Kurs teorie psychodynamické psychoterapie - akad. rok 2010/2011
Ročník 2
Den
Pá
So
Semestr celkem 3
Datum
15.10.2010
5.11.2010
So
6.11.2010
So
7
16.10.2010
Pá
Pá
Blok
3.12.2010
4.12.2010
8
9
Téma
Kurs č. 4
Lektor
Hodin
Volné asociace, volně plynoucí pozornost
Práce se sny, symbolickými výtvory a tělesnými pocity
Mlčení a neverbální aspekty v psychoterapii
Mikota
2
Název
Obsah
7.1
Volné asociace
7.2
Přenos I.
Historie a koncept, odpor a protiodpor, přenosový odpor, parapraxe,
dynamika přenosu, přenos a opakování, agování, formy přenosu
Mikota
2
7.3
Přenos II.
Přenosová neuróza, psychóza, perverze
Raný přenos
Erotický a erotizovaný přenos
Mikota
2
Historie a koncept
Práce s protipřenosem
Soukromí psychoterapeuta (self-disclosure)
Přenos na pacienta
Mikota
2
Regrese ve službách terapie, maligní regrese
Separační úzkost
Hierarchie úzkosti
Mikota
2
Šebek
4
Šebek
2
Šebek
2
Šebek
2
Zahradník
Zahradník
Vrba
Celkem
2
2
6
30
7.4
Protipřenos
7.5
Regrese
8.1
Co terapeut dělá
8.2
Střední fáze terapie
8.3
Nástrahy psychoterapie
8.4
Terminace
9.1
9.2
9.3
Afektivní poruchy
Autoagrese
Neurózy
Naslouchání, kontejnování, holding
Klarifikace, konfrontace, interpretace
Vhled a propracování
Katastrofy v psychoterapii (zneužívání, svádění a svedení; neporozumění,
hodnotová předpojatost)
Změna v psychoterapii
Neprůchodnost
Negativní terapeutická reakce, reversibilní perspektiva
Agování a spoluagování
Narcistická koluze
Přerušení terapie a přerušování terapie
Ukončení terapie
Nekončící terapie
Smutek, deprese, manie
Sebepoškozování, suicidální krize, sebevražda
Úzkostná, fobická, nutkavá, konverzní
Kurs teorie psychodynamické psychoterapie - akad. rok 2010/2011
Ročník 2
Semestr celkem 4
Den
Datum
Blok
Téma
Pá
4.2.2011
10
10.1
So
5.2.2011
Pá
So
1.4.2011
11
2.4.2011
Pá
20.5.2011
So
21.5.2011
12
Název
Homosexualita a
perverze
10.2
Poruchy osobnosti
10.3
Kazuistický seminář
11.1
Psychózy
11.2
Úvod do speciálních
témat
11.3
Poruchy příjmu potravy
11.4
Kazuistický seminář
12.1
Závislosti
12.2
Úvod do
psychosomatické
medicíny
12.3
Kazuistický seminář
Kurs č. 4
Lektor
Hodin
Petržela
4
Klasifikace, psychodynamika
Klimpl
4
Seminář věnovaný klinické práce účastníků kursu teorie
Klimpl
2
Zahradník
2
Práce s adolescenty, starými lidmi, těhotnými ženami
Abuzivní rodinné systémy, týrání, sexuální zneužívání
Transgenerační přenos traumat
Petržela
2
Mentální anorexie
Mentální bulimie
Skálová
4
Seminář věnovaný klinické práce účastníků kursu teorie
Skálová
2
Zahradník
4
Obsah
Homosexuality
Perverze, perverzita
Psychodynamika psychóz
Závislosti na návykových látkách. Gambling.
Vývoj psychosomatické medicíny, psychodynamické koncepce
4
Seminář věnovaný klinické práce účastníků kursu teorie
Výuka
Pátek
Sobota
Klimpl
17:00 - 18:30; 19:00-20:30
9:00 - 10:30; 11:00 - 12:30; 14:00-15:30
Klimpl
Celkem
2
30
Download

Kurs teorie č. 4 II. ročník 2010/11.pdf