Staré skelmistrovské rody
KOPPOVÉ,, RÜCKLOVÉ a Hafenbrädlové
KOPPOVÉ
1690
1791
1707
10 Krasoňovice
1715
1725
1785
1717
5 Dobrá Voda, Gutenbrunn (Hoglova huť)
9 Loukov (Huť sv. Františka)
1871
1740
1726
32 Herálec – huť z r. 1727
1870
X
1727
6 Černá Voda v Orlických Horách
1728
2 Ostašov
3 Podveky
1739
1739
11 Lipnické hutě – Orlovy
1749
1744
1759
7 Nová Chraňbože – dvě etapy
Müllerova mapa z roku 1720
1771
12 Lipnické hutě – Kejžlice
8 Cyránův Ostrov (Wostrow) – 3 etapy
14 Melechov
15 Košetice
16 Palčice – obě etapy
28 Tasice (Huť sv. Jakuba)
13 Slavětín II.
17 Čejkov
27 Staré Hobzí – Janov
1 Janštýn
20 Pohled (Frauenthal)
1913
1796
1732
1809 1827
1871
1777
1850
1779
1801
1789
1819
1890
1811
1789
1796
1796
1855
X
1796
1797
1877
1804
1868
1813
1839
X
1827
1827
Státní bankrot v roce 1811
21 Posekanec (Marienwald)
24 Úsobí (Huť sv. Eduarda)
19 Lubná (Kajetánčina huť)
22 Mirošov – poslední etapa
23 Smrčná u Jihlavy (Karlova huť) – poslední etapa
18 Ostrovec (Josefiina huť)
30 Preitenstein (u Plzně)
25 Duchcov
26 Maltheuern
1848
1828
1885
1830
1930 ?
RAFINÉRIE
1836
1851
1837
1841
2010
2000
90
80
70
60
1950
Černá Voda
Nová Chraňbože
Čejkov
Wostrow
Slavětín II.
Janštýn
Poznámka:
28 srpna 1881 došlo ke sňatku Růženy RÜCKLOVÉ
z Preitensteinu s Františkem KOPPEM z Janštýna
a tím i ke spojení dvou význačných sklářských rodů
KOPPŮ a RÜCKLŮ
2002
Legenda:
trvání činnosti sklárny (hutě) od – do
období působení sklářů KOPPŮ
období působení rodu HAFENBRÄDLŮ,
zakladatelů sklárny Janštýn
1896
X
1927
1871 X
31 Adolf Rückl Kamenický Šenov
2000
90
80
Nová doba
– plánované
hospodářství státu
70
Znárodnění sklářského
průmyslu dle zákona
č. 100 – odstavec „k“
60
1948–1989
1696
1707
2010
1856
1709
1712
1775
1844
1779
1776
před tím ve Staré Hůrce na Šumavě 1793
1893
10
1900
90
80
70
60
1850
dále Legiobanka 1945
40
30
20
10
1800
90
80
70
60
1750
40
30
20
10
1700
90
80
70
60
1650
1831
40
30
Kavalírové ale později pod vedením Legiobanky
20
Skelmistr Jan Kopp 1712 – 1801
Ostašov
Podveky
Slavětín – nejstarší huť
Dobrá Voda (Gutenbrunn)
Černá Voda - poslední etapa – (Rozina)
Nová Chraňbože – I. a II.
8
Ostrov (Wostrow)
9
10
11
12
13
14
Loukov – Huť sv. Františka
Krasoňovice
Lipnické hutě – Orlovy
Lipnické hutě – Kejžlice
Slavětín
Melechov (Kouty)
15
16
17
18
1856
2010
1790
40
Zopfové
1600
1827 až dosud
1732 – 1739
1739 – 1749
1717 – 1737
1723 – 1871
1742 – 1771
1771 – 1809 a 1827 – 1871
1776 – 1797 • 1806 – 1813 šmelcíř
1797 – 1805 šmelcíř
1813 – 1839 šmelcíř
1839 – 1918 (více generací)
1852 – 1896
1884 – 1945 – znárodnění a vystěhování po r. 1945
1793 – 1893
1827 – 1849
1828 – 1836
zde neuvedeno
Košetice
Palčice
Čejkov
Ostrovec
Českomoravská Vysočina SV
19
20
21
22
23
24
Lubná – Kajetánčina huť
Pohled – Frauenthal
Posekanec – Marienwald
Mirošov (poslední etapa)
Smrčná u Jihlavy
Úsobí – Huť sv. Eduarda
1836 – 1851
1827 – 1848
1828 – 1885
1837 – 1876 + rafinérie
1711 – 1748, 1793 – 1802 a 1841 – 1888
1830 – 1874 + rafinérie
Skelmistři Koppové na severočeských uhelných
sklárnách u Teplic v 19. stol.
1779 – 1801, 1812 – 1817
a 1819 – 1890
1726 – 1791 a 1793 – 1871
1715 – 1725 a 1785 – 1806
1744 – 1759
1777 – 1850
1797 – 1877
1789 – 1811
25 Duchcov
26 Maltheuern
27 Řetenice (Settenz)
1789 – 1796
1796 – 1836 a 1845 – 1855
1804 – 1868
1846 – 1899
Navazující sklárny širšího zájmu
Českomoravská Vysočina JZ
1836
30
1790
20
Nachtmannové
Hafenbrädlové – zakladatelé Janštýna
Janštýn
1945
2000
Rücklové
1827
90
Hofmannové
29.8.1881
1949
SŇATEK
před 1732
Čapkové
Pro doplnění a zajímavost je sem
navíc doplněn i známý sázavský
sklářský rod Kavalírů
1816
80
Koppové
1782
70
Hoglové a dále přes A. M. Koppovou – Welzovou
1749
60
Gattermayerové
1
Jiří Kopp a jeho synové
1847
1950
Eisnerové (dříve na Šumavě)
Herálec
Janštýn
Posekanec
Vojnův Městec
2
3
4
5
6
7
Tabulka činnosti sklářských rodů na uvedených sklárnách
Adlerové
Loukov
Slavětín II
St.Hobzí – Janov
Tasice
Preitenstein
Kamenický Šenov
Staré skelmistrovské rody – KOPPOVÉ
2010
2000
90
80
70
60
1950
říjen 1945
1950
40
II. světová válka
40
30
Světová
hospodářská
krize
30
I. světová válka
1929–36
20
10
1900
80
90
Postupný zánik lesních skláren
Nástup a rozkvět skláren
vytápěných uhlím a dřevným
plynem
70
20
10
1900
90
80
70
60
1850
po 1850
60
40
30
20
10
III. období
prosperity
1800
Krize
napoleonských válek
90
II. období
prosperity
80
I. období
prosperity
70
1820 – 1850
60
1805–20
1750
1770 – 1805
Krizové období
Vzniká
„Tereziánský
katastr“
40
1750 – 1770
1850
40
30
20
10
1800
90
80
70
60
1750
40
30
20
1705 – 1745
30
10
1700
80
70
90
Období iniciativ
a prvotní
prosperity
sklářských hutí
20
10
1700
90
80
70
1650
60
60
40
30
1685–1705
Vznik prvních
sklářských hutí
v Posázaví
1650
40
30
20
20
Třicetiletá válka
Všeobecná bída
a stagnace
po 1650
= samostatná větev rodu Rücklů
Skláři Hafenbrädlové
1917
1884 X
1618–1648
Navazující sklářské rody
působící v Posázaví
a na Českomoravské
Vysočině
včetně pozdějšího
rozšíření jejich vlivu
do Severních Čech.
termín zahájení uhelného
nebo generátorového provozu hutě
1893
1881 X
Lubné
Pohled
Posekanec
Mirošov
Úsobí
Loukov
Ostrovec
Duchcov
Maltheuern
Řetenice
Úsek činnosti vybraných sklářských rodů:
1899
1852X
České Budějovice srpen 2010
1732 – 1739
1739 – 1749
1749 – 1751 • 1788 – 1801 a dále Marie Anna Koppová
provdaná Welzová do 1816
1752 – 1771
1771 – 1788 • 1830 – 1857 (více generací)
1804 – 1819 • 1838 – 1868 (více generací)
1819 – 1832 (více generací)
1797 – 1877 (více generací)
1849 – 1949 (více generací) až do likvidace 31. 12. 1949
a následnému vystěhování po znárodnění
1836 – 1839
1839 – 1848
1848 – 1853
1853 – 1857
1878 – 1881 (rafinérie) (AKS až 1883)
1775 – 1793 • 1857 – 1870 (více generaci)
1846 – 1883 (více generací)
1868 – 1891 (více generací)
1871 – 1877
1881 – 1917
Skláři Rücklové
období působení rodové větve sklářů RÜCKLŮ
1846
Vypracoval: Ing. Antonín Kopp
období prosperity skláren
1888
1824
Ostašov
Podveky
Dobrá Voda
1950 ?
RAFINÉRIE
27 Řetenice – Settenz
1600
40
1737
1726
1600
30
1806
1723
36 Stará Chraňbože
Tabulka vnějších vlivů
20
10
1900
90
80
70
60
1850
40
30
20
1802
1747
4 Slavětín – nejstarší huť (Josefsthal)
Cíleně vybrané
sklárny v severních
a západních Čechách
10
1800
90
80
70
60
1750
40
1721
v Posázaví, na Českomoravské Vysočině a o šíření jejich působnosti
Skláři Koppové
Pro zajímavost:
Vznik nových skláren spadá téměř vždy výhradně
do období „PROSPERIT“ a jen zcela výjimečně
do takzvaných „krizových období“.
1731
35 Morany
Poznámka: . . . . . . . . . . . . . . >
Číselné označení sklárny
odpovídá pořadovému číslu
sklárny v textu: „Komentovaný
seznam vybraných skláren“,
kde je příslušný popis
ke každé huti.
1820 – 1850
III. období
prosperity
Znárodnění sklářského průmyslu dle zákona 100/1945 – odstavec „k“.
1677
34 Božejov – obě etapy
Cílený výběr
sklářských hutí
pracujících
v Posázaví,
na Českomoravské
Vysočině a 1x
v Orlických Horách
30
20
10
1700
90
80
70
60
1650
40
30
20
1600
33 Stará huť u Čestína
1770 – 1805
II. období
prosperity
Účelově vybraný přehled současných poznatků o sklárnách a sklářích
Působení sklářských rodů
na sklárnách
Tabulka trvání pracovních činností vybraných skláren
1705 – 1745
I. období
prosperity
Staré sklárny a sklářské rody
1852 – 1927
1871 – 1893
1881 – 1917
Skelmistři Rücklové
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Janov u Starého Hobzí – Althart.
Tasice
Preitenstein
Adolf Rückl Kamenický Šenov
Herálec
Stará huť u Čestína
Božejov – obě etapy
Morány
Stará Chraňbože
1813 – 1839
1796 – 2002
1824 – 1896
1884 – dosud
1727 – 1913
1677 – 1731
1690 – 1721
1707 – 1747
1726 – 1740
Download

Sklarny a sklarske rody 93x62.indd - Pressglas