ELECTRIC POWER ENGINEERING 2013
Tuesday, May 28, 2013 - first day of the conference
Poster session I (17:00 - 18:00)
Guarantee: Veleslav Mach (VŠB - TU Ostrava, CZ)
No
Authors
13
Pavel Prosr, Radek Polanský
15
Marek Pavlík, Iraida Kolcunová,
Bystrík Dolník, Juraj Kurimský,
Alexander Mészáros,
Dušan Medveď, Michal Kolcun,
Ján Zbojovský
16
26
27
30
41
48
50
52
55
58
Title of paper
Zrychlené stárnutí izolačních kapalin: predikce životnosti s využitím infračervené spektroskopie s Fourierovou
transformací
Meranie účinnosti tienenia v oblasti vyšších frekvencií
Roman Hrbáč, Václav Kolář,
Ověřování vlastností snímačů intenzity osvětlení určených do regulovatelných osvětlovacích soustav železničních
Tomáš Novák, Tomáš Mlčák
stanic
Michal Svoboda, Pavel Trnka
Statistical Analysis of Data for Determining the Endurance of Electrical Insulation Systems
Petr Kačor, Zdeněk Hytka,
CFD Analysis of Temperature Rise of Power Transformer
David Helštýn
Jakub Souček, Pavel Trnka,
Sledování stavu elektroizolačních systémů pomocí Weibullova rozdělení
Martin Širůček
Milan Šiler, Jana Heckenbergerová IEEE Std. 738 Library for calculating the current-temperature of conductors
Jan Mezera, Zbyněk Martínek
The Autoregressive Moving Average Model for Separation of The Additional Noise
Martin Plaček, David Bušek,
Influence of nanoparticle additives on change of the glass transi-tion temperature of electrically conductive adhesives
Pavel Mach
Pavel Žák, Pavel Hrouda,
Diagnostics of Whiskers Using Expert System
Martin Plaček
Michal Čermák,
Vývoj elektrické vodivosti polyanilinu v průběhu environmentálního stárnutí
Radek Polanský, Tomáš Džugan
Tereza Josefová, Václav Kůs
Nové pohledy na analýzu harmonických proudu napěťového pulzního usměrňovače
Konference je podporována projektem NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky
a informatiky VŠBTUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání.
(CZ.1.07/2.4.00/31.0031)
ELECTRIC POWER ENGINEERING 2013
Tuesday, May 28, 2013 - first day of the conference
Poster session I (17:00 - 18:00)
Guarantee: Veleslav Mach (VŠB - TU Ostrava, CZ)
No
Authors
86
95
Miroslav Hromádka,
Eva Müllerová, Jiří Laurenc
Pavel Trnka, Roman Hamar
Radek Nejdl, Václav Mentlík
Ivan Šperlín, Jiří Gurecký
Iraida Kolcunová, Marián Hrinko,
Juraj Kurimský
Jan Kamenický, Jaroslav Zajíček
Ján Chudiváni, Ľudovít Hüttner,
Juraj Kubica
Tomáš Sniegoň, Jiří Gurecký
Guntis Orlovskis, Karlis Ketners
96
Martin Švejda, Matouš Bartl
98
Václav Prokop
101
Ján Zbojovský,
Alexander Mészáros,
Dušan Medveď, Michal Kolcun,
Iraida Kolcunová, Bystrík Dolník,
Juraj Kurimský, Marek Pavlík
112
Barbara Helštýnová,
Karel Sokanský, Tomáš Novák
61
62
63
68
69
76
81
Title of paper
Experimentální metodika zlepšování účinnosti stínění
Inner Electric Field Deformation in EIS
Srovnávání vlastností vybraných zalévacích hmot používaných v elektrotechnickém opravárenství
Analýza dat naměřených hodnot zdroje při měření kvality napětí v DS
Statistical analysis of the partial discharges after short-term thermal degradation
Proces posuzování rizika a jeho nejednoznačnosti
The electromagnetic calculation of synchronous brushless motor with electronic commutation
Výběr zařízení válcovny pro aplikaci "Lokalizace zemního spojení" pomocí MCA
Comparison of Electromagnetic Torque Pulsations with DTC and FOC Control Methods for Induction Motor
Vliv regulačního algoritmu na dynamické parametry procesorem řízeného spínaného zdroje a porovnání výpočetních
rychlostí regulační smyčky
MV sensors and differential protection
Modelovanie rozloženia elektromagnetického poľa pri použití tieniacej bariéry
Luminance analyse of the interactive whiteboard with compare to projection screen
Konference je podporována projektem NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky
a informatiky VŠBTUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání.
(CZ.1.07/2.4.00/31.0031)
ELECTRIC POWER ENGINEERING 2013
Tuesday, May 28, 2013 - first day of the conference
Poster session I (17:00 - 18:00)
Guarantee: Veleslav Mach (VŠB - TU Ostrava, CZ)
No
Authors
113
Lucie Noháčová, Vladislav Síťař
Martin Slivka, Radomír Goňo,
Stanislav Rusek
Adam Kysela, Matouš Bartl,
Petr Štětka
Jaroslav Šnajdr, Vlastislav Elstner,
Zdeněk Vostracký
Karel Čermák
Petr Bernat
Michal Reguľa, Alena Otčenáčová,
Dominik Szabó, Marek Höger
117
123
124
127
130
132
133
134
136
137
138
139
Paul Taklaja, Petri Hyvönen,
Jaan Niitsoo, Ivo Palu, Joni Klüss,
Lauri Kütt
Matouš Bartl, Adam Kysela,
Petr Štětka
Petr Štětka, Matouš Bartl,
Adam Kysela
Zdeněk Müller, Miroslav Müller,
Jan Švec, Josef Tlustý
Tomáš Pavelka, Michal Krbal
Emil Dvorský, Pavla Hejtmánková
Title of paper
Přechodné jevy v elektroenergetice - porovnání řešení využitím modelovacích nástrojů EMTP-ATP a DYNAST
Statistical Analysis of Failure Duration in Distribution Network
Rezonanční měnič se vstupním stabilizátorem
Influence of the Regenerative Breaking on Pantograph Thermal Balance
Třífázový 2W AC/DC napájecí zdroj 400V/12V
Provozní diagnostika asynchronního stroje, prováděná z rozptylového elektromagnetického pole
Návrh elektronických ochrán pre model vedenia 22 kV
Volt-Time Characteristics of Medium Voltage Overhead Line Porcelain Pin Insulators
Řídící algoritmus rezonančního měniče s kompenzací výrobních tolerancí rezonančního tanku
Konstrukce vstupního výkonového polovodičového spínacího prvku trakčního měniče
Advances in Distribution System Architecture
Design and construction of middle-frequency inductive heater for educational purposes
Posouzení vhodnosti využití svazkových vodičů na venkovním vedení 110 kV
Konference je podporována projektem NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky
a informatiky VŠBTUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání.
(CZ.1.07/2.4.00/31.0031)
ELECTRIC POWER ENGINEERING 2013
Tuesday, May 28, 2013 - first day of the conference
Poster session I (17:00 - 18:00)
Guarantee: Veleslav Mach (VŠB - TU Ostrava, CZ)
No
142
144
148
149
150
152
153
155
158
159
162
170
173
174
Authors
Attila Kment, Marek Pípa,
František Janíček
Radim Doležal
Jan Zálešák, Jakub Tomáš
Veleslav Mach, Radomír Goňo,
Zbigniew Leonowicz
Rudolf Bayer, Jan Zálešák
David Helštýn, Zdeněk Hytka
Lucie Noháčová, František Žák,
Jiřina Mertlová
Jan Sedláček, Zbyněk Chára
David Rieger, Tomáš Kovářík,
Rostislav Medlín, Jan Říha
Čeněk Jirsák
Jan Dončuk, Václav Mentlík,
Jiří Velek
M. Musztyfaga, L.A. Dobrzański,
Stanislav Rusz, Lukas Prokop,
Stanislav Misak
Lukáš Prokop, Stanislav Mišák,
Emil Pelikán, Pavel Juruš,
Ivan Kasanický
Tadeusz Sikora, Vladimír Král
Title of paper
Present days at High-Voltage Laboratory of FEI STU in Bratislava
Improvement of human performance in power industry and its economic impact
Comparison of static visual adaptation field in night time and mesopic conditions
TSC transformer with asymmetric source and load
Improving Measurements with OPTE-F3K
Vakuová spínací technika
Eliminace vlivu nesymetrie příčných parametrů
Computational analyses of the magnetic flow meter sensor
Barium titanate synthesis in blended hydroxide melt
Optimalizace údržby mlýnů na uhlí - aplikace Markovského rozhodovacího procesu
Sledování stavu výkonového transformátoru
The use of conventional technique to shape the properties of the front side metallization of monocrystalline solar cell
and its structure
Posouzení energetické bilance fotovoltaického systému na základě meteorologických dat
Návrh zátěží pro testování jednofázových zdrojů energie nízkého napětí
Konference je podporována projektem NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky
a informatiky VŠBTUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání.
(CZ.1.07/2.4.00/31.0031)
Download

Poster sekce I