39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 1
NC
Správa budov
39
285
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 2
NCE EI
a
e
pag. 343
energeticky úsporná oběhová čerpadla
NCE
pag. 347
vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo (n křivek)
NC
a
e
Energ iy
pag. 351
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
pag. 355
pag. 359
třírychlostní zdvojené oběhové čerpadlo se závitovým připojením
NCS3
pag. 362
cirkulační oběhové čerpadlo pro TUV-bronz
NC
pag. 364
třírychlostní oběhové čerpadlo s přírubovým připojením
NCD
A
A
B
C
D
E
F
G
třírychlostní oběhové čerpadlo se závitovým připojením
NCD3
A
A
B
C
D
E
F
G
a
e
vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo(1 křivka)
NC3
Energ iy
pag. 373
třírychlostní zdvojené oběhové čerpadlo s přírubovým připojením
286
B
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 3
NCE EI
Energeticky úsporná oběhová čerpadla
a
e
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
Oběhové čerpadlo Calpeda NCE EI určené pro dramatické snížení
spotřeby energie kombinuje novou hydrauliku se synchronním
mo torem s per ma nentním magnetem, př ičemž př ekračuje
současnou třídu A.
A
Technické údaje
- Teplota kapaliny: od +2 °C do +95 °C
- Teplota kapaliny: od 0 °C do +40 °C
- Maximální povolený pracovní tlak: 6 bar
- Skladování: -20 °C / +70 °C, max. relativní vlhkost 95% při 40 °C
- Certifikace: v souladu s požadavky CE
- Hladina akustického tlaku ≤ 43 dB (A).
- Minimální tlak na straně sání: 0,5 bar při 95 °C
- Maximální množství glykolu: 40%
- EMC podle: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
- Připojení: závitový vstup a výstup ISO 228: G 1 1/2, G 2
Konstrukce
Pouze jednooběhové čerpadlo o vysoké účinnosti s variabilní
rychlostí spořící energii poháněné synchronním motorem
s permanentním magnetem (pm) řízeného jednodeskovým
měničem, který je vhodný pro malé topné systémy pro domácnosti.
Mosazné nebo litinové jednotky na přání.
Výhody
• vysoké úspory
• nízká spotřeba
• inteligentní čerpadlo
• proporcionální křivka
• konstantní křivka
• nízká hlučnost
• jednoduché nastavení správného pracovního bodu
• kompaktní rozměry
• samočistící konstrukce
Motor
Synchronní motor s permanentním magnetem.
- Motor: s proměnnou rychlostí
- Standardní napětí: jednofázové 230 V (-10%; +6%)
- Frekvence: 50 Hz
- Krytí: IP 44
- Třída izolace: H
- Spotřebič třídy II
- Ochrana proti přetížení (zablokovaný rotor):
1) automatická ochrana s elektronickým uvolněním rotoru
2) tepelná ochrana proti přetížení
- Kabel: fáze a neutrální vodič
- Vyrobeno v souladu s: EN 60335-1, EN 60335-2-51
Výhody pro distribuci
• pouze jedno oběhové čerpadlo k použití a instalaci
• nižší přepravní a logistické náklady
• nižší požadavky na náhradní díly
287
39
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 4
NCE EI
Energeticky úsporná oběhová čerpadla
Rozsah výkonů
6
NCE EI 25-60
NCE EI 32-60
5
4
3
Hm
2
1
0
0
0
70
1
3
Q m /h
l/min 10
0
l/s
1.5
2
20
0.2
0.3
2.5
30
0.4
0.5
0.6
3,5
3
40
0.7
0.8
4
60
50
0.9
1
1,2
60
PW
50
40
30
20
10
0
0
Q m3/h
1
1.5
2
2.5
3
3,5
4
konstantní rozsah 3 m
konstantní rozsah 4 m
proporcionální rozsah
Rozměry a váhy
104,5
90
29,5
45
DN
A
88
13,2
78
DN
230V
MODEL
P1
mm
W max W min
A
kg
DN
A max
A min
NCE EI 25-60/130
G 1 1/2
0,40
0,08
53
8,4
130
2,05
NCE EI 25-60/180
G 1 1/2
0,40
0,08
53
8,4
180
2,20
NCE EI 32-60/180
G2
8,4
180
2,33
0,40
0,08
288
53
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 5
NCE EI
Energeticky úsporná oběhová čerpadla
Konstrukční údaje
Materiálové provedení
Součásti
Poz.
Materiál
Těleso čerpadla
1
Litina GJL 200 EN 1561
Oběžné kolo
2
Kompozit
Hřídel
3
Nerez ocel
Těsnění
4
Karbon
Ložisko
5
Keramika
Rotor
6
Kompozit / Ferit
Vinutí
7
Měděný drát
Elektronické desky
8
-
Těsnící kroužek
9
EPDM
Instalční pozice
Poloha svorkovnice
12
Šroubení
DN
9
3
39
DN1
MODEL
DN
DN1
KIT G 1 1/2 - G 1 (NC. 25..)
G 1 1/2
G1
KIT G 2 - G 1 1/4 (NC. 32..)
G2
G 1 1/4
6
289
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 6
NCE EI
Energeticky úsporná oběhová čerpadla
MAXIMALIZACE ÚSPORY ENERGIE A PŘÍKONU
Oběhové čerpadlo Calpeda NCE EI představuje v každém ohledu spotřebič třídy „A“ , vyspělý výrobek, který již
splňuje
nařízení EU č. 641/2009, které vyzývá k drastickému snížení spotřeby energie a emise uhlíku za účelem ochrany
našeho životního prostředí.
NCE EI má index energetické účinnosti (EEI) <0.27, což znamená, že oběhové čerpadlo má index, který zcela
splňuje povinná opatření, která vstoupí v platnost v celé Evropské unii od 1. ledna 2013.
Nízká spotřeba energie je dále snížena díky možnosti automatického nastavení otáček čerpadla proporcionálně
s klesající potřebou tepla v systému (tj. snížení průtoku).
INTELIGENTNÍ
a
e
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
A
Jen jeden model cirkulačního čerpadla umožňuje pokrýt celý provozní rozsah výtlačné výšky od 2 do 6 m. Jedno
čerpadlo efektivně nahrazuje tradiční řady oběhových čerpadel s pevnými otáčkami.
- Lze snadno najít správné oběhové čerpadlo pro každou instalaci.
- Neexistuje možnost chyby při instalaci.
- Bez ztráty času pro instalujícího.
Max
Min
C4
C3
P
Max
Min
C4
C3
P
Max
Min
C4
C3
P
MANUÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ
(MODRÁ KONTROLKA LED)
Nastavením přepínače do libovolné polohy mezi body MIN a MAX se umožní provozování
čerpadla na pevných výkonových křivkách (klasický tvar Q/H).
PROGRAMOVÁNÍ PROPORCIONÁLNÍ KŘIVKY Δ pv
(ZELENÁ KONTROLKA LED)
Přepnutím přepínače do polohy "P" se umožní provoz čerpadla při proporcionální výkonové
křivce. Tato funkce zajišťuje maximální energetickou účinnost.
PROGRAMOVÁNÍ KONSTANTNÍ KŘIVKYΔ p-c 3 m
(BÍLÁ KONTROLKA LED)
Přepnutím přepínače do polohy "P" se umožní provoz čerpadla při konstantní výkonové křivce
(ideální pro rychlosti toku nižší až 2 m3/h).
Max
Min
C4
C3
P
PROGRAMOVÁNÍ KONSTANTNÍ KŘIVKYΔ p-c 4 m
(ORANŽOVÁ KONTROLKA LED)
Přepnutím přepínače do polohy "P" se umožní provoz čerpadla při konstantní výkonové křivce
(ideální pro rychlosti toku nižší až 1,7 m3/h).
KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE
Prostorově úsporné čerpadlo NCE EI je nejkompaktnější oběhové čerpadlo řady Calpeda a patří mezi
nejkompaktnější oběhová čerpadla, která jsou dnes na trhu. To umožňuje snadnou instalaci do malých topných
systémů pro domácnosti.
IDEÁLNÍ VÝKON
Oběhové čerpadlo NCE EI má nekonečně stabilní provozní křivky při práci s konstantním tlakem. Je možné při
jakékoli instalaci zvolit přesný pracovní bod v rozsahu celé pracovní oblasti, a tím zajistit optimální podmínky pro
tepelnou a akustickou stabilitu.
Patentované
SNADNÁ INSTALACE A SEŘIZOVÁNÍ
Instalace čerpadla NCE EI je značně zjednodušena v důsledku rychlého nastavování a elektrické instalační
zásuvky. Seřizování je jednoduché a intuitivní díky schopnosti umožnění výběru optimálního pracovního bodu
nebo režimu pomocí jednoduché kontrolky LED a přepínače.
VAROVÁNÍ!
Červená kontrolka LED signalizuje, že se čerpadlo netočí, ale je stále pod napětím.
SPOLEHLIVOST
Stejně jako všechna naše elektronická oběhová čerpadla, NCE EI je charakteristické patentovanou samočistící
konstrukcí čtvercové komory, která eliminuje jakoukoli možnost zablokování rotoru.
Str. 377
290
Únikové cesty pro nečistoty
uvnitř komory rotoru.
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 7
NCE
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(n-křivky)
a
e
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
Konstrukce
Technical data
S novým čerpadlem Calpeda NCE je zaveden nový standard
v domovních topných oběhových systémech.
– Teplota kapaliny od +2 °C do +95 °C.
– Teplota prostředí od +2 °C do +40 °C.
– Maximální tlak: 6 bar
– Skladování: -20°C/+70 °C UR 95% až 40 °C
– Označení: v souladu s náležitostmi označení CE
– Hlučnost ≤ 43 dB (A).
– Minimální sací tlak: 0,6 bar při 95 °C
– Max. množství glykolu: 40%
– EMC podle: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
– Hrdla se závitem podle ISO 228: G 1 1/2 - G 2
Jediné, vysoce účinné, energeticky úsporné čerpadlo s
variabilními otáčkami a motorem s permanentním magnetem.
Je určeno zejména pro malé domácí topné systémy
Mosazné a nerezové provedení na přání.
Výhody
• Energetická třída A
• Vysoce úsporný
• Nízká spotřeba
• Mnoho křivek v široké pracovní oblasti
• Tichý chod
• Snadné vyhledání nastavení správného pracovního bodu
• Kompaktní rozměry
• Samočisticí komora rotoru
A
Motor
Synchronní motor se stabilním magnetem.
– Počet otáček motoru: 3000 1/min konstantně
– Napětí zdroje: jednofázové 230 V (-10%;+6%)
– Frekvence: 50 Hz
– Stupeň krytí: IP 44
– Třída izolace: H
– Zařízení třídy II
– Ochrana proti přetížení (blokovaný rotor):
1) automatická ochrana s funkcí elektronického odblokování
rotoru
2) tepelná ochrana
– Kabelové vedení: kabel s neutrální fází
– Konstruováno v souladu: EN 60335-1, EN 60335-2-51
Výhody pro distribuci
• Jedinečné čerpadlo pro montáž a instalaci
• Méně transportních a skladovacích nákladů
• Méně nároků na náhradní díly
291
39
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:35 Stránka 8
NCE
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(n-křivky)
Výkonový rozsah
6
NCE 25-60, NCE 32-60
5
4
3
Hm
2
1
0
0
0
70
3
Q m /h
l/min 10
0
l/s
0.2
1
1.5
2
20
0.3
2.5
30
0.4
3
40
0.5
0.6
0.7
0.8
4
3,5
50
60
0.9
1
1,2
60
PW
50
40
30
20
10
0
0
1
Q m3/h
1.5
2
2.5
3
3,5
4
Rozměry a hmotnost
96
29,5
125
80
DN
49,5
88
A
80,5
58,3
DN
230V
MODEL
P1
mm
W max W min
A
Hmotnost
kg
DN
A max
A min
NCE 25-60/130
G 1 1/2
0,50
0,06
62
5,9
130
2,05
NCE 25-60/180
G 1 1/2
0,50
0,06
62
5,9
180
2,20
NCE 32-60/180
G2
0,50
0,06
62
5,9
180
2,33
292
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:36 Stránka 9
NCE
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(n-křivky)
Materiálové provedení
Součásti
Poz.
Materiál
Těleso čerpadla
1
Litina GJL 200 EN 1561
Oběžné kolo
2
Kompozit
Hřídel
3
Nerez ocel
Těsnění
4
Karbon
Ložisko
5
Keramika
Rotor
6
Kompozit / Ferit
Vinutí
7
Měděný drát
Elektronické desky
8
-
Zátka
Těsnící kroužek
9
10
Composite
EPDM
Instalční pozice
Šroubení
Poloha svorkovnice
12
DN
9
39
DN1
3
MODEL
6
293
DN
DN1
kg
KIT G 1 1/2 - G 1
(NC 25..)
G 1 1/2
G1
0,41 x 2
KIT G 2 - G 1 1/4
(NC 32..)
G2
G 1 1/4
0,55 x 2
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:36 Stránka 10
NCE
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(n-křivky)
Spotřeba
Oběhová čerpadla NCE jsou zařazeny do energetické
třídy „A“,tedy na nejvyšší příčku v systému označování
energetické náročnosti spotřebiče , s úsporou energie až
80% oproti tradičním čerpadlům.
a
e
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
A
Bezpečnost a účelnost
Jedná se o spolehlivé elektronické čerpadlo,které zaručuje dokonalý provoz. Maximální
bezpečnost zajišťuje motor třídy II s dvojitou izolací.Snížená teplota motoru umožňuje
použití materiálů zvyšujících elektrickou izolaci a zároveň je eliminováno riziko
významných elektrických ztrát v porovnání s tradičními čerpadly.
Zaměnitelnost
Oběhové čerpadlo CALPEDA je konstruováno se stejnou stavební délkou jako tradiční
čerpadla.
Kvalita/cena
Mimořádně výhodný poměr cena/kvalita
ZOBRAZENÍ
- zelená ledka svítí: správný provoz
- zelená ledka bliká: přizpůsobuji pracovní bod
- červená ledka: potencionální porucha (zablokovaný rotor)
ŘÍZENÍ
Široká pracovní oblast s proměnnými křivkami dovoluje jednoduše výběr správného
pracovního bodu při provozu..
Výběr správného pracovního bodu
-maximální rychlost : max.
-minimální rychlost: min.
Nastavení na černý bod: v tomto místě pracuje 80% všech domácích aplikací (3,5m a 1m3/h).
Například: 5 je ekvivalentní se 4-mi metry a průtokem 1m3/h.
Spolehlivost
Patentovaná “čtvercová komora“ vylučuje jakoukoliv možnost zastavení rotoru.
1.Provozní vlastnost synchronního motoru umožňují využít větší vzdálenost mezi
rotorem a komorou statoru (vzduchová mezera) v porovnání s asynchronním
motorem,aniž by se snížil užitečný výkon.
2.Rotor je z permanentního magnetu ,který je méně náchylný na přilnavost vodního
kamene , v porovnáním s tradičními kovovými rotory.
3.Inteligentní elektronika registruje jakékoliv obtíže rotace motoru,za těchto okolnosti,
oproti tradičním motorům , spustí několikrát motor na vyšší rychlost.
Stálá záruka na správné spuštění.
Patented
Odsávání nečistot uvnitř komory rotoru
294
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:36 Stránka 11
NC
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(1-křivka)
a
e
Energ iy
A
B
C
D
E
F
G
Konstrukce
Použití
Cirkulační čerpadla se synchronním motorem a stabilním
magnetem.
Těleso čerpadla se shodným průměrem sacího a výtlačného
hrdla na jedné ose (in-line provedení).
Na přání mosazné nebo litinové šroubení.
Pro neabrasivní kapaliny bez částic narušujících materiály
čerpadla.
Pro topná zařízení.
Pro oběhová zařízení.
B
Motor
Technické údaje
Synchronní motor se stabilním magnetem.
– Počet otáček motoru: 3000 1/min konstantně
– Napětí zdroje: jednofázové 230 V (-10%;+6%)
– Frekvence: 50 Hz
– Stupeň krytí: IP 44
– Třída izolace: H
– Zařízení třídy II
– Ochrana proti přetížení (blokovaný rotor):
1) automatická ochrana s funkcí elektronického odblokování
rotoru
2) tepelná ochrana
– Kabelové vedení: kabel s neutrální fází
– Konstruováno v souladu: EN 60335-1, EN 60335-2-51
– Teplota kapaliny od +2 °C do +95 °C.
– Teplota prostředí od +2 °C do +40 °C.
– Maximální tlak: 6 bar
– Skladování: -20°C/+70 °C UR 95% až 40 °C
– Označení: v souladu s náležitostmi označení CE
– Hlučnost ≤ 43 dB (A).
– Minimální sací tlak: 0,3 bar při 95 °C
– Max. množství glykolu: 40%
– EMC podle: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-2
– Hrdla se závitem podle ISO 228: G 1 1/2 - G 2
295
39
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:36 Stránka 12
NC
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(1-křivka)
Výkonový rozsah
6
6
NC 25-40, NC 32-40
NC 25-50, NC 32-50
5
5
4
4
3
3
Hm
Hm
2
2
1
1
0
0
3
Q m /h
l/min 10
0
70
0
l/s
0.2
1
1.5
20
0.3
2
2.5
30
0.4
40
0.5
0.6
0.7
3
0
3.5
50
0.8
0.9
70
60
60
PW
50
PW
50
40
40
30
0 Q m3/h
1
1.5
2
2.5
0
0
3
30
3.5
0
1
3
Q m /h
l/min 10
l/s
0.2
0 Q m3/h
1.5
2
20
0.3
2.5
30
0.4
1
0.5
1.5
3
40
0.6
0.7
2
3.5
50
0.8
2.5
0.9
3
Rozměry a hmotnost
6
B
NC 25-55, NC 32-55
118
29,5
73
DN
5
4
3
A
Hm
88
2
1
0
DN
0
3
Q m /h
l/min 10
0
0
l/s
0.2
1
1.5
20
0.3
2
2.5
30
0.4
40
0.5
0.6
0.7
3
3.5
50
0.8
MODEL
0.9
70
NC 25-40/130
NC 25-40/180
NC 32-40/180
NC 25-50/130
NC 25-50/180
NC 32-50/180
NC 25-55/130
NC 25-55/180
NC 32-55/180
60
PW
50
40
30
0 Q m3/h
1
1.5
2
2.5
3
3.5
296
DN
G 1 1/2
G 1 1/2
G2
G 1 1/2
G 1 1/2
G2
G 1 1/2
G 1 1/2
G2
230V
P1
A
0,23
0,23
0,23
0,26
0,26
0,26
0,29
0,29
0,29
W
53
53
53
58
58
58
65
65
65
mm
A
130
180
180
130
180
180
130
180
180
B
93
93
93
103
103
103
103
103
103
kg
2,10
2,25
2,38
2,39
2,53
2,67
2,39
2,53
2,67
3.5
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:37 Stránka 13
NC
Vysoce energeticky účinné oběhové čerpadlo
(1-křivka)
Materiálové provedení
Součásti
Poz.
Materiál
Těleso čerpadla
1
Litina GJL 200 EN 1561
Oběžné kolo
2
Kompozit
Hřídel
3
Nerez ocel
Těsnění
4
Karbon
Ložisko
5
Keramika
Rotor
6
Kompozit / Ferit
Vinutí
7
Měděný drát
Elektronické desky
8
-
Zátka
9
Composite
Kondenzátor
10
-
Těsnící kroužek
11
EPDM
Instalační pozice
Poloha svorkovnice
Šroubení
12
DN
9
39
DN1
3
MODEL
6
297
DN
DN1
KIT G 1 1/2 - G 1
(NC. 25..)
G 1 1/2
G1
KIT G 2 - G 1 1/4
(NC. 32..)
G2
G 1 1/4
39_NC_cesky_285_298_193_208_AUSING 14.2.2011 23:37 Stránka 14
NC
Oběhová čerpadla se synchronním motorem
CHARAKTERISTIKY
Konstantní rychlost otáčení synchronního motoru umožňuje
omezit výkyvy tlaku při změnách ztrát průtoku.
Čerpadla CALPEDA nejsou ovlivňovány teplotou a napětím
zdroje.
Tradiční čerpadla mohou dosáhnout těchto vlastností pouze
pomocí sofistikovaného a drahého elektronického zařízení.
1
Čerpadla Calpeda
2
SPOTŘEBA
Méně než 40%.
Vyšší výkon má za následek nižší spotřebu elektrické energie.
Díky nižší spotřebě energie zcela jistě ušetříte.
1
Tradiční čerpadla
5
příklad
příklad NC 25-50
2
Tradiční čerpadla
NC 25-50
80
2
1
4
70
244V
230V
190V
3
60
Příkon (W)
Tlaková výška (Hm)
2
Čerpadla Calpeda
90
244V
230V
190V
2
0
0.5
1
Průtok Q m3/h
1.5
50
30
2
1
40
0
SPOLEHLIVOST
Důvody proč se motor nezastaví:
1- Patentovaná „čtvercová komora“ vylučuje jakoukoli možnost
zastavení rotoru.
2- Vlastnosti provozu synchronního motoru umožňují využít
vyšší vzdálenosti mezi rotorem a komorou statoru
(vzduchová mezera), pokud jde o porovnání možností
asynchronního motoru, aniž by se snížil užitečný výkon.
3- Rotor je z stálého keramického magnetu, který je méně
náchylný na adhezi vodního kamene, v porovnání s
tradičními kovovými rotory.
4- „Inteligentní“ elektronika registruje jakékoliv obtíže rotace
motoru: za těchto okolností elektronika spustí několikrát
motor s vyšším převodem v porovnání s tradičními motory.
0.5
1
Průtok Q m3/h
1.5
2
Patentováno
Záruka na korektní spouštění zařízení.
Odsávání nečistot uvnitř komory rotoru.
BEZPEČNOST A ÚČELNOST
Jedná se o důvěryhodné elektronické zařízení, které zaručuje dokonalý provoz
elektročerpadla s motorem třídy II, s dvojitou izolací elektriky pro maximální
bezpečnost. Snížená teplota motoru umožňuje použití materiálů zvyšujících
elektrickou izolaci elektročerpadla a zároveň je eliminováno riziko nebezpečné
disperze elektřiny, v porovnání s tradičními čerpadly.
Zaměnitelnost
Oběhové čerpadlo Calpeda je konstruováno se stejnou stavební délkou jako tradiční
čerpadla
KVALITA/CENA
Mimořádně výhodný poměr cena/kvalita.
298
Download

Technický list