XXIV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
PROGRAM
22. května 2014 Kongresové centrum, Brněnské výstaviště
08:00 – 17:30
Registrace
09:00 – 09:30
Zahájení sympozia a doprovodné výstavy
09:30 – 11:30
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Garanti bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
STAV MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČR
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc. - DIVYP Brno s.r.o.
POLYUREA TECHNOLOGIE (CHEMIE, ZPRACOVÁNÍ, VLASTNOSTI A APLIKACE) A CÍLE MEZINÁRODNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE PDA-EUROPE
Marc Broekaert - Polyurea Development Association Europe, Belgie
INOVAČNÍ OCHRANNÁ INPREGNACE NEJEN PRO PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY
Dipl. Kfm. Georg Scheidel - Scheidel GmbH & CO KG – Innovative Chemie, Německo
APLIKACE A ZKUŠENOSTI S MATERIÁLEM RAPID SET
Alexander Pröls - KORODUR Westphal Hartbeton GmbH, Německo
ROLE KAVITAČNÍ ÚPRAVY SLOŽEK ANORGANICKÝCH OCHRANNÝCH POVLAKŮ NA ZVÝŠENÍ JEJICH ÚČINNOSTI
PhD Sergey Guziy, DSc (Eng) Pavel Krivenko, Postgraduate Iylizoveta Volynska - V.D. Glukhovsky Scientific
Research Institute for Binders and Materials (SRIBM), Kiev, Ukrajina
11:30 - 12:30
STAVEBNÍ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA, PROJEKTOVÁNÍ, MONITORING
Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH
Ing. Ondřej Anton, Ph.D., Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
- VUT v Brně, Fakulta stavební
K PROBLEMATICE STANOVENÍ PEVNOSTÍ HSC ODRAZOVÝMI TVRDOMĚRY SYSTÉMU SCHMIDT
THE PROBLEM OF DETERMINING STRENGTH OF HSC BY REBOUND HAMMER SCHMIDT
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
SLEDOVÁNÍ ANOMÁLNÍHO ROZMÍSTĚNÍ DRÁTKŮ V KALIBRAČNÍCH VZORCÍCH DRÁTKOBETONU POČÍTAČOVOU
TOMOGRAFIÍ (CT)
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. et. Ing. Petr Bílek
- VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství; Ing. Tomáš Zikmund - CEITEC VUT v Brně
CHOVÁNÍ PŘEDPÍNACÍCH LAN V SEDLECH
Ing. Marek Starý, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
12:30 – 14:00
Přestávka – oběd
14:00 – 15:45
SANACE A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODY -TECHNOLOGICKÉ
POSTUPY - PŘÍKLADY
Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
ZHODNOCENÍ STAVU MOSTU HOCHBRÜCKE WISMAR Z POHLEDU OPRAVITELNOSTI
Iris Marquardt - University of Applied Science Lübeck; Ulrich Diederichs - University of Rostock, Německo; Vit
Petránek - VUT v Brně, Fakulta stavební
MOST EV.Č. 375-001 PŘES SVRATKU V JIMRAMOVĚ
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar - Rušar mosty, s.r.o.; Ing. Rostislav Mitrenga - Mitrenga-stavby, spol.
s r.o.
REKONSTRUKCE MOSTU 19-085 VE ŠTĚPÁNOVĚ
Ing. Zdeněk Neudert,Ing. Dalibor Diviš - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.; Ing. Ivo Habarta, Jaroslav Jelínek
- FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s.
1
POZNATKY A ZKUŠENOSTI Z PROVÁDĚNÍ SANACÍ VODÁRENSKÝCH OBJEKTŮ
Ing. Hana Nohelová - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
SANACE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚPRAVNĚ VODY „KANČÍ OBORA“ V BŘECLAVI
Ing. Miloš Šimler - FREYSSINET CS, a.s.
SANAČNÍ PRACE V EXTERIÉRU HOTELU PANORAMA HOTEL PRAGUE S APLIKACÍ POLYUREA MEMBRÁNY
Ing. Aleš Jakubík - Redrock Construction, spol. s r.o.; Ing. Václav Pánek - BM Construction, spol. s.r.o.
ZESÍLENÍ PRŮVLAKŮ ZASTROPENÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
Ing. Jan Perla - Jape - projekt s.r.o.
15:45 – 17:15
STATICKÁ SPOLEHLIVOST OBJEKTŮ A APLIKACE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
VÍCE HODNOTY , MÉNĚ DOPADU
Ing. Zdeněk Bílek, MBA - Sika CZ s.r.o.
VPLYV NEPRIAMYCH ZAŤAŽENÍ NA SPOĽAHLIVOSŤ BETÓNOVÝCH NÁDRŽÍ
Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D. - Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovensko
OPRAVA A OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZEMĚDĚLSKÝCH BUDOV - OCHRANNÁ VRSTVA NA BÁZI
GEOСEMENTU
Dr. Sergii Guzii, Prof. DrSc(Eng) Pavel Krivenko, Ing. Volodymyr Kyrychok - V.D. Glukhovsky Scientific Research
Institute for Binders and Materials (SRIBM), Kiev, Ukrajina; Ing. Vít Petránek, Ph.D.- VUT v Brně, Fakulta
stavební
TRVANLIVOST OCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ V PROSTŘEDÍ ČOV
Ing. Daniel Schönfelder - Sika CZ, s.r.o.
HORIZONTÁLNĚ PŘEDEPNUTNÉ PÁSY ZDIVA – PROBLEMATIKA ROZNOSU ZATÍŽENÍ ROVNOBĚŽNĚ S LOŽNOU
SPÁROU
Ing. Petr Ducháč, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILY LÖW – BEER, BRNO – REKONSTRUKCE Z POHLEDU TDI
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., Bořivoj Reich - INFRAM a.s.
17:15 - 17:30
Diskuze a závěr prvního dne sympozia
19:30
Restaurace „Pivní a vinný šenk Železná růže“
Slavnostní předání cen „Sanační materiál 2013“ a „Významná osobnost
oboru sanací betonových konstrukcí“
23. května 2014 Kongresové centrum, Brněnské výstaviště
09:00 – 10:00
VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KVALITA A TRVANLIVOST SANACÍ
Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc.
REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU V AREÁLU POD PALACKÉHO VRCHEM, VUT V BRNĚ, TRIBUNA ÚPRAVA STUPŇŮ
Ing. Ivo Macháň, Ing. Otto Seeman - SASTA CZ, a.s.
DEMOLICE OCHOZU KOMÍNA 200 M V ELEKTRÁRNĚ POČERADY
Ing. Libor Šácha, Ing. Zdeněk Kosina - BETVAR a.s.
ZÁVADY A SANACE MONOLITICKÉ SPODNÍ STAVBY TĚSNĚNÉ BENTONITEM
Ing. Jaroslav Synek - CVUT v Praze, Fakulta stavební a Metrostav a.s.; Ing. Vladimír Fábry - CZ Bausan s.r.o.
OCHRANA BETONOVÝCH PODLAH HROMADNÝCH GARÁŽÍ
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. - ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
2
10:00 – 11:00
TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY SANACÍ BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ
Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
NOVÝ NÁVRH SMĚRNICE EU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ÚLOHA INŽENÝRA
Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng. - VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc. - INFRAM a.s.
STABILIZACE KOLEJOVÉHO LOŽE TECHNOLOGIÍ LEPENÍ ŠTĚRKU PRYSKYŘICÍ
Ing. Tomáš Plicka - MC-Bauchemie, s.r.o.
STANOVENÍ TLOUŠŤKY VNITŘNÍHO OSTĚNÍ TUNELU NOVĚ VYVÍJENOU NEDESTRUKTIVNÍ METODOU
Ing. Jaroslav Mikula - TZÚS Praha, s.p.; Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
ROBOTIZACE TECHNOLOGIE VYSOKOTLAKÉHO VODNÍHO PAPRSKU PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Ladislav Glovacz - Hammelamnn-servis.cz s.r.o.
11:00 – 12:30
POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO SANACE BETONU
Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA
RYCHLÉ OPRAVY A SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI BASF ČESKÁ
REPUBLIKA S.R.O., KOMPLEXNÍ SYSTÉMY PCI
Ing. Libor Hlisníkovský - BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
SANACE OTĚREM SILNĚ NAMÁHANÝCH KONSTRUKCÍ ZA POUŽITÍ OBKLADŮ Z TAVENÉHO ČEDIČE
Tomáš Mátl, Robert Kostolány - EUTIT s.r.o.; Ing. Aleš Jakubík - Redrock Construction s.r.o.
DEGRADACE SPRÁVKOVÝCH HMOT VLIVEM PŮSOBENÍ AGRESIVNÍHO SÍRANOVÉHO PROSTŘEDÍ
Ing. et. Ing. Michaela Fiedlerová , Ing. Luboš Taranza, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA - VUT v Brně,
Fakulta stavební
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI SILIKÁTY MODIFIKOVANÝCH BETONŮ POŠKOZENÝCH KARBONATACÍ
Ing. Tomáš Stavař, Doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební
SPRÁVKOVÉ HMOTY NA BÁZI GEOPOLYMERŮ
Ing. Lenka Mészárosová, Ing. Amos Dufka, Ph.D., Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA,
Bc. Kateřina Havlíčková - VUT v Brně, Fakulta stavební
LEHČENÝ POTĚR PRO PODLAHOVÉ SYSTÉMY S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN
Ing. Eva Tůmová, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, Ing. Lucie Vodová - VUT v Brně, Fakulta stavební
12:30 - 12:45
Diskuze a závěr sympozia, oběd
DOPROVODNÁ VÝSTAVA spojená s praktickým předváděním sanačních technologií
22. května 2014
9:00 – 18:00 hod. (přístup do Kongresového centra pro montáž - od 7,00 hod).
23. května 2014
9:00 – 15:00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení)
3
Download

xxiv. mezinárodní sympozium program