FINÁLNÍ INFORMACE
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
5. ORTOPEDICKÉ
SYMPOZIUM
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky
a farmacie
za odborné garance
Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha
Litoměřice – Hotel Koliba
13. – 14. 1. 2011
Organizační zajištění
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
13. – 14. 1. 2011, Hotel Koliba, Litoměřice
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
- Obtíže a komplikace reimplantací TEP
- Desa jako konečné řešení obtíží pacienta?
- Novinky v traumatologii
- Protetika a kalceotika
- Infekt v ortopedii, MRSA
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
Ortopedický pacient očima sálové sestry, sestry JIP, sestry standardního lůžka a fyzioterapeuta, včetně
komplementu
POŘÁDÁ
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
za odborné garance Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha
PREZIDENT SYMPOZIA
prim. MUDr. Vladislav Procházka – Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
ODBORNÝ GARANT
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA – Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
prim. MUDr. Vladislav Procházka – Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
MUDr. Eduard Šťastný – Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
MUDr. Petr Březovský – Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
Helena Hlásková – Dětská a dospělá ortopedie a traumat. UK 2. LF a FN Motol, Praha
Jiřina Horáková – Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
MUDr. Pavel Kacerovský – ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta města Litoměřice
MUDr. Leoš Vysoudil – ředitel MěN v Litoměřicích
MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice
ODBORNÝ PROGRAM
LÉKAŘSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 13. 1. 2011
PÁTEK 14. 1. 2011
9.00
9.30 – 11.15
9.00 – 10.10
10.10 – 10.25
10.25 – 11.40
11.40
11.15 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00
Slavnostní zahájení
Komplikace a obtíže revizních
operací TEP
coffee break
Komplikace a obtíže revizních
operací TEP
přestávka na oběd
Arthrodesa jako konečné řešení
obtíží pacienta?
coffee break
Déza jako konečné řešení obtíží
pacienta?
Závěr prvního jednacího dne
SESTERSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 13. 1. 2011
9.00 – 9.30
10.00 – 10.20
10.20 – 11.50
11.50 – 12.50
12.50 – 14.20
14.20 – 14.50
14.50 – 16.30
16.40
Slavnostní zahájení hotel Koliba, hlavní sál
Zahájení sesterské sekce
I. Blok
přestávka na oběd
II. Blok
coffee break
III. Blok
Závěr sesterské sekce
Novinky v traumatologii
coffee break
Infekt v ortopedii
závěr sympozia
ČTVRTEK, 13. 1. 2011
LÉKAŘSKÁ SEKCE
9.00 – 9.30
Slavnostní zahájení
Komplikace a obtíže revizních operací TEP
9.30 - 11.15
Předsedající: Sosna A., Gallo J., Tomáš T.
1.
Současné možnosti a hranice reimplantací kloubních náhrad
Sosna A., Landor I., Pokorný D.
I. Ortopedická klinika FN v Motole a 1.LF UK Praha
20´
2.
Rekonstrukce acetabula při revizní operaci TEP kyčelního kloubu
Koudela K., Koudelová J., Koudela K.jr., Malotín T.
KOTPÚ FN Plzeň
10´
3.
Komplikace revizních operací TEP kyčelního kloubu
Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J.
I.Ortopedická klinika LF MU, FN u sv.Anny Brno
10´
4.
Příčiny selhání Burch-Schneiderovy dlahy
Luňáček L.,Džupa V.,Skála-Rosenbaum J.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha
8´
5.
Burch-Schneiderova dlaha v revizní endoprotetice
Kozák P., Gallo J.
Nemocnice Frýdek-Místek, Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
8´
6.
Terapie periprotetických zlomenin kyčle
Kunovský R., Jarošík J., Pink T.
Úrazová nemocnice v Brně
8´
7.
Revizní operace kyčelního kloubu na našem pracovišti v průběhu posledních 18 měsíců
Jodas R., Ďurďa D.
Ortopedické oddělení Panochova nemocnice Turnov
8´
8.
Komplikace dvoudobé revize TEP kyčle při použití cementovaného spaceru – kazuistika
Švec M., Neubauer J.
Ortopedické oddělení Karlovy Vary
8´
9.
Výsledky léčebné intervence u luxací TEP kyčle
Špička J., Gallo J.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
8´
10. Použití antiluxační ortézy u luxací TEP kyčle
Frýdl J., Schovanec J.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
11.15 – 11.30 coffee break
Komplikace a obtíže revizních operací TEP
11.30 - 12.30
Předsedající: Koudela K., Luňáček L., Trč T.
11. Řešení nestability po primární TEP kolene
Luňáček L., Krbec M., Frič V.
Ortopedicko-traumatologická klinka FNKV Praha
8´
12. Komplikace TEP hlezna
Trč T., Žmolík L.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
13. Hodnocení použití antibiotického spaceru u reimplantací kyčle
Trč T., Kopečný Z., Šťastný E.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
14. Hodnocení použití antibiotického spaceru u reimplantací kolenního kloubu
Trč T., Frýdl J., Hanus M., Schovanec J.
2. Ortopedická klinika 2. LF a FN Motol Praha
8´
15. Enoxaparin, dabigatran, rivaroxaban – srovnání v základních klinických
parametrech (Results of Separate Pooled Analyses of Phase III
Multicenter Randomized Trials; M. V. Huismann et al., Circulation 2010)
Barták V.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
10´
16. Prevence TEN po TEP - nová antitrombotika
Koudela K.
KOTPÚ FN Plzeň
10´
12.30 – 14.00 přestávka na oběd
Arthrodesa jako konečné řešení obtíží pacienta?
14.00 - 15.00
Předsedající: Trč T., Král M., Kubát P.
17. Naše zkušenosti s pantalární desou
Uvízl M., Šos Z.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
8´
18. Panta-nail – první zkušenosti
Kubát P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Havlíčkův Brod
8´
19. Pantalární déza retrográdním hřebem Panta Integra na našem pracovišti
Pokorný J., Březovský P.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
8´
20. Arthrodesa hlezna per ASK
Trč T., Hanus M., Rybka D.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
21. Arthrodesa – řešení selhané TEP hlezna
Filip L., Stehlík J., Musil D., Sadovský P.
Ortopedické oddělení České Budějovice
8´
22. Naše zkušenosti s dézou ramene a hlezna v řešení poúrazových komplikací
Král M., Lukáš R., Pilnáček J.
Traumacentrum Liberec, Ortopedicko-traumatologické oddělení Kladno
8´
23. Odlehčující bércová ortéza s částečnou fixací hlezenního kloubu
Roubíček V.
Ortopedické oddělení MěN Ústí nad Labem
8´
15.00 – 15.30 coffee break
Déza jako konečné řešení obtíží pacienta?
15.30 - 17.00
Předsedající: Cienciala J., Filip L., Schovanec J.
24. Sestavitelný hřeb pro arthrodesu kolena
Trč T., Schovanec J.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
25. Arthrodesa kolenního kloubu po náhradě
Schovanec J., Kopečný Z.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
26. Užití hřebu Prospon u nehojící se dézy kolene
Šedivý P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
8´
27. Arthrodesa I. MTP kloubu
Filip L., Stehlík J., Musil D., Sadovský P.
Ortopedické oddělení České Budějovice
8´
28. Arthrodesa v oblasti halluxu
Teyssler P., Žmolík L.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
29. Indikace a typy spondylodézy u onemocnění bederní páteře
Cienciala J., Chalupka R.
2. Ortopedická klinika LF MU FN Brno – Bohunice
30. Intersomatická fůze bederní páteře
Pilát P.
Ortopedické oddělení MěN Ústí nad Labem
31. Vertebral body stenting - nová metoda v léčbě osteoporotických
zlomenin thorakolumbální páteře
Cihlo M.,Brož T.,Ratzová H.,Hájek P.
Neurochirurgické oddělení Pardubická krajská nem. a.s.
17.00 - závěr prvního jednacího dne
10´
8´
10´
PÁTEK, 14. 1. 2011
LÉKAŘSKÁ SEKCE
Novinky v traumatologii
9.00 - 10.10
Předsedající: Bartoníček J., Rammelt S.,
32. Traumatologie nohy
Bartoníček J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha – Krč
15´
33. Injuries of Chopart and Lisfranc joints
Rammelt S.
Dresden
15´
34. Ipsilaterální zlomeniny tibiálního pilonu a talu
Bartoníček J.
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha – Krč
10´
35. Arthrodeses on foot
Rammelt S.
Dresden
20´
10.10 – 10.25 coffee break
Infekt v ortopedii
10.25 - 11.40
Předsedající: Pilnáček J., Dlouhý P., Pech J.
36. Metody nukleární medicíny v diagnostice septické rejekce TEP
Komorousová I., Baierová L.
Centrum nukleární medicíny s.r.o. Praha
10´
37. Význam MRSA infekcí v ortopedii
Dlouhý P.
Infekční oddělení MěN Ústí nad Labem
10´
38. Multirezistentní infekce v ortopedii
Schovanec J., Trč T., Chládek P., Nič O., Derflerová K.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
10´
39. Chances and challenges of nanocrystals in synthetic bone substitutes
Heimann L.
aap Biomaterials Dieburg
10´
40. Resorbable solutions for infection care in bone and soft tissue defects
Heimann L.
aap Biomaterials Dieburg
10´
41. Řešení septické komplikace náhrady zápěstního kloubu Medin totální desou
Pech J., Dobiáš J., Vergl D.
1. Ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
10´
42. Astragalektomie ze septické indikace
Pilnáček J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Kladno
10´
11.40 závěr sympozia
ČTVRTEK, 13. 1. 2011
SESTERSKÁ SEKCE
9.00 - 9.30
10.00 - 10.20
Slavnostní zahájení sympozia Hotel Koliba, hlavní sál
Zahájení sesterské sekce pavilon A, Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
Trč T., Kalábová L., Procházka V.
I. Blok
10.20 - 11.50
Předsedající: Kalábová L., Zikmund J.
1.
Péče pacienta po tromboze
Panašová E.
Interní oddělení MěN v Litoměřicích
10´
2.
FOKUSY u pacientů před TEP
Žákovská A.
ORL oddělení MěN v Litoměřicích
10´
3.
Implantace TEP kolene VANGUARD
Nesvorová E., Merhautová R.
Centrální operační sály MěN v Litoměřicích
10´
4.
Péče o pacienty po ortopedické operaci
Nováková L.
MOJIP MěN v Litoměřicích
10´
5.
Ošetřovatelská péče při gonitidě
Walterová V., Ulbrichová Š.
Chirurgické oddělení MěN v Litoměřicích
10´
6.
Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci
Tkáčová I., Kubát O., Haufová B.
Dětské oddělení MěN v Litoměřicích
10´
7.
Sexuální život po TEP kyčle
Zikmund J.
Rehabilitační oddělení MěN v Litoměřicích
10´
8.
Sexuální život po operaci páteře
Kostrabová L.
Rehabilitační oddělení MěN v Litoměřicích
10´
11.50 - 12.50 přestávka na oběd
II. Blok
12.50 - 14.20
Předsedající: Bušková A., Koubová M.
9.
Nejčastější agens a jeho vyšetření v septické ortopedické indikaci
Gärtnerová L.
Oddělení klinické mikrobiologie MěN v Litoměřicích
10. Ovlivnění výsledků krevních obrazů
Moravcová R.
Oddělení klinické biochemie MěN v Litoměřicích
10´
10´
11. CT vyšetření u septických ortopedických pacientů
Bílková L.
RDG oddělení MěN v Litoměřicích
12. Péče o pacienty před operací páteře
Koubová M.
Neurologické oddělení MěN v Litoměřicích
13. Abnormality pánve a nepravidelnost porodního mechanismu
Krejzová A.
Gynekologicko-porodnické oddělení MěN v Litoměřicích
14. Péče o geriatrické pacienty po implantaci CCP kyčle
Zezulová O., Štorová P.
LDN MěN v Litoměřicích
15. Zkušenosti terénních sester s pacienty po úrazech a po ortopedických operacích
Rožcová A.
Domácí péče MěN v Litoměřicích
16. Následná péče o klienta po ortopedické operaci v domácím prostředí
Procházková M., Bušková A.
Domácí péče Louny-firma: Medika-Agentura
14,20 – 14,50 coffee break
10´
10´
10´
10´
10´
10´
III. Blok
14.50 - 16.30
Předsedající: Škeříková H., Hlásková H.
17. Ošetřovatelská péče po TEP ramenního kloubu
Škeříková H.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
18. Ošetřovatelská péče po operaci karpálního tunelu
Landová I.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
19. Déza hlezna
Bartošová I., Trnková M.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
20. Reimplantace TEP kolene
Kracíková K.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
21. Reimplantace TEP kyčle
Špadrnová I.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
22. Vyšetřování dětských kyčlí v ambulantní péči
Hejhalová I.
Ortopedické oddělení MěN v Litoměřicích
23. Ošetřovatelská péče u dětského pacienta po operaci „Grice“
Létalová H.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
24. Péče o dětského pacienta s infektem operované končetiny
Létalová H.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
25. Komplikace TEP
Čiháková D., Franková J.
2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
16.40 – závěr sympozia sester
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATEK
lékaři
SZP
Zaplacený od 11. 11. 2010 a na místě
Kč 850,-
Kč 500,-
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace na sympózium probíhá online na webových stránkách
www.ortopedicke-centrum.cz – sekce REGISTRACE
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: 475 530 022, 603 870 040)
Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na www.ortopedicke-centrum.cz
– sekce REGISTRACE nejpozději do 8. 1. 2011
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
13. 1. 2011 - Hotel Koliba - Společenský večer - hudba, raut
Zaplacený od 21. 11. 2010 a na místě
začátek ve 20.00 hodin
Kč 600,-
STRAVOVÁNÍ
Obědy i občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách hotelu Koliba.
UBYTOVÁNÍ – NABÍDKA HOTELŮ
V případě zájmu si účastníci objednají ubytování individuálně. K dispozici jsou webové stránky http://www.hotel.cz/
okres-litomerice/, kde je na výběr několik hotelů.
Doporučené hotely:
Roosevelt***
Rooseveltova 18
Litoměřice
Tel.: 416 733 595
1/1
1/2
1/3
1 050,- Kč
1 600,- Kč
2 100,- Kč
Salva Guarda****
Mírové náměstí 12
Litoměřice
Tel.: 416 732 506
1/1
1/2
od 1 220,- Kč
od 1 750,- Kč
Apollón***
Na Valech 2094
Litoměřice
Tel.: 416 531 450
1/2
1 300,- Kč
Dejmalík***
Sovova 3
Litoměřice
Tel.: 416 533 660
1/1
1/2
1/3
650,- Kč
1 100,- Kč
1 400,- Kč
Labe***
Vrchlického 10
Litoměřice
Tel.: 416 735 436
1/1
1/2
900,- Kč
1 050,- Kč
1/1
1/2
800,- Kč
1 200,- Kč
Helena**
Želetická 10-12
Litoměřice
Tel.: 416 739 002
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 78-4535180237/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem, variabilní symbol
(rodné číslo), konstantní symbol 0308.
Veškeré ceny jsou předběžné a veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude
předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny.
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce - Kongres je garantován a ohodnocen Českou lékařskou komorou 12 kredity dle závazného Stavovského předpisu ČLK č. 16 systému celoživotního vzdělávání lékařů.
Sesterská sekce - Kreditní body budou přiděleny na základě udělení souhlasného stanoviska OSZ ČR k započítání
akce do kreditního systému podle vyhlášky č. 423/2004 Sb. v platném znění. Souhlasné stanovisko bude vydáno pro
povolání fyzioterapeut, všeobecná sestra, ergoterapeut, radiologický asistent.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 47 553 00 22
fax: +420 47 553 40 77
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Project Manager: Kučerová Radka
Mobilní telefon: +420 603 870 040
e-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOSIA
Přihlášení do termínu 10. 12. 2010
Generální partner sympozia
Bayer, s.r.o.
Hlavní partneři sympozia
B.Braun Medical s.r.o.
Johnson & Johnson s.r.o.
Lima CZ s.r.o.
Partneři a vystavovatelé
ALINEX - Kácovská s.r.o.
AUTOCENTRUM – HÁŠA, s. r. o.
Beznoska s. r. o.
Biomet CZ s. r. o.
Boehringer Ingelheim spol. s r. o.
GBC Prague s. r. o.
Gertabaum s. r. o.
IBI spol. s r. o.
Medicom International s. r. o.
MEDIN a. s.
Město Litoměřice
Noviere s. r.o.
Ortika a. .
ProSpon s. r. o.
Stimcare s. r. o.
WRIGHT INVESTMENTS, s. r. o.
Zdeněk Oktábec ORTOPEDICKÉ OBUVNICTVÍ
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zentiva a. s.
Zimmer Czech s. r. o.
Aesculap® Columbus®
Komplexní řešení pro kolenní kloub
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Polyethylenová plata CR, DD (deep dish), PS
Columbus narrow – endoprotézy určené pro ortopedické pacientky
Columbus AS – řešení pro pacienty s alergií na kovy
Columbus revision – ofsetové spojení dříků tibie i femuru,
augmentace až 15 mm
Aesculap je registrovaná obchodní značka skupiny B. Braun
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
buněčnou strukturu pro maximální
osteointegraci.
Trabekulární titan, spolu se systémem
DELTA, se nabízí jako optimální řešeníí
pro každou indikaci – od primární po
revizní.
DELTA-ONE-TT
DELTA
D
ONE
E TT
DELTA-TT
jsme vyvinuli třírozměrnou hexagonální
DELTA-REVISION-TT
D
DE
DEL
T R EV
TA
TAE ISI
ISIONON-TT
ONTT
Jako imitaci trabekulární stavby kosti
DELTA-REVISION-TT
+ hemisférický modul s úhlovou augmentací
Naturae imitatio
Lima CZ s
s.r.o.
Do Zahrádek I čp.5, 155 21 Praha 5, Czech Republic
Tel.: +420 222 720 011, +420 257 286 730
Fax: +420 222 723 568
www.limacz.cz
95,1 %
přežití implantátu po 15 letech*
V roce 1986 byl na trh uveden dřík Corail®. Dlouhodobá úspěšnost 95,1% přežití po 15 letech v 5130 případech
ukazuje, že kombinace konstrukčního řešení a hydroxyapatitového povlaku náhrady Corail® se dokonale osvědčila.
*) The Norwegian Arthroplasty Register 1987-2004, Prospective Studies of Hip and Knee Prostheses. http://www.haukeland.no/nrl/, AAOS, 2005.
Více informací o produktech Corail
a dalších výrobcích společnosti DePuy
naleznete na www.jnjcz.cz.
Xarelto: nové
perorální
1x denně
Nový kloub
Nová úroveň prevence
tromboembolizmu1
88%
Větší redukce výskytu
významných příhod TEN*
ve srovnání s enoxaparinem‡
VYŠŠÍ ÚČINNOST
u elektivní náhrady kyčelního
kloubu2
*Významná příhoda TEN (tromboembolické nemoci) je definována jako výskyt
proximální hluboké žilní trombózy, nefatální plicní embolie a úmrtí spojeného
s tromboembolizmem.
‡
Studie RECORD 1 byla randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající
perorální Xarelto 10 mg podávané jednou denně s enoxaparinem 40 mg s.c.
v prevenci TEN po elektivní totální náhradě kyčelního kloubu. Primární
kompozitní cíl sledování zahrnoval HŽT, nefatální PE a úmrtí z jakékoli příčiny.
Délka léčby byla ve studii RECORD1 31-39 dní shodně v obou větvích2.
Literatura: 1. Piccini, Expert Opin. Investig Drugs 2008;17(6):925-37.
2. Eriksson, N Engl J Med. 2008;358(26):2765-75.
© Bayer Schering Pharma duben 2010 10-08-0134-CZ
ZAJIŠTĚNÁ BEZPEČNOST
stejný bezpečnostní profil ve
srovnání s enoxaparinem2
První perorální přímý inhibitor faktoru Xa
Jednoduchá profylaxe trombózy
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU XARELTO 10 MG • SLOŽENÍ A LÉKOVÁ FORMA: JEDNA POTAHOVANÁ TABLETA OBSAHUJE 10 MG RIVAROXABANUM. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: PREVENCE ŽILNÍHO
TROMBOEMBOLIZMU U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ELEKTIVNÍ OPERATIVNÍ NÁHRADU KYČELNÍHO NEBO KOLENNÍHO KLOUBU. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 1 TABLETA, PERORÁLNĚ, JEDNOU DENNĚ,
NEZÁVISLE NA JÍDLE. PRVNÍ DÁVKA SE PODÁVÁ 6 AŽ 10 HODIN PO OPERACI. DÉLKA LÉČBY INDIVIDUÁLNĚ ZÁVISÍ NA RIZIKU TEN A TYPU OPERACE, PO VELKÉ OPERACI KYČLE SE DOPORUČUJE 5 TÝDNŮ, PO VELKÉ OPERACI
KOLENE 2 TÝDNY. ÚPRAVA DÁVKY NENÍ NUTNÁ S OHLEDEM NA VĚK, HMOTNOST A POHLAVÍ. KONTRAINDIKACE: HYPERSENZITIVITA NA ÚČINNOU NEBO JINOU LÁTKU PŘÍPRAVKU, KLINICKY VÝZNAMNÉ AKTIVNÍ KRVÁCENÍ,
JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ S KOAGULOPATIÍ A RIZIKEM KRVÁCENÍ, TĚHOTENSTÍ A KOJENÍ, VĚK DO 18 LET. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: LÉČBU LZE ZAHÁJI POUZE JSOU LI ZNÁMY HODNOTY KREVNÍ
SRÁŽLIVOSTI. PACIENTY S RIZIKEM KRVÁCENÍ JE TŘEBA SLEDOVAT STRAN EVENT. KRVÁCIVÝCH KOMPLIKACÍ. LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST: U PACIENTŮ S CLEARANCE KREATININU 15–29 ML/MIN LZE XARELTO UŽÍVAT
S OPATRNOSTÍ, HODNOTY NIŽŠÍ NEŽ 15 ML/MIN JSOU KONTRAINDIKACÍ PODÁNÍ. JATERNÍ NEDOSTATEČNOST: U CIRHOTIKŮ CHILD-PUGH B JE NUTNÁ OPATRNOST, JAKÉKOLI JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉ S KOAGULOPATIÍ
A RIZIKEM KRVÁCENÍ JE KONTRAINDIKACÍ. OPATRNOST JE NUTNÁ U KOAGULOPATIÍ, TĚŽKÉ NEBO DEKOMPENZOVANÉ HYPERTENZE, PŘI AKTIVNÍM GASTRODUODENÁLNÍM VŘEDU NEBO NEDÁVNÉ ANAMNÉZE VŘEDU,
RETINOPATII, NEDÁVNÉ ANAMNÉZE NITROLEBNÍHO KRVÁCENÍ, OPERACI MOZKU NEBO OKA A MALIGNITÁCH CNS NEBO MÍCHY. PŘI SPINÁLNÍ/EPIDURÁLNÍ ANESTEZII EXISTUJE RIZIKO VZNIKU EPIDURÁLNÍHO ČI SPINÁLNÍHO
HEMATOMU; NUTNÁ JE MONITORACE STAVU A EVENT. VČASNÉ ZAHÁJENÍ LÉČBY. KATETR SE NEODSTRAŇUJE DŘÍVE NEŽ 18 HODIN PO POSLEDNÍM PODÁNÍ RIVAROXABANU, DALŠÍ DÁVKA SE PODÁVÁ NEJDŘÍVE ZA 6 HODIN, PO
TRAUMATICKÉ PUNKCI NEJDŘÍVE ZA 24 HODIN. PACIENTI, KTEŘÍ PO OPERACI TRPÍ ZÁVRATĚMI ČI PRODĚLALI SYNKOPU BY NEMĚLI ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY
INTERAKCE: SOUČASNÉ PODÁNÍ SE SILNÝMI INHIBITORY CYP3A4 A P-GP (NAPŘ. AZOLOVÁ ANTIMYKOTIKA A INHIBITORY PROTEÁZ HIV) SE NEDOPORUČUJE, PŘI PODÁNÍ SLABŠÍCH INHIBITORŮ U RENÁLNÍ INSUFICIENCE SE
DOPORUČUJE OPATRNOST. OPATRNOST JE NUTNÁ PŘI SOUČASNÉM PODÁNÍ JINÝCH PŘÍPRAVKŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KREVNÍ SRÁŽLIVOST (NAPŘ. NSAID, ASA, ANTIAGREGANCIA A ANTIKOAGULANCIA) A PŘI SOUČASNÉM UŽÍVÁNÍ
INDUKTORŮ CYP3A4 (NAPŘ. RIFAMPICIN, FENYTOIN, KARBAMAZEPIN, FENOBARBITAL NEBO TŘEZALKA). NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ČASTÉ: ZVÝŠENÍ HLADINY GMT, TRANSAMINÁZ, ANÉMIE, KRVÁCENÍ,
NAUZEA. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MÉNĚ ČASTÉ: ZVÝŠENÍ HLADIN LIPÁZY, AMYLÁZY, BILIRUBINU, LDH, ALP, TACHYKARDIE, TROMBOCYTÉMIE, SYNKOPA, ZÁVRATĚ, BOLEST HLAVY, DYSPEPSIE, BOLESTI EPIGASTRIA, SUCHO
V ÚSTECH, ZVRACENÍ, POŠKOZENÍ LEDVIN, PRURITUS, EXANTÉM, KONTUZE, KRVÁCENÍ RŮZNÉHO ROZSAHU A LOKALIZACÍ VČ. ZÁVAŽNÉHO KRVÁCENÍ, OTOKY, ÚNAVA, SLABOST, HOREČKA, SEKRECE Z RAN. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
PRO UCHOVÁVÁNÍ: ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY. DRŽITEL ROZNODNUTÍ O REGISTRACI: BAYER SCHERING PHARMA AG, 13342 BERLÍN, NĚMECKO. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/08/472/001-008. DATUM REVIZE TEXTU:
21. 10. 2009. PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SE SEZNAMTE S ÚPLNOU INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU. POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS. PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. SOUHRN ÚDAJŮ
O PŘÍPRAVKU OBDRŽÍTE NA ADRESE BAYER S.R.O – BAYER SCHERING PHARMA, ŠAFAŘÍKOVA 17, 120 00 PRAHA 2, WWW.BAYERSCHERINGPHARMA.CZ
Download

5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM FINÁLNÍ INFORMACE.indd