Program č.1 – SPOJE
Zádání:
Základy technických prostředků
Navrhněte neposuvné spojení hřídele elektromotoru s nábojem kotouče spojky
podle parametrů v následující tabulce obecných zadání
a určené pro přenos kroutícího momentu Mk pomoci:
těsného pera
Výpočtový protokol, zpracovaný podle zásad pro psaní technických zpráv,
doplňte všemi potřebnými náčrty a vypracujte výkres spoje v příslušném měřítku
s okótováním všech rozměrů spoje. Pro všechny proměnné, nalezené v literatuře
uveďte odkaz. Rozměry otvoru v náboji pro hřídel volte podle hřídele motoru tak,
aby náboj byl o 2 mm delší, než hřídel motoru (možnost zajištění příložkou a šroubem).
Program č.1 – SPOJE
Tabulka obecných zádání:
Základy technických prostředků
Číslo úlohy
Výkon
Otáčky
Studijní
motoru
motoru
skupina
[kW]
[ot/min]
1 / PB 264, 265
40
2000
2 / PB 261
50
2800
3 / PB 262
30
2500
4 / PB 263
40
2500
Program č.1 – SPOJE
Výpočet:
Základy technických prostředků
Program č.1 – SPOJE
Výpočet:
Základy technických prostředků
- mez kluzu v tahu Re [MPa] určit podle zvoleného materiálu hřídele dle Tabulky 7.8
- bezpečnost vůči mezi kluzu v tahu zvolit ke = 1,5
- vypočtený průměr d zaokrouhlit dle ČSN 01 4990 Válcové konce hřídelů,
viz. Tabulka 2
Program č.1 – SPOJE
Tabulky:
Základy technických prostředků
Program č.1 – SPOJE
Tabulky:
Základy technických prostředků
Program č.1 – SPOJE
Výpočet spoje pomocí těsného pera ČSN 02 2562:
Vypočet délky pera l z pevnostní kontroly spoje.
Kroutící moment Mk se přenáší boky pera a drážky.
Spoj je tak namáhán na otlačení otlačení bočních ploch:
- pera
- drážek náboje
- drážek hřídele.
Základy technických prostředků
Program č.1 – SPOJE
Výpočet spoje pomocí těsného pera ČSN 02 2562:
Základy technických prostředků
- podle průměru d zvolíme z ČSN 02 2562 normalizovaného pera b x h
a určíme hloubku drážka v hřídeli t a náboji t1
Program č.1 – SPOJE
Výpočet spoje pomocí těsného pera ČSN 02 2562:
Základy technických prostředků
- velikost dovoleného tlaku pD:
ocel pD = 120 [MPa]
šedá litina pD = 80 [MPa]
Poznámka: Pokud při omezené délce náboje L nestačí jedno pero,
používají se dvě přesazené o 90°nebo o 120°.
Program č.1 – SPOJE
Výpočet spoje pomocí těsného pera ČSN 02 2562:
Základy technických prostředků
- kontrola tlaku p1:
Příklad označení:
PERO 12e7 x 10 x 80 ČSN 02 2562
pero o šířce b = 12mm s mezní úchylkou e7, výšce h = 10mm a délce l = 80mm
Download

Zadání program č.1