6.1
CZ
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Oka upevňovací
Lišty upevňovací
Systém zajištění nákladu
Přeprava invalidních vozíků
Tyče rozpěrné
Zábrany mezibočnicové
Popruhy upevňovací
6.2
6.3
6.4
EN
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Lashing rings
Cargo securing lath
Cargo restrain systems
Wheelchairs transportation
Struts
Inter-side stowing bars
Lashing straps
6.5
6.6
6.7
www.alu-sv.com
6
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2013/07/24
Oka upevňovací / Lashing rings
48
zn
Oko upevňovací plast 200kg
Stowing ring plastic 200kg
ocel/steel
ø10
0,090 kg
ø
ø75
ks/pc
ø102
62
OKA UPEVŇOVACÍ
2100071110
11
ø6
ø6
2100071111
8,5
27
zn
Oko upevňovací nosnost 350kg
Lashing ring load 350kg
ocel/steel
0,180 kg
ks/pc
30
12
45
86
52
104
100
8,5
2100071328
zn
45
ocel/steel
25
Třmen oka 350kg
Clevis of eye 350kg
0,040 kg
ks/pc
70
30
2100071846
zn
ocel/steel
30
Očko k oku 350kg
Ring eye 350kg
0,030 kg
ø6
ks/pc
0,400 kg
3F45095311
ks/pc
60
120
38
75
145
100
ø10
zn
0,200 kg
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
11
35
Oko se třmenem 800kg
Lashing ring load 800kg
ocel/steel
Lashing rings
35
Oko upevňovací nosnost 800kg
Lashing ring load 800kg
ocel/steel
11
35
2100071101
16
ø10
zn
ks/pc
60
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
38
6.1.A.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
3F45095510
ø10
30
zn
2013/07/24
Oko upevňovací podlahové nosnost 800kg
Lashing ring load 800kg
0,380 kg
ø100
ks/pc
ø130
50
3
105
2295131563
zn
85
OKA UPEVŇOVACÍ
ocel/steel
Oko upevňovací v misce nosnost 800kg
Lashing ring load 800kg
0,510 kg
ks/pc
ø7
ø11
23
29
48
ocel/steel
2100071102
30
zn
ocel/steel
0,850 kg
90
Oko upevňovací nosnost 2500kg
Lashing ring load 2500kg
ks/pc
30
95
2100071146
ocel/steel
1,190 kg
90
ks/pc
90
70
Oko upevňovací nosnost 2000kg
Lashing ring load 2000kg
ocel/steel
6.1.B.
0,600 kg
125
2100071108
110
Lashing rings
Oko upevňovací nosnost 4000kg
Lashing ring load 4000kg
ks/pc
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2013/07/24
ø64
0,600 kg
ks/pc
60
11
2200131570
zn
ocel/steel
0,377 kg
ks/pc
46
Oko upevňovací do rámu nosnost 2000kg
Lashing ring for frame load 2000kg
OKA UPEVŇOVACÍ
ocel/steel
110
Oko upevňovací nosnost 2000kg
Lashing ring load 2000kg
125
2100071107
11
38
26
120
36
28
4,5
15
46
15
82
64
33
9
25
3F45098321
13
Oko upevňovací do rámu 2000kg černé
Lashing ring for frame load 2000kg black
0,575 kg
ks/pc
65
30
Lashing rings
ocel/steel
40
100
ø25
50
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ø10
26
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
4
6.1.C.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2013/07/24
4 x ø13
60
92
zn
168
4364380700
R6
0
ø25
Oko upevňovací 12t šroubovací
Lashing ring load 12t for screwing
ocel/steel
2,885kg
ks/pc
45
95
OKA UPEVŇOVACÍ
128
155
10
4364380500
29
zn
100
ks/pc
39
2,460kg
45
R6
0
Oko upevňovací 12t pro přivaření
Lashing ring load 12t for welding
ocel/steel
ø25
4364382900
25°
zn
ocel/steel
0,340kg
90
Oko upevňovací do rámu 2500kg
Lashing ring for frame load 2500kg
ks/pc
Lashing rings
42
6.1.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
Lišty upevňovací / Cargo securing lath
2,5
2100071004
ø20
6,900 kg
114
ks/pc
129
zn
Lišta upevňovací ø20mm 3000mm
Lath ø20mm 3000mm
ocel/steel
13
12
ø5
60
3000
12,8
3
ø20
2,920 kg
ks/pc
12
Cargo securing lath
al
114
Lišta upevňovací ø20mm 3000mm
Lath ø20mm 3000mm
132
2100071005
ø5
60
3000
2,5
3F50033110
ø5
7,200 kg
61
115
131
zn
Lišta upevňovací ø25mm 3000mm
Lath ø25mm 3000mm
ocel/steel
51
ks/pc
11,5
ø25
13
3048
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.2.A.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2100071414
12
24
Ukončení upevňovací lišty
Lath end cap
PVC
130
0,010 kg
ks/pc
2,3
ø25
zn
68
82
Lišta upevňovací 3000mm
Lath 3000mm
5,700 kg
23
ks/pc
43
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
3F50063110
ocel/steel
2012/11/07
41
18
ø7
15
3048
ø6
100
25,5
L
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2105110342
Lišta upevňovací s čepy 2000mm
Lath with pins 2000mm
2000
al
1,70
2105110343
Lišta upevňovací s čepy 3000mm
Lath with pins 3000mm
3000
al
2,60
2105110346
Lišta upevňovací s čepy 6000mm
Lath with pins 6000mm
6000
al
5,20
42
zn
Patka nosníku
Slot for beam
0,390 kg
ks/pc
6,5
ocel/steel
70
11,5
42
2151103503
zn
Kapsa zajištění palety
Pallet stop set
ocel/steel
6.2.B.
57,5
Cargo securing lath
2100071031
0,540 kg
pár/pair
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
40
74
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
LIŠTY UPEVŇOVACÍ AIRLINE / LATH AIRLINE
31
3,5
25
L
11
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2171207200
Lišta upevňovací Airline zapuštěná 1997mm
Lath Airline 1997mm
1997
al
1,680
2171207300
Lišta upevňovací Airline zapuštěná 2998mm
Lath Airline 2998mm
2998
al
2,100
2171207600
Lišta upevňovací Airline zapuštěná 6000mm
Lath Airline 6000mm
6000
al
4,200
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
25
40
11
60
ø20
11
54
ø20
4
25
L
10
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
2152060920
Lišta upevňovací Airline na povrch 1997mm
Lath Airline 1997mm
1997
al
1,350
2152060930
Lišta upevňovací Airline na povrch 2998mm
Lath Airline 2998mm
2998
al
2,030
2152060960
Lišta upevňovací Airline na povrch 6000mm
Lath Airline 6000mm
6000
al
4,060
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
Cargo securing lath
11
42
ø20
10
25
L
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
2152062420
Lišta upevňovací Airline zaoblená 1997mm
Lath Airline 1997mm
1997
al
1,050
2152062430
Lišta upevňovací Airline zaoblená 2998mm
Lath Airline 2998mm
2998
al
1,580
2152062460
Lišta upevňovací Airline zaoblená 6000mm
Lath Airline 6000mm
6000
al
3,150
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.2.C.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
34
11
9,6
25
L
Název / Name
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2171226200
Lišta upevňovací Airline rovná 1997mm
Lath Airline 1997mm
1997
al
1,100
2171226300
Lišta upevňovací Airline rovná 2998mm
Lath Airline 2998mm
2998
al
1,650
2171226600
Lišta upevňovací Airline rovná 6000mm
Lath Airline 6000mm
6000
al
3,300
25
34
ø11
25
85
100
11
34
34
49
11
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
Obj. číslo
Catalogue No.
13
L
25
2000
16
25
L
2100071203
2152053120
Profil do boku Airline
Lath for side Airline
al
2100071223
Profil upevňovací Airline
Airline Fixing profile Airline
2,100 kg
m
al
Lišta upevňovací Airline 2000 mm
Lath Airline 2000 mm
2,180 kg
m
al
1,960 kg
LIŠTA PRO BOČNÍ NOSNÍK CTD II / LATH FOR SIDE
CROSSBAR CTD II
30
ø2
0
12
100
25
50
86
Cargo securing lath
26
L
76,2
25,4
126
2151045010
zn
Kapsa bočního prkna pro lištu Airline
Side board socket for lath Airline
ocel/steel
6.2.D.
0,850 kg
ks/pc
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Obj. číslo
Catalogue No.
L
[mm]
Materiál
Material
2152026614
2152026624
2152026630
2152026640
2152026681
2152026682
2152026683
2152026684
1445
2400
3000
4000
1445
2400
3000
4000
ocel / steel
ocel / steel
ocel / steel
ocel / steel
zn
zn
zn
zn
Hmotnost
Weight
[kg]
1,666
2,760
3,600
4,600
1,670
2,760
3,600
4,600
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ks/pc
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
12,5
34
12
15
9
34
49
49
34
6
6
2100520681
Ukončení lišty Airline
Lath end cap Airline
plast
2100071380
Ukončení lišty Airline
Lath end cap Airline
0,050 kg
m
plast
Lišta krycí Airline
Cover profile Airline
0,020 kg
ks/pc
ø4,5
13
25
m
min
ø25
24,5
21x9
0,100 kg
67,5
60
PVC
66
2100520682
12
40
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
16
112
62
2100511033
zn
Prvek zajišťovací Airline, nosnost 1100kg
Shoring component Airline load 1100kg
ks/pc
ocel/steel
0,340 kg
Prvek zajišťovací Airline 500kg
Shoring component Airline 500kg
ks/pc
plast
0,048 kg
ks/pc
24,5
ø44
0,110 kg
Prvek zajišťovací Airline 2000kg
Quattro stud Airline 2000 kg
2100310275
67
ocel/steel
RAL 9005
41
Cargo securing lath
2100071137
26
62
2100071138
Úchyt s okem
Anchoring component with eye
ocel/steel
0,160 kg
ks/pc
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.2.E.
Cargo securing lath
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
6.2.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2012/11/07
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
ø20
75
95
50
8
SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
Systém zajištění nákladu / Cargo restrain systems
16
ø5
35
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2171089300
Lišta upevňovací JFS 3000mm
JFS lath 3000mm
3000
al
3,750
2171089600
Lišta upevňovací JFS 6000mm
JFS lath 6000mm
6000
al
8,160
Z
Y
X
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2100071112
Doraz zajišťovací JFS 25mm
JFS - retainer 25mm
25
24
22
zn
0,650
2100071113
Doraz zajišťovací JFS 45mm
JFS - retainer 45mm
45
24
22
zn
0,700
2100071114
Doraz zajišťovací JFS 35mm
JFS - retainer 35mm
35
24
22
zn
0,710
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.3.A.
Cargo restrain systems
L
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
23
L
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
L
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2171096300
Lišta upevňovací JFA 3000mm
Lath JFA 3000mm
3000
al
6,500
2171096600
Lišta upevňovací JFA 6000mm
Lath JFA 6000mm
6000
al
13,00
X
[mm]
Z
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
Z
SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
50
75
95
8
X
Cargo restrain systems
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
2100071162
Doraz zajišťovací JFA 24mm
JFA retainer 24mm
24
32
zn
0,850
2100071163
Doraz zajišťovací JFA 59mm
JFA retainer 59mm
59
32
zn
1,140
6.3.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
PŘEPRAVA INVALIDNÍCH VOZÍKŮ
Přeprava invalidních vozíků / Wheelchairs
transportation
Technická informace / Technical information:
Nájezdy pro vozíky viz kapitola 8. / Ramps for wheelchairs are in chapter 8.
45
2x
2100079887
130
240 - 520
Popruh vozíku s ráčnou (2+2 ks)
Trolley strap with ratchet (2+2 ks)
1,650 kg
2x
ks/pc
45
textil/textile
350
560
820
1x
600 - 1600
Popruh vozíku s přeskou
Wheel chair strap with a buckle
textil/textile
0,590 kg
Wheelchairs transportation
2100079888
ks/pc
1x
600 - 1600
2100079898
textil/textile
50
Popruh břišní
Abdominal strap
0,750 kg
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ks/pc
2900
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.4.A.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
Popruh „kšanda“
Strap "braces"
1,820 kg
ks/pc
50
textil/textile
50
PŘEPRAVA INVALIDNÍCH VOZÍKŮ
2100079897
2x
2100079886
Upevnění invalid. vozíku s ratrakem
Wheel chair strap
2,000 kg
ks/pc
45
textil/textile
2x
250
Wheelchairs transportation
900
6.4.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
ø52
Tyče rozpěrné / Struts
Obj. číslo
Catalogue No.
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2100-2800
al
4,500
Pracovní rozsah
Working range
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
65 x 100
Zábrana strop-podlaha Cargo 2100-2800mm
Telescopic prop Cargo 2100-2800mm
Pracovní rozsah
Working range
[mm]
ø42
2100071080
Název / Name
TYČE ROZPĚRNÉ
2100-2800
2100-2470, 2350-2720
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
Zábrana strop-podlaha 2100-2470mm
Telescopic prop 2100-2470mm
2100-2470
al
4,600
3F50071083
Zábrana strop-podlaha 2350-2720mm
Telescopic prop 2350-2720mm
2350-2720
al
4,800
Struts
88
3F50071084
66,5
2 380 - 2 560
Obj. číslo
Catalogue No.
2100071229
Název / Name
Nosník KAT 2380-2560mm 800/1000daN
Decking beam KAT 2380-2560mm 800/1000daN
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Pracovní rozsah
Working range
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2380-2560
al
9,300
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.5.A.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
ø19
ø55
ø8
ø19
ZÁBRANY TELESKOPICKÉ / TELESCOPIC STOWING BARS
Obj. číslo
Catalogue No.
210071033V
Název / Name
Zábrana mezi lišty KIM 2440-2510mm
Stowing bar KIM 2440-2510mm
Pro otvor
For hole
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
ø19
al
3,900
Pro otvor
For hole
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
ø19
ø24
ø42
TYČE ROZPĚRNÉ
2440 - 2510
Obj. číslo
Catalogue No.
Název / Name
3F50071033
Zábrana mezi lišty 19/2000 -2400mm
Stowing bar 19/2000 -2400mm
ø19
zn
8,000
3F50071032
Zábrana mezi lišty 24/2360-2760mm
Stowing bar 24/2360-2760mm
ø24
zn
9,000
ø18,5
Související díly / Related parts:
2100071346 (ocel/steel): Redukce zábrany 19/24 mm / Storing bar reduction 19/24mm
Struts
13
6.5.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ø24
2000-2400 / 2360 -2760
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
Zábrany mezibočnicové / Inter-side stowing bars
3F50030125
zn
Zábrana mezibočnicová, doraz
Inter-side stowing bar, retainer
2,830 kg
ks/pc
20 - 33
ZÁBRANY MEZIBOČNICOVÉ
ocel/steel
3F50030225
Zábrana mezibočnicová 2400-2700mm
Inter-side stowing bar 2400-2700mm
5,900 kg
ks/pc
40
al
20-30
20-30
Obj. číslo
Catalogue No.
3F50030250
Název / Name
Zábrana mezibočnicová, 1880-2880mm
Intersideboard bar 1880-2880mm
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Pracovní rozsah
Working range
[mm]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
1880-2880
zn
6,800
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.6.A.
Inter-side stowing bars
1880 - 2880
2012/11/07
50
65
ZÁBRANY MEZIBOČNICOVÉ
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2290 - 2520
18-35
18-35
Obj. číslo
Catalogue No.
Mezibočnicová zábrana 2290 - 2520mm
Intersideboard bar 2290-2520mm
Pracovní rozsah
Working range
[mm]
Nosnost
Load
[daN]
Materiál
Material
Hmotnost
Weight
[kg]
2290 - 2520
1000
al
7,200
Inter-side stowing bars
2100511024
Název / Name
6.6.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
Popruhy upevňovací / Lashing straps
A
L
Obj. číslo
Catalogue No.
2179012026
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
25
Celková délka
Total length
L [m]
3,6
Pevná část
Fixed part
A [m]
1,2
Max zatížení
Max load
[kg]
600
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
0,360
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
S
popruh upevňovací háček přezka 3,6m 600kg / LASHING STRAP WITH
HOOK 3,6m 600kg
S
popruh upevňovací háček ráčna 3,6m 1500kg / LASHING STRAP WITH HOOK AND
RATCHET 3,6m 1500kg
A
L
2179036026
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
25
Celková délka
Total length
L [m]
3,6
Pevná část
Fixed part
A [m]
1,2
Max zatížení
Max load
[kg]
1500
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
0,730
POPRUH UPEVŇOVACÍ S HÁKEM 4m 1000kg / LASHING STRAP WITH HOOK 4m 1000kg
A
Obj. číslo
Catalogue No.
2100005010
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
25
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
S
S
L
Celková délka
Total length
L [m]
4
Pevná část
Fixed part
A [m]
0,5
Max zatížení
Max load
[kg]
1000
Materiál
Material
textil
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
Hmotnost
Weight
[kg]
0,870
6.7.A.
Lashing straps
Obj. číslo
Catalogue No.
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
S
POPRUH UPEVŇOVACÍ airline 3m 400kg / LASHING STRAP FOR AIRLINE 3m 400kg
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
A
L
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
25
Obj. číslo
Catalogue No.
2100079057
Celková délka
Total length
L [m]
3,0
Pevná část
Fixed part
A [m]
0,5
Max zatížení
Max load
[kg]
400
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
0,260
S
POPRUH PRO AIRLINE S RÁČNOU 3m 2000kg / LASHING STRAP FOR AIRLINE WITH RATCHET
3m 2000kg
A
L
Obj. číslo
Catalogue No.
2100179265
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
45
Celková délka
Total length
L [m]
3,0
Pevná část
Fixed part
A [m]
0,5
Max zatížení
Max load
[kg]
2000
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
0,940
Lashing straps
Související díly / Related parts:
2171207200 (al): Lišta upevňovací Airline zapuštěná, 1997mm / Lath - Airline recessed 1997mm
6.7.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
2012/11/07
S
POPRUH UPEVŇOVACÍ ZAKLIŇOVACÍ 3,6m 1200kg / LASHING WEDGING STRAP BUCKLE
3,6m 1200kg
L
Obj. číslo
Catalogue No.
2179010022
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
50
Celková délka
Total length
L [m]
3,6
Pevná část
Fixed part
A [m]
1,2
Max zatížení
Max load
[kg]
1200
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
0,715
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
A
S
POPRUH PRO AIRLINE S RÁČNOU ZAKLIŇOVACÍ 3,6m 2000kg / LASHING WEDGING STRAP WITH
RATCHET 3,6m 2000kg
A
L
Obj. číslo
Catalogue No.
2100079265
Šířka popruhu
Strap width
S[mm]
50
Celková délka
Total length
L [m]
3,6
Pevná část
Fixed part
A [m]
1,2
Max zatížení
Max load
[kg]
2000
Materiál
Material
textil
Hmotnost
Weight
[kg]
1,000
Lashing straps
Související díly / Related parts:
2100071005 (al): Lišta upevňovací ø 20mm 3000mm / Lath ø20mm 3000mm
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
6.7.C.
Lashing straps
LIŠTY UPEVŇOVACÍ
ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
CARGO RESTRAIN SYSTEMS
6.7.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2012/11/07
Download

Zajištění nákladu