VLASTNÍ HLUK TLUMIČŮ HLUKU
Vlastní hluk tlumiče Lw
čelní
rychlost
m/s
32
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
3
34
31
28
22
20
16
12
<10
<10
5
46
43
38
32
29
26
22
19
16
7
54
50
46
39
36
32
29
27
24
9
60
55
52
44
42
38
34
32
29
11
66
60
56
49
47
42
38
36
33
13
69
64
61
54
51
47
43
40
37
15
73
68
65
57
54
50
46
43
41
17
77
71
68
60
57
53
50
47
44
19
81
74
70
63
59
55
51
49
46
KOREKCE pro (A)
32
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
-39
-26
-16
-9
-3
0
1
1
-1
GS
GCS
U tlumičů hluku vyšších než 1000 mm je nutné provést osazení
tlumiči dílčí výšky a provést spojení pomocí čelních a bočních spojek.
Čelní spojka – GCS 100, 200.
Boční spojka – GS universální pro velikost 100 a 200 mm.
KLÍČ PRO TLUMIČE INTEGROVANÉ DO POTRUBÍ:
KOREKCE pro plochu potrubí dB
AxB (m2)
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
dB
-7
-4
-3
-1
0
3
5
6
7
9
PŘÍKLAD VÝPOČTU
Příklad: vzt jednotka 9000 m /h , potrubí -rychlost 5 m/s, navrhnuté tlumiče GDE 200
Požadavek navrhnout tlumič, aby za tlumičem byl hluk 65 dB.
3
fm v HZ
32
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Vzt jednotka – zdroj hluku Lw (A)
61
68
75
77
74
69
65
64
60
Utlum tlumiče
2
7
17
38
43
46
37
23
19
Vlastní hluk tlumiče
46
43
38
32
29
26
22
19
16
Výsledek za tlumičem hluku
59
61
58
40
33
30
29
41
41
TOT hluk za tlumičem – 64 dB(A) => Tlumič splnuje požadovaný výsledek
tlumiče umístěny
v potrubí od
výrobce
vertikálně
správné umistění deskových
tlumičů hluku
Technické změny vyhrazeny I www.stavoklima.eu
PGDE
-
Typ osazeného tlumiče
GD - kulisa s rezonátory
GDE - kulisa absorbční
GDH - kulisa s rezonátory
hyg. Provedení
GDHE - kulisa absorbční
hygienické provedení
GDX - jiné provedení
(teplotní odolnost,
nerez. Provedení atd.)
900
/
900
Šířka
potrubí
MM
500
-1000
500
Výška
potrubí
MM
1000
Délka
potrubí
MM
GD
T200
T200
Šířka
osazeného
tlumiče
-
N3
N3
Počet
tlumičů
umístěných
v potrubí
VÝPOČETNÍ PROGRAM
-
200
Typ tlumiče
GD - kulisa s rezonátory
GDE - kulisa absorbční
GDH - kulisa s rezonátory
hyg. Provedení
GDHE - kulisa absorbční
hygienické provedení
GDX - jiné provedení
(teplotní odolnost,
nerez. Provedení atd.)
šířka
100
200
Kontakt:
/
www.stavoklima.eu
KLÍČ PRO TLUMIČE:
UMÍSTĚNÍ TLUMIČŮ HLUKU DO POTRUBÍ NEBO STAVEBNÍHO OTVORU
horizontálně
deskové tlumiče hluku GDE
nelze umisťovat horizontálně
Montáž tlumičů hluku do potrubí se provádí samořeznými
šrouby nebo nýty. Při umístování tlumiče je nutno dbát na
přesném rozmístění a dodržení vzdálenosti mezi tlumiči.
/
500
výška
100-1000
/
1000
délka
500-2500
Pro účely snadného návrhu a výběru vhodných tlumičů hluku
v závislosti na zdroji hluku a komplexní hlukové situace v potrubí
byl vyvinut výrobcem speciální program pro výpočet -
STAVOKLIMA V.O.S.
HORNÍ 22 • CZ-370 04 • ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel.: +420 387 428 990, +420 387 438 912
fax: +420 387 001 950
e-mail: [email protected]
http://www.stavoklima.eu
Deskové tlumiče hluku
Glideflow - GDE
GLIDEFLOW
Vlastní hluk tlumičů Glideflow
je s porovnáním s tlumiči
standardní konstrukce
výrazně nižší, který je
zajištěn díky speciální
aerodynamickému tvaru
tlumiče.
Vlastní hluk tlumičů hluku
je měřen dle CSN ISO 7235
akreditovanou akustickou
laboratoří.
Uvedená data jsou platná
pro 1m2 plochy.
MONTÁŽ TLUMIČŮ DO POTRUBÍ - SPOJOVÁNÍ A KOTVENÍ TLUMIČE
LW dB
p
P kW
LW dB
p
P kW
D - ÚTLUM KULIS GDE 100 mm
DESKOVÉ TLUMIČE HLUKU GLIDEFLOW
Tlumiče Glideflow jsou konstruovány pro na absorbční či rezonační bázi. Tlumič je z hlediska své konstrukce
vyvinut tak, aby vlastní hluk tlumiče a tlaková ztráty byly výrazně eliminovány. Dosažení nižší tlakové ztráty
má za následek snížení potřebného externího tlaku soustavy a tudíž příkonu motoru ventilátoru.
Tlumiče jsou vyrobeny ve standardu z pozinkovaného plechu, aerodynamické provedení tlumiče
je oboustranné.
100
DÉLKA TLUMIČE GDE 100 - 500 mm / fm v HZ
šířka mezery
50
75
100
125
150
32
2
1
0
0
0
63
4
3
3
3
2
125
8
5
3
3
2
32
2
2
1
0
0
63
5
4
3
3
2
125
10
9
7
6
5
32
3
2
2
1
0
63
6
5
4
3
3
125
13
11
9
8
6
32
3
3
1
1
0
63
7
6
5
4
3
125
16
13
11
10
8
32
4
3
3
1
0
63
8
7
6
5
4
125
19
16
13
11
9
100
 Standardní tlumiče jsou vhodné pro neabrasivní vzdušninu do max. 200°C.
 V nabídce jsou tlumiče vhodné i pro hygienické použití nebo v jiném provedení materiálu (nerez).
 Široká řada tlumičů umožnuje osazení téměř do jakéhokoliv průřezu potrubí vč.skládání tlumičů na sebe
(do max. výška 4000 mm)
 Umístění svisle.
 Šířka tlumičů 100 a 200 mm , délka 500- 2500 mm, výška dle požadavku zákazníka.
 Snadná instalace tlumičů do potrubí.
 Dodávka tlumičů včetně potrubí (PGDE) sériově možná .
100
v
100
100
200
2000
24
18
14
12
10
250
18
11
9
8
6
500
21
17
14
12
10
1000
30
25
22
19
15
250
26
19
14
12
10
500
30
24
20
17
14
8000
16
11
8
7
6
šířka mezery
75
100
150
200
250
4000
27
20
14
12
10
8000
22
15
11
10
8
šířka mezery
75
100
150
200
250
4000
34
25
18
16
13
8000
29
20
13
11
9
šířka mezery
75
100
150
200
250
250
34
25
19
17
13
500
39
32
25
22
17
4000
42
30
21
18
15
8000
36
25
16
14
11
šířka mezery
75
100
150
200
250
250
43
32
23
20
16
500
48
38
31
27
22
4000
49
36
25
22
17
8000
43
29
19
17
13
šířka mezery
75
100
150
200
250
100
Hmotnosti tlumiče š 200 MM
délka tlumiče
výška
500
1000
1500
2000
2500
250
300
1000
8,7
300
1000
500
300
1500
12,0
300
750
300
2000
15,3
1000
300
1000
1250
300
1500
1500
300
2000
délka tlumiče
500
1000
1500
2000
2500
250
3
5
7
9
11
1500
500
4
8
11
14
17
300
2000
750
5
7
10
12
14
10,0
300
1000
1000
8
13
17
22
27
13,9
300
1500
1250
10
16
20
26
32
17,9
300
2000
1500
12
18
23
30
37
Hmotnost - kG, platí pro GDE * - výrobní rozměry jsou z důvodu snadného vložení do potrubí fyzicky o 5 mm menší, a o 50mm kratší.
Hmotnosti kulis 100MM vč. potrubí -“PGDE 100“
* výpočet vč. spojovacích dílů a výztuh
výška
500
1000
1500
2000
2500
250
2
3
4
5
6
500
3
4
5
7
750
4
6
8
1000
4
6
10
délka
500
1000
1500
2000
2500
250
3
5
7
9
11
9
500
4
8
11
14
17
10
12
750
5
7
10
12
14
12
15
1000
8
13
17
22
27
Technické změny vyhrazeny I www.stavoklima.eu
100
50
75
100
125
150
3
9
19
31
46
64
85
109
136
2
6
11
19
28
39
51
66
83
2
4
8
14
20
28
38
49
61
1
3
7
11
16
23
31
39
49
1
3
6
9
14
20
26
34
42
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
DÉLKA TLUMIČE 1000
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
MEZERY mezi tlumiči
63
5
4
3
2
2
125
12
9
7
6
5
32
2
2
1
1
1
63
7
5
4
3
2
125
17
13
10
9
7
32
3
2
2
1
1
63
9
6
5
4
3
125
22
18
14
12
9
32
4
3
2
2
1
63
11
8
6
5
4
125
30
23
18
15
12
250
15
12
9
7
6
500
17
13
10
7
6
1000
21
16
11
8
6
2000
14
0
7
5
4
4000
12
18
6
4
3
8000
11
8
6
4
3
4000
18
12
9
7
6
8000
15
11
8
6
5
4000
23
15
11
9
7
8000
19
13
10
8
7
4000
28
17
13
11
9
8000
22
16
11
10
8
4000
33
21
15
13
10
8000
26
18
13
11
9
DÉLKA TLUMIČE GDE 200 - 1000 mm / fm v HZ
250
26
22
16
12
10
500
31
24
17
13
10
1000
34
27
18
13
10
2000
27
18
12
8
6
DÉLKA TLUMIČE GDE 200 - 1500 mm / fm v HZ
250
38
31
23
20
16
500
43
34
24
20
16
1000
46
37
23
20
16
2000
37
24
16
13
11
DÉLKA TLUMIČE GDE 200 - 2000 mm / fm v HZ
250
47
41
30
26
21
500
50
44
31
27
21
1000
50
47
29
25
20
2000
44
29
20
17
14
DÉLKA TLUMIČE GDE 200 - 2500 mm / fm v HZ
250
50
49
36
31
25
500
50
50
38
33
26
1000
50
50
35
30
24
2000
48
36
22
19
15
TLAKOVÉ ZTRÁTY 200 mm
DÉLKA TLUMIČE 500
100
Hmotnosti kulis 100MM vč. potrubí -“PGDE 200“
délka
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
32
2
1
1
1
1
200
2000
49
47
39
34
27
TLAKOVÉ ZTRÁTY 100 mm
Hmotnosti tlumiče š 100 MM
125
5
3
2
2
2
200
2000
49
41
33
29
23
1000
51
50
45
39
31
63
4
2
1
1
1
200
2000
42
33
27
23
19
1000
49
43
37
32
26
32
1
1
0
0
0
200
2000
33
25
20
17
14
1000
40
34
30
26
21
DÉLKA TLUMIČE GDE 200 - 500 mm / fm v HZ
4000
20
14
10
9
7
DÉLKA TLUMIČE GDE 100 - 2500 mm / fm v HZ
šířka mezery
50
75
100
125
150
TECHNICKÁ DATA- ROZMĚRY
výška
1000
20
17
14
12
10
DÉLKA TLUMIČE GDE 100 - 2000 mm / fm v HZ
šířka mezery
50
75
100
125
150
výška
500
12
11
9
8
6
DÉLKA TLUMIČE GDE 100 - 1500 mm / fm v HZ
šířka mezery
50
75
100
125
150
š
250
10
7
5
4
3
DÉLKA TLUMIČE GDE 100 - 1000 mm / fm v HZ
šířka mezery
50
75
100
125
150
d
D - ÚTLUM KULIS GDE 200 mm
100
MEZERY mezi tlumiči
50
75
100
125
150
4
12
24
39
59
82
109
140
175
3
7
14
24
36
50
66
85
106
2
5
11
17
26
37
49
62
78
2
4
9
14
21
30
39
51
63
1
4
7
12
18
25
34
43
54
DÉLKA TLUMIČE 2000
MEZERY mezi tlumiči
50
75
100
125
150
6
18
34
57
85
119
158
203
253
4
11
21
34
51
72
96
123
153
3
8
15
25
38
53
70
90
113
2
6
12
20
31
43
57
73
91
2
5
11
18
26
37
49
63
78
100
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
DÉLKA TLUMIČE 1500
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
MEZERY mezi tlumiči
50
75
100
125
150
5
15
29
48
72
100
134
172
214
3
9
18
29
43
61
81
104
130
2
7
13
21
32
45
59
76
95
2
5
10
17
26
36
48
62
77
2
5
9
15
22
31
41
53
66
DÉLKA TLUMIČE 2500
MEZERY mezi tlumiči
50
75
100
125
150
7
20
40
66
98
137
182
234
292
4
12
24
40
59
83
110
142
177
3
9
18
29
44
61
81
104
130
3
7
14
24
35
49
66
84
105
2
6
12
20
30
42
56
72
90
Technické změny vyhrazeny I www.stavoklima.eu
200
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
DÉLKA TLUMIČE 500
200
MEZERY mezi tlumiči
75
100
150
200
250
6
16
32
52
78
109
145
187
233
4
11
21
35
52
73
97
125
156
2
7
13
21
32
44
59
76
94
2
5
9
16
23
32
43
55
69
1
4
8
13
19
26
35
45
56
200
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
DÉLKA TLUMIČE 1000
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
200
MEZERY mezi tlumiči
75
100
150
200
250
7
20
40
65
98
136
182
233
291
5
14
26
44
65
91
122
156
195
3
8
16
26
40
55
74
94
118
2
6
12
19
29
41
54
69
87
2
5
10
16
24
33
44
56
70
DÉLKA TLUMIČE 2000
MEZERY mezi tlumiči
75
100
150
200
250
10
28
55
91
137
191
254
-
7
19
37
61
91
128
170
218
273
4
11
22
37
55
77
103
132
165
3
8
16
27
41
57
76
97
121
2
7
13
22
33
46
61
79
98
200
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
DÉLKA TLUMIČE 1500
RYCHLOST
V PŘIPOJ.
PROFILU
v M/S
3
5
7
9
11
13
15
17
19
MEZERY mezi tlumiči
75
100
150
200
250
9
24
47
78
117
164
218
280
-
6
16
32
52
78
110
146
187
234
4
10
19
32
47
66
88
113
142
3
7
14
23
35
49
65
83
104
2
6
11
19
28
39
52
67
84
DÉLKA TLUMIČE 2500
MEZERY mezi tlumiči
75
100
150
200
250
12
32
63
105
156
218
290
-
8
22
42
70
105
146
194
250
-
5
13
26
42
63
88
118
151
189
3
10
19
31
46
65
86
111
139
3
8
15
25
38
53
70
90
112
Technické změny vyhrazeny I www.stavoklima.eu
Download

Deskové tlumiče hluku Glideflow - GDE