Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
Organizace škol. roku 2013 / 2014 – přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých
ročnících, úvazek, počet žáků
I. tř. - 21 hod.,ž.- 6 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř.uč.:
Mgr. Martina Hájková
- 20 hod.
Vychovatelka:
Šárka Klézlová
– 30 hod.
AP:
Lukáš Foltys
- 30 hod.
AP:
Zuzana Harabišová – 9 hod.
II.A tř.(ročník 1.+2.) – 22 hod., ž.- 4 (ŠVP ZŠ Berlička, LPM)
Tř.uč.:
Mgr. Silvie Gengelová – 22 hod.
AP:
Iva Dvořáková
- 30 hod.
AP:
Dis. Pavlína Dohnalová- 15 hod.
II.B tř. (ročník 1.+2.) – 22 hod.,ž.-5 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Renáta Soukupová – 22 hod.
Vychovatelka:
Petra Kreissová
- 30 hod.
III. tř. – 25 hod, ž. - 7 ( ŠVP ZŠ Berlička,LMP )
Tř. uč.:
Mgr. Šárka Janovská –
Vychovatelka:
Eva Kahúnová –
AP:
Monika Vodová –
22 hod.
21 hod.
30 hod.
IV.tř. – 4.ročník, 25 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Taťána Dohnalová
–
Vychovatelka:
Jaroslava Jendrulková –
AP:
Nikol Mišková
–
22 hod.
30 hod.
30 hod.
V.A tř. – 5.ročník, 25 hod. , ž. – 10 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP)
Tř. uč.:
Mgr. Soňa Fronckeová – 22 hod.
Vychovatelka:
Monika Kimáková
– 30 hod.
AP:
Kateřina Ševčíková
– 30 hod.
1
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
V.B tř.(4.,5.,6.,7.ročník) – 25/25/30/30 hod, ž. – 6 ( ŠVP ZŠ – LMP Berlička, ZŠS)
Tř. uč.:
Mgr. Pavla Kravčíková
–
22 hod.
Vychovatelka:
Martina Hájková
–
30 hod.
AP:
Jarmila Stanovská
30 hod.
AP:
Hana Butková
21 hod.
VI. tř. – 30 hod, ž. – 7 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP )
Tř. uč.:
Mgr. Alena Kanclířová – 22 hod.
AP:
Iveta Bučková
- 30 hod.
VII.A tř. – 30 hod, ž. – 7 ( ŠVP ZŠ Berlička )
Tř. uč.:
Ing. Petra Babincová – 22 hod.
Vychovatelka:
Ivana Kubesová – 30 hod.
AP:
Šárka Franková
- 30 hod.
VII.B tř. (6.+7.ročník) – 30 hod.,ž. – 6 ( ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. Kateřina Marečková
AP:
Pavel Švestka
- 22 hod.
- 30 hod.
VIII.A tř. – 31 hod.,ž- 7 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř.uč.:
Mgr. David Křivák
– 22 hod.
Vychovatelka:
Světlana Volková - 30 hod.
VIII.B tř. – 31 hod., ž.- 10 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř. uč.:
Mgr. Alexandr Gebauer – 22 hod.
Vychovatelka:
Petra Ištuková
– 30 hod.
AP:
Alena Vlčková
- 15 hod.
IX.A tř. – 31 hod, ž. – 7 (ŠVP ZŠ Berlička)
Tř. uč.:
MgA. Markéta Hermanová –
Vychovatelka:
Iveta Jančová
2
22 hod.
– 30 hod.
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
IX.B tř. – 31 hod, ž. – 7 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP )
Tř. uč.:
Bc. Petr Musálek
AP:
Dagmar Vašíčková
3
-
– 22 hod.
30 hod.
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
Dětský rehabilitační stacionář – DRS
1.odd. „ Sluníčka I“ –
Vlasta Chmelová
2.odd. „ Berušky“ –
Gabriela Hučalová
3.odd. „ Jahůdky“ –
Bc. Milena Mičková
4.odd. „ Sluníčka II“ – Bc. Radka Horová
Pedagogické a organizační funkce ve škol.roce 2013/ 2014
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky školy
Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
Metodik ICT
Vedoucí vychovatelka
Knihovna žákovská
Knihovna učitelská
Výukové programy
Sklad učebnic
UP – 1.st.
Kabinet Z,Tv
Kabinet Př
Kabinet M
Kabinet F
Kabinet Ch
Kabinet Čj
Kabinet Nj, Aj
Kabinet Tv-1.st.
Kabinet D
Logopedie
Počítačová učebna
Výtvarná dílna
Keramická dílna
Vedení kroniky
Zdravotník
Výzdoba školy
BOZP, PO
Mgr. Jana Heřmanová
Mgr. Jan Lorencovič
Mgr. Alena Kanclířová
Mgr. Kateřina Marečková
Mgr. Jan Lorencovič
Eva Kahúnová
Mgr. Taťána Dohnalová, Monika Kimáková
Mgr. Taťána Dohnalová, Monika Kimáková
Eva Kahúnová, Mgr. Jan Lorencovič
Mgr. Renáta Soukupová, Mgr. Pavla Kravčíková
Šárka Klézlová
Bc. Petr Musálek
Mgr. Dagmar Nyklová
Mgr. Jan Lorencovič
Ing. Petra Babincová
Ing. Petra Babincová
Mgr. Alena Kanclířová
Mgr. Eva Čaplová
Eva Kahúnová
Mgr. Eva Čaplová
Mgr. Pavla Kravčíková, Mgr. Šárka Janovská
Mgr. Jan Lorencovič
Mgr. David Křivák
Jaroslava Jendrulková
ped.pracovníci - vychovatelky
Mgr. Renáta Soukupová, Petra Ištuková
vychovatelky, učitelé Vv
Mgr. Jana Heřmanová, Lubomír Marek
4
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
ROČNÍ ROZVRH
2013/2014
Pedagogické rady
24. 10. 13
17. listopadu
ve 14,00 hod
23. 1. 14
17. listopadu
ve 14,00 hod
17. 4. 14
17.listopadu
ve 14,00 hod
19. 6. 14
17. listopadu
ve 14,00 hod
Třídní schůzky – Ukrajinská (čas určí třídní učitel)
25.10.13
23. 1. 14
17. 4. 14
19. 6. 14
Konzultace – 17.listopadu
26.9. 13
v 16,00
5. 12. 13
v 15,30
20. 3. 14
v 15,30
22. 5. 14
v 15,30
Zápis do 1.ročníku a Den otevřených dveří
30.1. 2014
Valná hromada Sdružení BES – 26.9.2013 v 16,00 na ul.17.listopadu
5
Základní škola a Mateřská škola
Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19
příspěvková organizace
ROČNÍ ROZVRH
ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních
2013/2014
Pedagogické rady
24.10.13
17.listopadu
ve 14,00 hod.
20.01.14
Ukrajinská
ve 13,00 hod.
14.04.14
Ukrajinská
ve 13,00 hod.
16.06.14
Ukrajinská
ve 13,00 hod.
FNsP 17. listopadu 1790 : MŠ – Mgr. Petra Paliderová
ZŠ - Mgr. Radmila Škrlová
Mgr. Hana Minaříková
Mgr. Ivana Pavelcová
Mgr. Hana Pekalová
MNO Nemocniční 20: MŠ – Blanka Luberová
ZŠ – Mgr. Iveta Tomaškovičová
Vítkovice Zalužánského 15: MŠ – Bc. Kateřina Moroňová
V Ostravě – Porubě dne 2. 9. 2013
6
Download

organizace školního roku 2013-2014