Městská nemocnice v Litoměřicích
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Regionální odborná konference pro zdravotnické pracovníky – nelékaře
23. 6. 2014, Přednáškový sál restaurace Koliba
Rentgen a interna pohlíží do nitra
14.30 – 15.00
PREZENCE
15.00 – 15.10
Zahájení konference
15.10 – 15.40
vrchní sestra interního oddělení Panašová Eva
Novinky v Hospici Sv . Štěpána – t erénní služby, kazuist ika
15.40 – 16.00
autor: Mgr. D. Pelcová, Z. Pixová, VS Hospic Sv. Štěpána
Psychologie v péči o nemocné a seniory
16.00 – 16.15
autor: Mgr. K. Hrubá, Centrum Srdíčko
e - kazuist ika
ak
Lipos r om srdc
16.15 – 16.30
autor: L. Kubová, VS INT MěN v Litoměřicích
Ca pankreat u
16.30 – 16.45
autor: K. Holíková, VS INT MěN v Litoměřicích.
a
te
Os oporoz
16.45 – 17.00
autor: MUDr. L. Přibíková, INT MěN v Litoměřicích
Kdy ž int erna supluje záchyt nou st anici
17.00 – 17.15
autor: Bc. D. Němcová, VS INT MěN v Litoměřicích
spoluautor: I. Křečková, VS INT MěN v Litoměřicích
Náhlá srdeční smrt
17.15 – 17.30
autor: E. Mišáková, VS INT MěN v Litoměřicích
Melat onin – hormon spánku
autor: Panašová Eva, VS INT MěN v Litoměřicích
17.30 – 17.50
PŘESTÁV KA
17.50 – 18.00
18.00 – 18.15
he kál í k
t al a – e t let í do st olet í
Od c mi i digi iz ci z s o
autor: R. Šefčíková, RA ORGaZM MěN v Litoměřicích
Ent eroklý za 3x j inak
18.15 – 18.30
autor: K. Vachulková, Dis., RA ORGaZM MěN v Litoměřicích
spoluautor: Simona Peroutková, DiS., RA ORGaZM MěN v Litoměřicích
Předst av ení Prot onového cent ra v Praze
18.30 – 18.45
autor: Bc. Alena Boková - hlavní sestra Protonového centra
PRT živ ě
18.45 – 19.00
autor: Blanka Horáková,VS ORGaZM MěN v Litoměřicích
Crohnov a choroba
přednášející: Jitka Peterková, RA ORGaZM MěN v Litoměřicích
19.00 – 19.15
DISKUSE
19.15
ZÁVĚR K NFERENCE
O
Download

Konference pro ZP - nelékaře, ČERVEN 2014