PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Sektor za ekonomske odnose sa inostranstvom 02.03.2015. godine Privredna delegacija Češke Republike u poseti Republici Srbiji u okviru državno‐privredne delegacije koju predvodi ministar industrije i trgovine Češke Repubike, gospodin Jan Mladek ‐ Privredna komora Srbije, Resavska 15, Sala 1, 12. mart 2015. godine u 10,00 časova – KOMPANIJA 1. BAEST Machines & Structures, a.s. www.baest.cz PREDSTAVNIK DELATNOST František Kulovaný, General Director Proizvodnja zavarenih čeličnih konstrukcija, rezervoara od čelika i nerđajućeg čelika, silosa, sudova pod pritiskom i procesne opreme, komponenti za asfalt i beton baze, benzinskih pumpi, opreme za energetiku i ekologiju. Bankarske usluge, članica Austrian Raiffeisen Group, na petom mestu po veličini u ČR. Finansira Izvoz / uvoz (uz EGAP osiguranje); finansiranje proizvodnje za Izvoz, i dr. 2. Raiffeisenbank, a.s. Ivana Hádková, Trade and Export www.rb.cz Finance Specialist 3. OHL ŽS, a.s. www.ohlzs.cz Michal Štefl, General manager and Chairman of the Board of Directors Zdeněk Zedníček, Company Director in Serbia Jan Ledabyl, Sales and Marketing Građevinsko preduzeće specijalizovano za više oblasti poslovanja i svrstava se među najveće i najznačajnije građevinske kompanije u ČR. Kompanija se fokusira na izvršavanje složenih građevinskih projekata, njihovu modernizaciju, rekonstrukciju i održavanje u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca u sledećim oblastima: železnički saobraćaj, niskogradnja, energetika, ekologija, vodoprivreda i dr. Rekonstrukcija, modernizacija konstrukcija kako u Češkoj tako i u inostranstvu, odnosno u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, INTERES ZA SARADNJU Saradnja na tržištu EU i van EU sa izvođačima radova. Poslovna saradnja sa kompanijama iz energetike, ekologije, hemijske i petrohemijske industrije. Klijenti (izvoznici) koji zahtevaju finansijsku podršku za svoje izvozne ugovore. Uvoznici kojima je potrebno ECA finansiranje njihovih investicionih projekata koje realizuju sa češkim izvoznicima. Klijenti, partneri za JV, kooperaciju. 4. K+S Czech Republic, a.s. ks‐cz.cz 5. Eutit s.r.o. eutit.cz 6. Elektro Alfa spol. s r.o. 7. Mavel, a.s. mavel.cz 8. ALTA, a.s. 9. KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Director Miroslav Krejčí, Sales Director Rumuniji, Rusiji, Azerbejdžanu i sl. Proizvodnja proizvoda od soli za hemijsku procesnu Preduzeća za održavanje puteva, industriju, prehrambenu industriju; so za životinje; so za proizvođači hrane, proizvođači hrane za održavanje puteva; soli u tabletama i farmaceutske soli. životinje, distributeri farmaceutskih proizvoda, proizvodjači proizvoda za omekšavanje vode. Robert Kostolány, Proizvođač livenog bazalta i materijala eucor, otpornog Novi klijenti u gradjevinarstvu, Head Sales Manager na visoke temperature. Fuzionisani bazalt se koristi za energetici, vodoprivredi i pričišćavanju širok spektar oblaganja, od kanalizacionih cevi, kanala, otpadnih voda. Distributeri za bazaltne cigle do različitih vrsta specijalnih odlivaka. Proizvodni pločice. asortiman obuhvata obloge napravljene od bazaltnih i eucor odlivaka i čeličnih delova cevi za hidraulične i pneumatske materijale. Proizvodi EUTIT zahvaljujući svom kvalitetu mogu da pronađu nove oblasti korišćenja i 60 % od ukupne proizvodnje se izvozi u celom svetu . Jaroslav Štěpánek, Instalacija , kontrola i održavanje električne opreme , Partneri za zajedničke aktivnosti Executive Director inženjering u visokogradnji , tehnički konsalting u oblasti metalurgije, energetike, aktivnosti energetskih auditora Martin Šinták, Prodaja, proizvodnja, saradnja sa Mavel je vodeća svetska češko‐američka inženjering i Member of proizvodna kompanija specijalizovana za hidro turbine za inženjering i konsultantskim Management Board male hidroelektrane do 30 MV. Mavel poseduje više od kompanijama iz oblasti hidro energije, državnim i drugim organima koji 100 vrsta dizajna Kaplan, Francis, Pelton i drugih mikro učestvuju u procesu hidroenergetskog turbina. Kompanija sarađivala sa srpskim državnim organima na projektima izgradnje malih hidroelektrana, licenciranja, programerima i investitorima zainteresovanim za posebno na projektu Kozluk HE od februara 2014. hidroelektrane Radek Pecina, ALTA je generalni dobavljač tehnoloških jedinica. Klijenti iz oblasti podzemne i površinske Director of Mining Izvozne aktivnosti firme su uglavnom fokusirane na eksploatacije Technologies Group snabdevanje kapitalne opreme u oblasti niskogradnje , proizvodnje građevinskog materijala, energetike i metalurgije. Uvozne aktivnosti naše firme ALTA su uglavnom fokusirane na polju snabdevanja željezne rude, metalurških materijala i goriva i elemenata za nuklearne reaktore. Ctirad Nečas, CEO Inženjering, inženjering u oblasti nuklearne energije, hemijske i petrohemijske industrije, tretmana otpadnih www.kpria.cz 10. Czech Export Bank www.ceb.cz 11. EGAP, a.s. www.egap.cz 12. INCO Engineering s.r.o. www.incoengineeri
ng.cz
13. Test Engeneering Institute www.tsutest.cz 14. BIOPREPARATY spol. s r.o. www.biopreparaty.
eu Daniel Mach, Commercial Director
Karel Bureš, CEO Martin Švéda, Team Leader voda i dr. Kompanija je prisutna na domaćem i inostranom tržištu . Češka izvozna banka ("CEB") je specijalizovana, direktno i indirektno u vlasništvu države, bankarska institucija. Misija CEB‐a je da podrži izvoz čeških kompanija i svest o Češkoj kao pouzdanom međunarodnom izvozniku, i na taj način promoviše konkurentnost čeških proizvoda širom sveta. CEB se fokusira na finansijske usluge vezane za izvoz. Dana Pučelíková, Korporacija za osiguranje kredita koji je u vezi sa izvozom Director of Export roba i usluga iz Češke, od političkih i komercijalnih rizika, Credit Insurance a koji se ne mogu osigurati kod komercijalnog Department osiguranja. EGAP osigurava posebno bankarske kredite koji se otplaćuju duže od 2 godine, a namenjeni su za finansiranje izvoza energije, mašina i tehnoloških sistema, investicione projekte, transportne konstrukcije, obično u zemljama u kojima postoji politički, ekonomski i pravni rizik. Zdeněk Darebník, Mašine za namotavanje, vitla, stanice za potpuno Chief of Commercial automatski utovar / istovar, sisteme za signalizaciju, Section online daljinsko očitavanje; nabavku nove opreme ili rekonstrukciju i modernizaciju postojeće opreme ( mašinski i elektro deo )
Dragana Tehnički institut za testiranje u Pragu, u vlasništu države, Konstantinovic, jedna od najvećih organizacija za testiranje i sertifikaciju u Češkoj Republici, medjunarodno priznata institucija. Project Manager Martin Suchánek, Proizvodnja bioloških proizvoda u oblasti zaštite bilja u CEO konvencionalnoj, integrisanoj i organskoj poljoprivredi. Kompanija izvozi u celom svetu . Kompanija nudi kupcima ‐ poljoprivrednicima – prirodna sredstva za zaštitu bilja, koja se svojom efikasnošću mogu porediti sa sintetičkim proizvodima. Domeni poslovanja: biološka kontrola štetnih organizama na poljoprivrednim kulturama, istraživanje i razvoj bioloških proizvoda za Nudimo sve usluge za finansiranje izvoza i finansiranje investicija čeških kompanija koje su prilagođene specifičnim potrebama pojedinih poslova. Izvozni kredit za izvoznika / uvoznika, finansiranje izvoza unapred, finansiranje čeških investicija u inostranstvu Klijenti, partneri, distributeri Distributeri na srpskom tržištu na kome još uvek nismo prisutni. 15. Vodní Zdroje, a.s. www.vodnizdroje.c
z 16. MERKO CZ, a.s. www.merko.cz Zdeněk Formánek, Sales Director Vladimír Váňa, Regional Director zaštitu bilja, razmena iskustava i saradnja sa istraživačkim organizacijama, razvoj integrisanih bioloških proizvoda protiv štetočina, po konkurentnim cenama MERKO CZ , A.S. ‐ Proizvođač postrojenja za proizvodnju Klijenti, distributeri, saradnja betona i sistema za reciklažu preostalog betona iz kamiona‐miksera i pumpa za beton. Kompanija ima svoje podružnice u Poljskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a takođe je aktivna na tržištima u zemljama Centralne i Južne Evrope (posebno u Srbiji i Bosni i Hercegovini) , Rusije i zemalja bivše ZND, Bliskog istoka i na severu afričkog kontinenta. 
Download

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE Sektor za ekonomske odnose sa