Namjena
Nacin korišćenja(trenutno i
planirano)
Lokacija
Površina
Opstina
Katastarska
Opstina
zemljište
KO Donji Štoj
62.671
Broj Lista
Nepokretnosti
Broj katastarske parcele
4220
4052= 1209, 1214, 4220 = 1210, 1211, 1212, 1213,
1215, 1216, 1217
Objekti
zemljište i šuma
turizam
Ulcinj
poslovanje
skladišta/poslovanje/industrija
Spuž
KO Grbe
1.536
346,00
753
594
stanovanje
postojeća vila
Bar
KO Tomići
630
455,00
181
886/1
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Prcanj I
5.936
325, 550, 603
A (1256/2,1257/2,1258,1261,1262),
B(1238/1,1238/2), C (1250,1251/1,125172), D
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Prcanj I
2.310
325, 603
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Budva
KO Maine 1
4.470
978
zemljište i šuma
stanovanje
Budva
KO Maine 2
3.746
1210
3887/1,3888/1
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Stoliv I
17.520
502
547/2, 549, 550, 551, 555, 556
3879/1/3/4
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Orahovac
2.015
44, 318
44- 27/2 - 318 -28,29
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Prčanj
1.024
587
181/2, 181/4
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Mirac 1
4.160
171
571, 572
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Mirac 2
10.671
172
stanovanje
stanovanje(apartmani I vile)
Herceg Novi
KO ðurići
25.366
115
stanovanje
vile
Herceg Novi
KO Podi
27.915
791
poslovanje
poslovanje, turizam
Kotor
KO Kubasi
8.521
254
907
133, 399 AND 432 (URBANIZED), 139, 143, 145,
153,
155, 156 (NOT URBANIZED)
1977/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/
11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/
420, 422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433
turizam
hotel
Ulcinj
KO Donji Štoj
11.250
3972
138/15
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Budva
KO Kuljače
2.041
340
2650/1, 2650/2
zemljište i šuma
stanovanje
Budva
KO Sveti Stefan
2.383
927, 928
927(753/2, 757, 758)- 928(753/1, 756)
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Ulcinj
KO Gornji Štoj
2.086
180
886/7
industrija
skladišta/poslovanje/industrija
Danilovgrad
KO Ćurilac
2.118
1061
1291/21, 1291/22
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Cetinje
KO Konak 1
211.862
921
846,847,848,905,906,907,908,909,910,911,912,915
,916,917,918,919
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Cetinje
KO Konak 2
36.348
921
1801,1802
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Cetinje
KO Konak 3
4.513
921
729,730
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Cetinje
KO Konak 4
866
921
733
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Žabljak
KO Novakovići 1
12282
193
658, 659,
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Žabljak
KO Novakovići 2
30479
193
890, 891, 892, 893, 894
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Bijelo Polje
KO Lješnica
111.057
455
1978/2, 1984/3
poslovanje
postojeći poslovni prostor
Bijelo Polje
KO Bijelo Polje
168
424
422/7
stanovanje
nezavrseni objekat(prizemlje u grubim
gradjevinskim radovima)
Budva
KO Bečići
218
100
876
30./3
Ulcinj
KO Ulcinjsko
Polje
9.812
259
206, 209/5
zemljište i šuma
poljoprivredno zemljište
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO MUO I
11.964
383, 365
383: 380/3, 385; 365: 387
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Budva
KO Sveti Stefan
2.616
962, 559
l.n.962: 1627; L.n. 559:
parcele br. 1596,1597,
poslovanje
postojeci poslovni prostor
Podgorica
KO Podgorica II
178+132=310
626
4060/1 PD1 (1P) 4060/1 PD 51 (1P)
stanovanje
postojeći stanovi(4 dupleksa)
Budva
KO Budva
622,00
2725
365/2, PD 33, PD 34; 365/3 PD 34, PD 36
stanovanje
stanovanje
Ulcinj
KO Ulcinj
449
5851
6418 /1
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Herceg Novi
KO Kuti
3.990
1270
2794, 2795
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Kotor
KO Lastva
484
325
zemljište i šuma
turizam(hotel i apart hotel)
Budva
KO Reževići I
4.202
688, 556,793
1019
556: 1289,1291,1334
688:
1229,1231,1296,1308,1310,1311,1313,1314,1319,1
poslovanje
postojeci poslovni prostor
Herceg Novi
KO Topla
26,00
2274
1224/4
poslovanje
postojeci poslovni prostor
Nikšić
KO Nikšić
80,00
1746
1392/2
poslovanje
2 postojeća poslovna prostora(spojena)
Pljevlja
KO Pljevlja
52,00
1096, 1099
l.n.1096: 5386; L.n. 1099: 5387/1
stanovanje
postojeći stan
Podgorica
KO Podgorica I
80,00
1100
1186/2 PD 18
stanovanje
postojeći stanovi
Tivat
KO Tivat
3560
374,14
1901
50/1
stanovanje
2 postojeće kuće, pomoćni objekat i
obradivo zemljište uz objekte
Plav
KO ðurička
rijeka
14.600
100
172
blok 2 11/4; 11/5; 11/7; 11/8; 11/9 i 17/1; 17/2; 17/3
136+32
1390
965 i 966, br. zgrade 1
141
886/4,889/2
stanovanje
postojeća kuća I farma
Nikšić
KO Kličevo
549
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Ulcinj
KO Gornji štoj
2.092+908
stanovanje
postojeća kuća I farma
Plav
KO Prnjavor
800+100+3.428+72
144(2X72)
23
blok 9 br.19 RB4, RB6, RB7, RB8
stanovanje
postojeća kuća
Cetinje
KO Cetinje I
120,00
86+110
913
3398/1, 3398/1 zgrada 1 Pd1 i PD2
stanovanje
postojeći stan
Budva
KO Budva
45 (stan)
567
1197 zgrada 1, PD10
stanovanje
postojeći stan
Podgorica
KO Podgorica III
88 (103 -Izmjerene)(stan)
4013
2696 zgrada1 PD63
stanovanje
postojeci stan
Kotor
KO Dobrota I
32(stan)
1209
2075/2, 20175/2 objekat 1
stanovanje
postojeća kuća
Podgorica
KO Podgorica III
144
112 (porodicna
stanovanje
3312
420, 420 zgrada 1 PD1
zemljište i
šuma/industrija
šuma, industrijski objekti I zemlja uz
industrijske objekte
Pljevlja
KO Borova
1004+500+601+2283+1854
2+3204+45933
61+12+28+37
92
995, 995 zgrada 1 (PD1, PD2) zgrada 2 , 3 i 4, 996,
997, 998, 999, 1000
stanovanje
postojeća kuća
Danilovgrad
KO Glavica
80+500
90+78+78
663
2061, 2061 zgrada1
stanovanje
postojeća kuća
Cetinje
KO Cetinje I
407+108
106
2775
4206/1, 4206/1 zgrada 1
stanovanje
postojeci stan
Cetinje
KO Cetinje I
74
1426
1426, zgrada 1, PD3
stanovanje
postojeci stan
Ulcinj
KO Ulcinj
stanovanje
postojeća kuća
Danilovgrad
KO Spuž
stanovanje
postojeća kuća
Danilovgrad
KO Glavica
80
4168
137 zgrada1 PD2
17+52+ (80+80
posebni djelovi
156
62, 62 zgrada1, 63, 63 zgrada1 i 2
317
68+65
243
1923/8, 1923/8 zgrada 1 i 2
104+104 (posebni
djelovi objekta
22
816/2, 816/2 zgrada br 1
54
4064,
2042, 2042 zgrada1
1419 + (17+100+52
zemljište pod objektima)
stanovanje
postojeća kuća
Nikšić
KO Straševina
998+500+150 (površina
pod objektom)
stanovanje
postojeća kuća
Ulcinj
KO Donji štoj
273
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Ulcinj
KO Ulcinj
3.813
3528
8.647
stanovanje
postojeća kuća
Bar
KO Novi Bar
53 + 78 (površina pod
objektom)
63+63+63
(Posebni djelovi
3207
6287/2. 6287/2 zgrada 1
poslovanje
šoping centar(idalni dio 1/2)
Bijelo Polje
KO Nedakuse
32.490 (1/2)
6808 (1/2)
534
90/4
turizam
hotel
Ulcinj
KO Donji Štoj
15.536
4108
260/1
stanovanje
stanovanje(apartmani I vile)
Budva
KO Budva
7.123
1917
2298/1
stanovanje
postojeća kuća
Podgorica
KO Golubovci
629
188
3394, 3439,
14897,14896/2, 12976/1
industrija
postojeća farma pilica
Podgorica
KO Golubovci
2.786
2.698
3394, 3439,
14897,14896/2, 12976/2
poslovanje
postojeći poslovni objekat
Podgorica
KO Golubovci
1.634
425
3394
12.976
poslovanje
postojeći poslovni prostor
Herceg Novi
KO Topla
248
1126
zemljište i šuma
nerazvijeno zemljište
Zabljak
KO Krs
39.900
138
408
44/19-1, 44/19-2, 58/17-3
stanovanje
stanovanje(apartmani)
Tivat
KO Bogisici
21.367
422, 278, 492,
318, 491
422= 70,71 278=174, 492=169,
318=169/4/5/2/7/6/3, 172/9/3/2/5/4/6/7/8/1,
173/8/7/9/6/5/4/1, 175/5/3/2/4/8/7/6 491=171
3998(1275/2, 1275/4, 1276/1, 1276/2,
1277/1,1277/2, 1278/1, 1278/2, 1278/3,
turizam
turizam
Ulcinj
KO Donji Stoj
74.708
3998 ,3999
stanovanje
stanovanje
Kotor
KO Risan
7.222
796
687/2/3/4/5, 688/1/2/3/4/5/6/7/8
stanovanje
postojeći stan
Podgorica
KO Podgorica II
39
2092
4765/5, zgrada 1, PD 110, P1
stanovanje
plac i započeti stambeni objekat
Tivat
KO Tivat
374
1901
50/1
3.560
Download

nepokretnosti za prodaju, HDM FINAL