Analyzátor bioplynu AIR LF
Nová verze osvědčeného analyzátoru bioplynu AIR LF prošla několika
významnými inovacemi s cílem zvýšit uživatelský komfort, zjednodušit
ovládání a rozšířit počet sledovaných komponent bioplynu. Velmi
podstatnou změnou je doplnění o filtr prachových částic a náhrada
původního LCD-displeje velkoplošným barevným dotykovým
displejem, který současně nahradil ovládací klávesnici a umožnil
komfortní ovládání analyzátoru se zobrazením nápovědy.
Analyzátor nyní umožňuje měření koncentrace šesti složek –
infračervenou metodou měřených CH4 a CO2 a elektrochemicky
měřených O2, H2S, H2 a NH3. Tři posledně jmenované složky jsou
za účelem zachování životnosti senzorů měřeny periodicky
s možností manuálního spuštění mimo nastavenou periodu. Délka
prodlevy mezi měřením je nastavena ve výrobě (standardně 6 hodin,
jinak libovolně podle vyžádání).
Stejně jako dřívější verze je analyzátor vybaven detektorem kondenzátu, který je nyní integrován v předřazeném filtru
tuhých částic. Současně se tak zabraňuje znečištění optického systému vlhkostí a tuhými částicemi, které jsou
v naprosté většině příčinou poruch.
Všechna elektrická připojení jsou řešena speciálními konektory. Tím je zjednodušena instalace a případné odpojení za
účelem odeslání k servisu.
Významně se zjednodušila kalibrace, která se zpravidla omezuje na opravu nuly čistým vzduchem a provádí se stiskem
jediného tlačítka, bez nutnosti odpojování od přívodu plynu. Zjednodušila se i kalibrace kalibrační směsí.
Technický popis
Měřené plyny
Princip měření
Rozsah
CH4, CO2, O2, H2S, H2, NH3
metan, oxid uhličitý
infračervený
kyslík, sulfan, vodík, amoniak
elektrochemický
metan
0 - 100 %
oxid uhličitý
0 - 100 %
kyslík
0 - 25 %
sulfan
0 - 2000 ppm
vodík
0 – 2 (4) %
amoniak
Zobrazení
Výstup
Výstup chybových hlášení
Paměť výsledků měření
Provoz „on line“
Výstup USB
Průtok plynu
0 – 1000 ppm
Dotykový displej 12 x 8 cm
4-20 mA, RS485
vniknutí kondenzátu, nedostatečný průtok, porucha IR systému
4000 záznamů
ano
ano
cca 50 l/h
Opakovatelnost měření
2% F.S.
Doba náběhu po zapnutí
20 min.
Rychlost odezvy 90%
max. 40 s
Klimatická odolnost
0 až 40 °C
Životnost senzorů
Napájení
Rozměry (v x š x h, mm)
Váha
infračervené 4, kyslík 4, sulfan cca. 2 roky
230 V 50 Hz
300 x 500 x 155
cca 10 kg
Download

Analyzátor bioplynu AIR LF