Příslušenství k celoskleněným stěnám
Patch fittings
COMO
COMO
PD10
Spodní závěs
Bottom hinge
32
52
164
63
Materiál
Material
Kód / Code
PD10PSS
PD10SSS
PD10AALS
161
148
37
68
0
R8
R55
36
55
∅20
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
Pro podlahový samozavírač: TD750,
TD800, dolní ložisko PD15,
includes insert to suit floor spring:
TD750, TD800, floor pivot PD15
Příprava skla
Glass preparation
PD10-OSLH
48
Horní závěs s posunutou osou (levý)
Top hinge, offset (left handed)
164
32
52
34
6
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
PD10-OSLHSSS
161
tloušťka skla (mm): 8;10;12
glass thickness (mm): 8;10;12
148
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
0
68
37
R8
R55
36
55
∅20
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
Pro podlahový samozavírač: TD750,
TD800,dolní ložisko PD15
includes insert to suit floor spring:
TD750, TD800, floor pivot PD15
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
1
COMO
PD10-OSRH
Horní závěs s posunutou osou (pravý)
Top hinge, offset (right handed)
48
6
164
34
52
PD10-OSRHSSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15 ; M8: 20
Pro podlahový samozavírač: , TD750,
TD800,dolní ložisko PD15
includes insert to suit floor spring:
TD750, TD800, floor pivot PD15
68
∅20
37
kartáčovaný / satin
R80
nerezová ocel / stainless steel
Kód / Code
R55
Povrch
Finish
36
Materiál
Material
55
32
148
161
Příprava skla
Glass preparation
PD12
52
Spodní závěs s ložiskem
Bottom hinge with ball bearing
32
63
164
Materiál
Material
Povrch
Finish
161
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
148
∅20
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 10; M8: 25
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 10; M8: 25
obsahuje kulič. ložisko a spodní ložisko
includes ball bearing insert & floor pivot
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
68
37
stříbrný elox. / silver anodized
0
R8
2
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
R55
III/1/
nerezová ocel / stainless steel
55
PD12-PSS
PD12-SSS
PD12-AALS
36
Kód / Code
COMO
PD20
Horní závěs
Top hinge
32
164
∅20
68
Materiál
Material
Kód / Code
37
R80
R55
36
55
52
63
PD20PSS
PD20SSS
PD20AALS
148
161
Příprava skla
Glass preparation
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
obsahuje pouzdro pro: PD24, PD30,
PD30B, PD40
includes socket for: PD24, PD30, PD30B,
PD40
PD20-OSLH
32
52
Horní závěs s posunutou osou (levý)
Top hinge, offset (left handed)
∅34
∅15
6
164
∅20
68
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
37
R80
R55
36
55
48
Kód / Code
148
161
Příprava skla
Glass preparation
PD20-OSLHSSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH
III/1/
3
COMO
PD20-OSRH
Horní závěs s posunutou osou (pravý)
Top hinge, offset (right handed)
52
32
∅34
∅15
6
PD20-OSRHSSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
max. šířka dveří (mm): 1000
max. door width (mm): 1000
max. hmotnost dveří (kg): 90
max. door weight (kg): 90
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH
to suit: PD30-OSLH, PD40-OSLH, PD24-OSLH
∅20
68
37
kartáčovaný / satin
R80
nerezová ocel / stainless steel
R55
Povrch
Finish
36
Materiál
Material
Kód / Code
55
48
164
148
161
Příprava skla
Glass preparation
PD30
32
164
52
Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď
Overpanel patch
20
∅15
63
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20, obsahuje montážní
trn M8
for top hinge: PD20, includes M8
threaded rod and expansion bolt
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
68
37
kartáčovaný / satin
0
4
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
R8
III/1/
nerezová ocel / stainless steel
R55
PD30PSS
PD30SSS
PD30AALS
148
∅20
55
Kód / Code
161
Povrch
Finish
36
Materiál
Material
COMO
PD30-OSLH
32
52
Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď, s posunutou
osou (levý)
Overpanel patch, offset (left handed)
164
6
∅15
48
161
148
∅20
PD30-OSLHSSS
55
37
68
0
R8
R55
36
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
Příprava skla
Glass preparation
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSLH, obsahuje
montážní trn M8
for top hinge: PD20-OSLH, includes M8
threaded rod and expansion bolt
PD30-OSRH
32
Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď, s posunutou
osou (pravý)
Overpanel patch, offset (right handed)
∅3
4
52
164
∅15
48
6
161
148
∅20
Příprava skla
Glass preparation
68
37
0
R8
R55
36
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
55
4
∅3
PD30-OSRHSSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSRH , obsahuje
montážní trn M8
for top hinge: PD20-OSRH, includes M8
threaded rod and expansion bolt
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
5
COMO
PD30B
32
164
52
Protikus k hornímu závěsu, nadsvětlík - zeď
Overpanel patch
20
∅15
63
28
14
8
2,5
2
17.5
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
pro závěs: PD20, obsahuje
montážní destičku
for top hinge: PD20, includes fixing
plate
∅7
12
68
0
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
R8
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
∅20
R55
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
161
148
37
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
27.5
65
nerezová ocel / stainless steel
36
PD30BPSS
PD30BSSS
PD30BAALS
Povrch
Finish
M8x16
∅10
55
Materiál
Material
Kód / Code
2
∅1
Příprava skla
Glass preparation
PD40
32
218
20
∅15
106
52
Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík
Over & side panel patch
65
52
1
161
36
148
6
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20
for top hinge: PD20
73
36
stříbrný elox. / silver anodized
∅2
0
hliník / aluminium
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
∅2
0
kartáčovaný / satin
37
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
R80
III/1/
nerezová ocel / stainless steel
R55
PD40PSS
PD40SSS
PD40AALS
68
∅20
55
Kód / Code
Povrch
Finish
36
Materiál
Material
COMO
32
PD40-OSLH
106
52
Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík ,
s posunutou osou (levý)
Over & side panel patch, offset (left handed)
∅34
48
6
∅15
8
21
52
1
161
36
36
0
∅2
148
∅20
36
R55
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
PD40-OSLHSSS
73
R80
37
36
55
68
0
∅2
Příprava skla
Glass preparation
32
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSLH
for top hinge: PD20-OSLH
52
PD40-OSRH
106
Protikus k hornímu závěsu, horní - boční nadsvětlík ,
s posunutou osou (pravý)
Over & side panel patch, offset (right handed)
∅34
∅15
48
6
218
52
1
161
36
148
73
36
37
55
Příprava skla
Glass preparation
∅2
0
36
R80
R55
∅2
0
68
∅20
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
PD40-OSRHSSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20-OSRH
for top hinge: PD20-OSRH
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
7
COMO
PD41LH
Protikus k hornímu závěsu.
Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem
se zpevňujícím žebrem (levý)
Over & side panel patch with fin link patch (left handed)
32
32
106
52
111
20
∅15
65
52
218
1
161
148
R80
0
∅2
III/1/
8
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20
for hinge: PD20
0
R1
∅2
0
10
30
∅2
0
30
PD41LHPSS
PD41LHSSS
Povrch
Finish
60
Materiál
Material
Kód / Code
45
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
55
37
73
36
0
∅2
1
36
∅20
68
R55
36
COMO
PD41RH
Protikus k hornímu závěsu.
Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem
se zpevňujícím žebrem (pravý)
Over & side panel patch with fin link patch (right handed)
32
111
20
∅15
106
52
32
65
52
218
1
159
148
36
∅20
∅2
0
73
36
∅2
0
37
R80
R55
1
R1
0
30
0
∅2
0
∅2
45
Příprava skla
Glass preparation
30 10
Materiál
Material
Kód / Code
60
36
55
68
PD41RHPSS
PD41RHSSS
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro závěs: PD20
for hinge: PD20
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
9
COMO
PD63
Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem
Over & side panel patch
32
106
52
106
52
1
36
36
∅20
Materiál
Material
Kód / Code
PD63PSS
PD63SSS
PD63AALS
III/1/
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
10
73
36
∅20
∅20
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
PD63S
32
Spoj horního nadsvětlíku s bočním panelem a zarážkou
Over & side panel patch with stop insert
106
52
106
52
1
36
36
∅20
73
36
∅20
∅20
Materiál
Material
Kód / Code
PD63S-PSS
PD63S-SSS
PD63S-AALS
Příprava skla
Glass preparation
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8;10;12
glass thickness (mm): 8;10;12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8 :20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
PD70
Spoj dvou panelů
Two panels patch
32
52
116
1
73
30
∅20
∅20
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
Příprava skla
Glass preparation
PD70SSS
PD70PSS
PD70AALS
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8;10;12
glass thickness (mm): 8;10;12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
11
COMO
PD70(90)
Spoj dvou panelů 90°
Two panels 90° angled patch
68
52
68
32
28
38
∅20
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
PD70-90SSS
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
∅20
Příprava skla
Glass preparation
PD70DS
Spoj do nadsvětlíku s dvojitou zarážkou
Overpanel patch with double stop insert
32
20
52
116
52
1
73
Kód / Code
PD70DS-PSS
PD70DS-SSS
III/1/
12
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
∅20
30
∅20
Materiál
Material
min 36
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
PD71
32
Spoj do nadsvětlíku se zpevňujícím žebrem
Overpanel patch with interior fin panel link
0
11
52
32
116
73
∅20
30
∅20
R1
0
1
0
0
∅2
PD71PSS
PD71SSS
30
10
30
Materiál
Material
Kód / Code
60
∅2
45
Příprava skla
Glass preparation
32
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
PD71DS
0
11
Spoj do nadsvětlíku se zpevňujícím žebrem
a dvojitou zarážkou
Overpanel patch with interior fin panel link
and double stop insert
52
20
32
52
116
73
∅20
30
∅20
R1
0
1
0
0
∅2
30
10
30
45
Příprava skla
Glass preparation
Materiál
Material
Kód / Code
60
∅2
PD71DS-PSS
PD71DS-SSS
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
13
COMO
PD80
Spoj čtyř panelů
Connector patch for four panels
32
106
106
1
36
36
∅20
∅20
∅20
Povrch
Finish
PD80PSS
PD80SSS
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
36
Materiál
Material
Kód / Code
1
36
∅20
Příprava skla
Glass preparation
PD81
32
11
Spoj čtyř panelů se zpevňujícím žebrem
Connector patch for four panels with interior fin panel link
0
106
52
32
106
1
1
0
36
R1
36
∅20
∅20
∅20
∅20
0
PD81PSS
PD81SSS
III/1/
14
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
1
Povrch
Finish
36
Materiál
Material
Kód / Code
30
36
60
∅2
10
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
30
45
0
∅2
COMO
32
PD82
30
116
Spoj dvou panelů - zeď
Side patch wall to glass for two panels
52
3.6
28
73
∅20
Materiál
Material
Kód / Code
PD82PSS
PD82SSS
PD82AALS
∅20
Příprava skla
Glass preparation
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
PD85
Spoj panelů - zeď
Connector patch wall to glass
71
44
32
32
52
1
5
R2
PD85PSS
PD85SSS
PD85AALS
Příprava skla
Glass preparation
Materiál
Material
Kód / Code
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
15
COMO
GK20
Dvojitý protikus na nadsvětlíku
Double overpanel strike patch
32
52
332
160
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50
for lock: PL50
68
R80
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
R55
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
∅20
∅20
68
55
kartáčovaný / satin
36
nerezová ocel / stainless steel
161
148
R55
leštěný / polished
R80
nerezová ocel / stainless steel
161
148
37
GK20PSS
GK20SSS
1
Povrch
Finish
55
36
Materiál
Material
Kód / Code
Příprava skla
Glass preparation
GK30
Protikus - spoj nadsvětlík - zeď
Overpanel strike patch
32
52
164
161
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámek PL50, obsahuje montážní
trn M8
for corner lock PL50, includes M8 threaded
rod and expansion bolt
16
68
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
37
kartáčovaný / satin
36
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
0
R8
III/1/
nerezová ocel / stainless steel
∅20
R55
GK30PSS
GK30SSS
GK30AALS
Povrch
Finish
55
Materiál
Material
Kód / Code
148
COMO
32
GK30B
164
52
Protikus - spoj nadsvětlík - zeď
Overpanel strike patch
28
14
8
2,5
2
2
M8x16
∅10
12
∅7
27.5
65
17.5
∅1
Materiál
Material
Kód / Code
GK30BPSS
GK30BSSS
GK30BAALS
161
148
55
∅20
37
36
0
R8
R55
68
Příprava skla
Glass preparation
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15 ; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50,
s montážní destičkou
for corner lock: PL50,
includes fixing back plate
GK40
Protikus - spoj nadsvětlíku s bočním dílem
Over & side panel strike patch
32
106
52
218
52
1
161
36
148
68
Materiál
Material
73
36
Kód / Code
∅2
0
37
R80
Příprava skla
Glass preparation
∅2
0
R55
36
55
∅20
GK40PSS
GK40SSS
GK40AALS
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dop. utah. moment šroubů (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámek: PL50
for corner lock: PL50
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
17
COMO
GK41LH
Protikus – spoj nadsvětlíku s bočním panelem
a zpevňujícím žebrem (levý)
Over & side panel strike patch with interior fin
panel link (left handed)
32
32
1
106
52
11
52
218
1
161
148
36
∅20
∅2
0
73
36
0
∅2
37
0
R8
R55
36
55
68
1
GK41LHPSS
GK41LHSSS
III/1/
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámky: PL50
for corner lock: PL50
18
0
0
∅2
60
Kód / Code
R1
Povrch
Finish
30
Materiál
Material
0
∅2
45
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
30 10
COMO
GK41RH
Protikus – spoj nadsvětlíku s bočním panelem
a zpevňujícím žebrem (pravý)
Over & side panel strike patch with interior
fin panel link (right handed)
32
32
106
52
111
52
218
1
161
148
R80
55
37
73
0
∅2
1
0
60
R1
∅2
0
10 30
Materiál
Material
Kód / Code
∅2
0
45
Příprava skla
Glass preparation
30
36
0
∅2
36
∅20
68
R55
36
GK41RHPSS
GK41RHSSS
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámky: PL50
for corner lock: PL50
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
19
COMO
PL34
43
Zámek
Lock patch
113
10
73
19
10
20
15
63
∅13
PL34SSS
PL34PSS
kartáčovaný / satin
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky
cylinder not included
65
nerezová ocel / stainless steel
Kód / Code
∅55
32
Povrch
Finish
32
Materiál
Material
63
Příprava skla
Glass preparation
PL50
Zámek rohový
Corner lock
32
52
164
20
15
78
III/1/
20
kartáčovaný / satin
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
hliník / aluminium
stříbrný elox. / silver anodized
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky
cylinder not included
43
nerezová ocel / stainless steel
0
PL50SSS
PL50PSS
PL50AALS
Povrch
Finish
R1
Materiál
Material
Kód / Code
148
Příprava skla
Glass preparation
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
US50
Centrální zámek
Central lock
32
164
132
0
R1
20
0
R1
43
52
Příprava skla
Glass preparation
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
Kód / Code
US50SSS
US50PSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
neobsahuje vložky
cylinder not included
GK50
52
164
132
R1
0
32
Protikus
Central strike patch
0
R1
43
Příprava skla
Glass preparation
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
Kód / Code
GK50SSS
GK50PSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámky: US50
for lock: US50
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
21
COMO
PM88
30
60
30
Vložka
Euro-pofile cylinder
10
∅1
6.8
32.8
Kód / Code
PM88PC
PM88SC
Materiál
Material
Povrch
Finish
mosaz / brass
chrom leštěný / polished
mosaz / brass
chrom kartáčovaný / satin
PM88T
60
18
.5
30
30
Vložka s knoflíkem
Euro-pofile thumb-turn cylinder
Kód / Code
PM88TPC
PM88TSC
III/1/
22
Materiál
Material
Povrch
Finish
mosaz / brass
chrom leštěný / polished
mosaz / brass
chrom kartáčovaný / satin
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
10
28
32.8
COMO
US623
54
Zámek s knoflíkem
Turn knob lock
1
54
18
25
18
∅6
65
∅9
∅6
12,5
∅3
2
Destička k zámku
Keeper plate
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
39
US623SSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
Příprava skla
Glass preparation
glass thickness (mm): 8; 10; 12
GK623
9
9
54
Protikus
Centre strike patch
∅3
2
65
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
39
GK623SSS
Příprava skla
Glass preparation
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
pro zámky: US623
for lock: US623
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
23
COMO
US627
40
47
18
35
3
∅1
1.5
∅1
1.5
25
Zámek (bez výřezu ve skle)
Lock (without glass notch)
19
55
Materiál
Material
Kód / Code
US627PC
US627SC
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
k protikusu: GK627
for strike: GK627
GK627
40
18
3
Protikus (bez výřezu ve skle)
Strike patch (without glass notch)
55
Materiál
Material
Kód / Code
GK627PC
GK627SC
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
III/1/
24
Povrch
Finish
glass thickness (mm): 8; 10; 12
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
19
7
US628
17
45
Zámek s ukazatelem zamknuto - odemknuto
Lock with with action button integrated
with occupancy indicator
101
28
24.5
8
14
44
∅8
∅8
5
70
54
25
15
∅1
15
30
1.3
∅8
∅8
59
Příprava skla
Glass preparation
Destička k zámku
Keeper plate
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
Kód / Code
US628SSS
US628PSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
GK628
45
Protikus
Strike patch
101
7
19
44
30
∅8
∅8
Příprava skla
Glass preparation
24.5
∅8
∅8
Materiál
Material
Kód / Code
GK628PSS
GK628SSS
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
pro zámky: US628
for lock: US628
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
25
COMO
US629
Zámek (bez výřezu ve skle)
Lock (without glass notch)
63
21
22
32
Ø12
Materiál
Material
Kód / Code
US629PSS
US629SSS
18
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
obsahuje vložku
cylinder included
70
GK629
Protikus (bez výřezu ve skle)
Strike patch (without glass notch)
63
18
70
∅1
4
21
Materiál
Material
Kód / Code
GK629PSS
GK629SSS
III/1/
26
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
pro zámky: US629
for lock: US629
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
SL50
2.6
21
64
80
32
Hákový centrální zámek do posuvných dveří
Sliding door hook lock
132
138
3
∅1
3
164
Destička k zámku
Keeper plate
51
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
SL50SSS
43
Příprava skla
Glass preparation
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force for the screws (Nm):
M6: 15; M8: 20
obsahuje vložku
cylinder included
SGK50
Protikus
Strike patch
164
132
138
3
∅1
3
32
43
Příprava skla
Glass preparation
51
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
SGK50SSS
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12
glass thickness (mm): 8; 10; 12
dopor. utahovací moment (Nm):
M6: 15; M8: 20
recommended torque force (Nm):
M6: 15; M8: 20
pro zámky: SL50
for lock: SL50
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
27
COMO
PD24
Destička s čepem
Top pivot
107
2,5
80
∅7
42
28
21
∅15
15
Kód / Code
PD24SSS
pro: PD20
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
for: PD20
PD24-OSLH
Destička s čepem s posunutou osou (levá)
Top pivot, offset (left handed)
1.5
3
22.1
48
7.5
20
.5
∅7
.5
∅7
7.5
.5
∅7
85
∅15
∅15
∅35
4 15
32.5
37.5
Osa dveří
Center of glass door
10
115.81
Kód / Code
PD24-OSLHSSS
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
pro: PD20-OSLH
for: PD20-OSLH
PD24-OSRH
1.5
3
22.1
∅7.
5
∅7.
20
7.5
Osa dveří
Center of glass door
∅7.
5
7.5
5
48
∅15
∅15 35
∅
10
37.5
32.5
115.81
Kód / Code
PD24-OSRHSSS
pro: PD20-OSRH
III/1/
28
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
for: PD20-OSRH
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
15 4
85
Destička s čepem s posunutou osou (pravá)
Top pivot, offset (right handed)
COMO
PD15
Dolní ložisko
Floor pivot
9
8.6
90
8.6
27
45
45
3
∅38
11
Kód / Code
PD15SSS
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel/ stainless steel
kartáčovaný / satin
max. hmotnost dveří (kg): 150
max. door weight (kg): 150
pro: PD10; PD10OS
for: PD10; PD10OS
PD15-3
90
9
3
22.5
9
9
Sada distančních rozpěrek (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)
Kód / Code
PD15-3SSS
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
pro: PD15
for: PD15
PD15-5
Sada distančních rozpěrek (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)
90
9
5
22.5
9
9
Kód / Code
PD15-5SSS
pro: PD15
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
for: PD15
III/1/
29
COMO
9001WS
Protikus s protiprašnou úpravou
Dust proof bolt keeper
pružinová záslepka
(19mm depth)
Spring loaded hole cover
(19mm depth)
37
3
∅38
∅22
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
9001WS-SSS
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
pro zámky PL50 i PL34
for locks: PL50 & PL34
9137
Protikus pro zámky
Bolt keeper cup
75
5
∅6.
5
12.5
25
∅6.
30
8.5
20
3
58
32
Kód / Code
9137SSS
III/1/
30
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
9128
Nárazník montovaný k podlaze
Door stopper
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
9128
110H
Nárazník montovaný k nadsvětlíku
Overhead door stopper
Materiál
Material
Kód / Code
110HPC
110HSC
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
leštěný / polished
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
31
COMO
VZOROVÉ ŘEŠENÍ
PD85 Spojka stěna - sklo
PD85 Connector patch wall to glass
4-6 mm
PD82 Spojka dvou panelů - zeď
PD82 Side patch wall to glass for two panels
5-6 mm pro PD30B, 4-6 mm pro PD30
5-6 mm for PD30B, 4-6 mm for PD30
1-2
4-5 mm
PD30 nebo PD30B Spojka nadsvětlík - zeď
PD30 or PD30B Overpanel patch
PD63 nebo PD63S Spojka nadsvětlíku
a bočního panelu
PD63 or PD63S Over & side
panel patch
PD20 Horní závěs
PD20 Top hinge
4-6 mm
8-10 mm
PD10 Dolní závěs
PD10 Bottom hinge
PD15 Dolní ložisko
PD15 Floor pivot
III/1/
32
Montážní lišta DRM lnebo FCM
Montážní lišta DRM or FCM
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
VZOROVÉ ŘEŠENÍ
PD82 Spojka dvou panelů - zeď
PD82 Side patch wall to glass for two panels
PD85 Spojka stěna - sklo
PD85 Connector patch wall to glass
PD40 Spojka nadvětlíku
a bočního panelu
PD40 ver & side panel patch
PD40 Spojka nadvětlíku
a bočního panelu
PD40 ver & side panel patch
PD20 Horní závěs
PD20 Top hinge
PD10 Dolní závěs
PD10 Bottom hinge
Montážní lišta DRM nebo FCM
Montážní lišta DRM or FCM
PL50 Zámek
rohový
PL50 Corner
lock
TD800 nebo TD750
Podlahový samozavírač BERGAMO
TD800 or TD750
Floor spring BERGAMO
PD82 Spojka dvou
panelů - zeď
PD82 Side patch wall
to glass for two panels
PD20 Horní závěs
PD20 Top hinge
PL50 Zámek
rohový
PL50 Corner
lock
9001WS Protikus
9001WS Dust proof bolt keeper
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
PD10 Dolní závěs
PD10 Bottom hinge
TD800 nebo TD750
Podlahový samozavírač BERGAMO
TD800 or TD750
Floor spring BERGAMO
III/1/
33
COMO
VZOROVÉ ŘEŠENÍ
PD82 Spojka dvou panelů - zeď
PD82 Side patch wall to glass for two panels
PD82 Spojka dvou panelů - zeď
PD82 Side patch wall to glass for two panels
PD40 Spojka nadvětlíku
a bočního panelu
PD40 ver & side panel patch
PD20 Horní závěs
PD20 Top hinge
PD63 nebo PD63S Spojka nadvětlíku
a bočního panelu
PD63 or PD63S Over & side
panel patch
PD10 Dolní závěs
PD10 Bottom hinge
TD800 nebo TD750
Podlahový samozavírač BERGAMO
TD800 or TD750
Floor spring BERGAMO
III/1/
34
Montážní lišta DRM nebo FCM
Montážní lišta DRM or FCM
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
COMO
VZOROVÉ ŘEŠENÍ
PD82 Spojka dvou panelů - zeď
PD82 Side patch wall to glass
for two panels
PD85 Spojka stěna sklo
PD85 Connector patch wall to glass
PD70 Spojka dvou panelů
PD70 Two panels patch
PD85 Spojka
sklo - zeď
PD85 Connector patch
wall to glass
PD70 Spojka dvou panelů
PD70 Two panels patch
PD85 Spojka
sklo - zeď
PD85 Connector patch
wall to glass
PD85 Spojka stěna sklo
PD85 Connector patch wall to glass
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
III/1/
35
COMO
III/1/
36
COMO Příslušenství k celoskleněným stěnám / Patch fittings
Download

COMO VZOROVE STENY