KROHNE INOR
Měření teploty
od roku 1939
Standardní výrobní program
Přehled měřicích přístrojů a systémů firmy KROHNE
Obsah
Ochranné známky KROHNE
použité v této brožuře:
KROHNE
AST
CalSys
CARGOMASTER
Configure it
EcoMATE
KROHNE Care
OPTIBATCH
OPTIFLEX
OPTIFLUX
OPTIMASS
OPTISONIC
OPTISOUND
OPTISWIRL
OPTISWITCH
OPTIWAVE
WATERFLUX
Ochranné známky
jiných vlastníků:
Amphenol
FDT Group
FOUNDATION fieldbus
HART
HASTELLOY
Metaglas
PACTware
PROFIBUS
VARINLINE
3
Profil společnosti
4
Globální působnost
5
KROHNE CZ, spol. s r.o.
6-17
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
16-17
Průtokoměry a proudoznaky
Magneticko-indukční průtokoměry
Hmotnostní průtokoměry
Ultrazvukové průtokoměry
Plováčkové průtokoměry
Vírové průtokoměry
Mechanické a magneticko-indukční proudoznaky
18-29
20-21
22-23
24-25
26-27
26-27
26-27
28-29
28-29
28-29
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Radarové hladinoměry na principu FMCW
Vedené radarové (TDR) hladinoměry
Ultrazvukové hladinoměry
Obtokové plovákové stavoznaky
Vztlakové hladinoměry
Potenciometrické hladinoměry
Vibrační mezní spínače
Vodivostní mezní spínače
Magneticko-indukční mezní spínače
30-35
32-33
34-35
Teploměry
Snímače teploty
Převodníky teploty
36-45
38-39
40-41
42-43
42-43
44-45
Analyzátory
Analyzátory s integrovaným převodníkem
Analyzátory pro vodní hospodářství
Analyzátory pro odpadní vody
Analyzátory pro hygienické aplikace
Analyzátory pro potravinářství
46-47
Komunikační technologie
48-49
Výrobky a systémy pro petrochemický průmysl
50-51
Měřicí systémy pro námořní přepravu
52-53
Služby firmy KROHNE
54-55
Kalibrace
Profil společnosti
Firma KROHNE je předním světovým výrobcem a dodavatelem přístrojů
a řešení pro průmyslové procesy.
Od svého založení v roce 1921 stále rostla až do nynější globální podoby.
V současné době zaměstnává více než 3000 osob.
Naším cílem je vždy splnit nebo i překonat potřeby a očekávání každého
zákazníka tím, že:
•• poskytujeme moderní, spolehlivé a velmi kvalitní přístroje a služby
•• zaměstnáváme kvalifikované a motivované pracovníky
•• nasloucháme potřebám našich zákazníků a reagujeme na ně
•• udržujeme dlouhodobé vztahy s našimi obchodními partnery.
Z hlediska průmyslového měření jsou naše odborné znalosti jedinečné,
a to nejen pro standardní aplikace, ale i pro ty náročné, které vyžadují
individuální přístup.
Hovořte s námi o svých problémech. S potěšením vám sdělíme podrobnosti o tom, co vše můžeme nabídnout.
4
Globální působnost
Globální působnost
Pro společnosti s celosvětovovu působností je důležité najít kontaktní osoby tam, kde je potřebují. Firma KROHNE má 15 výrobních závodů, vlastní
43 společností a společných podniků a spolupracuje s 55 výhradními zástupci
po celém světě. To znamená, že můžete naše pracovníky kontaktovat tam, kde
je právě potřebujete.
Kontakty najdete na www.krohne.com
• Výrobní závody:
• Prodejní společnosti nebo
zástupci
Spolupráce s lidmi jako Vy nám umožňuje získat množství zkušeností a
znalostí o aplikacích.
To znamená, že víme, co dělat, když potřebujete měření v aplikaci, pro kterou
zatím neexistuje řešení. Vždy provedeme analýzu problému a najdeme způsob, jak se s ním vypořádat. Naše schopnost nacházet stále nová řešení je
velmi dobrým důvodem, proč nám zákazníci na celém světě důvěřují.
Průmyslová odvětví, ve kterých působíme, jsou následující:
•• Chemie a petrochemie
•• Potravinářství
•• Vytápění, chlazení & klimatizace (HVAC)
•• Výroba a zpracování kovů
•• Námořní přeprava
•• Těžba a úprava nerostů a rud
•• Těžba, zpracování a přeprava ropy a plynu
•• Farmacie
•• Výroba elektrické
energie
•• Výroba papíru a
celulózy
•• Voda & odpadní vody
KROHNE CZ, spol. s r.o.
KROHNE CZ, spol. s r.o.
Společnost KROHNE CZ, spol. s r.o. je stoprocentní
dceřinou společností firmy KROHNE Messtechnik
GmbH a byla založena v roce 1997.
Společnost KROHNE CZ, spol. s r.o. dodává celý
sortiment měřicích přístrojů, systémů a doplňků firmy
KROHNE, poskytuje technickou podporu při projektování a uvádění do provozu a zajišťuje záruční a
pozáruční servis. Firma rovněž provádí školení
pracovníků montážních firem a pracovníků údržby
koncových uživatelů, zpracovává dokumentaci
k přístrojům v češtině a zajišťuje veškeré certifikáty a
povolení pro provoz přístrojů KROHNE v České
republice.
Sídlo společnosti KROHNE CZ, spol. s r.o. je v Brně,
kde je rovněž umístěno servisní středisko se skladem
náhradních dílů. Další technické kanceláře se
nacházejí v Praze a v Ostravě, čímž je zajištěna rychlá
reakce na aktuální potřeby zákazníků.
Působíme ve všech průmyslových odvětvích v České
republice, zejména v chemii, hutnictví, energetice,
potravinářství, strojírenství, vodním hospodářství a v
papírenském průmyslu.
Sídlo společnosti KROHNE CZ v Brně
Sídlo společnosti KROHNE CZ v Brně:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Opavská 801/8a
639 00 Brno
Tel.: +420 545 220 092
Fax: +420 545 220 093
[email protected]
cz.krohne.com
Pracoviště Praha:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Žateckých 22
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 854-5
Fax: +420 261 222 856
[email protected]
Pracoviště Ostrava:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Koláčkova 12/612
724 00 Ostrava - Stará Bělá
Tel.: +420 596 714 004
Fax: +420 596 714 187
[email protected]
5
Průtokoměry a proudoznaky
Magneticko-indukční průtokoměry · Hmotnostní průtokoměry · Ultrazvukové
průtokoměry · Plováčkové průtokoměry · Vírové průtokoměry · Proudoznaky
Průtokoměry a proudoznaky
Stále na špičce:
Průtokoměry a proudoznaky
Firma KROHNE nabízí komplexní sortiment prvotřídních průtokoměrů:
•• Každý průtokoměr je kalibrován metodou přímého srovnávání objemů
•• Vlastníme více než 1000 patentů
týkajících se průtokoměrů
•• Všechny průtokoměry mají potřebná
schválení a certifikáty
Naše průtokoměry se používají ve všech
průmyslových odvětvích po celém světě.
Získané odborné znalosti a rozsáhlé
provozní zkušenosti s různými typy médií a
chováním přístrojů ve skutečných provozních podmínkách tvoří přidanou hodnotu
každého průtokoměru, který si koupíte.
Jsme schopni zvládnou běžné aplikace
stejně jako poradit si s náročnými úkoly
a složitými problémy, které před nás
postavíte.
Díky vynikající opakovatelnosti a přesnosti
jsou naše průtokoměry používány jako etalony na běžných kalibračních tratích v národních metrologických laboratořích jako
jsou např. PTB (Německo), NMi/EuroLoop
(Holandsko) a NMiJ (Japonsko).
Více než 90 let zkušeností:
1921
Ludwig KROHNE začíná v Duisburgu v Německu vyrábět
plováčkové průtokoměry pro
měření průtoku plynů a kapalin.
1952
Na trh je uveden první magneticko-indukční průtokoměr pro
průmyslové měření.
1981
První magneticko-indukční
průtokoměr s měřicí trubicí
z keramiky se zatavenými
platinovými elektrodami.
1994
První Coriolisův průtokoměr
s přímou měřicí trubicí.
1996
První ultrazvukový průtokoměr
pro fakturační měření kapalin na
světě.
2006
První vírový průtokoměr s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací.
2008
ALTOSONIC V12, první 12kanálový
ultrazvukový průtokoměr pro
plyny s kompenzací a diagnostickými funkcemi.
2010
Magneticko-indukční průtokoměr
WATERFLUX s čtyřhranným
průřezem umožňuje montáž bez
přímých úseků před a za snímačem.
7
Modulární řada výrobků
Převodníky
IFC 050 C
IFC 050 W
Jednoduché aplikace Montáž na zeď
(S/bez displeje)
(S/bez displeje)
IFC 100 W
Montáž na zeď
IFC 100 C
Standardní
aplikace
IFC 300 C
Všeobecné použití
IFC 300 F
Montáž na
konzolu
IFC 300 R
Montáž do rámu
IFC 300 W
Montáž na zeď
Snímače průtoku
OPTIFLUX 1000
Mezipřírubové
provedení (sendvič)
pro kompaktní
instalace
OPTIFLUX 2000
Základní řešení pro
vodní hospodářství a
odpadní vody
WATERFLUX 3000
Řešení pro měření
malých i velkých průtoků
bez uklidňovacích délek
před a za snímačem
OPTIFLUX 4000
Standardní řešení
pro průmyslové
použití
OPTIFLUX 5000 FL
Keramická měřicí
trubice pro maximální
přesnost a odolnost
vůči abrazi
OPTIFLUX 6000
Řešení pro
potravinářství a
farmacii
Speciální přístroje
OPTIFLUX 4040 C
S 2vodičovým
připojením
OPTIFLUX 7300 C
s přírubami
S bezkontaktními
kapacitními elektrodami
a keramickou výstelkou
TIDALFLUX 2300 F
Částečně zaplněná
potrubí, Ex zóna 1
BATCHFLUX 5500
Pro objemové
plnicí stroje
v potravinářství
WATERFLUX 3070 C
Kompaktní provedení s
krytím IP68
WATERFLUX 3070 F
Snímač pro uložení do země bez šachtice
(krytí IP68 plus speciální ochranný nátěr)
Vodoměry napájené z baterie
WATERFLUX 3070 C
Kompaktní provedení
Průtokoměry a proudoznaky
9
Magneticko-indukční průtokoměry
Princip měření magneticko-indukčních průtokoměrů
je založen na Faradayově zákonu eletromagnetické indukce. Mohou měřit objemový průtok všech elektricky vodivých kapalných médií, dokonce i kapalin s nízkou vodivostí.
Typické aplikace:
•• Vodní hospodářství: fakturační měření, distribuční
sítě, jímání vody, detekce netěsností
•• Odpadní vody: odvádění a čištění odpadních vod,
měření kalů
•• Potravinářský průmysl: míchání, dávkování a plnění
nápojů v hygienických aplikacích, plnicí stroje
•• Chemický průmysl: měření kyselin a hydroxidů,
dávkování, měření abrazivních a žíravých médií
•• Výroba papíru a celulózy: měření celulózy, kaší,
kalů, žíravin, mořidel, přísad, bělidel a barviv
•• Těžební a kovozpracující průmysl: kapaliny s vysokým obsahem pevných částic (např. rudy)
Charakteristika:
•• Minimální nebo žádné uklidňovací délky
•• Všechny průtokoměry firmy
KROHNE jsou kalibrovány metodou
přímého srovnávání objemů
•• Různé materiály výstelky, vhodné pro
pitnou vodu, odpadní vodu, chemikálie,
čisticí roztoky, kašovitá média
•• Vhodné pro měření v obchodním styku
•• Měření nezávisí na rychlostním profilu
•• Na přání s výstelkami odolávajícími
korozi a abrazi
•• Snímače s keramickou měřicí trubicí
nebo výstelkou v přírubovém a mezipřírubovém provedení, také s bezkontaktními elektrodami (kapacitní
průtokoměr)
•• Speciální snímače pro částečně
zaplněná potrubí
•• Varianta s virtuální referencí: zemnicí
kroužky ani zemnicí elektrody nejsou
zapotřebí
OPTIFLUX 4300 ve filtrační stanici městské vodárny
•• Měření elektrické vodivosti lze použít
pro detekci změny média
•• Pro vysoký obsah bublin plynu nebo
pevných částic a pulzující průtoky
•• Spolehlivé měření i při rychlých
změnách vlastností média (pH)
•• Stabilita nuly bez ohledu na změny
vlastností měřeného média
•• Jmenovité světlosti DN 2,5 až 3000
•• 3x100%ní diagnostika (diagnostika
aplikace a přístroje, test procesu
měření) překračuje požadavky NAMUR
10
Průtokoměry a proudoznaky
Charakteristika:
•• Výsledky měření nejsou ovlivněny
způsobem montáže (mohou být
namontovány téměř v libovolné
poloze, nevyžadují žádné uklidňovací
délky) ani okolním prostředím, např.
vibracemi
•• Pro měření v obchodním styku jsou
schváleny přístroje s přímou měřicí
trubicí, a to v nejvyšší třídě přesnosti 0,3 podle OIML R117 / MID
•• Měření průtoků od 0,0003 do 2300 t/h
•• Minimální tlaková ztráta u přístrojů
s přímou měřicí trubicí: snížení příkonu čerpadel
•• Vysoká přesnost měření hustoty, není
ovlivněna druhem měřeného média
•• Vhodné i pro velmi viskózní média,
nehomogenní směsi, média s obsahem pevných částic nebo bublin plynu
•• Modulární provedení urychluje a
usnadňuje výměnu elektroniky a/
nebo snímače
•• Samovolné vyprazdňování a snadné
čištění
•• OPTIMASS 7000 je vhodný i pro velmi
citlivá média a média vyžadující při
měření malé rychlosti proudění
•• Různé materiálové provedení částí
ve styku s měřeným médiem
(např. žíravými kapalinami): titan,
korozivzdorná ocel, HASTELLOY®,
tantal, duplex & super duplex
•• Varianty vnějšího tlakuvzdorného
pouzdra pro tlaky až do
100 bar/1450 psi
(OPTIMASS 2000 do 150 bar/2176 psi)
•• Dávkovací systémy na klíč
Hmotnostní průtokoměry
Funkce hmotnostního průtokoměru je založena na
Coriolisově principu. Umožňuje přímé měření hmotnostního průtoku, hustoty a teploty kapalin a plynů, a
rovněž výpočet objemového průtoku a hmotnostní nebo
objemové koncentrace, to vše jediným přístrojem.
Typické aplikace:
•• Chemie: měření koncentrace nebo hustoty, plnění
tankerů, dávkování do reaktorů, krakování uhlovodíků, měření agresivních, abrazivních i viskózních
médií nebo médií s neznámým složením
•• Potravinářství: plnicí stroje, měření ve stupních Brix,
měření průtoku, hustoty a měrné hustoty, dávkování
aditiv
•• Farmacie: výroba směsí, dávkování a plnění,
extrakce rozpouštědly, měření destilované vody
•• Voda a odpadní voda: dávkování flokulantu, průtok
kalu a měření hustoty
•• Papír a celulóza: papírovina, buničina, aditiva,
bělidla, barviva
•• Ropa a plyn: měřicí sestavy, měření hustoty v obtoku,
výdejní stojany CNG/LPG, detekce netěsností,
měření v obchodním styku (nakládka tankerů,
zásobníky paliva a doprava produktovody)
OPTIMASS 2000 – minimální montážní rozměry
Modulární řada výrobků
Převodníky
MFC 300 C/MFC 400 C
Všeobecné použití
MFC 300 F/MFC 400 F
Montáž na konzolu
MFC 300 W
Montáž na zeď
MFC 300 R
Montáž do rámu
MFC 010
Převodník s výstupem Modbus pro
aplikace OEM
Snímače průtoku
OPTIMASS 1000
Standardní přístroj s vynikajícím poměrem výkon/cena
OPTIMASS 3000
Vhodný pro velmi malé průtoky
OPTIMASS 2000
Specialista pro fakturační
měření velkých průtoků
OPTIMASS 6000
Standardní výkonný
přístroj pro průmyslové
použití
OPTIMASS 7000
Sofistikované řešení
s přímou měřicí trubicí
Speciální přístroje
OPTIGAS 4010
Speciální provedení pro výdejní
stojany kapalných plynů
OPTIBATCH 4011
Speciální provedení pro lineární
a rotační plnicí stroje
Provozní měřidla
OPTISONIC 7300 C
Univerzální 2kanálový průtokoměr
pro technické plyny vestavěný do
potrubí
OPTISONIC 7300 C pro bioplyn
Ultrazvukový průtokoměr pro
měření bioplynu s přímým
měřením obsahu metanu
UFM 3030 C
Univerzální 3kanálový průtokoměr pro kapaliny vestavěný do
potrubí
OPTISONIC 3400 C
Tříkanálový ultrazvukový průtokoměr
pro kapaliny s vyšším rozsahem pracovních teplot a pro vysoké viskozity
OPTISONIC 6300 W
Přizpůsobivý příložný průtokoměr
pro průmyslové použití
UFM 530 HT
Robustní 2kanálový vysokoteplotní
průtokoměr pro extrémní provozní
podmínky
OPTISONIC 6300 P
Přenosný příložný průtokoměr
napájený z baterie
Měření v obchodním styku
ALTOSONIC III
Ekonomický 3kanálový průtokoměr
pro měření lehkých kapalných
uhlovodíků
ALTOSONIC V12
12kanálový průtokoměr pro
měření plynů v obchodním styku
ALTOSONIC V
5kanálový průtokoměr pro měření
ropy a ropných produktů v obchodním styku
Průtokoměry a proudoznaky
13
Měření technických plynů průtokoměrem OPTISONIC 7300
Charakteristika:
Ultrazvukové průtokoměry
Ultrazvukové průtokoměry pro plyny a kapaliny
využívají metodu měření doby průchodu.
•• Kompletní řada průtokoměrů pro
měření kapalin, plynů a páry
•• Vysoká přesnost a opakovatelnost
nezávislá na vlastnostech měřeného
média jako jsou viskozita, teplota,
hustota a elektrická vodivost
Typické aplikace:
•• Elektrárny: chladicí a demineralizovaná voda, pára,
teplonosná média, roztavené soli
•• Chemický průmysl: měření kapalných uhlovodíků a
kapalin s nízkou vodivostí včetně vstupních surovin,
rozpouštědel, chemických aditiv pro reaktory,
demineralizované vody
•• Petrochemické rafinerie: vstupní suroviny, průtok
paliva, krakování, odsíření, destilační zbytky, výroba
směsí ropných produktů
•• Petrochemické závody: vstupní suroviny (ropa,
zemní plyn), meziprodukty (ethylen, propylen),
rozpouštědla
•• Ropa a plyn: měření průtoku ropy a rafinovaných
produktů, zemního plynu, zkapalněného zemního
plynu (LNG) a bioplynu, provozní i fakturační měření
ve výrobě, doprava produktovody, detekce netěsností, nakládka a vykládka, skladování a distribuce
•• Vodárny/veřejný sektor: demineralizovaná voda,
čištění a úprava vody, splašky, stlačený vzduch
•• Vytápění, větrání a klimatizace: měření ochlazené a
horké vody pro měření tepla v obchodním styku
•• Diagnostické a kompenzační funkce
pro narušené rychlostní profily a
usazeniny
•• Žádné pohybující se součásti
vyčnívající do měřicí trubice
•• Nízké náklady na provoz a údržbu,
žádné opotřebovávání
•• Vynikající dlouhodobá stabilita,
nepotřebují rekalibraci
•• Vícekanálové provedení je zárukou
vysoké spolehlivosti
•• Na přání ve vysokoteplotním provedení
•• Velké měřicí rozpětí
•• Měření průtoku v obou směrech
•• Přesnější náhrada mechanických
měřidel jako jsou turbinkové průtokoměry, clony, Venturiho trubice
14
Průtokoměry a proudoznaky
Charakteristika:
•• Místní ukazování bez nutnosti
napájení
•• Použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu
Plováčkové průtokoměry
•• Přesné měření i velmi malých
průtoků (<0,5 l/h)
•• Rozšířené měřicí rozpětí až 100:1
•• Vhodné pro měření za nízkých
provozních tlaků
•• Lze použít v aplikacích s malými nebo
nulovými uklidňovacími délkami
•• Modulární koncepce ukazatele a
převodníku: snadná výměna modulů
•• Jediný celokovový plováčkový
průtokoměr s certifikací EHEDG
•• Průtokoměry pro jaderné elektrárny
splňují pořadavky KTA 1401, RCC-E,
RCC-M a ASME Section III, jsme
oprávnění vyrábět přístroje se
značkami ASME N a NPT
Plováčkové průtokoměry jsou vhodné pro měření čistých
plynů a kapalin. Mají svislou kónickou měřicí trubici
vyrobenou z kovu, skla nebo plastu, v níž se plováček
volně pohybuje nahoru a dolů. Proudící měřené médium
zvedá plováček, dokud nejsou všechny působící síly
v rovnováze.
Typické aplikace:
•• Měření a dávkování aditiv jako jsou katalyzátory, detergenty, inhibitory koroze a tvorby pěny, měření hydroxidu sodného, chlóru nebo sloučenin síry apod.
•• Inertizace nádrží a reaktorů
•• Měření a dávkování médií pro proplachování
•• Měření při odběru vzorků pro analyzátory
•• Dávkování a monitorování množství maziv a chladicích
médií pro ložiska a ucpávky čerpadel a točivých strojů
•• Hygienické aplikace v potravinářství a farmacii
•• Měření plynů a kapalných chemikálií v laboratořích a
zkušebnách
•• Měření spotřeby plynu/oleje do hořáků
•• Certifikace podle SIL2
•• Montáž průtokoměru ve vodorovných,
stoupajících i klesajících potrubích
•• Na přání s mezními spínači, proudovým výstupem a komunikačními
rozhraními
Měření průtoku CO2 na vstupu do zásobníků v Eckes-Granini, Německo
Se skleněným kónusem
DK46, 47, 48, 800
Malé a kompaktní
přístroje s ventilem
pro dávkování
VA40
Univerzální průtokoměr
s různými provozními
připojeními
S kovovým kónusem
DK32, 34, 37
S mechanickým nebo
elektronickým ukazatelem
a jehlovým ventilem pro
přesné nastavení hodnoty
průtoku
H250 M40
Nový standardní
přístroj s ochranou
pevným závěrem nebo
jiskrovou bezpečností
H250 M9
Osvědčený přístroj
s ochranou jiskrovou
bezpečností pro
průmyslové použití
Vírové průtokoměry
OPTISWIRL 4070 C přírubový
Univerzální průtokoměr standardně
dodáváný s teplotní kompenzací pro
sytou páru
OPTISWIRL 4200 C
mezipřírubový
Všechny výhody přírubového provedení v úsporné
mezipřírubové konstrukci
OPTISWIRL 4070 C mezipřírubový
První vírový průtokoměr
s integrovanou tlakovou a
teplotní kompenzací
OPTISWIRL 4200 C 1R/2R
Integrované snížení jmenovité
světlosti pro prostorově úsporné a ekonomické instalace
a velká měřicí rozpětí
OPTISWIRL 4200 C přírubový
Vírový průtokoměr s pokročilou
detekcí frekvence vírů pro
stabilní měření za různých
provozních podmínek
OPTISWIRL 4200 F
Oddělené provedení s převodníkem na konzolu a propojovacím
kabelem až 50 m/164 ft
OPTISWIRL 4200 zdvojená verze
Dva nezávislé snímače a dva
převodníky signálu pro plynovody
na více produktů, záložní měření
nebo zvýšené bezpečnostní
požadavky
Mechanické proudoznaky
DW 181
Proudoznak pro montáž
do potrubí, provozní
připojení 3/4...2" NPT,
G3/4...2
Magneticko-indukční proudoznaky
DW 182
Proudoznak pro montáž
do potrubí, provozní
připojení DN15...65,
1/2...2 1/2" ASME
DW 183
Proudoznak pro montáž
do potrubí, provozní
připojení DN65...200,
3...8" ASME
DW 184
Proudoznak v zásuvném
provedení pro průměry
potrubí ≥250 mm / 10",
provozní připojení DN150,
6" ASME
DWM 1000
Spínač průtoku s
binárním výstupem
DWM 2000
Proudoznak
s výstupem 4...20 mA
Průtokoměry a proudoznaky
17
Charakteristika vírových průtokoměrů:
Vírové průtokoměry
Vírové průtokoměry pracují na principu Kármánovy vírové
stezky a používají se v celé řadě průmyslových aplikací.
Vírové průtokoměry měří objemový průtok jak vodivých,
tak nevodivých kapalin, technických plynů a páry, jsou
schopny pracovat s kompenzací na tlak a teplotu.
Aplikace zahrnují měření:
•• Přehřáté a syté páry
•• Spalného tepla a výhřevnosti pro efektivní hospodaření
s energií
•• Páry pro otápění a procesy CIP a SIP
•• Zkapalněných plynů, vlhkých plynů a spalin
•• Demineralizované a napájecí vody do kotlů
•• Rozpouštědel a teplonosných médií
•• Na parních kotlích
•• Výstupu z kompresoru
•• Spotřeby stlačeného vzduchu
•• Množství nasávaného vzduchu (FAD)
•• Spotřeby hořáků
•• Integrovaná tlaková a teplotní kompenzace
pro kolísající provozní teploty a tlaky
•• Teplotní kompenzace pro sytou páru součástí
standardního provedení
•• Spalné teplo a výhřevnost pro systémy řízení
v energetice
•• Měření množství tepla předaného parou
•• Odolná celosvařovaná konstrukce
z korozivzdorné oceli s vysokou odolností vůči
korozi, tlaku a teplotě
•• Řešení pro zálohování dat: snadná výměna
elektroniky bez ztráty kalibračních dat a
parametrů
•• Certifikace podle SIL2
•• Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Charakteristika mechanických proudoznaků:
Mechanické proudoznaky
•• Standardně s jedním mezním spínačem
(jazýčkový kontakt), na přání dva mezní spínače
•• Pro vodorovná a svislá potrubí
Mechanické proudoznaky mají otočně uložený snímací terčík,
jehož poloha se mění v závislosti na průtoku. Nastavitelné
mezní spínače signalizují dosažení zvolených hodnot průtoku.
•• Připojení závitové, přírubové nebo příruba
s nátrubkem
Typické aplikace:
•• Verze pro tropy s konektory Amphenol® a
dvojitým epoxidovým nátěrem
•• Místní orientační zobrazení hodnoty průtoku pro chladicí
systémy, ochranu čerpadel, signalizaci stavu maziv a
ochranu před kavitací apod.
Magneticko-indukční proudoznaky
•• Doplňkové výkonové relé pro
spínané výkony až do 1200 VA
Charakteristika magnet.-indukč. proudoznaků:
•• Minimální vodivost 20 μS/cm
•• Robustní konstrukce bez pohybujících se částí
Magneticko-indukční proudoznaky pracují na principu
Faradayova indukčního zákona a monitorují nebo měří
rychlost proudění elektricky vodivých kapalin.
•• Součásti ve styku s médiem vyrobeny z korozivzdorné oceli a keramiky
Typické aplikace:
•• Modul elektroniky je možno vyměnit
za provozu
•• Měření homogenních čistých kapalin
•• Pro potrubí ≥DN 25/1"
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Spojité měření výšky hladiny: Radarové (FMCW) · Vedené radarové (TDR) ·
Ultrazvukové · Plovákové · Vztlakové · Potenciometrické
Mezní spínače výšky hladiny: Vibrační · Vodivostní · Magneticko-indukční
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Pro nejvyšší úroveň kvality
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Firma KROHNE nabízí komplexní sortiment
hladinoměrů a mezních spínačů výšky hladiny pro kapaliny i sypké látky.
Každý přístroj firmy KROHNE je před odesláním zákazníkovi samostatně kalibrován
a důkladně vyzkoušen. Takto je zajištěna trvale vysoká úroveň kvality a zaručena
správná funkce přístroje u zákazníka.
Přístroje firmy KROHNE využívají patentované technologie, jsou výkonné a spolehlivé
a splňují požadavky všech platných norem
a nařízení.
Více než 50 let zkušeností:
1955
Začíná výroba mechanických
hladinoměrů pro měření kapalin
v nádržích a reaktorech.
1989
Firma KROHNE představuje první
radarový hladinoměr na principu
FMCW, průlomové použití
radaru pro měření výšky hladiny
v průmyslových aplikacích.
Hladinoměry firmy KROHNE jsou určeny
pro použití v náročných provozních podmínkách prakticky ve všech průmyslových
odvětvích po celém světě. Naše rozsáhlé
znalosti a dlouhodobé zkušenosti s instalací a použitím měřidel pro nejrůznější média v reálných provozních podmínkách tvoří
přidanou hodnotu každého přístroje KROHNE, který si koupíte.
1995
Firma KROHNE uvádí na trh první
vedený radarový hladinoměr na
principu TDR.
Náš výrobní sortiment obsahuje širokou
nabídku jak cenově přístupných hladinoměrů pro základní použití, tak přístrojů pro
vysokoteplotní a vysokotlaké aplikace, měření pěnících a viskózních médií. Pro zákazníky se speciálními požadavky na materiálové provedení nebo montáž nabízíme
řešení přímo na míru, která často znamenají značnou úsporu celkových pořizovacích
nákladů.
2004
Dalším významným krokem jsou
řady OPTIWAVE a OPTIFLEX,
nová generace bezkontaktních a
vedených radarových hladinoměrů
s unikátní koncepcí ovládání na
principu průvodce.
2000
Firma KROHNE vyvíjí první
2vodičový radar na principu
FMCW.
2009
Zavedení moderní kapkové (Drop)
antény pro OPTIWAVE. Elipsoidní
tvar zabraňuje vytváření nánosů
na anténě ve vlhké nebo prašné
atmosféře.
2012
Modulární koncepce provedení
krytu převodníku s bajonetovým
uzávěrem pro OPTIFLEX.
2013
Unikátní antény s rozšířeným
vlnovodem z PP/PTFE pro
korozivní prostředí.
19
20
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Spojité měření výšky hladiny: Bezkontaktní
radary (princip FMCW)
Radar na principu frekvenčně modulovaného spojitého
vlnění (FMCW) vysílá vysokofrekvenční signál, který se
odráží zpět od měřeného povrchu. Tyto přístroje
umožňují spojité bezkontaktní měření výšky hladiny
kapalin, kaší, granulátů, prášků a jiných sypkých látek
v široké škále průmyslových aplikací.
Charakteristika:
•• Měření vzdálenosti od hladiny, výšky
hladiny, objemu a hmotnosti
•• Měření není ovlivněno pevnou ani
pohybující se vnitřní zástavbou
•• Velký výběr antén, např. s rozšířeným
vlnovodem z PP nebo PTFE pro žíravá
média
•• Kapková anténa z PP nebo PTFE:
tvar elipsoidu a nepřilnavý povrch
zabraňuje vytváření nánosů měřeného média v prašných nebo vlhkých
amosférách.
•• Vhodné pro nízké i vysoké provozní
tlaky i teploty
•• Modulární provedení snímače i
převodníku
•• Dvojitý těsnicí systém z materiálu
Metaglas® pro nebezpečná média
•• Chemie & petrochemie: rozpouštědla, chlór,
pryskyřice, hnojiva (močovina), zkapalněné plyny,
uhlovodíky, plasty, asfalt, kyseliny, zásady
•• Energetika: uhlovodíky, uhlí, popílek, bioplyn,
chladicí voda v elektrárnách
•• Potravinářství: sirup, krmiva, ovocné šťávy, lihoviny,
cukr, uhličitan sodný, mouka, obilí, káva, čokoláda,
kvasnice
•• Výroba a zpracování kovů: tekutá ocel, sulfid
železnatý, ruda, koks
•• Námořní doprava: přepravované suroviny
•• Těžba a úprava nerostů a rud: drcené horniny, písek,
štěrk, vápenec, cement, beton, sádrovec, slínek, uhlí
•• Ropa a plyn: uhlovodíky, zkapalněné plyny, tankoviště
•• Farmacie: alkohol, demineralizovaná voda, rozpouštědla, vstupní suroviny
•• Výroba papíru a celulózy: pojidla, štěpka, lisování
celulózy, oxid titaničitý
•• Voda & odpadní vody: pitná, mořská a říční voda,
splašky, biologický odpad
Typické aplikace:
•• Reaktory
•• Sila, zásobníky a skládky sypkých látek
•• Detekce netěsností v potrubích a nádržích
•• Skladování a výroba toxických a žíravých kapalin
•• Skladování zkapalněných plynů ve vysokotlakých /
nízkoteplotních kulových nádržích
•• Aplikace se zvýšenými nároky na hygienu
•• Měření průtoku v otevřených kanálech a normalizovaných žlabech a přelivech
BM 702 A
2vodičový radar na principu
FMCW pro jednoduché aplikace
OPTIWAVE 5200 C
2vodičový radar na principu
FMCW pro kapaliny
OPTIWAVE 6300 C
kapková anténa
2vodičový radar na principu
FMCW pro sypké látky
OPTIWAVE 7300 C trachtýř. anténa
2vodičový radar na principu FMCW
pro kapaliny
OPTIWAVE 5200 F
2vodičový radar na principu FMCW
v odděleném provedení pro kapaliny
OPTIWAVE 6300 C/7300 C
kapková anténa
2vodičový radar na principu
FMCW s povlakem příruby
pro agresivní média
OPTIWAVE 8300 C Marine*
2vodičový radar na principu FMCW
pro námořní přepravu distribuovaný
pobočkou KROHNE Skarpenord
*zajišťuje pobočka KROHNE Skarpenord (viz strana 50)
OPTIFLEX 2200 C
2vodičový vedený (TDR) radar
pro měření kapalin a sypkých
látek
OPTIFLEX 1100 C
2vodičový vedený (TDR)
radar pro skladování a
jednoduché aplikace
OPTIFLEX 2200 F oddělená verze
2vodičový vedený (TDR) radar pro
měření kapalin a sypkých látek
OPTIFLEX 1300 C
2vodičový vedený radar
pro měření výšky hladiny
kapalin a sypkých látek
a rozhraní kapalin
OPTIFLEX 4300 C Marine*
2vodičový vedený (TDR)
radar pro námořní a
offshore aplikace
*zajišťuje pobočka KROHNE Skarpenord (viz strana 50)
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Spojité měření výšky hladiny:
Vedené (TDR) radary
Radarový hladinoměr na principu TDR vysílá podél
tuhého nebo pružného vodiče elektromagnetické
impulzy, které jsou po odrazu od povrchu měřeného
média přijímány zpět. Umožňuje spojité měření výšky
hladiny kapalin, past, prášků a granulátů a měření
rozhraní mezi dvěma kapalinami např. v následujících
průmyslových odvětvích:
•• Chemie & petrochemie: hnojiva (anoniak), rozpouštědla, oxid uhličitý, uhlovodíky, zkapalněné plyny,
plasty, asfaltové emulze
•• Energetika: uhlovodíky, uhelný prášek, popílek
•• Potravinářství: krmiva, recyklovaný olej, káva
•• Výroba a zpracování kovů: ruda, chladicí voda,
hydraulický olej
•• Námořní doprava: přepravované suroviny
•• Těžba a úprava nerostů a rud: rozemleté minerály
(cement, uhlí, oxid hlinitý, slída, sůl), písek, perlit
•• Ropa a plyn: rozhraní voda / uhlovodíky, zkapalněné
plyny
•• Farmacie: rozpouštědla, alkoholy a meziprodukty
•• Výroba papíru a celulózy: pojidla, štěpka, piliny
•• Voda & odpadní vody: pitná, mořská a říční voda
Typické aplikace:
•• Destilace ropy v extrakčních nádobách
•• Skladování zkapalněných plynů ve vysokotlakých /
nízkoteplotních kulových nádržích
•• Skladování vstupních surovin a meziproduktů
•• Separace kapalin
•• Detekce rozhraní v záchytných nádržích
•• Kondenzační nádoby pro kapaliny a plyny
•• Skladování surovin a hotových výrobků na tankovištích a v rafineriích
•• Drtiče kamene, výsypky
•• Vodojemy, bazény, zásobníky
•• Sledování přílivu, ochrana před zaplavením
23
Charakteristika:
•• Měření vzdálenosti od hladiny, výšky
hladiny, objemu, hmotnosti a rozhraní
mezi dvěma kapalinami
•• Funkce přístroje není ovlivněna
provozními podmínkami: pěnou,
prachem, výpary, pohybem měřené
hladiny, změnami tlaku, teploty a
hustoty
•• Vhodné i pro měření za vysokých a
nízkých teplot /tlaků
•• Převodník je možno natočit nebo
vyměnit za provozu
•• Dvojitý těsnicí systém z materiálu
Metaglas® pro nebezpečná média
•• Modulární provedení snímače i
převodníku
24
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
Spojité měření výšky hladiny:
Ultrazvukové hladinoměry
Tento typ hladinoměru vysílá ultrazvukové impulzy,
které jsou přijímány zpět po odrazu od měřené
hladiny. Je vhodný pro spojité a bezkontaktní měření
výšky hladiny kapalin a sypkých látek v následujících
průmyslových odvětvích:
Charakteristika:
•• Integrovaný snímač teploty pro
kompenzaci rychlosti
•• Chemie: kyseliny, zásady, plasty
•• Voda & odpadní vody: pitná, mořská a říční voda,
splašky
Typické aplikace:
•• Vlastnosti měřeného média
neovlivňují měření
•• Nastavení i v prázdné nádrži
•• Schválení do prostředí s nebezpečím
výbuchu plynů a prachu
•• Provozní připojení a snímač jsou
vyrobeny z velmi odolných materiálů
•• Bezkontaktní měření průtoku v otevřených kanálech
•• Výška hladiny v silech a skladovacích nádržích
•• Mírně agresivní kyseliny a louhy
•• Prostředí s nebezpečím výbuchu
•• Odpadní jímky, nádrže na čistou a odpadní vodu
OPTISOUND 3010
2/4vodičový ultrazvukový
hladinoměr pro malé nádrže
OPTISOUND 3020
2/4vodičový ultrazvukový
hladinoměr pro malé a střední nádrže
OPTISOUND 3030
2/4vodičový ultrazvukový
hladinoměr pro střední nádrže
Obtokové plovákové stavoznaky (s magnetickými klapkami)
BM 26 BASIC/
ADVANCED
Obtokový plovákový
stavoznak (s magnetickými klapkami) pro
kapaliny
BM 26 A
Obtokový plovákový
stavoznak (s magnetickými klapkami)
pro výšku hladiny a
rozhraní kapalin
BM 26 F
2vodičový vedený (TDR)
radar s obtokovou komorou pro výšku hladiny
a rozhraní kapalin
BM 26 W
2vodičový radar
(FMCW) v obtokovém
plovákovém stavoznaku pro kapaliny
Vztlakové hladinoměry
BW 25
Pro měření výšky
hladiny a rozhraní
kapalin, vhodný pro
aplikace za vysokého
tlaku / teploty
Potenciometrické hladinoměry
BM 500
4vodičový
potenciometrický
Hladinoměry a mezní spínače výšky hladiny
27
Spojité měření výšky hladiny:
Charakteristika plovákových stavoznaků:
Obtokové plovákové stavoznaky
(s magnetickými klapkami)
Obtokové plovákové stavoznaky se umísťují do
obtokové komory spojené s měřenou nádrží, umožňují
spojité měření výšky hladiny nebo rozhraní dvou
kapalin.
Typické aplikace:
•• Chemický průmysl: vhodné pro náročné aplikace měření hořlavých, jedovatých a žíravých kapalin,
měření v nízkotlakých skladovacích nádržích a reaktorech
•• Ropa a plyn, petrochemie: měření výšky hladiny
uhlovodíků v rafineriích
Vztlakové hladinoměry
•• Robustní provedení z korozivzdorné
oceli, vhodné i pro náročné provozní
podmínky
•• Hermeticky utěsněný (IP68) ukazatel,
jednoduché a čitelné zobrazení
•• Různé varianty provozního připojení,
speciální materiály, ventily, izolace
•• Analogové převodníky (FF/PA/HART®),
na přání s displejem
•• Nastavitelné mezní spínače
•• Indikace potopení plováku
•• V souladu se směrnicemi ATEX a PED
Charakteristika vztlakových
hladinoměrů:
Tyto hladinoměry pracující na principu Archimédova
zákona nebo vztlaku umožňují měření výšky hladiny
a rozhraní kapalin.
•• Vhodné pro měření kapalin za
extrémních provozních podmínek,
např. vysokých tlaků / teplot
Typické aplikace:
•• Možnost doplnění obtokovou komorou
•• Chemický a petrochemický průmysl: uhlovodíky,
rozpouštědla, zásady
•• Energetika: parní generátory, voda
•• Modulární provedení, možnost
doplnění příslušenství i za provozu
•• Převodník a stupnice ukazatele jsou
mechanicky odděleny od procesu
Potenciometrické hladinoměry
Potenciometrické hladinoměry měří rozdíl potenciálu
mezi pracovní a referenční elektrodou a umožňují tak
měření výšky hladiny nezávislé na vlastnostech
měřeného média.
Charakteristika potenciometrických
hladinoměrů:
•• Nejsou citlivé na usazeniny ani pěnu
•• Funkce signalizace prázdné nádrže
•• Rychlá odezva
Aplikace v potravinářství a farmacii:
•• Automatická detekce polohy
•• Malé nádrže s požadavky na hygienické aplikace
•• Tuhá, kašovitá nebo silně přilnavá média
•• Odolnost vůči vysokým teplotám (CIP/SIP)
•• Kompaktní nebo oddělené provedení
Charakteristika vibračních spínačů:
•• Měření není ovlivněno provozními
podmínkami
•• Robustní vibrující snímač, velká
odolnost vůči abrazi
Mezní spínače výšky hladiny:
•• Opakovatelnost bodu sepnutí bez
nastavování
•• Trvalá vnitřní kontrola správné
frekvence, koroze a přerušení kabelu
buzení
•• Hygienické provedení s leštěným
povrchem
•• Periodický test podle WHG pomocí
testovacího tlačítka (spolu s SU 501)
•• Funkční bezpečnost: až SIL2 v jednokanálové struktuře a až SIL3 ve
vícekanálové struktuře, struktura se
zálohou
Charakteristika vodivostních spínačů:
Vibrační
Vibrační spínače signalizují přítomnost kapaliny nebo
sypké látky v okamžiku, kdy měřené médium přijde do
styku s jejich vibrujícím snímačem a zatlumí oscilátor.
Typické aplikace:
•• Aplikace v prašném prostředí a s mechanickým
namáháním
•• Materiály s nízkou měrnou hmotností
•• Ochrana čerpadel proti chodu naprázdno
•• Detekce mezních hodnot a přeplnění
•• Detekce přítomnosti kapaliny v potrubí
•• Detekce přítomnosti sypkých látek ve vodě
•• Různá hygienická provozní připojení,
montáž bez mrtvých vzdáleností
•• Při střídání médií s rozdílnou
vodivostí je možno upravit citlivost
snímače pomocí komunikačního
kabelu
Vodivostní
•• Dodáván se snímacími tyčemi
z korozivzdorné oceli nebo tyčemi
s povlakem; není ovlivněn pěnou ani
usazeninami
Při měření kapalin signalizují vodivostní hladinové
spínače změnu odporu v okamžiku, kdy se elektroda
dostane do styku s měřeným médiem.
•• Kompaktní nebo oddělené provedení
Typické aplikace:
•• Bodové nebo tyčové elektrody
•• Hygienické aplikace v potravinářství a farmacii,
např. detekce výšky hladiny nebo ochrana proti
chodu naprázdno
•• Snímače lze v případě potřeby zkrátit
Charakteristika mag.-indukčních
spínačů:
•• Měření není ovlivněno parametry
měřeného média
•• Nejsou citlivé na vytváření pěny,
kondenzátu nebo usazenin
•• Hygienické instalace pomocí navařovacího hygienického nátrubku,
snadné čištění
•• Ochrana proti chodu naprázdno od
světlosti DN 15
•• Nejsou ovlivněny vnějšími vibracemi
Magneticko-indukční
Magneticko-indukční spínače využívají fázového posunu
elektromagnetického vlnění při vysílání do měřeného
média. Jsou vhodné pro signalizaci výšky hladiny kapalin
a kaší a ochranu proti chodu naprázdno. Rovněž detekuje
rozhraní kapalina/kapalina nebo identifikuje konkrétní
médium.
Aplikace v potravinářství a farmacii:
•• Malé nádrže s požadavky na hygienické aplikace
•• Tuhá, kašovitá nebo silně přilnavá média
Vibrační
OPTISWITCH 3000 C
Vibrační hladinový spínač
pro sypké látky
OPTISWITCH 4000 C
Vibrační hladinový
spínač pro jednoduché
aplikace pro kapaliny
OPTISWITCH 5000 C
Vibrační hladinový
spínač pro kapaliny pro
všestranné použití
Vodivostní
LS 7200
Vodivostní spínač
s jedním až čtyřmi
snímači
Magneticko-indukční
OPTISWITCH 6500 C
Magneticko-indukční
spínač
OPTISWITCH 6600 C
Magneticko-indukční
spínač
Teploměry
Snímače teploty · Převodníky
KROHNE INOR
Měření teploty
od roku 1939
Teploměry
Nový stupeň kontaktu:
Teploměry
Snímače a převodníky teploty firmy
KROHNE jsou variabilní a přizpůsobivé
přesně tak, jak to vyžadují specifické
podmínky Vašich aplikací.
Naše řada výrobků OPTITEMP zahrnuje
široký sortiment elektrických přístrojů pro
průmyslové měření teploty. Kromě standardních aplikací jsou rovněž ideální pro
vysoké teploty, extrémní tlaky a velké rychlosti proudění.
KROHNE INOR, pobočka firmy KROHNE,
již navrhuje a vyrábí přístroje pro měření
teploty více než 75 let. KROHNE INOR
se sídlem ve švédském Malmö je v současnosti jedním z předních světových výrobců
převodníků teploty, zejména pro průmyslové použití.
Na základě odborných znalostí a zkušeností KROHNE INOR úspěšně rozšiřuje svou
produkci do celého světa.
Více než 75 let zkušeností:
1939
Společnost INOR byla založena
jako rodinná firma zabývající se
měřicí technikou.
1965
Vývoj prvního převodníku teploty.
1974
INOR představuje první převodník
teploty do hlavice na světě.
2006
Firma KROHNE kupuje firmu
INOR.
2010
První převodník teploty se vstupy
ze dvou snímačů s 4vodičovým
připojením.
2011
Je vyvinut převodník teploty
s funkcí SmartSense –
monitorováním izolačního odporu
pro detekci prasklin v jímce
31
32
Teploměry
Snímače teploty
Firma KROHNE dodává široký sortiment standardních
snímačů teploty pro měření plynů, páry, kapalin a
pevných látek. Můžeme rovněž dodávat komplety
připravené na míru podle specifických požadavků
zákazníka.
Typické aplikace:
Charakteristika snímačů teploty:
•• Různá provozní připojení: zásuvné,
závitové, přírubové, navařovací, s
kompresním šroubením; různé
povlaky a nátěry, plynotěsné závitové
nátrubky, posuvné příruby
•• Standardní i speciální snímače
teploty
•• Vyměnitelné teploměrné vložky s
odpruženým koncem vyrobené
z kabelu s minerální izolací, odolné,
s minimálním vlivem teploty a
s vysokou odolností vůči mechanickému namáhání
•• Připojovací hlavice v různém
provedení
•• Rozsáhlý sortiment příslušenství
Charakteristika teploměrných jímek:
•• Se zúženým nebo kónickým koncem
pro rychlejší odezvu
•• Různé materiálové provedení
•• S povlakem z PTFE nebo tantalu pro
měření agresivních chemikálií
•• Provedení odolávající korozi a abrazi
•• Samostaný výpočet pevnosti
•• Na přání různé zkoušky a certifikáty
včetně tlakové zkoušky, rentgenové
zkoušky, ultrazvukové zkoušky,
zkoušky kapilární metodou, zkoušky
PMI
•• Chemický průmysl: měření kapalin, plynů a pevných
látek, kyselin i louhů, abrazivních i žíravých médií
v potrubích, nádržích a reaktorech
•• Výroba a zpracování kovů: měření při výrobě a tepelném zpracování oceli, v pecích, měření teploty
chladicích médií
•• Výroba elektrické energie: měření páry a spalin,
měření chladicích médií a ložiskové teploty
•• Hygienické aplikace: výroba a procesy čištění
v souladu s nejpřísnějšími požadavky GMP, FDA,
EHEDG a jiných institucí
V závislosti na provozních podmínkách – teplotě,
tlaku, rychlosti proudění a vlastnostech měřeného
média – doporučíme vhodný snímač teploty a jeho
materiálové provedení. Poradíme Vám, jak zvolit
správnou kombinaci teploměrné jímky a snímače /
teploměrné vložky pro Vaši aplikaci – odporový
snímač teploty (RTD) nebo termočlánek (TC).
Použití správné kombinace teploměrné vložky, hlavice
a nástavku z našeho sortimentu je zárukou maximální
spolehlivosti měření.
OPTITEMP TRA/TCA-P10
Snímač teploty s připojením
kleštinovým šroubením
OPTITEMP TRA/TCA-T30
Snímač teploty s
navařovací jímkou
OPTITEMP TRA/TCA-F13
Snímač teploty s
procesní přírubou
OPTITEMP TRA/TCA-TS35
Snímač teploty se závitovým
připojením
OPTITEMP TRA/TCA-S22
Snímač teploty se
závitovým připojením
OPTITEMP TRA/TCA-F42
Snímač teploty s
procesní přírubou
OPTITEMP TCA-P62
Vysokoteplotní snímač teploty
s ochrannou trubkou
OPTITEMP TCA-P64
Vysokoteplotní
snímač teploty s
ochrannou trubkou
OPTITEMP TRA/TCA-S50
Snímač teploty pro
montáž do jímky
OPTITEMP TRA/TCA-TF56
Snímač teploty se
závitovým adaptérem
do jímky s přírubou
OPTITEMP TRA/TCA-TS53
Snímač teploty se závitovým
adaptérem do šroubovací
jímky
OPTITEMP TRA-V20
Snímač pro automatizaci budov pro venkovní
aplikace
OPTITEMP TCA-M50
Plášťový termoelektrický snímač
teploty s minikonektorem
OPTITEMP TRA-W40
Příložný kabelový snímač
teploty s montážním otvorem
OPTITEMP TRA/TCA-W70
Kabelový snímač teploty s
bajonetovým konektorem
Kompaktní snímače teploty
OPTITEMP TRA-C10
Hygienický kompaktní
snímač teploty s přírubou
OPTITEMP TRA-C20
Kompaktní snímač teploty
se závitovým připojením
OPTITEMP TRA-C30
Kompaktní snímač teploty
se závitovým připojením
34
Teploměry
Charakteristika:
•• Analogové převodníky teploty pro
základní aplikace
•• Digitální moderní univerzálně
programovatelné
převodníky pro náročné aplikace
•• Vyhovují pro všechny typy hlavic B
a DIN lišty
•• Vynikající přesnost měření a
spolehlivost, dlouhodobá stabilita
a malý vliv teploty
•• Převodníky kompatibilní s HART® 6
Převodníky teploty
V roce 1974 uvedla firma INOR na trh první převodník
na světě, který bylo možno zabudovat do připojovací
hlavice teploměru a převádět tak citlivé signály ze
snímače teploty na stabilní a vůči rušení odolný signál
přímo v místě měření.
•• Rozhraní PROFIBUS® k dispozici
•• Diagnostické funkce pro vysokou
provozní bezpečnost: monitorování
izolačního odporu (SmartSense),
odchylky snímače, poruchy
snímače a zkratu
KROHNE INOR má rozsáhlý program, založený na
dlouholetých zkušenostech s vývojem převodníků,
které se vyznačují výkonností, vynikající přesností a
bezchybným měřením a jsou vhodné pro všechny typy
aplikací v průmyslu.
Typické aplikace:
•• Vstup pro dva snímače (termočl. a
odpor.), 2, 3 a 4vodičové připojení
(4vodičové jen OPTITEMP TT 51 R)
s automatickou zálohou pro případ
poruchy snímače
•• Kvalitní galvanické oddělení
•• Shoda s NAMUR: NE 21/NE 43/
NE 53/NE 89/NE 107
•• Odolnost vůči vibracím 10 g
•• 50bodová individuální
linearizace snímače
•• Varianty komunikace: PC,
FC375/475, AMS, PDM, EDD, DTM
•• Schválení podle ATEX Ex i a
Ex n (omezením energie)
•• SIL2 (podle IEC 61508)
•• Konfigurace prostřednictvím
PC bez externího napájení
•• Strojírenství
•• Aplikace pro topení, větrání a klimatizace
•• Energetika
•• Petrochemie
•• Ropa a plyn
OPTITEMP TT 10 C, TT 10 C Ex
OPTITEMP TT 10 R
Analogové programovatelné 2vodičové převodníky pro Pt100
nebo termočlánek s proudovým výstupem
OPTITEMP TT 31 R, TT 31 R Ex
1 nebo 2kanálové univerzální
programovatelné 2vodičové převodníky pro termočlánky a odporové
senzory s proudovým výstupem
OPTITEMP TT 11 C
OPTITEMP TT 11 R
Analogové programovatelné 3vodičové převodníky
pro Pt100 nebo Pt1000 s napěťovým výstupem
OPTITEMP TT 40 C
OPTITEMP TT 40 R
Přesné univerzální programovatelné
2vodičové převodníky pro termočlánky a
odporové senzory s proudovým výstupem
OPTITEMP TT 32 R
Univerzální programovatelný 4vodičový
převodník pro termočlánky a odporové
senzory s proudovým nebo napěťovým
výstupem
OPTITEMP TT 20 C
Analogový programovatelný
2vodičový převodník pro Pt100
s proudovým výstupem
OPTITEMP TT 30 C, TT 30 C Ex OPTITEMP TT 30 R, TT 30 R Ex
Univerzální programovatelné 2vodičové převodníky pro
termočlánky a odporové senzory s proudovým výstupem
OPTITEMP TT 51 C, TT 51 C Ex OPTITEMP TT 51 R, TT 51 R Ex
Velmi přesné, univerzální programovatelné 2vodičové převodníky
s komunikací HART® pro termočlánky a odporové snímače s proudovým výstupem, s kompletním posouzením SIL2 podle IEC 61508:2010
OPTITEMP TT 60 C, TT 60 C Ex
OPTITEMP TT 60 R
Přesné univerzální programovatelné převodníky s komunikací
PROFIBUS® pro termočlánky a odporové senzory
Analyzátory
Analyzátory s integrovaným převodníkem · Analyzátory pro vodní hospodářství ·
Analyzátory pro odpadní vody · Analyzátory pro hygienické aplikace · Analyzátory pro potravinářství
Analyzátory
Od analýzy k řešení: Analyzátory
Firma KROHNE je Vaším partnerem pro
všechny typy analyzátorů. Od měření pH
v nebezpečných prostorech po analyzátor
vestavěný do potrubí pro měření obsahu
tuku, bílkovin a laktózy v hygienických
aplikacích: s řadami analyzátorů
SMARTSENS, OPTISENS, OPTISYS a
OPTIQUAD je firma KROHNE schopna
měřit všechny analytické parametry.
Našim hlavním cílem je dosažení stability,
spolehlivosti a kvality v rozmanitých
průmyslových aplikacích.
S radostí Vám budeme asistovat při výběru
optimálního řešení pro Vaši aplikaci.
Pokud budete potřebovat speciálně
navržený měřicí systém podle Vašich
požadavků, jsme schopni upravit standardní řešení a přidat doplňkové prvky
tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.
Mezníky:
2005
První prezentace analyzátorů pro
vodárenství.
2008
Kompletní sortiment s digitálními
analyzátory pro čištění odpadních
vod s integrovaným postřikovacím
čištěním vzduchem nebo vodou.
2008
Analyzátor zákalu s unikátní
kalibrací kyvety a čištěním ultrazvukem pro snadnou kalibraci a
nízké náklady na údržbu.
2010
Firma KROHNE je prvním výrobcem, který nabízí standardizovanou
provozní a servisní koncepci jak pro
průtokoměry, tak pro analyzátory.
2011
První spektroskopický analytický
systém vestavěný do potrubí se
čtyřmi měřicími principy.
2012
Řada snímačů OPTISENS je
doplněna o snímače vhodné
zejména pro potravinářský
průmysl.
2013
Firma KROHNE představuje
SMARTSENS: první řadu digitálních
snímačů s integrovaným převodníkem a přímým připojením do
řídicího systému přes výstup
4…20 mA/HART®.
37
38
Analyzátory
Analyzátory s integrovaným
převodníkem
Charakteristika:
•• Nepotřebují externí převodník
Analyzátory SMARTSENS, uvedené na trh v roce 2013, jsou první
řadou analytických snímačů, které nepotřebují samostatné
převodníky: firma KROHNE miniaturizovala převodník tak, aby
ho bylo možno vložit do hlavice snímače. Snímače SMARTSENS
znamenají snížení rizika vzniku poruchy na trase od snímače do
řídicího sytému a revolučním způsobem tak usnadňují obsluhu.
Všechny snímače SMARTSENS mohou být připojeny přímo
k řídicímu systému, protože jsou vybaveny komunikací přes
protokol 4...20 mA/HART® 7, otevřený standard pro sběrnicové
systémy. Nastavení snímače je možné prostřednictvím SW
PACTware™ (FDT/DTM) nebo ručního komunikátoru s HART® DD.
Snímače SMARTSENS se zapojují do 2vodičové smyčky. Mohou
být používány jak v režimu point-to-point, tak v režimu multidrop.
Až 64 snímačů je možno zapojit do smyčky s délkou více než
1000 m.
Při kalibraci offline je možno snímač připojit přímo k PC s programem PACTware™ (FDT/DTM) jen pomocí jednoho kabelu pro
obousměrnou komunikaci HART® 7 a napájení. Při kalibraci
v čisté laboratoři za definovaných podmínek lze docílit přesnějších výsledků. Takto je pak možno dosáhnout větší přesnosti
měření a lepší kvality produktu.
Každý snímač SMARTSENS je speciálně konstruován pro danou
oblast použití: např. prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0)
nebo hygienické aplikace. Široký sortiment doplňků včetně
displeje napájeného po smyčce, kabelu rozhraní USB a montážního příslušenství zaručí ještě snadnější integraci analyzátorů
SMARTSENS do Vaší aplikace.
•• Přímá komunikace přes
4...20 mA/HART® 7
•• Připojení konektorem VarioPin 2.0
•• 2vodičové snímače pro použití
v nebezpečných prostorech s certifikáty pro zónu 0 (např. IECEx)
•• Nastavení a kalibrace offline pomocí
PACTware™ s vlastními soubory DTM
•• Konzistentní koncepce ovládání pro
ruční komunikátor i PC
•• Databáze SMARTBASE pro správu
dat ze snímačů a statistiku
•• Snadná montáž a výměna na místě:
snímače se hodí pro 98% existujících
montážních míst
Měření hodnoty pH v chemickém průmyslu
Snímače pH/redox potenciálu
SMARTSENS PH 8570*
Hygienický snímač pH pro
potravinářství a farmacii
SMARTSENS PH 8150*
Výkonný snímač pH pro chemický
průmysl
SMARTSENS PH 9950
Snímač pH pro měření čisté vody
v náročných aplikacích s doplnitelným elektrolytem
SMARTSENS PH 8530
Snímač pH pro měření čisté
vody
SMARTSENS PH 8320*
Odolný snímač pH pro měření
vody a odpadních vod
SMARTSENS PH 8510
Snímač pH pro základní
aplikace ve vodárenství
SMARTSENS ORP 8150*
Výkonný snímač redox potenciálu
pro náročné aplikace
SMARTSENS ORP 8510
Snímač redox potenciálu pro
aplikace ve vodárenství
SMARTSENS PH 1590
Robustní snímač pH s provozním
připojením 3/4” NPT pro vodárenství
SMARTSENS PH 2390
Robustní snímač pH s provozním
připojením 3/4“ NPT pro aplikace
v oblasti odpadních vod
SMARTSENS ORP 1590
Robustní snímač ORP s provozním
připojením 3/4” NPT pro vodárenství a aplikace v oblasti odpadních
vod
Kabely pro komunikátor HART®
a VarioPin® jsou k dispozici
SMARTSENS COND 3200
Snímač konduktivní vodivosti
pro měření čisté vody
SMARTSENS COND 5200
Snímač konduktivní vodivosti pro
náročné aplikace
SMARTSENS COND 7200
Snímač konduktivní vodivosti
pro hygienické aplikace
SJB 200 W*
Propojovací skříňka pro připojení
snímače k řídicímu systému
SD 200 W/R*
Displej napájený po smyčce
na zeď nebo do rámu
SMARTMAC 200 W*
Komunikátor HART® napájený po
smyčce pro kalibraci a nastavení,
s funkcí záznamu dat
Snímače vodivosti
SMARTSENS COND 1200
Snímač vodivosti pro základní
aplikace ve vodárenství
Příslušenství
SMARTBRIDGE
Kabel rozhraní USB pro
offline kalibraci a konfiguraci
se systémem PACTware™
FDT/DTM
Montážní soupravy
SENSOFIT RAM 5810/5830*
Automaticky vysunovací soupravy
(pneumatické) pro náročné
podmínky v chemickém průmyslu
SENSOFIT RET 5810/5830*
Ručně vysunovatelné soupravy pro snadnou
výměnu bez přerušení provozu
SENSOFIT INS 7311/7312*
Statické zasouvací soupravy pro spolehlivé
připojení k nádržím a potrubím v hygienických
aplikacích
SENSOFIT FLOW 1710*
Soupravy pro montáž do potrubí z korozivzdorné
oceli a PVDF pro všechny aplikace
SENSOFIT INS 1310*
Statické zasouvací soupravy pro spolehlivé připojení k nádržím a potrubím v běžných aplikacích
*k dispozici rovněž v provedení Ex
40
Analyzátory
Analyzátory pro vodní hospodářství
V řadě průmyslových procesů je spolehlivé čištění vody
nezbytným předpokladem dosažení požadované kvality
a optimální bezpečnosti a účinnosti výroby.
Kontaminace chladicí vody může způsobit vážné škody,
a proto musí být včas rozpoznána pomocí spojitého
monitorování příslušných kvalitativních parametrů.
V systémech s cirkulací páry nebo chladicí vody se
tímto sledováním zabrání vytváření potenciálně
nebezpečných usazenin, které mohou způsobit korozi
nebo místní přehřátí. Zároveň trvalé monitorování
umožňuje okamžitou reakci na případné netěsnosti.
Monitorování filtrace je rovněž zárukou dlouhodobě
vysoké kvality napájecí vody.
Aplikace pro pitnou vodu:
•• Sledování kvality / limitních hodnot
•• Kontrola kvality vody v distribučních sítích
•• Řízení procesu úpravy vody
•• Monitorování filtrů
•• Kontrola desinfekce
Elektrárny - měření chladicí vody a napájecí
vody do kotlů:
•• Kontrola jakosti
•• Řízení procesu úpravy vody
•• Monitorování filtrů
•• Kontrola praní měniče iontů
•• Dávkování biocidů
•• Ochrana membrán pro reverzní osmózu
Aplikace v potravinářství (výroba páry)
•• Řízení procesu úpravy vody
•• Monitorování filtrů
•• Kontrola praní měniče iontů
•• Dávkování biocidů
•• Ochrana membrán pro reverzní osmózu
Měření zákalu při monitorování filtrů
Modulární řada výrobků
MAC 100
Několikanásobný převodník
OPTISENS PH 8100
Snímač pH s Pt100 pro média
s nízkou vodivostí a vysoké teploty
OPTISENS PH 8300
Snímač pH s membránou z PTFE
odpuzující nečistoty pro měření
odpadní, povrchové a provozní vody
OPTISENS PH 8500
Snímač pH s keramickou membránou pro běžné aplikace při měření
vody
OPTISENS PH 9X00
Snímač pH plněný tekutým KCl
pro speciální aplikace
OPTISENS ORP 8500
Snímač redox potenciálu s velkým
platinovým kroužkem pro přesné a
spolehlivé měření všech aplikací
pro vodu
OPTISENS PH/ORP 8X90
Snímače pH/redox potenciálu
s membránami z různých materiálů
pro náročné aplikace
OPTISENS CL 1100
Snímač pro měření volného chlóru,
oxidu chloričitého a ozónu v pitné
vodě se zlatou elektrodou, bez
membrány, nenáročný na údržbu
OPTISENS COND 1200
2pólový snímač konduktivní
vodivosti z korozivzdorné oceli pro
měření v běžných aplikacích
OPTISENS IND 1000
Spolehlivý nečistoty odpuzující
snímač induktivní vodivosti vhodný
pro odpadní vody
SENSOFIT FLOW 1000
S optimalizovaných rychlostním
profilem a snadnou montáží
SENSOFIT INS 1310
Statické zasouvací soupravy
pro spolehlivé připojení
k nádržím a potrubím v
běžných aplikacích
SENSOFIT IMM 1000
Z polymerních materiálů pro
všechny aplikace, s vynikajícím
poměrem výkon / cena
Montážní soupravy
Měřicí komplety
OPTISYS CL 1100
Komplet pro měření volného
chlóru, oxidu chloričitého a ozónu
s automatickým čištěním snímače
pro bezpečné použití a prodlouženou životnost
OPTISYS TUR 1050
Komplet pro měření zákalu
s cenově přístupnou kalibrací
kyvety a automatickým čištěním
ultrazvukem
Analyzátory pro odpadní vody
MAC 100
Několikanásobný převodník
OPTISENS ADO 2000
Ampérometricý snímač pro
měření rozpuštěného kyslíku se
snadno vyměnitelným senzorem
Měřicí komplety
OPTISENS ODO 2000
Optický snímač pro měření
rozpuštěného kyslíku, nenáročný
na údržbu a rekalibraci, s automatickým čištěním
OPTISENS TUR 2000
Snímač rozptýleného světla
(úhel 90°) pro měření zákalu
pomocí LED v blízkém
infračerveném pásmu,
s automatickým čištěním
Montážní soupravy
OPTISYS SLM 2100
Optický měřicí komplet pro měření
sedimentačního profilu a spojité
sledování kalového mraku
SENSOFIT IMM 2000
Teleskopická tyč ze sklolaminátu
pro snímače OPTISENS ODO/ADO/
TUR s provozním připojením 3/4”
NPT
Analyzátory pro hygienické aplikace
MAC 100
Několikanásobný převodník
OPTISENS COND 7200
Snímač konduktivní vodivosti
s hygienickým připojením
OPTISYS IND 7100
Hygienický měřicí komplet pro
měření induktivní vodivosti pro
potravinářství a výrobu nápojů
OPTISENS IND 7000*
Hygienický snímač pro
měření induktivní vodivosti
s certifikátem EHEDG
ACM 500/510
Hygienický indukční měřič
vodivosti s připojovací hlavicí z
korozivzdorné oceli pro mlékárenský průmysl
Analyzátory
Analyzátory pro odpadní vody
Měřicí a řídicí systémy pro nejvyšší nároky umožňují
provozovat čistírny odpadních vod efektivně a s minimálními náklady. Firma KROHNE poskytuje podporu
pro optimalizaci Vašich provozů v komunálních i
průmyslových čistírnách odpadních vod:
Pomocné chemikálie pro precipitační reakce nebo
neutralizaci je možno dávkovat dle potřeby a náklady
na energie lze snížit například při aeraci v průběhu
biologického čistění.
Aplikace při čištění odpadních vod zahrnují:
•• Sledování hodnot v přitékajícím médiu
•• Usazovací nádrž: automatické čerpání primárního
kalu
•• Řízení aerace při biologickém čištění
•• Dosazovací nádrž: automatické odčerpávání kalu,
prevence úniku kalu, dávkování srážedel
•• Výstupní kontrola odtékající vody
•• Stanovení chemické spotřeby kyslíku v mlékárenských odpadních vodách
Snížíte poplatky za čištění splašků a požadované
limitní hodnoty zůstanou zachovány.
Analyzátory pro hygienické aplikace
V potravinářských stejně jako v biotechnologických a
farmaceutických provozech je analytické měření, např.
pH nebo vodivosti, hojně používáno pro kontrolu
jakosti a řízení procesů. Řada snímačů OPTISENS je
nyní rozšířena o přístroje vhodné zejména pro tyto
aplikace, a to o snímače pH a konduktivní a induktivní
vodivosti. Tyto snímače je možno čistit procesy
CIP/SIP, mají hygienická připojení a certifikáty EHEDG
nebo FDA.
Aplikace v biotechnologiích, farmacii a
potravinářství zahrnují:
•• Řízení procesu fermentace v biotechnologických
a farmaceutických provozech
•• Řízení procesů při výrobě sýra,
mléka, piva, ovocných šťáv a jogurtu
•• Měření čisté a destilované vody
•• Procesy separace (mléko/voda)
•• Destilace
•• Kontrola výsledných výrobků (mlékárny, pivovary)
•• Procesy CIP/SIP
43
44
Analyzátory
Analyzátory pro potravinářství
vestavěné do potrubí
Spektroskopický analyzátor využívá světelné zdroje pro
vysílání světla o různých vlnových délkách do měřeného média. Pomocí až čtyř optických principů je
odražené světlo měřeno a zpracováno, čímž získáme
informace o složení média.
Charakteristika:
•• Přímé měření v potrubí s médiem
bez obtoku
•• Spojité měření pro přesnou kontrolu
procesu
•• Není potřeba odebírat, upravovat ani
přepravovat vzorky
•• Není potřeba kupovat chemikálie,
činidla ani čisticí prostředky
•• Až čtyři měřicí principy a až dvanáct
vlnových délek: mimořádně výkonný
přístroj i pro média s velmi variabilním
složením
•• Žádné pohybující se součásti:
minimální údržba
•• Obslužná jednotka s krytím IP65
s dotykovým displejem, hygienický
provoz
•• Kvalitní provedení z korozivzdorné
oceli
•• Vysoká přesnost a dlouhodobá
stabilita
•• Čištění běžnými postupy, např. CIP/SIP
nebo stlačeným vzduchem (při měření
chemické spotřeby kyslíku)
•• Standardní měřicí úsek VARINLINE®
•• Na přání s chlazením pro vysoké
teploty média nebo prostředí
•• Integrovaný vzorkovací kohout pro
(re-) kalibraci na místě bez přerušení
provozu
Spektroskopický analytický systém OPTIQUAD může
být namontován přímo v potrubí s měřeným médiem,
není nutno používat obtok. V závislosti na aplikaci
OPTIQUAD využívá k analýze až čtyři optické principy:
šíření prostředím, rozptyl, fluorescenci a lom světla.
Umožňuje:
•• Spojité bezkontaktní měření obsahu bílkovin, tuku a
laktózy v mléčných výrobcích
•• Spojité bezkontaktní měření obsahu volných mastných kyselin (FFA) ve fritovacích olejích při výrobě
smažených potravin
•• Spojité bezkontaktní měření chemické spotřeby
kyslíku v odpadních vodách z mlékáren a sýráren
Typické aplikace:
•• Nastavení konstantního poměru tuku a bílkovin pro
dosažení konstantní kvality sýra
•• Standardizace obsahu tuku při výrobě mléka pro
koncové spotřebitele
•• Měření a nastavení obsahu tuku a bílkovin při výrobě
trvanlivého (UHT) a kondenzovaného mléka
•• Sledování obsahu volných mastných kyselin a
udržení limitní hodnoty
•• Minimalizace množství potřebného čerstvého oleje
při výrobě smažených křupek, ryb, řízků, hranolků
nebo zeleniny
•• Měření chemické spotřeby kyslíku přímo v odpadní
vodě
Modulární řada výrobků
Obslužná jednotka
OPTIQUAD 4050 W
Provedení pro montáž
na zeď s krytím IP65
Analyzační jednotky
OPTIQUAD-M 4050 W
V potrubí zabudované
spojité měření obsahu
bílkovin, tuku a laktózy
v mléčných výrobcích
OPTIQUAD-FFA 4050 W
V potrubí zabudované
spojité měření volných
mastných kyselin ve
fritovacích olejích
OPTIQUAD-WW 4050 W
V potrubí zabudované
spojité měření chemické
spotřeby kyslíku (COD)
v mlékárenských
odpadních vodách
Komunikační technologie
Ovladače · Protokoly · Konfigurace · Diagnostika
Otevřeno do budoucnosti
PACTwareTM a soubory DTM
PACTwareTM je na výrobci
nezávislý nástroj založený na
technologii FDT, umožňující
nastavení a provoz přístroje.
Je dodáván zdarma.
Soubory DTM jsou ovladače pro
systémy založené na FDT.
Soubory DTM firmy KROHNE
jsou k dispozici zdarma, bez
licence a jakýchkoliv funkčních
omezení.
Firma KROHNE se snaží, aby komunikace byla pro zákazníka
snadná a příjemná. Proto naše přístroje spolehlivě komunikují
s regulátory, řídicími systémy a počítači a mohou být použity pro
regulaci a řízení v řadě různých aplikací. Splňují všechny předpoklady pro začlenění do moderních systémů řízení, monitorování a
komunikace založených na integračních technologiích DD/EDD a
FDT/DTM.
Jsme dlouholetým členem PACTwareTM a FDT Group®. Od roku
2003 připravujeme pro zákazníky soubory DTM pro naše přístroje
s rozhraním HART®, PROFIBUS® nebo FOUNDATIONTM fieldbus.
Pro dálkové monitorování aplikací (např. vodoměrů v odlehlých
lokalitách) vyvinula firma KROHNE řešení pro online přenos a
záznam dat na základě technologie GSM.
Proto máte vždy po ruce všechny potřebné informace.
Komunikační technologie
47
Rychlý a snadný přístup k údajům o procesu a přístroji
z jakékoli úrovně
Soubory DTM firmy KROHNE jsou k dispozici pro
mnoho přístrojů s komunikačním rozhraním HART®,
FOUNDATIONTM fieldbus nebo PROFIBUS®. Mohou být
integrovány do všech aplikací systému FDT. Plně
funkční DTM soubory firmy KROHNE jsou bez licence a
poskytují se zdarma.
Nastavení převodníku teploty OPTITEMP TT 51 pomocí
PACTwareTM
Kroně standardních funkcí poskytují DTM soubory firmy
KROHNE doplňkové informace pro uvedení do provozu
a aplikaci. Například soubor DTM pro převodník teploty
OPTITEMP TT 51 poskytuje:
•• Funkci SmartSense: sledování izolačního odporu,
poruchy snímače a zkratu
•• Konfiguraci vstupu pro dva snímače teploty a funkci
zálohování
•• Nastavení signalizace při zjištění odchylky pro dva
připojené snímače
Diagnostické údaje jsou prezentovány v grafickém uživatelském rozhraní spolu se signalizací případných chyb a příznaků
vztahujících se k přístroji, aplikaci a přesnosti měření. Ty jsou
pak rozděleny podle schématu diagnostického třídění.
Spolu s programem PACTwareTM jsou soubory DTM
umístěny na CD dodávaném s přístrojem a rovněž
mohou být zkopírovány z internetových stránek
(Download Centre) na www.krohne.com
Úroveň řízení
Řízení a
vizualizace
Síť GSM
PLC/DCS
WWW
SCADA
PACTware
Ethernet
HSE
FF
Spojovací
člen
Vst./výst. systém
Provozní úroveň
Modem
HART
PA
Síť GSM
Vazební člen
FOUNDATION fieldbus (Ex)
DP
PROFIBUS PA (Ex)
PROFIBUS DP
HART
PACTware
4...20 mA/HART (Ex)
Úroveň rozhraní
PROFIBUS DP
Výrobky a systémy pro petrochemii
Onshore · Offshore · Upstream · Midstream · Downstream
Od průtokoměrů pro fakturační
měření ke komplexním řešením
Poptávky pro petrochemii
vyřizuje:
Od ústí vrtu přes produktovody a tankery až po terminály
a rafinerie je nutno měřit všechna petrochemická média
přesně a spolehlivě. A tady přichází KROHNE Oil & Gas.
KROHNE Oil & Gas
Minervum 7441
4817 ZG Breda
Holandsko
Tel.: +31 76 711 200 0
[email protected]
www.krohne-oilandgas.com
Firma KROHNE Oil & Gas se sídlem v holandské
Bredě, v blízkosti významných petrochemických center,
zaznamenala za posledních 15 let obzvláště dynamický
růst. V současnosti máme v tomto odvětví jeden
z největších inženýrských týmů věnujících se výhradně
petrochemii.
Průtokoměry pro měření v obchodním styku
V dnešní době firma KROHNE ukazuje cestu k nejpokročilejším dostupným technologiím. Sledování výkonu a
přesnosti jsou důležitými parametry našich přístrojů pro
měření v obchodním styku. Podrobnosti jsou uvedeny
vpředu na stranách věnovaných ultrazvukovým a
hmotnostním průtokoměrům.
ALTOSONIC V
Výrobky a systémy pro petrochemický průmysl
Komplety pro měření kapalin a plynů
•• Rozsáhlé zkušenosti s výrobou a aplikací přístrojů
s různými světlostmi, kategoriemi, tlaky a přesnostmi po celém světě, vyhovujících všem místním i
mezinárodním předpisům
•• Od prostého měření po kompletní sestavy a
kalibrační systémy
•• Stanovená měřidla, distribuční sítě, měření pro
daňové účely
•• Vzorkovací systémy, měřicí komplety pro analýzu a
kvalitu
Komplety pro měření kapalin a plynů
Kalibrátory, etalony a kalibrační systémy
•• Od kalibrátorů pro mobilní nádrže a potrubí až po
komplexní jedno/obousměrné kalibrátory pro
ověřování na místě
•• Kalibrátory a kalibrační systémy pro ověřování na
místě a v laboratoři
Etalony a kalibrační systémy
Monitorování produktovodů, detekce a lokalizace
netěsností
•• PipePatrol, nejcitlivější dostupný systém pro interní
detekci netěsností, umožňuje velmi rychlé a přesné
zjištění netěsnosti v potrubí a její lokalizaci
•• Úspěšná implementace v produktovodech pro plyny
i kapaliny po celém světě u významných ropných a
petrochemických společností, splňuje všechny
platné předpisy pro kvalitu a technické parametry,
např. TRFL v Německu a API 1130 v Americe
Řídicí systémy
Řídicí systémy a přepočítávače průtoku
•• Systém SynEnergy pro uhlovodíky s integrovaným
řízením analyzátorů, kontrolou měření a monitorováním produktovodů
•• Funkce prediktivní podpory pro snížení nadbytečné
údržby, nákladů, prostojů a režie
•• Přepočítávač průtoku SUMMIT 8800 s uživatelským
rozhraním umožňuje výpočty, záznam dat, trendy a
tiskové sestavy pro několik měřicích tratí současně
Přepočítávač průtoku
SUMMIT 8800
49
Měřicí systémy pro námořní přepravu
© Valderhaug
Monitorování a signalizace pro nádrže · Monitorování zásobníků a spotřeby paliva
KROHNE Skarpenord –
námořní centrum firmy KROHNE
KROHNE Skarpenord se sídlem v Norsku má na
starosti všechny aktivity firmy KROHNE týkající se
námořní přepravy. Ty zahrnují prodej a marketing,
inženýrské služby a návrhy systémů, výzkum a vývoj,
zákaznickou podporu a servis. Náš zkušený a kvalifikovaný tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi a aplikacemi.
Poptávky pro námořní
přepravu vyřizuje:
KROHNE Skarpenord
Stromtangveien 21
NO-3950 Brevik
Norsko
Tel.: +47 35 561 220
[email protected]
www.krohne-skarpenord.com
Námořní přeprava představuje globální trh bez hranic.
Po více než 50 letech působení v tomto odvětví
odborníci firmy KROHNE Skarpenord vědí, jak dodávat
velmi kvalitní výrobky rejdařům a loděnicím z celého
světa.
Exkluzivní síť prodejců a servisních pracovníků
KROHNE Skarpenord působí ve všech významných
světových střediscích námořní přepravy a výroby lodí.
Měřicí systémy pro námořní přepravu
Komplexní řešení pro monitorování
kapalin na všech typech lodí
CARGOMASTER –
Kompletní monitorovací systém pro nádrže na
tankerech
Systém CARGOMASTER nabízí komplexní řešení pro
monitorování a signalizaci v nádržích. Systém zasílá
měřené hodnoty ze všech nádrží a potrubí do řídicího
centra a spolupracuje se softwarem běžně používaným
na všech lodních počítačích.
Dodávka systému CARGOMASTER zahrnuje:
systémový software přizpůsobený konkrétnímu plavidlu, aplikace, inženýrské služby, výkresy, dokumentaci
a uvedení do provozu.
Kryt z korozivzdorné oceli pro obtížné
aplikace: OPTIWAVE 8300 C Marine
odolává těm nejnáročnějším podmínkám na palubách lodí
Proto není překvapující, že je CARGOMASTER instalován na všech typech plavidel, od nejmenších tankerů
až po ty největší supertankery (třídy VLCC).
Monitorování spotřeby paliva
Systém EcoMATE monitoruje zásobníky paliva a jeho
spotřebu a může být nastaven na sledování a hlášení spotřeby v zadaném časovém úseku nebo v pravidelných intervalech. Pro vstup do systému jsou obvykle
používány hmotnostní průtokoměry OPTIMASS.
Globální síť KROHNE Skarpenord:
• Servisní střediska
• Prodejci
51
Služby firmy KROHNE
Inženýrské služby · Online nástroje a služby · Servisní služby · Kvalita ·
Školení a semináře · Kalibrace
Více než jen splnění náročných požadavků
Servis pro nás začíná prvním kontaktem s Vámi a trvá
po celou dobu živostnosti zakoupeného přístroje nebo
systému.
Kvalita a spolehlivost jsou klíčové pro udržení
nejvyššího standardu služeb. Všechny výrobní závody
firmy KROHNE jsou certifikovány podle ISO 9001. Ve
skutečnosti již dlouho před zavedním ISO 9000
vyráběla firma KROHNE podle nejpřísnějších
průmyslových norem. Nyní certifikace existuje pro
každý výrobní závod, které nejen že splňují všechny
požadavky certifikace, ale procházejí schvalovací
procedurou pravidelně každé tři roky.
Není to však jednosměrný proces. Aktivně povzbuzujeme zákazníky jako jste Vy, aby se účastnili našeho
výzkumu a vývoje. Řada výrobků, které jsou dnes
považovány za naprosto špičkové, byla vyvinuta právě
ve spolupráci s našimi zákazníky.
Inženýrské služby ve všech fázích projektování
•• Řízení projektů
•• Systémy pro řízení a správu ve fázi projektování
•• Základní technická podpora na základě specifikace
požadované zákazníkem
•• Detailní technická podpora
•• Pomoc při uvedení do provozu
•• Asistence v místě aplikace
•• Školení uživatelů (na místě)
•• Kalibrační služby
Služby
Prověřená kvalita
Před expedicí je každý přístroj pečlivě vyzkoušen a
zkontrolován. Tento náročný a přesný postup měření,
prohlídek a zkoušek je ve firmě KROHNE běžně
zavedenou praxí.
53
Na www.krohne.com
najdete nejbližší servisní kontakt.
Když tedy montujete a provozujete jakýkoli výrobek
firmy KROHNE v souladu s návodem, neměly by
vzniknout žádné problémy. Pokud přece jen vzniknou,
poskytneme Vám maximální technickou podporu a
servis.
Vyberte si kontrakt na údržbu a servis připravený na
míru Vašim potřebám:
•• Náhradní díly a spotřební materiál
•• Servis a opravy na místě
•• Vrácení zboží
•• Oprava u výrobce
•• Helpdesk
KROHNE Academy a KROHNE Academy online
Doplňkové služby online:
KROHNE Academy je řada seminářů organizovaných ve
spolupráci s předními firmami z oblasti automatizace,
které jsou určeny pro inženýry, operátory a nákupčí ze
všech průmyslových odvětví. Jsou příležitostí k setkání
odborníků z průmyslových závodů a k lepšímu porozumění různým technologiím, průmyslovým standardům
a postupům, se kterými se provozovatelé mohou setkat.
(Hledejte na www.krohne.com)
Semináře KROHNE Academy probíhají v mnoha zemích
a jsou zaměřeny na různé důležité aspekty, např.
bezpečnost provozu, zvýšení efektivnosti a hledání
nových možností řešení technických problémů. Rovněž
Vám poskytnou ideální příležitost pro setkání s odborníky se znalostmi i praktickými zkušenostmi z různých
oborů.
Podrobnosti o KROHNE Academy na
www.krohne.com
KROHNE Academy online je poskytována bezplatně na
platformě eLearning, která obsahuje školení ve formě
interaktivních kurzů. Stejně jako u seminářů jsou
studijní materiály KROHNE Academy online obecné a
nejsou zaměřeny na konkrétní výrobky a/nebo průmyslová odvětví. Každý kurz se zabývá určitým druhem
měřicích přístrojů jako jsou plováčkové, vírové, ultrazvukové nebo hmotnostní průtokoměry nebo obecnějšími tématy jako např. měřením plynů nebo detekcí
netěsností.
Registrujte se nyní zdarma a začněte se vzdělávat na
http://academy-online.krohne.com
•• Configure It
Configure It je moderní online
konfigurátor pro standardní přístroje,
který zároveň zdarma poskytuje
k průtokoměrům KROHNE 2D/3D CAD
podklady. V několika jednoduchých
krocích Vám umožní zvolit konfiguraci
libovolného výrobku firmy KROHNE na
základě požadovaných parametrů.
•• KROVASYS 4
Nástroj pro výběr a výpočet plováčkových průtokoměrů.
•• Plánovací nástroj pro vodu & odpadní
vody
Plánovací nástroj pro čistírny odpadních vod, vodárny a úpravny vody
umožňuje generovat dokumentaci pro
obchodní nabídky obsahující měření
průtoku, výšky hladiny a teploty a pro
analyzátory.
•• PiCK
Získejte informace o výrobcích firmy
KROHNE z našeho specializovaného
online zdroje PiCK. Stačí pouze zadat
výrobní číslo a důležité dokumenty
jako např. kalibrační protokoly,
příručky a návody jsou Vám ihned
k dispozici.
54
Kalibrace
Kalibrace od firmy KROHNE:
Jistota, na kterou lze spoléhat
Kalibrace jsou jednou z klíčových odborných znalostí
firmy KROHNE. Pokud si zakoupíte výrobek firmy
KROHNE, získáte měřicí přístroj s maximálním výkonem a minimální nejistotou měření za reálných provozních podmínek.
Provozujeme více než 120 kalibračních zařízení pro
kalibraci objemového průtoku, hmotnostního průtoku,
výšky hladiny, teploty, hustoty a tlaku. Například každý průtokoměr je před expedicí standardně kalibrován
metodou přímého srovnávání objemů s použitím vody
nebo vzduchu jako referenčního média.
Nejpřesnější objemová kalibrační trať pro
průtokoměry až do DN 3000/120"
Rovněž zajišťujeme speciální kalibrace podle požadavků zákazníka, např.:
•• Kalibrace v nestandardních bodech
•• Za odlišných provozních podmínek (teploty, viskozity,
tlaku apod.)
•• Za použití skutečného měřeného média nebo média
s obdobnými vlastnostmi
•• S napodobením skutečných poměrů v potrubí pro
danou aplikaci
•• S použitím zákazníkova navazujícího potrubí
Pro kalibraci používáme metodu přímého srovnávání
objemů (např. kalibrujeme Coriolisovy hmotnostní průtokoměry srovnáním s gravimetrickým váhovým systémem). Naše kalibrační tratě pro přístroje patří k nejpřesnějším na světě: přesnost etalonu je obvykle 5 až
10krát lepší než přesnost testovaného přístroje.
Kalibrace
55
Úsek pro kalibraci radarových hladinoměrů na
principu FMCW
Objemový pístový kalibrátor
To platí pro malé stejně jako pro velké světlosti:
firma KROHNE provozuje nejpřesnější objemovou kalibrační trať na světě pro průtokoměry až do
světlosti DN 3000/120” s certifikovanou přesností 0,013 %. Referenční nádoba je 44 m / 144 ft vysoká a obsahuje téměř ½ milionu litrů / 132000 gal (US)
vody, což umožňuje maximální průtok 30000 m³/h /
7925000 gal (US)/h.
Certifikované technologie pro fakturační měření
a daňové účely
Naše průtokoměry mohou být kalibrovány a certifikovány podle různých předpisů, např. OIML, API, Směrnice pro měřicí přístroje (MID 001, 002, 004, 005),
GOST, atd. Při kalibraci využíváme etalony podle ISO/
IEC 17025, akreditované a vysledovatelné podle mezinárodních i národních předpisů. Pravidelné inspekce
národních metrologických institutů, opakované zkoušky a přizpůsobení národním i mezinárodním metrologickým standardům podle ISO 9000 a EN 45000 jsou
zárukou kvality a srovnatelnosti našich kalibračních
tratí. Vyškolený personál provádějící kalibrace prochází pravidelnými školeními, aby byla zaručena příslušná
kvalita a kontinuita.
Kontakt
Centrála:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Straße 5
47058 Duisburg
Německo
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 103 89
[email protected]
Sídlo společnosti KROHNE CZ v Brně:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Opavská 801/8a
639 00 Brno
Tel.: +420 545 220 092
Fax: +420 545 220 093
[email protected]
cz.krohne.com
Pracoviště Praha:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Žateckých 22
140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 854-5
Fax: +420 261 222 856
[email protected]
Pracoviště Ostrava:
KROHNE CZ spol. s r.o.
Koláčkova 12/612
724 00 Ostrava - Stará Bělá
Tel.: +420 596 714 004
Fax: +420 596 714 187
[email protected]
Společnosti a obchodní zastoupení
Aktuální seznam všech kontaktních
adres firmy KROHNE najdete na:
www.krohne.com
KROHNE Přehled výrobků
• Magneticko-indukční průtokoměry
© KROHNE 06/2014-4003299102-BR Overview-R04-CZ-cs
Změna údajů vyhrazena
• Plováčkové průtokoměry
• Ultrazvukové průtokoměry
• Hmotnostní průtokoměry
• Vírové průtokoměry
•Proudoznaky
•Hladinoměry
•Teploměry
• Měření tlaku
•Analyzátory
• Výrobky a systémy pro petrochemický průmysl
• Měřicí systémy pro námořní přepravu
www.krohne.com
Download

Standardní výrobní program