ORGANIZACE ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2013 - PODZIM
TŘÍDA: 4.A,
4.B, 4.L, 2.NA,
3.PA
ŠKOLNÍ ROK: 2012-2013
A) TERMÍNY
a) 09.09.2013
08:00 – 13:30
písemná práce z UCE
(viz samostatné pokyny)
b) 09.09.2013
08:00 – 16:00
praktická zkouška OTSS
(viz samostatné pokyny)
c) 10.09.2013
07:30 – 11:45
obhajoba maturitních projektů
(viz samostatné pokyny)
d) 11.09. – 13.09.2013
ústní část maturitní zkoušky
(viz samostatné pokyny)
B) ZKUŠEBNÍ KOMISE
Třída:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitel:
4.A
Mgr. Šárka Bašusová, Škoda Auto, a. s., SOUs, MB
Mgr. Herrmannová Radka
Václav Machač
Třída:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitelka:
4.B
Mgr. Ivana Benišová, ISŠ Karmel
Hana Rašínová
Ing. Jaromíra Mušková
Třída:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitelka:
4.L
Mgr. Lucie Grillová, Škoda Auto, a. s., SOUs, MB
Bc. Marta Králová
Mgr. Klára Špačková
Třída:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitelka:
2.NA
Ing. Vavřinec Korál. SPŠ Mladá Boleslav
Eva Gapková
Bc. Marcela Pantlíková
Třída:
Předseda:
Místopředseda:
Třídní učitelka:
3.PA
Ing. Vavřinec Korál, SPŠ Mladá Boleslav
Eva Gapková
Mgr. Marie Alexová
C) ZKOUŠEJÍCÍ A PŘÍSEDÍCÍ
Český jazyk a literatura:
Anglický jazyk:
Německý jazyk:
Provozně ekonomické přeměty:
Veřejnosprávně-právní předměty:
Ekonomicko-právní předměty:
Účetnictví a administrativní předměty:
Ekonomické a provozní předměty:
Zemědělské předměty:
Grafika a vývoj aplikací:
Strojírenství:
Projektování:
Ekonomické předměty (2012)
Manažerské předměty:
Účetnictví a právní předměty:
Ekonomika podniku:
Ba, Er, Ke, Wá
Mc, Hy
Al, Po, Šč
Kp, Pn, Kn
Dv, Dk
Kn, Dk
Pn, Gp
Kn, Ur
Et, Ur
Pp, Šá, Šn
Et, Ur
Pp, Ur
Pn, Kn
Dv, Dk
Dk, Pn, Kp
Kn, Pn
D) ZAHÁJENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2013 – PODZIM
(ústní část profilové zkoušky a dílčí část společné části MZ)
Termín: 11.09.2013 v 07:10 hodin
Místo:
učebna č. 208
E) ORGANIZACE ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2013 - PODZIM
Žáci se dostaví vždy 20 minut před zahájením MZ příslušné skupiny.
Žáci s přiznaným uzpůsobením se dostaví 25 minut před zahájením MZ příslušné
skupiny.
Středa 11.09.2013
CJL, NEJ, ENP, UPR – řádný termín
Janšová Veronika
ANJ – opravný termín
Horáček Petr
Salač Michal
Tupáček Michal
Zajíc Lukáš
Pavlis David (2012)
CJL – opravný termín
Miller Luboš (2012)
Pavlis David (2012)
UPR – opravný termín
Bartoňová Alena
Stejskal Jan
ENP – opravný termín
Horecká Pavlína
Pavlis David (2012)
CJL, NEJ, ENP, UPR – řádný termín
Kubínová Jana
NEJ – opravný termín
Červinková Jana
ANJ – opravný termín
Peterčáková Petra
CJL, ANJ, ENP – opravný termín
Urbanová Jana
Čtvrtek 12.09.2013
CJL – opravný termín
Horáček Jan
Dufek Radovan
Doležalová Lucie
CJL, EPP, ZMP – řádný termín
Klouček Jan
Puchýř Jiří
Uřidil Daniel
CJL, EPR, UAP – řádný termín
Burešová Kateřina
EPP – opravný termín
Horáček Jan
ZMP – opravný termín
Horáček Jan
ANJ – řádný termín
Klouček Jan
ANJ – opravný termín
Dufek Radovan
Pechota Martin
Pátek 13.09.2013
CJL, ANJ, VSP, PEP – řádný termín
Šubrtová Denisa
Vrabcová Karolína
VSP- opravný termín
Jará Nikola
PEP – opravný termín
Klíma František
Králová Aneta
CJL, PRO, STI – řádný termín
Krajmer Petr (SPUO – 1)
GVA – opravný termín
Bauer Jan
Pozn.: Podrobný časový rozpis (HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK)
je součástí tohoto materiálu.
Mladá Boleslav 2013-07-03
Zpracovala: Bc. Lenka Hyková, ZŘŠ
Schválil: RNDr. Jiří Šlégl, ředitel školy
Download

ORGANIZACE ÚSTNÍCH ZKOUŠEK MZ 2013