Aplikace pro Revit doma i v zahraničí
Václav Statečný
Agenda
Zdroje aplikací
Aplikace zdarma
Komerční aplikace
Knihovní prvky
7 nejčastějších aplikací
Export tabulek do Excelu (8)
Přečíslování prvků (7)
Prohlížeč (rodin/projektu) (6)
Legendy prvků (6)
Filtrování (5)
Automatické kótování (4)
L/P dveře (4)
Krovy (2)
Zdroje aplikací
App Exchange
http://apps.exchange.autodesk.com
Subscription Centre
http://subscription.autodesk.com
Autodesk Labs
http://labs.autodesk.com/
Prodejci produktů Autodesk
Specializované firmy
Autodesk Labs
http://labs.autodesk.com/
Aktuálně 5
Projekt Maximo
Project Falcon
Wall Opening Area
Subscription Centre
Pro uživatele s předplatným - http://subscription.autodesk.com
57 aplikací
Subscription Centre – Revit Extension
Pro uživatele s předplatným - http://subscription.autodesk.com
52 (14) aplikací
Generátor obsahu
Generátor osnov
Rafter Framing
Frame generator
Dřevěné rámové stěny
Subscription Centre – Revit Extension
Pro uživatele s předplatným - http://subscription.autodesk.com
Revit Structure
Statické výpočty
Vyztužování
Spoje ocelových kcí
Export/Import ASD
Subscription Centre
Pro uživatele s předplatným - http://subscription.autodesk.com
Roombook
Etransmit
BatchPrint
Worksharing monitor
Autodesk Exchange Apps
http://apps.exchange.autodesk.com
cca 80 aplikací
45 firem
Aplikace zdarma
Palladio X BIM Windows Layout *
http://www.acadgraph.de , http://apps.exchange.autodesk.com
Automatické rozmístění oken
*Zdarma
DigiPara® Elevatorarchitect *
http://www.digipara.com, http://apps.exchange.autodesk.com
Výběr podle výrobců (KONE, OTIS, Schindler)
Průvodce návrhem
*Zdarma
Smart Browser *
http://www.tools4revit.com, http://apps.exchange.autodesk.com
Prohlížeč rodin projektu / knihovny
Vyhledávání podle parametrů
Drag and Drop
*Zdarma
Family Manager Basic *
http:// www.htssindia.in, http://apps.exchange.autodesk.com
Přenášení rodin mezi projekty
Hromadné ukládání na disk
*Zdarma
D|C|Tools for Revit *
http://www.dccadd.com/, http://apps.exchange.autodesk.com
Sada utilit
Přečíslování prvků
Změna formátování písma
Přidání parametru z/do
místnosti u dveří
*Zdarma
Lindab Revit Tools *
http://www.lindab.com
Knihovna stěn a profilů
Výkaz materiálů, stěn
Automatické výkresy
*Zdarma
Další aplikace zdarma
Purge CAD Patterns
www.Revitonic.com
Wall Opening Area
StrucCope
http://www.strucsoftsolutions.com
Charltes Revit User Group Tools
http://revitusergroup.com
Komerční aplikace
Práce s terénem
EAGLE POINTS, http://www.eaglepoint.com
Siteworks
LANDCADD
Výpočet osvětlení
ElumTools, http://www.elumtools.com
Správa světel
Mapování materiálů
Vizualizace
Výkazy
Výpočet tepelné zátěže *
BIMware, www.bimware.com
Heat Load
Výpočet podle EN 12831
Možnost upravovat data získaná z Revitu
Snadné vykazování
*Určeno pro Revit MEP
Automatizovaná tvorba krovů
Rafter+
http://www.tools4revit.com
Rafter framing *
Revit extension
Roof Trusses *
Revit extension
*Pro uživatele s předplatným
Export do CAD formátů
IFC Exporter for Revit 2013 *
http://apps.exchange.autodesk.com
Solibri IFC Optimizer
http://www.solibri.com
Wiip AmToDxf
http://www.wiip.biz/
Xrev Transmit
http://www.xrev.com.au
Export to Tekla*
http://www.tekla.com
*Zdarma
Export do Excelu
WIIP Export Schedules
wiip.biz
Ideate Explorer
www.ideateexplorer.com
Ideate BIMLink
www.ideateexplorer.com
CTC Revit Excel Link
www.RevitExpressTools.com
Export do PDF
http://www.pinebush.com/
Hyper PDF (Revit PDF Writer )
http://www.pinebush.com/
3DPDF Converter
http://www.3dasystems.com/
Přečíslování
http://wiip.biz/
Wiip Numbering
Pro CAD managery
RTV Shared Parameter Manager
http://www.rtvtools.com
Sumex Parameter Manager
www.sumexdesign.com
Revit Family Tools *
http://www.revitexpresstools.com/
Sledování času
http:// www.cadstudio.cz
*Zdarma
Revit MEP
Podpory a závěsy
Support and Hanger
www.yeahso.cn
SysQu Supports
www.SysQue.net
Sady aplikací
tools4revit
http://www.tools4revit.com/
Rafter +
Cut Opening
BIM Tree Manager
...další
AR Utils
http://www.arsoftwaresolutions.com.au
Vyhledávaní prvků v projektu
Přečíslování
Export/import do Excelu
Vytváření prvků z Excelu
Legendy prvků
Export do pdf, dwg a další
Revize
CTC
http://www.cadtechnologycenter.com
Watermark
ProjectLink
BIMList
Excel Link
Revit Family Tools
KIWI
http://www.kiwicodes.com
Family Browser
Project Browser
Keynote Browser
Element Renumber
Sheet Counter
Family Categorizer
Door factory
CAD Studio Revit Tools
Efektivnější práce v Revitu – www.cadstudio.cz/revittools
Revit Architecture/MEP/Structure
20 aplikací
Popis skladby
CAD Studio Revit Tools
Automatický popis skladby
Podlahy
Stěny
Střechy
Legenda podlah
CAD Studio Revit Tools
Seznam podlah
Popis vrstev
Označení podlahy
Legenda prvků
CAD Studio Revit Tools
Okna
Dveře
Nábytek
Obecné modely
Podlahy v místnosti
CAD Studio Revit Tools
Detekce podlah v místnosti
Zápis typu podlahy do místnosti
Přečíslování místností
CAD Studio Revit Tools
Číslování místností/prostorů
Automatické přečíslování
Otevírání dveří
CAD Studio Revit Tools
Automatická detekce otevírání dveřního křídla
Načtení popisky dveří
Kótování
CAD Studio Revit Tools
Průběžná kóta
Kótování zdí
Celková kóta
Připojené stěny
Otvory
Potrubí - Revit MEP
CAD Studio Revit Tools
Rozdělení potrubí
Přečíslování potrubí
Izolace potrubí
Popis potrubí
Směr toku
Rozvinutý řez
Další aplikace
CAD Studio Revit Tools
Export do Excelu
Nahradit text
Plocha střechy
Anaglyf
Knihovna rodin
Knihovní prvky
Knihovní prvky
Knihovna rodin
http://www.cadforum.cz
BIMStop Tools
http://www.bimstop.com/bim-content
BIMObject
http://bimobject.com
CADworks
http://www.engworks.com
Dotazy
[email protected]
CAD Studio a.s.
tel. +420 841 111 124
[email protected]
www.cadstudio.cz – www.cadforum.cz
Download

BIM-Fórum 2013 - Aplikace pro Revit