MOLYDUVAL® Speciální maziva
Schalter Rückfahrscheinwerfer Ford
Contactin maziva na kontakty
U mnoha typů elektrických kontaktů (kluzné, spínací a zásuvkové kontakty) může v závislosti
na podmínkách prostředí docházet k silné korozi způsobené třením. To se děje nejen při
spínání popř. vypínání kontaktu, ale také během skladování a přepravy. Konektory, které jsou
vystaveny trvalým vibracím, najdeme ve všech odvětvích průmyslu, obzvláště v dopravním
odvětví. Korozi mohou podporovat také silné teplotní výkyvy.
Pro všechna použití je společný požadavek zajistit elektrickou vodivost po co nejdelší časové
období až 30 let. Použité materiály jsou většinou kovové, částečně pokryté vrstvou vzácných
kovů. Běžné teploty užití se nachází v širokém rozmezí od přibližně -40 až do 150°C, v
jednotlivých případech překračují i toto rozmezí.
Maziva na kontakty MOLYDUVAL Contactin musí proto vyhovovat následujícím požadavkům:
Požadavek
Splnění požadavku
Snížení tření při
procesu zapojování
Namazání kontaktů snižuje tření při spojování a omezuje hlučnost. Snížením nebezpečí oděru
mohou být povrchy ze zpravidla vzácných kovů prováděny v tenčí vrstvě a tím i s nižšími
náklady.
Minimalizace
tribokoroze
Vedle snížení třecích hodnot působí maziva na kontakty také jako prostředek oddělující vzniklý
mechanický oděr. Všeobecně může při tření docházet k velmi jemnému oděru, který není
vodivý a později může způsobovat přerušení kontaktu. Tomu se účinně zabrání namazáním
povrchů.
Zamezení oxidace
kovových kontaktů
Ochranou před vlhkostí a agresivními plyny chrání maziva na kontakty dodatečně i před
oxidací. Často nepodléhají stárnutí, tzn. nedochází u nich ke zpryskyřičnění ! Životnost
namazaných kontaktů se několikanásobně zvyšuje.
Snížení nebezpečí el.
oblouků
Mazivo na kontakty chrání před vznikem el. oblouku, jež podporuje opotřebení, a ke kterému
dochází, když
Pevná maziva na kontakty
Pevná maziva na kontakty MOLYDUVAL Contactin jsou vysoce výkonná maziva. Obsahují speciální základní
oleje různé viskozity a dlouhodobě stabilní zahušťovací prostředky, jsou homogenní a dlouhodobě stabilní. Mimo
zde uvedených standardních typů je možné na základě poptávky zajistit přípravky „ušité na míru“.
MOLYDUVAL
Popis
Použití
Contactin AY
Jemné, snadno roztíratelné,
neměknoucí syntetické tuhé
mazivo na kontakty, které
zabraňuje korozi a zaručuje kontakt i při velmi nepatrných
stlačeních pružiny. Neobsahuje
kovový prášek !
Jemné, snadno roztíratelné
syntetické tuhé mazivo na
kontakty, které zabraňuje korozi a
zaručuje kontakt i při velmi
nepatrných stlačeních pružiny.
Snášenlivost s řadou moderních
plastů.
 Na kontakty v
přerušovačích, relé a
mechanických
regulátorech
Contactin SC
Contactin SC
2
Contactin PH
1
Contactin KD
Jemné, snadno roztíratelné
syntetické tuhé mazivo, které
zabraňuje korozi a zaručuje kontakt i při velmi nepatrných
stlačeních pružiny. Snášenlivost s
řadou moderních plastů.
Jemné, snadno roztíratelné
syntetické tuhé mazivo, které
zabraňuje korozi a zaručuje kontakt i při velmi nepatrných
stlačeních pružiny. Snášenlivost s
řadou moderních plastů. NLGI 1
Snášenlivost s řadou moderních
plastů.
 Na kontakty v
přerušovačích, relé a
mechanických
regulátorech
 Do dveřních zámků
 Na otočné, kyvné,
posuvné spínače,
spínací páky,
tlačítkové spínače,
tlačítka
 Na mazání plastů
 Na silně teplotně
zatěžované kontakty
v přerušovačích, relé
a mechanických
regulátorech
 Na mazání plastů
 Na kontakty v
přerušovačích, relé a
mechanických
regulátorech
 Na dveřní zámky
 Na otočné, kyvné
posuvné spínače,
spínací páky,
tlačítkové spínače,
tlačítka
 Na mazání plastů
 Na kontakty v
přerušovačích, relé a
mechanických
regulátorech
 Na otočné, kyvné
posuvné spínače,
spínací páky,
tlačítkové spínače,
tlačítka
 Na mazání plastů
Základ
Zahušťovadlo
Polyglykol /
Ester
Gel
Barva
PAO
Lithium
transparentní
PAO
Li-komplex
transparentní
PAO
Polyuretan
béžová ?
Polyeter
PTFE
bílá
Teplot
a
béžová
o
-20 C

o
+250 C
Pevná maziva na kontakty s vodivými
vlastnostmi
Tato pevná maziva MOLYDUVAL Contactin obsahují kovové vodivé pevné látky. Jsou samy o sobě vodičem,
zatímco výše uvedené tuky vlastnosti kontaktu pouze vylepšují.
MOLYDUVAL
Popis
Použití
Contactin
CU
Tuhé mazivo na kontakty na bázi vysoce
čistého elektroliticky vodivého měděného
prášku ve spojení dlouhodobě velice
stabilními základními oleji. Zabraňuje
přeskočení jiskry a snižuje spalování
kontaktu. Redukuje tření kontaktů.
Contactin AL
Jako Contactin CU, ale s příměsí hliníku
Contactin
AG
Contactin G
Obsahuje kovové stříbro jako vodivý
materiál pro obzvlášť citlivá vodivá místa
Obsahuje kombinaci elektricky vodivých
kovů
 Na elektrické
kluzné
kontakty
 Na
kroužkové
kotvy v motorech, Leonardovo pohonech, motorech s regulovatelným
počtem
otáček
 jako
Contactin CU
 jako
Contactin CU
 jako
Contactin CU
Základ
Zahušťovadlo
Minerální olej
Měď
Barva
Minerální olej
Hliník
Minerální olej
Stříbro
Minerální olej
Lithium
v barvě hliníku
Teplot
a
v barvě mědi
v barvě stříbra
stříbrnošedá
Tekutá maziva na kontakty
K mazání olejem se doporučují speciální oleje se střední viskozitou, ale podle požadavku (např.
použití v automobilovém průmyslu) také oleje s vyšší viskozitou. Výběrovým kriteriem je požadované
teplotní rozpětí.
MOLYDUVAL
Popis
Použití
Contactin ACU
320
Contactin D 68
PAO s měděným
deaktivátorem

Contactin D
100
Contactin D
150
Contactin D
320
Contactin PPE
 na kontakty ze vzácných
kovů
 na kontakty v agresivním
prostředí
 na okrajové kontakty na
podložkách tištěných obvodů
 na tlačítkové spínače
 na otočné spínače
 na mazání plastů
 jako předchozí
 jako předchozí
 jako předchozí
 jako předchozí
Základový olej
spec.
elektrický
odpor
( mm²/m)
fluorované
uhlovodíky
1,5 ×1015
fluorované
uhlovodíky
fluorované
uhlovodíky
fluorované
uhlovodíky
1,5 ×10
15
1,5 ×10
15
1,5 ×1015
Tekutá maziva na kontakty v
nosných médiích
Jako nosná média pro tekutá maziva se hodí výhradně média s bezezbytkovým odpařováním, která
neobsahují žádný toxický potenciál. Neměla by býti také hořlavá.
Jako koncentrace jsou dostatečné nízké podíly oleje cca. 1-2%, maximálně 5% v rozpouštědle.
Směs lze velice jednoduše stanovit. Všechny oleje MOLYDUVAL Contactin je možné bez vysokých
nákladů mísit s doporučenými nosnými prostředky. Manuální zamíchání či protřesení uzavřeného
kontejneru je dostatečné.
Díly, které je třeba ošetřit olejem, mohou být ponořeny do roztoku nebo potřeny navlhčenými
plstěnými válečky, stejně jako je možné roztok nastříkat. Teploty při mazání by neměly příliš přesahovat pokojovou teplotu. Ztráty odpařením mohou být podle použitého média opravdu veliké. Nádrže
s přípravkem by proto měly být skladovány pokud možno uzavřené. Různé typy s rozdílným bodem
varu umožňují přizpůsobení podmínkám použití.
Typy Contactin HFE jsou kompatibilní s téměř všemi materiály. Mohou však způsobit nabobtnání
fluorovaných elastomerů. Podrobné seznamy odolnosti obdržíte na základě poptávky.
MOLYDUVAL
Základový olej
spec.
elektrický
odpor
( mm²/m)
Polypan KD 68
HFE
 na kontakty ze
vzácných kovů
 na kontakty v
agresivním
prostředí
 na okrajové
kontakty na
podložkách
tištěných obvodů
 na tlačítkové
spínače
 na otočné spínače
fluorované
uhlovodíky
1,5 ×1015
Polypan KD
320 HFE
Contactin HFE
60
 jako předchozí
fluorované
uhlovodíky
hydrofluoreter
1,5 ×10
Contactin HFE
90
hydrofluoreter, k použití jako
nosné médium olejů na kontakty
o
Contactin D, bod varu 60 C
hydrofluoreter, k použití jako
nosné médium olejů na kontakty
o
Contactin D, bod varu 90 C
DECKENBACH CZ s.r.o.
(výhradní zastoupení pro ČR)
Zelená 273-Homole
370 01 České Budějovice
tel./fax 387 001 261/0
e-mail : [email protected]
http://www.fina-oleje.cz
hydrofluoreter
15
Download

Contactin maziva na kontakty