MINIKATALOG
44. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen kromě německých ovčáků
HRADEC KRÁLOVÉ
17. května 2014
autor úvodní fotografie výstavy: Jakub Antoš
autorka loga výstavy: Bedřiška Kroftová
Kynologický spolek Hradec Králové
www.vystavahradec.cz
e-mail: [email protected]
44. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
všech plemen kromě německých ovčáků
spojená se
SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU
pro plemeno:
RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR
(s titulem CAC ČR, CAJC ČR, Vítěz speciální výstavy 2014, BOJ, BOV, BOS, BOB)
POZOR – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost
zařazení Vašeho psa do třídy, plemene a pohlaví tak, jak jste
uvedli v přihlášce. Není-li v katalogu správně zařazen, vyžádejte
si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Přeřazení psa na výstavě
z třídy do třídy jako nový požadavek není možné !
Prosíme vystavovatele: neopouštějte výstavní areál před ukončením
výstavy a umožněte všem návštěvníkům výstavy seznámit se právě s
Vaším jedinečným plemenem.
Vážení vystavovatelé, milí návštěvníci,
dovolte nám Vás co nejsrdečněji přivítat na tradiční, v pořadí již 44. krajské
výstavě psů pořádané v Hraci Králové. Připravili jsme pro Vás akci, na které se
budete moci seznámit s celou řadou psích plemen rozmanitých velikostí,
exteriéru i povah, načerpáte spoustu nových poznatků a navážete nová přátelství
s ostatními chovateli a příznivci kynologie. Přáli bychom si, abyste dnešní den
prožili v příjemné atmosféře, domů se vraceli plni skvělých zážitků a i v příštích
letech se rádi zúčastňovali dalších akcí pořádaných naším kynologickým
spolkem.
Všem vystavovatelům přejeme hodně úspěchů a radostí z jejich čtyřnohých
kamarádů!
Výstavní výbor Kynologického spolku Hradec Králové
Výstavní výbor:
Sponzoři:
Program:
ředitel výstavy
Iveta Dosedělová
členové
Kateřina Schreibová
Jana Halbrštátová Svobodová
Iva Špinarová
ALZA.CZ
BEA NATUR, s. r. o. – výrobce kosmetiky
CANDY, s. r. o. – dovozce krmiv Nutram a K9
FALCO - výrobce krmiv pro psy
HAPPY DOG
PLATINUM NATURAL s. r. o.
Časopis SVĚT PSŮ, nakladatelství Minerva
SALAČ, velkoobchod s krmivy pro psy
SIRIUS Hradec Králové, chovatelské potřeby
TEKRO, s.r.o. - výrobce krmiv Eminent
VETAMIX, s.r.o. - krmiva pro psy, kočky a další domácí mazlíčky
Občanské sdružení Aura Canis
07:00 - 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 14:00
cca od 14:30
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruzích
závěrečné soutěže
(soutěže proběhnou po ukončení posuzování ve všech kruzích; uvedený čas je pouze orientační)
Doprovodný program:
ukázka canisterapie (Obč. sdružení Aura Canis)
tanec se psem
Třídy:
štěňat
dorostu
mladých
mezitřída
otevřená
pracovní
vítězů
veteránů
čestná
Klasifikace:
4 – 6 měsíců
6 – 9 měsíců
9 – 18 měsíců
15 – 24 měsíců
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky
a získané tituly
od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou
zkouškou (nutno doložit certifikátem
vystaveným ČMKU nebo organizací ČMKU
pověřenou)
od 15 měsíců pro jedince s titulem:
mezinárodní nebo národní šampión, Národní
vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Evropský vítěz nebo Světový vítěz. Uvedené
tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
od 8 let
od 15 měsíců, ke vstupu opravňují stejné tituly
jako pro třídu vítězů, jedinec je ale posuzován
bez nároku na získání titulu, zadává se
známka a pořadí
Třída štěňat, dorostu: velmi nadějný
nadějný
Ve třídě štěňat a dorostu se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců
oceněných známkou „velmi nadějný“ nebo „nadějný“. Titul se
nezadává.
Ostatní třídy:
výborný
velmi dobrý
dobrý
dostatečný
diskvalifikace
nemůže být posouzen
V těchto třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných
známkou „výborný“ nebo „velmi dobrý“.
Tituly:
Krajská výstava:
vítěz třídy
může být udělen jedinci, který získal ve třídě mladých,
mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění
výborný 1
(plemenům psů, pro které je tato výstava výstavou krajskou)
krajský vítěz
může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence
vítězů třídy: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů
(plemenům psů, pro které je tato výstava výstavou krajskou)
Speciální výstava:
RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR
(tituly zadávané jen pro toto plemeno)
CAJC
- čekatelství šampionátu ČR mladých
- může být uděleno jedinci, který ve třídě mladých
získal ocenění výborný 1
Nejlepší mladý plemene (BOJ)
- titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene
z konkurence všech mladých jedinců plemene se
zadaným čekatelstvím CAJC
CAC
- čekatelství šampionátu ČR
- může být uděleno jedinci, který ve třídě: mezitřídě,
otevřené, pracovní nebo vítězů získal ocenění výborný 1
res. CAC
- může být udělen jedinci, který ve třídě: mezitřídě,
otevřené, pracovní nebo vítězů získal ocenění výborný 2
Vítěz speciální výstavy
- nejlepší pes a fena plemene z konkurence jedinců
oceněných výborný 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené,
pracovní a vítězů
Nejlepší veterán plemene (BOV)
- pes a fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění
výborný 1
Nejlepší z opačného pohlaví (BOS)
- nejlepší z opačného pohlaví - do soutěže nastupují
účastníci soutěže o BOB opačného pohlaví než je jedinec,
který získal BOB
BOB
- do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene, Vítěz
speciální výstavy – pes i fena, Nejlepší veterán plemene
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita
kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Majitelé psů s uděleným
titulem Krajský vítěz nebo Vítěz speciální výstavy jsou povinni zúčastnit se se svými psy
závěrečné přehlídky vítězů, v opačném případě jim odpadá nárok na věcnou cenu za
udělený titul.
DELEGOVANÍ ROZHODČÍ
Hlavní rozhodčí:
Libuše Ubrová
Rozhodčí:
Zdeněk Kliment
Ing. Alena Košťálová
Tomáš Leinveber
Nenad Malović, SRB
Antonín Mudra
Andraš Polgar, SRB
Pavel Šulcek
Soutěže:
Změna vyhrazena!
Závěrečné soutěže proběhnou po skončení posuzování v
kruzích v závěrečném kruhu. Majitelé vítězných jedinců
vezmou s sebou do závěrečného kruhu výstavní posudek.
Mladý vystavovatel - Junior handling
věkové skupiny:
I.
9 - 13 let
II.
13 – 17 let
Soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných knih FCI,
nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není
důležitá jeho kvalita. Získané hodnocení se bodově nezapočítává do
celostátní soutěže o nejlepšího mladého vystavovatele roku.
Podmínky soutěže jsou zveřejněny na webu ČMKU. Z každé skupiny
určí rozhodčí pořadí prvních tří nejlepších mladých vystavovatelů.
Tito postupují do odpoledního finále.
Přehlídka jedinců předvedených ve třídě čestné - majitel může v
závěrečném kruhu představit svého psa předvedeného v čestné třídě,
obdrží malou pozornost
Nejlepší pár psů- pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na
výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo
spolumajitelů uvedených v PP
Chovatelská skupina - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně
3 a maximálně 5 jedinců jednoho plemene z vlastního chovu, kteří
pocházejí z různých spojení (minimálně od dvou různých otců nebo
matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku
chovatele
Nejlepší štěně - do soutěže nastupují jedinci ocenění na výstavě
známkou „velmi nadějný 1“ ve třídě štěňat
Nejlepší dorost - do soutěže nastupují jedinci ocenění na výstavě
známkou „velmi nadějný 1“ ve třídě dorostu
Nejlepší junior- do soutěže nastupují jedinci oceněni titulem „Vítěz
třídy mladých“ nebo „BOJ - Nejlepší mladý plemene“
Nejlepší veterán- do soutěže nastupují jedinci, kteří získali na
výstavě titul „Vítěz třídy veteránů“ nebo „BOV - Nejlepší veterán
plemene“
Nejlepší pes skupiny FCI - do soutěže nastupují jedinci ocenění
titulem Krajský vítěz nebo Vítěz speciální výstavy (ruský černý
teriér), dle jednotlivých skupin FCI
Nejlepší pes národních a FCI dosud neuznaných plemen
- do soutěže nastupují jedinci FCI dosud neuznaných plemen s titulem
Krajský vítěz
Vítěz výstavy - soutěží mezi sebou Nejlepší jedinci jednotlivých
skupin FCI a Nejlepší pes FCI dosud neuznaných plemen
Ceny:
Všichni vystavovaní jedinci obdrží posudkový list a diplom. Při
závěrečné přehlídce obdrží ceny jedinci s oceněním: Krajský
vítěz, Vítěz speciální výstavy a jedinci na prvních 3 místech v
závěrečných soutěžích: Nejlepší štěně, dorost, junior, a veterán
výstavy, Nejlepší pes FCI dosud neuznaných plemen, Nejlepší
pes skupiny FCI, Vítěz výstavy 2014, Nejlepší pár psů a
Nejlepší chovatelská skupina.
Bez účasti na závěrečné přehlídce nárok na cenu zaniká !
Umožněte také všem návštěvníkům výstavy seznámit se s nejlepšími
jedinci celé výstavy!
Rozhodčí:
Protesty:
Postupují při posuzování a zadávání titulů podle platných
standardů řádů FCI a ČMKU, podle propozic a pokynů
vydaných ředitelem výstavy. V každém kruhu posuzuje jeden
rozhodčí. Rozhodčí má právo neposoudit neovladatelného
nebo agresivního jedince. Je oprávněn odmítnout posoudit
jedince, který nastoupil do kruhu opožděně, a odmítnout
posoudit psa, jehož vystavovatel na požádání vedoucího kruhu
nepředloží průkaz původu psa. V případě, že jedinec byl
posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu
zadat pořadí. Protest proti rozhodnutí rozhodčího je
nepřípustný.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný.
Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení
výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán
písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč a to pouze v
průběhu výstavy (do ukončení posuzování ve všech kruzích).
Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se
neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný,
jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách
uznaných FCI, kteří v den výstavy dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do
příslušné třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v plemenných knihách
ČMKU. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo
vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu
výstavy není dovoleno. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být
na výstavě posouzeni. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni
v katalogu vinou pořadatele, a psi, jejichž posouzení je podkladem pro
zařazení do Pomocného registru. Z výstavy se vylučují: psi nemocní a
z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a
háravé, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího
přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje, dále psi v majetku
osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a
agresivní vůči lidem nebo psům. Do areálu výstavy nebude vpuštěn pes
s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa
čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa
v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je
pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím
stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Je zakázáno hlasité
povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling). Je také zakázáno
poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například
používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení těchto
ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.
Neúčast přihlášeného psa na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být
důvodem k vrácení výstavního poplatku V případě, že by se výstava nekonala
z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy.
Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu
ČMKU, propozic výstavy a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek
v celém areálu, k čemuž se zavázali podáním přihlášky. Vystavovatel souhlasí
se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy.
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION "
1.
CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v
mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionu (vítězů) na výstavách
mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
2.
CAC se muže zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3.
CAC se muže zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampion mají.
4.
Navrhnout psa nebo fenu na CAC muže pouze rozhodčí delegovaný na
výstavu.
5.
CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampion ČR je podmíněno:
1. a) u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou
z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro
zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně
1x na mezinárodní
výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být
doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby
jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu
Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
b) u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z
toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové
výstavě.
c) u FCI zatím neuznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC
2. předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve 2 výstavních sezonách
(výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
3. získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
4. po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a
průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa)
sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou
evidenci o udělených titulech.
Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou "výborný 2", může rozhodčí
udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené,
pracovní a šampionu (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by
rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou
"výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český
šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC.
Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
schváleno P ČMKU 22.11.2001
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002
Řád pro udělování titulu “ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION”
1.
CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám
jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních,
speciálních a klubových.
2.
CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3.
CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior
šampion přiznán.
4.
Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5.
CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových
kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:
1.
Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2.
Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a
jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní,
mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání
titulu Český šampion.
3.
Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4.
Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů
předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla
čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopií
průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
5.
Titul “Český junior šampion” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů
nebo šampionů.
6.
Pro titul Český junior šampion nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes,
který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampionem nebo Českým
šampionem.
Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION "
Podmínky pro psa a feny:
1.
zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránu, z toho minimálně 1 x na MVP
2.
ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3.
započítávají se výstavy konané v ČR
4.
započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
5.
titul bude udělován od 01. 01. 2006
6.
diplom vystavuje sekretariát ČMKU
Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005
Řád nabývá platnosti od 1.1.2006
Řád pro udělování titulu " ČESKÝ GRANDŠAMPION "
1.
Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2.
Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě
šampionů/vítezů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových
nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR
pod záštitou ČMKU.
3.
Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4.
Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání
CAC ČR
5.
Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní
čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo
klubových.
6.
Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání
CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu
psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také
potřebnou evidenci o udělených titulech.
Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008
JUNIOR HANDLING – I. kategorie
Adéla Hegerová
australská kelpie
Anna Pospíšilová
border kolie
Jakub Pokorný
jack russell teriér
Kateřina Šimánková
norwich teriér
Klára Dušková
akita-inu
Klára Kupková
jack russell teriér
Leila Felkrová
čínský chocholatý pes bez srsti
Marina Pešinová
čivava dlouhosrstá
Monika Dvořáková
pudl trpasličí černý
Petra Horká
čínský chocholatý pes bez srsti
Petra Keřková
sheltie
Sofie Kvízová
čínský chocholatý pes bez srsti
Zuzana Šimánková
norwich teriér
JUNIOR HANDLING – II. kategorie
Josefína Šoltesová
porcelaine
Pavlína Horká
čínský chocholatý pes bez srsti
NEJLEPŠÍ PÁR PSŮ
GORAN z Deštné hory
CIA z Molu Es
československý vlčák
Gorel Jan
CH. Trumpington´s QUICKLY
cairn terrier
Přibylová Kateřina
Musilová Petra
CH. EXTRA FOR FULFILLED WISH Cairn-Lady´s
ARTUSH Mandygold
anglický setr
CH. MADONA MIA TULIKETUN DAMA Krkonoše
Jansová Iveta
CH. FAN FAN z Jasmínové rokle
CH. FÍBÍ z Jasmínové rokle
pekingský palácový psík
Kšánová Dagmar
ICH. AMOXIUS Xiao-Shan
ABHAJA BLACKIE Achátová záře
pekingský palácový psík
Dolečková Barbora
CINÁED Lovec z Gordonu
CATRIONA Lovec z Gordonu
gordon setr
Homolová Markéta
CH. NORIK Liška od krbu
GCH. KIMI Liška od krbu
německý špic trpasličí
Stinglová Jana
A´MASHIRO Justirag
RED WHITE BEAUTY z Kojca Coli
shih-tzu
Šedinová Jitka
AINIKKI SHINE Asisa Bliss
GCH. CHOCOLATE MEGGI Hamistu
americký kokršpaněl
Šulcová Renáta
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
Záře démantů
bernský salašnický pes
Paslerová Markéta
Haliba
australský ovčák
Babová Hana
z Půlnočního dvora
čínský chocholatý pes
Šulcová Lenka
Liška od krbu
německý špic trpasličí
Stinglová Jana
15
Seznam vystavovaných plemen
počet
1
2
4
1
2
Am. kokršpaněl - černý a č. s pál. 4
Am. kokršpaněl – ost. jednobarevní 6
Am. kokršpaněl – vícebarevní 4
Am. stafordširský terier
8
Angl. kokršpaněl - černý a č. s pál. 2
Angl. kokršpaněl – vícebarevní 1
Anglický setr
2
Anglický špringr španěl
1
Australská kelpie
3
Australský ovčák
17
Barzoj - ruský chrt
3
Basenji
1
Beagle
5
Beauceron
4
Belgický grifonek
3
Belgický ovčák – Groenendael 1
Belgický ovčák – Malinois 3
Belgický ovčák – Tervueren 1
Bernský salašnický pes
17
Bišonek
1
Boerboel
1
Border kolie
14
Border terier
1
Bostonský terier
2
Brabantík
1
Brazilská fila
1
Bullmastif
2
Bulteriér
3
Cairn Terier
2
Curly Coated Retriever
1
Československý vlčák
6
Český horský pes
3
Čínský choch. pes bez srsti 15
Čínský choch. pes osrstěný 9
Čivava dlouhosrstá
6
Čivava krátkosrstá
8
Dalmatin
3
Dobrman - černý s pálením 2
Flat Coated Retriever
11
Francouzský buldoček
4
Gordonsetr
5
Havanský psík
1
Holandský ovčák krátkosrstý 1
Plemeno
Afgánský chrt
Akita-Inu
Aljašský malamut
Americká akita
Am. bezsrstý terier
kat.č.
397
189-190
191-194
195
421-422
254-257
258-263
264-267
141-148
268-269
270
241-242
271
1-3
4-20
398-400
196
226-230
21-24
303-305
25
26-28
29
77-93
306
423
30-43
149
307-308
309
94
95-96
150-152
153-154
272
44-49
424-426
310-324
325-333
334-339
340-347
231-233
97-98
273-283
348-351
243-247
352
50
počet
6
6
1
1
12
2
6
10
Jezevčík standard hladkosrstý 1
Jezevčík trpasličí dlouhosrstý 2
Kavalír k. ch. španěl – blenheim 3
Kavalír k. ch. španěl – trikolor 2
King Charles španěl
1
Knírač malý černostříbřitý 2
Knírač velký černý
1
Kolie dlouhosrstá
12
Kolie krátkosrstá
1
Labradorský retriever
8
Lagotto romagnolo
1
Landseer
1
Lhasa Apso
1
Louisianský leopardí pes
1
Maďarský ohař krátkosrstý 4
Malý hrub. vendéeský basset 1
Mexický naháč
1
Mudi
1
Německá doga – modrá
1
Německá doga – skvrnitá
1
Německý boxer – žíhaný
2
Německý pinč
1
Něm.špic malý - nové barvy 6
Něm.špic střední – bílý
1
Něm.špic střední - nové barvy 1
Něm. špic trpasličí/Pomeranian 10
Něm-špic vlčí/keeshond
2
Norwich terier
2
Nova Scotia Duck T.Retriever 1
Novofundlandský pes
2
Papillon - do 2,5 kg
2
Papillon - nad 2,5 kg
1
Parson Russell Terrier
1
Pekingský palácový psík
15
Peruánský naháč malý
1
Peruánský naháč střední
2
Peruánský naháč velký
1
Poitevin
1
Porcelaine
1
Portugalský vodní pes
2
Plemeno
Hovawart
Chodský pes
Chow chow
Irský setr
Irský vlkodav
Italský chrtík
Jack Russell Terrier
Japan-chin
16
kat.č.
99-104
427-432
197
248
401-412
413-414
155-160
353-362
186
187-188
363-365
366-367
368
105-106
107
51-62
63
284-291
292
108
369
433
249-252
234
198
64
109
110
111-112
113
199-204
205
206
207-216
217-218
161-162
293
114-115
370-371
372
163
373-387
219
220-221
222
235
236
294-295
Plemeno
počet
Pražský krysařík – č. s pálením 4
Pražský krysařík – ost.barvy
Pudl trpasličí bílý
Pudl trpasličí černý
Pudl velký bílý
Pumi
Pyrenejský horský pes
Rhodéský ridgeback
Rotvajler
Ruská barevná bolonka
Ruský černý terier
Saluki - Perský chrt
Sheltie
Shiba-Inu
Shih-tzu
2
1
1
1
2
1
3
5
2
10
3
3
2
4
kat.č.
434-437
438-439
389
390
388
65-66
116
237-239
117-121
440-441
122-131
415-417
67-69
223-224
391-394
počet
1
6
6
1
Švýcarský honič - Bernský honič 1
Tibetská doga
2
Tibetský španěl
2
Tosa-Inu
3
Velký švýc. salašnický pes 4
Výmarský ohař krátkosrstý 1
West Highland White Terrier 3
Whippet
3
Yorkšírský terier
13
Zlatý retriever
7
Plemeno
Sibiřský husky
Slovenský čuvač
Stafordšírský bullterier
Šiperka
17
kat.č.
225
70-75
164-169
76
240
132- 33
395-396
134-136
137-140
253
170-172
418-420
173-185
296-302
Přehled obsazení kruhů – celkový počet
441
KRUH: 1
Anglický setr
psi třída mladých 241
feny třída vítězů 242
2
1
1
Gordonsetr
psi třída mladých
psi třída otevřená
psi třída pracovní
feny třída otevřená
feny třída veteránů
243
244
245
246
247
5
1
1
1
1
1
Irský setr
feny třída vítězů
248
1
1
rozhodčí: Leinveber Tomáš
Americký stafordširský terier
psi třída mladých 141
psi mezitřída
142
psi třída otevřená 143-144
psi třída vítězů
145
feny mezitřída
146
feny třída otevřená 147-148
8
1
1
2
1
1
2
rozhodčí: Ubrová Libuše
Jezevčík standard hladkosrstý
feny třída pracovní 186
1
1
Jezevčík trpasličí dlouhosrstý
psi třída mladých 187
feny mezitřída
188
2
1
1
Akita-Inu
psi třída štěňat
psi mezitřída
189
190
2
1
1
Aljašský malamut
psi třída dorostu 191
psi třída otevřená 192
psi třída veteránů 193
feny třída dorostu 194
4
1
1
1
1
Americká akita
feny třída štěňat
195
1
1
Basenji
feny třída otevřená 196
1
1
Chow chow
psi mezitřída
197
1
1
Mexický naháč
psi třída vítězů
198
1
1
Shiba-Inu
psi mezitřída
223-224
2
2
Sibiřský husky
psi třída mladých 225
1
1
18
Maďarský ohař krátkosrstý
psi třída dorostu 249-250
feny třída pracovní 251
feny třída čestná 252
4
2
1
1
Výmarský ohař krátkosrstý
feny třída otevřená 253
1
1
Americký bezsrstý terier
feny třída štěňat 421
feny třída mladých 422
2
1
1
Boerboel
feny třída mladých 423
1
1
Český horský pes
psi třída mladých 424
psi třída vítězů
425
feny třída vítězů 426
3
1
1
1
Chodský pes
psi třída mladých
psi třída otevřená
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny třída vítězů
6
1
2
1
1
1
427
428-429
430
431
432
Louisianský leopardí pes
psi třída dorostu 433
1
1
Pražský krysařík - černý s pálením
psi třída štěňat
434
feny třída dorostu 435
feny třída mladých 436
feny mezitřída
437
4
1
1
1
1
Pražský krysařík - ostatní barvy
psi třída mladých 438
psi mezitřída
439
2
1
1
Ruská barevná bolonka
feny třída vítězů 440
feny třída čestná 441
2
1
1
KRUH 2
rozhodčí: Malovic Nenad
Německý boxer – žíhaný
psi třída mladých 111-112
2
2
Německý pinč
feny třída mladých 113
1
1
Novofundlandský pes
psi třída mladých 114
feny třída veteránů 115
2
1
1
Pyrenejský horský pes
feny třída mladých 116
1
1
Rotvajler
psi třída vítězů
feny třída mladých
feny mezitřída
feny třída vítězů
117
118
119
120-121
5
1
1
1
2
132
133
2
1
1
Bernský salašnický pes
psi třída mladých 77-80
psi třída otevřená 81-83
psi třída veteránů 84
feny třída dorostu 85-87
feny třída mladých 88
feny třída otevřená 89-93
17
4
3
1
3
1
5
Brazilská fila
feny třída otevřená 94
1
1
Tibetská doga
psi třída štěňat
feny třída štěňat
Bullmastif
psi třída otevřená 95
feny třída mladých 96
2
1
1
Tosa-Inu
feny mezitřída
134
feny třída otevřená 135-136
3
1
2
Dobrman - černý s pálením
psi třída mladých 97
psi třída otevřená 98
2
1
1
Hovawart
psi třída mladých 99-100
psi mezitřída
101
feny třída mladých 102
feny třída otevřená 103-104
6
2
1
1
2
Velký švýcarský salašnický pes
psi třída štěňat
137
psi třída čestná
138
feny mezitřída
139
feny třída otevřená 140
4
1
1
1
1
Knírač malý černostříbřitý
feny třída otevřená 105
feny třída veteránů 106
2
1
1
Beagle
psi třída dorostu
psi třída mladých
psi třída vítězů
feny třída dorostu
5
1
2
1
1
Knírač velký černý
psi třída otevřená 107
1
1
Landseer
feny třída otevřená 108
1
1
Německá doga – modrá
feny mezitřída
109
1
1
Německá doga – skvrnitá
psi třída otevřená 110
1
1
19
226
227-228
229
230
Dalmatin
psi třída otevřená 231
feny mezitřída
233
3
1
2
Malý hrubosrstý vendéeský basset
feny mezitřída
234
1
1
Poitevin
psi třída otevřená 235
1
1
Porcelaine
psi třída vítězů
1
1
236
Rhodéský ridgeback
psi třída otevřená 237-238
feny mezitřída
239
3
2
1
Švýcarský honič - Bernský honič
psi třída mladých 240
1
1
KRUH 3
rozhodčí: Mudra Antonín
Australská kelpie
psi třída mladých 1
feny třída mladých 2
feny třída otevřená 3
3
1
1
1
Australský ovčák
psi třída dorostu
psi třída mladých
psi třída otevřená
psi třída vítězů
psi třída čestná
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny mezitřída
feny třída otevřená
17
1
3
2
1
1
3
4
1
1
4
5-7
8-9
10
11
12-14
15-18
19
20
Německý špic malý - nové barvy
psi třída štěňat
199
psi třída mladých 200
psi třída otevřená 201-202
feny třída vítězů 203
feny třída veteránů 204
6
1
1
2
1
1
Německý špic střední – bílý
psi mezitřída
205
1
1
Německý špic střední - nové barvy
feny třída mladých 206
1
1
Německý špic trpasličí/Pomeranian
psi třída otevřená 207
psi třída čestná
208-209
feny třída štěňat 210
feny třída mladých 211
feny třída otevřená 212-213
feny třída vítězů 214
feny třída veteránů 215
feny třída čestná 216
10
1
2
1
1
2
1
1
1
Německý špic vlčí/keeshond
psi třída mladých 217
psi třída otevřená 218
2
1
1
20
Peruánský naháč malý
feny třída dorostu 219
1
1
Peruánský naháč střední
feny třída otevřená 220-221
2
2
Peruánský naháč velký
feny třída mladých 222
1
1
Belgický grifonek
psi mezitřída
303
feny třída mladých 304
feny třída otevřená 305
3
1
1
1
Bišonek
feny třída mladých 306
1
1
Brabantík
feny mezitřída
309
1
1
Afgánský chrt
feny třída vítězů
397
1
1
Barzoj - ruský chrt
psi třída otevřená 398
feny třída mladých 399
feny třída otevřená 400
3
1
1
1
Irský vlkodav
psi třída mladých
psi třída otevřená
feny třída štěňat
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny mezitřída
feny třída otevřená
12
2
4
1
1
1
1
2
401-402
403-406
407
408
409
410
411-412
Italský chrtík
psi třída otevřená 413
feny třída dorostu 414
2
1
1
Saluki - Perský chrt
psi třída dorostu 415
feny třída dorostu 416-417
3
1
2
Whippet
psi třída mladých 418
psi třída otevřená 419
feny třída otevřená 420
3
1
1
1
KRUH 4
rozhodčí: Polgar Andraš
66
Ruský černý terier
psi třída mladých 122-123
psi třída otevřená 124-126
psi třída vítězů
127-129
feny třída mladých 130
feny třída vítězů 131
10
2
3
3
1
1
Beauceron
psi třída mladých
psi třída vítězů
feny mezitřída
feny třída otevřená
4
1
1
1
1
21
22
23
24
Belgický ovčák – Groenendael
feny mezitřída
25
1
1
Belgický ovčák – Malinois
psi třída mladých 26
psi třída otevřená 27
feny třída pracovní 28
3
1
1
1
Belgický ovčák – Tervueren
feny třída mladých 29
1
1
Border kolie
psi třída štěňat
psi mezitřída
psi třída otevřená
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny mezitřída
feny třída otevřená
feny třída vítězů
feny třída veteránů
14
2
1
3
1
1
1
3
1
1
30-31
32
33-35
36
37
38
39-41
42
43
Československý vlčák
psi třída otevřená 44-45
psi třída pracovní 46
feny třída štěňat 47
feny třída dorostu 48-49
6
2
1
1
2
Holandský ovčák krátkosrstý
feny třída otevřená 50
1
1
Kolie dlouhosrstá
psi třída mladých
psi třída otevřená
psi třída vítězů
feny třída dorostu
12
1
2
1
2
51
53
54
55-56
21
feny třída mladých 57-58
feny mezitřída
59-60
feny třída otevřená 61-62
2
2
2
Kolie krátkosrstá
feny třída mladých 63
1
1
Mudi
feny třída dorostu 64
1
1
Pumi
feny třída mladých 65
feny mezitřída
66
2
1
1
Sheltie
psi třída mladých 67
feny třída mladých 68-69
3
1
2
Slovenský čuvač
psi třída dorostu
psi mezitřída
feny třída dorostu
feny třída otevřená
feny třída vítězů
6
1
1
1
2
1
70
71
72
73-74
75
Šiperka
feny třída mladých 76
1
1
KRUH 5
rozhodčí: Ing. Košťálová Alena
68
Čínský chocholatý pes bez srsti
psi třída mladých 310-311
psi třída otevřená 312-314
psi třída vítězů
315-316
psi třída čestná
317
feny třída dorostu 318
feny třída mladých 319-320
feny mezitřída
321-322
feny třída otevřená 323-324
15
2
3
2
1
1
2
2
2
Čínský chocholatý pes osrstěný
psi třída mladých 325
psi třída čestná
326
feny třída dorostu 327
feny třída mladých 328-329
feny mezitřída
330
feny třída otevřená 331
feny třída vítězů 332
feny třída čestná 333
9
1
1
1
2
1
1
1
1
Čivava dlouhosrstá
psi třída dorostu 334
feny třída mladých 335-336
feny mezitřída
337
feny třída otevřená 338-339
6
1
2
1
2
KRUH 6
rozhodčí: Kliment Zdeněk
Čivava krátkosrstá
psi třída štěňat
340
psi třída otevřená 341-342
feny třída dorostu 343
feny třída mladých 344
feny mezitřída
345-346
feny třída otevřená 347
8
1
2
1
1
2
1
Bulteriér
psi třída mladých 150
feny třída mladých 151-152
3
1
2
Cairn Terier
psi třída vítězů
feny třída vítězů
2
1
1
Havanský psík
feny mezitřída
352
1
1
Japan-chin
psi třída mladých
psi třída vítězů
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny třída otevřená
feny třída vítězů
feny třída veteránů
353
354
355-356
357
358-360
361
362
10
1
1
2
1
3
1
1
Jack Russell Terrier
psi třída mladých 155
psi třída vítězů
156-157
feny třída štěňat 158
feny třída mladých 159
feny třída otevřená 160
6
1
2
1
1
1
Norwich terier
psi třída štěňat
161
psi třída otevřená 162
2
1
1
Parson Russell Terrier
psi třída mladých 163
1
1
Stafordšírský bullterier
psi mezitřída
164
feny třída mladých 165-166
feny mezitřída
167-169
6
1
2
3
West Highland White Terrier
feny třída mladých 170-171
feny třída otevřená 172
3
2
1
Yorkšírský terier
psi třída štěňat
psi třída otevřená
psi třída vítězů
feny třída štěňat
feny třída dorostu
feny třída mladých
feny mezitřída
feny třída otevřená
feny třída veteránů
13
1
2
1
1
1
4
1
1
1
Lhasa Apso
feny třída dorostu 369
1
1
Pekingský palácový psík
psi třída dorostu 373
psi třída mladých 374
psi mezitřída
375
psi třída otevřená 376
psi třída vítězů
377
psi třída veteránů 378
psi třída čestná
379
feny třída štěňat 380
feny třída dorostu 381
feny třída mladých 382-383
feny třída otevřená 384
feny třída vítězů 385-386
feny třída veteránů 387
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Pudl velký bílý
psi třída vítězů
388
1
1
Pudl trpasličí bílý
feny třída otevřená 389
1
1
Pudl trpasličí černý
feny třída vítězů 390
1
1
Border terier
psi třída vítězů
149
153
154
173
174-175
176
177
178
179-182
183
184
185
Bostonský terier
psi třída mladých 307
psi třída otevřená 308
22
1
1
2
1
1
Francouzský buldoček
psi třída dorostu 348
psi třída mladých 349
psi mezitřída
350
feny třída dorostu 351
4
1
1
1
1
Kavalír king charles španěl – blenheim
3
psi třída mladých 363-364
feny třída otevřená 365
2
1
Kavalír king charles španěl – trikolor
2
psi třída vítězů
366
feny třída dorostu 367
1
1
King Charles španěl
psi třída vítězů
368
1
1
Papillon - do 2,5 kg
psi mezitřída
370
feny třída otevřená 371
2
1
1
Papillon - nad 2,5 kg
psi třída mladých 372
1
1
Shih-tzu
psi mezitřída
391
psi třída otevřená 392-393
feny třída otevřená 394
4
1
2
1
Tibetský španěl
psi třída otevřená 395
feny mezitřída
396
2
1
1
rozhodčí: Šulcek Pavel
Americký kokršpaněl – ost. jednobarevní
6
psi třída mladých
psi mezitřída
psi třída otevřená
feny třída mladých
feny třída otevřená
feny třída vítězů
258
259
260
261
262
263
Angl. kokršpaněl - černý a č. s pálením
2
psi třída mladých 268
feny třída veteránů 269
1
1
Anglický špringr španěl
feny třída dorostu 271
1
1
Curly Coated Retriever
psi třída mladých 272
1
1
Flat Coated Retriever
psi třída mladých 273
psi třída otevřená 274
feny třída dorostu 275
feny třída mladých 276-279
feny mezitřída
280-281
feny třída otevřená 282
feny třída vítězů 283
11
1
1
1
4
2
1
1
Labradorský retriever
psi třída mladých 284
psi třída otevřená 285-287
feny třída mladých 288
feny třída otevřená 289-290
feny třída veteránů 291
8
1
3
1
2
1
Lagotto romagnolo
psi třída mladých 292
1
1
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 1
feny třída mladých 293
1
Americký kokršpaněl - černý a č. s pálením 4
1
1
2
4
2
1
1
Anglický kokršpaněl – vícebarevní 1
feny mezitřída
270
1
KRUH 7
psi třída vítězů
254
feny třída dorostu 255
feny třída mladých 256-257
Americký kokršpaněl – vícebarevní
psi třída vítězů
264-265
psi třída čestná
266
feny třída otevřená 267
1
1
1
1
1
1
23
Portugalský vodní pes
psi třída mladých 294
feny mezitřída
295
2
1
1
Zlatý retriever
psi třída dorostu 296
feny třída mladých 297-299
feny třída otevřená 300
feny třída pracovní 301-302
7
1
3
1
2
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Albrechtová Romana, Ing., Zborovská 630, CZ - 500 11 Hradec Králové 11 - 348
Amslerová Lenka, Učitelská 56, CZ – 182 00 Praha 8 - 204
Antonínová Lucie, Sedlec 2, CZ – 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 87
Babka Petr, Dobrovského 841, CZ – 535 01 Přelouč - 97
Babová Hana, Zelená 700, CZ – 500 04 Hradec Králové - 11, 19
Bačinová Radka, DiS., K. Čapka 35, CZ – 533 45 Čeperka - 53, 54
Balický Břetislav, Roudnice 207, CZ – 503 27 Roudnice - 104
Barbaričová Martina, Mgr., Palackého 2626, CZ – 530 02 Pardubice - 279
Barešová Michaela, Svatý Mikuláš 151, CZ – 284 01 Kutná Hora - 227
Bárta Tomáš, Ctiboř 25, CZ – 258 01 Vlašim - 194
Bartošová Lenka / Bartoš Pavel, Podhaltýřská 804, CZ – 533 41 Lázně Bohdaneč - 190
Batista de la Rosa Lenka, Polom 43, CZ – 517 41 Kostelec nad Orlicí - 51, 58
Bednaříková Nikol, Bříšťany 82, CZ – 508 01 Hořice v Podkrkonoší - 44
Bělka Michal / Mrázková Iveta, Seník 90 E, CZ – 535 01 Přelouč - 94
Bělobrádková Iva, Na Biřičce 360, CZ - 500 08 Hradec Králové - 71
Beněk Radomír, Rohoznice 30, CZ – 533 41 Lázně Bohdaneč - 251
Benešová Petra / Táborský Pavel, Malá Strana 38, CZ – 503 21 Stěžery - 142
Beránková Svatava, F. Borovičky 733, CZ – 244 71 Benátky nad Jizerou - 235, 236
Beranová Šárka, Bendlova 148, CZ – 613 00 Brno - 200
Bezvodová Naďa, Za Kult. Domem 400, CZ – 503 15 Nechanice - 176
Bíbová Šárka, Souvrať 164, CZ – 544 75 Mostek - 417
Blandová Žaneta, SNP 633, CZ – 500 03 Hradec Králové - 22
Blehová Růžena, Řestoky 106, CZ – 538 51 Chrast u Chrudimi - 429
Blechová Iva, Rychnov 44, CZ – 539 44 Proseč u Skutče - 70
Bomerová Petra, Bc. / Bomer Lukáš / Švec Martin, Dukelská 435, CZ – 538 51 Chrast - 12
Bomerová Petra, Bc./ Bomer Lukáš, Dukelská 435, CZ – 538 51 Chrast - 5
Borešová Naďa, Hulice 41, CZ – 257 63 Trhový Štěpánov - 8
Bortlíková Dita, Librantice 84, CZ – 503 46 Třebechovice pod Orebem - 45
Bradáčková Zdeňka, Bezinková 10, CZ – 180 08 Praha 8 – Březiněves - 93
Brandstettrová Hana, Na Dědince 515, CZ – 180 00 Praha 8 - 368
Bruckner Václav, Žďárky 141, CZ – 549 37 Žďárky - 289
Brýdlová Jana, Vraclav 4, CZ – 565 42 Vraclav - 300
Buda Krystyna / Mrozińska Agnieszka, Sosnowa 13, PL – 5 7-300 Klodzko - 129
Burešová Dagmar/Pisarčíková Hana, Arnošta z Pardubic 2609, CZ–530 02 Pardubice - 25
Buttová Lapourová Lenka, Spojenců 386, CZ – 417 23 Košťany - 314, 320, 325, 331
Caisová Jana, Nymburská 410/18, CZ – 197 00 Praha 9 – Kbely - 184
Cigánková Erika, Palackého 402, CZ – 517 73 Opočno - 136
Cír Václav, Butoves 42, CZ – 506 01 Jičín - 205
Citová Linda / Linhart Jiří, Nádražní 186, CZ – 549 31 Hronov - 315
Čandalová Jaroslava, Brniště 40, CZ – 471 29 okr. Česká Lípa - 170
Čapková Kamila, U Sokolovny 700, CZ – 504 01 Nový Bydžov - 86
Čepelka Jaroslav, Havlíčkova 317, CZ – 517 21 Týniště nad Orlicí - 284
24
Čermáková Daniela, Dolní Libchavy 132, CZ – 561 16 Libchavy - 392
Černá Petra / Černý Petr, Na Brně 703, CZ – 500 06 Hradec Králové - 253
Červinka Michal, Mgr./Ondráček Petr, MVDr., Holubova 848, CZ–534 01 Holice - 272, 291
Čillagová Ĺubica, Jana Zajíce 865, CZ – 530 12 Pardubice - 34
Čtvrtečka Jan / Dalibor Lukáš, Štefánkova 340, CZ – 500 11 Hradec Králové - 308
Davidová Markéta, Mgr., Hořičky 26, CZ – 552 05 Hořičky - 295
Dlouhá Kamila, Ing., Na Celné 166, CZ – 507 43 Sobotka - 113
Dohnalová Romana, Ječná 681, CZ – 500 03 Hradec Králové - 357
Dolečková Barbora, Kouřimská 14, CZ–130 00 Praha 3–Vinohrady - 376, 378, 379, 382, 384
Doležalová Eva / Nyčová Sára, Příkopy 1126, CZ – 547 01 Náchod - 433
Doležalová Lucie / Škop Jiří, Tř. E. Beneše 573, CZ – 501 01 Hradec Králové - 249
Domácí Ilona, Lánov 346, CZ – 543 41 Lánov - 213
Doubravová Kateřina, Janov 50, CZ – 518 01 Dobruška - 193
Drahoňová Andrea, Radim 428, CZ – 281 03 Radim - 4, 10
Drápalová Hana, Chotěvice 147, CZ – 543 71 Hostinné - 430
Draštíková Ludmila, Brožíkova 610/305, CZ – 500 12 Hradec Králové 12 - 337, 338
Drdlíková Jaroslava, Na výsluní 242/5, CZ – 412 01 Litoměřice - 91
Dusilová Barbora, Bc./Moravec Jakub, Slemeno 55, CZ–516 01 Rychnov nad Kněžnou - 165
Dušková Jana, M. R. Štefánika 649, CZ – 565 01 Choceň - 75
Dvorská Adéla, Borovnička 138, CZ - 544 75 Borovnička - 160
Dvořákovi Eva + Zdeněk, Jabkenice 167, CZ – 294 45 Jabkenice - 122
Erbenová Lenka, Nepasice 49, CZ – 503 46 Třebechovice pod Orebem - 1
Erbenová Oksana, Mostek 203, CZ – 544 75 Mostek - 257
Fejfar Karel / Hermanová Nicola, Veselí 2, CZ – 535 01 Veselí - 74
Fekar Tomáš, Prokopa Holého 744, CZ - 533 51 Rosice nad Labem - 21
Felkrová Leona, Kunštátská 1350, CZ – 290 01 Poděbrady - 321
Fenclová Jarmila, Severní 289, CZ – 530 09 Pardubice - 285
Festa Vratislav, Rohoznice 11, CZ – 507 71 Miletín - 39
Flousková Monika, Náchodská 467, CZ – 549 32 Velké Poříčí - 346
Foit Jan, JUDr., Bratrušov 74, CZ – 787 01 Bratrušov - 399
Fojtl Jan, Ing. / Fojtlová Jana, Honkova 540, CZ – 500 02 Hradec Králové - 239
Foldynová Martina, Máslojedy 37, CZ – 503 03 Smiřice - 17
Formánková Hana, Mgr., Gorkého 1792, CZ – 530 02 Pardubice - 237
Francouzová Kateřina, Ing., Sobětuchy-Vrcha16, CZ – 537 01 Chrudim - 73
Frühbauer Aleš, Mírová 1435, CZ – 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 440, 441
Furáková Lenka, Baráčnická 197, CZ – 288 02 Nymburk - 293
Gajdoš Anton / Gajdošová Helena, Libřice 25, CZ – 503 44 Libřice - 59
Gallivoda Petr / Sisáková Veronika, Mantov 116, CZ – 333 01 Mantov - 143
Glöcknerová Inka, Moravské Bránice 277, CZ – 664 64 Moravské Bránice - 341, 344
Gorel Jan, Červeněves 1, CZ – 503 53 Smidary - 46, 49
Grecmanová Helena, Prof. PhDr, PhD., Rooseveltova 84, CZ – 779 00 Olomouc - 290
Gregorová Božena, Herálec 308, CZ – 592 01 Herálec - 116
Grundmann Kathrin / Carmen Pietsch, Rittergut 12, D – 01909 Großharthau - 123
Habrová Pavla / Citová Linda, Svobody 1071, CZ – 547 01 Náchod - 330
Habrová Pavla / Šnajdrová Danuše, Svobody 1071, CZ – 547 01 Náchod - 329
Hajdová Dagmar, Gorkého 1207, CZ – 530 02 Pardubice - 322
25
Hájek Petr, Královice 76, CZ – 274 01 Slaný - 131
Haková Dana, Mostek 96, CZ – 544 75 Mostek - 112
Hánlová Michaela, Dobré 141, CZ – 517 93 Dobré 141 - 274
Hanusová Petra, Roháčova 340, CZ – 566 01 Vysoké Mýto - 37
Havlíková Dana, Jilemnického 303, CZ – 552 03 Česká Skalice - 388, 389
Hefferová Denisa, Svornosti 893/16, CZ – 463 11 Liberec 30 - 110
Hegerová Adéla, Pavlova 182, CZ – 530 09 Pardubice - 2
Helák Dušan, Ratenice 235, CZ – 289 11 Pečky - 232
Hellingerová Michaela, Nerudova 1647, CZ – 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 380
Hikadeová Hana, Rudoltice 55, CZ – 561 25 Rudoltice - 217
Hodač Jan / Hodačová Lenka, V Obůrkách 225, CZ – 250 82 Tuklaty - 223
Hojný Luboš, Ing., Češov 102, CZ – 506 01 Češov - 126
Holá Eva, Jupiterova 1175/9, CZ – 104 00 Praha 10 – Uhříněves - 340, 345
Holčáková Stáňa, Žalhostice153, CZ – 411 01 Žalhostice - 77, 84
Holubová Lucie, Podhořany 63, CZ – 538 41 Podhořany u Ronova - 13
Homolová Markéta, Městec nad Dědinou 19, CZ – 517 71 České Meziříčí - 244, 246, 247
Horáková Andrea, Praskačka 229, CZ – 503 33 Praskačka - 342
Horáková Jaromíra, třída SNP 180/50, CZ – 500 03 Hradec Králové - 395, 396
Horáková Zuzana, Ing., Jeřice 39, CZ – 508 01 Hořice - 436, 439
Horčičková Karolína, Nad Hřištěm 243, CZ – 533 75 Dolní Ředice - 42
Horká Alena, Chvaleč 171, CZ – 542 11 Chvaleč - 319, 326
Horká Alena / Šulcová Olga, Chvaleč 171, CZ – 542 11 Chvaleč - 313
Hosszů Tomáš, MUDr. , PhD., Skalička 69, CZ – 500 03 Hradec Králové - 72
Hostinská Veronika, Panská Habrová 15, CZ – 516 03 Lukavice - 281, 282
Hoškovi Petr + Jana, Dlouhá 38, CZ – 503 03 Smiřice - 437
Hrabová Lucie, Bc., Na Stráni 251, CZ - 541 03 Trutnov - 20
Hroncová M. + M., Emy Destinnové 847, CZ – 252 64 Velké Přílepy - 254, 354
Hudec Jan, Vejvanovice 88, CZ – 538 62 Hrochův Týnec - 432
Hvězdová Andrea, Javornice 334, CZ – 516 01 Javornice - 269
Chalupová Zuzana/Vik Bohdan, Rubešova 178/10, CZ–500 02 Hradec Králové - 191, 192
Chýlek Martin, U školky 246, CZ – 533 75 Dolní Ředice - 3
Ilkovičová Andrea, Olešnice 66, CZ – 549 41 Červený Kostelec - 221
Ivanová Michaela, Mejstříkova 628, CZ – 149 00 Praha 11 - 434
Jamborová Jana / Sajdoková Barbara, Husova 695, CZ – 534 01 Holice - 64
Jandová Renata, U Kostela 20, CZ – 541 01 Trutnov – Libeč - 32
Janebová Nina, Mgr., Dlouhá Ves 9, CZ – 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 418
Janíčková Hana / Janíček Stanislav, Západní 8, CZ – 787 01 Šumperk - 353, 355, 361
Jansová Iveta, Poříčí 433, CZ - 562 03 Ústí nad Orlicí - 241, 242
Jansová Jana, Velká Jesenice 197, CZ – 552 24 Velká Jesenice - 195
Jansová Marcela, Nývltova 304, CZ – 503 03 Smiřice - 299
Jaríčková Věra, Martínkovice 257, CZ – 549 73 Martínkovice - 202, 207
Jaroš Emil / Jarošová Liduška, Pod Oborou 707, CZ – 500 02 Opočno - 103
Jelínková Šárka / Netolický Milan, Sládková 851, CZ – 539 73 Skuteč - 423
Jerie Aleš / Jerie Jana, Prostřední Nová Ves 52, CZ – 507 81, Lázně Bělohrad - 277
Jirásková Sandra / Horsáková Jitka, Řešetova Lhota 39, CZ – 547 01 Náchod - 92
Jirková Zuzka, Mírová 1458, CZ – 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 181, 185
26
Jirman Stanislav, Padolí 157, CZ – 549 31 Hronov - 152
Jirmanová Romana, Bezděkov nad Metují 95, CZ – 549 64 Bezděkov nad Metují - 150
Jirsová Iva, Ing., Živanice 102, CZ – 533 42 Živanice - 286
Joselová Jana, MUDr., Vyklantická 174, CZ – 394 26 Lukavec - 424, 425, 426
Juríčková Eva, Polní 820/18, CZ – 503 02 Hradec Králové - 105
Kadeřávková Iveta, Pod Zámečkem 1055/50, CZ – 500 06 Hradec Králové - 243
Kadlečík Jaroslav/Kadlečíková Leona, Třebechovická 831, CZ–500 03 Hradec Králové - 146
Kaliciňská Agata, Bazyny 86, PL – 11- 130 Orneta - 157
Kamešová Jana, Černilov 158, CZ – 503 43 Černilov - 298
Kánská Taťána, Mgr., P. Holého 269, CZ – 500 02 Hradec Králové - 408
Karásková Hana, Přepeře 183, CZ – 512 61 Přepeře - 303, 305
Kavecká Michaela, Hlavatého 663/15, CZ – 149 00 Praha - 171
Keřková Petra, Ostřešany 205, CZ – 530 02 Pardubice - 68
Klíchová-Jánová Jindřiška, Jiráskova 1483, CZ–516 01 Rychnov nad Kněžnou - 275, 278, 283
Kněžíková Barbora, Smržov 10, CZ – 503 03 Smiřice - 33
Knotek Jiří, Radiměř 393, CZ – 569 07 Radiměř - 234
Kobližková Eva, Na Koletově 221, CZ – 547 01 Náchod - 186
Kombercová Jaroslava, Brodského 1663, CZ – 149 00 Praha – 4 - 387
Kopřivová Ludmila, Ing., Alešova 1816, CZ – 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 100
Kořínková Eva, Dolany 22, CZ – 533 45, p. Opatovice nad Labem - 261, 264
Kottnerová Zuzana, Ing., Nové Středokluky 166, CZ – 252 68 Středokluky - 259, 265
Kovář Vít, Žerotín 97, CZ – 784 01 Žerotín - 85
Kovaříková Eva, Brzice - Běluň 9, CZ – 552 05 Hořičky - 102
Kovářová Veronika, Ing., Palackého 2409, CZ – 530 02 Pardubice - 335
Koza Petr, Střezetice 77, CZ – 503 12 Střezetice - 109
Kracík Ladislav, Ing., Svobody 1269, CZ – 509 01 Nová Paka - 375, 386
Krakovská Michaela, Nový Malín 555, CZ – 788 03 Nový Malín - 306
Králová Nikola, Černilov 401, CZ – 503 43 Hradec Králové - 166
Krátká Jana / Kvašnovská Zuzana, Lipoltice 45, CZ – 533 64 Lipoltice - 294
Krejčířová Jana, Libina 214, CZ – 788 05 Libina - 155, 156
Krejčová Jana, Brožíkova 1566, CZ – 500 12 Hradec Králové - 187
Kreplová Jana, Prokopova 582, CZ – 289 12 Sadská - 350, 351
Krudencová Petra, Kostěnice 115, CZ – 530 03 Pardubice - 358
Krudencová Petra / Krudenec Pavel, Komenského 94, CZ – 530 03 Pardubice - 14
Kryšpín Hájková Renée, Polská 452, CZ – 541 01 Trutnov - 164
Křížová Lucie, Zálezlice 61, CZ – 277 43 Zálezlice - 128
Kšánová Dagmar, Rektorská 618/50, CZ – 108 00 Praha 10 - 377, 385
Kubecová Jana, Ostravská 356, CZ – 735 81 Bohumín – Starý - 23
Kubínová Hana, Tř. E. Beneše 1428, CZ – 500 12 Hradec Králové 12 - 28
Kučerová Jitka, Březiny 184, CZ – 405 02 Děčín - 356, 359
Kuchár Pavel, Teplická 264, CZ – 190 00 Praha 9 - 409, 411
Kuijten Jurgen, Nouzov 210, CZ – 514 01 Jilemnice - 78
Kulhavá Dana, Staroholická 422, CZ – 534 01 Holice v Čechách - 65, 66
Kupková Hana, Pohoří 179, CZ – 518 01 Dobruška - 159
Kutík Jan, Palackého 150, CZ – 503 03 Smiřice - 268
Kvapilová Květa, Oldřichov v Hájích 28, CZ – 463 31 Chrastava - 373, 374, 381
27
Kvízová Iva, Trpišov 56, CZ – 538 21 Slatiňany - 318, 324
Kwasniaková Eva, Polom č. 8, CZ – 517 41 Polom - 56
Labská Barbora, Březská 29, CZ – 251 01 Říčany - 214
Lajerová Monika, Bc., Slavíkov 36, CZ – 549 46 Horní Radechová - 99
Laštůvková Jitka, Kraskov 37, CZ – 538 43 Třemošnice - 219
Leden Josef, V Chaloupkách 44, CZ – 530 06 Pardubice 6 - 252
Lejp Miroslav, Lochenice 212, CZ - 503 02 Hradec Králové - 134
Lhotský Václav, Na Výsluní 174, CZ – 503 03 Holohlavy - 52
Lilgová Lenka, Gruzínská 94/1, CZ - 503 41 Hradec Králové - 179
Lipowska Radka, Ropice 400, CZ – 739 61 Ropice - 16
Lukešová Jitka, Křičov 19, CZ – 504 01 Nový Bydžov - 55
Lupačová Miroslava, Jožky Jabůrkové 279, CZ - 530 09 Pardubice - 197
Mahelová Monika, Bílé Poličany 34, CZ – 544 52 Bílé Poličany - 231
Machač Josef, Trnov 47, CZ – 517 33 Trnov - 245
Machová Hana, Havlovice 350, CZ – 542 38 Havlovice - 410
Machová Veronika, Horní Žďár 51, CZ – 544 66 Hajnice - 41
Majerová Irena, Matouškova 377, CZ – 512 63 Rovensko pod Troskami - 393
Malíková Lenka, Pamětník 14, CZ – 503 51 Chlumec nad Cidlinou - 288
Malinová Jana, Na Babí 407, CZ – 549 54 Police nad Metují - 149
Marková Alena, Mánesova 1022, CZ – 535 01 Přelouč - 83
Marková Pavlína, Zachrašťany 30, CZ – 504 01 Nový Bydžov - 106, 280
Martínková Klára / Helešicová Jana, Havlíčkova 244, CZ – 277 16 Všetaty - 238
Materna Radek, Českých bratří 117, CZ – 543 01, Vrchlabí - 141
Matoušková Petra, P. J. Šafaříka 840, CZ – 543 01 Vrchlabí - 302
Matoušková Zuzana, DiS., Na Trávníku 1232, CZ – 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 287
Matýsová Radka, Milovice 13, CZ – 508 01 Hořice v Podkrkonoší - 174
Matýsová Renata, Milovice 13, CZ – 508 01 Hořice v Podkrkonoší - 108
Mazánková Bohumila, Cihlářská 424, CZ – 513 01 Pardubice - 415, 416
Meduna Milan, Ing., Čeperka, CZ – 533 45 Čeperka - 228
Miková Martina, Dobříkov - Rzy 21, CZ – 566 01 Vysoké Mýto - 26
Miričová Valerie, Heranova 1544/6, CZ – 155 00 Praha Stodůlky - 6
Mlejnková Petra, Labská Kotlina 983/27, CZ - 500 11 Hradec Králové - 420
Mlejnková Petra/Mlejnková Alexandra, Labská Kotlina 983/27, CZ – 500 01 Hradec Králové - 400
Moravcová Jolana, PhDr., Stříbrná 60, CZ – 500 09 Hradec Králové - 127
Moravcová Petra, Mgr. / Moravec Martin, Černilov 590, CZ – 503 43 Černilov - 163
Morstein Tomáš, Bezručova 616, CZ – 281 26 Týnec nad Labem - 89
Morsteinová Martina, Bezručova 616, CZ – 281 26 Týnec nad Labem - 90
Motálková Šárka, Smetanova 238, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem - 63
Motlová Jiřina, Sendražice 146, CZ – 503 03 Hradec Králové - 403, 407
Mrázková Soňa, Starý kopec 34, CZ – 747 94 Děhylov - 29
Mühlová Jitka, Odbojářů 2884, CZ – 544 01 Dvůr Králové - 311, 312
Mukařovská Kateřina, Spojovací 72, CZ - 503 11 Hradec Králové - 138, 139
Müllerová Veronika, Molkova 477, CZ – 271 01 Nové Strašecí - 230
Musilová Vendulka, Kotkova 1734, CZ – 530 03 Pardubice - 413
Nekovaříková Jiřina, Pod vodárnou 628, CZ – 533 41 Lázně Bohdaneč - 196
Nekvasilová Hana, Rudenská 67, CZ – 253 01 Chýně - 132
28
Němcová Marta, Okrajová 294, CZ – 530 09 Pardubice - 369
Němcová Olga, Kokešova 332, CZ – 530 06 Pardubice 6-Staré Čívice - 323
Němečková Dana, Osecká 729, CZ – 504 01 Nový Bydžov - 405
Neťuková Lenka, Nádražní 576, CZ – 543 01 Vrchlabí - 57, 61
Neumannová Eva, Velká Ledská 27, CZ – 517 41 Kostelec nad Orlicí - 354, 360
Nováková Ivana, Lochenice 130, CZ – 503 02 Předměřice nad Labem - 133
Nováková Magda/Novák Milan, ZŠ B. Hrabala, Zenklova 52, CZ – 277 11 Praha 8 - 188
Novotná Hana, Blešno 9, CZ – 503 46 Třebechovice pod Orebem - 296
Nunvářová Jana, K Olšině 242, CZ – 530 09 Pardubice - 182, 255, 258
Odvárková Zlata, Žirecká Podstráň 23, CZ – 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 47
Ortová Kateřina / Oudová Lenka, Kosice 61, CZ – 503 51 Chlumec nad Cidlinou - 256
Otradovská Romana, Hradec nad Svitavou 540, CZ–569 01 Hradec nad Svitavou - 140
Palejová Irena, Březinova 930, CZ – 544 01 Dvůr Králové nad Labem - 262, 267
Paslerovi M. + V., Březská 188/29, CZ – 251 01 Říčany - 88
Patasiová Dana, Loučná Hora 78, CZ – 503 53 Smidary - 50
Pavlíková Veronika/Hamerníková Petra, Jedovsov 13, CZ–535 01 p. Choltice - 406, 412
Pavlovičová Jana, Šumperská 171/6, CZ – 500 04 Hradec Králové - 31
Pernicová Hana, Lhotky 74, CZ – 281 63 Lhotky - 180
Pešinová Aneta, Vítězslava Nováka 116, CZ – 539 73 Skuteč - 334
Pešková Lenka, Suchý vršek 2115/14, CZ – 158 00 Praha - 250
Pleskačová Stanislava, Krunertova 680, CZ – 500 04 Hradec Králové - 307
Podolská Petra, V. Vančury 723, CZ – 562 69 Králíky - 336
Pokorná Martina, Měník 107, CZ – 503 64 Měník - 158, 347
Poláková Lenka, Ing., Štrauchova 809, CZ – 506 01 Jičín - 270
Polesná Denisa, Ing., Mírová 1462, CZ – 516 01 Rychnov nad Kněžnou - 167
Popová Zuzana, Černá u Bohdanče 117, CZ – 533 41 Lázně Bohdaneč - 352
Pospíšilová Anna, Praskačka 195, CZ – 503 33 Praskačka - 177
Pospíšilová Lenka, Mgr./ Pospíšilová Anna, Erno Košťála 999, CZ – 530 12 Pardubice - 40
Poštová Slavětínská Lenka, Lysolajská 893, CZ – 252 62 Horoměřice - 226
Prausová Libuše, Šemberova 12/7, CZ – 500 09 Hradec Králové - 169
Pressová Petra, Bc., Myslbekova 120, CZ – 547 01 Náchod - 48
Prchalová Jana, Zadní 709, CZ – 569 43 Jevíčko - 121, 304, 309
Procházková Alena, Lány 62, CZ – 625 00 Brno - 124
Prudká Dana, Vltavanů 105, CZ – 143 00 Praha 4 - 427
Přenosilová Kateřina, Kbel 187, CZ – 294 71 Benátky nad Jizerou - 98
Přibylová Kateřina/Musilová Petra, Běchorská 1788/80, CZ–193 00 Praha 20 - 153, 154
Pumpová Jana, Lhota 81, CZ – 549 41 Červený Kostelec - 115
Rambousková Eva, Jeníkovská 1154, CZ – 286 01 Čáslav - 397
Rašovec Václav, Na Moklině 339, CZ – 251 62 Mukařov - 130
Rejmont Miroslav, Zadní Mostek 16, CZ – 544 75 Zadní Mostek - 27
Riegerová Michaela, Na Štěpníku 14, CZ – 503 04 Černožice - 349
Roischl Pavel/Roischlová Miloslava, Malá Ledhuj 517, CZ–549 54 Police nad Metují - 114
Rolečková Václava, Jiráskova 347, CZ – 517 42 Doudleby nad Orlicí - 95, 96
Roulová Nikola, Alejská 295/III, CZ – 503 51 Chlumec nad Cidlinou - 248
Rücklová Zuzana, Horova 22, CZ – 250 90 Nové Jirny - 210
Rýdlová Milena, Jalovcova 239, CZ – 500 09 Hradec Králové 9 - 401
29
Rýdlová Milena/Kánská Taťána, Mgr., Jalovcova 239, CZ–500 09 Hradec Králové 9 - 404
Rychtrová Veronika, Mgr., Na Výšině 1531, CZ – 543 01 Vrchlabí - 24
Řeháková Alena, Bc., Nerad 6, CZ – 533 41 Lázně Bohdaneč - 273
Sedláčková Klára, Komárov 4, CZ – 503 15 Nechanice - 145
Sedláčková Lucie, 1. Máje 332, CZ – 517 22 Albrechtice nad Orlicí - 9
Sedláková Květoslava, Kuřívody 502, CZ – 471 24 Ralsko 18, 38
Sejčková Eva, Pražská 1149, CZ – 543 01 Vrchlabí 1 - 203, 206
Silovská Zdeňka, Račetice 83, CZ – 438 01 Žatec - 125
Sisáková Veronika / Špás Ondřej, Sakařova 1365, CZ – 530 03 Pardubice - 147
Skokanová Jana, Nepolisy 133, CZ - 503 63 Nepolisy - 173
Stárková Jana, DiS., Uhelná 106, CZ – 790 68 Uhelná - 148
Stinglová Jana, U krbu 3, CZ – 100 00 Praha 10 - 208, 209, 215, 216
Stříteská Petra, Labská Kotlina 982, CZ – 500 02 Hradec Králové - 402
Studnická Marie, Anenská 1296, CZ – 530 02 Pardubice - 419
Stuchlíková Pavlína, PaedDr., Na Dubech 58, CZ – 503 41 Hradec Králové - 271
Svobodová Lenka, Zahrádkářská 13, CZ - 503 11 Hradec Králové 15 - 43
Svobodová Lenka/Ratcliffe Joanne, Zahrádkářská 13, CZ–503 11 Hradec Králové 15 - 36
Száková Martina, Na Bělidle 943, CZ – 517 21 Týniště nad Orlicí - 172
Šafárová Ivana, Slotov 22, CZ – 544 43 Kuks - 76
Šakarov Petr, Obránců míru 21, CZ - 503 02 Předměřice nad Labem - 15
Šedinová Jitka, Za Potokem 257, CZ – 250 72 Kojetice - 391, 394
Šimána Hanzlíková Michaela, Blatno 123, CZ – 430 01 Chomutov - 421, 422
Šimánková Blanka, Ing., Jaromíra Vejvody 1436, CZ – 156 00 Praha 5 - 161, 162
Šindelář František, Komenského 507, CZ – 533 04 Sezemice - 82
Šindelářová Martina, Stodolní 512, CZ – 394 64 Počátky - 7
Šístková Jitka / Kava Jiří, Švendova 1040/15, CZ – 500 03 Hradec Králové 3 - 137
Škopová Martina, Spojovací 395, CZ – 542 23 Mladé Buky - 135
Škorpíková Gabriela, Radiměř 210, CZ – 569 07 Radiměř - 366
Škorpíková Gabriela / Kršková Lenka, Radiměř 210, CZ – 569 07 Radiměř - 364
Škorpíková Gabriela / Soušková Renata, Radiměř 210, CZ – 569 07 Radiměř - 365
Šolínová Irena, Hradčany 78, CZ – 503 53 Smidary - 343
Španielová Klára, U Písníku 35, CZ – 547 01 Náchod - 220, 222
Špatenkovi Martin + Helena, Sadová 62, CZ – 281 21 Červené Pečky - 189
Špůr Jaroslav, Ing./Stránská Tereza, Bílá Třemešná 378, CZ – 544 72 Bílá Třemešná - 168
Šrámková Milada, Na Zedníkové 167/2, CZ – 182 00 Praha 5 - 107
Štaiglová Kateřina, Nekoř 186, CZ – 561 63 Nekoř - 60, 62
Štampachová Petra, Mgr., Zborovská 2182, CZ – 508 01 Hořice - 370, 371
Štanclová Lenka, Klešice 104, CZ – 538 03 Heřmanův Městec - 438
Štěpánek Jan, Na Okrajích 51, CZ – 530 02 Spojil - 327
Šulcová Lenka, Úpická 192, CZ – 542 33 Rtyně v Podkrkonoší - 310, 328, 333
Šulcová L./Mjartanová K., Úpická 192, CZ – 542 33 Rtyně v Podkrkonoší - 198, 316, 317, 332
Šulcová Renáta, Nezvalova 2093, CZ – 591 01 Žďár nad Sázavou - 263
Šulcová Renáta/Štikarovi K.+R., Nezvalova 2093, CZ – 591 01 Žďár nad Sázavou - 260
Švancarová Petra, K Zastávce 328, CZ – 280 02 Veltruby - 67, 69
Teplá Soňa, Hradecká 338, CZ – 569 02 Březová nad Svitavou - 363
Tichý Luboš, Dohalice 107, CZ – 503 13, Dohalice - 80
30
Timofejevová Blanka, Mgr., Vrchlického 583/20, CZ – 500 02 Hradec Králové - 414
Tomášek Josef / Tomášková Jaroslava, Rohoznice 51, CZ – 533 41 Rohoznice - 218
Tomášová Iveta, Klicperova 871, CZ – 508 01 Hořice - 211, 212
Tomčo Jakub, Dobřenice 173, CZ – 503 25 Dobřenice - 144
Třísková Dana, Náhon 131/33, CZ – 500 09 Hradec Králové - 111
Tylovi Karel + Pavlína, Dolní Brusnice 72, CZ – 544 72 Bílá Třemešná - 398
Urban Martin ml., Stolín 75, CZ – 549 41 Červený Kostelec - 225
Urbancová Věra / Urbanec Jan, JUDr., Prasek 155, CZ – 504 01 Nový Bydžov - 431
Urbanová Michaela, Družstevní 903, CZ – 539 73 Skuteč - 30
Vacková Iva, Divec 17, CZ – 500 03 Hradec Králové - 301
Váchová Martina, DiS. / Špás Milan, Káranice 30, CZ – 503 66 Káranice - 240
Vachutka Libor, Zápotočí 140, CZ – 789 73 Úsov - 117, 118, 119, 120
Valešová Alena, Josefa Šímy 778, CZ – 551 01 Jaroměř - 224
Venclová Lucie, Bc., Jana a Josef Kovářů 773, CZ – 562 01 Ústí nad Orlicí - 81
Veselá Radka, Hradecká 67/44, CZ – 500 11 Hradec Králové - 339
Veselá Vlasta, Severojižní 290, CZ – 533 72 Moravany - 183
Vinklerová Lucie, Zárybská 669/12, CZ – 190 00 Praha 9 - 229
Vítová Martina, Sendražice 78, CZ – 503 03 Smiřice - 435
Vítová Martina / Vít Zdeněk, Sendražice 78, CZ – 503 03 Smiřice - 233
Vlasatá Eva, Ing., Josefa Horáka 305, CZ – 289 34 Rožďalovice - 428
Volencová Šárka, Hluboký Důl 105, CZ – 280 02 Kolín - 79
Votroubková Denisa/Votroubková Ilona, Rokycanova 595, CZ–566 01 Vysoké Mýto - 35
Vrabcová Michaela, Řetová 21, CZ – 561 41 Řetová - 151
Vrbská Jitka, Ing., Wonkova 583, CZ – 500 02 Hradec Králové - 390
Vyčítal Miloš, Stračov 113, CZ – 503 14 Stračov - 101
Vyternová Milada, Mgr., Revoluční 80, CZ – 250 92 Šestajovice - 175, 178
Zákravský Jaroslav, Pálenecká 484/45, CZ – 503 11 Hradec Králové - 372
Zdražilová Marcela, Družstevní 1284, CZ – 539 01 Hlinsko - 266
Zelenka Miroslav, Dvorská 160/90, CZ – 503 11 Hradec Králové - 292
Zemanová Hana, Brožíkova 441, CZ – 530 09 Pardubice - 367
Zemanová Jana, Bělehradská 273, CZ – 530 09 Pardubice - 297
Zichová Kristýna, Kopeček 212, CZ - 664 63 Žabčice - 276
Zítková Jana, Chomutice-Obora 40, CZ – 508 01 Hořice v Podkrkonoší - 383
Žáková Petra, Řešovská 516/7, CZ – 181 00 Praha 8 - 199, 201
31
32
KJ–ČR
Kynologická organizace Rokycany ve spolupráci se ZKO č. 320 Hrádek
srdečně zve všechny majitele psů na tradiční
49. PODBRDSKOU KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ
všech plemen FCI, národních a neuznaných plemen, mimo NO,
spojenou s memoriálem paní Mulačové pro pražské krysaříky a pinče
a memoriálem pana Melky pro kavalíry.
která se uskuteční v sobotu 7. června 2014 na letišti v Rokycanech,
„Osecký vrch“ směr Osek - Radnice
P O Z O R – přihlášky lze zaslat i mailem. Přijetí těchto přihlášek potvrzuji.
UZÁVĚRKA: I. - 20.5.2014 II. - 25.5.2014
Pro vystavovatele, kteří přijedou vlakem, je možné po předchozí domluvě zajistit odvoz na výstaviště.
Informace a přihlášky na adrese:
Anna Čechová
337 01 Rokycany, U hvězdárny 968/II
tel.: 371723429, mobil: 732729212
e-mail: [email protected] - internet: http://koro.unas.cz
Nabídka pojištění psa bez nutnosti vyhledávat kancelář
pojištění vlastníka a opatrovatele psa,
pojištění veterinárních nákladů léčení psa
Nabízíme pojištění vlastníka a opatrovatele psa a pojištění
veterinárních nákladů léčení psa bez nutnosti vyhledávat a kontaktovat kancelář i poradce.
Služba pro celou Českou republiku a jakoukoliv lokalitu v ní a
všechny druhy psů, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, s připojištěním pro EU, závody i soutěže - více info:
http://pojisteni-24-hodin-denne.blgz.cz, [email protected]
33
34
35
36
37
38
Japan Klub – člen ČMKU
srdečně zve na
KRAJSKOU VÝSTAVU PSŮ
všech plemen mimo NO,
která se uskuteční v sobotu 14. června 2014 Martiněves
UZÁVĚRKA:
I. - 19. 5. 2014 II. - 26. 5. 2014
Jana Váňová
Pippichova 527
273 71 Zlonice
Informace a přihlášky na adrese:
e-mail: [email protected] - internet: http://www.japanklub.cz
Propozice jsou k dispozici u přejímky
39
Mediální partner:
Mediálním partnerem akce je Východočeská televize V1,
která je zaměřena na regionální zpravodajství, publicistiku a
zábavné programy určené pro diváky v Královéhradeckém,
Pardubickém a Libereckém kraji.
40
Sponzoři výstavy:
41
Download

Minikatalog 44. ročníku - Krajská výstava psů Hradec Králové