ZOLLER TMS Tool Management Solutions
Softwarový paket BRONZE
8712100
Tento softwarový paket obsahuje všechny softwarové moduly pro hospodárnou organizaci Vašich
nástrojů.
Součástí jsou následující softwarové moduly:
n Správa nástrojů (obj. č. 8712001)
Správa nástrojů ZOLLER slouží k bezproblémové
přípravě všech nástrojů potřebných pro Váš
výrobní proces.
n Import/export dat XML (obj. č. 8709000)
Modul import/export dat XML umožňuje
importovat a exportovat všechny informace
obsažené v databázi ZOLLER, jako např. nástroje
a komponenty bez ohledu na jejich platformu.
n USB-Kamera (obj. č. 9734845-05)
Kamera pro rychlé a jednoduché pořízení fotek
nástrojů s volitelnou výsečí obrazu přímo na
pracovišti TMS Tool Management Solutions.
n Vstup/výstup dat vč. generátoru formátů
(obj. č. 8707009)
Se softwarovým modulem „Vstup/výstup dat
/DNC generátor formátů“ můžete Vámi
naměřené hodnoty o nástroji posílat do řídicího
systému stroje: na USB, přes síť, přes DNC síť
nebo přes sériové rozhraní.
Přehled výrobního procesu: BRONZE paket obsahuje následující kroky:
příprava práce, CAM -> konstrukce, CAD -> sestavení/rozložení nástrojů ->
kontrola, seřizování, měření -> výroba
n Technologická data a nástrojové atributy
(obj. č. 8712013)
Modul „Technologická data a nástrojové
atributy“ umožňuje definovat nástrojové
parametry a řezné podmínky jako např. otáčky
a posuv. To vše pro použití nástrojů v různých
materiálech a na různých strojích.
n Nástrojové atributy dle DIN 4000
(obj. č. 8712021)
Integrovaná lišta nástrojových atributů
strukturovaných dle DIN 4000 dovoluje
normované uložení jednotlivých komponent
a zjednodušuje import dat výrobce.
n Automatické generování kontur z nástrojových
atributů (obj. č. 8712021)
Díky struktuře nástrojových atributů pracující
kompletně na bázi DIN 4000 lze ze zadaných
nebo importovaných parametrů ve správě
nástrojů ZOLLER automaticky generovat 2D nebo
3D tvary.
Přehledná správa dat nástrojů se systémem ZOLLER TMS Tool Management Solutions
strana 1 / 2
ZOLLER Austria GmbH I Einstell- und Messgeräte
Haydnstr. 2 I A-4910 Ried in Innkreis
Tel. +43 7752 87725-0 I Fax +43 7752 87726
[email protected] I www.zoller-a.at
[email protected] I www.zoller.cz I +420 773 946 838
ZOLLER TMS Tool Management Solutions
Softwarový paket BRONZE
8712100
n Integrace měřicího přístroje (obj. č. 8712120)
BRONZOVÝ-paket obsahuje integraci měřícího
a seřizovacího přístroje ZOLLER. To Vám umožní
využití všech funkcí TMS Tool Management
Solutions přímo na Vašem přístroji ZOLLER.
n WebService (obj. č. 8712014)
Správné informace na správném místě šetří čas
a náklady. Díky univerzálnímu přístupu, ZOLLER
WebService, mohou přistupovat
standardizovaně a jednoduše cizí systémy
k informacím o nástrojích do databáze ZOLLER.
n Jedna plovoucí licence (obj. č. 8712105)
Licence umožňují použití funkcí ZOLLER TMS
Tool Management Solutions na více pracovištích.
Plovoucí licence umožňuje kontrolu počtu
současně přistupujících uživatelů do databáze
ZOLLER.
n Jedna Viewer licence (obj. č. 8712112)
Import export dat v XML formátu – nezávislé na
platformě dat
Licence umožňující náhled na všechny funkce
ZOLLER TMS Tool Management Solutions
z jednoho pracoviště.
Automatické a rychlé generování kontur
Další opce:
n CAM-rozhraní
n
n
n
Intuitivně ovládaná obousměrná rozhraní pro CAM-systémy
n
Rev. 2013-01-28/01/tr (ci_8712100_de.indd) změny vyhrazeny
strana 2 / 2
ZOLLER Austria GmbH I Einstell- und Messgeräte
Haydnstr. 2 I A-4910 Ried in Innkreis
Tel. +43 7752 87725-0 I Fax +43 7752 87726
[email protected] I www.zoller-a.at
[email protected] I www.zoller.cz I +420 773 946 838
ZOLLER nabízí vhodné připojení na různé CAM
a skladové systémy.
ZOLLER TMS-smlouva o údržbě 1 rok
(obj. č. 8712106)
ZOLLER TMS Tool Management Solutions je
kontinuálně vyvíjen zkušeným týmem
odborníků s úzkým napojením na praxi.
S TMS-smlouvou o údržbě získáte přístup
k aktuálním softwarovým updatům, využití
horké linky a kompatibilitu Vašich komponent.
ZOLLER TMS-externí služby
(obj. č. TMSSERVICEEXT)
Tyto služby zahrnují instalaci a zprovoznění
ve Vaší společnosti, školení obsluhy, Key-User
školení a podporu při zadávání dat, plus
cestovní náklady.
ZOLLER TMS-interní služby
(obj. č. TMSSERVICEINT)
Školení uživatelů a Key-User-školení
ve městě Pleidelsheim/Hannover/Ried.
Náklady za 8h za den pro 2 pracovníky.
UPGRADE SILVER (obj. č. 8712103)
Upgrade BRONZOVÉHO paketu na
SILVER paket pro efektivní správu skladu.
Download

TMS paket BRONZE