HOTELOVÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Obhajoba manažérskej správy na základe zrealizovaných
manažérskych činností
Dátum konania: 7.4.2014
Trieda: V.A Hotelová akadémia
Začiatok: 8,00 hod.
Učebňa: č.11
Dĺžka obhajoby: 15 min
Skúšobná komisia: predseda: Ing. Lenka Moravíková Fiačanová,
OA L. Mikuláš
členovia: Ing. Jana Čefová
Ing. Mária Kamenická
Ing. Zuzana Urbanová
Časový harmonogram:
Manažérsky team :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Magic house
Daniela Majková
Zuzana Martinská
Martina Šimčeková
Anna Ondrejková
Dominika Staroňová
Veronika Štofová
Manažérsky team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Flover Pover
Simona Guštafíková
Lenka Falkaiová
Michal Jakubec
Natália Jurčová
Lucia Ondrušová
Zdenka Husarčíková
Simona Pašková
Liptovskom Mikuláši 18.3.2014
Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy
HOTELOVÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Obhajoba manažérskej správy na základe zrealizovaných
manažérskych činností
Dátum konania: 8.4.2014
Trieda: V.A Hotelová akadémia
Začiatok: 8,00 hod.
Učebňa: č.11
Dĺžka obhajoby: 15 min
Skúšobná komisia: predseda: Ing. Lenka Moravíková Fiačanová,
OA L. Mikuláš
členovia: Ing. Jana Čefová
Ing. Mária Kamenická
Ing. Zuzana Urbanová
Časový harmonogram:
Manažérsky team :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Veronika Ďurišová
Simona Polaczyková
Martin Borsík
Jozef Fronko
Jakub Dubovec
Patrícia Uhríková
Manažérsky team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Experience
U Barbarosu
Lucia Badlíková
Michaela Cabúková
Matej Otčenáš
Katarína Mezovská
Marek Veselovský
Juraj Ďurica
Patrik Kašák
V Liptovskom Mikuláši 18.3.2014
Ing. Katarína Uličná
riaditeľka školy
HOTELOVÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Obhajoba manažérskej správy na základe zrealizovaných
manažérskych činností
Dátum konania: 9.4.2014
Trieda: V.B Hotelová akadémia
Začiatok: 8,00 hod.
Učebňa: č.11
Dĺžka obhajoby: 15 min
Skúšobná komisia: predseda: Ing. Lenka Moravíková Fiačanová,
OA L. Mikuláš
členovia: Ing. Jana Čefová
Ing. Mária Kamenická
Ing. Zuzana Urbanová
Časový harmonogram:
Manažérsky team :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Soňa Bendová
Daniela Feriancová
Lucia Cabanová
Erika Gulašiová
Renáta Gromová
Petra Števčeková
Manažérsky team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
U veselého jeleňa
Retro Bar & Restaurant
Jakub Spišák
Alžbeta Šebeková
Michaela Potkanová
Nikola Dobáková
Michal Vlha
Juraj Tropp
V Liptovskom Mikuláši 18.3.2014
Ing. Katarína Uličná
riaditeľka školy
HOTELOVÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Obhajoba manažérskej správy na základe zrealizovaných
manažérskych činností
Dátum konania: 10.4.2014
Trieda: V.B Hotelová akadémia
Začiatok: 8,00 hod.
Učebňa: č.11
Dĺžka obhajoby: 15 min
Skúšobná komisia: predseda: Ing. Lenka Moravíková Fiačanová,
OA L. Mikuláš
členovia: Ing. Jana Čefová
Ing. Mária Kamenická
Ing. Zuzana Urbanová
Časový harmonogram:
Manažérsky team :
1.
2.
3.
4.
5.
Erik Kasanický
Katarína Kašáková
Michaela Matejková
Eva Vondrová
Daniela Švorcová
Manažérsky team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Americano
London Street Pub
Lenka Krasničanová
Katarína Kučerová
Natália Pukajová
Lenka Droppová
Jaroslav Benda
Kristína Macíková
V Liptovskom Mikuláši 18.3.2014
Ing. Katarína Uličná
riaditeľka školy
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Aplikácia teoretických vedomostí a realizovaných činností v programe HOREC
Študijný odbor: Hotelová akadémia
Trieda:
V. A
Termín: 7. 04. 2014 – 8. 04. 2014
Školský rok: 2013/2014
Miesto realizácie: uč. PC1
Hodnotil: Ing. Vladimír Slahučka, Ing. Zdena Ilavská, Ing. Gabriela Martanová
Meno a priezvisko
8.4.2014
Magic house
8,00 – 10,00 hod.
Daniela Majková
Zuzana Martinská
Anna Ondrejková
Dominika Staroňová
Martina Šimčeková
Veronika Štoffová
Flover Pover
Simona Guštafíková
Lenka Falkaiová
Natália Jurčová
Lucia Ondrušová
Michal Jakubec
Zdenka Husarčíková
Simona Pašková
10,00 – 12,00 hod.
7.4.2014
Experience
Veronika Ďurišová
Simona Polaczyková
Jozef Fronko
Jakub Dubovec
Martin Borsík
Petra Uhríková
8,00 – 10, 00 hod.
U Barbarosu
Lucia Badlíková
Michaela Cabúková
Katarína Mezovská
Marek Veselovský
Matej Otčenáš
Juraj Ďurica
Patrik Kašák
10,00 – 12,00 hod.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
Aplikácia teoretických vedomostí a realizovaných činností v programe HOREC
Študijný odbor: Hotelová akadémia
Trieda:
V. B
Termín: 9. 04. 2014 – 10. 04. 2014
Školský rok: 2013/2014
Miesto realizácie: uč. PC1
Skúšobná komisia: Ing. Vladimír Slahučka, Ing. Zdena Ilavská, Ing. Gabriela
Martanová
Meno a priezvisko
9.4.2014
Amerikano
Erik Kasanický
Michaela Matejková
Eva Vondrová
Katarína Kašáková
Daniela Švorcová
8,00 – 10,00 hod.
London Street Pub
Lenka Krasničanová
Katarína Kučerová
Lenka Droppová
Jaroslav Benda
Natália Pukajová
Kristína Macíková
10,00 -12,00 hod.
10.4.2014
U veselého jeleňa
8,00 – 10,00 hod.
Soňa Bendová
Daniela Feriancová
Erika Guliašová
Renáta Gromová
Lucia Cabanová
Petra Števčeková
Retro Bar& Restaurant
Jakub Spišák
Alžbeta Šebeková
Nikola Dobáková
Michal Vlha
Michaela Potkanová
Juraj Tropp
10,00 – 12,00 hod.
Download

HOTELOVÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši Praktická časť