2.1
SK
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Al. bočnice, profily bočníc 30/40/60/65mm
Profily na muldy
Oceľové bočnice
Diely plata
Pánty bočníc
Závery bočníc, stĺpiky
Malý sklápač, stĺpiky, hydraulika
Zhrňovanie strechy sklápača
2.2
2.3
2.4
PL
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Burty alu., profile burtowe 30/40/60/65mm
Profile muldowe
Burty stalowe
Elementy ramy
Zawiasy burtowe
Zamknięcia burtowe, słupki
Mała wywrotka, słupki, hydraulika
Dach przesuwny wywrotki
2.5
2.6
2.7
2.8
www.alu-sv.com
2
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
Al. bočnice, profily bočníc 30/40/60/65mm / Burty aluminiowe,
profile burtowe 30/40/60/65mm
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.A.
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
SK
Hliníkové profily bočníc umožňujú zostavenie bočníc podľa potreby. Zosilnená vnútorná stena profilov je odolná voči opotrebeniu.
Profily po zaklapnutí už nie je možné rozobrať. Lemovacie profily sú k bočnici privarené.
Výška profilov je v moduloch 100, 150, 175, alebo 200mm. Šírka bočníc je 30mm, alebo 40mm podľa modulu, pričom niektoré moduly
umožňujú rozšírenie na 60mm, 65mm, alebo 70mm.
Základné vlastnosti hliníkových bočníc:
• nízka hmotnosť,
• vysoká pevnosť,
• odolnosť voči korózii,
• jednoduchá montáž,
• minimálna údržba,
• moderný design.
PL
Aluminiowe profile burtowe umożliwiają zestawienie burt wg potrzeb. Wzmocniona wewnętrzna strona profili chroni przed zniszczeniem. Profili po złożeniu nie można rozebrać. Profile zakończeniowe są przyspawane do burty.
Wysokość profili: 100, 150, 175 albo 200mm. Szerokość burt 30 albo 40mm w zależności od modułu istnieje możliwość rozszerzenia
również do 60, 65 lub 70mm.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
Podstawowe właściwości burt aluminiowych:
• niska waga,
• duża wytrzymałość,
• odporność na korozję,
• prosty montaż,
• minimalna obsługa,
• nowoczesny wygląd.
SKLÁPAČ 30mm / WYWROTKI 30mm
SK
Hliníkové bočnice 30mm dovoľujú vnútornú šírku nadstavby 2480mm. Bočnice sú dodávané v dieloch, alebo ako celý komplet aj so
stĺpikmi, pántami a zámkami. Výška bočníc sa odvíja od požiadavkov na prepravovaný tovar s možnosťou dvojdielneho prevedenia.
Bočnice sa otvárajú okolo spodného pántu, alebo po jeho odistení okolo horného čapu. Najčastejšie použitie je v poľnohospodárstve,
stavebníctve, prevoze substrátov a pre kombináciu s hydraulickou rukou.
PL
Aluminiowe burty 30mm pozwalają osiągnąć wewnętrzną szerokość zabudowy 2480mm. Burty są dostarczane w częściach albo
kompletne ze słupkami, zawiasami i zamkami. Wysokość burt jest dobierana do wymagań związanych z przewożonym towarem z
możliwością otwierania na dwa sposoby. Burty mogą się otwierać w osi dolnego zawiasu lub po jego odblokowaniu w osi górnych
czopów. Najczęściej stosuje się je w rolnictwie, budownictwie, transporcie produktów sypkich oraz w połączeniu z dźwigiem
(żórawiem).
2.1.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PROFILY BOČNÍC 30mm HORNÉ / PROFILE BURTOWE 30mm GÓRNE
3,250 kg
ø2
100
m
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
al
30
Profil sklápača horný 100×30mm
Profil wywrotki górny 100×30mm
5,
2
3
al
35
1120029526
3
al
3
1120029605
3
PROFILY BOČNÍC 30mm STREDNÉ / PROFILE BURTOWE 30mm ŚRODKOWE
1120029614
100
m
al
3
1,860 kg
3
al
30
Profil sklápača stredný 100×30mm
Profil wywrotki środkowy 100×30mm
1120029604
150
m
al
3
2,760 kg
3
al
30
Profil sklápača stredný 150×30mm
Profil wywrotki środkowy 150×30mm
al
3,420 kg
30
Profil sklápača stredný 200×30mm
Profil wywrotki środkowy 200×30mm
200
m
1120029111
al
3,613 kg
3
30
Profil sklápača spodný 175×30mm
Profil wywrotki dolny 175×30mm
30
3
al
175
m
PROFILY BOČNÍC 30mm LEMOVACIE / PROFILE ZAKOŃCZENIOWE DO BURT 30mm
40
6600006915
47
0,770 kg
20
2200611015
al
Profil sklápača lemovací U 30mm
Profil wywrotki zakończeniowy U 30mm
al
3
35,7
30,5
30,5
3
m
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
28
60
al
Profil sklápača lemovací h 30mm
Profil wywrotki zakończeniowy h 30mm
al
1,095 kg
m
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.C.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
PROFILY BOČNÍC 30mm spodnÉ/ PROFILE BURTOWE 30mm dolne
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
SKLÁPAČ 40, 65mm / WYWROTKI 40, 65mm
PROFILY BOČNÍC 40mm SPODNÉ / PROFILE BURTOWE 40mm DOLNE
AlMgSi 0,5
4,680 kg
40
Profil sklápača spodný 200×40mm
Profil wywrotki dolny 200×40mm
30
200
m
1142004649
40
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
66S5200400
Profil sklápača spodný 200×40mm, pätka
Profil wywrotki dolny 200×40mm
AlMgSi 0,5
4,680 kg
m
15
200
PROFILY BOČNÍC 40, 60mm STREDNÉ / PROFILE BURTOWE 40, 60mm ŚRODKOWE
66S3200400
AlMgSi 0,5
3,590 kg
40
Profil sklápača stredný 200×40mm
Profil wywrotki środkowy 200×40mm
200
m
2,270 kg
m
40
100
1142037241
Profil sklápača plachtový 200×40mm
Profil wywrotki plandekowy 200×40mm
AlMgSi 0,5
3,300 kg
40
3,5
200
m
66S3200600
60
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AlMgSi 0,5
2
2
Profil sklápača stredný 100×40mm Profil wywrotki środkowy 100×40mm
4
1142037273
Profil sklápača stredný 200×60mm
Profil wywrotki środkowy 200×60mm
AlMgSi 0,5
4,840 kg
m
200
Súvisiace diely / Elementy dodatkowe:
2300030591 (guma): Tesnenie K 20, čierne / Uszczelka K 20, czarna
1120071506 (guma): Tesnenie profilu ø15mm / Uszczelka profilu ø15mm
1121151408 (guma): Tesnenie spodného profilu sklápača /
Uszczelka dolnego profilu wywrotki
1121151408
1120071506
2300030591
2.1.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
4,180 kg
2
AlMgSi 0,5
ø2
Profil sklápača horný 200×40mm
Profil wywrotki górny 200×40mm
m
200
66S1200650
ø30,1
AlMgSi 0,5
6,320 kg
65
Profil sklápača horný 200×65mm
Profil wywrotki górny 200×65mm
m
200
2x45°
PROFILY BOČNÍC 40/60/65mm LEMOVACIE / PROFILE ZAKOŃCZENIOWE DO BURT
40/60/65mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
2,
1
1141037243
40
3,5
PROFILY BOČNÍC 40, 65mm HORNÉ / PROFILE BURTOWE 40, 65mm GÓRNE
4
5
2x45°
20
10
8
27
15 11 16
65
66S7065200
Profil lemovací pre sklápače 65×20mm
Profil zakończeniowy wywrotki 65×20mm
2,590 kg
m
Technická informácia / Informacja techniczna:
Je možné lemovať sklápačovú bočnicu profilom na prianie. / Istnieje możliwość zakończenia burty profilem zakończeniowym
na życzenie klienta.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.1.E.
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AlMgSi 0,5
BURTY ALU., PROFILE BURTOWE 30/40/60/65 mm
AL BOČNICE, PROFILY BOČNÍC 30/40/60/65 mm
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2.1.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Profily na muldy / Profile muldowe
PROFILY 30mm / PROFILE 30mm
3,7
181
30,3 5
236
110
7800080819
7800080583
Profil sklápača spodný 220×140mm, 30mm
Profil wywrotki dolny 220×140mm, 30mm
al
PROFILY NA MULDY
6
35
5
10
105
81
30
50
7
7
51
4 30,4 5
8,560 kg
m
Profil vodiaci spodný 30mm
Profil prowadzący dolny 30mm
AlMgSi 0,5
7,750 kg
m
70
5
150
5
7
5
50
54
105
51
47
5
100
40
5
40
24 21,5
30,3
3,7
4
7800080241
4
7800080818
Profil vodiaci horný 30mm
Profil prowadzący górny 30mm
AlMgSi 0,5
30,4
7,250 kg
Profil sklápača horný 70×150mm, 30mm
Profil wywrotki górny 70×150mm, 30mm
m
al
5,910 kg
PROFILE MULDOWE
4
m
al
3,950 kg
m
2
3
Profil sklápača stredný 30×250mm, 30mm
Profil wywrotki środkowy 30×250mm, 30mm
30
7800080844
250
AlMgSi 0,5
3,650 kg
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
2
3
Profil sklápača stredný 30×200mm
Profil wywrotki środkowy 30×200mm
30
7800030811
200
m
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.2.A.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
AlMgSi 0,5
2,680 kg
2
Profil bočnice stredný 30×150mm
Profil wywrotki środkowy 30×150mm
150
m
35
100
7800030381
2,5
30,5
Profil U 30mm
Profil U 30mm
al
2,5
30
m
2,5
2,880 kg
0,750 kg
40
2,5
PROFILY NA MULDY
Profil sklápača horný 35×100mm
Profil wywrotki górny 35×100mm
3
ø2
5,
5
7800030823
AlMgSi 0,5
30
3
7800030812
m
PROFILY 40mm / PROFILE 40mm
7800080409
al
7,360 kg
40
Profil sklápača spodný 40×180mm
Profil wywrotki dolny 40×180mm
m
138
180
al
5,200 kg
2
Profil sklápača stredný 40×250mm
Profil wywrotki środkowy 40×250mm
40
4
7800080404
250
m
15
al
8,900 kg
40
Profil sklápača horný 100×200mm, 40mm
Profil wywrotki górny 100×200mm, 40mm
100
PROFILE MULDOWE
7800080402
m
200
40
170
7800080408
Profil sklápača spodný obvodový 40mm
Profil wywrotki dolny obwodowy 40mm
al
2.2.B.
8,160 kg
m
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
120
5
5
8
80
108
3,5
80
60
7800040108
Profil sklápača priečny U 80mm
Profile wywrotki poprzeczny U 80mm
al
3,680 kg
PROFILY NA MULDY
7800080951
Profil sklápača pomocného rámu 108mm
Profil wywrotki podłużnicy 108mm
m
al
3,920 kg
m
PROFILY 50mm / PROFILE 50mm
2,5
7800080004
al
5,450 kg
4
50
Profil sklápača stredný 50×250mm
Profil wywrotki środkowy 50×250mm
m
250
3,6
50,4
5
216
7800080584
m
7
7,700 kg
PROFILE MULDOWE
6
35
105
AlMgSi 0,5
51
Profil vodiaci spodný 50mm
Profil prowadzący dolny 50mm
18
13
22
31
7800080211
7800063590
Profil C pre tesnenie 63590, 5500mm
Profil C pod uszczelkę 63590, 5500mm
al
0,520 kg
Tesnenie profilu C 80211
Uszczelka profilu C 80211
m
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
guma
0,010 kg
m
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.2.C.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
OSTATNÉ PROFILY / POZOSTAŁE PROFILE
90
200
90
12
8
120
8
PROFILY NA MULDY
12
140
8
4
12
7800080580
12
7800080142
Profil sklápača lemovací 120×140mm
Profil wywrotki zakończeniowy 120×140mm
al
100
5,250 kg
Profil pomocného rámu H 180mm
Profil podłużnicy H 180mm
m
al
13,50 kg
m
5
7800080260
al
8,280 kg
150
Profil sklápača T 150mm
Profil wywrotki T 150mm
m
12
PROFILE MULDOWE
260
2.2.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Oceľové bočnice / Burty stalowe
HORNÉ UKONČENIE / ZAKOŃCZENIE GÓRNE
70
60
45
39
60
60
°
60
°
60
°
33 mm
60 mm
OCEĽOVÉ BOČNICE
33
70 mm
SPODNÉ UKONČENIE / ZAKOŃCZENIE DOLNE
°
60
33
R6
6
23
17
33
R7
33
PDL-A – skriňa
PDL-A – zamknięte
PDL-I – skriňa
PDL-I – zamknięte
PDL-AR – skriňa
PDL-AR – zamknięte
2,5
Technická informácia / Informacja techniczna:
Tuhosť profilov s hrúbkou plechu do 2 mm je možné zvýšiť pridaním žliabku.
Wytrzymałość profili stalowych wykonanych z blachy do grubości 2 mm można
zwiększyć przez wykonanie dodatkowych przetłoczeń.
10
10
2,5
33
P – skriňa
P – zamknięte
°
60
60
°
60
60
°
60
TVARY PRELISOV / TYPY PRZETŁOCZEŃ
15
60
°
prelis TS FS
tłoczenie TS FS
55
prelis TS
tłoczenie TS
60
°
34°
prelis 2 FS
tłoczenie 2 FS
75
prelis FS
tłoczenie FS
34°
25
34°
°
60
100
33
34°
34°
prelis 2 TS FS
tłoczenie 2 TS FS
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.3.A.
BURTY STALOWE
75
33
25
33
140
75
140
100
33
140
50
60
°
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PROFILY 400mm / PROFILE 400mm
33
33
33
60
200
400
400
100
100
400
200
400
200
400
17
17
60
7640033205
7640033207
7640033200
33
7640033202
Obj. číslo
Nr katalogowy
7640060201
7640033205
7640033207
7640033200
7640060202
7640033202
7640060200
7640033125
7640033150
7640033203
7640033201
2.3.B.
7640060200
Označenie tvaru
Oznaczenie burty
PDL-I 400/60/33 TS
PDL-A 400/33/33 TS
PDL-A 400/33/33 NS
P 400/33/33 2FS
P 400/60/33 TS
P 400/33/33 TS
P 400/60/33 NS
P 400/33/33 NS
P 400/33/33 NS
P 400/33/33 NS
P 400/33/33 VS
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
7640033125
7640033150
7640033203
Hrúbka
Grubość [mm]
Hmotnosť
Waga [kg/m]
2
2
2
2
2
2
2
1,25
1,5
2
2
12,52
11,84
11,00
10,70
10,70
11,09
11,41
6,750
8,100
10,70
10,70
400
200
150
33
100
400
400
200
150
60
400
7640060201
100
OCEĽOVÉ BOČNICE
15
34°
33
BURTY STALOWE
150
60
60
7640033201
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
7640060202
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PROFILY 500mm / PROFILE 500mm
Obj. číslo
Nr katalogowy
Označenie tvaru
Oznaczenie burty
PDL-I 500/33/33 TS
PDL-I 500/60/33 TS
PDL-A 500/60/33/ FS
P 500/33/33 TS
P 500/60/33 TS
P 500/60/33 TS
135
115
Hrúbka
Grubość [mm]
Hmotnosť
Waga [kg/m]
2
2
2
2
2
2,5
13,52
14,16
13,82
12,77
13,38
16,70
OCEĽOVÉ BOČNICE
7650033200
500
115
7650060202
7650060200
7650060250
BURTY STALOWE
7650033201
7650060202
7650060252
7650033200
7650060200
7650060250
500
500
7650033201
60
500
115
115
135
135
33
135
60
33
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.3.C.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PROFILY 600mm/ PROFILE 600mm
33
33
Označenie tvaru
Oznaczenie burty
PDL-I 600/33/33 2TS/FS
PDL-I 600/60/33 2TS/FS
P 600/33/33 2TS/FS
P 600/60/33 2TS/FS
P 600/60/33 2TS/FS
P 600/60/33 2TS/FS
600
55
75
75
75
600
75
55
600
7660060200
7660033200
Hrúbka
Grubość [mm]
Hmotnosť
Waga [kg/m]
2
2
2
2
2,5
3
15,68
16,20
14,88
15,12
18,94
22,71
7660060201
7660060250
7660060300
BURTY STALOWE
7660033203
7660060200
7660033200
7660060201
7660060250
7660060300
150
150
150
Obj. číslo
Nr katalogowy
75
600
7660033203
55
75
150
75
55
75
OCEĽOVÉ BOČNICE
60
60
60
60
2.3.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PROFILY 800mm / PROFILE 800mm
60
Obj. číslo
Nr katalogowy
45
125
Označenie tvaru
Oznaczenie burty
PDL-I 800/33/33 2TS
P 800/33/33 2TS
P 800/33/33 2TS
P 800/60/33 2FS
OCEĽOVÉ BOČNICE
100
100
125
60
60
7680033200
7680033250
7680060250
Hrúbka
Grubość [mm]
Hmotnosť
Waga [kg/m]
2
2
2,5
2,5
18,90
18,32
22,60
22,60
BURTY STALOWE
7680033202
7680033200
7680033250
7680060250
120
100
100
125
125
60
7680033202
800
120
800
100
120
100
125
125
60
60
33
800
33
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.3.E.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
PROFILY 940 A 1000mm / PROFILE 940 I 1000mm
33
50
60
140
125
50
50
122
90
1000
940
122
OCEĽOVÉ BOČNICE
50
500
470
140
125
60
60
7694060250
Obj. číslo
Nr katalogowy
Označenie tvaru
Oznaczenie burty
P 940/60/33 2FSVS
P1000/33/33 2FSVS
P1000/33/33 2FSVS
Hrúbka
Grubość [mm]
Hmotnosť
Waga [kg/m]
2,5
2
2,5
25,98
20,38
25,98
BURTY STALOWE
7694060250
7610033200
7610033250
7610033200
7610033250
2.3.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Diely plata / Elementy ramy
GUĽOVÉ ČAPY / ŁOŻYSKA KULOWE
ø 50 / max 3500kg
65
ø12,5
ø14,5
kom/kpl
ø14
104
ø16,5
ø62
ø62
P+L
R+L
P+L
R+L
80
ø12
80
DIELY PLATA
8,300 kg
90
Ložisko sklápača guľové ø 50mm, 3500kg
Łożyska wywrotki kulowe ø 50mm, 3500kg
oceľ/stal
37
37
zn
90
3F92535510
ø50
ø50
ø16
ø45
ø47
4 ks/szt
1 ks/szt
1 ks/szt
4 ks/szt
1 ks/szt
1 ks/szt
ø 60 / max 2000kg
ø53
75
50
90
110
8
4
ø35x
ø19
90
P+L
100
70
110
ø60
1 ks/szt
12
8
4
ø35x
ø60
ø60
100
70
70
75
18
P+L
°
55
ø18
ø19
ø10
R 30,5
2 ks/szt
ø60
2 ks/szt
Technická informácia / Informacja techniczna:
Ložiská dodávame v sade po 4 ks s 2 čapmi. Ďalšie 2 čapy je možné objednať samostatne. / Łożyska dostarczamy w zestawie w
ilości po 4 szt wraz z dwoma czopami zabezpieczającymi. Kolejne 2 czopy można zamówić oddzielnie.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.4.A.
ELEMENTY RAMY
kom/kpl
18
12
11,56 kg
70
oceľ/stal
ø10
ø18
Ložisko sklápača guľové ø 60mm, 2000kg
Łożyska wywrotki kulowe ø 60mm, 2000kg
32
30 32
3F92516010
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ø 75 / max 5000 kg
ø11
73
ø18
20,60 kg
kom/kpl
70
Ložisko sklápača guľové ø 75mm, 5000kg
Łożyska wywrotki kulowe ø 75mm, 5000kg
75
8
18
110
4
ø35x
ø20
117
4 ks/szt
ø75
ø75
ø20
8
110
100
74
18
100
74
ø11
4
ø35x
ø76
1 ks/szt
15
70
75
°
60
DIELY PLATA
1 ks/szt
ø18
R 37,5
ø76
2 ks/szt
15
oceľ/stal
92
3F92517510
29 32
32
2 ks/szt
ø 85 / max 15 000 kg
85
56
kom/kpl
90
7
4
ø44x
ø25
127
132
127
1 ks/szt
130
87,5
4
ø44x
ø90
2 ks/szt
12
70
7
ø85
ø16
18
90
ø85
130
87,5
ø24
4 ks/szt
60°
ELEMENTY RAMY
1 ks/szt
ø25
R 42,5
ø90
12
33,00 kg
18
70
oceľ/stal
ø16
ø24
Ložisko sklápača guľové ø 85mm, 15000kg
Łożyska wywrotki kulowe ø 85mm, 15000kg
29 32
32
3F92518510
2 ks/szt
Technická informácia / Informacja techniczna:
Ložiská dodávame v sade po 4 ks s 2 čapmi. Ďalšie 2 čapy je možné objednať samostatne. / Łożyska dostarczamy w zestawie w
ilości po 4 szt wraz z dwoma czopami zabezpieczającymi. Kolejne 2 czopy można zamówić oddzielnie.
2.4.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ø 95 / max 28 000kg
4 ks/szt
ø95
ø95
ø110
1 ks/szt
ø110
P+L
16
145
137
88
4
ø41x
137
88
75
60°
90
148
ø17
18
7
R 47,5
1 ks/szt
ø26
ø24
ø26
145
7
90
DIELY PLATA
kom/kpl
4
ø41x
16
41,10 kg
75
oceľ/stal
18
45
Ložisko sklápača guľové ø 95mm, 28000kg
Łożyska wywrotki kulowe ø 95mm, 28000kg
107
ø24
84
3F92519510
50
51
ø17
P+L
Technická informácia / Informacja techniczna:
Ložiská dodávame v sade po 4 ks s 2 čapmi. Ďalšie 2 čapy je možné objednať samostatne. / Łożyska dostarczamy w zestawie w
ilości po 4 szt. wraz z dwoma czopami zabezpieczającymi. Kolejne 2 czopy można zamówić oddzielnie.
61
ELEMENTY RAMY
4
72
24
20
125
21
OBVODOVÉ PROFILY PLATA / PROFILE OBWODOWE RAMY
86
45
30
2600080015
2214561030
Profil rámu obvodový rámu 30/K VI - 6m
Profil obwodowy ramy 30/K VI - 6m
oceľ/stal
56,28 kg
Profil rámu obvodový 65/4 - 6m
Profil obwodowy ramy 65/4 - 6m
tyč/szt
oceľ/stal
38,40 kg
tyč/szt
Súvisiace diely / Elementy dodatkowe:
2450955200: Pánt H 955 / Zawias H 955 ( do profilu 2600080015)
2450929000: Pánt odklápací H929 / Zawias wywrotki H929 ( do profilu 2214561030 )
2450942000: Pánt komplet H942 / Zawias kompletny H942 ( do profilu 2214561030 )
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.4.C.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
Gumové dorazy / ODBOJNIKI gumowe
ø20
102
DIELY PLATA
ø130
170
4354361200
guma
Doraz, zaistenie gumové sklápača
Odbój gumowy do wywrotki
oceľ/stal
3,764 kg
69D0020044
ks/szt
guma
Doraz sklápača gumový 200x44x20mm
Odbój gumowy wywrotki 200x44x20mm
2,250 kg
ks/szt
ELEMENTY RAMY
oceľ/stal
2.4.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
2450701201
Pánt centrálneho zatvárania H 120 A/20, L
Zawias centralnego zamknięcia H 120 A/20, L
oceľ
stal
2450701202
Pánt centrálneho zatvárania H 120 A/20, P
Zawias centralnego zamknięcia H 120 A/20, P
oceľ
stal
2450702201
Pánt centrálneho zatvárania H 120 A/22, L
Zawias centralnego zamknięcia H 120 A/22, L
oceľ
stal
2450702202
Pánt centrálneho zatvárania H 120 A/22, P
Zawias centralnego zamknięcia H 120 A/22, P
oceľ
stal
2450703201
Pánt centrálneho zatvárania H 120 AB/20, L
Zawias centralnego zamknięcia H 120 AB/20, L
oceľ
stal
2450703202
Pánt centrálneho zatvárania H 120 AB/20, P
Zawias centralnego zamknięcia H 120 AB/20, P
oceľ
stal
2450711100
Ložisko centrálneho zatvárania H 120 A/25
Łożysko centralnego zamknięcia H 120 A/25
oceľ
stal
2450711200
Ložisko centrálneho zatvárania H 120 A/30
Łożysko centralnego zamknięcia H 120 A/30
oceľ
stal
2450711300
Ložisko centrálneho zatvárania H 120 A/35
Łożysko centralnego zamknięcia H 120 A/35
oceľ
stal
2450712100
Hák centrálneho zatvárania H 120 A/25
Hak centralnego zamknięcia H 120 A/25
oceľ
stal
2450712200
Hák centrálneho zatvárania H 120 A/30
Hak centralnego zamknięcia H 120 A/30
oceľ
stal
2450712300
Hák centrálneho zatvárania H 120 A/35
Hak centralnego zamknięcia H 120 A/35
oceľ
stal
ø20
R15
Obj. číslo
Nr katalogowy
46,5
26
2450701201
23
67,5
50
27,5
ø21
23
23
36
ø21
46,5
99
85
120
117
100
60
70
2450712100
2450711100
50
25
50
45
2450702201
2450703201
65
85
44
99
2450711200
2450712200
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
66
45
ø23
ø21
27
23
23
36
ø21
28
23
ø21
36
47,5
27,5
25,5
21,5
31
50
ø20
ø22
R17
135
50
ZAWIASY BURTOWE
117
102
60
H 120 A
41,5
100
78
2450711300
2450712300
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
PÁNTY BOČNÍC
Pánty bočníc / Zawiasy burtowe
2.5.A.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
H 119 E S PÁNTOM H 119 E / H119E Z ZAWIASEM H119E
2450800500
Obj. číslo
Nr katalogowy
Bočnica
Burta
Ložisko montované H119 E
Łożysko zmontowane H119 E
oceľ
stal
2450800100
Hák záveru H119 E
Hak zawiasu H119 E
oceľ
stal
2450800200
Ložisko H119 E
Łożysko H119 E
oceľ
stal
2450800300
Pánt H119 E
Zawias H119 E
oceľ
stal
2450800400
Čap centrálneho záveru H119
Czop centalnego zamknięcia H119
oceľ
stal
2450800500
Záslepka H111 B/H 119 E
Zaślepka H111 B/H 119 E
oceľ
stal
PÁNTY BOČNÍC
2450800100
2450800200
2450800400
Materiál
Materiał
2450800000
2450800400
2450800300
Názov / Nazwa
H 119 E S PÁNTOM H 119 EST / H119E Z ZAWIASEM H119EST
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
2450800360
ZAWIASY BURTOWE
2450800200
2.5.B.
2450800100
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
2450800000
Ložisko montované H 119 E
Łożysko zmontowane H 119 E
oceľ
stal
2450800100
Hák záveru H119 E
Hak zawiasu H119 E
oceľ
stal
2450800200
Ložisko H119 E
Łożysko H119 E
oceľ
stal
2450800360
Pánt H119 EST
Zawias H119 EST
oceľ
stal
2450800400
Čap centrálneho záveru H119
Czop centalnego zamknięcia H119
oceľ
stal
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
H119E S PÁNTOM H 119 E-ALU-K 30/13 / H119E Z ZAWIASEM H 119 E-ALU-K 30/13
Obj. číslo
Nr katalogowy
Pánt H119E-Alu-K 30/13/25 S13
Zawias H119E-Alu-K 30/13/25 S13
Materiál
Materiał
zn
ocynk
PÁNTY BOČNÍC
2451200180
Názov / Nazwa
2451200180
H 109
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
2410300001
Pánt bočnice otočný H109, ľavý
Zawias burtowy obrotowy H109, lewy
oceľ
stal
2410300002
Pánt bočnice otočný H109, pravý
Zawias burtowy obrotowy H109, prawy
oceľ
stal
H929
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
2450929000
Pánt odklápací H929, komplet
Zawias wywrotki H929, komplet
oceľ
stal
2450929100
Pánt H929
Zawias H929
oceľ
stal
2451100210
Skrutka M12×85
Śruba M12×85
zn
ocynk
6500367012
Matica M12
Nakrętka M12
zn
ocynk
2450929100
2451100210
6500367012
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.5.C.
ZAWIASY BURTOWE
Obj. číslo
Nr katalogowy
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
H942
PÁNTY BOČNÍC
Obj. číslo
Nr katalogowy
2451500401
Pánt komplet H942
Zawias kompletny H942
oceľ
stal
2450942100
Pánt H 942
Zawias H 942
oceľ
stal
2450942200
Ložisko pántu H942
Łożysko zawiasu H942
oceľ
stal
2451500401
Hák pántu H942, ľavý
Hak zawiasu H942, lewy
oceľ
stal
2451500402
Hák pántu H942, pravý
Hak zawiasu H942, prawy
oceľ
stal
ZAWIASY BURTOWE
2.5.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Materiál
Materiał
2450942000
2450942100
2450942200
Názov / Nazwa
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
H955
Materiál
Materiał
Názov / Nazwa
2450955200
Pánt H 955 / M12
Zawias H 955 /M12
zn
ocynk
2450955301
Ložisko H 955 ø 35mm
Łożysko H 955 ø 35mm
zn
ocynk
2450955401
Hák H 955 ø 35mm
Hak H 955 ø 35mm
zn
ocynk
2600080015
2450955200
2450955301
PÁNTY BOČNÍC
Obj. číslo
Nr katalogowy
2450955401
75
45
16
30
50
M8
62015S1650
10
10
2xM8
zn/ocynk
Doštička závitová 16×10 - 50mm
Płytka gwintowana 16×10 - 50mm
0,06 kg
ks/szt
zn/ocynk
Doštička závitová 30×10 - 75mm
Płytka gwintowana 30×10 - 75mm
oceľ/stal
0,171 kg
ks/szt
ZAWIASY BURTOWE
oceľ/stal
62015S3075
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.5.E.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
PÁNT SKLÁPAČA 65mm / ZAWIAS WYWROTKI 65mm
46
20
10
3F15162810
5
3F1516528R
0,140 kg
Ložisko pántu sklápača ø21/120mm
Łożysko zawiasu wywrotki ø21/120mm
ks/szt
oceľ/stal
29
14,5
25
95
22
20
ø15x6
5
55
zn/ocynk
ø22
ø30
3F15165260
Pánt sklápača ø21/120mm
Czop zawiasu wywrotki ø21/120mm
Doštička závitová M8-20x29mm
Płytka gwintowana M8-20x29mm
ks/szt
oceľ/stal
0,360 kg
ks/szt
ZAWIASY BURTOWE
0,021 kg
0,245 kg
20
65
oceľ/stal
oceľ/stal
ø14
M8
2.5.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
5
Ložisko pántu sklápača ø21/120mm
Łożysko zawiasu wywrotki ø21/120mm
ks/szt
120
8
ø8x4
0,360 kg
5
3F15165280
RAL9005
28
Hák pántu sklápača ø21/120mm
Hak zawiasu wywrotki ø21/120mm
17
ø21
5
26
PÁNTY BOČNÍC
17
ø21
6270020029
27
21
11
33
oceľ/stal
ø14
40
27
77
27
54
14
18
40
35
2xø9
ø14
46
77
20
ø15
35
21
36
22
126
36
22
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ks/szt
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Závery bočníc, stĺpiky / Zamknięcia burtowe, słupki
CENTRÁLNE ZÁVERY / ZAMKNIĘCIA CENTRALNE
2450100210
2450100220
2450100230
2450100240
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
2450100101
2450100102
Záver centrálny zadný H519/300
Zamknięcie centralne tylne H519/300
2,50
2450100121
2450100122
Záver centrálny zadný H519/220
Zamknięcie centralne tylne H519/220
2,50
2450101101
2450101102
Záver centrálny H 519/115
Zamknięcie centralne tylne H519/115
2,50
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
H519 ZADNÝ / H519 TYLNE
H519 BOČNÝ / H519 BOCZNE
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Pravý / Prawe
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
2450200101
2450200102
Záver centrálny bočný H 519/20 S
Zamknięcie centralne boczne H 519/20 S
2,50
2450200103
2450200104
Záver centrálny bočný H 519/25 S
Zamknięcie centralne boczne H 519/25 S
2,50
2450200105
2450200106
Záver centrálny bočný H 519/30 S
Zamknięcie centralne boczne H 519/30 S
2,50
2450200107
2450200108
Záver centrálny bočný H 519/35 S
Zamknięcie centralne boczne H 519/35 S
2,50
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
2450100210
2450100220
2450100230
2450100240
Ľavý / Lewe
2.6.A.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
H519 BOČNÝ SPODNÝ S DLHÝM MADLOM / H519 BOCZNY DOLNY Z DŁUGĄ RĄCZKĄ
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
2450100230
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
2450350105
2450350106
Záver centrálny bočný spodný H 519/30
Zamknięcie centralne boczne, dolne H 519/30
2,600
2450350106
H519 BOČNÝ HORNÝ S DLHÝM MADLOM / H519 BOCZNY GÓRNY Z DŁUGĄ RĄCZKĄ
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2450360105
2450360106
Záver centrálny bočný H 519/30
Zamknięcie centralne boczne H 519/30
2,700
2450360107
2450360108
Záver centrálny bočný H 519/35
Zamknięcie centralne boczne H 519/35
2,900
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
2450100230
2450100240
2450360106
2450360108
Technická informácia / Informacja techniczna:
Objímka nie je súčasťou záveru. Je potrebné ju doobjednať. / Obejma nie jest częścią zamknięcia. Należy ją zamówić osobno.
Technická informácia / Informacja techniczna:
Na obrázkoch je pravé prevedenie. Ľavé je zrkadlovo otočené podľa zvislej osi. / Na rysunkach przedstawiono zamknięcia
prawe. Lewe są odbiciem lustrzanym.
2.6.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
OBJÍMKA CENTRÁLNEHO ZÁVERU / OBEJMA CENTRALNEGO ZAMKNIĘCIA
A
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
A
[mm]
D
[mm]
Materiál
Materiał
Hmotnosť
Waga [kg]
Objímka centrálneho záveru ø20mm
Obejma centralnego zamknięcia ø20mm
42.5
20
oceľ
stal
0,220
2450100220
Objímka centrálneho záveru ø25mm
Obejma centralnego zamknięcia ø25mm
42.5
25
oceľ
stal
0,225
2450100230
Objímka centrálneho záveru ø30mm
Obejma centralnego zamknięcia ø30mm
45
30
oceľ
stal
0,285
2450100240
Objímka centrálneho záveru ø35mm
Obejma centralnego zamknięcia ø35mm
45
35
oceľ
stal
0,295
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
2450100210
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
32
øD
16
ø12,5
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.6.C.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ZÁVERY BOČNÍC / ZAMKNIĘCIA BURTOWE
ZÁVER BOČNICE RECORD H 10 G / ZAMKNIĘCIE BURTOWE RECORD H 10 G
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
36
55, 120, 180, 240, 300
L = 500, 560, 620, 680, 740
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
35
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2413601001
2413601002
Záver bočný H10G/055
Zamknięcie boczne H 10G/055
2,20
2413602001
2413602002
Záver bočný H10G/120
Zamknięcie boczne H 10G/120
2,40
2413603001
2413603002
Záver bočný H10G/180
Zamknięcie boczne H 10G/180
2,45
2413605001
2413605002
Záver bočný H10G/300
Zamknięcie boczne H 10G/300
2,80
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2413607001
2413607002
Záver zadný H10G/055
Zamknięcie tylne H 10G/055
2,20
2413608001
2413608002
Záver zadný H10G/120
Zamknięcie tylne H 10G/120
2,40
2413609001
2413609002
Záver zadný H10G/180
Zamknięcie tylne H 10G/180
2,45
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
Technická informácia / Informacja techniczna:
Na obrázku je pravé bočné prevedenie. Zadný má horný diel pootočený o 90 ° v smere hodinových ručičiek, ľavé je zrkadlovo
otočené okolo zvislej osi. Tento záver je vhodný pre bočnice 30mm.
Na rys. jest prawy boczny widok. Zamknięcie tylne ma górny element obrócony o 90 zgodnie ze wskazówkami zagara, lewy to
lustrzane odbicie. Zamknięcie to jest właściwe do burt 30mm.
Súvisiace diely / Elementy dodatkowe :
1001000761: Čap bočnice sklápača ø22mm / Czop burty wywrotki ø22mm
2.6.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ZÁVER BOČNICE RECORD H 11 / ZAMKNIĘCIE BURTOWE RECORD H 11
Názov / Nazwa
36
L = 520, 580, 640, 700
Hmotnosť
Waga [kg]
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2413701001
2413701002
Záver bočný H 11/055
Zamknięcie boczne H 11/055
2,35
2413702001
2413702002
Záver bočný H 11/120
Zamknięcie boczne H 11/120
2,50
2413703001
2413703002
Záver bočný H 11/180
Zamknięcie boczne H 11/180
2,60
2413704001
2413704002
Záver bočný H 11/240
Zamknięcie boczne H 11/240
2,75
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2413705001
2413705002
Záver zadný H 11/055
Zamknięcie tylne H 11/055
2,35
2413706001
2413706002
Záver zadný H 11/120
Zamknięcie tylne H 11/120
2,50
2413707001
2413707002
Záver zadný H 11/180
Zamknięcie tylne H 11/180
2,60
2413708001
2413708002
Záver zadný H 11/240
Zamknięcie tylne H 11/240
2,75
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
50
60
62
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
Technická informácia / Informacja techniczna:
Na obrázku je pravé bočné prevedenie. Zadný má horný diel pootočený o 90 ° v smere hodinových ručičiek, ľavé je zrkadlovo
otočené okolo zvislej osi. Tento záver je vhodný pre bočnice 40/65mm.
Na rysunku przedstawiono zamknięcie prawe boczne. Zamknięcie tylne ma górny element obrócony o 90° zgodnie ze wskazówkami zagara. Lewe zamknięcie jest lustrzanym odbiciem. Zamknięcie to jest właściwe do burt 40/60/65mm.
Súvisiace diely / Elementy dodatkowe :
1001000762: Čap bočnice sklápača ø30mm / Czop burty wywrotki ø30mm
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.6.E.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
60
30
ZÁVER BOČNICE H 11 KSF / ZAMKNIĘCIE BURTOWE H 11 KSF
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
Hmotnosť
Waga [kg]
2413700580
Záver kyvadlový H11 KSF dvojitý
Zamknięcie wywrotki H11 KSF podwójne
ocel
steel
3,980
30
60
92
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2413700581
2413700582
Hmotnosť
Waga [kg]
Názov / Nazwa
Záver kyvadlový H11 KSF
Zamknięcie wywrotki H11 KSF
2,030
ZÁVER H928 MF / ZAMKNIĘCIE H928 MF
28
8
26
80
-2
9
12
4
11
62
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
46
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
2400928000
Záver H 928 MF s poistkou
Zamknięcie H 928 MF z zabezpieczeniem
zn
ocynk
2400928400
Hák záveru H 928 MF
Hak zamknięcia H 928 MF
zn
ocynk
8
2.6.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ZÁVERY BOČNÍC H114 KYVADLOVÉ / ZAMKNIĘCIE BURTOWE H114
2411100001
2411200001
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
2411000001
145
2411300001
40
ø4
Pravý / Prawe
2411000001
2411000002
Záver kyvadlový sklápača H114
Zamknięcie górne wywrotki H114
1,930
2411100001
2411100002
Záver kyvadlový sklápača H114/4,5
Zamknięcie górne wywrotki H114/4.5
1,300
2411200001
2411200002
Záver kyvadlový sklápača H114 S
Zamknięcie górne wywrotki H 114 S
4,885
2411300001
2411300002
Záver kyvadlový sklápača H114 ST
Zamknięcie górne wywrotki H 114 ST
4,620
ø37
5
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
Ľavý / Lewe
32
12
5
5
10
45
55
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
2420500101
2420500102
2420500300
2420500101
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
Záver bočnice H 115 S
Zamknięcie burtowe H 115 S
1,930
Protikus záveru navarovací H 115 S
Uchwyt zamknięcia H 115 S, do
spawania
0,250
2420500300
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.6.G.
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
ZÁVER BOČNICE H115 S / ZAMKNIĘCIE BURTOWE H115 S
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
ZÁVER STĹPIKA H12 / ZAMKNIĘCIE SŁUPKA H12
40
20
0/1
10
Obj. číslo
Nr katalogowy
ZÁVERY BOČNÍC, STĹPIKY
5
Názov / Nazwa
Materiál
Materiał
Hmotnosť
Waga [kg]
2442000090
Záver stĺpika H 12/90
Zamek słupka H 12/90
oceľ
stal
6,750
2442000105
Záver stĺpika H 12/105
Zamek słupka H 12/105
oceľ
stal
7,550
ZÁVER 664 N / ZAMKNIĘCIE 664 N
40
40
27
19
Ľavý / Lewe
Pravý / Prawe
Názov / Nazwa
Hmotnosť
Waga [kg]
2502012800
2502012700
Záver sklápača 664N
Zamknięcie wywrotkowe 664N
0,900
2503112400
2503112300
Čap posuvný 6641N
Czop przesuwny 6641N
0,510
135
135
24,5
24,5
19
27
50
276
276
ZAMKNIĘCIA BURTOWE, SŁUPKI
ø18,8
50
58
152
2503112300
Obj. číslo
Nr katalogowy
2502012400
30
2502012400
Název / Nazwa
Záver sklápača rovný 664N
Zamknięcie wywrotkowe 664N,
proste
Materiál
Materiał
Hmotnosť
Waga [kg]
ocel
stal
0,900
2502012700
Technická informácia / Informacja techniczna:
Na obrázku je záver a čap pravý. Ľavý je zrkadlovo otočený. / Na rysunku przedstawiono zamknięcia prawe. Lewe jest odbiciem
lustrzanym.
2.6.H.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
Malý sklápač, stĺpiky, hydraulika / Mała wywrotka, słupki,
hydraulika
SK
Základné vlastnosti:
• nízka hmotnosť celej konštrukcie,
• vysoká odolnosť proti korózii a dlhá životnosť hliníkových komponentov,
• stabilná a kompaktná konštrukcia,
• možnosť montáže na väčšinu typov podvozkov,
• maximálna nosnosť sklápača 1,5 t,
• maximálne vonkajšie rozmery sklápača dxš = 3250 x 2200mm.
PL
Podstawowe właściwości:
• mała waga całej konstrukcji,
• wysoka odporność na korozję oraz długa żywotność elementów aluminiowych,
• stabilna i kompaktowa konstrukcja,
• możliwość montażu na większości rodzajów podwozi,
• maksymalna nośność wywrotki 1,5 t,
• maksymalne rozmiary zewnętrzne wywrotki: dł. 3250 x sz. 2200mm.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.7.A.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
SK
Popis nadstavby:
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
• zvárané hliníkové plato,
• výška bočníc 400mm,
• predné čelo 500mm,
• sklopné stĺpiky,
• centrálne otváranie bočníc a zadného čela,
• predný ochranný rám,
• hydraulický kit s ovládaním z kabiny,
• nadstavba je dodávaná bez káblov, hadice pre hydrauliku a oleja.
Dodávka stavebnice:
Stavebnica malého sklápača sa dodáva v predmontovanom stave. Pre objednávku je nutné zadať presné údaje o podvozku:
• typ podvozku + celková hmotnosť,
• presný výkres podvozku* – pôdorys, zvislý pozdĺžny rez(dôležité pre umiestnenie hydrauliky), kóty s presným rozmiestnením
konzol pre uchytenie nadstavby k podvozku,
• detail konzoly podvozku (potrebné pre výrobu pripevňovacej konzoly nadstavby) – spôsob uchytenia sklápača k podvozku,
• šírka a dĺžka plata nadstavby(ložnej plochy), výška bočníc je daná podľa stĺpikov – t.j. 400 mm,
• prepravovaný materiál (piesok, hlina, komunálny odpad.......),
• prípadné ďalšie potrebné údaje vyplývajúce z konkrétneho podvozku.
* - Výkres môže byť aj v tlačenej forme avšak so všetkými potrebnými údajmi, príp. v elektronickej podobe –dwg, idw.
PL
Charakterystyka zabudowy:
• spawana rama aluminiowa,
• wysokość burt 400mm,
• ściana przednia 500mm,
• słupki z możliwością demontażu,
• centralne otwieranie burty tylnej i bocznych,
• przednia rama ochronna,
• zestaw hydrauliki ze sterowaniem z kabiny,
• zabudowa dostarczana jest bez przewodu elektrycznego, węży hydraulicznych oraz oleju.
Dostawa nadbudowy:
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
Zestaw małej wywrotki dostarczany jest w stanie zmontowanym. Przy
zamówieniu koniecznie trzeba podać dokładne informacje o podwoziu:
• typ podwozia + całkowita ładowność,
• dokładny wykres podwozia* – rzut z góry, przekrój podłużny (ważny
ze względu na umiejscowienie hydrauliki), wymiary z dokładnym
rozmieszczeniem konsol do przymocowania zabudowy do podwozia,
• szczegółowy kształt konsol podwozia (konieczny do wytworzenia
konsol mocujących zabudowy ) – sposób przymocowania zabudowy
wywrotki do podwozia,
• szerokość i długość ramy zabudowy (powierzchnia ładunkowa),
wysokość burt określają słupki – t.j. 400 mm,
• transportowany materiał (piasek, glina, odpady komunalne ... itp.),
• ewentualnie pozostałe informacje niezbędne w odniesieniu do
konkretnego podwozia.
* - Rysunek może być w formie drukowanej lub elektronicznej,
jako plik w formacie dwg, idw. Rysunek musi zawierać wszystkie
niezbędne dane.
Technická informácia / Informacja techniczna:
Súčasné riešenie malého sklápača nie je vhodné pre všetky typy podvozkov a nie je možné ho dodávať v rozloženom stave.
Dodávku sklápača je možné zákazníkovi potvrdiť až na základe odsúhlasenie technickým oddelením ALU-S.V.(podľa znalosti
podvozku). / Rozwiązanie techniczne małej wywrotki nie jest możliwe dla wszystkich rodzajów podwozi, nie można jej również
dostarczać w stanie niezmontowanym. Dostawę wywrotki potwierdza się zamawiającemu dopiero po otrzymaniu pozytywnej
opinii od Działu Technicznego ALU-S.V. ( na podstawie informacji o podwoziu).
2.7.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
25
95
22
126
36
23
20
46
20
21
2xø9
27
54
14
18
40
78,5
27
55
20
65
3F15165260
17
ø21
3F1516528R
zn/ocynk
Pánt sklápača 25/120mm
Zawias wywrotki 25/120mm
oceľ/stal
6
6
3F15162810
RAL9005
Ložisko pántu sklápača 25/120mm
Łożysko zawiasu wywrotki 25/120mm
0,360 kg
ks/szt
oceľ/stal
0,245 kg
Hák pántu sklápača 25/120mm
Hak zawiasu wywrotki 25/120mm
ks/szt
oceľ/stal
0,140 kg
5
29
14,5
90
65
M8
24,5
R6
24,5
ø13
40
ks/szt
20
90
50
21
11
33
10
ø14
40
ø14
ø30
26
ø15x6
ø15
35
28
8
ø8x4
ø22
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
120
pre / do 2401010100
6270020029
2401010101
2401010100
geomet
oceľ/stal
75
5
0,175 kg
ks/szt
oceľ/stal
12,5
50
Pánt TIRex - čap
Zawias TIRex- czop
0,212 kg
20
Pánt TIRex - ložisko
Zawias TIRex - łożysko
100
geomet
ks/szt
3 x M8
pre / do 2401010101
40
12,5
29
25
33
25
3H050300SX
3H050300DX
L
3H05110500
P
Lemovací profil pre bočnicu zn
Profil zakończeniowy do burty zn
oceľ/stal
40
3H050300DX
38
0,760 kg
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
zn/ocynk
Lemovací profil pre zadné čelo L/P
Profil zakończeniowy do tylnej burty L/P
ks/szt
oceľ/stal
1,230 kg
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
ks/szt
2.7.C.
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
400
517
400
ø17
ø17
6201527973
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
102
517
37
37
400
400
517
34
34
99
97
99
97
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
102
3H056676SX
3H056676DX
KTL
Stĺpik sklápačový 102mm zadný ľavý
Słupek wywrotkowy 102mm tylny lewy
oceľ/stal
6,000 kg
KTL
Stĺpik sklápačový 102mm zadný pravý
Słupek wywrotkowy 102mm tylny prawy
ks/szt
oceľ/stal
6,000 kg
60
400
95
400
37
95
37
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
60
3H056670SX
3H056670DX
KTL
Stĺpik sklápačový 60mm predný ľavý
Słupek wywrotkowy 60mm przedni lewy
oceľ/stal
ks/szt
3,400 kg
KTL
Stĺpik sklápačový 60mm predný pravý
Słupek wywrotkowy 60mm przedni prawy
ks/szt
oceľ/stal
3,400 kg
ks/szt
Technická informácia / Informacja techniczna:
Stĺpiky sú pre bočnicu 400mm. / Słupki stosuje się do burty 400mm.
2.7.D.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
Obj. číslo
Nr katalogowy
Názov / Nazwa
Jednotka
Jednostka
Hmotnosť
Waga [kg]
3FBI000001
Hydraulická hadica Power Pack
Przewody hydrauliczne do Power Pack
ks
szt
0,42
3FBI000003
Kardanový kĺb k piestu
Kołyska do siłownika
ks
szt
7,35
3FBI000102
Spínač koncový
Wyłącznik krańcowy
ks
szt
0,260
3FBI000D40
Ložisko pre kardanový kĺb D.40
Łożysko kołyski D.40
ks
szt
0,080
3FBI0PP12V
Power Pack 12V DC.2500W
Power Pack 12V DC.2500W
ks
szt
6,3
3FBI12A6B0
Hydraulický piest 12A6B
Siłownik hydrauliczny 12A6B
ks
szt
26
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
Hydraulický agregát
s olejovou nádržou a
zdvíhacím piestom.
Hydrauliczny Power
Pack ze zbiornikiem
oleju i siłownikiem
hydraulicznym.
Uchytenie zdvíhacieho piestu.
Zamocowanie hydraulicznego siłownika
podnoszącego.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.7.E.
MAŁA WYWROTKA, SŁUPKI, HYDRAULIKA
MALÝ SKLÁPAČ, STĹPIKY, HYDRAULIKA
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2.7.F.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2013/06/11
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Zhrňovanie strechy sklápača / Dach przesuwny wywrotki
SK
Ochrana nákladu za menej ako minútu
Spĺňa všetky prevádzkové požiadavky
• Jednoduchosť a bezpečnosť: všetky úkony sú robené zo zeme, bez potreby manipulácie s plachtou zo samotnej nadstavby.
• Rýchlosť: zhrnutie plachty za menej ako jednu minútu.
• Robustnosť: prvotriedna kvalita PVC plachty, švov a výstuže.
• Odolnosť: celá kovová konštrukcia je nehrdzavejúca.
• Jednoduchá konštrukcia: posuvný mechanizmus je založený na kladkách a oceľových lankách bez vodiacich profilov, alebo vozíkov.
• Univerzálne použitie: je možné ju namontovať na všetky druhy nadstavieb.
• Praktickosť: systém je dostupný v dvoch verziách, s manuálnym zhŕňaním, alebo so zhŕňaním za pomoci elektrického motora.
• Svetlosť: nákladová kapacita nadstavby po montáži systému zostáva rovnaká, ako bola pred ňou.
PL
Przykrycie ładunku w mniej niż minutę
Dach przesuwny jest przeznaczony do ochrony załadunku na wszystkie typy zabudów wywrotkowych. System przystosowany jest do
przewozu towaru podatnego na nasiąkanie np. piasku, wapna itp.
ZHRŇOVANIE STRECHY SKLÁPAČA
Zhrňovacia strešná plachta je určená na ochranu nákladu pred poveternostnými podmienkami pre všetky typy sklápačových nadstavieb.
Systém je obzvlášť vhodný pre transport tovaru, ktorý vyžaduje vodeodolnú (waterproof ) ochranu ako je piesok, vápenec a ďaľšie jemnozrnné materiály.
Spełnia wszystkie wymagania
• Prostota i bezpieczeństwo: wszystkie operacje przeprowadzane są z ziemi, bez potrzeby manipulacji plandeki na zabudowie.
• Szybkość: przykrycie ładunku w mniej niż minutę.
• Jakość: wszystkie elementy są dobrane pod wzdlędem jakościowym.
• Trwałość: cała konstrukcja przesuwu jest wykonana ze stali nierdzewnej.
• Prosta konstrukcja: mechanizm przesuwania jest zainstalowany na stalowych prowadnicach bez profili prowadzących i wózków.
• Uniwersalne zastosowanie: można zamontować na wszystkie typy zabudów.
• Praktyczność: system jest dostępny w dwóch wariantach, z machanizmem manualnym albo elektrycznym.
• Załadunek: przestrzeń załadunkowa zabudowy po montażu systemu jest identyczna jak przed montażem.
Typ A: Bez presahu / Bez nasunięcia
SK
Jednoduchý a lacný strešný systém. Ideálny pre zakrytie štrukturovanáho materiálu ako sú kamene,
zemina.
PL
Typ B: S presahom 25cm na stranách / Z nasunięciem 25cm na bokach
SK
Tento strešný systém poskytuje prevážanému tovaru vodeodolnú ochranu. Ideálny pre prevoz materiálu, ktorý musí zostať suchý ako zrno, hnojivá alebo nebezpečný náklad.
PL
Ten system jest przeznaczony do przewożenia materiałów które mają mieć ochronę wodoodporną.
Jest idealny do przewozu towaru, który musi pozostać suchy - zboża,nawozy albo ładunki niebezpieczne.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
2.8.A.
DACH PRZESUWNY WYWROTKI
Prosty system dachu stosowany do materiałów strukturalnych takich jak ziemia, gruz, kamienie
itp.
SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY
ZABUDOWY WYWROTKOWE
2013/06/11
Typ C: S presahom 15cm na stranách / Z nasunięciem 15cm na bokach
SK
Ide o systém medzi systémom A a B. Je navrhnutý pre prevoz tovaru, ktorý vyžaduje ochranu pred
poveternostnými podmienkami. Poskytuje vodeodolnú ochranu. Ideálny pre prašný materiál ako piesok, prach, vápenec.
System pośredni pomiędzy A i B. Stosowany do przewozu towarów które wymagają ochrony przed
wiatrem. Nie zapewnia wodoodporności! Idealny do ładunków sypkich: piasek, wapno itp.
Technická informácia / Informacja techniczna:
Dĺžka strechy je od 5 m do 13,5m po 0,5m. / Długość dachu od 5 do 13,5m co 0,5m.
DACH PRZESUWNY WYWROTKI
ZHRŇOVANIE STRECHY SKLÁPAČA
PL
2.8.B.
ALU-S.V.
www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11
Download

Sklápačové nadstavby