Vzduchová clona
do podhledu
Econ-C
www.stavoklima.eu
Vzduchová clona do podhledu „Econ-C"
Popis
Econ-C je vzduchovou clonou určenou pro montáž do podhledu. Standardní rozměrová řada a jednoduché provedení určuje
Econ-C pro použití do jednotlivých obchodů v administrativních
komplexech, do boutiqů, restaurací, bank či hotelů. Snadnost
ovládání je zajištěna ovladačem s přesným procesorovým řízením pro maximální komfort obsluhy. Hlavními výhodami clon
Econ-C je cenová dostupnost, rychlá a snadná montáž, nízká
hlučnost, nízká hmotnost, použité nejkvalitnější materiály a komponenty a v neposlední řadě malé rozměry výrobku.
K plné vybavenosti clony lze přiřadit širokou škálu příslušenství,
u teplovodní varianty možnost regulace topného výkonu ventilem, u elektrické varianty možnost výběru elektrického ohřevu
z několika variant.
543
1002 / 1502 / 2002
35
320
325
77
34
G
3/
4"
500
42
35
989 / 1485 / 1985
450
11
Technická data:
Econ
C 100
S
Econ
C 150
S
Econ
C 200
S
Délka clony
mm
1000
1500
2000
Vzduchový výkon
m3/h
2150
3100
4400
Topný výkon
kW
-
-
-
80/60˚C
kPa
-
-
Econ
C 100
W
Technická data:
Econ
C 100
E5
E 7,5
W 10
Délka clony
mm
5,8
Vzduchový
výkon
m3/h
Topný výkon
Econ
C 150
W
Econ
C 200
W
1000
1500
2000
2000
3000
4300
11,5
20
28,7
-
1,8
6,8
1000
Econ
C 150
E10
E12,5
E15
E 17,5
1500
Econ
C 200
E 10, E 12,5
E 15
E 17,5
E 20
2000
2100
3050
4300
elektro
5 kW
7,5 kW
10 kW
10 kW
12,5 kW
15 kW
17,5 kW
10 kW
12,5 kW
15 kW
17,5 kW
20 kW
2
2
2
V
400 V
400 V
400 V
m3/hod.
-
-
-
0,5
0,9
1,2
Topný výkon
kW
-
-
-
6,1
11,3
16,2
60/40˚C
kPa
-
-
-
0,6
2,6
2,2
m3/hod.
-
-
-
0,3
0,5
0,7
V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
W
540
810
1080
540
810
1080
A
2,4
3,6
4,8
2,4
3,6
4,8
IP
22
22
22
22
22
22
W
540
810
1080
Econ
Econ
Econ
Econ
Econ
Econ
A
2,4
3,6
4,8
IP
22
22
22
Econ
Econ
Econ
Napájení jednotky
Krytí motorů
Regulátor
Počet stupňů el.
ohřívače
Napájení jednotky
Hlučnost
dB (A)**
56
58
59
56
58
59
Krytí motorů
Hmotnost
kg
29
43
52
41
62
79
Regulátor
*) při sání 18˚C, **) akustický tlak dB (A) ve vzdálenosti 3 m
strana 2
Technické změny vyhrazeny
Hlučnost
dB (A)**
56
58
59
Hmotnost
kg
36
55
69
11/12
Vzduchová clona do podhledu „Econ-C“
Popis
Příslušenství pro clony Econ-C
Ventil: Dle požadavku zákazníka lze dodat 2-nebo 3-cestný ventil.
Ovládací hlavice ventilu může být samočinná (termostatická)
nebo elektrotermická. Elektrotermická hlavice ventilu musí být
připojena do elektroniky umístěné v jednotce a je nutné připojit
termostat. Všechny ventily z prostorového důvodu jsou dodávány
volně - nezabudované.
2-cestný ventil
kv“**
hodnota
přípustná
přípustný
přípustná tlak.
provoz.teplota provoz.přetlak
diference
[°C]
[bar]
p [bar]
DN 25 (1“)
2,5
120
10
DN 32 (5/4“)
3,8
120
10
DN 25 XXL (1“)*
4,3
120
16
* vysoko průtokový ventil
** pro DN25, 32 platí pro [K] 3.0; pro DN25 XXL platí pro [K] 6.0
0,25
0,25
0,20
Dveřní kontakt: 24 V, DKM nebo DKMG
DKM - dveřní kontakt mechanický
DKMG - dveřní kontakt magnetický - obrázek DKMG
Prostorový termostat: 230V - nástěnná montáž,
provedení TP1 nebo TP2 s vypínačem (dodaný volně).
Výfukový termostat:
230V, montáž do jednotky, kapilára umístěna
ve výfukové komoře, termostat dodávaný volně.
Ovládání: Econ
Popis ovládání: ovladač je určen pro ovládání ventilátoru
a ohřívače (teplovodního i elektrického) s možností připojení
externích prvků (dveřní kontakt, termostat prostorový nebo
výfukový). Pro verze s el. ohřívačem je součástí elektroniky
clony ochrana proti přehřátí ohřívače s automatickým doběhem ventilátoru.
Rozměry: 71 x 71 x 25
Ovladač je určen pouze pro povrchovou montáž. IP 20
Funkce ovládání Econ:
11/12
bezpotenciálový dveřní
kontakt vč. nastavitelného
doběhu zařízení
standardně
malé rozměry ovladače,
nástěnná montáž,
ergonomický design
standardně
procesorové řízení clony
proti přehřátí el.ohřívače
standardně
možnost ovládání
elektrotermického
ventilu
standardně
prostorový termostat,
ovládání externím
dálkovým kontaktem
standardně
sériové řetězení clon
systémem Master/slave
pouze
s regulátorem
Econ DUAL
Technické změny vyhrazeny
strana 3
Vzduchová clona do podhledu „Econ-C“
Schéma, Klíč pro objednávání
Teplovodní
Teplovodníclony
clony- schéma
- schéma
Elektro
Elektroclony
clony- schéma
- schéma
L2L2 L1L1
L1L1
N N PEPE
L3L3
FA1FA1
3x2,5
3x2,5
1010
x 1x 1
N N
PEPE
FA3FA3
FA2FA2
FA1FA1
WL3
WL3
2 x21x 1
WL2
WL2
WL1
WL1
10 10
x 1x 1
2 x21x 1
dveřní
dveřní
kontakt
kontakt
dveřní
dveřní
kontakt
kontakt
ovládání
ovládání
ECON
ECON
ovládání
ovládání
ECON
ECON
externí
externí
kontakt,
kontakt,
termostat
termostat
externí
externí
kontakt,
kontakt,
termostat
termostat
Klíč pro objednávání:
Econ-C
-
100
−
W
100;150; 200
100 - délka clony 1000mm
150 - délka clony 1500mm
200 - délka clony 2000mm
W
S
E5
E 7,5
E 10
E 10
E 12,5
E 15
E 17,5
E 10
E 12,5
E 15
E 17,5
E 20
- vodní ohřívač 80/60˚C příp. 60/40˚C
- studená clona bez ohřívače
- elektrický ohřívač 400V - 5 kW; clona délka 1000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 7,5 kW; clona délka 1000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 1500 mm
- elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 1000 a 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 12,5 kW; clona délka 1500 mm
- elektrický ohřívač 400V - 15 kW; clona délka 1500 mm
- elektrický ohřívač 400V - 17,5 kW; clona délka 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 12,5 kW; clona délka 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 15 kW; clona délka 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 17,5 kW; clona délka 2000 mm
- elektrický ohřívač 400V - 20 kW; clona délka 2000 mm
Tabulka kabelů a jištění teplovodní clony
FA1
1 X 10A/C
WL1
3Cx 1,5 (2,5)
FA2
viz. tab. EO
WL2
viz. tab. EO
FA3
viz. tab. EO
WL3
viz. tab. EO
Tabulka kabelů a jištění elektrické clony
elektr. ohřívač kabel (WL2)
Clona
100
Clona
150
Clona
200
jistič (FA2)
kabel (WL3)
5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
jistič (FA3)
3x16A/B
7,5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
10 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
10 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
12,5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
15 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
17,5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx6
3x32A/B
10 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
12,5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
15 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx4
3x16A/B
17,5 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx6
3x32A/B
20 kw
5Cx4
3x16A/B
5Cx6
3x32A/B
Příslušenství:
Econ-C 11/12-CZ
 Pružné hadice
 Termostatický v entil
 Stropní zá věsy
Zastoupení:
STAVOKLIMA s.r.o.
HORNÍ 22 • CZ-370 04 • ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: +420 387 428 990, +420 387 438 912
fax: +420 387 423 610
e-mail: [email protected]
http://www.stavoklima.eu
Download

Katalog Econ-C - Stavoklima.cz