2013
October recognition • Októberi elismerés • Recunoas˛terea în luna octombrie • Odznaczenia za październik • Októbrové uznanie • Uznání za měsíc říjen • Ekim ayı ünvan kabulü
Congratulations to our newly qualified and top
performing Distributors in October.
Serdeczne gratulacje dla naszych nowo zakwalifikowanych
Dystrybutorów z najlepszymi wynikami w październiku.
Gratulálunk az októberi újonnan kvalifikáló és
kiemelkedő teljesítményt nyújtó Üzletépítőinknek.
Blahoželáme našim novo kvalifikujúcim sa a
najproduktívnejším Distribútorom za mesiac október!
Felicitări Distribuitorilor noi care s-au calificat şi celor
care au obţinut rezultate de top în octombrie.
Gratulujeme našim nově kvalifikujícím se a
nejproduktivnějším Distributorům v měsíci říjnu.
Ekim ayında yeterlilik kazanan ve yüksek performans
gösteren en yeni Distribütörlerimizi tebrik ederiz.
Executive Duplication Bonus
top 10 GSVs
top 10 SCANNER PERFORMERS
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Ruby Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Győrey Boglárka
Zemplén Zsófia
Liliana Matei & Miruna Sorina Matei
Lucian Gliga
Napoleon Kurpiel
Ing. Anton Moro
Martin Borský
Lenka Malinová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Lapis Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Tu d o r e l S . D u m i t r a ş c u & Tu d o r e l D u m i t r a ş c u
Simona Schor & Dan Schor
Matei Flamaropol & Mihaela Flamaropol
Călin Giorgiu
B c . E r i k a Pe t r í ko v á
Zlatica Zubíčková
Ir e n a Pe t r á š o v á
Lucia Sakálová
Ružena Špáleková
Katarína Koržová
M o n i k a Vo d á k o v á
Radka Vávrová & Michal Vávra
Karolina Zborní ková
Sabina Korotvičková & Patricie
Lacinová
Kateřina Odnohová
Jindřiška Doušková & Eva Racková
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Gold Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Ko r á n S á n d o r & R é f i O s z kó I l d i kó
Farkas László & Farkas Tatjana
Csap György
Csúr Endre
D r. L i p t á k J u d i t & D r. B u l a Zo l t á n
Horváth Edit
D r. E n g l e r t Zo l t á n & G e r g e l y O r s o l y a
Váraljai Jánosné & Váraljai János
D r. M e d g y e s i J á n o s
Dr. Englert Zoltán & Gergely
Orsolya
Sebők At tila & Sebőkné Némedi Gabriella
Dr. Kósa László Adolf
D r. Tu s o r E r z s é b e t M á r i a
Dr. Herszényi Tamás & Dr.
Herszényiné Ambrus Glória
Florin S. Bunea
Ionuţ Chiriţă
Florina Şerbănescu
Cristina Maria Stănescu
Dana Oana Blenesi- Dima & At tila Blenesi- Dima
Liliana Matei & Miruna Sorina
Matei
Ve s n a V i r a n t
Mihaela Jeler & Miran Jeler
R e n a t a S o j a ko v á
Radomír Kuban
M U Dr. K a t a r í n a O b t u l o v i č o v á
MUDr. Miroslav Mayer
Božena Kukučková
Dáša Danadová & Matej Danada
M a t ú š Ko n d e l & N a t á l i a A n t a l o v á
Mgr. Jana Kondelová
De n i s a P r a k s i n o v á
Kateřina Zocherová
Alena Holubová
Marek Briza & Jana Brizová
M a r k é t a Pe k a ř o v á
Erika Hejtmanková
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Domonkos Nóra & Domonkos László
Molnár László
Gál Ivett
Gál István & Gálné Dr. Leisztinger Réka
Ömböli Mónika
Pintér János
Varga András
Rakonczai Viktória & Lang Melinda
Bayer Krisztina
Áprily Róbert Károly
Tóth Ildikó
Zabolai István & Szabó Katalin
Belányiné Klotcz Anikó
Keresztes Anikó & Keresztes Róbert
Klement Diana
Csalami Anett
Pap Rozália
Nagy Vera Rozália
Lugosiné Schuszter Szilvia & Lugosi Zsolt
Ádám István & Ádám Istvánné
Bérczi Zoltán
Csente Imre
Piringer László
Csap György
Vajdáné Csehi Ibolya
Dr. Kálmán József
Simon László & Simon Lászlóné
Simonné Végvári Ildikó
Lantos László & Gyimesi Erzsébet
Rózsa Andrea & Ottmár Tamás
Szemesy Mária
Decsiné Tasnádi Mariann
Ecsi Zoltánné
Huszárné Varga Zsuzsanna
Glázer Csaba
Dr. Zselló Ferenc & Zselló Katalin
Vásárhelyi Noémi
Merész Gábor
Kaszap Zoltán
Kaszap Zoltánné & Kaszap Alexandra
Kovács István
Csalami Anett
Szirmai Attila
Kiss Lajos & Takács Ágnes
Bosch József
Bosch József & Bosch Józsefné
Szirmai Mária
Kiss Lajos & Takács Ágnes
Herszényiné Dr. Garancsy Zsuzsanna
Dr. Herszényi Tamás & Dr. Herszényiné
Ambrus Glória
Herczegné Tóth Hajnalka
Imre Andrea
Ballai Zsuzsanna
Rózsa Andrea & Ottmár Tamás
Otolecz Ágnes
Varga-Rózsa Marian & Varga Tibor
Bába Adrienn
Szerencsés Zsolt & Szerencsés Boglárka
Kovács Daniella Roxána
Horváth Balázs & Dénes Tünde
Pintér Attila
Fenyvesi Elvira Mariann & Kozma Árpád
Farkas Márta
Sila Zoltán Ferenc
Papp Júlia
Csalami Anett
Id. Tarján Mihály
Tarján Mihály & Tarjáné Kopp Beáta
Juhász Dávid
Rácz Endre Gábor & Virág Nikoletta
Szádvári Richárd & Kovács Barbara
Pap Mihály Elek
Bobál Zoltán
Ing. Henrieta Hubertová
Gerencsér Anita & Stefanovics Gábor
Gerencsér Gyöngyi
Bugovics Lászlóné
Szíj Róbert & Szíjné Bugovics Rita
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Újhelyi Zoltán
Zemplén Bertalan & Zemplén Dorottya
Nagy Anikó
Mikó Adrienn
Sátai Zsuzsanna
Keresztes Anikó & Keresztes Róbert
Dirnberger Péter
Biri László & Biri Mihály
Karácsony Nóra
Csalami Anett
Dr. Szűcsné Cserni Ildikó
Csányi Judit
Klement Tibor
Dr. Zselló Ferenc & Zselló Katalin
Sárosy Zoltán
Dankowsky György
Zsinkai Anna
Tarján Mihály & Tarjáné Kopp Beáta
Vasass András Jenő
Decsine Tasnádi Mariann
Kis Brigitta
Kovács Anna Jusztina
Murcsányi Judit
Söpkéz Sándor
Egyed Ferenc
Csap György
Vörös Zsuzsanna
Dr. Koroknai Krisztina
Kőhalminé Zigler Magdolna
Varga Róbert & Varga Zsanett
Tóth Anita
Pintér János
Trinter László
Varga Róbert & Varga Zsanett
Dr. Doleschall Sándor
Dr. Tusor Erzsébet Mária
Trinter Lászlóné
Varga Róbert & Varga Zsanett
Pintér Tamásné
Angyal Péter & Kadinger Anett Barbara
Gergely Orsolya
Dr. Englert Zoltán & Gergely Orsolya
Nyilasi Éva
Zemplén Zsófia
Dr. Kribusz Edgár
Surányi Márta
Gyenei Gyöngyvér
Csalami Anett
Sándor Kata
Sárog Tiborné
Sebestyén Ákos
Judik Béla & Judik Judit
Pásztor Viktória
Pásztorné Benke Anna Valéria & Illésné
Benke Margit
Erdős Ádám
Tóth Cecília
Etédiné Reisz Péter
Ceglédi Éva
Harnosné Robotkay Rita
Balogh Imre
Berkes Csaba
Lattman Miklós Károly & Lattman Beatrix
Mezei Norbert Péter
Halász Levente Sándor & Szeile
Mercedesz Petra
Héda Andrásné & Héda Erzsébet
Dr. Popovics Judit
Dr. Gudrum Bea
Maris Zsolt
Lőrincz Zsolt
Szirovatka Helga & Szirovatka Károly
Sárog Tiborné
Sárog Noémi & Dr. Balla Gergely Krisztián
Batki László & Rácz Andrea
Némethy Róbert & Salamon Ágota
Horváth Gábor
Lázár Orsolya & Cseszkó Róbert
Csorvási László Ábel
Rácz Endre Gábor & Virág Nikoletta
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Agárdi Imréné
Dr. Gyenge Balázs
Dankowsky György
Judik Béla & Judik Judit
Erős Antónia & Tóth László
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Simon Barbara
Halász Levente Sándor & Szeile
Mercedesz Petra
Dr. Kósa László Adolf
Füzesi Krizstina
Dr Tárkány-Szűcs Attila
Dr. Gyenge Balázs
Dr. Herszényi Tamás & Dr. Herszényiné
Ambrus Glória
Török Szilárd
Gál István & Gálné Dr. Leisztinger Réka
Dr. Szabó Gáborné Edit
Szvoboda Zsuzsa & Szabó Gábor
Fath Andrea & Orgoványi József
Illés Tünde & Kutai Tamás
Ungvár Ágnes
Holbok László Ferencné
Cservenka Ákos
Kiss Csaba & Aranyi Katalin
Biri László & Biri Mihály
Gergő József
Balog Adrienne
Farkas Krisztina
Kiss Csaba & Aranyi Katalin
Fekete Andor
Dariusz Chalecki & Magdalena Chalecka
Kertész-Pósch Zsolt & Gérecz Eszter
Babartzyné Ferenczi Gabriella & Babartzy
László
Maria Małgorzata Radziak
Hanna Zalewska
Szabó - Bodó Adrienn & Szabó Gábor
Jakab Attila
Stiegler Katalin
Grzegorz Sokół
Váczy Ildikó & Simon Pamplin
Sebestyén Lajos
Dr. Kálmán József
Dariusz Chalecki
Maciej Derda
Szternák Barna
Gál István & Gálné Dr. Leisztinger Réka
Monika Masztakowska
Szabó - Bodó Adrienn & Szabó Gábor
Ocskay Zsófia
Ocskay Mária Enikő
Agnieszka Nowak
Tomasz Bozyczko
Goldbach Éva & Kollár Attila
Vágvölgyi Ferenc
Aneta Nowak
Beata Henzel Rogosz
Apai Erzsébet
Löbl Judit
Ştefan Dumitru
Mihaela Daniela Vasilescu
Davidovics Dávid
Diósi Gábor
Cotyso Dragoş Stoica
Viorel Stoica
Hajasné Tóth Etelka
Pékné Pénzes Melinda
Mihaela Constantin
Dragoş Dumitru
Paksy Sándor
Váraljai Jánosné & Váraljai János
Daria Diana Stoica
Viorel Stoica
Kósa Gábor
Tischler Márk
Claudia Teodora Precup
Daniela Lavinia Tomşa
Lidia Dobre
Viorel Stoica
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Adriana Maniu
Steluţa-Elisabeta Nisipeanu
Camelia Manuela Bădulescu
George Ştirbu & Ionela Magdalena Ştirbu
Andrea Bunea
Mariana Conea
Carmen Creţu
Aurel Lazăr
Daniela Lavinia Tomşa
Rodica Teaha-Creţ & Natalia Patricia
Teaha-Creţ
Besenyi Annamária & Kiss László
Balogh Norbert Nándor & Balogh
Bernadett Kinga
Sorin-Adrian Cherman & Simona Anda
Cherman
Balogh Norbert Nándor & Balogh
Bernadett Kinga
Anca Bejenaru
Lucica Damian
Ana Dragomirescu
Ştefania Cîrstoc
Simona Romaşcanu & Dan Romaşcanu
Radu Cristian Georgescu
Mariana Conea
Irina Gall & Marius Gall
Răzvan Bratu
Bogdan Bratu
Florin Tican
Ion Glişca
Antoaneta Bodnar
Zavaczki Tiberiu
Emilia Eleonora Drăghiciu
Ion Glişca
Marta Sbîrcea
Tamara Sîrbu & Dan Sîrbu
Alexandra Goriţă & Athina Drakos
Valentina Neagu
Ioana Ganea
Loredana Cismaş
Aurora Mihaela Puiu
Isabela Coşneanu
Radu Răzvan Ionuţ & Sorin Elvis Radu
Dan Prisecaru & Adriana Prisecaru
Teodora Milancovici
Mioara Florentina Pătraşcu
Florica Ilie
Dr O. Băcean
Lucian Mircea Sabău
Răzvan Lucian Boji & Florina Irina Boji
Alexandru Chiru
Bánházi Mária Ilona
Teodora Tuca
Ion Glişca
Maria Gogoţ
Ion Mihai Gogoţ
Vasile Damian & Dorin Marius Damian
Floarea Urdea & Gheorghe Florin Biriş
Manuela Irina Pătrăşcoiu
Lucica Damian
Daniela Maria Popa
Mihaela Flamaropol & Matei Flamaropol
Nicolai Crăciun
Gheorghe Alberto Matei & Elena Matei
Ciprian Militaru
Maria Magdalena Badea
Anca Lucas
Dănuţ Barnoş & Liana Claudia Barnoş
Eugenia Bălănescu
Cristina Maria Stănescu
Simona Ardelean
Dan Ivaşca & Petrea Ivaşca
Mihaela Rotaru
Vasile Popa
Iulia Deliman
Paula Sorina Brânduşe
Steluţa-Elisabeta Nisipeanu
Raluca Badea
Marius Ioniţă
Daniel Cosma
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Carmen-Valeria Coţofana
Viorel Gug
Michaela Tonkovičová
Natália Rebrová
Dumitra Roibu
Victoria Popescu
Erika Zilková
Tímea Sláviková
Mgr. Romana Milanová
MUDr. Miroslav Mayer
Gabriela Križanová
Božena Kukučková
Andrej Smolák
Napoleon Kurpiel
Suzana Krajnć
Mihaela Jeler & Milan Jeler
Jana Bolješí ková & Dušan Majerní k
Ing. Pavol Bolješík & Zuzana Bolješíková
& Peter Garaj
Dana Miháliková
Jana Durajová
Martina Gáborí ková
Pavol Kalina
Mária Szabová
Gabriela Nováková & Jaroslav Novák
Jana Veliká
Alena Pavelková
Štefan Sopoci
Gabriela Nováková & Jaroslav Novák
Daša Chrastová & Július Varga
Mária Klučárová
Filip Baňák
Klára Csikosová
Linda Petrí ková
Bc. Erika Petríková
Alojz Uličný
Silvia Uličná
Ing. Martina Mazuchová
Klára Csikosová
Lukáš Boor
Nadežda Boorová
Natália Rebrová
David Birkus
Ivan Pajerský
Augustin Sipikal
Pavol Szabó
MUDr. Miroslav Mayer
Dana Darovcová
Zlatica Zubíčková
Silvia Záhorská
Anna Fischerová
Alžbeta Bajzová
Bibiana Bajzová
Andrej Adamek
Zuzana Markovičová
MUDr. Katarína Obtulovičová
PaedDr. Henrieta Horváthová & Tomás
Bišták
Marta Plavková
Andrej Schwarcz & Ing. Robert Sztruhár
Ing. Peter Kuštár
Artur Hritz
Zuzana Pirová
Monika Kmeťová
Svetlana Bartóková
Katarína Nemčeková
Karol Papírní k
Božena Kukučková
Rastislav Čavojský
Erik Hašak & Daniela Šapáková
Dušan Borbély
Bc. Erika Petríková
Maša Zajc
Nina Krmelj & Marko Radensek
Vladimír Ferdinandy
Lenka Krajčírová
Emí lia Hídvéghyová & Alexander Hídvéghy
Andrej Schwarcz & Ing. Robert Sztruhár
Martina Trćek Gec
Helena Kramar & Sonja Kramar
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Milan Banáš
Lenka Polionová & Jozef Bolješík
Ivana Muličáková & Ľubomír Fanta
Mária Jaseňáková
MUDr. Lívia Hronská
Jaroslava Hojerová
Olga Marceková & Jozef Marcek
Monika Hučková
Alexander Nagy
Ľuboš Ďurech & Daniela Ďurech
Anna Križanová & Lucia Romanová
Jana Mitašíková
Katarína Hulková
Eva Zachej & Otto Zachej
Augustin Sipikal
Ľudmila Kloučková & Stanislav Klouček
Judita Pešchlová
MUDr. Pavla Liptáková
Zuzana Benianová
Ing. Silvia Holečková
Ľubomíra Žilaková
Richard Kovács & Mária Kovácsová
Bibiana Bajzová
Anna Fischerová
Viera Koláriková
Alena Hellerbrandtová
Dominika Szí jártóová
Miloš Hamar & Andrea Pappová
Nadežda Boorová
Mária Hušková
Martin Sakal
Lucia Sakálová
Branislav Lancoš
Richard Plank & Radka Zaťková
Ľubomír Turaz
Ľubomír Pavlík & Katarína Pavlíková
Júlia Szabóová
Amarilla Szabóová
Michaela Hajdanková
Mgr. Andrea Paxnerová
Diana Zaťková
Irena Petrášová
Denisa Smaliková
Vladimír Smalík
Milan Jurí k
Jana Luxová
Jozef Selecký
Jana Szitásová & Ladislav Szitás
Orsolya Gobis
Artur Hritz
Emí lia Jančí ková
Marianna Berčíková
Soňa Lukáčová
Alícia Kironská
Erik Mokoš
Zuzana Shini
Tomáš Tuček
Ľudmila Kloučková & Stanislav Klouček
Jana Krajčovič & Peter Krajčovič
Katarína Bieliková & Peter Bielik
Martin Turi Nagy & Michaela Kalová
Ľuboš Ďurech & Daniela Ďurech
Silvia Garabasová
Ing. Karin Tomeček
Peter Marcek
Olga Marceková & Jozef Marcek
Denisa Solárová & Zuzana Solárová
Melánia Sedliaková
Silvia Hájeková
Janka Mikulová
Viera Brieniková & Juraj Brienik
Irena Mekyňová
Marta Olejárová & Rastislav Olejár
Mária Jaseňáková
Juraj Janov
Tomáš Šarlós & Eva Mikulíková
Jovanka Sekulić
Stevo Sekulić
Alžbeta Wirthová
Ľuboš Ďurech & Daniela Ďurech
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Lenka Siváková
Csaba László
Ivo Chromčák & Olga Amanatidisová
Irena Doleželová
Emí lia Ladecká & Peter Ladecký
Miroslav Benček & Ing. Erika Benčeková
Milan Turek
Jana Antonínová
Martina Čičáková
Naďa Čičaková
Markéta Stoklasová
Jana Antonínová
Magdaléna Urbanová
Mgr. Miriam Grožajová & Matus Grožaj
Dagmar Horevajová
Daniela Nekula
Daša Danadová
Dáša Danadová & Matej Danada
Jitka Chmelová
Blanka Bartošová
Barbara Tinková & Dalibor Tinka
Jana Durajová
Petr Viták
Ing. Zuzana Urbanová
Magdaléna Kubičková
Mária Kováčiková
Marcela Hamplová
Lenka Gáliková
Iva Pečková
Dagmar Peřková
Lenka Galí ková
Lenka Kreštová
Monika Brchelová
Dana Němcová & Mgr. Klára Němcová
Josef Plas & Alena Plasová
Marianna Horváthová
Veronika Bláhová
Vlasta Šítová & Alexej Šít
Štěpán Kasl
Dana Nerudová
Lenka Kanovská
Petra Kulhánková & Renata Preisingerová
Jana Snytová
Tereza Trefilová
Pavel Svítek
Petra Kulhánková & Renata Preisingerová
Olga Krupičková
Marianna Horváthová
Jarmila Beláková
Lucie Nováková & Zdenka Ondrová
Marcela Plasová
Laura Stasaková
Gabriela Langová
Hana Gleissnerová
Radek Zelený
Zdenka Horáčková & Pavel Flígr
Milan Bednář & Elena Bednářová
Zdeněk Mikulanda & Magdalena
Mikulandová
Michal Mazura
Lucie Nováková & Zdenka Ondrová
Daniela Zapoušková
Zuzana Lorencová & Blanka Lorencová
Mudr. Miroslava Molí ková
Ivana Minaříková & Pavol Jablocký
Lucie Palupová
Sabina Korotvičková & Patricie Lacinová
Renata Telínová
Zdeněk Mikulanda & Magdalena
Mikulandová
Pavel Kouřil & Zdenka Trhlí ková
Pavlína Záhumenská
Jana Březinová
Mirka Čejková
Květoslava Podzimková
Marianna Horváthová
Jana Trefilová
Markéta Pekařová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Tereza Puchtová
Jitka Pšejová
Václav Hajný
Ondřej Borský
Ing. Aleš Rusek
Ivana Minaříková & Pavol Jablocký
Marie Sogorová
Vlasta Šítová & Alexej Šít
Radim Zelenka
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Alexandra Blažíčková Matějovská & Pavel
Blažíček
Vlasta Hodanová
Vlasta Hodanová
MUDr. Radomír Růžička
Katarina Kaltsogianni
Klára Modrá
Šárka Řezábková
Gabriela Karvanková
David Vráblí k
Petr Janíček
Ing. Helena Chaloupková & Václav
Novotný & Jitka Chaloupková
Soňa Jelínková
Pavla Jenčová
Josef Machů
Martin Němec
Pavla Schicková & Pavla Schicková
Simona Slezáková & Bronislava Veselá
Naďa Novotná
Romana Hýžová
Martina Azabi
Laura Stasaková
Irena Rousová
Petra Kaprová
Emí lia Benyovszká
Lenka Malinová
Jan Falta
Ing. Hana Urbanová
Tran Thi Hoa Lan
Thi Ha Vu
Wanda Hrbková
Zuzana Lorencová & Blanka Lorencová
Helena Lhotková
Sergiy Buta
Jiřina Matysová
Stěpanka Kasparová
Dmytro Kaliuznyi
Sergiy Buta
Marcela Macháčková
Radka Vávrová & Michal Vávra
Marcela Dejlová
Dana Němcová & Mgr. Klára Němcová
Petr Janíček
Alena Holubová
Petr Kroutil
Jana Antonínová
Zlata Turková
Dagmar Svobodová & Petr Svoboda
Tomáš Pulkrábek & Simona Hanková
Zdenka Horáčková & Pavel Flígr
Jitka Kovarinská
Eva Vávrenová
Renata Hlaváčková
Mirka Čejková
Jana Foř tová
Vlasta Šítová & Alexej Šít
Zdeněk Novotný
Lucie Nováková & Zdenka Ondrová
Terezie Rychlá
Markéta Pekárová
Marie Brávní ková
Sabina Korotvičková & Patricie Lacinová
Eliška Škvařilová
Ján Škvařil
Eva Večeřová
Ing. Lada Vohánková
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Natálie Krausová
Milena Barcalová
Mudr. Alena Tichá & Mgr. Alexandra Tichá
Zachová
Lubomír Jančar & Zuzana Ledjlová
Phdr. Jana Veselá
Milan Vavruška & Lada Vavrušková
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Marie Boháčková
Ing. Helena Chaloupková & Václav
Novotný & Jitka Chaloupková
Petra Veselá
Hana Gleissnerová
Šarka Řezábková
Nicole Lorencová Cristalis
MUDr. Pavla Liptáková
Hana Gleissnerová
Dana Cikhartová
Mgr. Iva Burianková
Executive Duplication Bonus
Napoleon Kurpiel
Petra Kulhánková & Renata Preisingerová
Bosch Józsefné & Bosch József & Bosch Ágota
Csányi Judit
Zdenka Horáčková & Pavel Flígr
Jana Antonínová
Csalami Anett
Némethy Róber t & Salamon Ágota
D r. P e t u h o v E r z s é b e t & P e t u h o v A n a t o l i j n é
Răzvan Alexandru Spiridon & Andrea Maria Spiridon
• C
ongratulations to our Distributors who earned the highest amount of
shares in September.
• G
ratulálunk a szeptemberben legtöbb részesedéshez (share) jutó
Üzletépítőinknek.
• F
elicitări Distribuitorilor noştri care au câştigat cel mai mare număr de
acţiuni în luna septembrie.
• G
ratulujemy naszym dystrybutorom, którzy zgromadzili największą liczbę
akcji/udziałów we wrześniu.
• B
lahoželáme našim Distribútorom, ktorí získali najvyšší počet podielov za
september.
• B
lahopřejeme našim Distributorům, kteří v září získali nejvyšší počet
podílů.
• E
ylül ayında en yüksek performans gösteren distribütörlerimizi tebrik
ederiz.
top 10 GSVs
Zemplén Bertalan & Zemplén Dorottya
Farkas László & Farkas Tatjana
Marianna Horváthová
Szerencsés Zsolt & Szerencsés Boglárka
Csalami Anett
Dr. Popovics Judit
Jana Antonínová
Ľubomír Pavlík & Katarína Pavlíková
Eva Jerhotová
Markéta Pekárová
Rodica Teaha-Creţ & Natalia Patricia Teaha-Creţ
• Congratulations to our Distributors who achieved the highest GSV in September.
• Gratulálunk a szeptemberben legmagasabb GSV teljesítményt nyújtó Üzletépítőknek.
• Felicitări Distribuitorilor noştri care au obţinut cel mai mare GSV în luna septembrie.
• G
ratulujemy naszym dystrybutorom, którzy uzyskali największą liczbę punktów sprzedaży
grupowej (GSV) we wrześniu.
• Blahoželáme našim Distribútorom, ktorí dosiahli najvyššie GSV za mesiac september.
• Blahopřejeme našim Distributorům, kteří dosáhli nejvyšší hodnoty GSV za měsíc září.
• Eylül ayında en yüksek miktarda GSV’ye ulaşan Distribütörlerimizi tebrik ederiz.
top 10 SCANNER PERFORMERS
Gheorghe Blaj & Adriana Corina Blaj
Mihaela Jeler & Miran Jeler
Dr.Herszényiné Ambrus Glória & Dr.Herszényi Tamás
Balogh Norbert Nándor & Balogh Bernadett Kinga
MUDr. Miroslav Mayer
Jindřiška Doušková & Eva Racková
Gulyás Enikő & Gulyás András Győző
Vasilescu Mihaela Daniela
Dezsy Laszló & Dezsy Luminiţa
Loredana Diana Cismaş
• Congratulations to our Distributors who have been working hard with the BioPhotonic Scanner and had the highest number of initial
ADRs and scans.
• Gratulálunk mindazon Üzletépítőknek, akik a BioFotonikus Szkennerrel dolgozva a legmagasabb kezdő mérési számmal és ADR-rel
büszkélkedhetnek.
• Felicitări Distribuitorilor noştri care au muncit din greu cu Scanerul BioPhotonic şi au înregistrat cel mai mare număr de comenzi iniţiale
ADR şi de scanări.
• Gratulujemy naszym Dystrybutorom, którzy wyjątkowo mocno zaangażowali się w wykonywanie pomiarów za pomocą urządzenia
BioPhotonic Scanner i uzyskali największą liczbę pierwszych skanowań i nowych zamówień ADR.
• Blahoželáme našim Distribútorom, ktorí odviedli skvelú prácu s Biofotonickým skenerom a dosiahli najvyšší počet nových ADR a
skenovaní.
• Blahopřejeme našim Distributorům, kteří vyvinuli značné pracovní úsilí při práci s BioFotonickým skenerem, a podařilo se jim dosáhnout
nejvyššího počtu výchozích ADR a skenů.
• BioPhotonic Tarayıcı ile çok sıkı çalışan ve en yüksek sayıda ilk ADR ve tarama sayısına sahip olan Distribütörlerimizi tebrik ederiz.
Download

Executives