Spoje hřídele s nábojem
Charakteristika, rozdělení a použití spojů
-
Tyto spoje umožňují, že nedojde k protáčení kotouče na hřídeli
Příklady:
- ozubená kola
- řemenice
- řetězová kola
- kotouč spojek a podobné uložení na hřídeli
Rozdělení:
1) Spoje, u kterých se kroutící moment přenáší tvarovým stykem
a. Spoj hřídele s nábojem ozubeného kola spárovým kolíkem (hodí se pro přenos malých kroutících
momentů)
b. Spoj těsným perem (hodí se pro přenos středně velkých kroutících momentů)
c. Drážkové spoje (hodí se pro přenos velkých kroutících momentů přo zatížení s rázy
2) Spoje u kterých se kroutící moment přenáší silovým stykem
a. Svěrné spoje
b. Tlakové spoje
3) Spoje u kterých se kroutící moment přenáší kombinovaným způsobem (silovým i tvarovým stykem)
Spoje těsnými pery
- kotovaní drážek pro pero dle ČSN
- pera se přiřazují dle průměru hřídele
Spoje hřídele s nábojem/1 - www.smartengineer.eu ©
Výpočet těsného pera
N
F
S
DS MPa
mm 2
S
S b *l
2 * Mk
F
d
F
p
pd
S
S t1 * l
MPa
Příklad: Hřídel s průměrem D je
namáhán kroutícím momentem Mk.
S nábojem ozubeného kola jej spojuje válcový spárový kolík s průměrem d a délkou l. Nakreslete detail
spoje a proveďte pevnostní kontrolu kolíku.
d – průměr kolíku
D – průměr hřídele
F - Obvodová síla
Namáhání kolíku – Smyk, otlačení
F
Ds MPa
S
2Mk
F
D
S d *l
F
F
p
pD
S´ d * l
2
s
N
mm 2
MPa
Spoje hřídele s nábojem/2 - www.smartengineer.eu ©
Download

Spoje hřídele s nábojem