DREZURNÍ HOBBY ZÁVODY - HERMELÍN RANČ NOVÝ JIČÍN
1. Základní údaje:
Pořadatel
Datum konání
Místo konání
Drezurní obdélník
Opracoviště
Hlavní rozhodčí
Rozhodčí:
Dozor na opracovišti
:
:
:
:
:
:
:
:
Sportovní stáj Hermelín ranč Nový Jičín
SOBOTA 18. 10. 2014
Jezdecký areál Hermelín ranč Nový Jičín
Pískový : 20 x 40 m, 20 x 60 m
Pískové : hala 20 x 40 m
Vladislava Henzlová
Zuzana Školeková, H3161
Miroslav Vaníček H2290
2. Technické údaje:
Prezentace:
telefonicky od 7:00 do 8:00 tel.: 603 500 146
Předběžný časový program: 09:00 začátek drezurní úlohy č. 1 a následně další
3. Soutěže:
1. Drezurní úloha „Z1“ pro jezdce do 16 let, obdélník 20 m x 40 m. Startovné 150,- Kč.
Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
2. Drezurní úloha „Z1“ pro ostatní, obdélník 20 m x 40 m. Startovné 200,- Kč.
Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
3. Drezurní úloha „Z2“ pro všechny jezdce a koně, obdélník 20 m x 40 m. Startovné 200,- Kč.
Věcné ceny pro 1. – 3. místo.
4. Drezurní úloha „DU“ pro všechny jezdce a koně, obdélník 20 m x 60 m. Startovné 200,-Kč.
Peněžité poukázky pro 1. – 3. místo (1/300,- Kč, 2/250,- Kč, 3/200,- Kč)
5. Drezurní úloha „DD“ pro všechny jezdce a koně, obdélník 20 m x 60 m. Startovné 200,-Kč.
Peněžité poukázky pro 1. – 3. místo (1/300,- Kč, 2/250,- Kč, 3/200,- Kč)
6. Drezurní úloha „L4“ pro všechny jezdce a koně, obdélník 20 m x 60 m. Startovné 200,-Kč.
Peněžité poukázky pro 1. – 3. místo (1/300,- Kč, 2/250,- Kč, 3/200,- Kč)
Drezurní úlohy jsou čtené. Každý si zajistí svého čtenáře úlohy. Úlohy jsou hodnoceny od
jednoho stolu. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo sloučit soutěže, kde bude přihlášen
nedostatečný počet startujících.
4. Všeobecné údaje:
1.
Přihlášky se všemi údaji o startujících (jméno jezdce, koně a subjektu; v případě, že se
jedná o licentované koně a jezdce i čísla licencí) čísly soutěží a kontaktním telefonním
číslem zasílejte na e-mailovou adresu: [email protected]
2.
Uzávěrka přihlášek je 16. 10. 2014 do 18:00.
3.
Ustájení koní pořadatel neposkytuje.
4.
Účastníkům závodů hradí náklady vysílající složka.
5. Veterinární předpisy
Vedoucí transportu předloží v kanceláři závodů před vyložením koní řádně vyplněné zdravotní průkazy
koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní pro rok 2013.
6. Poskytované služby
1.
Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
2.
Veterinární a podkovářská služba je zajištěna proti úhradě za poskytnuté služby.
7. Ostatní ustanovení
1.
Jakékoli dotazy zasílejte na [email protected] nebo tel: 603 500 146.
2.
Sekretariát závodů je umístěn na věži rozhodčích. Prezentace možná i telefonicky. Jezdci, kteří se
včas neodprezentují, budou ze startovních listin automaticky vyškrtnuti.
3.
Ve všech soutěžích bude dekorováno stužkou minimálně ¼ startujících.
4.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu.
5.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě malého počtu přihlášených jezdců provést sloučení soutěží
s nejbližší kategorií nebo její zrušení. V případě velkého počtu přihlášených, rozdělení soutěže na
více kategorií.
6.
Pořadatel nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky
závodů nebo jejich koně během konání závodů. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.
7.
Závody se konají za pěkného počasí, pořadatel si vyhrazuje právo závody zrušit nebo přesunout
vlivem špatných povětrnostních podmínek. Tuto skutečnost si musí ověřit přihlášené oddíly
během prezentace.
Rozpis byl schválen 6.10.2014 (104b/2014)
Download

drezurní hobby závody - hermelín ranč nový jičín