Číslo
Téma bakalářské/diplomové práce
Navrhovaná osnova
Konzultant
1.
Zpracování postupu podniku VOP CZ, s.p. v rozvoji
integrovaného systému managementu pro
dosažení modelu Excelence
2.1 Provedení analýzy současného stavu ISM ve státním podniku.
2.2 Stanovení silných a slabých stránek ISM ve státním podniku.
2.3 Stanovit základní principy model Excelence.
2.4 Stanovit kritéria a dílčí kritéria model Excelence.
2.5 Stanovit algoritmus procesu sebehodnocení, volba vhodné metody
sebehodnocení atd.
2.6 Zpracovat projekt k realizaci samohodnocení dle zásad projektového
řízení pro státní podnik.
Ing. Radomír Eliáš
Tel: 556783230
[email protected]
2.
Diagnostika opotřebení CNC obráběcích strojů,
předcházení
vážných
poruch
strojů
a optimalizace preventivních oprav
Ing. Vladimír Maruška
Tel: 556783306
[email protected]
3.
Systémová aplikace metody TPM jako prevence
výpadku strojů (TPM – Total Productive
Maintenance)
Ing. Vladimír Maruška
Tel: 556783306
[email protected]
Návrh nábytkové zástavby obytného terénního
automobilu (OTA) - návrh prostorového řešení
OTA pro pobyt 4 osob – jídelní stůl, postele,
koupelna, kuchyň
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
4.
1
Číslo
5.
6.
7.
Téma bakalářské/diplomové práce
Návrh nábytkové zástavby obytného terénního
automobilu (OTA) - návrh spotřebičů s ohledem na
energetickou a finanční náročnost
Návrh nábytkové zástavby obytného terénního
automobilu (OTA)- návrh variant materiálového a
konstrukčního
řešení
nábytkové
zástavby
s ohledem na ergonomické požadavky pobytu a
pohybu 4 osob
Návrh systému rozvodů topného média, kapalin a
energií určených pro provoz obytného terénního
automobilu (OTA) – návrh rozvodů teplého a
studeného vzduchu (klimatizace) uvnitř nástavby
OTA s ohledem na prostorové řešení nástavby OTA
Navrhovaná osnova
Konzultant
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
8.
Návrh systému rozvodů topného média, kapalin a
energií určených pro provoz obytného terénního
automobilu (OTA) – návrh rozvodů elektrické
energie v nástavbě OTA
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
9.
Návrh systému rozvodů topného média, kapalin a
energií určených pro provoz obytného terénního
automobilu (OTA) – návrh rozvodů čisté a užitkové
vody v prostoru koupelny, toalety a kuchyňské
nástavby OTA
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
2
Číslo
Téma bakalářské/diplomové práce
Navrhovaná osnova
Konzultant
10.
Ohřev vody chlornanové nádrže – zpracování
variant ohřevu 500l vody během jízdy malého
dekontaminačního automobilu (MDA)
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
11.
Ohřev vody chlornanové nádrže malého
dekontaminačního automobilu (MDA) – přepočet
potřebného výkonu a doby potřebné k ohřevu
vody na určitou teplotu
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
12.
Ohřev vody chlornanové nádrže malého
dekontaminačního automobilu (MDA) – návrh
izolace nádrže a propočet tepelných ztrát
v závislosti na klimatických podmínkách
Ing. Lukáš Merenda,
PhD.
Tel: 556783396
[email protected]
13.
Inovace a konkurenceschopnost
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
14.
Nový výrobek a zavedení na trh – malý komunální
stroj
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
15.
B2B marketing ve strojírenství
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
3
Číslo
Téma bakalářské/diplomové práce
Navrhovaná osnova
Konzultant
16.
Komunikační mix pro strojírenský podnik
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
17.
Benchmarking výrobních podniků
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
18.
Segmentace a positioning trhu pro strojírenský
podnik
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
19.
Segmentace trhu pro vojenský podnik
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
20.
Strategické
plánování
ve strojírenském podniku
21.
CRM marketing ve strojírenství
a
marketing
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
4
Číslo
Téma bakalářské/diplomové práce
Navrhovaná osnova
Konzultant
22.
Strojírenství a státní podnik
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
23.
Strategie státního podniku
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
24.
SWOT analýza strojírenského podniku
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
25.
On-line marketing strojírenského podniku
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
26.
Teorie strategie
na VOP
27.
Efektivita prezentace podniku na veletrzích
modrého
oceánu
v aplikaci
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
5
Číslo
Téma bakalářské/diplomové práce
Navrhovaná osnova
Konzultant
28.
Projektové řízení vs. procesní řízení
Ing. Jan Šafařík
Tel: 556783240
[email protected]
29.
Optimalizace svařovacího procesu
Ing. Pavel Mikunda
Tel: 556783202
[email protected]
30.
Moderní nástroje při řízení strategického nákupu
Ing. Pavel Mikunda
Tel: 556783202
[email protected]
31.
Zvýšení efektivity procesu výroby
Ing. Pavel Mikunda
Tel: 556783202
[email protected]
32.
Efektivita projektů při vývoji nových produktů
Ing. Pavel Mikunda
Tel: 556783202
[email protected]
6
Download

DP a BP - VOP CZ, sp