Drezurní hobby závody pořádané JS Astrid, z.s.
v areálu Stáje ARCOS Rudná u Prahy
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Kolbiště:
Opracovište:
Jezdecký spolek ASTRID, z.s., MA0197
neděle 19.10.2014
Areál stáje ARCOS Rudná (Nučice u Prahy)
Drezurní obdélník - písek s gumotextilií
Písek s gumotextilií 50m x 25m
Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Rozhodčí:
Dozor na opracovišti:
Zdravotní služba:
Vít Krajíček
Ing. Milena Minářová
Ing. Marcel Kamínek
Miloslav Příhoda st.
Martina Krupková, MUDr. Josef Hrušovský
Doplňující informace:
Soutěží se mohou účastnit jezdci a koně s licencí i bez licence. Musí však být
prokazatelně členy České jezdecké federace. Pořadatel je povinen kontrolovat
členství startujících. Jezdec se musí prokázat tzv. Členskou kartou ČJF,
opravňující ke startu v hobby soutěžích.
Jezdec startuje v korektním jezdeckém úboru dle PJS, každá dvojice může
startovat pouze 1x v dané soutěži a start má dvojice povolen pouze ve dvou
soutěžích za den – dle PJS! V rámci hobby závodů platí PJS!
Upozorňujeme jezdce na nutnost označit svého koně před startem
startovním číslem.
Koně musí být doprovázeni průkazem koně s veškerými náležitostmi dle SVS a
OVS pro rok 2014 v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb. Průkaz koně
bude vyžadován při prezentaci.
B. Technická ustanovení:
1. Předpis: Pravidla jezdeckého sportu pro r. 2014, platné drezurní úlohy
pro rok 2014
Sportovně technické podmínky ČJF
Rozpis těchto závodů
2. Soutěže: přístupné pro velké koně a pony a jezdce zároveň
1) Drezurní úloha stupně Z – Z1/2014 – úloha se čte
Obdélník 20x40m. Rozhodování 2 rozhodčí z jednoho místa v C.
Floty dle PJS, věcné ceny na 1. - 3. místě Startovné 250,-Kč.
2) Drezurní úloha stupně Z – Z2/2014 – úloha se čte
Obdélník 20x40m. Rozhodování 2 rozhodčí z jednoho místa v C.
Floty dle PJS, věcné ceny na 1 – 3. místě. Startovné 250,-Kč.
3) Drezurní úloha stupně Z – úloha DU/2009 – úloha se čte
Obdélník 20x60m. Rozhodování 2 rozhodčí z jednoho místa v C.
Floty dle PJS, věcné ceny na 1. – 3. místě. Startovné 250,-Kč.
4) Drezurní úloha stupně L – úloha DD/2009 – úloha se čte
Obdélník 20x60m. Rozhodování 2 rozhodčí z jednoho místa v C.
Floty dle PJS, věcné ceny na 1. - 3. místě. Startovné 250,-Kč.
C. Ostatní ustanovení:
1) Přihlášky: Jmenovité přihlášky včetně názvu klubu zasílejte na email
[email protected] . Příjem přihlášek do 17.10. 2014.
2) Prezentace: bude probíhat 19.10. 2014 od 8.00 do 8.45 v restauraci
Stáje ARCOS, telefonická prezentace 19.10. 2014 od 7.30 do 8.30 hod.
na tel. 724 884 636
3) Startovné: úhrada při prezentaci
4) Časový rozvrh soutěží: Začátek první soutěže v 9.00 a dále navazují
ostatní soutěže.
5) Kancelář závodů: od 8.00 do 9.00 v restauraci Stáje ARCOS, dále pak
na věži rozhodčích.
6) Ustájení koní: pořadatel zajišťuje v omezeném množství oproti úhradě
150 Kč/box, nutno předem objednat na tel. 607 447 741
7) Služby: zdravotní péči zajišťuje pořadatel, podkovářská a veterinární
služba k dispozici za úhradu
8) Občerstvení: Zajištěno za úhradu po celou dobu konání závodů
v areálu Stáje ARCOS.
9) Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží pořadateli před
vyložením koní zdravotní průkazy koní s veškerými náležitostmi dle
směrnic SVS a OVS platných pro přesun sportovních koní pro rok 2014.
10) Kontakt: Stáj ARCOS Rudná (Rudná u Prahy - Nučice) okr. Praha –
západ, tel. 607 447 741, www.jsarcos.cz
Pořadatel neodpovídá za případné úrazy koní a jezdců!
Volné pobíhání psů je v celém areálu ARCOS přísně zakázáno!
Vít Krajíček
Ředitel závodů
Gabriela Kahle
Organizační zajištění
Schváleno dne 18.9.2014 – za OV ČJF Praha Irena Hůlková, sekretář oblasti
Download

Rozpis