvar klíčové dírky a
usnadňují tak zavěšení a seřízení víka při montáži
• Dodává se jen jako sada sestávající z
jednoho pravého a jednoho levého kování
• Ocel pasivovaná modře
Obj. číslo
Balení
0 030 864
1/10 sady
64
27
95°
max.19
max.
19
27
64
150
8.3. 8
Kování pro postele a čalouněný nábytek
44
26
16
www.hettich.com
Přehled sortimentu
8.4 Soklové seřizovací kování
i
Výškově seřiditelná nožička Korrekt
Univerzální kluzák Planform
pro soklovou nohu Korrekt
Seřiditelné soklové nožičky Euro
8.4.2 - 8.4.5
8.4.6 - 8.4.9
8.4.10 - 8.4.13
Soklové nožičky InnoTech
pro připevnění zásuvky do soklu
Seřizovací nožička Vista
Seřizovací noha Rigal
k zapuštění
8.4.14 - 8.4.15
8.4.16
8.4.17
Soklová seřizovací noha Systema Top 2000
pro kancelářský nábytek
Seřizovací šrouby
8.4.18
8.4.19 - 8.4.20
Soklové seřizovací kování
8.4. 1
Seřiditelné soklové nožičky Korrekt
Perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky
a upevnění soklové clony
Nosnost 450 kg/ks
Bezpečná stabilita nožičky v kluzáku
při montáži a posunování skříně
Velká dosedací plocha s průměrem 78 a 80 mm
Seřízení výšky plus/mínus je snadné,
provádí se rukou nebo pomocí šroubováku
Držáky pro soklové zásuvky od výšky soklu 150 mm
Černý plast
x
Výška soklu
Rozměr X mm
50
-0/+10
Rozsah seřízení
od - do mm
50 - 60
Dosedací plocha
ø mm
Obj. číslo
Balení
78
0 044 747
1/200
70
-8/+16
62 - 86
78
0 044 748
1/100
80
-6/+30
74 - 110
80
0 070 151
1/200
100 -11/+25
89 - 125
80
0 061 851
1/100
110 -11/+25
99 - 135
80
0 070 152
1/100
130 -11/+25
119 - 155
80
0 061 852
1/100
150 -11/+25
139 - 175
80
0 061 853
1/100
150 -50/+10
100 - 160
80
0 020 018
1/100
180 -11/+25
169 - 205
80
0 070 153
1/100
Seřízení výšky rukou
8.4. 2
Soklové seřizovací kování
Seřízení výšky z čelní strany šroubovákem
Seřízení výšky shora šroubovákem
www.hettich.com
Kluzáky pro soklové nožičky Korrekt
• K našroubování
• Černý plast
bok korpusu
při seřízení shora:
otvor ø8
39,5
23,5
95
64
6480
25
Obj. číslo
0 061 854
boční
soklová clona
Balení
čelní soklová clona
přední hrana korpusu
1/200
• Se 4 narážecími pouzdry a
vybráními pro uchopení
• Černý plast
bok korpusu
při seřízení shora:
otvor ø8
39,5
21
92
64
ø10
11,5
boční
soklová clona
Obj. číslo
Balení
0 047 654
1/40
80
64
25
klip
čelní soklová clona
přední hrana korpusu
klip
• Se 2 narážecími pouzdry
• Černý plast
bok korpusu
při seřízení shora:
otvor ø8
ø15
39,5
95
12
64
25
boční
soklová clona
Obj. číslo
Balení
0 047 655
1/40
80
klip
čelní soklová clona
přední hrana korpusu
klip
• Se 2 rozpěrnými hmoždinkami
a kolíky
• S nosnou plochou
• Černý plast
bok korpusu
6
ø15
při seřízení shora:
otvor ø8
39,5
92
13
64
25
80
9 x 45°
rozpěrný kolík
Obj. číslo
Balení
0 079 689
1/40
boční soklová clona
klip
čelní soklová clona
přední hrana korpusu
klip
Klip
• Pro upevnění čelních clon
tl. 12-16 mm
• Nelze použít s kluzákem
pro našroubování
• Plast
Obj. číslo
Balení
0 071 849
1/40
Soklové seřizovací kování
8.4. 3
Příchytky soklové clony
pro soklovou nožičku Korrekt
Příchytka clony TurboClip
Příchytka soklové clony
k soklové nožičce Korrekt
!
Rozměr drážky
• Montáž našroubováním nebo do drážky.
• Plast černý/nebarvený
• Pro výšky soklu od 70 mm
3,2
soklová clona
6,3
Položka
Obj. číslo
Balení
Příchytka do drážky
0 073 481
1/200
Příchytka k našroubování
0 061 855
1/200
Příchytka clony TurboClip
Předpoklady pro použití:
• Montáž bez použití nářadí
• Bez šroubování nebo frézování drážek
• konstantní předpětí pružiny
• Univerzálně použitelné
• Chromovaná ocel
• Minimální tloušťka clony 12 mm
• Nahoře a dole naložení pro clonu
TurboClip F s úchytkou – pro čelní clony
TurboClip S – pro boční clony
20
25
50
TurboClip S –
pro boční clony
Položka
Obj. číslo
Balení
TurboClip F
0 079 690
1/20
TurboClip S
0 079 691
1/20
8.4. 4
12
Soklové seřizovací kování
20
12
50
25
TurboClip F –
pro čelní clony
www.hettich.com
Držák výsuvů FR 302/402/602
pro soklové nohy Korrekt
• Držák lze použít ve spojení se soklovou nožičkou Korrekt
a rolničkovými výsuvy FR 302/402 a 602
• Možnost použití od výšky soklu 150 mm
• Korpusové kolejničky se namontují na držáky,
které se poté připevní na soklovou nožičku
• Důležité přitom je, aby spodní objímka držáku
zapadla do závitu soklové nožičky
• Dno zásuvky zůstává i při seřizování soklu stále ve stejné výšce
• Rolničkový výsuv FR 302/402/602, viz skupina 5
• Černý plast
Korpusové kolejničky
přišroubovat k držákům …
Obj. číslo
Balení
0 070 154
1/20
… a připevnit na soklovou nožičku.
Tento konstrukční díl se narazí
na kluzáky.
Korpusová kolejnička je obrácena
dovnitř, rolničky se nacházejí na
čelní straně.
Soklová zásuvka se nyní nasadí,
přesně jako ostatní zásuvky, do
korpusových kolejniček a vodorovně
zasune pod korpus.
Soklové seřizovací kování
8.4. 5
Univerzální kluzák Planform
Řešení úhlových situací ve spojení se soklovou nohou Korrekt
Univerzální kluzák Planform a soklová nožička Korrekt:
univerzální kluzák
Planform
výškově seřiditelná
nožička Korrekt
• Alternativní systém pro zajímavé, atypické kuchyňské sestavy
• Soklové clony se dají jednoduše upevnit ve všech úhlech mezi
90 a 150 stupni
• Soklové clony se montují rychle a snadno bez šroubů
nebo drážek
• Rastrování na příchytce a kluzáku přitlačuje těsnící
manžetu k podlaze
• Planform lze zcela demontovat vytažením rozpěrných kolíků
• Recyklovatelný jako tříděný odpad
• Univerzální kluzák lze použít pouze se soklovou
nožičkou Korrekt (viz strana 8.4.2)
Univerzální kluzák Planform v kombinaci
se soklovou nohou Korrekt
• Přináší neomezené možnosti při navrhování moderních
kuchyňských linek
• Pomocí kluzáku Planform se dostanete přes každý roh
mezi 90 a150 stupni. Náročná úhlová řešení už nejsou
žádným problémem.
• Kluzák není zpředu vidět. Soklová clona perfektně přiléhá.
Navíc se dolů přitlačí těsnící manžeta. A to u všech úhlů!
• Tajemství tolika možností spočívá v rastrování na klipu a kluzáku.
V kombinaci se soklovou nožičkou Korrekt je Planform
nepřekonatelný – stejně tak jako Vaše designové nápady.
• Planform se dá zcela demontovat a recyklovat jako tříděný odpad.
8.4. 6
Soklové seřizovací kování
www.hettich.com
Univerzální kluzák Planform
Příslušenství
Univerzální kluzák Planform
se třemi rozpěrnými hmoždinkami
• Černý plast
Položka
Obj. číslo
Balení
Planform s nosnou plochou
0 074 667
1/200
Planform bez nosné plochy
0 074 668
1/200
Univerzální kluzák Planform
k našroubování
• S nosnou plochou
• Černý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 693
1/200
Klip pro čelní clony
• Pro clonu 19 mm
• Plast
Obj. číslo
Balení
0 079 694
1/200
Kolík pro upevnění boční clony
• Pro upevnění boční clony
• Kolík se zatlačí do univerzálního kluzáku Planform
• Černý plast
Obj. číslo
Balení
0 074 671
1/200
Klip pro čelní clony
Nasazení klipu pro
upevnění clony do
drážky kluzáku
Klip nyní lehce odtáhnout
od kluzáku a zároveň
úplně zasunout do drážky
Upozornění: výška čelní clony musí být o 4 mm menší než je výška soklu.
Soklové seřizovací kování
8.4. 7
Univerzální kluzák Planform
Montážní návod
Planform bez nosné plochy
bok korpusu
ø 10
bok korpusu
64
12
21
18
19
25
ø8
8,5
boční soklová clona
64
80
Planform s nosnou plochou
bok korpusu
ø 10
8 x 45°
12
18
přední hrana korpusu
25
ø8
8,5
boční soklová clona
rozteč nožiček
80
ø8 x 8,5 hloubka
18
Upozornění:
U kluzáku s nosnou plochou
srazit nahoře hranu clony
8 x 45°.
8.4. 8
Soklové seřizovací kování
www.hettich.com
Soklové nožičky Korrekt
Univerzální kluzák Planform
Montážní návod
Univerzální kluzák Planform
se 3 rozpěrnými hmoždinkami
Univerzální kluzák Planform
zatlačit do otvorů …
Upevnění boční clony kolíkem
kolíky pro
pevnění clony
… a narazit rozpěrné kolíky
klip pro
čelní clonu
Demontáž univerzálního kluzáku Planform
vytažením kolíků z rozpěrných hmoždinek
výškově seřiditelná
nožička Korrekt
Soklové seřizovací kování
8.4. 9
Seřiditelné soklové nožičky Euro
Seřiditelné soklové nožičky Euro
• Perfektní kombinace s různými kluzáky a
příchytkami soklových clon
• Seřízení je snadné, rukou
nebo pomocí šroubováku
• Nosnost 450 kg/ks
• Černý plast
rozměr X
rozsah seřízení
Rozměr X
mm
Rozsah seřízení
mm
Obj. číslo
Balení
100
+23/- 5
0 071 840
1/40
130
+13/-15
0 071 841
1/40
150
+23/- 5
0 071 842
1/40
180
+13/-15
0 071 843
1/40
ø50
Adaptér
• K prodloužení nohy o 50 mm
• Černý plast
ø35
25
50
Obj. číslo
Balení
0 071 844
1/40
8.4. 10
Soklové seřizovací kování
www.hettich.com
Kluzáky
pro soklové nožičky Euro
Kluzák k našroubování
vruty se zápustnou hlavou
ø 4 x 17 mm
• Černý plast
7 x 45°
27
ø50
boční clona
25
58
Obj. číslo
Balení
0 071 847
1/40
bok korpusu
Kluzák k zalisování
ø25
• Pro průměr vrtání 25 mm
• Černý plast
7 x 45°
27
ø50
boční clona
25
58
Obj. číslo
Balení
0 073 510
1/40
bok korpusu
Kluzák k našroubování
Výška čelní clony musí být o 4 mm
nižší než je výška nožičky
• Černý plast
vruty se zápustnou hlavou
ø 4 x 7 mm
Obj. číslo
Balení
0 071 848
1/40
7 x 45°
27
boční clona
50
Klip
25
• Pro upevnění čelních clon
tl. 12-16 mm
• Plast
Obj. číslo
Balení
0 071 849
1/40
50
12-16
boční clona
celo zásuvky
Soklové seřizovací kování
8.4. 11
Příchytka soklové clony k noze Euro
Příchytka clony TurboClip
Příchytka soklové clony k noze Euro
Výška čelní clony musí být o 4 mm
nižší než je výška nožičky
• K našroubování
• Plast černý/bílý
12-16
boční clona
čelní clona
4
vruty se zápustnou hlavou
ø 4 x 7 mm
Obj. číslo
Balení
0 071 845
1/40
boční clona
Příchytka clony TurboClip
Předpoklady pro použití:
• Montáž bez použití nářadí
• Bez šroubování nebo frézování drážek
• Konstantní předpětí pružiny
• Univerzálně použitelné
• Chromovaná ocel
• Minimální tloušťka clony 12 mm
• Nahoře a dole naložení pro clonu
TurboClip F s úchytkou – pro čelní clony
TurboClip S – pro boční clony
20
25
50
TurboClip S –
pro boční clony
Položka
Obj. číslo
Balení
TurboClip F
0 079 690
1/20
TurboClip S
0 079 691
1/20
8.4. 12
12
Soklové seřizovací kování
20
12
50
25
TurboClip F –
pro čelní clony
www.hettich.com
Držák výsuvů FR 302/402/602
pro soklové nohy Euro
• Držák lze použít ve spojení se soklovou nožičkou Euro
a rolničkovými výsuvy 302/402/602
• Možnost použití od výšky soklu 150 mm
• Korpusové kolejničky se namontují na držáky,
které se poté připevní na soklovou nožičku
• Důležité přitom je, aby spodní objímka držáku
zapadla do závitu soklové nožičky
• Dno zásuvky zůstává i při seřizování výšky stále ve stejné výšce
• Rolničkový výsuv FR 302/402/602, viz skupina 5
• Černý plast
Korpusové kolejničky
přišroubovat k držákům …
Obj. číslo
Balení
0 073 630
1/20
… a připevnit na soklovou nožičku.
Tento konstrukční díl se narazí
na kluzáky.
Korpusová kolejnička je obrácena
dovnitř, rolničky se nacházejí na
čelní straně.
Soklová zásuvka se nyní nasadí,
přesně jako ostatní zásuvky, do
korpusových kolejniček a vodorovně
zasune pod korpus.
Soklové seřizovací kování
8.4. 13
Soklové nožičky InnoTech
pro připevnění zásuvky do soklu
!
• Perfektní kombinace soklových nožiček a uchycení
pro soklové zásuvky (např. InnoTech)
• Pro výšku soklu od 150 mm
• Rozsah seřízení +22/-5 mm
• Jednoduché výškové seřízení rukou
• Zásuvka je souběžná s korpusem
• Výsuvy lze montovat dodatečně
• Vestavná výška je variabilní v rozteči 5 mm
• Lze použít mezi všechny skříňky, i když vedlejší je rohová
nebo s vestavným spotřebičem
• Nosnost 750 kg
• Hliníkové nožičky lze z horní strany zkrátit
Sada obsahuje:
4 Soklové nožičky, hliník bez povr. úpravy
2 Upevňovací plechy, ocel
8 Šroubů se zápustnou hlavou prům. 4 mm
4 Šrouby prům. 4,8 x 9,5 DIN 7981,
pro upevňovací plechy
4 Šrouby prům. 4,8 x 9,5 DIN 7982,
pro uchycení výsuvů (např. Quadro)
Výška soklu
mm
Montážní návod
8.4. 14
Soklové seřizovací kování
Rozsah seřízení
mm
Obj. číslo
Balení
150
+22/-5
0 013 297
1 sada
170
+22/-5
0 013 298
1 sada
200
+22/-5
0 013 299
1 sada
www.hettich.com
Soklové nožičky InnoTech
pro připevnění zásuvky do soklu
Příklady použití v závislosti na použité
tloušťce boku korpusu a kótě EB
Příklady použití v závislosti na použité
šířce kluzáku 50, 80 nebo 100 mm
37
19
EB 9,5
25
šířka kluzáku
50
16
ø 5,5
EB 12,5
34
37
Y
5 x 32
128
výška soklu
18
EB 10,5
16
EB 12,5
260 - 320
šířka kluzáku
80
16
34
37
Y
EB 12,5
ø 5,5
5 x 32
128
výška soklu
zároveň s bokem
16
EB 12,5
230 - 290
šířka kluzáku
100
seřizovací šroub
34
37
Y
ø 5,5
128
5 x 32
výška soklu
210 - 270
Upevňovací
bod
InnoTech
X6
X5
X4
X3
X2
X1
Y
Y
70
9,5
36
16
Kóta Y
Výška soklu
150 mm
170 mm
200 mm
X6
78,5
98,5
128,5
X5
83,5
103,5
133,5
X4
88,5
108,5
138,5
X3
93,5
113,5
143,5
X2
98,5
118,5
148,5
X1
103,5
123,5
153,5
Soklové seřizovací kování
8.4. 15
Seřiditelné soklové nožičky Vista
kluzák
k našroubování
seřiditelné soklové nožičky
Vista
elegantní krytka
• Dekorativní, viditelně umístěná nožička pro moderní
nábytek bez soklových clon
• Kryté funkční díly, přesto snadno seřiditelná
• Kluzák k našroubování
• Jednoduchá montáž
• Snadné seřízení výšky, rukou nebo pomocí šroubováku
• Nosnost 450 kg/ks
• Zcela recyklovatelná, všechny díly jsou ze stejného materiálu
• Stříbrošedý plast
Rozměr X
mm
Rozsah seřízení
mm
Obj. číslo
Balení
100
+15/- 5
0 079 696
1/40
150
+15/- 5
0 079 697
1/40
200
+10/-15
0 079 698
1/40
Kluzák k našroubování
• Pro soklovou nožičku Vista
• Stříbrošedý plast
Obj. číslo
Balení
0 079 699
1/40
Příklad pro montáž
řady korpusů
rozměr
X
přesné seřízení
otáčením krytky
i seřízení rukou
nebo šroubovákem
Kluzák k našroubování
80,5
64
29
5,3
8,5
80,5
32
vrut se zápustnou hlavou
ø4 x 25
8.4. 16
Soklové seřizovací kování
www.hettich.com
Seřizovací noha Rigal k zapuštění
• Pro tloušťku boku od 18 mm
• Montážní otvor průměru 14 mm
• Výškové seřízení šestihranným klíčem č. 4
• Pět různých výšek
• Nosnost 300 kg/ks
• Zinkový odlitek bez povrch. úpravy
Celková výška
mm
Rozměr H
mm
Seřízení výšky
mm
Obj. číslo
Balení
39,5
25
+10
9 079 785
1/100
66,5
52
+25
9 079 786
1/100
84,5
70
+25
9 079 787
1/100
134,5
120
+25
9 079 788
1/100
154,5
140
+25
9 079 789
1/100
Montážní rozměry
celková výška 39,5 mm
Montážní rozměry
celková výška 66,5 - 154,5 mm
min. 18
min. 18
ø14
ø14
10
10
ø6
ø6
25
25
H
4,5
10
1,5
4
25
25
20
4,5
1,5
29
24
ø18
ø18
Vrtací těleso
• Pro soklovou nožičku Vector
• Ocel
Obj. číslo
Balení
9 079 790
1
Soklové seřizovací kování
8.4. 17
Soklová seřizovací noha Systema Top 2000
pro kancelářský nábytek
• Pro skříně s výškou soklu minimálně 60 mm,
s průběžnými boky nebo samostatným soklem
• Zvláště vhodná pro sestavy kancelářského nábytku
s korpusovou nebo nekonečnou konstrukcí
• Seřiditelná v rozmezí 60 - 80 mm nebo 80 - 120 mm.
Seřízení se provádí zevnitř korpusu (šroub s vnitřním šestihranem SW 4).
• Racionální zpracování v Systemu 32 v kombinaci
se spojovacím kováním VB 18/19/20/21
• Seřízení je možné přes otvor ve spojovacím kování z korpusu skříně.
Nákres viz strana 8.2.16
• Konstrukce příchytky soklové clony určuje vzdálenost 37 mm
mezi zadní plochou clony a osou šroubu
• Poloha drážek pro uchycení příchytky v cloně se určí podle středu těla.
A .
Příchytka však drží na těle i v jakékoli jiné výšce, viz výkres Položka
Seřiditelná soklová nožička Systema Top 2000 pro bok
délka hmoždinky 12,8 mm
Rozsah seřízení 60 - 80 mm
80 - 120 mm
Seřiditelná soklová nožička Systema Top 2000 pro mezistěnu
délka hmoždinky 9 mm
Rozsah seřízení 60 - 80 mm
80 - 120 mm
Každé balení obsahuje 50 příchytek clony.
Soklová nožička pro bok
Obj. číslo
Balení
0 040 438
0 047 647
1/100
1/100
0 040 439
0 047 648
1/100
1/100
Soklová nožička pro bok
délka hmoždinky 12,8 mm
• Vysoká nosnost seřiditelné soklové nožičky
odpovídá normě pro kancelářský nábytek podle
DIN 68874 L125
• Přímé vedení šroubu v těle zaručuje
nábytku dobrou stabilitu
• Průměr patky 45 mm zajišťuje velkou
dosedací plochu
• Seřiditelná soklová nožička je symetrická,
použitelná vpravo i vlevo
• Ocel/plast bílý
Soklová nožička pro mezistěnu
délka hmoždinky 9 mm
15,5
ø10
SW4
ø15
13
32
ø 4,5 x 40
zápustná hlava
Soklová nožička pro mezistěnu
min. 19
19
min.
ø 4 x 60
min. 19
A
Rozsah seřízení
60 – 80 mm
80
37
60
SW4
3
60-80
80-120 48
střídavá
montáž vrutů se
zápustnou hlavou
ø 4 x 60
9
ø15
32
20
20
20
40
7
13
8.4. 18
Soklové seřizovací kování
Rozsah seřízení
80 –120 mm
www.hettich.com
Seřizovací soklové šrouby
s příslušenstvím
Seřizovací soklový šroub se závitem M8
• S krytkou patky
• Ocel chromátovaná/plast průhledný
M8
rozměr X
6
Rozměr X mm
Obj. číslo
Balení
50
0 047 637
1/50
60
0 047 638
1/50
70
0 047 639
1/50
80
0 047 640
1/50
100
0 047 642
1/50
ø30
5
ø32
Narážecí matice se závitem M8
• Ocel
ø22
ø9,5
M8
Obj. číslo
Balení
0 047 643
1/50
Soklová destička se závitem M8
60
40
• Ocel chromátovaná
10
20
5,5
Obj. číslo
Balení
0 047 645
1/50
30
3
M8
Soklový úhelník se závitem M8
20,5
20,5
• Ocel chromátovaná
5,5
26
ø12,4
12
ø5,4
16
40
M8
Obj. číslo
Balení
0 047 644
1/ 50
0 071 870
1/500
37
29
Soklové seřizovací kování
8.4. 19
Seřizovací šrouby
Krytka trubky
Seřizovací kování pro mezistěny
Seřizovací šroub se závitem M10
M10
• K seřízení regálů, interiérových příček
a dělících stěn
• Se seřizovací matkou a ocelovou patkou
• Ocel chromátovaná
80
SW 14
ø4,5
Obj. číslo
Balení
0 025 166
1/50
10
35
ø47
Seřizovací šroub se závitem M10
M10
• K seřízení regálů, interiérových příček
a dělících stěn
• Se seřizovací matkou a plastovou
nárazuvzdornou patkou
• Ocel chromátovaná/plast černý
70
SW 14
20
Obj. číslo
Balení
0 047 646
1/50
ø45
Koncovka se závitem M10
30
25
• Pro trubku čtvercového
průřezu 30 x 30 x 2,5 mm
• Zinkový odlitek
Obj. číslo
Balení
0 025 170
1/50
22,5
5
Seřizovací kování pro mezistěny
M8
• Kování umožňuje upnutí a vyvážení
příčky mezi podlahou a stropem
• Ocel chromátovaná
ø9,5
65
72
4
Obj. číslo
Balení
0 031 571
1/20
Tvrdokovový vrták prům. 20 mm
pro seřizovací kování
• Dřík průměr 10 mm, válcový
• Pouze pro stojanové a ruční vrtačky
8.4. 20
Soklové seřizovací kování
4
ø20
ø20
Obj. číslo
Balení
0 046 077
1
www.hettich.com
i
Přehled sortimentu
8.5 Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
Podpěrky polic
Podpěrky polic s nosnými lištami
8.5.2 - 8.5.5
8.5.6 - 8.5.8
Ozdobné nosiče polic
Sklopné konzoly
8.5.9 - 8.5.12
8.5.13 - 8.5.14
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 1
Podpěrky polic
Podpěrka police Safety
• Ocelový kolík s plastovou opěrnou částí
4
Průměr čepu
mm
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
5
bílá
0 025 090
1/500
hnědá
0 025 091
1/500
béžová
0 025 092
1/500
ø3/4/5/6
čirá
0 016 180
1/500
6
čirá
0 022 532
1/500
4
čirá
0 022 533
1/500
3
čirá
0 022 534
1/500
8
Podpěrka police Universal 1
10
• Průměr čepu 5 mm
• 1 pojistný čep
• Poniklovaný zinkový odlitek
ø5
ø5
7,5
5
8
Obj. číslo
Balení
0 019 557
1/500
Podpěrka police Sekura 6
12
• Průměr čepu 5 mm
• 1 pojistný čep
• Poniklovaný zinkový odlitek
ø5
12,5
ø5
8
8
Obj. číslo
Balení
0 079 707
1/500
Podpěrka police Sekura 2
• Průměr čepu 5 mm
• Poniklovaný zinkový odlitek
ø5
5
8
Obj. číslo
Balení
0 025 100
1/500
Podpěrka police
• Průměr čepu 5 mm
• Bílý plast
ø5
7
8.5. 2
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
Obj. číslo
Balení
0 044 751
1/500
www.hettich.com
Podpěrky polic
12
12
ø5
ø5
12,5
12,5
ø5
ø3
8
Podpěrka police Sekura 7
Průměr otvoru 5 mm pro eurošroub
se zápustnou hlavou, průměr 6,3 mm
Průměr otvoru 3 mm pro vrut
se zápustnou hlavou, průměr 4 mm
• Včetně 1 pojistného kolíku
• Poniklovaný zinkový odlitek
8
Otvor prům.
mm
Obj. číslo
Balení
5
0 053 012
1/500
3
0 079 711
1/500
Podpěrka police Universal D
• Průměr čepu 5 mm
• Poniklovaný zinkový odlitek
ø5
2
8
Obj. číslo
Balení
0 022 737
1/500
Podpěrka police Sekura 8
• Průměr čepu 5 mm
• S nosičem pro skleněné police
• Poniklovaný zinkový odlitek/transparentní plast
ø5
5
8
Obj. číslo
Balení
0 047 609
1/500
Podpěrka skleněné police
• S pojistkou
• Průměr čepu 5 mm
• Plast čirý
2,5
ø5
max. 6
7,5
Obj. číslo
Balení
0 073 615
1/500
Podpěrka skleněné police
• S pojistkou proti vypadnutí
nebo nechtěnému vytažení
• Pro tloušťku skla 4 až 8 mm
• Poniklovaný zinkový odlitek
3,2
4-8
8
ø5
Montážní návod
Obj. číslo
Balení
9 080 214
1/500
Demontáž
2
2
1
1
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 3
Podpěrky polic
Podpěrka police
ø5
2,5
24
• ø 5 x 24 mm
• Ocel chromátovaná
Obj. číslo
Balení
0 025 124
1/500
Podpěrka police s osazením
• Průměr čepu 5 mm
• Ocel chromátovaná
ø5
3,75
8
Obj. číslo
Balení
0 016 181
1/500
Podpěrka police Duplo
0,5
ø5
• Průměr čepu 5 mm oboustranně
• Ocel
Povrchová úprava
ø5
8
Obj. číslo
Balení
niklovaná
0 046 642
1/500
chromátovaná
0 013 138
1/500
Průměr čepu
mm
Obj. číslo
Balení
5
0 079 709
1/500
3
0 079 710
1/500
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
Podpěrka skleněné police
ø3/5
8
• S čirou plastovou krytkou
• Měkká plastová podpěrná část
zabraňuje „klapání“ skleněných polic
• Ocelový čep chromátovaný,
plast transparentní
Lžičková podpěrka
• Pro otvory průměru 5 mm
• Ocel chromátovaná
ø5
8
Obj. číslo
Balení
0 020 782
1/500
Lžičková podpěrka police s pouzdrem
• Průměr čepu 8 mm
• Ocel
ø8
Položka
Podpěrka police
10,5
Pouzdro
8.5. 4
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
pomosazená
0 025 200
1/500
niklovaná
0 025 201
1/500
pomosazená
0 025 202
1/500
niklovaná
0 025 203
1/500
www.hettich.com
Podpěrky polic
Podpěrka police Perfekt F
• S ocelovým hřebíkem
• Plast
5
10
16-19
12,7
Obj. číslo
Balení
bílá
0 013 130
1/500
hnědá
0 013 131
1/500
Položka
Obj. číslo
Balení
ø 6,3 x 14 mm
0 047 452
200
ø 6,3 x 18 mm
0 052 799
200
Zápustný nosič police VB 52 D
• Nosný díl ze zinkového odlitku
se připevní ke korpusu
• Díky kónickému provedení se police
přitáhne těsně k boku korpusu
• Poniklovaný zinkový odlitek
ø15
6,5
Povrchová úprava
12,5
8
ø5
Obj. číslo
Balení
0 047 662
1/500
Eurošroub se zápustnou hlavou
Podpěrka police
ø5
8,5
• Pro police drážkované
• Průměr čepu 5 mm
• Zinek, bez povrchové úpravy
8
8
ø5
Obj. číslo
Balení
0 074 805
1/500
Pojistka police
• Průměr čepu 5 mm
• Plast čirý
12-15
8
Obj. číslo
Balení
0 063 549
1/500
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 5
Lišta pro podpěrky polic Vari Alu 11 x 6 mm
a podpěrky polic
Lišta pro podpěrky polic Vari Alu 11 x 6 mm
s roztečí otvorů 25 mm
• Délka 3500 mm
• Hliník bez povrchové úpravy nebo zlatě eloxovaný
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bez povrch. úpr.
0 029 246
30
zlatě eloxovaná
0 029 248
30
Podpěrka police Vari Alu 11 mm
• Hliník bez povrchové úpravy nebo zlatě eloxovaný
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bez povrch. úpr.
0 029 249
1/250
zlatě eloxovaná
0 029 251
1/250
18
10
25
7
3
drážka
11 x 6 mm
5,6
12,9
8.5. 6
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
www.hettich.com
Lišta pro podpěrky polic Vari 10 x 5 mm
a podpěrky polic
Lišta pro podpěrky polic Vari 10 x 5 mm
s roztečí otvorů 15 mm
• Délka 3500 mm
• Ocel pomosazená nebo niklovaná
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
pomosazená
0 047 611
50
niklovaná
0 047 612
50
Podpěrka police Vari 10 mm
• Ocel pomosazená nebo chromátovaná
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
pomosazená
0 013 126
1/250
chromátovaná
0 013 127
1/250
9
1
18
10
8,75
15
6
1
2,5
6 x 15 mm
105
Upevnění vruty
5
10
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 7
Lišta pro podpěrky polic Vari 16 x 6 mm
a podpěrky polic
Lišta pro podpěrky polic Vari 16 x 6 mm
s roztečí otvorů 14 mm
• Délka 3500 mm
• Ocel pomosazená nebo niklovaná
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
pomosazená
0 047 613
50
niklovaná
0 047 614
50
Podpěrka police Vari 16 mm
• Ocel pomosazená nebo chromátovaná
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
pomosazená
0 013 128
1/250
chromátovaná
0 013 129
1/250
1,5
11,5
25,5
14
8,5
9,5
14
3
1,5
6 x 14 mm 98
6
Upevnění vruty
16
8.5. 8
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
www.hettich.com
Podpěrka skleněné police Base
• Stabilní celokovová konstrukce je předurčená pro použití v
kuchyni, v obývacích místnostech nebo v koupelně
• Dva pryžové kroužky eliminují vibrace
• Integrované výškové seřízení ± 1,5 mm
• Nosnost 50 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže
A
B
Povrchová úprava
Položka A
Položka B
Balení
chromovaná matná
0 074 659
0 074 662
1 sada
chromovaná lesklá
0 074 661
0 074 664
1 sada
Sada A obsahuje:
201
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2
1 ks
seřízení výšky ± 1,5
Sada B obsahuje:
16-22
201
ø8
1 ks
1 ks
Zásady pro montáž
s ohledem na nosnost
• Přiložené hmoždinky a šrouby
používat jen pro uvedené typy
cihel X
• Pro ostatní stavební materiály
používat pouze vhodné speciální
upevňovací prvky
1 ks
1 ks
X
1 K Hbl
d
a
a = 50
d = 175
X
X
3 K Hbl
2 K Hbl
d
d
Nemáme žádný vliv na
jakost materiálu zdiva
a
a
a = 60
d = 300
a = 50
d = 240/300
a = 35
d = 240/300/365
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 9
Ozdobné nosiče polic Sailor
• Dekorativní nosiče polic dřevěných i skleněných
pro veškeré obývací prostory
• Pro tloušťku police do 30 mm
• Jednoduchá montáž
• Možnost použití v kombinaci s různými materiály police,
jako např. dřevo, plast, sklo, nerez. ocel.
• Technické údaje viz tabulka
ma
x. 6
00
00
x. 3
ma
Nosič polic Sailor
se skleněnou policí
Nosič polic Sailor
s dřevěnou policí
Povrchová úprava
pro tl. police
2 - 20 mm
Hloubka police max. 150 mm
Vzdálenost nosičů max. 300 mm
Maximální nosnost* 8 kg
pro tl. police
2 - 26 mm
Hloubka police max. 200 mm
Vzdálenost nosičů max. 450 mm
Maximální nosnost* 12 kg
pro tl. police
Balení
2 - 30 mm
Hloubka police max. 300 mm
Vzdálenost nosičů max. 600 mm
Maximální nosnost* 18 kg
chromovaná lesklá
0 070 417
0 070 422
0 070 427
1 sada
nerezový finiš
0 070 418
0 070 423
0 070 428
1 sada
bílá
0 070 419
0 070 424
0 070 429
1 sada
Sada obsahuje: 2 nosiče s kompletní sadou spojovacího materiálu
* Celková nosnost platí pro uvedenou rozteč nosičů při rovnoměrně
rozložené zátěži a dostatečné nosnosti zdiva
Montážní návod
100
50
70
max. 20
48
29
max. 30
max. 26
26
max.
55
73
55
30
75
40
Ozdobné nosiče polic Sailor
pro tl. police 2 - 20 mm
8.5. 10
Ozdobné nosiče polic Sailor
pro tl. police 2 - 26 mm
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
105
Ozdobné nosiče polic Sailor
pro tl. police 2 - 30 mm
www.hettich.com
Nosiče polic Titan/Titan 1
Nosič polic Titan
• Skrytá montáž
• Max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
• Nosný čep: SW 10 mm
• Výškové seřízení: ± 4 mm
• Minimální tl. police: 24 mm
• Seřízení sklonu police
• Ocel pozinkovaná
25%
50%
25%
5%
max. 1000
max. 300
min. 115
115
min.
12
20
min. 24
±4
12
80
54
100
Obj. číslo
Balení
0 047 661
1/20
SW 10
speciální šroub
Panhead 5,5 x 50
Nosič polic Titan 1
• Skrytá montáž
• Max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
• Nosný čep: SW 10 mm
• Výškové seřízení: ± 4 mm
• Stranové seřízení: ± 4 mm
• Minimální tl. police: 24 mm
• Seřízení sklonu police
• Ocel pozinkovaná
25%
50%
25%
5%
max. 1000
max. 300
min.
min. 115
115
±4
12
20
min. 24
±4
12
90
54
100
Obj. číslo
Balení
0 079 713
1/20
SW 10
speciální šroub
Panhead 5,5 x 50
Speciální šroub ø 5,5 x 50 mm
Obj. číslo
Balení
• Panhead
• Ocel chromátovaná
0 065 480
1/100
Hmoždinka ø 8 x 40 mm
• Plast
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 11
Nosiče polic Titan 2/Titan 3
Nosič polic Titan 2
• Skrytá montáž
• Max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
• Nosný čep: ø 12 mm
• Výškové seřízení: ± 4 mm
• Minimální tl. police: 24 mm
• Seřízení sklonu police
• Ocel pozinkovaná
25%
50%
25%
5%
max. 1000
max. 300
min.
min. 105
105
12
20
80
min. 24
±4
12,5
54
90
Obj. číslo
Balení
0 063 598
1/20
speciální šroub
Panhead 5,5 x 50
Nosič polic Titan 3
• Skrytá montáž
• Max. zatížení vč. police 9 kg při použití 2 nosičů
• Nosný čep: ø 12 mm
• Výškové seřízení: ± 2 mm
• Minimální tl. police: 19 mm
• Seřízení sklonu police
• Ocel pozinkovaná
25%
50%
25%
5%
max. 1000
max. 300
min. 105
105
min.
12
17
80
min. 19
±2
12,5
54
90
Obj. číslo
Balení
0 079 714
1/20
speciální šroub
Panhead 5,5 x 50
Speciální šroub ø 5,5 x 50 mm
Obj. číslo
Balení
• Panhead
• Ocel chromátovaná
0 065 480
1/100
Hmoždinka ø 8 x 40 mm
• Plast
8.5. 12
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
www.hettich.com
Sklopné konzoly
• Špičkové hlikové kování pro sklopné stolové desky
• Kompaktní konzola pro sklopnou desku šetří místo
ve stísněných prostorách
• Hliník
Obj. číslo
Rozměr
A mm
B mm
0 073 605
20 - 30
0 073 606
25 - 39
0 073 607
25 - 50
0 073 608
25 - 40
Obj. číslo
Balení
0 073 605
1
0 073 606
1
0 073 607
1
0 073 608
1
C mm
P1 kg
P2 kg
150
14
60
30
252
45
95
55
402
87
120
60
549
137
140
80
P1
P2
B
C
A
Jednoduché, ale bezpečné:
Použití pro vysoká zatížení
Lehce nadzvedněte a zaaretujte
desku pomocí vnější trubky
Pro vysoká zatížení závěs
namontujte nahoře
Prostorově úsporné řešení:
Sklopte stolovou desku směrem dolů
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
8.5. 13
Sklopné konzoly
• Pro úsporu místa lze stolovou
či odkládací desku sklopit
• Se vzpěrou pro vyšší nosnost
• Ocel, bílá barva
Rozměr
L mm
Nosnost*
kg/ks
Obj. číslo
Balení
H mm
315
310
55
0 001 102
1
430
410
60
0 001 103
1
30
L
H
* Upozornění k nosnosti!
Uvedená nosnost je zaručena montáží delšího ramena na zeď. Nemáme žádný vliv na jakost a materiál zdiva,
způsob montáže a kotvící prvky. Tyto musí být v souladu s nosností!
8.5. 14
Podpěrky polic a nosné lišty/sklopné konzoly
www.hettich.com
Přehled sortimentu
8.6 Závěsná kování
i
!
Závěsné kování SAH 215/216
k použití za zády skříně
Závěsné kování SAH 130
k zalisování
8.6.2 - 8.6.3
8.6.4
Závěsná kování SAH 14 / SAH 16
pro montáž našroubováním
Závěsné kování SAH 5
8.6.5
8.6.6
Rektifikační prvek pro horizontální
seřízení závěsných skříněk
Závěsné lišty a háky
k závěsnému kování
8.6.6
8.6.7
Závěsná kování
8.6. 1
Závěsná kování SAH 215 / 216
• Použití za zády skříně
• SAH 216 – pro upevnění také na půdu korpusu
RECYKLACE OCELI
• K zavěšení na lišty a háky
• Nosnost 65 kg/ks
• Kování se na bok korpusu upevní pomocí 3 čepů a vrutu
• Lze použít pro záda zapuštěná min. 16 mm
• Rychlé, pohodlné seřízení výšky pomocí stabilního seřizovacího šroubu
a převodového mechanismu: ± 8 mm
• Seřízení hloubky: max. 25 mm
• Posunutí korpusu do strany ± 3 mm v případě zavěšení na háky
• Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti náhodnému vyšroubování
• Při zavěšení na háky se korpus zvedne o 7,5 mm
• Zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
• Lze použít v kombinaci se závěsnými lištami typu B – viz strana 8.6.7
• Pozinkovaná ocel – zcela recyklovatelná
!
Položka
Obj. číslo
Balení
SAH 215
0 079 716
1/25 sady
SAH 216
pro upevnění na půdu korpusu
0 079 717
1/25 sady
Krytky pro SAH 215/216
• Plast
Povrchová úprava
Obj. číslo
ø 12 mm
Balení
ø 15 mm
bílá
0 079 718
0 079 719
1/50
šedostříbrná
0 079 722
0 079 723
1/50
SAH 215
SAH 216 – pro připevnění na půdu
Montáž na půdu korpusu
pomocí vrutů 3,5 x 30
Seřízení hloubky max. 25 mm
Seřízení výšky pomocí
převodového mechanizmu ± 8 mm
Montáž na bok korpusu
pomocí vrutu 3,5 x 20
Příslušenství a upozornění k nosnosti závěsných prvků – viz strana 8.6.7
8.6. 2
Závěsná kování
www.hettich.com
Závěsná kování SAH 215 / 216
Montážní návod
Závěsná kování SAH 215
5
±3
ø10
143
4
50
12,5
32
min. ø12
50
19
32
min. 16
R
R
30
30
min. 16
Zavěšení na háky
Zavěšení na lišty
Závěsná kování SAH 216
5
24,5
8
±3
8
16
56
ø10
159
4
50
12,5
32
min. ø12
50
19
32
min. 16
R
R
30
30
min. 16
Zavěšení na háky
Zavěšení na lišty
Varianty montáže
SAH 215
SAH 215
SAH 216
SAH 216
ěním
s připevn rpusu
ko
na půdu
umístění
variabilní korpusu
ky
bo
na
umístění
variabilní korpusu
ky
bo
na
žnou
pro průběrpusu
půdu ko
Pozor:
Pokud nejsou půdy korpusů
spojeny, musí se závěsná kování
SAH 215/SAH 216 upevnit
v horní třetině výšky korpusu!
Závěsná kování
8.6. 3
Závěsné kování SAH 130
k zalisování
• K zavěšení na lišty a háky
• Nosnost 55 kg/ks podle DIN 68 840
• Možnosti seřízení:
výška: ± 7 mm
hloubka: max. 15 mm, pomocí patentovaných šroubů pro seřízení hloubky
posunutí korpusu do stran ± 3 mm v případě zavěšení na háky
± 7 mm v případě zavěšení na závěsnou lištu
• Patentované řešení šroubu pro hloubkové
seřízení zajišťuje bezpečnou montáž
• Stavěcí šrouby jsou zajištěny proti náhodnému vyšroubování
• Při zavěšení na háky se korpus zvedne o 7,5 mm
• Bezpečná technika a příjemný vzhled: krytka ve 3 povrchových úpravách,
snadné nasunutí nebo sejmutí, vyznamenáno cenou za design
• Zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
• Ocel/plast bílý
2 pouzdra (průměr 10 mm)
seřízení hloubky až 15 mm
v případě zavěšení na háky:
posunutí korpusu do strany ± 3 mm
seřízení výšky až 14 mm
Obj. číslo
Balení
0 079 724
1/25 sady
Krytky pro SAH 130
• Plast
Povrchová úprava
Obj. číslo
Balení
bílá
0 079 725
1/25 sady
šedostříbrná
0 079 726
1/25 sady
buk
0 079 727
1/25 sady
Montážní návod
Možnosti seřízení
±7
23,7
29
ø10
18
16
11
20,5
16
32
20,5
32
±3
max. 15
31
31
Zavěšení na háky
Zavěšení na lišty
Příslušenství a upozornění k nosnosti závěsných prvků – viz strana 8.6.7
8.6. 4
Závěsná kování
www.hettich.com
Závěsná kování SAH 14 / SAH 16
pro montáž našroubováním
SAH 14 pro montáž našroubováním
• Kombinovaný hák pro zavěšení na lišty a háky
• Nosnost 55 kg/ks
• Možnosti seřízení:
výška: ± 7 mm
hloubka: 10 mm
stranové seřízení ± 3 mm v případě zavěšení na háky,
± 7 mm v případě závěsné lišty
• Zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
• Závěsné kování lze použít vpravo i vlevo
• Ocel/plast bílý
ø4
Montážní
návod
1/50
!
42
19
11
Balení
0 045 062
Možnosti seřízení
16
16
Obj. číslo
17
32
16
17
max. 15
32
±3
±7
10 15
58
Zavěšení na háky
Zavěšení na lišty
SAH 16 pro montáž našroubováním
• Kombinovaný hák pro zavěšení na lišty a háky
• Nosnost 60 kg/ks
• Možnosti seřízení:
výška: ± 7 mm
vloubka: 15 mm
stranové seřízení ± 3 mm v případě zavěšení na háky,
± 7 mm v případě závěsné lišty
• Zavěšení na háky: uzavřený tvar zamezuje sesunutí skříně
• Ocel niklovaná
Montážní
návod
Obj. číslo
Balení
0 019 476
1/25 sady
Možnosti seřízení
40
30
22
6,5
32
max. 15
11
min. 15,5 6,5 32
±3
min.
6,5 32
min.15,5
54
±7
54
31
31
Zavěšení na háky
Zavěšení na lišty
Příslušenství a upozornění k nosnosti závěsných prvků – viz strana 8.6.7
Závěsná kování
8.6. 5
Závěsné kování SAH 5
Rektifikační prvek pro horizontální seřízení závěsných skříněk
Závěsné kování SAH 5
• Nosnost 20 kg/ks
• Závěsné kování se zalisuje do vyvrtaného
otvoru o průměru 30 mm
• Zinkový odlitek bez povrch. úpravy
ø30
11,5
Obj. číslo
Balení
0 040 669
1/100
Rektifikační prvek
• Pro horizontální seřízení závěsných skříněk
• Možnost seřízení 15 až max. 25 mm
• Záda musí být zapuštěna mezi boky min. 15 mm
• Vrtání do zad není nutné
• Jednoduchá montáž:
odstraní se ochranná fólie a rektifikační prvek se přilepí na záda
- dodatečně se může zajistit vruty prům. 4 x 17 v rozteči 32 mm
• Černý plast
Obj. číslo
Balení
0 020 784
1/100
Montážní návod
min. 15
15 mm
min.
mm
max. 25
max.
25 mm
mm
šroub s plochou hlavou ø 4 x 17
ø 30
32
42
8.6. 6
Závěsná kování
www.hettich.com
Závěsné lišty a háky
k závěsnému kování
Závěsná lišta typ B
Závěsná lišta typ L
• Nosnost 150 kg/skříň
• Upevnění pomocí 2 speciálních šroubů o průměru 5,5 x 50 mm,
od 1 m2 celkové úložné plochy jsou nutné 4 speciální šrouby o
průměru 5,5 x 50 mm
• Délka lišty 3000 mm, s oválnými otvory,
vzdálenost mezi otvory 50,8 mm
• Ocel pozinkovaná
• Nosnost 130 kg/ks
• Zvednuté okraje závěsné lišty zamezí sesunutí skříně.
• Délka lišty 130 mm, s oválnými otvory,
vzdálenost mezi otvory 71 mm
• Ocel pozinkovaná
Obj. číslo
Balení
9 007 651
10
Atypické délky dohodou
Obj. číslo
Balení
0 025 099
1/50
71
50,8
3
4,5
4,5
50
8
8
28
17,5
16,5
ø5,5
35
6,2
3000
130
1,75
Závěsný hák ø 6 x 50 mm
• Adaptér na závitové skoby
pro použití s akumulátorovým
šroubovákem, viz strana 2.4.4
• Ocel pozinkovaná
Speciální šroub ø 5,5 x 50 mm
• Panhead pro upevnění lišt
• Ocel chromátovaná
2
Položka
Závěsné háky a
Hmoždinka
Obj. číslo
Balení
0 046 103
1/100
Speciální šroub a
Hmoždinka
0 065 480
1/100
Hmoždinka ø 8 x 40 mm
• Plast
Poznámky k nosnostem závěsného kování a příslušenství
U závěsného kování horních skříněk a jeho příslušenství je
třeba ohledně nosnosti respektovat následující zásady:
1. Jak konstrukce nábytku, tak i kvalita použitého materiálu
a výroby nábytku se vymykají našemu vlivu.
2. Rovněž nemáme žádný vliv na materiál zdiva.
3. Námi nabízené šroubovací háky ve spojení s hmoždinkami
jsou určené k použití do plných vápenopískových cihel,
pálených cihel (lícových cihel apod.) nebo betonu.
Do plného materiálu je třeba vyvrtat otvor průměru 8 mm,
do kterého se pevně narazí plastová hmoždinka. Minimální
hloubka zašroubování háku odpovídá délce háku mínus 10 mm.
4. K upevnění do zdiva z jiných materiálů je třeba používat jen
speciální k tomu určené kotevní prvky.
5. Pro závěsné skříňky s celkovou úložnou plochou větší než 1 m2
(půda, dno a police) je třeba používat závěsné lišty, které se na
zeď našroubují pomocí min. 4 speciálních šroubů.
6. Přístavby, jako např. koncové regály, bez závěsného kování
nejsou přípustné
Závěsná kování
8.6. 7
Nábytkové kluzáky
Plastový nábytkový kluzák narážecí
• Pro montáž předvrtat otvor prům. 1 mm
• Bílý plast
21
5
ø
ø mm
Obj. číslo
Balení
18
0 041 807
1/200
20
0 041 808
1/200
22
0 041 809
1/200
25
0 041 811
1/200
Kovový nábytkový kluzák narážecí
• Pro montáž předvrtat otvor prům. 1 mm
• Ocel niklovaná
Obj. číslo
Balení
0 041 812
1/100
19
4
ø18
Plstěný nábytkový kluzák narážecí
s plastovým tělesem
• Pro montáž předvrtat otvor prům. 1 mm
• Syntetická plsť šedá
• Těleso plast surový nebo hnědý
• Nevhodné na parketové povrchy
ø mm
23
4
4
ø
Obj. číslo
nebarvený
hnědá
Balení
17
0 041 822
0 041 827
1/200
20
0 041 824
0 041 828
1/200
24
0 041 825
0 041 831
1/200
Plstěný kluzák parketový k našroubování
s kovovým tělesem
• Pro montáž předvrtat otvor prům. 2 mm
• Vlněná plsť šedá/ocel niklovaná
29
3,5
6,5
ø mm
Obj. číslo
Balení
20
0 041 833
1/100
24
0 041 834
1/100
28
0 041 835
1/100
ø
Plstěný kluzák kulatý, samolepící
• Tloušťka cca. 4,5 mm
• Bílá
4,5
ø
ø mm
Obj. číslo
Balení
17
0 041 846
1/100
22
0 041 847
1/100
25
0 042 284
1/100
28
0 042 285
1/100
200
Plstěná podložka, samolepící
• Cca 100 x 200 mm
• Tloušťka ca. 4,5 mm
• Bílá nebo hnědá
Sada obsahuje: 5 ks plstěných podložek
8.7. 0
4,5
100
Barva
Obj. číslo
Balení
bílá
0 002 264
1 sada
hnědá
0 002 263
1 sada
Nábytkové kluzáky/Zarážky/Podkládací klínky
www.hettich.com
Zarážky
Podkládací klínky
Zarážka, samolepící
• Transparentní plast
ø13
ø13
6,5
4
ø19
4,5
ø
mm
Výška
mm
Obj. číslo
Balení
13
4
0 041 841
100
13
6,5
0 041 839
100
19
4,5
0 041 837
100
Zarážka, samolepící
• Transparentní plast
ø16
ø11
8
5
ø
mm
Výška
mm
Obj. číslo
Balení
11
5
0 041 842
100
16
8
0 041 838
100
Zarážka, samolepící
• Transparentní plast
13
13
10
2,5
5,5
3
Šířka x hloubka x výška
mm
Obj. číslo
Balení
10 x 10 x 2,5
0 041 843
100
13 x 13 x 3
0 041 844
100
13 x 13 x 5,5
0 041 845
100
Zarážka, samolepící
• ø 22 mm
• Výška: 9,5 mm
• Transparentní plast
ø22
9,5
Obj. číslo
Balení
0 041 836
100
Plastové klínky
• Skládá se z 8 klínků
• Výškově odstupňované od 1 do 8 mm
• Hnědý plast
Obj. číslo
Balení
0 025 438
1/100
Nábytkové kluzáky/Zarážky/Podkládací klínky
8.7. 1
8.7. 2
www.hettich.com
Download

8.2.