XXII. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
PROGRAM
23. května 2012
19,30 – 22,30 hod.
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno
Slavnostní zahajovací večer
- zahájení sympozia, spojené s předáním významných ocenění a koncertem
24. května 2012
08,00 – 17,00 hod.
Kongresové centrum, Brněnské výstaviště
Registrace
SÁL A
Zahájení sympozia a doprovodné výstavy
09,00 – 9,30 hod.
09,30 – 11,30 hod.
VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY
Garanti bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Základní informace o projektu AdMaS
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - VUT V Brně, Fakulta stavební
Stavebnictví a silniční dopravní infrastruktura ČR – současnost a výhled
Ing. Petr Čížek - SWIETELSKY stavební s.r.o.
Základy větrných elektráren – technologie betonu, poruchy a opravy
Prof. Ing. Ulrich Diederichs, Ph.D. – Universität Rostock, Institut of Civil Engineering; Ing. Vít Petránek, Ph.D., Ing. Jana Kosíková – VUT
v Brně, Fakulta stavební
Opravy a ochrana betonových povrchů pomocí nátěrů odolných vysoké teplotě a koroznímu prostředí
Prof. DSc.(Eng) Pavel Krivenko, PhD Sergii Guzii, PhD Elena Kavalerova – V.D. Gluhovsky Scientific Research Institute for Binders and
Materials, Kiev National University of Civil Engineerin and Architecture, Ukrajina; Ing. Vít Petránek, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Beton s přídavkem vícevrstvých uhlíkových nanotrubic
Prof. Grigory Yakovlev, Prof. Grigory Pervushin, PhD student Igor Pudov, PhD student Indira Dulesova – Kalashnikov Izhevsk State Technical
University
Zesílení mostu Recouvrance, Francie
Vanessa Buchin-Roulie, Bertrand Petit - Freyssinet International and Cie, Francie
Výhody hydroizolačních systémů a dilatačních spar aplikovaných v tekutém stavu
Markus Pape – Kemper Systém & GmbH & Co, Německo
11,30 – 12,30 hod.
STATICKÁ SPOLEHLIVOST OBJEKTŮ A APLIKACE PRINCIPŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Garant bloku: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Zesílení nedostatečně únosného deskového skeletu
Ing. Jan Perla – JAPE-projekt, spol. s r.o.
Požární odolnost zesilovaných betonových konstrukcí
Ing. Jan Perla – JAPE-projekt, spol. s r.o.
Postupy a detaily při dodatečném předpínání
Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.; Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Sanace železobetonového skeletu
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Petr Šimůnek, Ph.D., Ing. Ivana Laníková, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Dodatočné tesnenie bielych vaní
Prof. Ing. Juraj Bilčík, Ph.D. – STU Bratislava, Stavebná fakulta
Sanace železobetonové těžní věže dolu Kukla v Oslavanech
Ing. Ivo Macháň – SASTA CZ, a.s.
12,30 – 14,00 hod.
1
Přestávka – oběd
SÁL A
14,00 – 15,30 hod.
VADY A PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KVALITA A TRVANLIVOST SANACÍ
Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.
Historie rekonstrukcí až po současnost
Prof. Ing. Tomáš Vaněk, DrSc. – ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Ing. Michal Sedláček – GS Consult
Projekt sanace a sanování vad ostění Votického tunelu na železniční trati Votice – Benešov u Prahy
Ing. Libor Mařík – IPK Consulting Engineers s.r.o.; Ing. Vladimír Mika, Ing. Viktor Slezák – SGS Czech Republic s.r.o.; Ing. Ladislav Štefan, Ing.
Eva Tatíčková – HOCHTIEF CZ a.s.
Vady a poruchy betonových podlah
Ing. Jarmila Novotná – Sika CZ, s.r.o.
Kontrola kvality sanací průsaků železobetonové konstrukce
Ing. Jaroslav Synek – Metrostav a.s.; Ing. Vladimír Fábry – CZ Bausan, s.r.o.
Sanace betonových konstrukcí spodních staveb s instalovaným injekčním pojistným systémem
Ing. Michal Grossmann – Minova Bohemia s.r.o.
Most přes Moravu v obci Leština
Ing. Květoslav Rušar – Ing. Jaromír Rušar, MOSTY; Ing. Ivo Habarta – FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
15,30 – 17,00 hod.
TECHNICKÉ, EKONOMICKÉ, LEGISLATIVNÍ A EKOLOGICKÉ ASPEKTY SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Garant bloku: Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc.
Základní přístroje pro nedestruktivní zkoušení
Ing. Jaroslav Mikula – TZÚS Praha, s.p.
Normové podklady pro provádění nedestruktivních zkoušek v rámci sanačních prací – Změny v revidovaných ČSN oboru nedestruktivní
zkoušení ve stavebnictví
Ing. Anna Nohelová, Ing. Hana Nohelová – TZÚS Praha, s.p.; Ing. Jiří Habarta – AI v oboru zkoušení a diagnostika staveb
Možnosti doplňkového značení pro výrobky certifikované ke specifickým požadavkům
Ing. Karel Dvořák, Ph.D., Ing. Vlasta Hlaváčová – Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost s.r.o.
Využití nových poznatků při sanacích betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
Ing. Libor Sitek, Ph.D., Ing. Josef Foldyna, CSc., Ing. Jiří Klich – Ústav geoniky AV ČR; Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta
stavební
Kvalita vody – důležitý faktor ovlivňující bezproblémový provoz vysokotlakých pístových čerpadel
Ing. Ladislav Glovacz – odborný poradce Fy Steinbrecher AG pro ČR
SÁL B
14,00 – 15,30 hod.
ENERGETICKÉ SANACE BUDOV
Garant bloku: Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.; Ing. Petr Horák, Ph.D.
Jak sanovat vnější kontaktní zateplovací systémy
Ing. Tomáš Pošta – Saint – Gobain Construction Products CZ, a.s.
Sanace tepelněizolačních systémů ETICS
Ing. Václav Hadrava – TZÚS Praha, s.p.
Zateplení balkonové konstrukce
Martin Hurta, Mgr. Jiří Půlpytel – BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Teoreticko-experimentální průzkum vybraných tepelných vazeb železobetonového skeletu MS-OB
Katarína Košútová, Ondřej Šikula, Josef Plášek – VUT v Brně, Fakulta stavební
Aplikace termografie při diagnostice tepelně-technických vlastností staveb
Ing. Petr Horák, Ph.D., Ing. Marcel Koňařík, Ing. Iva Ambrožová – VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Možnosti využití pórobetonů pro ETICS
Ing. Petra Kejha, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Modifikace polymercementové stěrkové hmoty koloidním oxidem křemičitým
Ing. Hynek Remeš – Selena Bohemia s.r.o.; Ing. Nikol Žižková, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
15,30 – 17,00 hod.
SANACE GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ
Garant bloku: Doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.
Sanace zemního tělesa ochranných hrází injektážemi s využitím vedlejších energetických produktů
Ing. Vít Černý, Ph.D., Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., Ing. Ester Venhodová – VUT v Brně, Fakulta stavební
Zabezpečení skalního masivu v ul. Pražská v Teplicích
Ing. Milan Chodacki – Minova Bohemia s.r.o.
2
Automatizovaná sanace betonu ve stísněných podmínkách kanalizačních šachet
Ing. Tomáš Plicka – MC – Bauchemie, s.r.o.
Rekonstrukce tunelu Velký Prštický
Ing. Petr Dostálek – Firesta, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Opravy kolektorů – využití speciálních opravných malt a ochranných systémů BASF při opravách v podzemním stavitelství
Ing. Miloš Černý, Ing. Libor Hlisníkovský – BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
19,30 hod.
Moravská chalupa, komplex hotelu Voroněž - SANACE party
25. května 2012
SÁL A
09,00 – 10,30 hod.
Kongresové centrum, Brněnské výstaviště
POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO SANACE BETONU
Garant bloku: Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.
Nové materiály pro hydrofobizaci povrchu betonu
Doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Ing. Pavel Reiterman – ČVUT v Praze, Fakulta stavební; Ing. Ivan Šmíd – REAT s.r.o.
Super rychle tvrdnoucí alkalicky aktivované cementy pro opravy betonových konstrukcí
Prof. Pavel Krivenko, DSc, Oleg Petropavlovsky, PhD, Vasily Pushkar, PhD - V.D. Gluhovsky Scientific Research Institute for Binders and
Materials, Kiev National University of Civil Engineerin and Architecture, Ukrajina
TM
REDCOAT PUREA – Stříkaná membrána a její využití pro sanace betonových konstrukcí
Ing. Aleš Jakubík, Ing. Petr Fojta – Redrock Construction s.r.o.
Vývoj lehčených správkových hmot
Ing. Šárka Keprdová, Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Tomáš Melichar, Ph.D. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Problematika přípravy lehčené hmoty s tepelně-izolačními schopnostmi
Ing. Lenka Mészárosová, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Nové typy kompozitních materiálů se zvýšenou ochranou výztuže
Ing. Luboš Taranza – VUT v Brně, Fakulta stavební; Ing. Jiří Zelenka, CSc., Ing. Kateřina Zetková, Ing. Jiří Horálek, CSc. – SYNPO a.s.; Prof.
Ing. Rostislav Drochytka, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
Karbonatace betonu
Ing. Luděk Vejvara – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Dále ve sborníku:
Nové materiály na bázi „Crystalline technology“ pod vlivem dlouhodobého působení agresivních médií
Ing. Štěpán Bohuš, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Vývoj lehčeného potěru pro podlahy v konstrukcích vyžadujících co nejmenší zátěž
Ing. Eva Tůmová, Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
10,30 – 12,00 hod.
STAVEBNÍ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA, PROJEKTOVÁNÍ, MONITORING
Garant bloku: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
Stavební průzkum a projekční příprava sanace železobetonového železničního viaduktu Krnsko
Ing. Vítězslav Vacek, CSc. – ČVUT v Praze, Kloknerův ústav; Ing. Libor Marek – TOP CON SERVIS s.r.o.; Doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc., Ing.
Stanislav Řeháček – ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
Diagnostika mostu přes R4 a porovnání degradace konstrukcí s odstupem 6 let
Ing. Zdeněk Vávra, Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Miroslav Pumpr – Betonconsult s.r.o.
Komplexní sanace stropní konstrukce garáží KV Arény po požáru
Ing. Stanislav Vonka, Ing. Petr Hampl – Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.
Ověřování homogenity drátkobetonu na kalibračních vzorcích vyvíjenou magnetickou metodou
Ing. et Ing. Petr Bílek – VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství; Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
Přínos fyzikálně chemických diagnostických metod pro hodnocení stavu reálných železobetonových konstrukcí
Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Amos Dufka, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Vliv způsobu úpravy zkušební plochy betonů na hodnotu odrazu odrazového tvrdoměru
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc. – VUT v Brně, Fakulta stavební
3
12,00 – 13,30 hod.
SANACE A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - METODY -TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘÍKLADY
Garant bloku: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Zesílení zábradelního mostu z 30. let minulého století
Ing. Marek Volf, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
VD Vrané nad Vltavou - Oprava betonových konstrukcí
Ing. Tomáš Míčka - Pontex, spol. s r.o.; Ing. Pavel Wolf - Povodí Vltavy s.p.
Vliv nevhodné volby kotvení volně stojících vysokých komínů
Ing. Petr Ducháč, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
Oprava podchodu Oistrachova (P013), Praha 13
Ing. Michal Pánek, Ing. Michal Vrána - BM Construction, spol. s r.o.
Opravy koryta Úšovického potoka
Ing. Libor Šácha - BETVAR a.s.
Dočasné zvýšení zatížitelnosti mostu podepřením nosné konstrukce
Ing. Dominik Suza, Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně, Fakulta stavební
Dále ve sborníku:
Oprava mostní galerie na příjezdové komunikaci k VD Štěchovice
Ing. Petr Dobrovský - TOP CON SERVIS s.r.o.
Sanace a rekonstrukce ČOV Velké Meziříčí
Ing. Martin Hubička - OHL ŽS, a.s.
Zesilování sloupů ovinutím FRP tkaninou
Ing. Vojtěch Kostiha, Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., Ing. František Girgle, Ph.D. - VUT v Brně, Fakulta stavební
13,30 hod.
Závěr sympozia, oběd
24. května 2012
25. května 2012
DOPROVODNÁ VÝSTAVA spojená s praktickým předváděním sanačních technologií
9,00 – 18,00 hod. (přístup do Kongresového centra pro montáž - od 7,00 hod).
9,00 – 15,00 hod. (demontáž bezprostředně po ukončení)
4
Download

1 xxii. mezinárodní sympozium program