www.interpen.com.tr
ECOLOGY
CONCEPT
PVC RIGIT SHEET
01
HAKKIMIZDA / ABOUT US
Firmamız 1959 yılında kurulmuştur, İlk işyerimiz 50 m2 lik bir
işyeridir. Ülkemizde düz cam fabrikası olmadığı için ithal cam tedariği
ile faaliyetlerine başlamış olan firmamız, 1971 yılında Türkiye’ de o
zamanki adı Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş. ( şimdiki adı Trakya
Cam Sanayii A.Ş.) nin düz cam üretimine başlamış olması nedeni
ile 1971 yılında bayilik almıştır. 1971 yılından bu yana Eskişehir’in
ilk Şişe Cam bayisi olarak faaliyetlerini 54 yıldır günümüze kadar
DOĞAN CAM PVC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin çatısı altında
sürdürmektedir.
Firmamızın ana faaliyet konusu, Trakya Cam Sanayi A.Ş. nin düz cam
satıcı ve üretici bayiliğinin yanı sıra 2012 yılında üretim ve satışına
başladığımız A-PLAN markası ile PVC düz levha, PVC düz Sandwich
panel ile PVC termoform dekoratif kapı paneli üretimi ve INTERPEN
markasıyla 2013 yılında hayata geçirdiğimiz PVC kapı ve pencere
profil sistemlerinin üretimidir.
Doğan Glass Company was established in 1959, It had only fifty
sqm working area.
Our Company started its activities with the import glasses
because of there were not any companies who producing flat
glasses in Turkey.
Trakya Cam Sanayii A.Ş. was founded by Şişecam A.Ş. in 1971
and after the establishment, our company became a main and
the first supplier of Şişecam in 1971 in Eskişehir and continue its
commercial activities to till today.
The main activities of our company not only to be a dealer and
seller of Trakya Cam A.Ş. beside of this in 2012 we made new
investments in Pvc Production Sector which are; Production of
UPVC Rigid sheets, Pvc flat sandwich panels, pvc thermoforming
decorative panel doors under the our brand of APLAN and since
2013 under the our brand of INTERPEN we started to production
of PVC profiles for PVC Door and Window systems.
02
ÜRETİM / PRODUCTION
ECOLOGY CONCEPT
03
INTERPEN Kendi karakteri ve özellikle ekolojik bilinci ile ön plana çıkmaktadır. INTERPEN profiller ayrıca maksimum kullanım süresini, %100
geri dönüşüme tabi olma özelliğini, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sayesinde sizlerinde bu avantajlardan yararlanıp bizimle birlikte yeşil hayata
dönmenizi ve yaşam kalitenizi arttırmanızı istemektedir.
INTERPEN olarak; ekolojik geleceğe önem veren en son teknolojisi ile, üretim aşamalarında insana, geri dönüşüm sırasında ise doğa ya büyük
zararlar veren kurşun bazlı hammadde kullanmamaktayız.
Onun yerine daha başarılı olan ve doğaya zarar vermeyen kalsiyum-çinko hammaddelerini kullanmaktayız, INTERPEN olarak, Kurşun yerine
kullandığımız ve kalsiyum çinkodan üretilen bu yeni stabilizatör karışımının en büyük özelliği ise her evrede pencerenin kalitesini arttırmaktır.
KALSİYUM-ÇİNKO HAMMADDESİ İLE ÜRETİLEN INTERPEN PROFİLLERİNDEKİ ÖZELLİKLER ;
■ Kötü hava koşullarına dayanıklılık; Laboratuar testleri kalsiyum-çinko stabilizatörlerinden yapılan PVC profillerin diğerlerine göre kötü hava
şartlarına daha dayanıklı olduğunu göstermiştir. En sert deneylerde bile dayanıklılığını korumuştur.
■ Daha parlak; kalsiyum çinko stabilizatörlerinden yapılan PVC profiller her zaman daha parlak bir görüntüye sahiptir. Teknik ve optik olarak uzun
süre parlaklığını koruyan bu profillerin kalitesi ilk bakışta da fark edilebilmektedir.
■ Geri dönüşümü daha kolay; Gelecekte kurşun yok ! Kurşun yerine Kalsiyum-çinko stabilizatörlerin kullanımı geri dönüşümü büyük oranda
kolaylaştırmaktadır.
Firmamız bayiliğini, üretimini ve satışını yapmakta olduğu faaliyetlerini,
Organize Sanayi Bölgesi 21 cadde No:1 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE adresindeki
mülkiyeti firmamıza ait olan 20.000 m2 lik arsası üzerinde kurulu 15.000
m2 lik kapalı alanı olan tesislerinde gerçekleştirmektedir.
Production and trading activities of the company to be excuted in
20.000 m2 total area which has 15.000 m2 closed area in Eskisehir
İndustrial zone in center of the Turkey.
Firmamız, Satışını yaptığımız düz cam Ticaretinin yanı sıra yıllık 400.000
m2 lik
DOĞAN CAM markalı ısı cam ve her türlü dış cephe camları üretim
kapasitesi ile ülkemizin kapasite büyüklüğü açısından ilk 5 firması
arasında yer almaktadır.
Dogan Glass Co has production of double glazing units and glasses for
exterior facade with its 400.000 m2 -annual capacity and is one of the five
big companies in Turkey market.
Yine Faaliyetlerine 2012 yılında başladığımız A-PLAN markalı PVC
levha üretimi ile ilgili olarak firmamız, iki adet üretim hattı ile Yıllık
6000 ton PVC Levha üretim kapasitesinin yanı sıra, yıllık 500.000 m2
PVC Düz Sandwich panel üretim kapasitesi ve yine yıllık 50.000 adet
Pvc Termoform dekoratif kapı paneli üretim kapasitesinin yanı sıra,
2013 yılında INTERPEN markası ile üretimine başladığımız PVC kapı
ve Pencere sistemleri ile ilgili olarak profil üretimimiz, 5 adet üretim
hattı ile yıllık 6000 ton PVC kapı ve Pencere profil üretim kapasitesine
sahiptir.
We made new investments in 2012 production of UPVC Rigid Sheets
with its annual capacity of 6.000 tons, Flat PVC Sandwich Panel with
annual capacity of 500.000 m2 , and PVC decorative panel door with
capacity of 50.000 pcs in a year. We invested in two latest technogly
of extrusion lines for producing of UPVC Rigid Sheets. We started
production of PVC profiles for PVC Window and Doors Systems under the
brand of INTERPEN. We have five production lines for manufacturing of
pvc profiles with an annual capacity of 6.000 tons .
INTERPEN come the fore own character and especially ecological awareness. INTERPEN profiles have beside maximum lifetime, %100 recycling
feature, heat insulation and energy saving and they want to benefit from these advantages, return to green living with us and increasing your
quality of life.
As INTERPEN featuring ecological future with the latest technology, we don’t use that production stage to people, recycling stage to nature big
damaging lead based raw materials.
Instead of lead based raw materials, we use calcium – zinc raw. They are more successful and harmless for nature.
As INTERPEN instead of lead, produced of calcium and zinc which is new mixture stabilizer the most important feature improve the quality on
every stage.
INTERPEN PROFILES FEATURES PRODUCED OF CALCIUM – ZINC RAW
■ Rigors of the weathers durability; Laboratory tests demonstrated, produced of calcium – zinc stabilizers profiles rigors of the weathers more
durability than others. It maintains durability even hard tests.
■ More bright; the profiles of calcium – zinc stabilized seem brighter than others. As technical and optical protecting the brightness for a long
time, these profiles’ quality can be detected at first sight.
■ Their recycling is easier; there is not lead in the future. Instead of lead using calcium – zinc stabilizers, facilitate very much recycling.
PROFİL DETAYLARI / PROFILE DETAILS
5 CAMERA
KASA / FRAME
ORTA KAYIT / MULLION
KANAT / SASH
70
15
55
45
58
65
70mm INTERPEN Door and Window systems combined system with the elegance design and
excellent thermal and sound insulation system. Innovative profile system represent glossy and
attractive design with rounded lines.
Concerning Special reinforcements ,five chamber system was achieve a thermal insulation value
of U=1,1W/m2. INTERPEN 70mm in window system proves in all parameters that it has a elegant
appearance, glossy surface, excellent thermal and heat insulation and as well as reliability and
durability system.
15
55
58
42
70 SYSTEM
70 mm kapı ve pencere sistemi olan INTERPEN 70 lik sistem yükses ısı ve ses yalıtım değerlerinin
zerafet ile birleştirebileceğini göstermektedir. Yuvarlak hatları ile yenilikçi zarif ve çekici bir dizaynı
temsil etmektedir. Özel destek sacı sayesinde 5 odacığa ulaşan bu sistem Uf= 1,1 w/m2K gibi etkileyici
bir ısı yalıtım değerine sahiptir. INTERPEN 70 lik sistem bir pencerenin hem zarif bir görüntüye, hem
parlak bir yüzeye, mükemmel ısı yalıtımına, yüksek ses izolasyonuna ve güvenilir bir sağlamlığa sahip
olabileceğini ispatlamaktadır.
82
04
55
70
70
Uf=
1,1
4 + 16 + 4 ara boşluk çift cam uygulama
4+16+4 gap / double glazing application
KAPI / DOOR
PERVAZLI KASA / BOARDING FRAME
60
DIŞA AÇILIR KAPI / OUTSIDE DOOR SASH
15
15
55
55
85
88
85
2
Estetik görünümlü çift cam çıtası
Aesthetic appearance / double glazing bead
65
W/m2K
ECOLOGY
CONCEPT
43
Isı, ses, toz ve suyu absorbe eden özel conta
Special gasket that absorb heat, noise, dust
and water
70
HAREKETLİ ORTA KAYIT / OVERHANG
61
24 mm ÇITA / 24 mm DBL GLAZING BEAD
70MM
5
25
20
6
Ana profillerde 70 mm genişlik ve estetik
5 odacıklı yüksek mukavemet
In the main profile 70mm Width and esthetic High
resistance in five chamber system
55
55
69
CAMERA
Tek tip destek sacı
Reinforcement one type
9,3
33
05
06
07
70 SYSTEM
KASA KANAT BİRLEŞİM DETAYI
FRAME AND SASH JOINT DETAILS
5 CAMERA
70 SYSTEM
KASA KAPI BİRLEŞİM DETAYI
FRAME AND DOOR JOINT DETAILS
5 CAMERA
30
3
24
3
30
3
24
3
25
25
115
3
8
8
144
3
08
60 SYSTEM
4 CAMERA
PROFİL DETAYLARI / PROFILE DETAILS
Geniş amaçlara yönelik olan ve ince detayları düşünülmüş INTERPEN 60 lık sistem ile yaratıcı fikirleri
gerçekleştirmek idealdir.
INTERPEN in 60 mm lik 4 odacıklı sisteminde destek sacının bulunduğu geniş boyutlu odacık, iç ve
dış odaların ortasında yer almaktadır. Hava en iyi izolatördür. Bu 4 odacığın her biri ayrı bir mikro iklime
sahiptir, buda içeride ve dışarıda oluşan en büyük ısı farklılıklarının bile izole edilmesini sağlamaktadır.
Bu sistemin en büyük özellikleri, ısı ve ses yalıtımı, dayanıklılık ve sorunsuz kullanımdır.
KASA / FRAME
ORTA KAYIT / MULLION
KANAT / SASH
15
60
60
40
58
45
65
80
58
INTERPEN 60 mm system is ideally suited for realization your creative ideas .
In the system INTERPEN 60 mm four chamber the camera for reinforcement has a large size which
is located in the middle between internal and external cameras. Air is one of the best insulators. Each
of these chamber has a unique microclimate in order of the greayest fluctuations of the temperature
which is inside and outside of chambers and providing good isoaltion. The main characterisstic of this
system – heat and thermal insulation which is makes durability and uninterrupted activity in system.
45
PERVAZLI KASA / BOARDING FRAME
Uf=
1,1
KAPI / DOOR
DIŞA AÇILIR KAPI / OUTSIDE DOOR SASH
60
4 + 16 + 4 ara boşluk çift cam uygulama
4+16+4 gap / double glazing application
60
60
65
W/m2K
63,5
83,5
43
2
88
103,5
83,5
Estetik görünümlü çift cam çıtası
Aesthetic appearance / double
glazing bead
Isı, ses, toz ve suyu absorbe eden özel conta
Special gasket that absorb heat, noise, dust
and water
HAREKETLİ ORTA KAYIT / OVERHANG
61
15
TEK CAM ÇITASI
FRAME DOOR JOINT DETAILS
35
35
9,3
9,3
20
6
6
20
Tek tip destek sacı
Reinforcement one type
45
59
45
CAMERA
Ana profillerde 60 mm genişlik ve estetik
5 odacıklı yüksek mukavemet
In the main profile 60 mm Width and esthetic High
resistance in fourchamber system
19
24 mm ÇITA
24 mm DBL GLAZING BEAD
20
60MM
4
20 mm ÇITA
20 mm DBL GLAZING BEAD
6
ECOLOGY
CONCEPT
9,3
09
11
10
60 SYSTEM
KASA KANAT BİRLEŞİM DETAYI
FRAME AND SASH JOINT DETAILS
4 CAMERA
60 SYSTEM
KASA KAPI BİRLEŞİM DETAYI
FRAME AND DOOR JOINT DETAILS
4 CAMERA
30
3
24
3
30
3
24
3
25
25
3
8
8
115
132
3
PROFİL DETAYLARI / PROFILE DETAILS
12
70 SLIDING
70 mm tabanı sayesinde geniş ve zarif profilden oluşan INTERPEN sürme sistemi, özellikle yer sorunu
olan kısıtlı mekanlarda avantaj sağlamaktadır. Tek kanatlı veya çift kanatlı olarak kullanılabilen
INTERPEN sürme serisi ile bahçe ve teraslara geçişlerde aydınlık alanlar yaratmanın yanı sıra, Kış
dönemlerinde soğuktan ve rüzgardan koruyup, sıcaklığın içeride kalmasını sağlar ve yaz dönemlerinde
ise evleri doğaya açıp odalarla bahçeler arasında geniş bağlantılar kurarsınız.
SÜRME KANAT / SLIDING SASH
SÜRME ÇİFT RAYLI PERVAZLI KASA
SLIDING DBL RAIL BOARDING FRAME
The profile INTERPEN Sliding system with installation width 70 mm combined elegance and simple
profile system which can be applied if your home space is limited and INTERPEN Sliding System
can be used as a single or double sash door, during the transition to the garden or terrace have
a creating lights areas, except than during winter period protect from wind and cold and in the
summer season having opened your house to the nature and establish wide range between garden
and your home rooms.
46
78
88
55
58
12
33,2
50
4 + 16 + 4 ara boşluk çift cam uygulama
4+16+4 gap / double glazing application
70
SÜRME ÇİFT RAYLI KASA
SLIDING DOUBLE RAIL FRAME
Estetik görünümlü çift cam çıtası
Aesthetic appearance / double
glazing bead
INTERLOG / INTERLOG
46
7,75
50,3
Isı, ses, toz ve suyu absorbe eden özel conta
Special gasket that absorb heat, noise, dust
and water
40,4
20,6
55
ECOLOGY
CONCEPT
12
70
24 mm ÇITA
24 mm DBL GLAZING BEAD
6
20
15
Tek tip destek sacı
Reinforcement one type
9,3
13
14
LAMINATION
INTERPEN profillerinden üretilmiş olan pencereler lamine özellikleri ile çeşitli ahşap desen ve renk
seçenekleri sayesinde farklı pencere konstrüksiyonları ve cam bölme çıtaları ile değişik görüntüler
yaratabilme imkanı sunar, evinizin bu renk ve desen seçenekleri ile dıştan da güzel görünmesini
istemez misiniz?
The windows produced of the INTERPEN profiles have a variously lamimated features of wood
shades and forms and according these window designs and glass dividing glazing bead offer the
possibility of creation appearance of the window.
Would not you like to have outside of home a unique window with a nice choice of color options.
GLASS
15
Firmamız, Satışını yaptığımız düz cam Ticaretinin yanı sıra yıllık 400.000 m2 lik
DOĞAN CAM markalı ısı cam ve her türlü dış cephe camları üretim kapasitesi ile ülkemizin
kapasite büyüklüğü açısından ilk 5 firması arasında yer almaktadır.
DOĞAN GLASS Co has production of double glazing units and glasses for exterior facade with its
400.000 m2-annual capacity and is one of the five big companies in Turkey market.
PVC LEVHA
U-PVC RIGID SHEET
16
17
PVC DÜZ SANDWİCH PANEL
PVC FLAT SANDWICH PANEL
Panel Ölçüleri / Panel Dimensions
1000x1500mm / 1000x2000mm / 1500x1500mm / 1500x 2000mm /1500x3000mm / 2000x3000mm
Kalınlık 0.60 mm - 2.00 mm
Thickness 0.60 mm to 2.00 mm
Panel Kalınlığı / Panel Thickness
20mm / 24mm / 28mm / 32mm
Renk Beyaz ( RAL KOD 9016) Altınmeşe, Ceviz, Maun, Wenge
Colours White ( RAL CODE 9016) Golden Oak, Nussbaum, Mahagony, Wenge
Pvc Levha Kalınlığı / Pvc Sheet Thickness
0.90mm / 1.1 mm / 1.3mm / 1.5 mm
Levha Yüzeyi İpek Mat veya Parlak
Surface Sheet Silk Matt or Glossy
Malzeme / Material
PVC - XPS - PVC
Levha Ölçüsü İstenilen uzunlukta ve 2100 mm genişliğe kadar
Sheet Dimension Required length and width up to 2100 mm
Renk / Colour
Beyaz / RAL 9016 White
Özellikleri
Properties
İşleme
Processing
* Darbeye Dayanıklı
* Impact resistance
* Termoform
* Thermoforming
* Kaynak
* Welding
* Sandwiç panel
* Sandwich Panels
* Yüksek UV - ve hava dayanımı
* High UV- and weathering resistance
* Kaplama
* Laminating
* Vidalanma
* Screwing
* Dekoratif panel kapı
* Decorative panel door
* Neme karşı dayanıklı
* Moisture resistance
* Panç
* Punching
* Boyama
* Painting
* İç ve Dış Kapılar
* Interior and Exterior Doors
* Mükemmel vakuum karakteristikleri
* Excellent vacuum forming characteristics
* Kesme ve dilme
* Sawing, Drilling
* İç cephe kaplaması
* Interior wall facing
* İyi Kimyasal direnci
* Well Chemical Resistance
* Serigrafi
* Screen Printing
* İç ve Dış cephe mimarisi
* Interior and exterior architecture
* Geri dönüşümlü
* Recyclable
* Sararma yok
* Non-fading
* Yangın dayanıklı
* Fire resistance
Uygulama alanı
Field of application
PVC DÜZ SANDWİCH PANEL KAPLAMALI / PVC FLAT SANDWICH PANEL LAMINATED
Panel Ölçüleri / Panel Dimensions
800X2000mm / 1300x3000mm
Panel Kalınlığı / Panel Thickness
20mm / 24mm / 28mm / 32mm
Pvc Levha Kalınlığı / Pvc Sheet Thickness
1.3mm / 1.7mm
Malzeme / Material
Pvc Foil - Pvc - Xps - Pvc - Pvc Foil
Lamine Renkler / Laminated Colours
Golden Oak / Mahagony / Nussbaum / Wenge / Altın Meşe / Mahon / Ceviz / Wenge
A-PLAN FLAT
A-PLAN THERMO
19
DEKORATİF DIŞ
KAPI PANEL &
KAPILARI
DECORATIVE
EXTERIOR
DOOR PANEL &
DOORS
01
02
03
04
05
05
06
07
A-PLAN INOX
06
07
08
09
10
01
A-PLAN FLAT
01
02
03
04
18
06
02
03
04
07
08
09
05
20
KALİTE / QUALITY
Çevreye duyarlı, müşteri beklentilerini karşılayan,
ulusal ve uluslar arası yasal gerekliklere uygun
standartlardaki ürünleri zamanında teslim etmeyi
ilke edinen DOĞAN CAM, kalite ve verimliliği her
aşamada artırmak ve kendimizi sürekli iyileştirmek
için ;
• Tüm faaliyetlerinde müşteri tarafından
tanımlanan kaliteyi kendi kalite hedefleri ile
birleştirip uygulayarak,
• Sektörde tecrübeli personeline kalite bilincini
yayarak,
• Personelin daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve
her aşamada katılımını sağlayarak,
• Sektördeki yeni teknolojiler ve yeni ürünleri takip
ederek üretim altyapısı ve ürün gamını geliştirerek,
• Liderlik anlayışı ile bütün faaliyetlerinde müşteri
ve çalışan bağlılığını yürütüp sürdürmeyi prensip
edinmiştir.
DOĞAN CAM bu temeller üzerine kurduğu kalite
politikası ile sürekli olarak kendini yenileyen bir
firma olmayı hedeflemektedir.
DOGAN GLASS AND TRADE INC. that is
environmentally sensitive, satisfying the
customer expectations, having the principle
to deliver the goods in due time with fair
standards in conform to national and
international legal requirements; in order to
improve the quality and productivity at every
stage and continually improve ourselves;
• By applying in all its activities own quality
objectives combined with quality defined by
the customers,
• By spreading quality consciousness to own
experinced personnel within the sector,
• By obtaining the undertake of more
responsibility of the personnel and participation
of them at every stage,
By developing production infrastructure and
product range following the new technologies
and new products in the sector,
• Makes the principle of carrying on customer
and employee loyalty within its all activities
with leadership understanding.
DOGAN GLASS AND TRADE INC. intents to be
the company that renovates itself continually
together with its established quality policy
based over this fundamentals.
DOĞAN CAM PVC SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 21. Cad. No: 1 Eskişehir / TURKEY
Tel : +90(222) 236 11 20 Fax : +90(222) 236 11 26
www.interpen.com.tr
[email protected]
Download

ECOLOGY CONCEPT