HERMELÍN RANČ Nový Jičín
pořádá
Přátelské hobby skokové závody
1. Základní údaje:
Pořadatel
Datum konání
Místo konání
Kolbiště
Opracoviště
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí:
Stavitel parkuru
Dozor na opracovišti
: Sportovní stáj Hermelín ranč Nový Jičín
: SOBOTA 11. 10. 2014
: Jezdecký areál Hermelín ranč Nový Jičín
: Pískové : 35 x 65 m
: Pískové : hala 20 x 40 m
: Mgr. Zuzana Školeková H3161
: Ing. Miroslav Vaníček H2290
: Pavel Holešovský G1479
: Miroslav Vaníček st.
2. Technické údaje:
Prezentace:
telefonicky od 8:00 do 9:00 tel.: 603 500 146
Předběžný časový program: 10:00 začátek 1. skokové soutěže a následně další
3. Soutěže:
DOPOLEDNE
1. Ukázka - křížkový parkur pro děti a začínající jezdce (možno s vodičem). Hodnocení čl.
238.2.1 (na čas)
Startovné 150,- Kč. Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
2. Parkur do 60 cm, 8 překážek. Hodnocení čl. 298.2.1 (na limitovaný čas).
Startovné 150,- Kč. Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
3. Parkur do 80 cm. 8 překážek. Hodnocení čl. 238.2.1. na čas.
Startovné 200,- Kč. Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
4. Parkur do 90 cm. 8 překážek Hodnocení čl. 238.2.1 na čas.
Startovné 200,- Kč. Peněžité ceny pro 1. – 3. místo (1/300,- Kč, 2/250,-Kč,3/200,- Kč).
5. Parkur stupně “Z”. Hodnocení čl. 238.2.2 na jedno rozeskakování.
Startovné 200,- Kč. Peněžité ceny pro 1. – 3. místo (1/300,- Kč, 2/250,-Kč,3/200,- Kč).
ODPOLEDNE program ve spolupráci se spolkem ASCHK Nový Jičín
3. kolo + FINÁLE hobby seriálu družstev členů spolku ASCHK Nový Jičín
Družstva složena ze 3 parkurových jezdců (1. dítě na pony nebo začínající junior – parkur
do 60 cm, 2. pokročilejší jezdec – parkur do 80 cm, 3. zkušený jezdec – parkur Z) a jednoho
spřežení.
4. Všeobecné údaje:
1.
Soutěže budou hodnoceny podle pravidel ČJF.
2.
Přihlášky se všemi údaji o startujících (jméno jezdce, koně a subjektu; v případě, že se
jedná o licentované koně a jezdce i čísla licencí) čísly soutěží a kontaktním telefonním
číslem zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
3.
Uzávěrka přihlášek je čtvrtek 9. 10. 20104 do 20:00.
4.
Ustájení koní pořadatel neposkytuje.
5.
Účastníkům závodů hradí náklady vysílající složka.
5. Veterinární předpisy
Vedoucí transportu předloží v kanceláři závodů před vyložením koní řádně vyplněné zdravotní průkazy
koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní pro rok 2013.
6. Poskytované služby
1.
Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
2.
Veterinární a podkovářská služba je zajištěna proti úhradě za poskytnuté služby.
7. Ostatní ustanovení
1.
Jakékoli dotazy zasílejte na [email protected] nebo tel: 603 500 146.
2.
Sekretariát závodů je umístěn na věži rozhodčích. Prezentace možná i telefonicky. Jezdci, kteří se
včas neodprezentují, budou ze startovních listin automaticky vyškrtnuti.
3.
Ve všech soutěžích bude dekorováno stužkou minimálně ¼ startujících.
4.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.
5.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášených jezdců provést sloučení soutěží
s nejbližší kategorií nebo její zrušení. V případě velkého počtu přihlášených, rozdělení soutěže na
více kategorií.
6.
Pořadatel nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky
závodů nebo jejich koně během konání závodů. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.
7.
Závody se konají za pěkného počasí, pořadatel si vyhrazuje právo závody zrušit nebo přesunout
vlivem špatných povětrnostních podmínek. Tuto skutečnost si musí ověřit přihlášené oddíly
během prezentace.
Rozpis byl schválen 5.10.2014 (103/2014)
Download

HERMELÍN RANČ Nový Jičín pořádá Přátelské