MEDIMADE stomatologické vzdělávací středisko
Digital Dentistry Association | JANDA-DENTAL
ISCD certifikovaní CEREC trenéři:
CEREC basic
MUDr. Martin Čelko – Hradec Králové
MUDr. Kateřina Jandová – Louny
Dvoudenní teoreticko-praktický seminář pro začátečníky
a středně pokročilé v ordinační výrobě CAD/CAM celokeramických inlejí, onlejí, korunek, faset a můstků.
NÁPLŇ:
• Nezbytné teoretické minimum o CAD/CAM technologiích
• Celokeramické materiály – možnosti
• Pracovní postup – protokol
• Ukázka optimální preparace pro celokeramické inleje,
onleje a korunky
• CEREC Biogeneric – pudrování a skenování preparace,
antagonisty, bukální sken
• Možnosti 3D modelace v počítači – praktický nácvik
• Ukázka frézování celokeramických prací
v ordinačním CNC stroji
• Povrchová úprava vyfrézované celokeramické práce:
leštění, barvení, glazura…
• Techniky lepení celokeramických prací
v ústech pacienta
• Kalkulace / ceník výkonů
• Integrování CAD/CAM systému
do Vaší praxe – nezbytná opatření
• Organizace pracovní doby
• Praktická ukázka na pacientovi
NOVINKA:
• komunikace systému CEREC s Orthophos XG 3D
• přenos intraorálního skenu do 3D RTG snímku
s možností plánování implantátu, abutmentu, korunky
nebo můstku.
• plánování a výroba navigační šablony pro implantaci
Místo a termín konání: Louny, Hradec Králové, Most
Cena semináře: 3 900 Kč (obsahuje školné, večeři,
občerst­vení během obou dnů)
Maximální počet účastníků na den: 8
Přihláška na vybraný seminář (prosím zakřížkujte): Požaduji ubytování
CEREC basic (3 900 Kč) Louny
Praha
Hradec Králové
28.–29. 11. 2014
19.–20. 9. 2014
24.–25. 10. 2014
3.–4. 10. 2014
31.10.–1.11. 2014
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:
JANDA-DENTAL a.s., Husova 2708, 440 01 Louny, email: [email protected]
Titul, jméno, příjmení
ulice, město tel. V
IČ
email www
dne razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace k vybrané akci.
www.janda-dental.cz
www.dentalcadcam.cz
TÉMA:
Vláknová stomatologie.
Použití nejnovějších
materiálů a technik.
Minimálně invazivní
přístupy.
Datum: 21. 11. 2014
MÍSTO: vzdělávací středisko MEDIMADE
Osvoboditelů 1175, Louny
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Zbyněk Mach
S.O.S., soukromá zubní ordinace Praha 4
1989–1990
studium VŠCHT v Praze
1990–1995
studium 1. LF UK Praha, obor stomatologie
1993–1995
pomocná vědecká síla ve VÚS v Praze
1998–1999
odborná stáž na University of Manchaster (VB)
1995–2000
zaměstnán ve VÚS v Praze – odborné publikace,
aktivní účast na zahraničních stomatologických
kongresech, řešitel grantů MZČR.
Od roku 2001 privátní stomatologická praxe (S.O.S.) na Praze 4.
Dr. Mach působí jako odborný konzultant a přednášející.
Je lektorem ČSK.
PROGRAM:
12:30–13:00
13:00–14:30 14:30–15:00
15:00–16:00 16:00–16:15 16:15–17:45
17:45 Prezence účastníků
Teoretická část - přednáška
Přestávka, občerstvení
Praktický kurz „Live patient“ – 1. část
Přestávka, občerstvení
Praktický kurz „Live patient“ – 2. část
Závěr praktického kurzu
Přihlášky a bližší informace na: [email protected]
www.janda-dental.cz
Základy dentálního implantologického ošetření
Seznámení s dentálním implantologickým systémem
Praktický nácvik dentální implantace
Přednášející:
MUDr. Tomáš Garlík
stomatolog s 18letou
implantologickou praxí,
Mentor of IPPON system
Místo: Louny
Termíny: 31. 10. 2014
Cena: 4 500 Kč / účastník
Upozorňujeme, že vzhledem k individuálnímu vedení nácviku dentální implantace je počet míst omezen na 4 účastníky.
Program kurzu:
1. Plánovací fáze implantace
1.1. Předpoklady pro implantaci
1.2.Pacient
1.3.Anamnéza
1.4.Kontraindikace
1.5. Vyhodnocení OPG, protetický plán
2.
2.1.
2.2.
2.3.
8.30–9.30
Práce s pacientem před operací
Informace pro pacienta
Dotazník chorob
Informovaný souhlas
9.30–10.00
3. Implantologický systém IPPON
3.1.Implantáty
3.2.Instrumentárium
3.3.Abutmenty
10.10–10.30
4.
4.1.
4.2.
4.3.
10.30–11.30
Preparační protokol
Příprava implantace
Alveolární řez
Preparace iniciačním vrtákem
4.4. Preparace pilotním vrtákem
4.5. Paralelizační piny
4.6. Finální vrták – finální kostní lože
4.7. Inzerce implantátu
4.8. Instalace závěrného šroubu
4.9.Sutura
4.10. Informace pacientovi po operaci
5.
7.4. Pilíře pro CAD/CAM
Metodická implantace na modelu 11.30–12.30
Oběd
12.30–13.00
6. Nácvik dentální implantace
6.1. Alveolární řez
6.2. Preparace kostního lože implantátu
6.3.Inzerce
6.4.Sutura
13.00–15.00
7.Abutmenty
15.00–16.00
7.1. Fixní cementované zubní náhrady
7.2. Podmíněné snímatelné zubní náhrady
7.3. Hybridní zubní náhrady
8.
8.1.
8.2.
8.3.
Postupy zhotovení zubní náhrady 16.15–16.45
Otisk – otevřená metoda
Otisk – uzavřená metoda
CAD/CAM technologie CEREC
9.
Implantologická dokumentace
Právní aspekty implantace
10. Možná rizika plynoucí
z implantologického ošetření
10.1.Plánování
10.2. Preparace kostního lůžka
10.3. Inzerce implantátu
10.4. Vhojovací fáze
10.5. Druhá chirurgická fáze
10.6. Instalace abutmentu, protetika
11.Závěr
Diskuze, předání certifikátu
Ukončení školení
16.45–17.00
17.00–17.45
17.45–18.00
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu do 15. 10. 2014. Při potvrzení účasti prosím sdělte požadavky na ubytování.
JANDA-DENTAL a.s., Husova 2708, 440 01 Louny, email: [email protected]
Titul, jméno, příjmení
ulice, město tel. V
IČ
email www
dne razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace.
w w w. e uroimp lant.com
w w w. jan d a- de nt a l.c z
WWW.DENTAL-CONNECT.CZ
STAČÍ POUZE
15
ČLENŮ MĚSÍČNĚ
První frézovací centrum v ČR přímo pro zubní ordinace Vám nabízí možnost
bezplatného zapůjčení skeneru Sirona Apollo DI – skeny budete posílat
přímo do naší laboratoře, která Vám obratem dodá hotový protetický
výrobek. CAD/CAM nebyl pro zubní ordinace nikdy dostupnější…
Výhodou námi dodávané technologie je:
nulové vstupní náklady
osvědčená technologie CEREC – nejnovější skener Apollo DI
největší profesní podpora (4 certifi kovaní CEREC trenéři)
zkušený laborant, perfektní laboratorní vybavení a zázemí
velmi krátké dodací doby
přímé napojení na laboratoř
možnost převedení vlastnických práv na zapůjčený přístroj
Přihláška na vybraný seminář (prosím zakřížkujte):
APOLLO DI basic
Morava
Čechy
31. 10. 2014
7. 11. 2014
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:
JANDA-DENTAL a.s., Husova 2708, 440 01 Louny, email: [email protected]
Titul, jméno, příjmení
ulice, město tel. V
IČ
email www
dne razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace k vybrané akci.
tel.: +420 602 586 507
e-mail: [email protected]
www.dental-connect.cz
CEREC AC Bluecam + CEREC MC X
SPRÁVNA VOLBA
PRO VAŠÍ ORDINACI.
 Velmi přesné a estetické celokeramické náhrady
během jedné návštěvy pacienta
 Bez otiskování a provizorií
 Buďte výjimeční
 Buďte nezávislí
AKČNÍ CENA
 Snižte výdaje za laboratoř na minimum
1 499 000 KČ*
*
CEREC AC Bluecam
CEREC MC X
kamera s osvědčenou technologií
přesnost skenování 19 μm
více než 26 000 prodaných skenerů
ideální frézovací přístroj pro ordinaci
max. velikost bločku 40 mm
široké spektrum indikací a materiálů
Doporučená prodejní cena vč. DPH. Cena obsahuje instalaci a zaškolení certifikovaným CEREC školitelem.
Zastoupení pro ČR:
Váš prodejce:
[email protected] ∙ www.janda-dental.cz
Pro více informací volejte CAD/CAM specialistu
Ing. Antonín Sklář – 602 586 507
T h e
D e n t a l
C o m p a n y
Příklad financování:
Akontace 0 Kč
Měsíční splátka: 28 515 Kč
Doba splácení: 60 měsíců
DENTAL CONNECT.
VSTUPTE S NÁMI DO SVĚTA DIGITÁLNÍHO OTISKU
Jednoduše,
rychle, kvalitně
Příjemné pro pacienta
NULOVÉ vstupní náklady
Otevřený systém
ANO
PRAXE
LABORATOŘ
Různé indikace,
různé typy náhrad
PRAXE
ON-LINE
ODESLÁNÍ
Optický otisk
ve Vaší praxi.
Kontrola dat
před odesláním
do laboratoře.
Příjem, výroba,
a dokončení
v laboratoři.
Doručení hotové
protetické práce
do Vaší praxe.
DENTAL QuickCONNECT
ZA PŘÍPLATEK DODÁVÁME HOTOVÉ PRÁCE JEŠTĚ TENTÝŽ DEN OD ODESLÁNÍ SKENŮ*
*
Pro bližší informace o službě DENTAL CONNECT či službě DENTAL QuickCONNECT
volejte prosím Ing. Antonína Skláře – 602 586 507.
Download

ISCD certifikovaní CEREC trenéři: