Bor Bileşiklerinin Kullanım Alanları ve
Etki Mekanizmaları
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ
ANTALYA (19-22 Mart 2014)
BOR
Bor (B), metal ve ametal arası özellikler gösteren bir elementtir. Bor, doğada
elemental olarak bulunmaz; oksijen, karbon ve diğer elementler ile bileşikler
oluşturarak Borat adı verilen minareller olarak bulunurlar. Boratlar,
okyanuslar, tortul kayalar, kömür ve bazı topraklarda bulunurlar. Bor ve
boratların en önemli maden kaynakları kolemanit, üleksit, tinkal, kernit gibi
bor içeren minerallerin madenlerdir. Bu madenler en fazla Türkiye, ABD,
Arjantin, Şili, Rusya, Çin ve Peru da bulunmaktadır. Türkiye dünya bor
rezervinin 72%’sine sahip olduğu bilinmektedir.
CaB3O4 (OH)3 H2O
Kolemanit
NaCaB5O9 .8H2O
Üleksit
Na2B4O7.10 H2O
Tinkal
Na2[B4O6(OH)2]·3H2O
Kernit
BOR
Kullanım Alanları
Bor mineralleri, sanayide bir çok sektörde kullanılmaktadır.
Nükleer ve Savunma Sanayii:
• Bor karbür, olağanüstü sertliğinden (Mohs=9.36) dolayı tank zırhında ve kurşun
geçirmez yeleklerde kullanılmaktadır. Elmastan sonra bilinen en sert
malzemelerden biridir.
• Refrakter sektöründe,
• Balistik zırh,
• Bor karbür ile yüksek ısı üretmek mümkün olmasından dolayı havacılık
endüstrisinde roket itici yüksek enerjili jet yakıtı ve roket yakıtı,
• Bor nitrür, ultra-yüksek sıcaklığa dayanıklı süper-sert malzeme olarak roket
memelerinin üretimi,
• Borik metal (titanyum borür, borik çelik vb.) üretimi,
BOR
Kullanım Alanları
Cam sanayii
Bütün dünyada bor kullanımının %42’si cam endüstrisindedir.
Bor oksit, susuz boraks, borik asit gibi bor bileşikleri halinde veya boraks ya da
kolemanit gibi mineraller şeklinde cama katılır. Genleşmeyi düşürdüğünden ısıl
şoklara dayanımı artırır.
Tekstil cam elyafı plastik ve kompozitlerde kuvvetlendirici olarak kullanılır. Bor
tekstil cam elyafına, kolemanit minerali veya bor bileşiklerinden borik asit olarak
eklenir. Modern E-glass %6-10 oranında B2O3 içerir. Bor oksit cama kararlılık verir.
Cam elyaf kullanılan plastikler, otomotiv ve uçak sanayilerinde, çelik ve diğer
metalleri ikame etmeye başlamıştır. Otomobillerde borun kullanılması, arabaların
ağırlığını azaltmakta ve dolayısıyla yakıt tüketimini azaltmaktadır. Ayrıca, araçlarda
paslanmayı geciktirmektedir. Son yıllarda binalarda yalıtım amacıyla kullanılmaya
başlanmıştır.
Borosilikat Camlar: Bor bileşikleri camların çizilmeye ve asitlere karşı
dayanıklılığını artırır. Yansımayı, renk ve parlaklığı artırır. Cam tipine %0,5-23 bor
oksit bulunur.
BOR
Kullanım Alanları
• Seramik Sanayii
– Seramik sanayisinde bor mineralleri çoğunlukla seramik sırı ve porselen
emaye yapımında frit üretimi aşamasında kullanılmaktadır. Bor oksit, boraks,
boraks dekahidrat veya boraks pentahidrat %17-32 oranında hammaddeye
katılır.
– Boratlar, sırın parlaklığını artırarak, sırın viskozitesini ve yüzey gerilimini
düşürür. Sırın olgunlaşmasını hızlandırır ve düzgün bir yüzey oluşturur.
– Borat ilavesi mekanik dayanımı ve çizilmeye dayanımı artırır, kimyasallara
ve su şoklarına dayanıklılık sağlar.
– Emayeler, metallerin kaplanmasında kullanılır. Modern fritler %25 bor oksit
içerebilir. Borik asidin eklenmesi sırın daha düşük sıcaklıkta alt tabakaya
kaplanmasını ve yapışmasını sağlar.
– Fırın ve çamaşır makinası gibi beyaz eşyalar, alttaki metal yüzeyi
korozyondan korumak ve dekoratif görünüm vermek için emaye ile kaplanır.
– Emaye friti püskürtme, daldırma veya elektrostatik püskürtme ile uygulanır.
BOR
Kullanım Alanları
Deterjan ve Sabun Sanayii:
• Modern deterjanlar bir çok maddeden oluşur.
• Dünya deterjan endüstrisinde oksijen bazlı sodyum perborat ve sodyum
hipoklorit olmak üzere iki ana ağartıcı kullanılmaktadır.
• Ağartıcılar renkli toz ve sıvı deterjanlarda kullanılmaz.
• Klasik toz deterjanlarda %10- 25 sodyum perborat tetrahidrat bulunur.
• Perboratlar aktif oksijen taşır.
• ABD’de deterjanlarda klor bazlı ağartıcı kullanılmasına karsı çevresel baskı
artmaktadır. Bu yüzden beyaz çamaşır deterjanlarında perborat bazlı
ağartıcılara talep artmaktadır.
BOR
Kullanım Alanları
• İnşaat ve Çimento Sanayii:
– Borlu çimento, özellikle "beton yol" ve "baraj" inşaatında tercih ediliyor.
– Yüksek dayanım nedeniyle tünellerde, barajlarda ve beton yollarda, tüp
geçitlerde, köprülerde, nükleer enerji santrallerinin, güvenli olarak atık
depolanmasında, yüksek binaların inşasında kullanılır.
– Boratlar, değişik malzemelerde alev geciktirici olarak kullanılır. Boratlar
eriyerek malzemenin üzerini kaplar ve oksijenle alevin temasını keserek
alev almayı önler.
– Çinko boratlar PVA (polivinil asetat-polimer türü̈) polimerlerde alev
geciktiricidir.
– Çinko boratın, alümina hidratlar ile birlikte alev geciktirici olarak
kullanımı artmaktadır.
– Çinko boratlar, borik asit, boraks pentahidrat ve boraks dekahidrat gibi
çözünen boratlar selülozik malzemelerde işlenerek kullanılmaktadır.
BOR
Kullanım Alanları
• Enerji Sektörü:
– Bor ve bor bileşikleri, hidrojen depolama ve üretiminde
kullanılabilmektedir.
– Sodyum borhidrür yakıt pilleri için potansiyel yakıt konumundadır.
– Bor element halinde doğrudan araçlar için motor yakıtı veya motor yakıtı
katkı maddesi olarak da kullanılabilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
Hacimsel ve kütlesel olarak depolanabilecek hidrojen miktarı yüksektir.
Sodyum borhidrür çözeltisi yanıcı-patlayıcı değildir.
Hidrojen üretimi sadece katalizör varsa yapılır.
Hidrojen üretim hızı kontrol edilebilir.
Gaz halindeki yan ürün sadece su buharıdır.
Reaksiyon ürünleri çevre için zararsızdır
Katalizör ve sodyum metaborat tekrar kullanılır.
BOR
Kullanım Alanları
• Metalurji ve Makine Sanayii:
– Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz bir
sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayiinde koruyucu
bir cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak
kullanılmaktadır.
– Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayiinde kullanılmaktadır. Borik
asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kursun,
bakır, nikel gibi demir dışı metaller için elektrolit olarak
kullanılmaktadır.
– Alaşımlarda, özellikle çelik sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır
– Paslanmaz ve Alaşımlı Çelik, Kaynak Elektrotları, Refrakterler, Briket
Malzemeleri, Lehimleme, Döküm Malzemelerinde Katkı Maddesi
olarak, Kesiciler Kompozit Malzemeler, Zımpara ve Aşındırıcılar vb.
BOR
Kullanım Alanları
• Sağlık Sektörü:
– BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kanser tedavisinde
kullanılmaktadır. Özellikle; beyin kanserlerinin tedavisinde hasta
hücrelerin seçilerek imha edilmesi ve sağlıklı hücrelere zararının
minimum düzeyde olması nedeniyle tercih nedeni olabilmektedir.
•
–
–
–
–
–
BNCT’nin fiziksel temeli basittir. Nükleer reaksiyon temelinde ikili bileşenli bir sistemdir.
Kararlı bor izotopuna (10B), düşük enerjili veya termal nötronlar ışınlandığında Helyum-4 (4He)
(yani α partikülü) ve Lityum-7 (7Li) çekirdekleri meydana gelir. Bu yüksek enerji yüklü̈
parçacıklar çok uzağa hareket edemezler ve tümör hücresine tüm enerjilerini bırakırlar, böylece
direkt DNA’ya zarar vererek hücrelerin yeniden üremesine engel olurlar.
Prostat, karaciğer ve göğüs kanserine karşı antitümörojenik etkisi,
Yaraların iyileştirilmesi,
Kandaki antioksidan enzim aktivitelerinin arttırılması,
Ağır metal zehirlenmelerinin önlenmesinde,
Bağışıklık sisteminin aktive edilmesi üzerine olumlu etkileri
saptanmıştır.
BOR
Kullanım Alanları
Tarım:
•
•
•
•
•
•
Tarımda gübre olarak kullanılmaktadır (Mikro besleyici).
Tarımda bor kaynağı olarak en yaygın kullanılanlar borik asit, sodyum oktaborat,
boraks pentahidrat kullanılmaktadır.
Borun az bir miktarı bitkiler için gerekli olmasına rağmen yüksek miktarı toksiktir.
Bu toksiteden dolayı boratlar herbisit olarak kullanılabilir. Ancak selektif olmadığından
tarımda kullanımı sınırlıdır. Bu yüzden tarım dışı uygulamalarda, yabancı otların
kontrolünde kullanılır. .
Bor bileşikleri özellikle kınkanatlı böcekler için zehirlidir. Bu böcekler kerestelere zarar
verirler.
Bu amaçla borik asit ve boraks pentahidrat kullanılır. Bu işlem kerestede koku ve renk
değişimi yapmaz.
Biyolojik Sistemler için Önemi
• Bor bileşeni ayrıca meyve, sebze ve birçok gıdada doğal
olarak bulunmaktadır .
• Toprakta borun varlığı, bitkilerde hücre duvarının
sertleşmesine neden olması bitki gelişimi için gereklidir.
• Antimikrobiyal doğal bileşiklerin yapısında bulunuyor.
• Bor içeren doğal bazı antibiyotikler bilinmektedir,
Tartrolon, borofisin, boromisin ve aplasmomisin
BOR
İnsanlar için Önemi
Bazı bilim insanlarının daha önce yapmış oldukları çalışmalarda;
• Bor bileşiklerinin gerek günlük diyet ve gerekse mikro besin olarak düşük
dozlarda alınmasının insan sağlığına olumlu katkılar sağladığı
gözlemlenmiştir.
• İnsanlar için önerilen bor miktarı 1.2 mg B/gün (20 mg B/gün üst limit) dir.
• Belirtilen miktarlarda bor alımının, kemik ve kıkırdak gelişimi, vücut
kalsiyum miktarının korunmasında ,
•Bor’un insan yada memeli sistemlerinin fizyolojisinde ki rolü bilinmemektedir.
BOR
İnsanlar için Önemi
Borun memeli hücresine pasif difüzyonla geçtiği düşünülürken,
2004’te yapılan çalışmayla (Park et al., 2004) Na+-coupled
borate transporterının (NaBC1) B sodyum varlığında spesifik
olarak hücre içerisine alındığı ispatlanmıştır
BOR
Toksikolojisi
Bor bileşiklerinin yüksek dozlarda ve uzun süreli alımının tüm
canlı türlerinde toksik etkiye sebep olduğu yapılan deneysel
çalışmalarla ispatlanmıştır.
Bor kaynaklı en önemli kronik toksisiteler gelişimsel
(kardiyovasküler, merkezi sinir, vb.) ve üreme sistemlerinde
gözlemlenmiştir.
Bor kaynaklı toksisitelerin insanlar üzerindeki etkilerinin
tahmini için model hayvanlar üzerinde çeşitli toksisite testleri
yapılmıştır.
BOR
Toksikolojisi
• Ağız yoluyla 9 hafta boyunca borik asit verilen sıçanlarda sperm
üretiminin 26 ve 38 mg BE/kg/gün dozlarında inhibe olduğu, 52 ve
68 mg BE/kg/gün dozlarında ise testis dokularında atrofi
gerçekleştiği gözlenmiştir
• Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, borik asit ve inorganik bor
tuzlarının bir çok hayvan türü üzerindeki toksikolojik etkileri
detaylı incelenmiş ve rapor edilmiştir.
• Akut, subkronik, kronik toksikoloji, genotoksikoloji, kanserojenik, mutajenik,
allerjik, üreme ve gelişim toksikoloji, endokrin toksikolojisi incelenmiştir.
• Borik asit ve Bor içeren bileşiklerin genotoksik, kanserojenik, mutajenik,
allerjik ve endokrin distruptor olmadığı belirlenmiştir.
• LD50:1.4-70 mg BE/kg bw/gün ; 26 mg BE/kg bw/gün üreme ve gelişim
toksiksisitesinin tesbit edildiği doz.
• 220-257mg BE/kg bw/gün, üremenin olmadığı doz olarak belirlenmiştir.
Yeditepe Üniversitesi
BOREN Yetkinlik Merkezi
•Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik
Bölümü 2012 yılı itibariyle Biyolojik Bilimler Alanında
BOREN yetkinlik merkezi olarak onay almıştır.
•Biyolojik bilimler alanında her türlü bor bileşikleri ile ilgili yeni ürün ve
teknolojilerin geliştirilmesi
•Bor bileşiklerinin kullanıldığı yeni uygulama alanlarının belirlenmesi
•Bor ürün ve teknolojileri için servis hizmeti verilmesi
•Bor ile ilgili stratejik önemi olan güdümlü projelerin BOREN adına
yürütülmesi
•Yetkinlik merkezinde yürütülecek projeler, öneri olarak hazırlanıp
BOREN’e sunulur,
•Değerlendirme süreçleri tamalandıktan sonra desteklenenler projeler
yürütülür.
Yeditepe Üniversitesi
Bor Çalışmaları ve Geliştirilen
Ürünler
•Tarım
•Pestisit, Herbisit, Biyogübre
•Sağlık
•Yara iyileştirici krem, Antimikrobiyal Jel
•Obesity, Ostioporasis
•Kanser, cryoperservasyon medium
•Yara bandı ve bandajı
•Antimikrobiyal Yapı Malzemeleri
•Boya, Çimento, Alçı, Seramik, Derz, Plastik ürünleri
•Tekstil Ürünleri,
•Hijyenik
•Ped, tampon, yetişkin bezi
Antimikrobiyal Plastik
Antimikrobiyal Plastik
Çimento
Antimikrobiyal Alçı
ANTİVİRAL
FORMÜLASYONLAR
BOR BİLEŞİKLERİNİN
Biyolojik Önemi
•Yeditepe Üniversitesinde yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında
kullanılan bor bileşiklerinin (borik asit, sodyum borat (sodyum tetra
ve pentaborat), potasyum borat ve çinko borat,
•Farklı bor bileşiklerinin fare ve sıçanlar üzerindeki biyolojik etkilerinin
moleküler mekanizmaları icelenecektir.
•Hücre proliferasyon, apoptosis ve enflamasyon, hücre membran içeriği,
antioksidant enzimlerinin ifadesi, karaciğer enzimleri, sex hormonların ve
insülin üretim seviyesi ve dengesi, kan ve dokulardaki iyon dengesi (Ca,
Mg, P vb.), kalsiyum metabolizması moleküler seviyede aydınlatılacaktır.
Borun Fibroblast hücrelerine karşı
Gen düzeyindeki etkileri
Apoptotik markerlar
Borun oksidatif enzim aktivitesi
üzerine olan etkileri
Glutatyon peroksidaz
• Organizmayı oksidatif hasardan korur
2GSH + H2O2 → GS–SG + 2H2O
GS–SG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+.
Endirekt metot; NADPH oksidasyonuna bağlı
Süperoksit dismutaz
Oksijene maruz kalan bütün hücrelerde antioksidan olarak görev yapan önemli
bir enzimdir.
M(n+1)+-SOD + O2− → Mn+-SOD + O2
Mn+-SOD + O2− + 2H+ → M(n+1)+-SOD + H2O2.
where M = Cu (n=1) ; Mn (n=2) ; Fe (n=2) ; Ni (n=2).
Bu enzim eksikliğinde ve ya düşük aktivitesinde DNA hasarı ve bunun sonucu olarak
ciddi bir kanserleşme ihtimali doğmaktadır.
NBT (nitroblue tetrazolium=NBT)
formazan kristallerini ölçen endirekt metot
Malondialdehid (MDA)
Poliansature fatty asitlerin peroksidasyonunun son ürün olan MDA, DNA da
mutasyonların oluşmasına ve hücre zarı parçalanmasına sebebiyet verir.
Genotoksik etkisinin varlığı ispatlanmış olup, servikal, melanom, meme ve göğüs
Kanserinde, tip 2 diyabet, nöropati, nefropati ve siroz gibi bir çok hastalıkta yüksek
seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Bora maruz bırakılan hücrelerdeki
MDA seviyesi
Kromozom Anormallik Testi
Kontrol
X
3lü
Yara iyileştirici Özellikleri
SCRATCH (Çizik) testi Sonuçları
120
co culture scratch
100
80
c
60
nab
üçlü
40
20
0
0-12H
0-24H
12-24H
0h
c
12h
0h
nab
12h
0h
üçlü
12h
Control
Hydrogel
T-Gel
Vit E
Day 0
% Wound Area
Effect of T-Gel on Excision Animal Model of Wound Healing (Nur Ekimci)
120
Control
100
Hydrogel
T-Gel
80
Vit E
60
40
20
Day 2
0
2
4
6
7
Days
Figure 1. Wound healing progress by days respect to
applied product
50
Day 4
45
Day 6
% Wound Area
40
35
*
30
25
#
20
15
Day 7
10
5
0
Figure 3. Macroscopic wound images of rats with respect to applied product
Control
Gel
T-Gel
Vitamin E
Figure 2. Wound areas respect to the product on day
7th
In vivo Deneyler
Rat Excisional Wound Model
Control
Hydrogel
T-Gel
Vit E
Day 0
% Wound Area
Effect of T-Gel on Excision Animal Model of Wound Healing
120
Control
100
Hydrogel
T-Gel
80
Vit E
60
40
20
Day 2
0
2
4
6
7
Days
Figure 1. Wound healing progress by days respect to
applied product
50
Day 4
45
Day 6
% Wound Area
40
35
*
30
25
#
20
15
Day 7
10
5
0
Figure 3. Macroscopic wound images of rats with respect to applied product
Control
Gel
T-Gel
Vitamin E
Figure 2. Wound areas respect to the product on day
7th
Aspergillus niger
%3 NaB
+ %2 F68
+ %2 F127
Candida albicans
%3 NaB
+ %2 F68
+ %2 F127
Staphylococcus aureus
%3 NaB
+ %2 F68
+ %2 F127
Escherichia coli
%3 NaB
+ %2 F68
+ %2 F127
Ayakta Şeker Yarası
1 Gün
4 Gün
2 Gün
5 Gün
3 Gün
6 Gün
8. Gün
10. Gün
Ayakta Şeker Yarası
9. Gün
11. Gün
Ayakta Şeker Yarası
12. Gün
14. Gün
13 Gün
15. Gün
Ayakta Şeker Yarası
16 Gün
20 Gün
10 NOLU HASTA… RADYOTERAPİNİN 5. HAFTASI…
(PLASEBO GRUBU)
6 NOLU HASTA… RADYOTERAPİNİN 6. HAFTASI…
PLASEBO GRUBU
11 NOLU HASTA… RADYOTERAPİNİN 6.
HAFTASI… PLASEBO GRUBU
27 NOLU HASTA… … RADYOTERAPİNİN
6.HAFTASI… BOR KATKILI JEL
29 NOLU HASTA… RADYOTERAPİNİN 5.
HAFTASI…
BOR KATKILI JEL
Not: Bu hastanın karın bölgesinde ortada ve dış yanda bulunan yaralar ameliyat
sonrasındaki pansumanlar sırasında oluşan yara flasterlerine bağlı olarak gelişen
alerjik reaksiyona bağlıdır.
BOR KATKILI JEL/KONTROL (ULTRASON) JELİ
Kök hücrelerin Osteojenik ve
Odontojenik Farklılaşmasında Bor
kullanımı
Col I
c
kb
nab
com
Osteocalcin
c
kb
nab
com
ALP aktivitesi
mRNA analizleri (Dentin
sialophosphoprotein)
1,20E+00
COL1A
1,00E+00
8,00E-01
6,00E-01
4,00E-01
2,00E-01
0,00E+00
NaB
BK
NaBK
PC
NC
Borun Anjiyogenez üzerine olan
etkileri
Chick Chorioallantoic
Membrane (CAM) Assay
Ex ovo
Negatif Kontrol
Pozitif Kontrol (bFGF)
Bor Uygulaması
Bor Uygulaması
In ovo
Rat Aortic Ring Assay
Negatif Kontrol
Negatif Kontrol
Bor Uygulaması
Bor Uygulaması
Tüp Formasyon Testi
Negatif Kontrol
Negatif Kontrol
Bor Uygulaması
Bor Uygulaması
Bor içeren Dondurma Besiyeri
Borun dişten elde edilmiş kök hücrelerin DMSO
miktarının düşürülerek uzun ve kısa dönem
dondurulması üzerine olan etkileri araştırıldı.
Canlılık analizlerinin yanı sıra, kök hücreler
yüzey proteinleri ve farklılaşma kapasiteleri
açısından incelendi
Cell viability results of thawed cells. NaB increased the cell
viability after cryopreservation. FT: Freeze-Thaw, C:
Control-10% Me2SO supplementation, NaB: 20µg NaB and
5% Me2SO supplementation, C (5): 5% Me2SO
supplementation.
Comparison of mRNA expression levels of
differentiation marker genes. mRNA levels of
(A) Col I, (B) Col II, (C) FABP4.
Determination of odontogenic differentiation: (a) ALP activity of (b)
immunocytochemistry staining of cells with COL1A, Amelogenin and
DMP 1 markers. (c) von Kossa staining of cells. (d) qReal Time PCR
showed mRNA levels of COL1A, DMP 1, AMBN and DSPP genes.
NaB; NaB and odontogenic differentiation medium treated group. PC;
only odontogenic differentiation medium treated group. NC; hTGSCs. #
indicates compartment with PC, * indicates compartment with NC.
(#,*p<0.05)
Determination of osteogenic differentiation: (a) ALP activity of (b)
immunocytochemistry staining of cells with COL1A and OCN
markers. (c) von Kossa staining of cells. (d) qReal Time PCR
showed mRNA levels of COL1A and ON genes. NaB; NaB and
odontogenic differentiation medium treated group. PC; only
odontogenic differentiation medium treated group. NC; hTGSCs.
# indicates compartment with PC, * indicates compartment with
NC. (#,*p<0.05)
Borun kondrogenesis üzerine olan
etkileri
Gen anlatımı seviyeleri
2000
Collagen Type 2
600
Aggrecan
1800
500
1600
1400
400
1200
1000
300
800
200
600
400
100
200
0
0
NC
PC
NaB
NC
PC
NaB
Kondrojenik genler
0,3
SOX9
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
NC
PC
NaB
Kondrojenik ICC
Kollajen tip 2
Alcian Blue Boyaması
Borun adipojenik farklılaşmaya
olan etkisi
1,20E+02
Adipogenic
gamma PPAR
1,20E+02
Adiponectin
1,00E+02
1,00E+02
8,00E+01
8,00E+01
6,00E+01
6,00E+01
4,00E+01
4,00E+01
2,00E+01
2,00E+01
0,00E+00
NaB
PC
NC
0,00E+00
NaB
1,20E+02
LPL
1,20E+02
1,00E+02
1,00E+02
8,00E+01
8,00E+01
6,00E+01
6,00E+01
4,00E+01
4,00E+01
2,00E+01
2,00E+01
0,00E+00
PC
NC
alpha P2
0,00E+00
NaB
PC
NC
NaB
PC
NC
Adipojenic ICC
FAB-4: Fatty acid binding protein 4
1000µg/ml Borik asit
50µg/ml Borik asit
Kontrol
1000µg/ml Sodyum borat
50µg/ml Sodyum borat
Kontrol
Borun pre-adiposit hücrelerin apoptotik ve nekrtoik hücre sayısına olan etkileri
Borun pre-adipositlerin hücre döngüsüne olan etkileri
Kalsiyum Metabolizması
&
Kan Pıhtılaşması
G&B-2007
G&B-2013
TEŞEKKÜRLER
Download

Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN