VESNC_prilohy_3cast.qxd
1.11.2008
10:45
StrÆnka 640
Vzory obchodních dopisů
Mahnungen
Zahlungserinnerung – Kontenauszug
Schmidt GmbH, Mozartstraße 9, DE-80800 München
Wolf AG
Rheinstraße 18
85413 Köln
München, 8. Juni 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieser Kontoauszug dient Ihrer Abstimmung mit unserer Kontenführung.
Bitte überprüfen Sie die folgende Aufstellung und überweisen Sie den bereits fälligen Betrag in den nächsten
Tagen auf unser Konto.
Liste der offenen Posten:
Rechnung-Nr.
____________
____________
Rechnungsdatum
____________
____________
fällig am
____________
____________
Rechnungsbetrag
€ ____________
€ ____________
Sollten Sie die bereits fällige Zahlung veranlasst haben, betrachten Sie bitte dieses Schreiben als gegenstandslos.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei Frau Koch, Tel-Nr. ______.
Mit freundlichen Grüßen
Heinrich Mann
Leiter Kreditorenbuchhaltung
Erste Mahnung
Schmidt GmbH, Mozartstraße 9, DE-80800 München
Wolf AG
Rheinstraße 18
85413 Köln
München, 10. Juli 2008
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei Durchsicht unserer Konten haben wir festgestellt, dass Sie die Rechnung Nr. _____, Gesamtbetrag € _____,
noch nicht bezahlt haben. Die Rechnung war am 26. 06. fällig.
Wir bitten um Überprüfung Ihrer Konten und Überweisung des fälligen Betrags bis spätestens zum 20. 07. 2008.
Sollte die Zahlung bereits erfolgt sein, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Mit freundlichen Grüßen
Heinrich Mann
Leiter Kreditorenbuchhaltung
640
VESNC_prilohy_3cast.qxd
1.11.2008
10:45
StrÆnka 641
Vzory obchodních dopisů
Upomínky
Připomenutí platby – výpis z účtu
Schmidt GmbH, Mozartstraße 9, DE-80800 Mnichov
Wolf AG
Rheinstraße 18
85413 Kolín nad Rýnem
Mnichov, 8. června 2008
Vážení,
tento výpis z účtu Vám poslouží k vzájemnému odsouhlasení zůstatků na účtech.
Prosíme Vás o jeho kontrolu a převedení splatné částky na náš účet během příštích dnů.
Výpis otevřených položek:
faktura č.
____________
____________
datum vystavení
____________
____________
splatná dne
____________
____________
fakturovaná částka
____________ €
____________ €
Pokud jste splatné faktury již uhradili, považujte prosím tento dopis za bezpředmětný.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím paní Kochovou, tel. ______.
S pozdravem
Heinrich Mann
vedoucí účtárny odběratelů
První upomínka
Schmidt GmbH, Mozartstraße 9, DE-80800 Mnichov
Wolf AG
Rheinstraße 18
DE-85413 Kolín nad Rýnem
Mnichov, 10. července 2008
Vážení,
při kontrole našich účtů jsme zjistili, že jste ještě neuhradili fakturu č. ______ v celkové částce ______ €.
Faktura byla splatná dne 26. 06.
Prosíme o prověření vašich účtů a uhrazení splatné částky nejpozději do 20. 07. 2008.
Byla-li platba již provedena, považujte prosím tento dopis za bezpředmětný.
S pozdravem
Heinrich Mann
vedoucí účtárny odběratelů
641
Download

Kontenauszug Erste Mahnung Vzory obchodních