GEA Flow Components
Komponenty procesowe
Business Unit GEA Flow Components
Business Unit GEA Flow Components
Koncentrujemy się na rozbudowywaniu pozycji rynkowej światowego lidera technologii
w dziedzinie komponentów do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i biotechnologicznego, przede wszystkim w zakresie zaworów, pomp i technologii mycia.
2
GEA Flow Components
Grupa GEA
Co drugi litr piwa na świecie prawdopodobnie przepłynął przez
jakiś komponent wyprodukowany przez Grupę GEA. Mniej więcej co czwarty litr mleka jest uzyskiwany i przetwarzany przy
użyciu wyposażenia pochodzącego z Grupy GEA. Jedna trzecia
kawy rozpuszczalnej na świecie powstaje w maszynach ­Grupy
GEA. Z obrotami przekraczającymi znacznie pięć miliardów
euro należymy do największych producentów maszyn i techniki
procesowej na świecie.
Grupa GEA obejmuje sześć segmentów. Business Unit GEA
Flow Components razem z działami Mechanical Separation i
Homogenizer należy do segmentu GEA Mechanical Equipment.
Do Business Unit GEA Flow Components
należą:
GEA Tuchenhagen w Büchen, GEA Aseptomag w szwajcarskim Kirchbergu, GEA Breconcherry w Wielkiej Brytanii,
a także przedstawicielstwa w USA, Kanadzie, Chinach, Indiach,
­Polsce i Francji.
3
GEA Flow Components
Business Unit GEA Flow Components
Nasze grupy produktowe – do wszystkiego, co płynne
Business Unit GEA Flow Components składa się z następujących czterech grup
­produktowych:
Zawory higieniczne
GEA Tuchenhagen
Pompy higieniczne
GEA Tuchenhagen
Urządzenia myjące
GEA Breconcherry
Zawory aseptyczne
GEA Aseptomag
4
GEA Flow Components
Higieniczne zawory, pompy, zawory
aseptyczne i myjki – oto cztery grupy
komponentów techniki procesowej,
w których specjalizuje się GEA Flow
Components.
Mleko, piwo, napoje, produkty spożywcze o konsystencji past
czy produkty chemiczne - nasze komponenty te zapewniają niezawodną wysoką wydajność, stałą, ekonomiczną eksploatację i
niezmienną jakość wszystkich tych produktów.
Obszary naszej działalności
Przemysł browarniczy/napojów
Przemysł mleczarski/spożywczy
■■ Przemysł farmaceutyczny/biotechnologia
■■ Chemia precyzyjna
■■ Przemysł kosmetyczny/ochrona zdrowia
■■
Odpowiedzialne rozwiązania
Technika procesowa dostarczana przez GEA Flow Components
jest ekonomiczna, trwała i przyjazna w obsłudze – jest to potrójna korzyść dla użytkownika.
Mniejsze zużycie energii, wody i środków chemicznych oznacza
mniejsze obciążenie dla klimatu i środowiska. Aspekt ten coraz
bardziej zyskuje na znaczeniu dla użytkowników, ich sukcesu
handlowego i akceptacji ich zakładów produkcyjnych. Z pomocą GEA Flow Components podkreślicie Państwo swoje dążenie
do proekologicznego sposobu działania.
■■
Małe obciążenie dla klimatu i środowiska
Trwałe, ekologiczne technologie produkcyjne
■■ Wysoki stopień higieny i dbałość przy przetwarzaniu produktów
■■
■■
5
GEA Flow Components
Business Unit GEA Flow Components
Szeroka oferta komponentów
Regularnie wprowadzamy na rynek zaawansowane produkty przy udziale naszego
działu badań i rozwoju. Przy tym najważniejszą zasadą jest trwałość rozumiana jako
efektywność dla użytkownika. Rynek stawia przed nami duże wyzwania, a my je spełniamy.
6
GEA Flow Components
Zawory higieniczne
Urządzenia myjące
Zawory higieniczne GEA Tuchenhagen to kluczowy komponent stanowiący serce instalacji procesowych ze stałym orurowaniem. Są istotnym czynnikiem warunkującym stałą wysoką jakość produktu. Różne serie zaworów oferujemy nie tylko
w postaci bardzo złożonych rozwiązań, lecz także jako zawory
o podstawowych funkcjach - są ekonomiczne i dostosowane do
konkretnego zastosowania.
Urządzenia myjące GEA Breconcherry zostały zaprojektowane
przede wszystkim do efektywnego mycia zbiorników przy możliwe niskim zapotrzebowaniu na środki myjące. Nasze myjki
orbitalne, obrotowe i statyczne zapewniają optymalne rezultaty
procesów mycia we wszystkich branżach.
Naszą ofertę uzupełniają dodatkowe komponenty, jak systemy kretowania instalacji do odzysku cennych produktów, kompaktowe kompensatory wydłużeń termicznych czy też systemy
zabezpieczeń zbiorników.
Pompy higieniczne
Zawory aseptyczne
Oferta pomp obejmuje normalnie ssące i samozasysające pompy
wirowe oraz pompy krzywkowe. Precyzyjnie wykonane pompy
o wysokiej wydajności zapewniają niskie zużycie energii. Dzięki wysokiej jakości wykonania i higienicznej budowie uzyskujemy wyższą jakość produktów i obniżamy zużycie cennej energii, wody i środków myjących.
Procesy aseptyczne wymagają stosowania komponentów o
szczególnych właściwościach. Zawory aseptyczne GEA Aseptomag są przeznaczone do stosowania w warunkach aseptycznych
i sterylnych. Optymalna budowa gwarantuje skuteczność tych
serii zaworów. Nasz wyjątkowy system uszczelnień zapobiega skażeniom produktu pochodzącym ze środowiska zewnętrznego, co jest kluczowe dla utrzymania instalacji w stanie aseptycznym.
Tym samym nasze komponenty spełniają wszystkie warunki
procesów aseptycznych na najwyższym poziomie i zapewniają użytkownikowi trwałą, wysoką jakość produktów końcowych.
7
GEA Flow Components
Zawory higieniczne
System VARIVENT®
Zawory VARIVENT® jako kluczowy komponent stanowią serce instalacji procesowych
ze stałym orurowaniem. Charakteryzują się pewnym działaniem, spełniają wymogi systemów czyszczenia CIP/SIP, nie wymagają skomplikowanej obsługi i są istotnym czynnikiem warunkującym stałą wysoką jakość produktu. Niskie koszty eksploatacji, konserwacji i utrzymania sprawności technicznej zapewniają ekonomiczność instalacji.
8
GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen
System VARIVENT® to elastyczny system modułowy, który
charakteryzuje się wieloma zaletami – na przykład uniwersalnymi częściami pasującymi do różnych typów zaworów. Wynikiem jest ekonomiczność instalacji, zoptymalizowane magazynowanie, mała różnorodność części zamiennych i ich korzystne
ceny.
W systemie VARIVENT® produkowane są jednogniazdowe zawory odcinające, jednogniazdowe zawory przełączające,
zawory z podwójnym uszczelnieniem, zawory dwugniazdowe,
dwugniazdowe zawory przełączające, dwugniazdowe zawory denne, zawory o podwyższonym skoku, zawory próżniowe i zawory probiercze. Ofertę uzupełniają zawory regulacyjne,
bezpieczeństwa i nadmiarowe.
Wiele z tych typów zaworów posiada certyfikat EHEDG i odpowiada standardowi 3A. Zawory VARIVENT® charakteryzują się specjalną techniką uszczelnienia. Styk metal-metal grzyba
z gniazdem zaworu ogranicza odkształcanie się uszczelki. Dzięki temu wzrasta żywotność uszczelki i osiąga się długie czasy
nieprzerwanej pracy instalacji procesowych, co oznacza ograniczone czasy przestojów i ciągłość produkcji - nasze zawory to
oszczędność kosztów i czasu.
Zawór
dwugniazdowy
Jednogniazdowy
zawór
odcinający
Dwugniazdowy
zawór denny
Zawór
z podwójnym
uszczelnieniem
Dwugniazdowy
zawór
przełączający
Zawór
regulacyjny
Do wszystkich typów zaworów dostępne są głowice sterujące
T.VIS®. Głowice integrują zawory z systemami sterującymi.
Wielkości
Typ zaworu
Metryczne
Cale OD
Cale IPS
DN 25 – DN 150
1" – 6"
2" – 6"
Jednogniazdowe
DN 25 – DN 150
zawory przełączające
1" – 6"
2" – 6"
Zawory o
DN 65 – DN 100
podwyższonym skoku
2,5" – 4"
–
Jednogniazdowe
zawory odcinające
Zawory
dwugniazdowe
DN 25 – DN 150
1" – 6"
2" – 6"
Zawory z podwójnym
uszczelnieniem
DN 25 – DN 150
1" – 4"
–
Dwugniazdowe
DN 25 – DN 150
zawory przełączające
1" – 4"
2" – 6"
Dwugniazdowe
zawory denne
DN 25 – DN 150
1" – 4"
2" – 6"
Zawory regulacyjne
DN 25 – DN 150
1" – 4"
2" – 6"
Zawory przelewowe
DN 25 – DN 100
1" – 4"
2" – 4"
9
GEA Flow Components
Zawory higieniczne
Typoszereg zaworów T-smart
Typoszereg T-smart firmy GEA Tuchenhagen to rozwiązania o podstawowych funkcjach – do standardowych zastosowań. Do tego typoszeregu należą zawory gniazdowe działające jako zawory odcinające, przełączające, denne, dwugniazdowe, motylkowe i zawory motylkowe mixproof.
10
GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen
Grupa zaworów T-Smart charakteryzuje się standaryzacją elementów przy zachowaniu niezbędnych opcji (jak wybór układów korpusu, rodzaju uszczelnień, systemu sterowania). Jednoznacznie przyporządkowane numery artykułów znacznie
ułatwiają proces doboru i zamawiania.
Ekonomiczne zawory motylkowe odcinające stosowane są
w blokach zaworowych, panelach przełączeniowych i instalacjach rurowych.
Zalety nowych zaworów motylkowych T-smart 7 to większa
higieniczność, łatwiejszy montaż, krótsze czasy montażu i konserwacji, a dzięki temu dłuższe czasy produkcji.
Nowy zawór motylkowy T-Smart 9 typu mixproof to wariant
zaworu zabezpieczającego przed wymieszaniem mediów. Duża
funkcjonalność i przystosowanie do CIP/SIP zapewniają bezpieczne prowadzenie procesów produkcyjnych.
Jednogniazdowy
zawór odcinający
Zawór
dwugniazdowy
Wielkości
Typ zaworu
Metryczne
Cale OD
Zawory gniazdowe
T-smart
DN 25 – DN 100
1" – 4"
Zawory motylkowe
T-smart 7
DN 15 – DN 150
0,5" – 4"
Zawory wyciekowe
T-smart 9
DN 50 – DN 100
2" – 4"
Zawory motylkowe
11
GEA Flow Components
Zawór motylkowy
mixproof
Zawory higieniczne
Zawory ECOVENT®
Program ECOVENT® to typoszereg zaworów jednogniazdowych i przełączających.
W oparciu o filozofię serii VARIVENT® stworzono uproszczony ekonomiczny zawór
spełniający podstawowe funkcje.
Wielkości
Metryczne
Cale OD
DN 10 – DN 100
1" – 4"
Jednogniazdowy
zawór odcinający
12
GEA Flow Components
Jednogniazdowy
zawór odcinający
Jednogniazdowy
zawór przełączający
GEA Tuchenhagen
Przyłącza procesowe VARINLINE®
Do kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu w różnych miejscach instalacji
produkcyjnej konieczna jest aparatura kontrolno – pomiarowa.
Obudowy VARINLINE® są wyposażone w dwa przyłącza procesowe. Umożliwiają one montaż dwóch instrumentów pomiarowych bez martwych stref.
Większość producentów oferuje czujniki pomiarowe z przyłączem pasującym do obudowy VARINLINE®. W praktyce najczęściej stosowane są czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, kontroli poziomu. W systemie można także zabudować
zawory probiercze oraz wzierniki.
Wziernik VARINLINE®
Wielkości
Metryczne
Cale OD
DN 10 – DN 150
1" – 6"
Cale IPS
2" – 6"
ISO
13,5 114,3
Obudowa VARINLINE®
13
GEA Flow Components
Zawory higieniczne
Technika kretowania VARICOVER®
Systemy kretowania VARICOVER® stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu.
Za pomocą kretowania z rurociągów odzyskiwane są cenne produkty, co pozwala zoptymalizować efektywność instalacji produkcyjnych.
Systemy kretowania stosujemy w celu odzyskania pełnowartościowego produktu. Zastosowanie kreta eliminuje fazę zmieszaną produktu z medium wypychającym. Stosowanie systemu kretowania VARICOVER® w znacznym stopniu redukuje
powstające ilości ścieków, zużycie wody i środków myjących.
Wielkości
Metryczne
Cale OD
DN 25 – DN 100
1" – 4"
Stacja kreta MST 3A
14
GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen
Kompensator VARICOMP®
Innowacyjny kompensator VARICOMP® kompensuje naprężenia termiczne w instalacjach rurowych, a ze względu na swoją unikatową konstrukcję nadaje się również do
aseptycznych procesów technologicznych.
Podstawową zaletą kompensatora VARICOMP® jest budowa zapewniająca brak martwych stref. Konstrukcja zapewnia
dobre warunki do optymalnego mycia i sterylizacji w technologiach CIP/SIP. Kompaktowa budowa kompensatora cieplnego ­VARICOMP® znajduje zastosowanie m.in. w blokach zaworowych.
Wielkości
Metryczne
Cale OD
Cale IPS
DN 50 – DN 125
2" – 4"
3" – 6"
Kompensator
15
GEA Flow Components
Zawory higieniczne
System zabezpieczania zbiorników VARITOP®
VARITOP® to zintegrowany system służący do zabezpieczenia i mycia zbiorników.
Spełnia on wszystkie wymogi dotyczące technologii mycia oraz zarządzania CIP/gazem
za pomocą jednego centralnego przyłącza – w sposób funkcjonalny i niezawodny.
16
GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen
Systemy zabezpieczenia zbiorników
Montaż na pokrywie zbiornika lub za pomocą centralnego przyłącza
Gospodarka gazem oraz mycie za pomocą jednego króćca
Przyłącze do pomiaru ciśnienia
Różne typy myjek do wyboru
Zawory bezpieczeństwa
Sprężynowe pełnoskokowe zawory bezpieczeństwa
Zabezpieczenie zbiorników przed nadmiernym ciśnieniem gazów i
cieczy
Metryczne
DN 25 – DN 150
Zawory próżniowe
Montaż na przyłączu centralnym
Do zabezpieczania zbiorników przed podciśnieniem
Zawory cechują się szybką reakcją
Metryczne
Cale OD
Cale IPS
DN 65 – DN 100
2,5" – 4"
3" – 6"
Sprężynowy zawór
bezpieczeństwa
Zawór próżniowy
Montaż na pokrywie zbiornika
17
GEA Flow Components
Pompy higieniczne
Pompy VARIFLOW GEA Tuchenhagen®
GEA Tuchenhagen oferuje pompy do różnych obszarów zastosowania w przemyśle mleczarskim i spożywczym, browarniczym i napojów, a także farmaceutycznym,
kosmetycznym i chemicznym.
18
GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen
Pompy VARIFLOW firmy GEA Tuchenhagen® pozwalają na
znaczne oszczędności kosztów. Precyzyjnie wykonane pompy o
wysokiej sprawności zapewniają niskie zużycie energii. Dzięki
wysokiej jakości wykonania i higienicznej budowie uzyskujemy
wyższą jakość produktów i obniżamy zużycie cennej energii,
wody i środków myjących. Pompy wirowe posiadają certyfikat
EHEDG i odpowiadają standardowi 3A.
Mniejsze zużycie energii, wody i środków chemicznych oznacza
mniejsze obciążenie dla klimatu i środowiska. Aspekt ten coraz
bardziej zyskuje na znaczeniu dla użytkowników, ich sukcesu
handlowego i akceptacji ich zakładów produkcyjnych. Produkty
GEA Flow Components charakteryzują się małym obciążeniem
dla klimatu i środowiska, zastosowaniem trwałych, ekologicznych technologii produkcyjnych oraz wysokim stopniem higieny
i dbałością przy przetwarzaniu produktów.
Pompa wirowa TP
Oferta pomp
Wydajność
Wysokość tłoczenia
Samozasysające
pompy wirowe,
typoszereg TPS
do 52 m3/h
do 64 m słupa wody
Normalnie ssące pompy
wirowe, typoszereg TP
do 210 m3/h
do 90 m słupa wody
Pompy krzywkowe,
typoszereg VPS
do 108 m3/h
do 150 m słupa wody
Pompa wirowa TPS
Pompa krzywkowa VPS
19
GEA Flow Components
Urządzenia myjące
Urządzenia myjące GEA Breconcherry
GEA Breconcherry oferuje optymalne rozwiązania dla każdego procesu mycia.
20
GEA Flow Components
GEA Breconcherry
Proponujemy rozwiązania ekonomiczne, wszechstronne i łatwe
w obsłudze. Szeroka oferta myjek orbitalnych, obrotowych i stacjonarnych umożliwia uzyskiwanie optymalnych efektów mycia
w każdej branży, w wielu zastosowaniach. Koncentrujemy się
na tym, aby w ekonomiczny i ekologiczny sposób redukować
zużycie energii, wody i środków myjących. Ten cel osiągamy
poprzez higieniczne wzornictwo oraz odpowiedni dobór typu
myjki do konkretnego zadania.
Myjki orbitalne
Ciśnienie robocze 1 do 90 bar
Średnica mycia do 33 m
Przepływ 0,5 do 47,7 m³/h
Temperatura robocza maks. 95°C
Temperatura otoczenia maks. 140°C
Typhoon
Zgodność z FDA i ATEX (opcja)
Tornado 4
TMC
Myjki obrotowe
Ciśnienie robocze 1 do 20 bar
Średnica mycia do 12 m
Przepływ 1 do 29,6 m³/h
Temperatura robocza maks. 95°C
Temperatura otoczenia maks. 140°C
Torrent
Zgodność z FDA i ATEX (opcja)
Turbo SSB
Myjki statyczne
Ciśnienie robocze 1 do 2,5 bar
Średnica mycia do 8 m
Przepływ 0,9 do 66,7 m³/h
Temperatura robocza maks. 95°C
Temperatura otoczenia maks. 140°C
Kule myjące
21
GEA Flow Components
Chemidisc
Torus
Zawory aseptyczne
Zawory aseptyczne GEA Aseptomag
GEA Aseptomag specjalizuje się w projektowaniu i produkcji aseptycznych komponentów procesowych oraz dostarczaniu rozwiązań w zakresie techniki procesowej dla
przemysłu spożywczego, napojowego, farmaceutycznego, kosmetycznego i biotechnologicznego.
22
GEA Flow Components
GEA Aseptomag
Wysokie wymagania pod względem jakości i dążenie do optymalizacji budowy higienicznej są naszym zdaniem podstawowym filarem skutecznego tworzenia dobrych produktów.
Przywiązujemy dużą wagę do spełniania wszystkich istotnych wytycznych różnych instytucji (ISO 9001, ISO 3834-2,
EHEDG, 3A), które mają ogromne znaczenie zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Nasza oferta produktów prawie od 30 lat
wyznacza standardy w technice komponentów i spełnia wysokie
wymogi techniki procesowej.
Zawór dwukomorowy
Wielkości
Typ zaworu
Metryczne
ISO
Cale OD
DIN 11866A
DIN 11866B
DIN 11866C
Zawór odcinający AV
DN 15 – DN 150
DN 15 – DN 150
0,75" – 6"
Gniazdowy zawór denny
AVBS
DN 15 – DN 150
DN 15 – DN 150
0,75" – 6"
Zawór przełączający UV
DN 15 – DN 100
DN 15 – DN 100
0,75" – 4"
Zawór spustowy AF
DN 25 – DN 100
DN 25 – DN 80
1" – 4"
Zawór regulacyjny RV
DN 15 – DN 100
DN 15 – DN 100
0,75" – 4"
Zawór zwrotny GD
DN 15 – DN 150
DN 15 – DN 150
0,75" – 6"
Minizawór AMV
DN 06 – DN 20
DN 06 – DN 20
0,25" – 1"
Zawór wyciekowy ADV
DN 25 – DN 100
DN 25 – DN 100
1" – 4"
Zawór dwukomorowy DK
DN 25 – DN 150
DN 25 – DN 150
1" – 6"
Zawór gniazdowy denny
DK DKBS
DN 25 – DN 150
DN 25 – DN 150
1" – 6"
Zawór DK – typ DDK
DN 25 – DN 150
DN 25 – DN 150
1" – 6"
Zawór DK – typ AXV
DN 25 – DN 150
DN 25 – DN 150
1" – 6"
Zawór probierczy PV
DN 08 – DN 15
DN 08 – DN 15
0,375" – 0,75"
Zawór wlotowy pary DE
DN 25 – DN 40
DN 25 – DN 40
1" – 1,5"
Zawór zwrotny RSV
DN 15 – DN 65
DN 15 – DN 65
2,5" – 6"
Dwukomorowy zawór
gniazdowy denny
Zawór
probierczy
Zawór
przełączający
Zawór stałego
ciśnienia
Zawór
odcinający
Zawór
wyciekowy
23
GEA Flow Components
Zawory aseptyczne
Zawory sterylne VESTA®
VESTA® to typoszereg zaworów sterylnych z mieszkiem PTFE, o szerokich zastosowaniach - od laboratoriów po skomplikowane systemy instalacji procesowych w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologii i kosmetyce.
24
GEA Flow Components
GEA Aseptomag
Hermetyczna konstrukcja zaworów sterylnych VESTA® zapobiega kontaminacji produktów ze środowiska zewnętrznego,
przez co eliminuje ryzyko skażenia produktu.
Zawory sterylne VESTA® w pełni spełniają warunki bezpieczeństwa procesów na najwyższym poziomie i umożliwiają
użytkownikowi uzyskiwanie wysokiej jakości produktów.
Do oferty zaworów sterylnych VESTA® oprócz zaworów standardowych należą również zawory stopniowane, zawory denne
do zbiorników i bloki zaworowe, zawory probiercze i VESTA®
Multiport (system rozdzielający).
Zawór odcinający
Zawór odcinający
Zawór odcinający
dwukorpusowy
Zawór denny do
zbiorników
Zawór probierczy
Blok zaworowy
Wielkości
Typ zaworu
Metryczne
ISO
Cale OD
Zawór odcinający
DN 10 – DN 150 ISO 13.5 – ISO 114.3
0,5" – 4"
Blok zaworowy
DN 10 – DN 80
ISO 13.5 – ISO 88.9
0,5" – 3"
Zawór denny do
zbiorników
DN 10 – DN 100 ISO 13.5 – ISO 114.3
0,5" – 4"
Zawór probierczy
DN 10 – DN 15
ISO 13.5 – ISO 17.2
0,5" – 0.75"
Multiport
DN 10 – DN 25
ISO 13.5 – ISO 33.7
0,5" – 1"
Multiport
25
GEA Flow Components
Zawory aseptyczne
Rozwiązania systemowe GEA Aseptomag
Projektujemy, konstruujemy i produkujemy systemy dla przemysłu spożywczego
i napojów. Nasi inżynierowie realizują przy tym indywidualne wymagania klientów.
Przestrzeganie międzynarodowych norm i wymogów jest tak samo oczywiste,
jak późniejsza obsługa przez nasz dział Service & Support.
26
GEA Flow Components
GEA Aseptomag
Podstawą wszystkich rozwiązań systemowych są nasze komponenty GEA Aseptomag. Dzięki wiedzy o produktach i wymogach procesów aseptycznych potrafimy projektować i produkować instalacje produkcyjne, jak również specjalne maszyny do
napełniania.
Od przetworów i przecierów owocowych, poprzez koncentraty
o dużej lepkości, aż po desery i produkty delikatesowe dla
gastronomii - wszystkie te produkty można przetwarzać za
pomocą naszych rozwiązań.
Aseptyczny system napełniania IBC
Aseptyczna instalacja do napełniania
27
GEA Flow Components
Nasza praca jest naszą pasją.
Maksimum wydajności • Pasja • Uczciwość • Dotrzymywanie zobowiązań • GEA-versity
GEA Group jest globalnym koncernem z miliardowymi obrotami i spółkami operacyjnymi w ponad
50 krajach. Firma została założona w 1881 roku i jest jednym z największych dostawców innowacyjnych urządzeń i technologii procesowych. GEA Group jest notowana w indeksie STOXX® Europe 600.
GEA Mechanical Equipment
Business Unit GEA Flow Components
GEA Tuchenhagen GmbH
GEA Tuchenhagen France
Główna siedziba Business Unit GEA Flow Components
29, route de la Wantzenau, F-67800 Hoenheim, Francja
Am Industriepark 2–10, 21514 Büchen, Niemcy
Telefon: +33 3 88 19 70 90, Faks: +33 3 88 19 70 99
Telefon: +49 4155 49-0, Faks: +49 4155 49-2423
[email protected], www.tuchenhagen.fr
GEA Aseptomag
GEA Tuchenhagen Polska
ul. BOWID 9R, 75-209 Koszalin, Polska
Industrie Neuhof 28, CH-3422 Kirchberg, Szwajcaria
Telefon: +48 94 346 75 40 do 43, Faks: +48 94 340 58 35
Telefon: +41 34 426 29 29, Faks: +41 34 426 29 28
[email protected], www.tuchenhagen.pl
[email protected], www.aseptomag.ch
GEA Breconcherry
GEA Tuchenhagen India
#3A1, Bommasandra Industrial Area, Hebbagodi, Hosur Road,
Unit 4 Porthouse Business Centre, Tenbury Road,
Bengaluru – 560099, Indie
Bromyard, Herefordshire, HR7 4FL, Wielka Brytania
[email protected], www.tuchenhagen.in
Telefon: +44 1531 632476, Faks: +44 1531 633839
[email protected], www.breconcherry.co.uk
GEA Tuchenhagen China
248 Guanghua Road, Shanghai 201108, P.R. Chiny
Telefon: +86 21-3126 6008, Faks: +86 21-3126 0680
[email protected], www.tuchenhagen.cn
GEA Tuchenhagen North America
33 McAlister Farm Road, Portland, ME 04103, USA
Telefon: +1 (207) 797-9500, Faks: +1 (207) 878-7914
[email protected], www.tuchenhagen.us
GEA Tuchenhagen Canada
20 King Street West, Unit B, Stoney Creek, ON L8G 1G8, Kanada
Telefon: +1 (905) 930-8738, Faks: +1 (905) 930-8848
[email protected], www.tuchenhagen.us
602pl • 09/13 • inform-werbeagentur.de
[email protected], www.tuchenhagen.de
Download

GEA Flow Components Komponenty procesowe 2.5 MB, 602pl, 01