Systém posuvný - parkovací
Slide & fold system
BARI SLF300
BARI SLF300
SLF300
Systém posuvně parkovací SLF300
Slide & stack system SLF300
SLF300-B8 Vozík
SLF300-B8 Rollers
SLF300 Spojka
SLF300 Junction
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
SLF-TP Horní čep
SLF-TP Top pivot
SLF300-ELBOW
Spojovací koleno
SLF300-ELBOW
Elbow
SLF Horní profil
SLF Top profile
Záslepka
End cap
SLF-ES Nárazník
SLF-ES End stopper
Systém posuvně parkovací SLF300
Slide & stack system SLF300
Posuvně parkovací systém SLF 300 je variabilní systém jednoduše
použitelný v různých interiérech. Umožňuje použití kalených
skleněných panelů až do výšky 4000 mm a šířky 1100mm při tloušťce
skla do 12mm.
SLF 300 Slide and Stack Glass Panel System features a comprehensive
combination of aluminium top track that facilitates flexibility in design layout.
This system is able to carry frameless glass door panels of up to 4000 mm
in height and width of up to 1100 mm and glass thickness 10 mm or 12 mm.
Horní kolejnice zajišťuje přesné vedení pojezdů, vybavených čtyřmi
pojezdovými a čtyřmi stabilizačními kolečky. Optimální rozložení
hmotnosti eliminuje nadměrné kývání, minimalizuje tření během
posuvu panelů a tímto poskytuje nejvyšší uživatelský komfort.
With its robust carriage roller made up of stainless steel body with eight
ball bearing wheels, it allows better weight distribution and stability,
thereby eliminating excessive swaying and reducing the track to wheel
friction thus translating smooth and effortless sliding motion
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
1
BARI SLF300
SLF300
Možnosti řešení parkování křídel
Parking bays layout
Systém posuvně parkovací SLF300
Slide & stack system SLF300
VII /1/
2
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
SLF300
Varianty parkovacích pozic
Example parking bays layout
Parkování A levé i pravé / Parking bay A left & right
S1=160+((N-1)xP)+65+G
SLF300-JLH90
SLF300-JRH90
SLF300-JLH90
SLF300-JRH90
213
Spojka 90° levá
Spojka 90° pravá
90° deg junction
90° deg junction
S2=S1-137
137
P
65+G
65
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main track
116
16
Šířka panelů / Panel width
116
Pozor / Note:
první panel je zároveň dveřním křídlem
the 1 st panel is actually a pivot door
R1
W2=W1-232
70
W1
N - počet panelů / numbers of panels
P - vzdálenost mezi zaparkovanými panely- min. 62mm
distans between panels on parking bay, min. 62mm
W1 - šířka parkovací kolejnice -130
width of stucking track; panel widith -130
G - mezera mezi stěnou a panely
gap between wall and panels
SLF-TP Horní čep
SLF-TP Top pivot
Panely
Panels
SLF300-ELBOW-90 Spojovací koleno 90°
SLF300-ELBOW-90 Elbow track 90°
16
R1
160
1
116
2
3 . . . N
S3=S1-116
Parkování B / Parking bay B
213
137
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main track
116
116
P
N - počet panelů / numbers of panels
P - vzdálenost mezi zaparkovanými panely- min. 62 mm
distans between panels on parking bay- min. 62 mm
SLF300-ELBOW-90
Spojovací koleno 90°
SLF300-ELBOW-90
Elbow track 90°
5°
R1
16
90
Spojka 90° levá
Spojka 90° pravá
90° deg junction
90° deg junction
70
SLF300-JLH90
SLF300-JRH90
SLF300-JLH90
SLF300-JRH90
1
65
2
3
.
.
.
N
SLF300
SLF 300 umožňuje mnoho variant parkování – v případě jiných variant
než uvedených, kontaktujte, prosím, tým Bartosini® s.r.o.
SLF 300 complements a choice of various parking space layouts - for different
possibilities please contact Bartosini s.r.o.
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
3
BARI SLF300
SLF300
Varianty parkovacích pozic
Example parking bays layout
Parkování C / Parking bay C
178
P
172
70
65+G
SLF-TP
Horní čep
SLF-TP
Top pivot
65
SLF300-JLH110 Spojka 110° levá
SLF300-JRH100 Spojka 110° pravá
SLF300-JLH110 110° deg junction
SLF300-JRH110 110° deg junction
R1
16
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main track
81
110
°
N - počet panelů / numbers of panels
P - vzdálenost mezi zaparkovanými panely- min. 62 mm
distans between panels on parking bay- min. 62 mm
G - mezera mezi stěnou a panely
gap between wall and panels
Pozor / Note:
první panel je zároveň dveřním křídlem
the 1 st panel is actually a pivot door
81
1
2
3 . . . N
6
81
R11
SLF300-ELBOW-110
Spojovací koleno 110°
SLF300-ELBOW-110
Elbow track 110°
125
Parkování D / Parking bay D
SLF300-ELBOW-90 Spojovací koleno 90°
SLF300-ELBOW-90 Elbow track 90°
SLF-TP Horní čep
SLF-TP Top pivot
67
R1
P
Šířka panelů / Panel width
Panely
panels
213
137
N - počet panelů / numbers of panels
P - vzdálenost mezi zaparkovanými panely- min. 62 mm
distans between panels on parking bay- min. 62 mm
67+G
16
70
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 main track
16
R1
116
W1
Spojka 90° levá
90° junction track (LH)
16
R1
°
90
1
Spojka 90°
90° elbow track
116
2
...
N
S3=S1-106
S1=160+((N-1)xP)+67+G
SLF300
SLF 300 umožňuje mnoho variant parkování – v případě jiných variant
než uvedených, kontaktujte, prosím, tým Bartosini® s.r.o.
SLF 300 complements a choice of various parking space layouts - for different
possibilities please contact Bartosini® s.r.o.
VII /1/
4
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
SLF300-DRM
DRM38 80
Pohled a řez systému SLF300 s DRM 80
View & section SLF300 with DRM 80
70
44
61
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
73
48.5
SLF300B8-ROLLER Vozík
SLF300B8-ROLLER Roller
71
6
25
BRISTLE-100
Kartáč
BRISTLE-100 Bristle
83
66
F539-F749 Horní profil
F539-F749 Top profile
3
90
EC80 Záslepka
EC80 End cap
DRM80-COV Kryt
DRM80-COV Profile’s cover
DRM80-COV Kryt
DRM80-COV Profile’s cover
F244-F243 Dolní profil
F244-F243 Bottom profile
66
83
EC80 Záslepka
EC80 End cap
37
8
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
3
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
∅22
Kód / Code
SLF300-DRM80
tloušťka skla: 10; 12
glass thickness: 10; 12
Projekt provede firma Bartosini® s.r.o.,
na základě požadavků klienta.
Executive project is prepared by
Bartosini s.r.o. based on information from the Client
Projekt obsahuje:
- montážní výkresy
(v případě potřeby výkresy v DWG)
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)
VII /1/
5
BARI SLF300
SLF300-DRM100
Pohled a řez systému SLF300 s DRM 100
View & section SLF300 with DRM 100
70
44
61
SLF300B8-ROLLER Vozík
SLF300B8-ROLLER Roller
73
48.5
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
25
F203-F750 Horní profil
F203-F750 Top profile
79
DRM100-COV Kryt
DRM100-COV Cover
3
90
102.5
71
BRISTLE-100
Kartáč
BRISTLE-100 Bristle
EC100 Záslepka
EC100 End cap
DRM100-COV Kryt
DRM100-COV Cover
79
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
EC100 Záslepka
EC100 End cap
37
8
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
102.5
3
F245-F246 Dolní profil
F245-F246 Bottom profile
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
∅22
Kód / Code
SLF300-DRM100
tloušťka skla: 10; 12
glass thickness: 10; 12
Projekt provede firma Bartosini® s.r.o.,
na základě požadavků klienta.
Executive project is prepared by
Bartosini® s.r.o., based on
information from the Client
Projekt obsahuje:
- montážní výkresy
(v případě potřeby výkresy v DWG)
VII /1/
6
Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
SLF-E2474
Hlavní kolejnice
Main top track
70
73
44
18
Materiál
Material
Délka (mm)
Length (mm)
hliník / aluminium
3000
Kód / Code
SLF-E2474
SLF300-JLH90
350
121
116
70
73
Spojka 90˚ levá
90˚ LH junction track
213
Kód / Code
SLF300-JLH90
Materiál / Material
hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel
SLF300-JRH90
350
121
116
70
73
Spojka 90˚ pravá
90˚ RH junction track
213
Kód / Code
Materiál / Material
SLF300-JRH90
hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
7
BARI SLF300
SLF300-JLH110
81.2
110
Kód / Code
SLF300-JLH110
°
Materiál / Material
hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel
SLF300-JRH110
Spojka 110˚ pravá
110˚ RH junction track
81.2
70
99.5
73
350
°
Kód / Code
SLF300-JRH110
110
Materiál / Material
hliník, tvrzená ocel
aluminium, hardened steel
SLF300-ELBOW-90
90
˚
Spojka 90˚koleno
90˚ elbow track
116
151
70
134
R8
1
Kód / Code
SLF-ELBOW-90
VII /1/
8
Materiál / Material
tvrzená ocel/ hardened steel
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
99.5
70
Spojka 110˚ levá
110˚ LH junction track
BARI SLF300
SLF300-ELBOW-110
Spojka 110˚ koleno
110˚ elbow
142
123
81
°
110
R8
1
70
Kód / Code
Materiál / Material
SLF300-ELBOW-110
tvrzená ocel / hardened steel
F539-F749
Horní profil SLF (80)
Top profile SLF (80)
Kód / Code
F539-F749
tloušťka skla: 10; 12
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
Materiál
Material
hliník / aluminium
Délka (mm)
Length (mm)
3000
glass thickness: 10; 12
VII /1/
9
BARI SLF300
F203-F750
Horní profil SLF (100)
Top profile SLF (100)
Kód / Code
F203-F750
tloušťka skla: 10; 12
Materiál
Material
Délka (mm)
Length (mm)
hliník / aluminium
3000
glass thickness: 10; 12
SLF300-B8-ROLLER
Vozík s upevněním k hornímu profilu
Roller with slider for top profile
71
119.5
48.5
61
90
Kód / Code
SLF300-B8-ROLLER
VII /1/
10
Materiál korpusu / Body’s material
nerezová ocel / stainless steel
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
F244-F243
Dolní profil DRM 80
Bottom profile DRM 80
45
80
18
14
Kód / Code
Materiál
Material
Délka (mm)
Lenght (mm)
F244-F243
hliník / aluminium
3000
tloušťka skla (mm): 10; 12
DRM80-COV
10.5
10
glass thickness (mm): 10; 12
81
82.5
Kryt profilu DRM 80 a horního profilu SLF(80)
DRM 80 profile’s cover & top profile SLF (80)
nerezová ocel / stainless steel
hliník / aluminium
Materiál
Material
Kód / Code
DRM80-COV-SSS
nerezová ocel
stainless steel
DRM80-COV-PSS
nerezová ocel
stainless steel
Povrch
Finish
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
kartáčovaný / satin
DRM80-COV-NA
hliník
aluminium
stříbrný elox
silver anodised
leštěný / polished
DRM80-COV-RAL
hliník
aluminium
RAL /RAL *
DRM80-COV-ALINOX
hliník
aluminium
kartáčovaný / alinox
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: oboustranná lepící páska /
lepidlo (není součástí dodávky)
inocellation: double site glue tape / glue
is not supplied
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: zaklapnutím
snap on cover
* RAL - barvy na objednávku
* RAL powder coating on special order
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
11
BARI SLF300
F245-F246
45
100
25
Dolní profil DRM 100
Bottom profile DRM 100
33
Kód / Code
F245-F246
Délka (mm)
Lenght (mm)
Materiál
Material
3000
hliník / aluminium
tloušťka skla (mm): 10; 12
glass thickness (mm): 10; 12
DRM100-COV
10.5
10
hliník / aluminium
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM100-COV-NA
hliník
aluminium
stříbrný elox
silver anodised
DRM100-COV-RAL
hliník
aluminium
RAL /RAL *
DRM100-COV-ALINOX
hliník
aluminium
kartáčovaný / alinox
Kód / Code
VII /1/
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: zaklapnutím
snap on cover
* RAL - barvy na objednávku
* RAL powder coating on special order
12
101
102.5
Kryt profilu DRM 100 a horního profilu SLF (100)
DRM 100 profile’s cover & top profile SLF (100)
nerezová ocel / stainless steel
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM100-COV-SSS
nerezová ocel
stainless steel
kartáčovaný / satin
DRM100-COV-PSS
nerezová ocel
stainless steel
Kód / Code
leštěný / polished
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: oboustranná lepící páska /
lepidlo (není součástí dodávky)
inocellation: double site glue tape / glue
is not supplied
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
SLF-TP
Horní čep do bočního panelu sloužícího jako dveře
Top pivot for side panel as enterance door
68
13.7
83
27
31
90
∅11.8
Kód / Code
Materiál / Material
SLF-TP
hliník; ocel / aluminium; steel
SLF-ES
Nárazník
End stopper
Kód / Code
Materiál / Material
SLF-ES
hliník; guma / aluminium; rubber
9001WS
Protikus s protiprašnou úpravou
Dust proof keeper
Pružina s krytkou
Spring with cover
37
3
∅38
∅22
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
9001WS-SSS
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
13
BARI SLF300
SLF-FB
45
27.5
72.5
45
Západka čelní
Front bolt
Materiál / Material
12
Kód / Code
SLF-FB
5.6
25.6
∅15
hliník, ocel / aluminium, steel
∅25
SLF-S4
45
25
35
Západka boční
Side bolt
27.5
30
∅15
Kód / Code
SLF-S4
Materiál / Material
hliník, ocel / aluminium, steel
SLF-BRISTLE-1000
Kartáč
Bristle
VII /1/
Kód / Code
Délka (mm) / Lenght (mm)
SLF-BRISTLE-1000
1000
14
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
25.6
∅8
45
BARI SLF300
DRM-9123L
10 25.5
25.5
37
241
262
Kód / Code
Materiál / Material
DRM-9123L
hliník; ocel / aluminium; steel
PM-ROSES
Štít vložky
Cylinder protection
27.5
65
9
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
PM-ROSES-SSS
PD15
Dolní ložisko
Floor pivot
90
8.6
9
27
45
8
72.
8.6
45
⌀38
11 3
45.5
Dolní rameno s kotvícím prvkem
Bottom arm with assembly base
Kód / Code
PD15SSS
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel/ stainless steel
kartáčovaný / satin
max. hmotnost dveří (kg): 150
max. door weight (kg): 150
pro: PD10; PD10OS
for: PD10; PD10OS
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
15
BARI SLF300
PD15-3
Sada rozpěrek (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)
90
9
70
3
22.5
9
9
Kód / Code
Materiál / Material
PD15-3SSS
nerezová ocel / stainless steel
pro: PD15
for: PD15
PD15-5
Sada rozpěrek (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)
90
72
9
5
22.5
9
9
Kód / Code
Materiál / Material
PD15-5SSS
nerezová ocel / stainless steel
pro: PD15
for: PD15
PL2
6
25.5
Zámek s kotvícím prvkem
Lock
.5
∅6
22
45
166
VII /1/
Kód / Code
Materiál / Materiál
DRM80-PL2
ocel / steal
16
∅14.6
24.5
117
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
BARI SLF300
PM88-PL2
30
60
30
Cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile cylinder
10
∅1
6.8
32.8
Kód / Code
PM88-PL2
Materiál
Material
Povrch
Finish
mosaz / brass
chrom kartáčovaný / satin chrome
PM88/9-PL2
42
33
Půl-cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile half-cylinder
10
∅1
6.8
32.8
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
PM88/9-PL2
mosaz / brass
chrom kartáčovaný / satin chrome
PM88T-PL2
60
18
.5
30
30
Cylindrická vložka pro zámek
Euro-profile cylinder
32.8
6.8
10
32
∅1
Kód / Code
Materiál
Material
PM88T-PL2
mosaz / brass
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
Povrch
Finish
chrom kartáčovaný / satin chrome
VII /1/
17
BARI SLF300
EC80
Záslepka
End cap
35
47
57
81.5
14
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
5
Kód / Code
EC80 ALINOX
EC80 NA
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodised
EC80-H
35
Záslepka s otvorem pro západku SLF-S4
End cap with hole for SLF-S4 bolt
Kód / Code
EC80H ALINOX
EC80H NA
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
5
12
57
81.5
14
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodised
EC80-S4
35
14
33
57
81.5
Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4
End cap with slot for SLF-S4 bolt
Kód / Code
EC80S4-ALINOX
EC80S4-NA
VII /1/
18
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodised
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
5
8
BARI SLF300
EC80-S4 ST
35
Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4 a s nárazníkem
End cap with slot for SLF-S4 bolt, with stopper
33
56
57
81.5
14
5
8.5
8
Kód / Code
EC80S4ST-ALINOX
EC80S4STP-NA
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodised
EC80-STP
35
Záslepka s nárazníkem
End cap with stopper
5
8.5
56
57
81.5
14
Kód / Code
EC80STP-ALINOX
EC80STP-NA
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
EC100
35
14
5
47
101.5
Záslepka
End cap
Kód / Code
EC100 ALINOX
EC100 NA
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox /silver anodized
VII /1/
19
BARI SLF300
EC100- H
35
14
47
101.5
Záslepka s otvorem pro západku SLF-S4
End cap with hole for SLF-S4 bolt
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
5
Kód / Code
EC100H ALINOX
EC100H NA
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
EC100-S4
35
14
33
101.5
Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4
End cap with slot for SLF-S4 bolt
8
Materiál
Material
hliník / aluminium
hliník / aluminium
Povrch
Finish
5
Kód / Code
EC100S4-ALINOX
EC100S4-NA
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
EC100-S4ST
35
14
VII /1/
20
hliník / aluminium
8
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
8.5
hliník / aluminium
Povrch
Finish
5
Kód / Code
EC100S4ST-ALINOX
EC100S4STP-NA
Materiál
Material
33
56
101.5
Záslepka s oválným otvorem pro západku SLF-S4, s nárazníkem
End cap with slot for SLF-S4 bolt, with stopper
BARI SLF300
EC100-STP
Záslepka s nárazníkem
End cap with stopper
35
8.5
5
56
101.5
14
Kód / Code
EC100STP-ALINOX
EC100STP-NA
Materiál
Material
Povrch
Finish
hliník / aluminium
hliník / aluminium
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
SOUVISEJÍCI PRODUKTY
Souvisejíci produkty / Related products
Sekce / Chapter
Foto / Photo
ANCONA Dveřní úchyty / Door handle
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
VII /1/
21
VII /1/
22
BARI SLF300 Systém posuvně parkovací / Slide & stack system
Download

BARI SLF300 - BARTOSINI sro