Občanské sdružení ANABELL ... pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy
PROGRAM KONFERENCE
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A PROSTŘEDÍ ŠKOLY
11. února 2011, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
8:00 – 9:00
Registrace účastníků
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
9:00 – 9:15
Zahájení konference – přivítání účastníků, úvodní slovo
a představení projektu Podpora profesionální prevence
doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková
předsedkyně Rady sdružení a ředitelka Občanského sdružení Anabell
Kristina Čadeni, Mgr. Lucie Mucalová
Občanské sdružení Anabell
PŘÍSPĚVKY ODBORNÍKŮ
9:15 – 9:35
9:35 – 10:35
10:35 – 10:50
10:50 – 11:15
11:15 – 12:15
9:00 – 9:15 hod., posluchárna č. 50
9:15 – 12:15 hod., posluchárna č. 50
Jak porucha příjmu potravy „zasahuje“ v rodině i mimo ni (případová kazuistika)
MUDr. Taťjana Horká
psychiatrička a psychoterapeutka pro děti i dospělé, Psychoprofi s.r.o.
Nejzávažnější tělesné důsledky mentální anorexie a bulimie
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
Interní a nutriční konziliář - vedoucí lékařka interní ambulance
Poradny pro poruchy metabolismu a výživy, FN Brno-Bohunice
Michaela Hamrová
nutriční terapeutka, úsek ošetřovatelské péče FN u sv. Anny v Brně
Škola a poruchy příjmu potravy – výsledky vybraných výzkumných šetření
PhDr. Mgr. Lenka Procházková
asistentka na katedře Výchovy ke zdraví, PdF MU
Přestávka
Poruchy příjmu potravy v procesu separace aneb Jak z pelíšku ven
PhDr. Ludmila Chválová Trapková
klinická psycholožka, rodinná a systemická terapeutka, Ordinace klinické psychologie
a psychoterapie Praha, Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec
MUDr. Vladislav Chvála
lékař-sexuolog, rodinný a systemický terapeut,
Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Liberec
12:15 - 13:15 Oběd
PŘÍSPĚVKY ODBORNÍKŮ
13:15 - 13:55
13:55 - 14:15
13:15 – 14:15 hod., posluchárna č. 50
Užití teorie mentalizace v psychoterapii poruch příjmu potravy v adolescenci
doc. PhDr. Jana Kocourková
dětská psycholožka a psychoterapeutka, PK II. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
dětský psychiatr, PK II. LF UK a FN Motol, Praha
Na co se zaměřit při léčbě poruch příjmu potravy?
PhDr. František David Krch, Ph.D.
psychoterapeut, PK 1. LF UK a VFN Praha
14:15 - 14:45 Přestávka
Občanské sdružení ANABELL ... pomoc a podpora osobám s poruchami příjmu potravy
PROGRAM KONFERENCE
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A PROSTŘEDÍ ŠKOLY
11. února 2011, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
WORKSHOPY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14:45 – 16:15 hod.
Prevence poruch příjmu potravy - jak pomoci dětem zlepšit vztah k vlastnímu tělu (učebna č. 3)
Mgr. Jan Kulhánek
klinický psycholog, psychoterapeut, Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Práce s tělem v terapii poruch příjmu potravy (učebna č. 5)
Mgr. Monika Růžičková
psychoterapeutka a lektorka, Občanské sdružení Anabell
Zásady vyvážené stravy a metodická pomůcka Potravinový talíř (učebna č. 6)
Bc. Věra Křížová
nutriční terapeutka a lektorka, Občanské sdružení Anabell
Komunikační rizika naší doby (učebna č. 10)
Mgr. Tomáš Hruška
speciální pedagog, lektor, Partner Area Manager, Vodafone
Rozvoj emoční inteligence u žáků – praktická cvičení (učebna č. 11)
Mgr. Lucie Mucalová
pedagožka na ZŠ, koordinátorka projektu a vedoucí Klubu Anabell, Občanské sdružení Anabell
Promítání dokumentárního filmu s problematikou poruch příjmu potravy „Chci být štíhlá“ a premiéra
autorského dokumentárního filmu O. s. Anabell, moderovaná beseda s pracovníky Občanského sdružení
Anabell (posluchárna č. 50)
ZÁVĚR
16:15 – 16:30 hod., posluchárna č. 50
Zakončení konference, rozloučení
PhDr. Eva Machourková
n Programem konference vás bude provázet PhDr. Eva Machourková.
n V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na naše asistentky, které poznáte na základě visačky s logem Občanského sdružení Anabell.
n Program může být z organizačních nebo provozních důvodů během konference pozměněn nebo upraven. Budete včas informováni.
n Během konference bude zajištěno občerstvení. Oběd není organizátory hrazen.
n Další informace naleznete na stránkách www.anabell.cz nebo se obracejte na koordinátorku projektu Mgr. Lucii
Mucalovou, [email protected], tel. 725 104 887.
n Kapacita jednotlivých workshopů je 20 účastníků, prosím nahlaste se v den konference nejpozději do 12:00
u registrace.
n Po celou dobu konání konference budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou sloužit k propagaci
a archivaci projektu PPP (Podpora profesionální prevence).
Konference je realizována v rámci projektu PPP (Podpora profesionální prevence).
Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Download

Program_konferenceppp_11022011.pdf