Nová řada jisticích přístrojů
Nová řada jisticích přístrojů od firmy Hager – jednoduché a spolehlivé řešení
Nová řada modulových přístrojů určená pro montáž do rozvaděčů nízkého napětí zahrnuje
jističe, proudové chrániče a proudové chrániče s nadproudovou ochranou. Všechny tyto
přístroje se vyznačují jednoduchou montáží a snadným připojením vodičů. Jejich konstrukce
odpovídá požadavkům příslušných evropských norem i kvalitativním požadavkům obvyklým
v západní Evropě.
302
Jističe, 10 kA
303
Jističe, 15 kA
305
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou
306
Proudové chrániče
307
Příslušenství
308
Technické stránky
312
Modulové
přístroje
Jističe, 6 kA
Jističe s vypínací schopností
6 kA a 10 kA spolehlivá ochrana elektrických
vedení
Pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími
zkratovými proudy jsou dodávány dvě řady jističů s vypínací schopností 6 kA nebo 10 kA.
Jističe s vyp. schopností 6 kA jsou dodávány v jednopólovém až čtyřpólovém provedení
s charakteristikami B a C. Jističe s vyp. schopností 10 kA jsou dodávány jako jednopólové až
čtyřpólové, případně též v provedení 1+N a 3+N s charakteristikami B, C a D. Jednopólové a
trojpólové jističe 10 kA mají barevně rozlišené ovládací páčky, dle jmenovitého proudu jističe.
Pro jednoduché a rychlé označení jsou přístroje vybaveny popisovými štítky s průhledným krytem.
K jističům lze montovat bez použití nástroje veškerá přídavná zařízení, jako například pomocné a
signální kontakty, pracovní a podpěťovou spoušť.
Vlastnosti:
Technické údaje:
• Vysoká vypínací schopnost 10 kA a signalizace stavu kontaktů
popisem na vypínací páčce přístroje.
• Krytí (IP2x) bez ohledu na skutečnost je-li použito fázových
přípojnic.
• Jednoduché propojení pomocí fázové přípojnice i připojení
přívodních vodičů.
• Možnost montáže přídavných zařízení bez použití nástrojů.
• Jednoduché a rychlé označení pomocí popisového štítku
s průhledným krytem
• Nový upevňovací systém umožňuje demontáž jističe z řady
přístrojů i při propojení fázovou přípojnicí.
• Montáž: do rozvaděčů na lištu dle DIN EN 50022
• Provedení: modulový přístroj
• Vypínací schopnost: 6 nebo 10 kA, dle EN 60898
• Charakteristiky: 6 kA - B / C, 10 kA - B / C / D
• Počet pólů: 6 kA - 1, 2, 3, 4; 10 kA - 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4
• Jmen. proudy: 0,5 až 63 A
• Jmen. napětí: 230 / 400 V AC
• Příslušenství: pomocné a signální kontakty, pracovní a
podpěťová spoušť
300
Profi
tipy
1
K vysoké bezpečnosti této řady
přispívá krytí (IP2x) bez ohledu
na skutečnost je-li použito
fázových přípojnic.
2
Přístroje jsou vybaveny dvěma
sponami, které garantují jejich
stabilní upevnění na lištu DIN a
zároveň tento upevňovací systém
umožňuje demontáž jističe z řady
přístrojů i při propojení fázovou
přípojnicí.
3
Pro spolehlivé upevnění vodičů
jsou přístroje vybaveny novými
třmenovými svorkami.
4
Svorky přístrojů jsou konstruovány
tak, že kdykoliv zajišťují spolehlivé
připojení vodičů.
5
Jednoduché a rychlé označení
pomocí popisového štítku
s průhledným krytem.
6
Po mechanickém nasunutí fázové
přípojnice tato drží na svorkách
přístroje a umožňuje pohodlné
připojení přívodních vodičů.
7
Signalizace stavu kontaktů
popisem na vypínací páčce
přístroje by v případě svaření
kontaktů extrémním zkratovým
proudem upozornila na skutečnost,
že obvod není spolehlivě odpojen.
8
Přístroje jsou 100% kompatibilní
s přístroji předchozí řady a lze je
s těmito přístroji vzájemně
kombinovat.
301
Modulové přístroje
Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 6 kA
6000
3
• Vypínací schopnost
6 kA dle ČSN EN 60 898
• Třída selektivity 3
• Jmenovité napětí 230/400 V~
• Krytí IP 20 s čelním krytem IP 30
• Možnost montáže přídavných
zařízení
• Možnost přípojení fázovou
přípojnicí
• Připojtelnost vodičů: do 25 mm²
Technické údaje viz. příloha.
Jističe
1-pólové
1
2
MBN116
Jističe
2-pólové
1
3
2
4
MBN216
Jističe
3-pólové
1
3
5
2
4
6
MBN316
Jističe
4-pólové
1
3
5
7
2
4
6
8
In [A]
Počet mod.
Obj. č.
char.- B
Obj. č.
char.- C
0,5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
MBN106
MBN110
MBN113
MBN116
MBN120
MBN125
MBN132
MBN140
MBN150
MBN163
MCN100
MCN101
MCN102
MCN103
MCN104
MCN106
MCN110
MCN113
MCN116
MCN120
MCN125
MCN132
MCN140
MCN150
MCN163
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
MBN206
MBN210
MBN216
MBN220
MBN225
MBN232
MBN240
MBN250
MBN263
MCN200
MCN201
MCN202
MCN203
MCN204
MCN206
MCN210
MCN216
MCN220
MCN225
MCN232
MCN240
MCN250
MCN263
0,5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
–
–
–
–
MBN306
MBN310
MBN313
MBN316
MBN320
MBN325
MBN332
MBN340
MBN350
MBN363
MCN300
MCN301
MCN302
MCN303
MCN304
MCN306
MCN310
MCN313
MCN316
MCN320
MCN325
MCN332
MCN340
MCN350
MCN363
6
10
16
20
25
32
40
50
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MBN406
MBN410
MBN416
MBN420
MBN425
MBN432
MBN440
MBN450
MBN463
MCN406
MCN410
MCN416
MCN420
MCN425
MCN432
MCN440
MCN450
MCN463
MBN406
302
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 10 kA
• Vypínací schopnost 10 kA dle
ČSN EN 60 898
• Třída selektivity 3
• Jmenovité napětí 230/400 V~
• Krytí IP 20
• Optický ukazatel stavu vypnuto
– zapnuto na ovládací páčce
• Vhodné i pro obvody do
125V DC
Jističe
1-pólové
1
2
NBN110T
Jističe
2-pólové
1
3
2
4
NCN216
Jističe
3-pólové
1
3
5
2
4
6
NBN325T
Jističe
4-pólové
NCN416
1
3
5
7
2
4
6
8
• Možnost montáže přídavných
zařízení
• Možnost připojení fázovou
přípojnicí
• Připojitelnost vodičů do
25 mm²
• Barevné rozlišení ovládacích
páček dle jmen. proudů
u 1-pól. a 3-pól. jističů
Použití: Charakteristika B
pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)
Charakteristika C
pro obvody s vyššími
proudovými rázy (žárovkové
skupiny a motory s lehkým
rozběhem)
In [A]
Počet mod.
Obj. č.
char.- B
0,5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
NBN106T
NBN110T
NBN113T
NBN116T
NBN120T
NBN125T
NBN132T
NBN140T
NBN150T
NBN163T
NCN100
NCN101
NCN102
NCN103
NCN104
NCN106T
NCN110T
NCN113T
NCN116T
NCN120T
NCN125T
NCN132T
NCN140T
NCN150T
NCN163T
0,5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
NBN206
NBN210
NBN213
NBN216
NBN220
NBN225
NBN232
NBN240
NBN250
NBN263
NCN200
NCN201
NCN202
NCN203
NCN204
NCN206
NCN210
NCN213
NCN216
NCN220
NCN225
NCN232
NCN240
NCN250
NCN263
0,5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
–
–
–
–
–
NBN306T
NBN310T
NBN313T
NBN316T
NBN320T
NBN325T
NBN332T
NBN340T
NBN350T
NBN363T
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
–
–
–
–
–
NBN406
NBN410
NBN416
NBN420
NBN425
NBN432
NBN440
NBN450
NBN463
Technické změny vyhrazeny
Obj. č.
char.- C
NCN300
NCN301
NCN302
NCN303
NCN304
NCN306T
NCN310T
NCN313T
NCN316T
NCN320T
NCN325T
NCN332T
NCN340T
NCN350T
NCN363T
NCN400
NCN401
NCN402
NCN403
NCN404
NCN406
NCN410
NCN416
NCN420
NCN425
NCN432
NCN440
NCN450
NCN463
303
Modulové
přístroje
10 000
3
Modulové přístroje
Jističe - charakteristika D, vypínací schopnost 10 kA
10 000
• Vypínací schopnost
10 kA dle ČSN EN 60 898
• Jmenovité napětí 230/400 V~
• Krytí IP 20
s čelním krytem IP 30
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
Jističe
1-pólové
1
2
NDN116
Jističe
2-pólové
1
3
2
4
NDN216
Jističe
3-pólové
1
3
5
2
4
6
NDN325
Jističe
4-pólové
NDN416
304
1
3
5
7
2
4
6
8
• Barevné rozlišení ovládacích
páček dle jmen. proudů
• Možnost montáže
přídavných zařízení
• Možnost připojení
fázovou přípojnicí
• Připojitelnost vodičů:
do 25 mm²
Použití:
pro obvody s vysokými
proudovými rázy
(transformátory, motory
s těžkým rozběhem)
Technické údaje viz. příloha.
In [A]
Počet mod.
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NDN100
NDN101
NDN102
NDN103
NDN104
NDN106
NDN110
NDN116
NDN120
NDN125
NDN132
NDN140
NDN150
NDN163
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NDN200
NDN201
NDN202
NDN203
NDN204
NDN206
NDN210
NDN216
NDN220
NDN225
NDN232
NDN240
NDN250
NDN263
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
NDN300
NDN301
NDN302
NDN303
NDN304
NDN306
NDN310
NDN316
NDN320
NDN325
NDN332
NDN340
NDN350
NDN363
0,5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
NDN400
NDN401
NDN402
NDN403
NDN404
NDN406
NDN410
NDN416
NDN420
NDN425
NDN432
NDN440
NDN450
NDN463
Technické změny vyhrazeny
Obj. č.
char.- D
Modulové přístroje
Jističe - charakteristika B, C, D, vypínací schopnost 15 kA
Jističe 80 – 125 A
• Vypínací schopnost
15 kA dle ČSN EN 60898
• Jmenovité napětí 240/415 V~
• Možnost montáže přídavných
zařízení používaných k běžným jističům (pomocné kontakty, vypínací a podpěťová
spoušť)
• T-C-S systém pro spolehlivé
upevnění připojených vodičů
• Připojitelnost vodičů
do průřezu 70 mm²
Použití:
• Hlavní jištění v rozvaděčích
• Jištění strojů, jeřábů, výtahů
apod.
• Jištění zásuvek CEE
• Staveništní rozvaděče
Normy:
IEC 898-1, IEC 947-2,
EN 60898-1, EN 60947-2
ightening
ompensation
ystem
T-C-S technologie je patentovaný systém používaný u svorek přístrojů, který je garancí
spolehlivého upevnění připojených vodičů.
Technické údaje viz. příloha.
Popis
In [A]
Počet mod.
Obj.č.
char.- B
Obj.č.
char.- C
Jističe
1-pólové
80
100
125
1,5
1,5
1,5
HMB180
HMB190
HMB199
HMC180
HMC190
HMC199
HMD180
HMD190
HMD199
80
100
125
3
3
3
HMB280
HMB290
HMB299
HMC280
HMC290
HMC299
HMD280
HMD290
HMD299
80
100
125
4,5
4,5
4,5
HMB380
HMB390
HMB399
HMC380
HMC390
HMC399
HMD380
HMD390
HMD399
80
100
125
6
6
6
HMB480
HMB490
HMB499
HMC480
HMC490
HMC499
HMD480
HMD490
HMD499
1
Obj.č.
char.- D
2
HMC199
Jističe
2-pólové
1
3
2
4
Jističe
3-pólové
1
3
5
2
4
6
HMC399
Jističe
4-pólové
1
3
5
7
2
4
6
8
HMC499
Technické změny vyhrazeny
305
Modulové
přístroje
HMC299
Modulové přístroje
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou
6000
3
• Jmenovité napětí na 230 V~
• Citlivost na střídavé i pulzující
stejnosměrné proudy
• Vypínací schopnost 6 kA
• Nadproudová ochrana s
charakteristikou B nebo C
• Optický ukazatel stavu
kontaktů vypnuto - zapnuto
• Optická signalizace příčiny
vypnutí (pomocí návěstí žluté
barvy)
• Možnost montáže přídavných
zařízení pro jističe
• Normy: ČSN EN 61009-1
ČSN EN 61009-2-1
ČSN EN 60898
Technické údaje viz. příloha.
Popis
In [A]
I∆n [mA]
Vypínací charakteristika B
2-pólové (1 pól jištěn)
s popisovým štítkem
6
30
2
ADA906D
10
30
2
ADA910D
16
30
2
ADA916D
20
30
2
ADA920D
25
30
2
ADA925D
32
30
2
ADA932D
40
30
2
ADA940D
6
30
2
ADA956D
10
30
2
ADA960D
16
30
2
ADA966D
20
30
2
ADA970D
25
30
2
ADA975D
32
30
2
ADA982D
40
30
2
ADA990D
1
2
N
N
ADA916D
Vypínací charakteristika C
2-pólové (1 pól jištěn)
s popisovým štítkem
1
2
306
N
N
Technické změny vyhrazeny
Počet
mod.
Obj. č.
Modulové přístroje
Proudové chrániče
-25
• Citlivé na střídavé i pulzující
stejnosměrné proudy - A
(30 až 300 mA)
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
• Ukazatel příčiny vypnutí
pomocí návěstí žluté barvy
• Odolnost proti proudovým
rázům do 250 A (8/20 s),
u typu G do 3 kA (8/20 s),
u typu S do 5 kA (8/20 s).
• Vybaveny průhledným krytem
pro popisový štítek
Proudové chrániče HI:
Tyto přístroje se vyznačují
vysokou imunitou vůči
nežádoucímu vypínání, ke kterému by mohlo docházet
vlivem impulsních proudů
(například při spínáním kapacitních zátěží).
Použití:
• zdravotnictví a kanceláře
• obvody se zářivkovými
svítidly
• obvody s frekvenčními měniči
• laboratorní zařízení
Popis
In [A]
Obj.č.
I∆n
30 mA
Obj.č.
I∆n
100 mA
16 A
2
CCA216D
CDA216D
–
–
25 A
2
–
CDA225D
–
CFA225D
40 A
2
–
CDA240D
CEA240D
CFA240D
63 A
2
–
CDA263D
–
CFA263D
25 A
4
–
CDA425D
–
CFA425D
40 A
4
–
CDA440D
CEA440D
CFA440D
63 A
4
–
CDA463D
CEA463D
CFA463D
80 A
4
–
CD480D
–
CF480D
100 A
4
–
CD484A
–
CF484D
G
40 A
4
–
CJG440D
–
–
HI
40 A
4
–
CDH440D
–
–
63 A
4
–
CDH463D
–
–
S 40 A
4
–
–
CNA440D
CPA440D
S 63 A
4
–
–
CNA463D
CPA463D
Proudové chrániče
4-pólové
CDA440D
Technické údaje viz. příloha.
Počet Obj.č.
mod. I∆n
10 mA
Proudové chrániče
2-pólové
CDA240D
• Teplota okolí -25 až +40°C
• Možnost připojení fázovou
přípojnicí
• Možnost montáže
pomocných kontaktů
• Jmenovité napětí:
Dvoupólové: 230 V~
Čtyřpólové: 230/400 V~
• Připojitelnost vodičů:
25 až 63 A do 25 mm²
80 až 100 A do 50 mm²
Obj.č.
I∆n
300 mA
Příslušenství proudových chráničů do 63 A
Popis
Obj.č.
Pomocný kontakt CA
a signální kontakt SD
6 A - 230 V~
SD
CZ001
91
13
92
93
14
21 CA
94
22
CA: signalizace v případě vypnutí poruchovým
proudem nebo při ručním vypnutí
CZ001
SD: signalizace pouze v případě vypnutí
poruchovým proudem
Prostřednictvím pomocného kontaktu CZ001
lze k proudovým chráničům montovat
veškerá přídavná zařízení pro jističe
(např. pracovní a podpěťovou spoušť)
Technické změny vyhrazeny
307
Modulové
přístroje
6000
Modulové přístroje
Jističe - přídavná zařízení
Technické údaje
- k dodatečné montáži (zleva)
ke všem jističům Hager
- Pomocný kontakt, signální
kontakt, podpěťová spoušť,
pracovní spoušť
Popis
Kontakty
Počet mod.
Obj. č.
Pomocný kontakt
1 spínací, 1 rozpínací
6 A / 230 V~
3 A / 400 V~
(bez potenciálu)
1/
2
MZ201
1/
2
MZ202
K signalizaci v případě výpadku
jističe při přetížení, zkratu nebo
při ručním vypnutí jističe.
MZ201
Signální kontakt
1 spínací, 1 rozpínací
6 A / 230 V~
3 A / 400 V~
(bez potenciálu)
K signalizaci jen v případě
výpadku jističe při přetížení
nebo zkratu. Kvitovací páčka
pro funkci reset.
MZ202
Pracovní spoušť
Napětí cívky
230 až 400 V~
110 až 130 V—
…
MZ203
1
K externímu vypnutí jističe
přiloženým napětím (možné i
řídicím impulsem). Při vypnutí
jističe je cívka spouště
odpojena od ovládacího napětí
pomocí zabudovaného kontaktu.
Signalizace externího vypnutí
pomocí návěstí červené barvy
MZ203
Podpěťová spoušť
Napětí cívky
230 V~
MZ206
1
Vypínací rozsah při 35 - 70 % UN.
Při poklesu napětí v síti
následuje vypnutí jističe.
Opětovné sepnutí jističe je
možné teprve při obnovení
síťového napětí. Signalizace
vypnutí pomocí návěstí
červené barvy.
MZ206
Popisové štítky
308
Pro číselné nebo písemné údaje
el. obvodů jističů. Oboustranně
použitelné (1 sada = 120 ks.)
Technické změny vyhrazeny
MZ176
Modulové přístroje
Příslušenství - fázové a hřebenové přípojnice
Průřez
[mm²]
Obj. č.
1 - pólové
Pro 12 jednopólových jističů
10
KDN163A
Pro 12 jednopólových jističů
16
KDN180A
10
KDN263A
Pro 4 třípólové jističe
10
KDN363A
Pro 4 třípólové jističe
16
KDN380A
Pro třípólové jističe
(délka 1 m)
10
KDN363B
Pro jednopólové jističe
s pomocným kontaktem (1/2 modulu)
(délka 1 m)
16
KDN381B
Pro třípólové jističe
s pomocným kontaktem (1/2 modulu)
(délka 1 m)
16
KDN383B
Přípojnice pro propojení
1 ks čtyřpólového chrániče s
8 ks jednopólových jističů
10
KDN363F
10
KDN463A
10
KB163A
KDN163A
2 - pólové
KDN263A
Pro 6 dvoupólových jističů
Pro 6 dvoupólových proudových
chráničů
Pro 6 dvoupólových chráničů s
nadpr. ochr.
3 - pólové
KDN383B
4 - pólové
KDN463A
Pro 3 čtyřpólové jističe
Pro 3 čtyřpólové chrániče
Hřebenová přípojnice
izolovaná
k propojení 12 ks vypínačů,
přepínačů
KB163A
Technické změny vyhrazeny
309
Modulové
přístroje
KDN363A
Modulové přístroje
Příslušenství modulovych přístrojů
Popis
Obj. č.
Zakončení fáz. přípojnic
KZN023
Připojovací díl
KF83A
KZ059
KZN021
pro 2 a 3-pólovou přípojnici
KZN023
pro 4-pólovou přípojnici
KZN024
pro průřez 2 x 16 mm
KF82A
pro průřez 1 x 25 mm
KF83A
pro průřez 1 x 25 mm
KF84A
Ochranná krytka
na volné vývody hřebenové
přípojnice
5 ks
KZ059
Propojovací můstek
Pro propojení přístrojů mezi
jednotlivými řadami
1-pólový délka 125 mm
průřez 10 mm²
KC125
1-pólový délka 150 mm
průřez 10 mm²
KC150
3-pólový délka 125 mm
průřez 10 mm²
KC325
3-pólový délka 150 mm
průřez 10 mm²
KC350
délka 100 mm s vidličkou
průřez 6 mm²
K67F
délka 110 mm s kolíkem/vidličkou
průřez 6 mm²
K67D
délka 250 mm s vidličkou
průřez 6 mm²
K67G
délka 100 mm s vidličkou
průřez 10 mm²
K67K
délka 250 mm s kolíkem/vidlicí
průřez 10 mm²
K67L
Distanční mezikus
Pro omezení vzájemného
ovlivňování parametrů
mezi sousedícími přístroji
šířka 9 mm
Díl pro zvýšení
K použití při zvýšené DIN liště
k vyrovnání výšky mezi
výkonovými a mod. přístroji
šířka 1 mod.
Propojovací vodiče
KC325
K67F
pro 1-pólovou přípojnici
K67G
LZ060
K67K
sada 3 kusů
šířky 106mm
LZ060
HYA036H
310
Technické změny vyhrazeny
L061
HYA036H
Modulové přístroje - technické údaje
Jističe
Vypínací charakteristiky a použití
Jističe vedení slouží k ochraně vedení před přetížením a zkratem.
Jsou vybaveny dvěma typy spouští:
- časově zpožděnou termickou spouští, která jistí vedení
před přetížením
- elektromagnetickou spouští jistící vedení před účinky zkratových
proudů
Použití:
Vypínací charakteristika B:
Pro jištění kabelů a vedení v domovních instalacích
(světelné a zásuvkové obvody, tepelná zařízení).
Vypínací charakteristika C:
Pro jištění kabelů a vedení s vyššími proudovými rázy
(žárovkové skupiny, motory).
Vypínací charakteristika D:
Pro jištění obvodů se zařízeními způsobujícími vysoké proudové
rázy (transformátory, motory s těžkým rozběhem).
Pro I3 = 2,55 x In platí: pro In ≤ 32 A 1 s < t < 60 s
pro In > 32 A 1 s < t < 120 s
Vypínací charakteristiky B, C, D podle EN 60 898
Norma
Podle
EN 60 898
při teplotě
okolí 30˚C
Termická spoušť
Vypínací
charakteristika
Nižší zkuš.
proud
B
1,13 x In
C
1,13 x In
D
1,13 x In
Elektromagnetická spoušť
Vyšší zkuš.
proud
Vypínací
čas
Nižší zkuš.
proud
1,45 x In
>1h
<1h
3 x In
1,45 x In
>1h
<1h
5 x In
1,45 x In
>1h
<1h
10 x In
Jističe v obvodech stejnosměrného proudu:
Jmenovité napětí: 60 V DC - jednopólový
125 V DC - dvojpólový (sériové zapojení)
Hodnoty termické spouště přitom zůstávají stejné jako
v obvodech střídavého proudu.
Mění se pouze hodnota vyššího zkušebního proudu
elektromagnetické spouště.
Vypínací charakteristika
B
AC/50 Hz
C
DC
AC/50 Hz
DC
Nižší zkuš. proud 3,0 x In
3,0 x In
5 x In
5 x In
Vyšší zkuš. proud 5,0 x In
7,5 x In
10 x In
15 x In
312
Technické změny vyhrazeny
Vyšší zkuš.
proud
Vypínací
čas
5 x In
> 0,1 s
< 0,1 s
10 x In
> 0,1 s
< 0,1 s
20 x In
> 0,1 s
< 0,1 s
Modulové přístroje - technické údaje
Jističe
Technické údaje:
Řada
MX...
Normy
EN 60898
Jmen. proudy
NC...
MY...
MB...
MC...
NB...
6 až 40 A
6 až 40 A
6 až 63 A
0,5 až 63 A 6 až 63 A
0,5 až 63 A 0,5 až 63 A
Vypínací charakteristika
B:
3 až 5 x In
C:
5 až 10 x In
D: 10 až 20 x In
B
C
B
C
C
Vypínací schopnost EN 60 898
IEC 947 - 2
4,5 kA
Ukazatel stavu (zap. - vyp.)
ne
Frekvence
50 -60 Hz
Trvanlivost
0,5 až 32 A - 20 000 cyklů
40 až 63 A - 10 000 cyklů
Připojitelnost vodičů
přívod: komb. svorky pro přípojnici a vodič do průřezu 25 mm²
vývod: vodič do průřezu 25 mm²
Šířka
1 mod./pól = 17,5 mm
Jmen. napětí (50 Hz)
jednopólový
vícepólový
Izolační napětí
500 V
Jmen. imp. výdržné napětí
2500 V
Třída selektivity
3
Krytí
IP 20
Vestavná hloubka
68 mm
Upevnění
na lištu DIN EN 50 022
Teplota okolí
-25 až +60 °C
B
6 kA
10 kA
ND...
D
10 kA
ano
Korekce hodnot jmen. proudů jističů v závislosti na teplotě okolí
In (A)
30˚C
35˚C
40˚C
45˚C
50˚C
55˚C
60˚C
0,5
0,5
0,47
0,45
0,4
0,38
1
1
0,95
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
2
2
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
3
3
2,8
2,5
2,4
2,3
2,1
1,9
4
4
3,7
3,5
3,3
3
2,8
2,5
6
6
5,6
5,3
5
4,6
4,2
3,8
10
10
9,4
8,8
8
7,5
7
6,4
16
16
15
14
13
12
11
10
20
20
18,5
17,5
16,5
15
14
13
25
25
12,5
22
20,5
19
17,5
16
32
32
30
28
26
24
22
20
40
40
37,5
35
33
30
28
25
50
50
47
44
41
38
35
32
63
63
59
55
51
48
44
40
a Jističe charakt. B, C - 4,5 kA (řada MX a MY)
b Jističe charakt. B, C - 6 kA (řada MB a MC)
c Jističe charakt. B, C, D - 10 kA (řada NB, NC a ND)
Technické změny vyhrazeny
313
Modulové
přístroje
Charakteristiky I2t
230/ 400 V
400 V
Modulové přístroje - technické údaje
Koordinace jisticích prvků
Při ideální koordinaci vypne jistič sám až k hranici své jmen.
vypínací schopnosti. V případech, kdy hodnota
předpokládaného zkratového proudu v místě instalace převyšuje
vypínací schopnost samotného jističe, vypíná tento společně s
předřazeným jisticím prvkem (záložní ochrana).
V tabulkách jsou uvedeny hodnoty předpokládaného zkratového
proudu, které budou při předjištění jisticím prvkem s uvedenou
max. hodnotou jmen. proudu spolehlivě vypnuty.
Hodnoty selektivity jističů s předřazenou pojistkou jsou uvedeny
na následující straně.
Příklad 1: koordinace pojistka - jistič
V přípojkové skříni je provedeno předjištění nožovými pojistkami
FU s In = 80 A. V elektroměrovém rozvaděči je použit jistič
obj. č. MBN 332 (32 A/B) s vypínací schopností 6 kA. Vypínací
schopnost této kombinace je 50 kA, což znamená, že dojde k
bezproblémovému vypnutí až do 50 kA předpokládaného
zkratového proudu v kterémkoliv místě obvodu.
Selektivita je přitom zajištěna do 4 kA
(viz. tab. selektivita tavná pojistka - jistič).
Příklad 2: koordinace jistič - jistič
V elektroměrovém rozvaděči je provedeno předjištění jističem
FA 1, obj. č. NBN332T s vypínací schopností 6 kA.
V bytové rozvodnici je použit jistič FA 2, obj. č. MX116 s vypínací
schopností 4,5 kA. Vypínací schopnost této kombinace je 10 kA,
což znamená, že dojde k bezproblémovému vypnutí až do 10 kA
předpokládaného zkratového proudu v kterémkoliv místě obvodu i
při použití jističů se spínací schopností 4,5 kA v podružném
rozvaděči, bez ohledu na případné další předjištění v přípojkové
skříni. Selektivita je přitom zajištěna pouze do 130 A, neboť při
kombinaci jistič - jistič nelze prakticky dosáhnout přijatelných
hodnot selektivity. Použití jističe je však zpravidla vynuceno
připojovacími podmínkami rozvodných podniků.
Příklad 1:
Přípojková
skříň
FU 1
NH 00
80 A
Elektroměrový
rozvaděč
FA 1
NE332
MBN332
Příklad 2:
RE
Elektroměrový
rozvaděč
RS
Bytová
rozvodnice
FA 1
NBN332T
FA 2
MX116
Podmíněný zkrat. proud s předřazenou pojistkou
Jistič na straně zátěže
Řada
Vyp.
schopnost
Jisticí prvek na straně sítě
Char.
Pojistka
Diazed
NH 00
(gL)
rychlá
pomalá
Válcová
(gL)
14/51
Válcová
(gL)
22/58
20 až 100 A
125 až 160 A 100 A
80 A
63 A
100 A
MX..., MY...
4,5 kA
B, C
50 kA
25 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
MB..., MC...
6 kA
B, C
50 kA
25 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
B, C, D
50 kA
25 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
NB..., NC..., ND... 10 kA
Podmíněný zkrat proud s předřazeným jističem
Jistič na straně zátěže
Jisticí prvek na straně sítě
Vyp.
schopnost
Char.
MX...
4,5 kA
MY...
4,5 kA
Řada
Jistič
Řada MB...
6 kA
EN 60 898
max. 63 A
Řada MC...
6 kA
EN 60 898
max. 63 A
Řada NB...
10 kA
EN 60 898
max. 63 A
Řada NC...
10 kA
EN 60 898
max. 63 A
Řada ND...
10 kA
EN 60 898
max. 63 A
B
6 kA
6 kA
10 kA
10 kA
10 kA
C
6 kA
6 kA
10 kA
10 kA
10 kA
MB...
6 kA
B
10 kA
10 kA
10 kA
MC...
6 kA
C
10 kA
10 kA
10 kA
314
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Selektivita jističů s předřazenou tavnou pojistkou
Selektivita tavná pojistka - jistič (údaje v kA)
Předřazena pojistka gL/gl NH 00
In
25 A
35 A
50 A
63 A
Předřazená pojistka Diazed
80 A
100 A
125 A
160 A
25 A
35 A
50 A
63 A
80 A
100 A
Jističe charakteristiky B - 4,5 kA (řada MX...)
6A
1,3
2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1,1
2,4
4,5
4,5
4,5
4,5
10 A
1,2
1,6
3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
0,9
1,7
3
4,5
4,5
4,5
13 A
1
1,4
2,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
1,5
2,8
4,5
4,5
4,5
1,2
2,6
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1,4
2,6
4,5
4,5
4,5
2,3
3
4,5
4,5
4,5
4,5
2,3
4,1
4,5
4,5
16 A
20 A
25 A
2,1
2,7
4,5
4,5
4,5
4,5
2,1
3,8
4,1
4,5
32 A
1,9
2,5
4
4,5
4,5
4,5
1,9
3,2
3,8
4,5
2,2
3,2
4,5
4,5
4,5
2,8
3,1
4,5
4,5
40 A
Jističe charakteristiky C - 4,5 kA (řada MY...)
1,1
1,8
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1
2
4,5
4,5
4,5
10 A
6A
1
1,2
2,5
4
4,5
4,5
4,5
4,5
0,7
1,4
3,2
4,5
4,5
4,5
13 A
0,8
1
1,8
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1,1
2,6
4,5
4,5
4,5
0,9
1,3
2,8
3,8
4,5
4,5
4,5
1
2,4
4,5
4,5
4,5
1
2,5
3,2
4,5
4,5
4,5
2,1
4,4
4,5
4,5
2
2,8
4,5
4,5
4,5
1,8
3,4
3,8
4,5
2,5
4,5
4,5
4,5
2,8
3,5
4
3,8
4,5
4,5
1,9
2,8
3,8
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
Jističe charakteristiky B - 6 kA (řada MB...)
6A
1,3
2
4,7
6
6
6
6
6
1,1
2,4
4,7
6
6
6
10 A
1,2
1,6
3
4,5
6
6
6
6
0,9
1,7
3
6
6
6
13 A
1
1,4
2,8
3,8
6
6
6
6
1,5
2,8
5,1
6
6
1,2
2,6
3,5
6
6
6
6
1,4
2,6
4,9
5,8
6
2,3
3
5,5
6
6
6
2,3
4,1
5
6
6
16 A
20 A
25 A
2,1
2,7
4,7
6
6
6
2,1
3,8
4,1
32 A
1,9
2,5
4
6
6
6
1,9
3,2
3,8
6
2,2
3,2
6
6
6
2,8
3,1
5,6
50 A
4,5
6
6
2,3
5,2
63 A
4
6
6
40 A
4,3
1A
6
6
6
6
6
6
6
6
2A
4,5
6
6
6
6
6
6
6
3A
3
6
6
6
6
6
6
6
4A
1,5
3,5
6
6
6
6
6
6
6A
1,1
1,8
3,5
5,5
6
6
6
6
1
2
4,5
6
6
6
10 A
1
1,2
2,5
4
5
6
6
6
0,7
1,4
3,2
6
6
6
13 A
0,8
1
1,8
3,5
4,5
6
6
6
1,1
2,6
4,8
5,7
6
0,9
1,3
2,8
3,8
6
6
6
1
2,4
4,6
5,2
5,5
1
2,5
3,2
5,5
6
6
2,3
4,4
4,8
5,5
2
2,8
5,1
6
6
2,8
3,4
3,8
4,7
2,5
4,5
6
6
2,8
3,5
4
1,9
2,8
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
3,8
6
6
50 A
2,5
6
6
6
6
63 A
3,8
3,5
Jističe charakteristiky D - 10 kA (řada ND...)
0,5 A
10
10
10
10
10
10
10
10
1A
7
8
9
10
10
10
10
10
2A
3,5
5,8
7,8
9,6
10
10
10
10
3A
2,2
4,2
6
8,1
9
10
10
10
4A
1
6A
10 A
2,1
5
6,2
8,5
8,8
9,7
10
1,2
2,5
3,8
7,7
8
9,3
10
1,3
2,5
4,3
7,2
8,4
9
16 A
2,4
6,2
6,6
7,8
20 A
2,1
25 A
6,2
6,5
7,7
4,5
5
6,3
32 A
4,5
40 A
3,3
Technické změny vyhrazeny
315
Modulové
přístroje
Jističe charakteristiky C - 6 kA (řada MC...)
Modulové přístroje - technické údaje
Jističe
Technické údaje
Objednací čísla
Vypínací charakteristika při 30°C
HMBxxx, HMCxxx, HMDxxx
B, C, D
Počet pólů
1-pól.
Počet modulů (šířky 17,5 mm)
Jmenovité proudy: In
3
1-pól.
80 A - 100 A - 125 A
Frekvence
Jmenovité napětí: Un
50 / 60 Hz
240 / 415 V~
Vypínací schopnost: Icn
15 kA (EN 60 898)
Vypínací schopnost: Icu
7,5 kA (EN 60 898)
Vypínací schopnost: Ics
Jmenovité impulsní výdržné napětí: Uimp
2-pól.
3-pól.
4-pól.
4,5
6
15 kA (IEC 947-2)
7,5 kA (IEC 947-2)
6 kV
Izolační napětí
500 V
Mechanická životnost
Elektrická životnost
Ztrátový výkon při In
10000 cyklů
4000 cyklů
80 A
5W
10 W
15 W
20 W
5,5 W
8W
8,2 W
11 W
16 W
16,4 W
16,5 W
24 W
24,6 W
22 W
32 W
32,8 W
36,3 W
47,6 W
Teplota okolí
Skladovací teplota
Montážní poloha
9,1 W
18,1 W
27,2 W
11,9 W
23,8 W
35,7 W
-5 až + 60° C (In 30°C)
-25 až +80° C
vertikální, horizontální, vodorovná
Klimatická odolnost
Nadmořská výška
95 % vlhkost při 55°C
max. 2000 m
100 A
125 A
80 A
100 A
Ztrátový výkon s vodiči
125 A
Krytí
Připojitelnost vodičů:
lanko
plný vodič
IP 20
do 35 mm²
Utahovací moment
do 70 mm²
3,5 až 5 Nm
Možnost dalšího připojení: (autosvorkou)
2,5 až 3,5 mm pro vodič 1,5 až 6 mm² (max. 6 A)
Hmotnost
Rozměry:
240 g
475 g
712 g
T-C-S systém: použitý u svorek
Pro dlouhodobé spolehlivé upevnění
vodičů ve svorkách jističů 80 až 125 A
jsou použity inovované svorky, které mají
tři nové vlastnosti:
1. Rovnoměrné rozložení tlaku na vodič
Toto zařízení kompenzuje deformaci
připojeného vodiče a garantuje
dlouhodobý trvalý tlak svorky na vodič.
2. Zvýšení mechanické pevnosti
Tyto nové svorky jsou opásány
ocelovými třmeny, které zajišťují
trvalou pevnost svorky.
3. Upínací čelist svorky
V čelisti svorky jsou profilovány zuby,
ve kterých vodič lépe drží. Navíc je tato
čelist k vodiči neustále přitlačována
pružinovým systémem, který zajišťuje
rovnoměrný a trvalý přítlak.
316
Technické změny vyhrazeny
950 g
Modulové přístroje – technické údaje
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Technické údaje:
Normy
ČSN EN 61009-1
ČSN EN 61009-2-1
Jmenovité proudy
6, 10, 16, 20 A
Reziduální proud
I N 30 mA
Jmen. napětí
230 V~
Frekvence
50 / 60 Hz
Vypínací charakteristika
jističe*
B nebo C dle ČSN EN 60898
Vypínací schopnost
6 kA
Třída selektivity
3
Odolnost proti proudovým
rázům
250 A (8/20)
Připojitelnost vodičů
lanko : 16 mm²
plný vodič : 25 mm²
Počet pólů
2 (jeden jištěn)
Provozní teplota
Skladovací teplota
-25°C až 40°C
-25°C až +80°C
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou:
Přístroj s 1 jištěným pólem a 2 spínanými póly je kombinací proudového chrániče a jističe.
Bezpečné odpojení obvodu ve všech pólech je zajištěno při:
• vzniku poruchového proudu
• přetížení
• zkratu
Elektrické zapojení
1
3 N
2
4 N
T
* Vypínací charakteristiky jsou uvedeny u technických
stránek jističů
Rozměry
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
67
Vzhledem k úspoře místa (šíře jen 2 mod.) je tento
kombinovaný přístroj vhodný především pro zásuvkové obvody.
44
35
Modulové
přístroje
83
Přívodní svorky přístroje umožňují vedle připojovacích
vodičů i použití připojovacích přípojnic a tím
bezproblémové propojení více přístrojů.
,03
In0
A
D
16
A 9
AD
B16
0
600
3
Signalizace příčiny vypnutí.
Jen při vypnutí vlivem poruchového proudu je ukazatel žlutý.
Technické změny vyhrazeny
317
Modulové přístroje - technické údaje
Proudové chrániče
Technické údaje
Citlivost na střídavé proudy
2 pólové
Jmen. proud A
Jmen. napětí V~
Počet mod.
Frekvence
Jmen. reziduální
proud IΔn mA
25
Citlivost na pulzní stejnosměrné proudy
4 pólové
40
63
2
2
230
25
2 pólové
40
63
4
4
230 - 400
2
4
30
100
30
4 pólové
25
40
63
2
2
2
230
50 / 60 Hz pro všechny produkty
30
16
30
100
300
30
100
300
30
100
300
10
30
30
100
30
8/20 -250 A pro všechny produkty
(mimo S - 5000 A)
Provozní teplota
-5 až + 40 ˚C
(-25 až + 40 ˚C pro IΔn = 30 mA)
-25 ˚C až + 40 ˚C
Skladovací teplota
-50 až + 80 ˚C
-50 až + 80 ˚C
Připojitelnost
vodičů
Lanko
Plný vodič
16 mm²
25 mm²
16 mm²
25 mm²
IP 20
(IP 30 vestavěný)
IP 20
(IP 30 vestavěný)
Podmíněná zkratová odolnost proudových chráničů
s předřazenou pojistkou
Zkratová odolnost samotného chrániče je 1,5 kA. Pro zvýšení
zkratové odolnosti chrániče je nutné použít předjištění.
2 pólový
4 pólový
63
4
4
30
100
100 S
300 S
30
100
300
100 S
300 S
4
50 / 60 Hz pro všechny produkty
8/20 -250 A pro všechny produkty
(mimo S - 5000 A)
Poudový chránič
40
230 - 400
2
Odolnost proti
ráz. proudu
Krytí
25
30
Uvedená tabulka udává podmíněnou zkratovou odolnost proudového chrániče s předřazenou pojistkou.
Předjištění
63 A/ gL
Předjištění
80 A/ gL
Předjištění
100 A/ gL
16 A
6000 A
5000 A
4500 A
25 A
6000 A
5000 A
4500 A
40 A
6000 A
5000 A
4500 A
25 A
6000 A
5000 A
4500 A
40 A
6000 A
5000 A
4500 A
63 A
6000 A
5000 A
4500 A
Proudový chránič 2-pólový
Pomocný a signální kontakt CZ001
Kontakty
Un/In
1 spínací + 1 rozpínací
(bez potenciálu)
230 V ~ 6 A / AC 12
Počet modulů
1
Provozní teplota
Skladovací teplota
-25˚C až +60˚C
-40˚C až +80˚C
Připojitelnost vodičů:
Lanko
1 x 0,5 až 4 mm² nebo 2 x 0,5 až 1,5 mm²
Plný vodič
1 x 1 až 6 mm² nebo 2 x 0,5 až 2,5 mm²
318
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Jističe - přídavná zařízení
Popis
Přídavná zařízení pro signalizaci (MZ201, MZ202) i spouště
(MZ203, MZ206) lze montovat zleva na všechny modulové jističe
(MX..., MY..., MB..., MC..., NB…, NC…, ND...).
Pomocný kontakt MZ201
• Umožňuje signalizaci stavu jističe, bez ohledu na příčinu
vypnutí. Vypnutý stav je tedy signalizován při ručním vypnutí jističe, stejně jako při vybavení jističe spouští.
• Obsahuje 1 spínací a 1 rozpínací kontakt.
Signální kontakt MZ202
• Signalizuje vypnutí jističe vlivem:
- přetížení nebo zkratu
- působením pracovní nebo podpěťové spouště (MZ203, MZ206)
• Nereaguje na ruční vypnutí jističe
• Obsahuje 1 spínací a 1 rozpínací kontakt.
Pracovní spoušť MZ203
• Umožňuje vypnutí jističe přiložením napětí na spoušť.
• Při vypnutí jističe je cívka spouště odpojena od ovládacího
napětí pomocí zabudovaného kontaktu, což umožňuje použití
vypínacího impulzu trvalého rázu.
Podpěťová spoušť MZ206
• Umožňuje vypnutí jističe přerušením obvodu spouště. Tato
vlastnost zaručuje tzv. pozitivní bezpečnost při použití jako
pracovní spoušť. V ovládacím obvodu lze pak použít rozpínacích
tlačítek, která zajištují vysokou spolehlivost obvodu nouzového
vypnutí.
• Zabraňuje nežádoucímu rozběhu motorů při poruchách v síti.
• Vypínací rozsah 35% - 70% Un.
Příklad zapojení
Pomocný kontakt MZ201 / Pracovní spoušť MZ203
Signální kontakt MZ202 / Podpěťová spoušť MZ206
Maximální předjištění ovládacího obvodu jističem
6 A charakteristika C.
Maximální předjištění ovládacího obvodu jističem
6 A charakteristika C.
Modulové
přístroje
Poznámka: Signální kontakt je vybaven kvitovací páčkou (Reset),
která umožňuje:
- vizuální signalizaci vypnutí jističe při přetížení nebo zkratu
- kvitování těchto poruch před opětovným zapnutím obvodu
zvyšuje bezpečnost
Technické údaje
Kontakt
MZ201
MZ202
1S + 1R
1S + 1R
230 V~ 6 A
400 V~ 3 A
230 V~ 6 A
400 V~ 3 A
Cívka
Připojitelnost
vodičů
lanko: 1 x 0,5 až 4 mm²
2 x 0,5 až 1,5 mm²
Technické změny vyhrazeny
MZ203
MZ206
230 až 400 V~
110 až 130 V=
230 V~
50 Hz
50 Hz
plný vodič: 1 x 0,5 až 6 mm²
2 x 0,5 až 2,5 mm²
319
Svodiče přepětí
Třístupňová ochrana: Svodiče přepětí od Hageru
Nedělejte věci napůl: Pokud se chcete účinně ochránit před nebezpečným přepětím, měli byste
vsadit na vyladěný, třístupňový ochranný koncept od Hageru: na svodič přepětí (Typ 1) pro hrubou ochranu. Jedno až čtyřpólové svodiče přepětí (Typ 2) zajišťující střední ochranu a na svodič
přepětí (typ 3) chránící konkrétní přístroje v nejbližším okolí namontované ochrany. Jenom takto
si můžete být jisti.
322
Svodiče přepětí Typ 2
323
Technické stránky
324
Svodiče přepětí
Svodiče bleskových proudů Typ 1
Modulové přístroje
Svodiče přepětí Typ 1 a Typ 2
Jmenovité napětí
Un 230/400 V~ 50/60 Hz
Svodiče bleskového proudu
Typ 1
- Přístroje se zapouzdřeným
jiskřištěm nevyfukují
ionizované plyny
- Ochranná úroveň Up ≤ 4 kV
Kombinované svodiče
Typ 1 (B+C)
- Přístroje s výměnným
modulem
- Jsou dodávány v provedení
pro třífázové sítě TNC, TNS
nebo TT
- Ochranná úroveň Up ≤ 1,5 kV
Omezovací impedance
- Při jejím použití odpadá
nutnost dodržet minimální
vzdálenost 10 m mezi
svodiči Typ 1 a Typ 2
Svodiče bleskového proudu
a kombinované svodiče
odpovídají normám
DIN VDE 0675 část 6
a EN 61643-11
Technické údaje viz. příloha.
Kombinované svodiče Typ 1
(třída B + C)
SPN801
Popis
Svedené proudy
Ib (10/350)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
3-pól pro síť TNC
4-pól pro síť TNS
4-pól pro síť TT (3+1)
75 kA
100 kA
100 kA
1,5
1,5
1,5
6
8
8
Popis
Svedené proudy
Ib (10/350)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
3-pól pro síť TNC s kontaktem
4-pól pro síť TNS s kontaktem
4-pól pro síť TT (3+1) s kontaktem
75 kA
100 kA
100 kA
1,5
1,5
1,5
6
8
8
Popis
Svedené proudy
Ib (10/350)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
1-pól (zapouzdřené)
1-pól (určen pro síť TT, mezi N a PE)
3-pól (zapouzdřené), pro síť TNC
50 kA
75 kA
100 kA
4
4
4
2
2
4
Obj. č.
SPN800
SPN801
SPN802
Kombinované svodiče Typ 1
s pomocným kontaktem (třída B + C)
SPN800R
Obj. č.
SPN800R
SPN801R
SPN802R
Svodiče bleskového proudu Typ 1
Obj. č.
SP120
SP150
SP320
SP120
Omezovací impedance
Provedení:
Jmen. napětí 500 V
Popis
Mod.
Omezovací impedance 35A
Omezovací impedance 63A
2
4
Obj. č.
SP936
SP937
SP937
Svodiče přepětí pro 1000V DC, Typ 2
Provedení:
Jmen. napětí 1000 V DC
ISmax. 25kA
SPV325
322
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
svodič přepětí pro DC 2-pól
výměnný modul pro +/- pól
výměnný zemnící modul
12,5
12,5
20
4
2
2
3
Technické změny vyhrazeny
Obj. č.
SPV325
SPV025
SPV025E
Modulové přístroje
Svodiče přepětí Typ 2 a Typ 3
Jmenovité napětí
Un 230/400 V~ 50/60 Hz
Svodiče přepětí Typ 2
- Přístroje s výměnným
varistorovým modulem
- Ochranná úroveň
Up ≤ 1,25 kV
- Svodič přepětí SPN418
a SPN419 v provedení
(3+1) ochraná úroveň
mezi N-PE Up 1,5 kV
- S možností signalizace
pomocí přepínacího
kontaktu
Svodiče přepětí
odpovídají normám
DIN VDE 0675 část 6
a EN 61643-11
Svodiče přepětí Typ 3
- se signalizačním kontaktem
- ochraná úroveň Up
L / N < 1,25kV
L (N) / PE < 1,5kV
Technické údaje viz. příloha.
Svodiče přepětí, Typ 2
(střední ochrana) 1-pól
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20) ISmax (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
1-pól pro síť TNC
1-pól pro síť TNC se signalizací
20
20
1,25
1,25
1
1
40
40
Obj. č.
SPN115
SPN117
SPN115
Svodiče přepětí, Typ 2
(střední ochrana) 3-pól
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20) ISmax (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
3-pól pro síť TNC
3-pól pro síť TNC se signalizací
20
20
1,25
1,25
1
1
40
40
Obj. č.
SPN315
SPN317
SPN317
Svodiče přepětí, Typ 2
(střední ochrana) 4-pól
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20) ISmax (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
4-pól pro síť TNS
4-pól pro síť TNS se signalizací
4-pól (3+1) pro síť TT
4-pól (3+1) pro síť TT se signalizací
20
20
20
20
1,25
1,25
1,25 (1,5)
1,25 (1,5)
4
4
4
4
40
40
40
40
Obj. č.
SPN415
SPN417
SPN418
SPN419
Výměnný varistorový modul Typ 2
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20) ISmax (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
Výměnný varistorový modul 275V
Výměnný modul pro PE-N 255V
20
20
1,25
1,5
1
1
40
40
Obj. č.
SPN015
SPN018
SPN013
Svodiče přepětí Typ 3
(jemná ochrana)
Provedení:
- jemná ochrana (D)
- se signalizačním kontaktem
- ochraná úroveň Up
L / N < 1,25kV
L (N) / PE < 1,5kV
SP202N
Popis
Svedené proudy
ISn (8/20) ISmax (8/20)
Ochranná
úroveň Up (kV)
Mod.
Svodič přepětí Typ 3, 1-pól
2
1,25
2
Technické změny vyhrazeny
8
Obj. č.
SP202N
323
Svodiče přepětí
SPN417
Modulové přístroje - technické údaje
Svodiče bleskového proudu a přepětí
• Předpokladem pro vysokou účinnost ochrany před přepětím je
správné vyrovnání potenciálu a nízkoimpedanční uzemňovací
systém.
Zpravidla postačí při propojení mezi svodiči blesk. proudu
(hrubá ochrana) a svodiči přepětí (stř. ochrana) délka vedení
min. 10 m.
• Přívody od aktivních vodičů i přívod od přípojnice pro vyrovnání
potenciálu mají být co nejkratší.
Nelze-li tuto doporučenou vzdálenost mezi svodičem přepětí
dodržet, je možno použít uměle vyrobenou indukčnost
„omezovací impedance“ Obj. č. SP936 nebo SP937
• Svodiče blesk. proudu se instalují co nejblíže k místu vstupu
napájecího vedení do objektu. Vhodným místem bývá hlavní
rozvaděč. Svodiče přepětí (stř. ochrana) se instalují většinou
do podružných rozvaděčů.
• Mezi jednotlivými svodiči je nutno dodržet minimální délku vedení, které pak působí jako omezovací impedance a zabraňuje
přetětžování jednotlivých stupňů.
• Svodič blesk. proudu (hrubá ochrana)
svodič B
• Svodič přepětí (střední ochrana)
svodič C
• Ochrana přístrojů (jemná ochrana)
svodič D
Příklady instalací svodičů s vyznačením min. délek vedení
mezi jednotlivými stupni
Kombinace
svodičů
Hlavní
rozvaděč
Min. délka
vedení I1
Svodič blesk. proudu
(Hrubá ochrana)
Min. délka
vedení I2
Podružný
rozvaděč č. 1
B
min. 10 m
C D
B
min. 10 m
C
Podružný
rozvaděč č. 2
Televizory
HiFi přístroje
Počítače
B
+
Svodič přepětí
(Střední ochrana)
Chráněné
spotřebiče
libovolná
D
C
+
Ochrana přístrojů
(Jemná ochrana)
D
B Z C
libovolná
D
B Z C D
Svodič blesk. proudu
(Hrubá ochrana)
B
min. 10 m
Pračky
Sušičky
Myčky nádobí
Chladničky
C
B
+
Svodič přepětí
(Střední ochrana)
B Z C
C
Svodič přepětí
(Střední ochrana)
C
libovolná
Televizory
HiFi přístroje
Počítače
D
C
+
Ochrana přístrojů
(Jemná ochrana)
C D
libovolná
C
D
D
C D
Svodič přepětí
(Střední ochrana)
Pračky
Sušičky
Myčky nádobí
Chladničky
C
C
C
C
Min. odolnost
izolace proti
přepětí
Z
6 kV
4 kV
Omezovací impedance SP936 nebo SP937
324
Technické změny vyhrazeny
1,5 kV
Modulové přístroje - technické údaje
Svodiče bleskového proudu a přepětí
Technické údaje
Svodiče přepětí
(Střední ochrana)
Svodiče blesk. proudu
(Hubá ochrana)
Ochrana
přístr.
(Jemná
ochrana)
Omezovací
impedance
SP202N
SP936
Obj. č
SP120
Zkoušeno dle
norem
IEC 1024
DIN VDE 0675, část 6
Kategorie
B
Počet pólů
1
3
1
1
1
1
3
4
1
1+N
1
1
Počet modulů
(šíře 17,5 mm)
2
4
2
2
1
1
3
4
1
2
2
4
Vyměnitelný
ne
varistorový modul
–
ano
ano
ano
ano
ne
ne
Signální kontakt
(1 přepínací)
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
Jmen. napětí Un
230 V~ (50/60 Hz)
230 V~ (50/60 Hz)
230 V~
500 V AC/DC
Max. přípustné
provozní napětí
Uc (L, N/PE)
Uc (L, N)
255 V~
275 V~
SP320
SP175
SP150
SPN015
SPN115
SPN315
SPN415
SPN117
IEC 61643-1
DIN VDE 0675, část 6 odst. (11.89)
SP937
DIN VDE 0565
C
D
275 V~
Svedený proud
50 kA
IB (10/350) [μs]
IB (8/80) [μs]
ISn (8/20) [μs]
IS max. (8/20) [μs]
100 kA
75 kA
50 kA
20 kA
40 kA
3 kA
8 kA
Up (L, N/PE)
Up (L, N)
4000 V
1250 V
1250 V
1500 V
Doba odezvy
≤ 100 ns
≤ 25 ns
≤ 25 ns
Jmen. proud In
35 A
63 A
Indukčnost Ln
15 μH
15 μH
4 mΩ
2 mΩ
125 A
16 A
35 AgL
63 AgL
25 mm²
35 mm²
6 mm²
10 mm²
25 mm²
35 mm²
Rezistivita Rdc
Max. předjištění
160 A
160 A
250 A
–
Připojitelnost
vodičů
Lanko
Plný vodič
35 mm²
50 mm²
Provozní teplota
-40 až + 80˚C
-40 až + 80˚C
-40 až +80˚C -40 až +40˚C
Krytí
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Pro použití svodičů bleskového proudu v síti TT platí zvláštní požadavky.
Prosím spojte se v tomto případě s technickým oddělením firmy Hager
Electro.
Technické změny vyhrazeny
325
Svodiče přepětí
Ochranná úroveň
Modulové přístroje - technické údaje
Svodiče bleskového proudu a přepětí
Použití v sítích
TN-C a TN-C-S
F1
Síť
TN-C-S
TN-C-S-System
Síť
TN-C
TN-C-System
L1
L2
L3
PEN
N
PE
F2
a
b
1 možno použít 3-pólové provedení
SP320
L1
L2
L3
SP120
SP120
SP120
L2
L1
>15 m
SPN315
EP
PAS
L3
N
SPN115
2 nebo 1xSPN415
EP
PAS
Pojistka F2 není potřeba pokud je hlavní jištění ≤ <=≤160 A.
Pro zajištění selektivity platí, že F1 : F2>= 1,6 : 1
Příklad zapojení v TN-C sítích
Oblast
rozv. podniku
EVU
Hlavní
rozvaděč
Hauptverteilung
Podružný
rozvaděč
Unterverteilung
Koncové
zařízení
Endgerät
L1
L2
L3
F1
F3
PEN
max.
25 mm2
F2
max.
25 mm2
F4
min.
16 mm2
EP
PAS
Svodič
přepětí
Überspannungsableiter
Typ 3 Typ 3
Svodič
přepětí
Überspannungsableiter
Typ 2 Typ 2
Svodič
blesk.
Blitzstromableiter
Typ 1Typ 1
proudu
>15m
15nebo
m
použít
omez.
oder Entimpedanci
kopplungsinduktivität
min.
6 mm2
EP
PAS
Poznámka:
Pokud je pojistka F3 větší než 125A, poté je nutné použít pojistku
F4 = 125A
Síť TN-S
V této síti je nutno umístit svodič bleskových proudů i přepětí (Typ 1 a Typ 2)
také na vodič N
326
Technické změny vyhrazeny
Kombinované svodiče přepětí Typ 1
Použití v síti TN-C
paralelní zapojení
F1 - F3
gL/gG
F1 - F3
> 315A
Í
F4 - F6
= 315A
F
F1
≤ 315A
Í
F4 - F6
Pojistky F4-F6 slouží k jištění svorek.
Nesmí být však větší než 315A.
S2
mm²
S3
mm²
F4 - F6
A
25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
>315
10
10
10
10
10
10
16
16
25
35
35
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
25
35
35
50
50
315
Obj. č
SPN800
Zkoušeno dle normy
DIN EN 61643-11
Provedení
Modulový přístroj
Počet modulů
6
8
8
Pro síť
TNC
TNS
TT
Max. přípustné provozní napětí
255 V / 50 Hz
Následná zhášecí schopnost
při jmenovitém napětí
25 kAeff
Bleskový proud (10/350) s
75 kA
Ochranná úroveň
≤ 1,5 kV
Max. předjištění
sériové zapojení
paralelní zapojení
125 A
315 A
Zkratová odolnost
25 kAeff
Krytí
IP 20
Provozní teplota
40°C až 60°C
Připojitelnost
vodičů
Lanko
Plný vodič
SPN801
SPN802
SPN802R
Svodiče přepětí
SPN800R
SPN801R
F1 - F3
A
100 kA
10 … 35 mm²
10 … 35 mm²
Doba odezvy
≤ 100 ns
Pomocný kontakt
ne
Utahovací moment
7 Nm
ano
ne
Technické změny vyhrazeny
ano
ne
ano
327
Spínací a signalizační přístroje
Spínání a signalizace s Hagerem:
Kontrolky, vypínače a tlačítkové spínače v novém designu
S novým LED-podsvícením je možné realizovat rozmanité kontrolní a signalizační funkce.
Například pomocí vypínačů a stiskacích spínačů lze vyvolat následující funkce: vypínání,
zkoušky provozu, přepínání, místní ovládání a mnoho dalších funkcí. Kontrolky se prezentují
dlouhodobou spolehlivostí a vysokou životností díky naší LED technologii, která garantuje
bezúdržbový provoz až 100 000 hodin, v porovnání s žárovkovým zdrojem, kde je životnost
pouhých 10 000 hodin. Kontrolky Hager jsou k dodání v těchto provedeních: 230 V AC a
12-48 V AC/DC. Kromě toho jsou k dodání v kombinaci s tlačítky s různým provedením
kontaktů.
328
330
Přepínače
331
Tlačítka a kontrolky
332
Impulzní relé
333
Instalační relé a stykače
335
Odlehčovací relé
339
Časová relé
340
Soumrakové spínače
342
Stmívače
345
Transformátory a zvonky
349
Technické stránky
350
Spínací a
signalizační
přístroje
Vypínače
Modulové přístroje
Vypínače
• Kategorie AC 22
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
zap. - červená
vyp. - zelená
SB140
• Jmenovité napětí:
1-pólové: 230 V~
2 až 4-pólové: 400 V~
Vypínače 40 a 63 A
25 mm² plný vodič
16 mm² lanko
• Připojitelnost vodičů:
Vypínače 16, 25 a 32 A
10 mm² plný vodič
6 mm² lanko
Vypínače 80 a 100 A
50 mm² plný vodič
35 mm² lanko
Popis
Počet
pólů
In [A]
Un [V ~]
Počet
mod.
Obj. č.
Vypínače 1-pólové
1-pól.
1-pól.
1-pól.
1-pól.
1-pól.
16
25
32
40
63
230
230
230
230
230
1
1
1
1
1
SB116
SB125
SB132
SB140
SB163
Vypínače 1-pólové
s kontrolkou
1-pól.
1-pól.
16
25
230
230
1
1
SB116M
SB125M
Vypínače 2-pólové
2-pól.
2-pól.
2-pól.
2-pól.
2-pól.
16
25
32
40
63
400
400
400
400
400
1
1
1
2
2
SB216
SB225
SB232
SB240
SB263
Vypínače 2-pólové
s kontrolkou
2-pól.
2-pól.
16
25
400
400
1
1
SB216M
SB225M
Vypínače 3-pólové
3-pól.
3-pól.
3-pól.
3-pól.
3-pól.
3-pól.
3-pól.
25
32
40
63
80
100
125
400
400
400
400
400
400
400
2
2
3
3
3
3
3
SB325
SB332
SB340
SB363
SB380
SB399
SB312
Vypínače 4-pólové
4-pól.
4-pól.
4-pól.
4-pól.
4-pól.
40
63
80
100
125
400
400
400
400
400
4
4
4
4
4
SB440
SB463
SB480
SB499
SB412
Kompaktní vypínač
3-pólový
3-pól.
63
400
2,5
SB116M
SB363
SH363N
330
Technické změny vyhrazeny
SH363N
Modulové přístroje
Spínače a přepínače
• Jmenovité napětí
1-pólové: 230 V~
2 až 4-pólové: 400 V~
• Připojitelnost vodičů:
6 mm² plný vodič
4 mm² lanko
• Funkce kontaktů:
S - spínací
R - rozpínací
P - přepínací
Popis
Počet kontaktů
In [A]
Počet mod.
1P
16
1
SF108
1P
25
1
SF118
1S+1R
25
1
SF115
2P
16
2
SF208
2P
25
2
SF218
1P
16
1
SF109
1P
25
1
SF119
2P
16
2
SF209
2P
25
2
SF219
1S, 16A, 230 V AC
1
SVN312
1R, 16A, 230V AC
1
SVN322
2S, 16A, 230V AC
1
SVN332
2R, 16A, 230V AC
1
SVN342
1S+1R, 16A, 230V AC
1
SVN352
1S, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED zelenou
1
SVN413
2S, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED zelenou
1
SVN433
Přepínač
1
Obj. č.
3
2
SF118
1
3
2
4
1
3 5
7
4
2
Skupinový přepínač
1
3
0
2
1
3 5
7
0
SF119
2
6
Stiskací spínače
1
2
1
2
1
3
SVN312
4
3
2
4
1
3
2
4
Stiskací spínače kontrolkou
1
X1
2
X2
1
3
X1
2
4
X2
SVN413
Technické změny vyhrazeny
331
Spínací a
signalizační
přístroje
2
1
Modulové přístroje
Kontrolky a tlačítka
Kontrolky
• Kontrolky s barevnými LED
• Jmen. napětí 230 V~
• Dodávány též pro malá
napětí 12 až 48 V AC/DC
• Životnost 100000 hod.
• Jmen. proudy LED
3.45 mA (230 V)
• 6.9 mA (48 V), 3.3 mA (24 V)
Název
Kontrolky jednonásobné
230 V AC
X1
X2
Kontrolky jednonásobné
12 až 48 V AC/DC
X1
SVN122
Tlačítka
• Pro ovládaní obvodů v elektrických rozvaděčích
• Dodávána s různým řazením
kontaktů
• Dodáváno též provedení
v kombinaci s kontrolkou
• Jmen. napětí 230 V~
• Jmen. proud 16 A
Normy:
EN 60947-5-1
EN 62094-1
Funkce kontaktů:
S - spínací
R - rozpínací
Připojitelnost vodičů:
Plný vodič: 0,75 až 10 mm²
Lankový vodič: 0,75 až 6 mm²
Popis
Počet mod.
Obj. č.
LED zelená, 230 V AC
LED červená, 230 V AC
LED žlutá, 230 V AC
LED modrá, 230 V AC
LED čirá, 230 V AC
LED zelená
12 až 48 V AC/DC
LED červená
12 až 48 V AC/DC
1
1
1
1
1
1
SVN121
SVN122
SVN123
SVN124
SVN125
SVN131
1
SVN132
LED dvojnásobná zel. + červ.
230 V AC
1
SVN126
LED trojnásobná 3 x červená
230 V AC
1
SVN127
1S, 16A, 230 V AC
1
SVN311
1R, 16A, 230V AC
1
SVN321
2S, 16A, 230V AC
1
SVN331
2R, 16A, 230V AC
1
SVN341
1S+1R, 16A, 230V AC
1
SVN351
Dvojnásobné tlačítko
1 x S zelené + 1 x S červené
16A, 230V AC
1
SVN371
Dvojnásobné tlačítko
1 x S zelené + 1 x R červené
16A, 230V AC
1
SVN391
1S, 16A, 230 V AC
s kontrolkou LED zelenou
1
SVN411
1R, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED červenou
1
SVN422
2S, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED červenou
1
SVN432
X2
Kontrolky vícenásobné
230 V AC
X2
X1
N
X2
X1
SVN126
X3
N
SVN127
Tlačítka
1
2
1
2
1
SVN311
SVN391
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
4
Tlačítka s kontrolkou
1
X1
2
1
X2
X1
2
1
X2
3
X1
4
X2
2
SVN411
332
SVN441
3
X1
2R, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED zelenou
1
1
2
1
4
3
X2
X1
1S+1R, 16A, 230V AC
s kontrolkou LED červenou
1
SVN452
2
4
X2
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Impulzní relé (dálkový přepínač)
Impulzní relé (paměťové)
pro spínání a vypínání obvodů osvětlení, klimatizace
apod. Ovládání impulzem,
např. běžnými instalačními
tlačítky.
Každým impulzem dochází
ke změně stavu kontaktů relé.
Každé relé lze vybavit pomocným kontaktem a příslušenstvím pro centrální
ovládání:
• Pomocný kontakt
• Centrální přepínač
• Pomocný kontakt pro
ovládání trvalým impulzem
Montáž:
Na lištu DIN EN 50 022
Popis
Počet
pólů
Impulzní relé
EPN510
A1
1
A2
2
A1
1
3
A2
2
4
A1
1
3
A2
2
4
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
Technické údaje viz. příloha.
In [A]
Napětí
cívky [V]
AC/DC
Počet
mod.
1S
1S
16
16
24/ 12
230/110
1
1
EPN513
EPN510
2S
2S
16
16
24/ 12
230/110
1
1
EPN524
EPN520
1S+1R
1S+1R
16
16
24/ 12
230/110
1
1
EPN518
EPN515
230/110
2
EPN525
2S+2R
A1
Připojitelnost vodičů:
plný vodič 1,5 až 6 mm²
lanko
1 až 4 mm²
Konstrukce dle:
EN 669 - 1
EN 669 - 2 - 2
Funkce kontaktů:
S - spínací
R - rozpínací
Obj. č.
3S+1R
16
230/110
2
EPN546
4S
16
230/110
2
EPN540
Pro napětí
1/2
EPN050
Jmen. proud
2 A/230 V~
1/2
EPN051
Pro napětí
24 až 230 V~
1/2
EPN052
Pro napětí
24 až 230 V~
1/2
EPN053
EPN525
Centrální přepínač
24 až 230 V~
11
14
12
Pomocný kontakt
13 11
Spínací a
signalizační
přístroje
EPN050
14 12
Modul centrálního
skupinového ovládání
31
33
32
34
Modul pro ovládání
trvalým impulsem
11
EPN053
14 12
Technické změny vyhrazeny
333
Modulové přístroje
Elektronická impulzní relé
• malý přídržný příkon cívky
i proud při sepnutí přístroje
Elektronická impulzní relé
Pro spínání obvodů v prostorách s požadavkem na extrémně nízkou úroveň hluku.
• nízká úroveň hluku
• normy
EN 669-1
EN 669-2-1
EN 669-2-2
• pro spínání a vypínání obvodů
osvětlení, klimatizace a pod.
do 16A
• přístroje lze ovládat
podsvětlenými orientačními
doutnavkami do celkového
klidového proudu doutnavek
100 mA
• přístroje s automatickým
vypnutím po nastaveném
čase
Popis
Počet.
pólů
In [A]
Napětí
cívky
U [V~]
Počet
mod.
Elektronické relé
1S
16
230 V AC
1
1S
16
230 V AC
1
s bezšroub. svorkami
EPS410B
S automatickým vypnutím
1S
po nastaveném čase
- přístroj spíná obvody osvětlení
stejným způsobem jako běžné
impulzní relé. Pokud je však
přístrojem sepnut obvod a
nedojde k jeho vypnutí
pomocí ovládacích
tlačítek do doby nastavené
na přístroji, dojde k automatickému
vypnutí obvodu po nastaveném
čase
- čas pro automatické vypnutí je
nastavitelný v rozsahu
5 min. až 1 hod.
16
230 V AC
EPS450B
Obj. č.
EPN410
EPN410
EPS450B
334
Technické změny vyhrazeny
1
Modulové přístroje
Instalační relé
Použití:
K ovládání obvodů do 16 A,
k automatizačním účelům
s tlačítky, spínači, spínacími
hodinami, časovými relé
apod.
• Pro spínání zátěží
do 16A / 250 V (AC 1)
• Možnost manuálního
ovládání pomocí přepínače
(zap-auto-vyp)
• ruční sepnutí lze zrušit
pouze manuálně
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
• Pomocný kontakt pro montáž
k instalačním relé 16 A
a stykačům 25 A
• Funkce kontaktů:
S - spínací
R - rozpínací
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Instalační relé
A1
ER120
1
Počet
kontaktů
In [A]
1S+1R
16
1S+1R
Napětí
cívky [V~]
Počet
mod.
Obj. č.
24
1
ER123
16
230
1
ER120
2S
16
230
1
ER111
2S+2R
16
24
2
ER138
2S+2R
16
230
2
ER135
1S+1R
2
0,5
EP071
1
EN145
3
A2
2
4
A1
1
3
A2
2
4
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
Pomocný kontakt
pro instalační relé a všechny
25 A stykače
ER138
13 11
14 12
Interface relé
(s LED signalizací)
A1
1
A2
2 4
Spínací a
signalizační
přístroje
EP071
1 přepínací
12 - 24 V~
max.: 5 A / 250 V~ nebo —
…
min.: 10 mA / 12 V —
…
EN145
Technické změny vyhrazeny
335
Modulové přístroje
Stykače
• Pomocný kontakt EP071
pro stykače ES...
• Funkce kontaktů
S - spínací
R - rozpínací
Použití:
Ke spínání obvodů pro napájení
a ovládání vytápění, osvětlení,
klimatizace a dalších el.
zařízení.
Volba přístroje je závislá
na stavu el. sítě, velikosti a
kategorii spínané zátěže.
• Možnost manuálního ovládání
pomocí přepínače (zap-autovyp)
- ruční sepnutí lze zrušit
pouze manuálně
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
Popis
Počet
kontaktů
In [A]
Napětí
Počet
cívky [V~] mod.
1S
25
230
1
ES110A
1S + 1R
25
230
1
ES210
Technické údaje viz. příloha.
Obj. č.
Stykače
ES220A
A1
1
A2
2
A1
1
3
A2
2
4
A1
1
3
2S
25
24
1
ES224A
A2
2
4
2S
25
230
1
ES220A
2S
40
230
3
ES240
2S
63
230
3
ES263
2S + 2R
25
230
2
ES450
2R
25
230
1
ES230
2R
25
230
1
ES230A
3S
25
230
2
ES320A
3S
40
230
3
ES340
3S + 1R
25
230
2
ES444A
4S
25
24
2
ES424A
4S
25
230
2
ES420A
4S
40
230
3
ES440
4S
63
230
3
ES463
4R
25
230
2
ES430A
4R
40
230
3
ES480
4R
63
230
3
ES490
1S + 1R
2
0,5
EP071
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A1
1
3
A2
2
4
A1
1
3
5
A2
2
4
6
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
ES420A
ES440
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
Pomocný kontakt
pro instalační relé a
všechny 25 A stykače
EP071
336
13
11
14
12
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Stykače s automatickým návratem po ručním sepnutí
Použití:
Ke spínání obvodů pro napájení
a ovládání akumulačních
spotřebičů pro vytápění a
ohřev TUV.
Volba přístroje je závislá
na stavu el. sítě, velikosti a
kategorii spínané zátěže.
• Možnost manuálního ovládání
pomocí přepínače (zap-autovyp)
• ruční sepnutí přístroje se
zruší automaticky
následujícím impulzem
na cívku přístroje
• Optický ukazatel stavu
vypnuto - zapnuto
• Stykač se sníženou hlučností
ETN221B lze montovat i
do obytných prostor
s požadavkem na extrémně
nízkou úroveň hluku
• Funkce kontaktů
S - spínací
R - rozpínací
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Počet
kontaktů
In [A]
Napětí
cívky [V~]
Počet
mod.
Stykač se sníženou hlučností
2S
20
230
1
ETN221B
2S
25
230
1
ET221
1S + 1R
25
230
1
ET211
3S
25
230
2
ET321
4S
25
230
2
ET421
4S
40
230
3
ET441
A1
1 3
A2
2 4
Obj. č.
auto
zap. vyp.
Stykač
auto
zap. vyp.
A1
1 3
A2
2 4
A1
1 3
A2
2 4
A1
1 3 5
A2
2 4 6
A1
1 3 5 7
ET221/ET321
auto
zap. vyp.
auto
zap. vyp.
2 4 6 8
Spínací a
signalizační
přístroje
A2
auto
zap. vyp.
ET441
Technické změny vyhrazeny
337
Modulové přístroje
Stykače se sníženou hlučností
Použití:
Ke spínání obvodů pro napájení
a ovládání akumulačních
spotřebičů pro vytápění a
ohřev TUV apod. v prostorách s
požadavky na extrémně nízkou
úroveň hluku.
Volba přístroje je závislá
na stavu el. sítě, velikosti a
kategorii spínané zátěže.
Popis
• Konstrukce dle EN 61095
• Žádný hluk při sepnutém
stavu
• Snížená hlučnost při
sepnutí a vypnutí
• Optický ukazatel stavu
vypnuto – zapnuto
• Možnost montáže pomocného kontaktu ESN071B
ke všem přístrojům
s jmenovitými proudy
od 25 do 63 A
• Funkce kontaktů:
S – spínací
R – rozpínací
Technické údaje viz. příloha.
Počet
kontaktů
In [A]
Napětí cívky
[V AC]
Počet
mod.
Obj.č.
2S
20
230
1
ESN220B
2S
63
230
3
ESN263B
3S
25
230
2
ESN320B
3S
40
230
3
ESN340B
4S
25
230
2
ESN420B
4S
40
230
3
ESN440B
4S
63
230
3
ESN463B
3S + 1R
25
230
2
ESN444B
4R
25
230
2
ESN430B
1S + 1R
5
½
ESN071B
Plombovatelný kryt pro stykače šířky 2 mod.
2
ESN002B
Plombovatelný kryt pro stykače šířky 3 mod.
3
ESN003B
Stykače se sníženou hlučností
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
ESN420B
Pomocný kontakt
338
13
11
14
12
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Přednostní relé a odlehčovací relé
Přednostní relé
Funkce:
Kontrolují proud obvodů a odpínají podle potřeby prostřednictvím stykače (dle typu s
rozpínacími nebo spínacími
kontakty) automaticky napájení
obvodu bez priority ve
prospěch obvodu s prioritou.
Jsou konstruovány na principu
relé, které kontroluje provozní
hodnotu protékajícího proudu a
odpíná obvod bez priority při
překročení nastavené hodnoty
6, 7 A.
Připojení vodičů:
Cívka max. 16 mm²
Výst. kontakt max. 2,5 mm²
Odlehčovací relé
Funkce:
Tyto přístroje umožňují úsporu
na základě tarifních struktur,
úpravou odebíraného výkonu
na střední hodnotu, čímž napomáhají k udržení roční spotřeby
ve sjednaných mezích.
Odebíraný proud je soustavně
kontrolován separátním
detektorem a při překročení
nastavených hodnot dochází
k odpojování obvodů bez
priority.
V závislosti na použitém typu
přístroje lze provádět 1, 2,
nebo 3-stupňové odpojování
obvodů.
Popis
Přednostní relé
pro odpínání nebo
ohraničení hodnoty
proudu
Jednofázové odlehčovací
relé s 1 kanálem
pro jednofázové nebo
třífázové sítě
(1 přístroj na fázi)
dodáváno s detektorem ED080
Jednofázové odlehčovací
relé se 2 odstupňovanými
kanály
pro jednofázové nebo
třífázové sítě
(1 přístroj na fázi)
dodáváno s detektorem ED080
ED391
1
Technické údaje str. H.268
Počet mod.
Obj. č.
Proudový rozsah 6, 7 až 39 A
1
ED183
Jmen. napětí
3
ED391
3
ED192
3
ED193
3
ED194
Jmen. napětí
400 V / 50 Hz
Odpínání obvodu pomocí stykače
230 V / 50 Hz
Požadovaná hodnota nastavitelná
v rozsahu 15 až 90 A
Výstup:
1 přepínací kontakt 15 A - 250 V~
Jmen. napětí
230 V / 50 Hz
Požadovaná hodnota nastavitelná
v rozsahu 15 až 90 A
Výstup:
1 přepínací kontakt 10 A - 250 V~
1 spínací kontakt 0,1 A - 250 V~
2
Jednofázové odlehčovací
relé se 3 odstupňovanými
kanály
pro jednofázové nebo
třífázové sítě
(1 přístroj na fázi)
dodáváno s detektorem ED080
1
Připojení vodičů:
Lank. vodič
1,5 až 10 mm²
Plný vodič
1 až 6 mm²
2
Jmen. napětí
230 V / 50 Hz
Požadovaná hodnota nastavitelná
v rozsahu 15 až 90 A
Výstup:
1 přepínací kontakt 10 A - 250 V~
2 spínací kontakty 0,1 A - 250 V~
Spínací a
signalizační
přístroje
ED183
Signalizace odpojených obvodů (1 kontrolka na kanál)
Vstup pro externí ovládání obvodů bez priority (např. spínacími hodinami nebo HDO)
3
ED193
Jednofázové odlehčovací
relé s třístupňovým
okruhem
pro jednofázové nebo
třífázové sítě
(1 přístroj na fázi)
dodáváno s detektorem ED080
Jmen. napětí
230 V / 50 Hz
Požadovaná hodnota nastavitelná
v rozsahu 15 až 90 A
Výstup:
1 přepínací kontakt 10 A - 250 V~
2 spínací kontakty 0,1 A - 250 V~
2
1
3
Technické změny vyhrazeny
339
Modulové přístroje
Časové relé
Používají se k časovému
řízení automatizovaných
procesů, např. při osvětlení,
větrání, závlaze, vytápění apod.
Široký rozsah napájecích
napětí.
Pro ovládací vstup může být
použito jiné napětí, než je napájecí.
Jednofunkční relé:
Celkem 6 časových rozsahů
s nastavitelnou dobou 0,1 s
až 10 h.
Indikace stavu relé pomocí
diody LED.
Multifunkční relé:
Možnost volby jedné z 6 funkcí.
Celkem 6 časových rozsahů
s nastavitelnou dobou 0,1 s až
10 h.
Indikace stavu relé pomocí
diody LED.
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Tech. údaje
Počet
mod.
Obj. č.
Zpožděné sepnutí
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
1
EZN001
1
EZN002
1
EZN003
1
EZN004
1
EZN005
1
EZN006
Cde
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
S
T
Zpožděné rozepnutí
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
Cde
EZN001
S
T
Impulz volitelné délky
od sepnutí ovládání
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
Cde
S
T
Impulzní konvektor
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
Cde
S
T
Blikací relé
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
Cde
S
T
Multifunkční relé
- zpožděné sepnutí
- zpožděné rozepnutí
- impulz volitelné délky
od sepnutí ovládání
- impulz volitelné délky
od vypnutí ovládání
- impulsní konvektor
- blikací relé
- ON (zap.)
- OFF (vyp.)
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
12 až 230 V AC
12 až 48 V DC
1 přepínací kontakt
8 A / 230 V~
čas. rozsah 0,1 s až 10 h
EZN006
340
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Schodišťové automaty
Schodišťové automaty
Pro spínání světelných obvodů
s automatickým vypnutím
po nastaveném čase.
• Nastavitelný čas 30 s až
10 min.
• Přepínač funkce trvalého
sepnutí nebo automatického
vypnutí po nastaveném čase
na čelní straně přístroje
• Max. klidový proud ovládacích
tlačítek s doutnavkou 100 mA
• Počet ovládacích tlačítek
bez doutnavky neomezen
• Možnost volby 3-vodičového
nebo 4-vodičového zapojení
• Opětovným impulzem dochází
k nastavení času na počáteční
hodnotu nastavenou
na přístroji
Schodišťový automat
EMN001
• Vybaven základní funkcí s nastavitelným časem 30 s až
10 min.
Normy:
EN 60669-1
EN 60669-2-1
EN60669-2-2
EN 60669-2-3
Schodišťový automat
multifunkční EMN005
Vybaven přepínačem pro volbu
funkcí na boku přístroje
Seznam funkcí
• A. Základní režim
• B. S výstrahou před vypnutím
• C. Se základním časem a
časem 1 hod
• D. Se základním časem,
časem 1 hod a výstrahou
před vypnutím
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Počet
mod.
Obj. č.
Schodišťový automat
1
EMN001
1
EMN005
Vlastnosti:
- Jmen. proud: 16 A AC1
- Jmen. napětí: 230 V AC 50 Hz
- Kontakt: 1 spínací
- Nastavitelný čas: 30 s až 10 min
Zvláštní údaje:
- tichý chod
- max. klidový proud při ovládání tlačítky
podsvětlenými doutnavkou 100 mA
EMN001
Schodišťový automat multifunkční
Vlastnosti:
- Jmen. proud: 16 A AC 1
- Jmen. napětí: 230 V AC 50/60 Hz
- Kontakt: 1 spínací
- Nastavitelný čas: 30 s až 10 min
Spínací a
signalizační
přístroje
EMN005
4 různé funkce volitelné přepínačem na boku přístroje:
- A: Základní funkce s vypnutím po nastaveném čase 30 s až 10 min
- B: S výstrahou před vypnutím pomocí zabliknutí osvětlení
40 s před jeho vypnutím
- C: S možností nastavení času 1 hod. dlouhým stiskem
ovládacího tlačítka (vypnutí opětovným dlouhým stiskem)
- D: S možností nastavení času 1 hod. dlouhým stiskem
a výstrahou před vypnutím (kombinace funkcí B + C)
Zvláštní údaje:
- tichý chod
- max. klidový proud při ovládání tlačítky
podsvětlenými doutnavkou 100 mA
Technické změny vyhrazeny
341
Soumrakové spínače řízení umělého osvětlení v
závislosti na intenzitě denního
osvětlení
Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti na intenzitě denního
osvětlení. Intenzita denního osvětlení je přitom snímána připojeným čidlem. Pro jednoduché
použití jsou určeny typy EE100 s nástěnným čidlem a EE101s vestavným čidlem. Pro složitější
aplikace jsou dodávány přístroje se dvěma kanály, které lze vzájemně propojit a spínat tak
osvětlení postupně, dle nastavení jednotlivých kanálů.
Třmenové svorky pro
připojení vodičů s
průřezy 1 až 4 mm²
Přepínač funkce
auto/test usnadňuje
nastavení
požadovaných hodnot
Přehledné umístění
prvků pro nastavení
přístroje
Potenciometry pro
přesné nastavení
Vlastnosti:
Technické údaje:
• Přístroje pro automatické spínání osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení jsou garancí úspory energie.
• Použití pro světelné reklamy, výlohy, pouliční osvětlení, venkovní
osvětlení, apod.
• Dodávány jednoduché přístroje s jedním kanálem i přístroje se
dvěma kanály pro složité aplikace.
• Jednoduché nastavení požadovaných hodnot umožňuje přepínač funkce auto/test.
• Vybaveny signalizací stavu kontaktů a přepínačem rozsahu pro
nastavení požadované intenzity osvětlení.
• Vybaveny zpožděním 30 s. při sepnutí a vypnutí i hysteresí 10 %
které omezují nežádoucí spínání při nepatrných změnách intenzity osvětlení.
• Montáž: Do rozvaděčů na lištu DIN s připojitelným nástěnným
nebo vestavným čidlem
• Provedení: Modulový přístroj
• Jmenovité napětí: 230 V, AC 50 Hz
• Jmen. proud kontaktů: 16 A , AC1
• Nastavitelné rozsahy: 5 až 100 Lx a 50 až 2000 Lx
• Přepínatelné funkce: auto - automatický provoz se zpožděním
a hysteresí test - pro nastavení požadovaných hodnot
342
Modulové přístroje
Soumrakové spínače
EE200, EE202
Pomocí těchto přístrojů lze
jednoduše řídit umělé osvětlení
v závislosti na intenzitě denního osvětlení.
Spínání svítidel lze provádět
v závislosti na intenzitě denního
osvětlení snímaného čidlem.
Pro omezení nežádoucího
spínání svítidel při krátkodobých změnách je přístroj
vybaven zpožděním 30 s. při
sepnutí a vypnutí. Pro omezení
spínání při nepatrných
změnách intenzity osvětlení je
nastavena úroveň pro vypnutí
10% nad hodnotou pro sepnutí
(hysterese). Přístroje jsou vybaveny funkcí Test, při které jsou
funkce zpoždění i hysterese
eliminovány, přístroj reaguje
Popis
Technické údaje
Soumrakový spínač
s nástěnným čidlem
Použití pro světelné reklamy,
výlohy, pouliční osvětlení,
venkovní osvětlení soukr.
objektů apod.
Soumrakové spínače,
2-kanálové do 20kLx
okamžitě a v tomto režimu se
nastavují požadované hodnoty.
Intenzita denního osvětlení, při
kterém má dojít k sepnutí
umělého osvětlení, je měřena
jedním čidlem a nastavuje se
pro každý kanál zvlášť.
Technické údaje viz. příloha.
Počet mod
Obj. č.
3
EE100
Jmen. napětí:
230 V~ +10% -15% 50 Hz
1 přepínací kontakt 16 A / 250 V~
2 nastavitelné rozsahy:
5 až 100 Lx
50 až 2000 Lx
EE100
Přepínač druhu provozu:
- automatický
- trvale sepnuto
- trvale vypnuto
- Test (bez zpoždění při sepnutí
a vypnutí)
Signalizace stavu pomocí LED
Soumrakový spínač
s vestavným čidlem
Funkce a technické údaje
shodné s EE100
3
EE101
Soumrakový spínač
2-kanálový do 20 kLx
Jmen. napětí:
230 V 50/60 Hz
2 spínací kontakty 16 A 250 V~
4
EE200
EE200
Typ EE200 je dodáván bez
čidla a nástěnné nebo vestavné
čidlo (EE002 nebo EE003) je
nutno objednat zvlášť
Přepínač druhu provozu:
- Automatický provoz
- Testovací provoz
Každý kanál je vybaven:
Přepínač funkcí a rozsahu
- Zap.
- Vyp.
2 až 200 Lux
- 200 až 20000 Lux
Spínací a
signalizační
přístroje
Přístroj spíná obvody umělého
osvětlení v závislosti na hodnotě
nastavené na přístroji a hodnotě
denního osvětlení snímané
připojeným čidlem, případně též
soumrakovým spínačem EE202.
Potenciometr pro nastavení
požadované hodnoty
Signalizace stavu
kontaktů pomocí LED
Zpoždění při sepnutí
a vypnutí: 30s
Hysterese při
vypnutí: 10%
Typ EE201 je dodáván
s nástěnným čidlem
Technické změny vyhrazeny
EE201
343
Modulové přístroje
Soumrakové spínače
EE202
Popis
Technické údaje
Soumrakové spínače
2-kanálový do 20 kLx
komfort, kaskádovatelný
Jmen. napětí:
230 V 50/60 Hz
2 spínací kontakty 16 A 250 V~
Nutno vždy objednat též
vestavné nebo nástěnné
čidlo (EE002 nebo EE003)
1 vstup
pro řízení pomocí spínacího
kontaktu například:
spínací hodiny nebo
snímač pohybu
Přístroj je vybaven dvěma
způsoby řízení.
Zvolený způsob řízení je vždy
přiřazen oběma kanálům
současně.
1. Automatické řízení
(Mode 1):
Osvětlení je spínáno automaticky v závislosti na hodnotě
nastavené na přístroji a hodnotě denního osvětlení snímané připojeným čidlem. Tento
aktuální stav osvětlení lze v
případě potřeby změnit stiskem
připojeného ovládacího
tlačítka. (Příklad: Osvětlení
vypnuté soumrakovým spínačem lze stiskem tlačítka zapnout a opětovným stiskem
tlačítka vypnout, případně
bude vypnuto automaticky
soumrakovým spínačem.
2. Poloautomatické řízení
(Mode 2):
Osvětlení lze řídit manuálně
obsluhou pomocí připojených
tlačítek a soumrakový spínač
určuje funkci osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla.
Je-li osvětlení sepnuto v době,
kdy je intenzita denního světla
vyšší než hodnota nastavená
na přístroji, vypne se osvětlení
automaticky po čase, který lze
nastavit na přístroji.
Je-li osvětlení sepnuto v době,
kdy je intenzita denního světla
nižší, vypne se osvětlení až po
zvýšení intenzity denního
osvětlení nad nastavenou hodnotu nebo opětovném stisku
tlačítka.
Počet mod
Obj. č.
4
EE202
1 vstup
pro manuální řízení
Přepínač druhu provozu:
- Automatický provoz
- Testovací provoz
Otočný přepínač:
Pro způsoby řízení
- Mode 1
- Vyp. časy 1 min., 5 min.,
10 min, 30 min., 45 min.,
1 h 30, 2h
Každý kanál je vybaven:
Přepínač funkcí a rozsahu
- Zap
- Vyp
- 2 až 200 Lux
- 200 až 20000 Lux
Potenciometr pro nastavení
požadované hodnoty
Signalizace stavu
kontaktů pomocí LED
Zpoždění při sepnutí a vypnutí:
30s
Hysterese vypnutí:
10%
Přístroje lze řadit do kaskády
tak, že k jednomu čidlu může
být připojeno až 10 přístrojů.
Typ EE203 je dodáván
s nástěnným čidlem
EE203
Separátní vestavné čidlo
pro EE100, EE110, EE101,
EE171, EE200, EE202
1
EE002
Separátní nástěnné čidlo
pro EE100, EE110, EE101,
EE171, EE200, EE202
1
EE003
EE002
344
Technické změny vyhrazeny
Stmívače komforní řešení pro
řízení osvětlení
Stmívače Hager umožňují komfortní řízení osvětlení, které spočívá v možnosti plynulé regulace
jeho intenzity a vyvolávání přednastavených světelných scén. Jsou určeny pro montáž do
rozvaděčů a jejich ovládání lze provádět například připojenými ovládacími tlačítky. Paralelním
řazením těchto tlačítek lze ovládat osvětlení z několika míst. Nabídková paleta zahrnuje přístroje
pro různé výkony, univerzální stmívače s automatickým rozpoznáním charakteru zátěže a přístroje
se zobrazením údajů na display.
Dva vstupy pro řízení
přednastavené intenzity
osvětlení (scény)
Signalizace přetížení a
nadměrného oteplení
Signalizace
napájecího napětí
Display
pro
zobrazení
údajů
Široká nabídková
paleta s možností
vzájemných kombinací
Vlastnosti:
Technické údaje:
• Ekonomický způsob řízení osvětlení dle požadavků uživatele.
• Rozsáhlá nabídková paleta přístrojů s různými výkony.
• Přístroje jsou vybaveny elektronickou ochranou proti zkratu,
přetížení a nadměrnému oteplení.
• Přístroje s displayem pro zobrazení údajů a nastavení
parametrů.
• Univerzální stmívače s automatickým rozpoznáním charakteru
zátěže pro výkony od 600 W.
• Přístroje vybavené rozhraním 1-10 V s funkcí master a slave pro
řízení velkých výkonů.
• Pomocí řídicích členů lze ovládat skupinu stmívačů nebo přímo
řídit zářivková svítidla vybavená elektronickými předřadníky
vybavené rozhraním 1-10 V.
• Montáž:Do rozvaděčů na lištu DIN
• Provedení: Modulový přístroj
• Jmenovité napětí: 230 V, AC 50 Hz
• Výkony stmívačů: 300, 600 nebo 1000 W/VA
• Vestavěná ochrana: Elektronická ochrana před zkratem,
přetížením a madměrným oteplením
• Rozpoznání připojené zátěže: přístroje s výkony od 600 W
konstruovány jako univerzální s automatickým rozpoznáním
charakteru zátěže
• Funkce paměť: Vybaveny funkcí paměť, která automaticky
vyvolá po sepnutí přístroje posledně nastavenou intenzitu
osvětlení
Spínací a
signalizační
přístroje
Tlačítka pro manuální
ovládání a nastavení
parametrů
345
Modulové přístroje
Stmívače
Stmívač 300 W:
• Jednoduchý způsob použití
• Možnost ovládání pomocí
běžných instalačních tlačítek
• Možnost řízení osvětlení
z několika míst
• Ochrana před zkratem
• Šířka přístroje pouze 1 mod.
• Možnost připojení tlačítek s
orientační doutnavkou do
5 mA
Univerzální stmívač 600 W:
• Automatické rozlišení druhu
zátěže (řízení na vzestupné
nebo sestupné straně)
• Možnost nastavení jasu svítidel pomocí tlačítek na čelní
straně přístroje nebo připojenými instalačními tlačítky
• Elektronická pojistka proti
přetížení a zkratu
• Možnost připojení tlačítek s
orientační doutnavkou do
5 mA
Univerzální stmívač EV004:
• Display pro nastavení a zobrazení požadované hodnoty
jasu svítidel
• Vyvolání přednastavené hodnoty jasu svítidel pomocí
tlačítka na přístroji nebo pomocí připojených instalačních
tlačítek
• Možnost nastavení maximální
a minimální úrovně jasu svítidel
Technické údaje viz. příloha.
EV011
EV002
Popis
Technické údaje
Počet mod.
Stmívač 300 W
Řízení na vzestupné straně
Použití pro:
• Žárovky
• Halogen. žárovky MN
napájené z vinutých transf.
Jmenovité napětí:
230 V~ / 50 Hz
Stmívaný výkon
20 … 300 W / VA
1
EV011
Stmívač 300 W
Jmenovité napětí:
Řízení na sestupné straně
230 V~ / 50 Hz
Použití pro:
Stmívaný výkon
• Žárovky
20 … 300 W / VA
• Halogen. žárovky 230 V
• Halogen. žárovky MN
napájené z elektronických transf.
1
EV012
Stmívač univerzální
• Automatické rozlišení
druhu zátěže
• Elektronická pojistka proti
přetížení a zkratu
4
EV002
4
EV004
Použití pro:
• Žárovky
• Halogen. žárovky 230 V
• Halogen. žárovky MN napájené z
vinutých nebo elektronických transf.
Řízení pomocí tlačítka na přístroji
nebo pomocí připojených tlačítek
Stmívač univerzální
• Automatické rozlišení
druhu zátěže
• Elektronická pojistka
proti přetížení a zkratu
EV004
346
Jmenovité napětí:
230 V~ / 50 Hz
Stmívaný výkon
20 … 600 W / VA
Obj. č.
Jmenovité napětí:
230 V~ / 50 Hz
Stmívaný výkon:
20 … 600 W / VA
Použití pro:
• Žárovky
• Halogen. žárovky 230 V
• Halogen. žárovky MN napájené z
vinutých nebo elektronických transf.
• Řízení dle přednastavené scény
Zobrazování údajů:
pomocí dvoumístného LED display
Tlačítka na přístroji:
- Stmívání/ON/OFF
- Uložení scény
- Nastavení min/max. intenzity osvětlení
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Stmívače
EV100
pozvolné zhasínání po dobu
1 hod. nebo v ložnici
pozvolné rozsvěcení po dobu
10 min.
• Možnost externího sepnutí
3 přednastavených úrovní
nebo spuštění dvou
přednastavených scén
• Výstup pro signalizaci stavu
přístroje
Univerzální stmívače 1000 W:
EV100 a EV102
• Automatické rozpoznání
charakteru připojené zátěže
(induktivní nebo kapacitní)
• Řízení intenzity osvětlení pomocí tlačítek na přístroji,
připojenými tlačítky nebo
přes rozhraní 1 - 10 V
• Elektronická ochrana před
přetížením a zkratem
• Možnost řízení tlačítky
s orientační doutnavkou
do proudu doutnavek 5 mA
• Možnost přednastavení maximální a minimální intenzity
osvětlení
Univerzální stmívač 1000 W:
EV102
• Display pro zobrazení aktuální intenzity osvětlení a nastavení parametrů stmívače
• Možnost přednastavení rychlosti stmívání
• Nastavitelná rychlost
zvyšování i snižování intenzity osvětlení
Např. v dětském pokoji
Popis
Technické údaje
Počet mod
Obj. č.
Univerzální stmívač 1000 W
• Přepínač druhu provozu :
- Řízení pomocí ovládacích
tlačítek (local)
- Řízení pomocí rozhraní
1 až 10V (Slave)
• Možnost přednastavení min.
a max. intenzity osvětlení
• Signalizace LED pro:
- napájecí napětí 230 V /
chybně připojenou zátěž
- Zkrat / přetížení nebo
nadměrné oteplení
Jmen. napětí
230 V~ / 50 Hz
5
EV100
5
EV102
Technické údaje viz. příloha.
Stmívaný výkon:
20 … 1000 W
Vstup pro
rozhraní 1/10 V
Použití pro:
- Žárovky
- Halogenové žárovky 230 V
- Halogen. žárovky MN napájené
z vinutých transformátorů
- Halogen. žárovky MN napájené
z elektronických transformátorů
Jmen. napětí:
230 V~ / 50 Hz
• Display pro zobrazení a
nastavení aktuální intenzity
osvětlení a pro nastavení a
změnu parametrů stmívače:
- Rychlost stmívání
(normální provoz)
- Minimální intenzita (0.. 49%)
- Maximální intenzita (51..99%)
- Rychlost zvyšování intenzity
osvětlení nastavitelná do 99 s
- Rychlost snižování intenzity
osvětlení nastavitelná do 99 s
- Rychlost stmívání pro
přednastavené úrovně
osvětlení
(scény nebo externí řízení)
- Způsob řízení přednastavených úrovní osvětlení
(scény nebo externí řízení)
lze nastavit pro každý vstup
zvlášť. Při externím řízení
dochází po odpojení signálu
od příslušného vstupu k automatickému nastavení posledně
zvolené intenzity osvětlení.
Při spuštění scény zůstává
aktivována intenzita osvětlení
přednastavená pro tuto scénu
i po odpojení signálu
od příslušného vstupu.
Stmívaný výkon:
20 ... 1000 W
Vstup pro
rozhraní 1/10 V
Kontakt pro signalizaci
stavu přístroje:
1 spínací, 250V~, µ 5 A
• Přístroj je vybaven kontaktem
umožňujícím signalizaci stavu
přístroje (intenzita 0 % = rozepnut, při jiné intenzitě sepnut)
Technické změny vyhrazeny
• Signalizace LED pro:
- napájecí napětí 230 V /
chybně připojenou zátěž
- Zkrat / přetížení nebo
nadměrné oteplení
Použití pro:
- Žárovky
- Halogenové žárovky 230 V
- Halogen. žárovky MN napájené z vinutých transformátorů
- Halogen. žárovky MN napájené z elektronických transformátorů
347
Spínací a
signalizační
přístroje
EV102
Univerzální stmívač 1000 W
• Přepínač druhu provozu:
- Řízení pomocí ovládacích
tlačítek (Local)
- Řízení pomocí rozhraní
1 až 10V (Slave)
- Výstup pro řízení přístrojů
s rozhraním 1/10 V (Master)
Při provozu jako „Master“
může přístroj vedle připojených
svítidel řídit též další stmívače
případně i svítidla vybavené
elektronickými předřadníky
s rozhraním 1/10 V.
Modulové přístroje
Řídicí členy
Řídicí členy EV106 a EV108
• Umožňují řízení skupiny
stmívačů nebo též přímé
řízení svítidel vybavených
elektronickými předřadníky
s rozhraním 1/10 V
• Display pro zobrazení
aktuální intenzity osvětlení
a nastavení parametrů
řídicího členu
EV106
EV108
348
• Možnost řízení tlačítky
s orientační doutnavkou
do proudu doutnavek 5 mA.
• Možnost přednastavení
maximální a minimální
intenzity osvětlení.
• Výstup pro signalizaci
stavu přístroje
• Možnost přednastavení rychlosti stmívání.
• Nastavitelná rychlost zvyšování
i snižování intenzity osvětlení.
Řídicí člen EV108
• Možnost externího sepnutí
3 přednastavených úrovní
nebo spuštění dvou
přednastavených scén.
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Technické údaje
Řídicí člen
• Umožňuje řízení stmívačů
EV100 a EV102
(max. 30 ks)
• Umožňuje řízení svítidel
s elektronickými předřadníky
• Možnost řízení tlačítky
s orientační doutnavkou
do proudu doutnavek 5 mA
• Display pro zobrazení a nastavení aktuální intenzity osvětlení
a pro nastavení a změnu
parametrů stmívače:
- Rychlost stmívání
(normální provoz)
- Minimální intenzita (0...49%)
- Maximální intenzita (51...99%)
- Rychlost zvyšování intenzity
osvětlení nastavitelná do 99 s
- Rychlost snižování intenzity
nastavitelná do 99 s
Jmen. napětí:
230 V~ / 50 Hz
Počet mod
Obj. č.
4
EV106
4
EV108
rozhraní 1/10 V
Výstup/max. 50 mA
Výstupní kontakt pro
signalizaci stavu:
1 spínací, 250V~, µ 10 A
Řídící člen, komfort
Shodný s EV106 a navíc
umožňuje funkci:
• Externí sepnutí 3 přednastavených
úrovní osvětlení, nebo spuštění
dvou přednastavených scén.
Při sepnutí některé ze tří
přednastavených úrovní
dochází po rozepnutí spínacího
kontaktu k automatickému
návratu k posledně zvolené
intenzitě osvětlení.
Při spuštění některé ze dvou
přednastavených scén zůstává
tato scéna zachována i po
rozepnutí ovládacího kontaktu.
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Transformátorky, zvonky, bzučáky, zásuvky
Popis
P
[VA]
U primární
[V~]
U sekundární
[V~]
IN
[A]
Počet Obj. č.
mod.
Bezpečnostní transformátorek
25
230
12
24
2,08
1,04
4
ST312
(s navzájem galvanicky
oddělenými obvody 4 kV)
16
230
12
24
1,33
0,67
4
ST313
40
230
12
24
3,33
1,67
4
ST314
63
230
12
24
5,25
2,63
6
ST315
Zvonkový transformátorek
4
230
8
12
0,5
0,33
2
ST301
(bezpečnostní transformátorky
s bezpodmínečnou zkratovou
odolností)
8
230
8
12
1
0,67
2
ST303
16
230
8
12
2
1,33
3
ST305
5
8 - 12
0,33
1
SU212*
6,5
230
0,03
1
SU213*
4
8 - 12
0,33
1
SU214*
6,5
230
0,03
1
SU215*
250
10/16
2,5
ST314
ST303
Zvonek
Bzučák
* Trvalý provoz max. 1 h
SU214
Zásuvka
SN216
Nouzové svítidlo
Použití: do rozvaděčů,
nebo samostatně s
krytem GD104N
v kotelnách,
garážích apod.
Napájecí napětí
230V~, 50 / 60 Hz
3
EE960
Provozní doba při výpadku:
1 h při době nabíjení 12 h
1,5 h při době nabíjení 36 h
EE960
Technické změny vyhrazeny
349
Spínací a
signalizační
přístroje
SN216
Modulové přístroje - technické údaje
Impulzní relé
Náhrada složité světelné instalace jednoduchým zapojením impulzního relé
Při tomto zapojení odpadá použití střídavých přepínačů (řazení 6)
i křížových přepínačů (řazení 7), které jsou nahrazeny běžnými instalačními tlačítky.
Impulzní relé
EPN510, EPN520, EPN513, EPN524,
EPN515, EPN546, EPN518
EPN540, EPN525
Ovládáni stř. proudem
Jmen. ovl. napětí AC
230 V~
Tolerance ovl. napětí
Frekvence
+10/-20%
50/60 Hz
24 V~
Ovládání ss proudem
EPN510
Jmen. ovl. napětí DC
110 V
Tolerance ovl. napětí
+10/-20%
12 V
Jmen. proud
16 A
El. životnost
(cos ϕ = 1)
150 000
Mechanická životnost
500 000
Min. délka impulzu
50 ms
Max. délka impulzu
1 hod.
Max. klidový proud
6 mA
Krytí
IP20
Teplota prostředí
-5 až +40 °C
Skladovací teplota
-40 až +80 °C
Připojitelnost vodičů
Plný vodič
Lanko
1,5 až 6 mm²
1 až 4 mm²
Centrální ovládání a ovládání skupiny svítidel:
EPN050
EPN050
EPN050
EPN052
EPN052
Použitím modulu centrálního ovládání EPN050 lze spínat skupinu
svítidel, přičemž bude zachována možnost ovládání lokálního.
Centrální ovládání několika skupin svítidel lze realizovat
přiřazením modulů centrálniho skupinového ovládání EPN052.
350
Technické změny vyhrazeny
EPN050
Modulové přístroje - technické údaje
Stykače a instalační relé
Technické údaje
Stykače
Instalační relé
ET201
Ovládací napětí V
230
Tolerance
frekvence
%
Hz
+10/-15
50
Spínací příkon
VA
15
Přídržný příkon VA
ES110A
ES210
ES220A
ES230
ES230A
ET221
ET211
ES320A
ES444A
ES420A
ES430A
ES450
ET321
ET421
ES240
ES340
ES440
ES480
ET441
ES263
ES463
ES490
230
230
230
230
ES224A
ES424A
24
24
ER120
ER111
ER123
ER135*
ER138*
230
24
Interface relé
EN145
10 až 26
50/60 Hz
a…
—
15
25
40
40
15
30
15/20*
15/20*
(a)
5
5
3
5
5
5
4
5
5
(a)
Jmen. proud
(AC1)
A
25
25
25
40
63
25
25
16
16
5
Izolační napětí
V
250
250
400
400
400
250
400
250
250
Mech. trvanlivost Provozní
teplota Skladovací teplota
cyk- 1 000 000 cyklů
ly
C° -10 až +50
C° -40 až +80
mm² 1 až 6
mm² 0,5 až 4
1 až 6
0,5 až 4
1,5 až 10
1 až 6
1,5 až 10
1 až 6
1,5 až 10
1 až 2,5
1,5 až 6
0,5 až 4
1,5 až 10
0,5 až 4
1 až 6
1 až 6
1 až 6
0,5 až 4 0,5 až 4 0,5 až 4
mm² 1,5 až 10
mm² 1 až 6
1,5 až 10
1 až 6
1,5 až 10
1 až 6
2,5 až 25
2,5 až 16
2,5 až 25
2,5 až 16
1,5 až 10
1 až 6
1,5 až 10
1 až 6
1,5 až 10 1,5 až 10 1 až 6
0,5 až 4
1 až 6
1 až 6
Doplňující údaje k interface relé
(a): elektrická trvanlivost: 200 000 cyklů při 5 A / AC1
Ovládací napětí
Spínací a přídržný
příkon
12 V …
—
24 V …
—
12 V ~
24 V ~
0,5 W
1,5 W
1 VA
2 VA
Relé a stykače s manuálním ovládáním:
Lze ovládat pomocí páčky, která má tři polohy:
a zap - přístroj sepnut
b auto - automatický provoz
c vyp - přístroj vypnut
U přístrojů řady ET... není manuální sepnutí
trvalého rázu, ale po dalším impulzu na cívku
stykače se přístroj přepíná do provozu ”auto”
Pomocný kontakt
Relé a stykače 25 A jsou přizpůsobeny pro montáž
pomocných kontaktů, které se na přístroj montují zleva.
Všechny stykače jsou vybaveny ukazatelem stavu kontaktů.
1
I
Auto
2
0
Spínací a
signalizační
přístroje
Připojení vodičů:
Cívka:
Plný vodič
Lanko
Kontakty:
Plný vodič
Lanko
250
I
to
Au
3
0
Technické změny vyhrazeny
351
Modulové přístroje - technické údaje
Stykače se sníženou hlučností
Technické údaje
Popis
Rozměry (počet modulů)
Modulové stykače
1z
2z
3z
3z
Pomocný kontakt
½z
Obj. č.
ESN220B
ETN221B
ESN320B
ESN444B
ESN420B
ESN430B
ESN340B
ESN440B
ESN463B
ESN071B
Jmenovitý tepelný proud Ith (40°C)
Jmenovitá frekvence
Izolační napětí (Ui)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
20A
50 - 60 Hz
440V
4kV
25A
40A
63A
-
440V
4kV
440V
4kV
440V
4kV
500V
4kV
20A
4kW
5A
1,3kW
-
25A
9kW
16kW
9A
2,2kW
4kW
40A
16kW
26kW
22A
5,5kW
11kW
63A
24kW
40kW
30A
8,5kW
15kW
-
-
-
-
-
6A
Ue = 24V
Ue = 110V
Ue = 220V
Ue = 24V
Ue = 110V
Ue = 220V
20A
1A
0,5A
20A
3A
1,5A
25A
2A
0,5A
4A
1,5A
40A
4A
0,8A
40A
10A
6A
63A
4A
0,8A
63A
10A
6A
-
počet cyklů
počet cyklů
počet cyklů
počet cyklů/hod.
3 000 000
200 000
300 000
600
3 000 000
200 000
500 000
600
3 000 000
100 000
150 000
120
3 000 000
100 000
150 000
120
3 000 000
600
počet cyklů
1,7W
200 000
2,2W
200 000
4W
100 000
8W
100 000
-
AC nebo DC
2,5W
15-25 ms
10 ms
AC nebo DC
3W
15-30 ms
50-80 ms
AC nebo DC
5W
15-20 ms
35-45ms
AC nebo DC
5W
15-20 ms
35-45ms
-
3VA, 3W
3VA, 3W
4VA, 4W
4VA, 4W
5VA, 5W
5VA, 5W
6.5VA, 6.5W 6.5VA, 6.5W -
2.5..10 mm²
2.5..6 mm²
M3.5
PZ1
1.2Nm
1..2.5 mm²
1..2.5 mm²
M3.5
PZ1
1.2Nm
1..10 mm²
1..6 mm²
M3.5
PZ1
1.2Nm
1..2.5 mm²
1..2.5 mm²
M3
PZ1
1.2Nm
1..16 mm²
1..16 mm²
M5
PZ2
2Nm
1..2.5 mm²
1..2.5 mm²
M3
PZ1
1.2Nm
1..16 mm²
1..16 mm²
M5
PZ2
2Nm
1..2.5 mm²
1..2.5 mm²
M3
PZ1
0.6Nm
Jmenovitý pracovní proud Ie (A) a výkon (kW)
AC-1/AC-7a
Jmen. proud
Výkon
AC-3/AC-7a
Jmen. proud
Výkon
AC-15
230V
440V
230V
440V
Jmen. proud Ie při 230V
Jmenovitý pracovní proud Ie (A)
DC-1
1 pól pro polaritu
2 póly v sérii pro polaritu
Elektrická a mechanická životnost
Mechanická životnost
Elektrická životnost při AC-1/AC-7a
Elektrická životnost při AC-3/AC-7b
Frekvence spínání
Ztrátový výkon
Ztráty na 1 pól
Elektrická životnost při AC-1/AC-7a
Parametry ovládacího obvodu
Napětí cívky
Příkon cívky
Zpoždění při sepnutí
Zpoždění při rozepnutí
Uc = 220/230V
Příkon cívky
Příkon cívky při přítahu
Příkon cívky přídržný
Připojitelnost vodičů
Průřez pro hlavní kontakty
Šrouby hlavních kontaktů
Průřez pro ovládací obvod
Šrouby ovládacího obvodu
352
Plný vodič
Lanko
Typ
Posidrive
Moment
Plný vodič
Lanko
Typ
Posidrive
Moment
Technické změny vyhrazeny
1..2.5 mm²
1..2.5 mm²
M3.5
PZ1
0.8Nm
1.2Nm
Modulové přístroje - technické údaje
Odlehčovací relé
Technické údaje:
Provozní napětí:
230 V~ +10/-15%50 Hz
Vlastní spotřeba:
2,5 VA
Výstupy
Výstup 1 - přepínací kontakt
- rozpínací
10 A - 250 V~ AC1 (typ ED192, ED193 a ED194)
15 A - 250 V~ AC1 (typ ED391)
- spínací
0,1 A - 250 V~ AC1
Výstupy 2 a 3 - spínací kontakt
0,1 A - 250 V~ AC1
Nastavitelné hodnoty požadovaného proudu 15, 20, 25, 30, 40, 45
50, 60, 75, 90 A
Odpínací cyklus
5 min
Odpínací zpoždění
Vstup pro externí odpojení (pomocí relé,
spínacích hodin, HDO apod.)
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
0,5 až 2 s
-5 až +40 ˚C
-40 až +80 ˚C
Připoj. vodiče:
- detektor
otvor pro měřený vodič průměru 10 mm (35 mm²)
připojovací vodiče 2 x 1,5 mm² max. délky 10 m
- přístroj
(připojení na chráněné svorky)
plný vodič:
1,5 až 10mm²
lank. vodič:
1 až 6 mm²
Funkce:
Odlehčovací relé porovnává trvale měřený proud s hodnotou nastavenou na přístroji. Při překročení nastavené hodnoty dojde
okamžitě k odpojení obvodů bez priority. U přístrojů se 2
nebo 3 kanály dochází v případě, že po odpojení 1 kanálu neklesl
proud pod stanovenou hodnotu, k odpojení dalšího obvodu.
Relé testuje po 5 min. předchozí stav opětovným připojením
odpojeného obvodu a pokud nehrozí překročení nastavené
hodnoty proudu, zůstává obvod bez priority připojen.
Je-li naopak zjištěno překročení nastavených hodnot, probíhá
nový 1, 2 nebo 3-stupňový cyklus.
3
2
1
a Detektor měří trvale proud absorbovaný instalací.
b Přístroj porovnává naměřený proud s nastavenou hodnotou (15 až 90 A)
a řídí odpínací impulzy.
c 1, 2 nebo 3 kontakty zprostředkují odpojení stykačů a světené
diody na přístroji signalizují odpojené okruhy.
d Odpojené obvody (s vyšší zátěží: topení, boiler).
e Neodpojitelné obvody (prioritní obvody)
Odpojení v jednofázových obvodech:
Použití detektorů nezpůsobí nežádoucí působení ochranných
a jisticích prvků (zejména proudových chráničů).
- Odpadá použití větších průřezů vodičů při připojení přístoje
- Nevznikají ztráty oteplením
- Nehrozí přemostění jisticích prvků
Spínací a
signalizační
přístroje
Odpojení v třífázových obvodech:
Příklad:
Jednofázovým odpojením ve dvou fázích dochází k odpojení fáze
1 a 2, přičemž fáze 3 zůstává rezervována pro obvody s prioritou.
Detektor
Separátní detektor umožňuje i kontrolu proudů <15 A, je-li jeho
otvorem provléknuto více závitů vodiče. (2 závity - 7,5 A,
3 závity - 5 A, 5 závitů - 3 A apod.)
15 A
Technické změny vyhrazeny
7,5 A
5A
3A
353
Modulové přístroje - technické údaje
Odlehčovací relé
ED391
Elektrická zapojení a funkční diagramy
Odlehčovací relé s 1 kanálem
Kanál
a
Bez odpojení
0
Odpojeni
1
Externí vypnutí
1
Detektor
L1
N
ExternÌ vypÌn·nÌ
pomocÌ HDO
nebo spÌn. hodin
1
3
5
7
9
8
10
a
2
4
6
Protékající proud
effekt
Při odpojování výkonů >3 kW je nutno použít stykače
s rozpínacími kontakty.
Při případném paralelním řazení kontaktů stykačů je nutno vzít
v úvahu redukční faktor 0,8.
Např.; Dva paralelně řazené kontakty stykače 20 A
Spínací schopnost = 32 A
Neodpoj.
obvod
ED391
Nastavená hodnota
Inställd
P¯epnutÌ
Z
3 kW ED391
Odlehčovací relé se 2 odstupňovanými kanály
ED192
Detektor
Kanál
L1
N
ExternÌ vypÌn·nÌ
pomocÌ HDO
nebo spÌn. hodin
1
3
5
7
9
ED192
Neodpoj.
obvod
a
b
2
Odpoj.
obvody
4
6
a
b
Bez odpojení
0
0
1. Cyklus
1
0
2. Cyklus
1
1
3. Cyklus
1
1
Nastavená hodnota
4. Cyklus
1
1
Protékající proud
Externí vypnutí
1
1
10
8
P¯ÌmÈ
Přímé
odpojenÌÌ
odpojení
Víkon.
spínaní
VΩkon spÌnanΩ
pomocÌ stykaÀe
pomocí
stykače
s
rozp.
kontakty
s rozp. kontakty
Odlehčovací relé se 3 odstupňovanými kanály s třístupňovým
okruhem
Detektor
L1
N
ExternÌ vypÌn·nÌ
pomocÌ HDO
nebo spÌn. hodin
1
3
5
7
9
ED193 / ED194
c
2
b
4
Odpoj.
obvody
Neodpoj.
obvod
a
6
8
10
P¯ÌmÈ
Přímé
odpojenÌÌ
odpojení
Víkon.
spínaní
VΩkon spÌnanΩ
pomocÌ stykače
stykaÀe
pomocí
s
rozp.
kontakty
s rozp. kontakty
ED193
ED194
Kanál
a
b
c
a
b
c
Bez odpojení
0
0
0
0
0
0
1. Cyklus
1
0
0
1
0
0
2. Cyklus
1
0
0
0
1
0
3. Cyklus
1
0
0
0
0
1
4. Cyklus
1
1
0
1
1
0
5. Cyklus
1
1
0
1
0
1
6. Cyklus
1
1
0
0
1
1
7. Cyklus
1
0
0
1
0
0
8. Cyklus
1
1
1
1
1
1
Nastavená hodnota
9. Cyklus
1
0
0
0
0
1
Protékající proud
Externí vypnutí
1
1
1
1
1
1
Poznámka: odlehčovací relé ED194 zajišťuje optimální funkci
obvodů elektrického přímotopného vytápění
Legenda
Stav výstupů pro odpojení obvodů bez priority
1
Odpojení 1. stupně
1
Odpojení 2. stupně
Překročení nastavené hodnoty proudu trvá.
1
Odpojení 3. stupně
Překročení nastavené hodnoty proudu trvá.
1
Externí vypnutí
Spínací schopnost
Výstup a:
2 kW / 230 V pro ED192, ED193 a ED194
3 kW / 230 V pro ED391
Výstup b, c:
354
Jsou určeny pro ovládání stykačů s rozpínacími
kontakty. (ED192, ED193, ED194)
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Časová relé
Technické údaje
EZN001
Jmen. napětí:
12 až 230 V AC +10 / -10 %
12 až 48 V DC +10 / -10 %
EZN002
EZN003
Frekvence:
50 / 60 Hz
Kontakty:
1 přepínací
Spínací schopnost:
- AC 1
- žárovky
- zářivky (nekompenzované)
- induktivní zátěž (cos 0,6)
Min. spínaný proud
8 A / 230 V~ (50.000 cyklů)
450 W / 230 V~ (50.000 cyklů)
600 W / 230 V~ (50.000 cyklů)
5 A / 230 V~ (100.000 cyklů)
100 mA / 12 V DC
Zkušební napětí
2 kV
EZN004
EZN005
EZN006
Časový rozsah
0,1 s až 10 h
Min. délka ovl. impulsu (AC) 50 ms
(DC)
30 ms
+ 3% (vztaženo na konec stupnice)
Přesnost nastavení
Činitel využití
100%
Připojitelnost vodičů:
Lanko
Plný vodič
1 až 6 mm²
1,5 až 10 mm²
Ovládání tlačítky s paralelně připojenou doutnavkou je nepřípustné.
Elektrické zapojení:
EZN001, EZN003,
EZN005, EZN006
(funkce D, E, F)
L/
N/-
L/+
EZN002, EZN004,
N/EZN006 (funkce A, B, C)
A2
A2
B1
IN
IN
15
15
18 16
18 16
18
A1
18
A1
16
15
16
15
Funkce
Zpožděné sepnutí EZN001 a EZN006 funkce D
Zpožděné rozepnutí EZN002 a EZN006 funkce C
Impulz volitelné délky od sepnutí ovládání EZN003 a EZN006 funkce E
Impulzní konvertor EZN004 a EZN006 funkce A
T
Blikací relé EZN005 a EZN006 funkce F
Impulz volitelné délky od vypnutí ovládání EZN006 funkce B
ovlÆdÆn (B1)
ovlÆdÆn (B1)
v stup (15, 18)
T
T
T
T
T
v stup (15, 18)
Spínací a
signalizační
přístroje
LED
T
LED
LED
Multifunkční relé EZN006 8 funkcí:
D - zpožděné sepnutí
C - zpožděné rozepnutí
E - impulz volitelné délky od sepnutí ovládání
B - impulz volitelné délky od vypnutí ovládání
A - impulzní konvertor
F - blikací relé
ON - sepnutí výst. kontaktu
OFF - rozepnutí výst. kontaktu
Signalizace pomocí LED:
- Výstup rozepnut neprobíhá časování
- Výstup rozepnut probíhá časování
- Výstup sepnut neprobíhá časování
- Výstup sepnut probíhá časování
Technické změny vyhrazeny
355
Modulové přístroje - technické údaje
Schodišťové automaty
Technické údaje
EMN001N
EMN005
Napájecí napětí
230 V +10% -15 %
50/60 Hz
230 V +10% -15 %
50/60 Hz
Vlastní spotřeba
1W
1W
Rozměry / počet mod.
1
1
16 A - 250 V AC
2300 W
2300 W
1500 W
kondenzátory max. 110 F,
1000 W
1000 W
1000 W
460 W
16 A - 250 V AC
2300 W
2300 W
1500 W
kondenzátory max. 110 F,
1000 W
1000 W
1000 W
460 W
30 s až 10 min
Ano
100 mA
Ano
30 s až 10 min
1 hod
Ano
Ano
100 mA
Ano
Auto / Zap
100 %
Auto / Zap
100 %
Teploty okolí
provozní teplota
Skladovací teplota
-10°C až +50°C
-25°C až +70°C
-10°C až + 55°C
-20°C až + 70°C
Připojitelnost vodičů
lanko
plný vodič
1 až 6 mm²
1,5 až 10 mm²
1,5 až 2,5 mm²
1,5 až 2,5 mm²
Spínaný výkon
- AC1
- žárovky
- halogenové žárovky 230 V~
- vinuté transformátory
- zářivky s paralelní kompenzací
- zářivky nekompenzované Mono/Duo
- elektronické transformátory
- kompaktní zářivky
Údaje o funkci
- spínací čas (krátký stisk tlačítka)
- spínací čas (dlouhý stisk tlačítka)
- výstraha před vypnutím
- obnovení času v průběhu časování
- klidový proud (max.)
- automat. rozpoznání
3 vodič./4 vodič. zapojení
- přepínač na čelní straně přístroje
- doba sepnutí
* Max. kapacitou kondenzátorů se rozumí celková kapacita kondenzátorů připojených svítidel : C max = C svit.1 + C svit.2 + …≤ 110 µF
Schéma zapojení
4-vodičové zapojení
Schéma zapojení
3-vodičové zapojení
L
N
356
L
3
N
4
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Soumrakový spínač EE100, EE101
Elektrické zapojení
Soumrakový spínač
Obj. č.
L1
N
EE100
EE101
Provedení
soumrakový spínač s nástěnným
čidlem
soumrakový spínač s
vestavným
čidlem
Jmenovité napětí
230 V~
+10 % - 15 %
Frekvence
50 Hz
Vlastní spotřeba max.
1,5 VA
Délka vedení mezi fotočlánkem a přístrojem
max. 50 m
Signalizace stavu
červená LED
Nastavitelné rozsahy
5 až 100 lx
50 až 2000 lx
Zpoždění při sep. a vyp.
(při provozu test je vypnuto)
15 až 60 s
1
2
1
1
1
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
Příslušenství: fotočlánek
Obj. č.
EE002
EE003
Provedení
vestavné
nástěnné
Délka vedení mezi fotočlánkem a přístrojem
max. 50 m
Rozměry (v x š x hl.)
Otvor pro vestavbu
Ø 25 x 20
Ø 20
89 x 48 x 32
Připojitelnost vodičů:
plný vodič
lanko
–
2 x 0,75 / 1 m
1 až 4 mm²
–
Krytí
IP 54
Výstupní kontakt
Ohmická zátěž
Žárovky
Zářivky nekompenzované
Zářivky sér. kompenzace
Zářivky sér. kompenzace
Žárovky halogen. 230 V
Skladovací teplota
-30°C až +60°C
Krytí
IP 20
Provozní teplota
-30°C až +60°C
Počet modulů
3
Připojitelnost vodičů:
Skladovací teplota
Provozní teplota
1 až 4 mm²
-20°C až +50°C
-10°C až +50°C
Zvláštní údaje
Při druhu provozu "auto" je výst.
kontakt sepnut v případě, že došlo k
přerušení vodiče mezi přístrojem a
fotočlánkem
přepínací
000 W
000 W
000 W
000 W
200 W
1 000 W
Nouzové svítidlo EE960
EE960
230 V- +10% -15%
50 / 60 Hz
36 h
1h
1,5 h
500
4 Lx
16 Lx
Ni Cd KR 18/29 CF 1,2 V
L1
N
EE 960
225960
Spínací a
signalizační
přístroje
Nouzové svítidlo
Napájecí napětí
Frekvence
Doba nabíjení
Doba provozu po 24 h nabíjení
Doba provozu po 36 h nabíjení
Počet nabíjecích cyklů
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 0,5 m
Akumulátory
Teploty okolí:
Skladovací teplota
Provozní teplota
Připojitelnost vodičů:
Lanko
Plný vodič
1
-5˚ C až +50˚C
0˚ C až +50˚C
1 až 4 mm²
1 až 6 mm²
Technické změny vyhrazeny
357
Modulové přístroje - technické údaje
Stmívače - individuální provoz
Stmívače EV011 a EV012
Stmívače EV002 a EV004
L1
N
EV 002
242002
1
3
N
L
5
7
9
E1
E2
230 V~
9
01...99
2
Stmívač EV100
Stmívač EV102
L3
L2
L1
N
1
N
EV 102
242102
3
5
7
9
E1
E2
L
master
local
slave
9
230 V~
100 W 15°C
01...99
RLC
ok
IN/
OUT 1/110V
2
4
6
µ5AACT
250V~
8
10
Řídicí členy EV106/EV108
*1 Přepínač druhu provozu v poloze „local“
*2 Spuštění scén (pomocí tlačítek):
Při spuštění scény pomocí tlačítka bude stmívačem automaticky vyvolána přednastavená intenzita osvětlení. Pokud je
tlačítko sepnuto nelze měnit intenzitu osvětlení jinými způsoby,
po rozepnutí tlačítka zůstává nastavena tato intenzita a lze ji
dále změnit běžným způsobem.
*3 Spuštění scén (pomocí spínačů nebo kontaktů relé):
Při spuštění scény pomocí spínače je stmívačem automaticky
vyvolána přednastavená intenzita osvětlení. Pokud je spínač
sepnut, nelze měnit intenzitu osvětlení jinými způsoby, po rozepnutí spínače dochází k automatickému návratu k intenzi
tě osvětlení nastavené před spuštěním scény.
358
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Stmívače - systémový provoz
Systémový provoz stmívačů EV100/EV102
L3
L2
L1
N
EV 102
242102
1
3
N
L
5
7
9
E1
E2
master
local
slave
9
100 W 15°C
230 V~
EV 102
242102
1
3
N
L
7
9
E1
E2
master
local
slave
9
100 W 15°C
01...99
5
3
L
5
local
min.
9
max.
230 V~
slave
01...99
RLC
RLC
RLC
ok
ok
IN/OUT 1/110V µ5AACT250V~
2
EV 100
242103
230 V~
1
N
4
6
8
10
IN/OUT 1/110V µ5AACT250V~
2
4
6
8
IN
10
2
4
+
1/10V
6
1-10V
*1 Přepínač druhu provozu v poloze „master“ (rozhraní 1-10 V
OUT se chová jako zátěž)
Poznámka:
Přepnutím stmívače z režimu „slave“ do režimu „lokal“ lze přístroj
vyjmout ze skupiny v rámci systémového řízení.
*2 Přepínač druhu provozu v poloze „slave“ (rozhraní 1-10 V IN
se chová jako zdroj)
*3 Dle použitého přednastavení mohou mít vstupy E1 a E2 různé
funkce:
Spuštění scén (pomocí tlačítek):
Při spuštění scény pomocí tlačítka bude stmívačem automaticky vyvolána přednastavená intenzita osvětlení. Pokud je
tlačítko sepnuto nelze měnit intenzitu osvětlení jinými způsoby,
po rozepnutí tlačítka zůstává nastavena tato intenzita a lze ji
dále změnit běžným způsobem.
Spuštění scén (pomocí spínačů nebo kontaktů relé):
Při spuštění scény pomocí spínače je stmívačem automaticky
vyvolána přednastavená intenzita osvětlení. Pokud je spínač
sepnut nelze měnit intenzitu osvětlení jinými způsoby, po rozepnutí spínače dochází k automatickému návratu k intenzitě
osvětlení nastavené před spuštěním scény.
40 %
20 %
0
Scéna
Szenenabruf
1
E1
0
Zwangssteuerung
Scéna
E2
*4 Při provozu v režimu „slave“ je k dispozici pouze možnost
spuštění scén (pomocí spínačů nebo kontaktů relé).
1
0
Tlačítko běžného
Dimmtaste
ovládání
1
0
Příklad průběhu scénáře při ovládání tlačítky nebo spínači
Spínací a
signalizační
přístroje
Systémový provoz řídicích členů EV106/EV108
Technické změny vyhrazeny
359
Elektroměry a měřicí přístroje
Měření spotřeby a ostatních veličin pod kontrolou od Hageru
Ať už přímé či nepřímé, celkové nebo částečné, jedno- nebo dvou- tarifní, s novou řadou
elektroměrů Hager pokryjete všechny oblasti měření spotřeby. Rozsah do 230/400V v různých
sítích až do 6 000 A. Bez ohledu na to, zda měříte pomocí analogového či digitálního přístroje,
vždy obdržíte přesné a kompletní údaje. Proto, pokud potřebujete rychlý přehled o vstupním
napětí, proudu a ostatních elektrických veličinách, vždy si vyberete v našich produktech.
362
Ampérmetry a voltmetry
363
Přepínače
365
Multimetry
366
Termostaty
367
Měřící relé
368
Technické stránky
369
Elektroměry a
měřící
přístroje
Elektroměry
Modulové přístroje
Elektroměry
V nabídce též elektroměry s
cetifikací MID
Elektroměr, 1-fázový
EC150
Vlastnosti:
- Jmenovité napětí: 230V AC +/- 15%
- Frekvence: 50/60 Hz +/- 2Hz
- Pracovní rozsah 0,04 ... 32A (EC050/051)
- Pracovní rozsah 0,04 ... 63A (EC150/152)
- Může být použit ve všech sítích (EC150/152)
- Měření činné energie
- Zobrazení různých měření (EC150/152)
- Třída přesnosti B (1%) podle EN50470-3
- Dvousazbový elektroměr (pouze EC152)
- Zobrazení dílčího měření (EC150/152)
- Podsvícený LCD display (EC150/152)
- 7- místný display 000000,0 kWh (pouze EC150/152)
- 6- místný display 00000,0 kWh (pouze EC050/052)
- Signalizace chybného zapojení (pouze EC150/152)
- Periodické ukládání měření a naměřených hodnot
- Impulzní výstup (EC051/150/152)
- Pro podružné měření
Popis
Mod.
Elektroměr, 1-fázový, přímé měření do 32A, bez impulzního výstupu
Elektroměr, 1-fázový, přímé měření do 32A
Elektroměr, 1-fázový, přímé měření do 63A
Elektroměr, 1-fázový, přímé měření do 63A, dvoutarif
1
1
3
3
Obj. č.
EC050
EC051
EC150
EC152
Elektroměr, 3-fázový
EC350
Vlastnosti:
- Jmenovité napětí: 230/400V AC +/- 15%
- Frekvence: 50/60 Hz +/- 2Hz
- Pracovní rozsah 0,04 ... 63A (pouze EC350/352)
- Pracovní rozsah 0,08 ... 100A (EC360/362)
- Pracovní rozsah 0,01 ... 6A (pouze EC370/372)
- Může být použit ve všech sítích
- Měření činné energie
- Měření jalového výkonu (pouze EC370/372)
- Zobrazení různých měření (EC370/372)
- Třída přesnosti B (1%) podle EN50470-3
- Dvousazbový elektroměr (pouze EC352/362/372)
- Podsvícený LCD display
- 7- místný display 000000,0 kWh
- Signalizace chybného zapojení
- Ochrana přístroje při nesprávném zapojení (pouze EC35x/36x)
- Periodické ukládání měření a naměřených hodnot
- Impulzní výstup u všech typů
- Pro podružné měření
Popis
Mod.
Elektroměr 3-fázový, přímé měření do 63A
Elektroměr 3-fázový, přímé měření do 63A, dvoutarif
Elektroměr 3-fázový, přímé měření do 100A
Elektroměr 3-fázový, přímé měření do 100A, dvoutarif
Elektroměr obousměrný 3-fázový, přímé měření do 100A
Elektroměr 3-fázový, nepřímé měření do 6000A
Elektroměr 3-fázový, nepřímé měření do 6000A, dvoutarif
4
4
7
7
7
4
4
Obj. č.
EC350
EC352
EC360
EC362
EC365B
EC370
EC372
Počítadlo provozních hodin
Vlastnosti:
- Jmenovité napětí: 230V AC 50 Hz
Popis
Mod.
Počítadlo provozních hodin
2
EC100
362
Technické změny vyhrazeny
Obj. č.
EC100
Modulové přístroje
Voltmetry a ampérmetry
Pro měření napětí a proudu
s rychlým přehledem o vstupních veličinách. Analogové
a digitální přístroje pro měření
střídavého napětí a proudu.
Digitální přístroje rozšířené
o indikaci přetížení.
Technické údaje viz.
příloha.
Multimetr, digitální
SM001
Provedení:
- 1- a 3- fázové měření elektrických veličin pomocí proudových
měničů
- Zobrazení 4 různých veličin: napětí, proud, frekvence, provozní
hodiny
- Zobrazení maximálních nebo aktuálních hodnot
- 2 tlačítka:
- pro volbu zobrazení průměrné, maximální nebo aktuální hodnoty
- Rozsah napětí: 35 až 480 V
- Rozsah proudu: 5 až 600 A (8000 A)
- Frekvence: 40 až 80 Hz
- zobrazení pomocí LED pro:
- fázové napětí
- sdružené napětí
- proud
- proud v nule
- frekvence
- počítadlo provozních hodin
- signalizuje měřenou veličinu
- počítadlo nelze nulovat
Popis
Mod.
Multimetr
4
Obj. č.
SM001
Voltmetr digitální
Provedení:
- Třífázové měření pomocí voltmetrového přepínače
- Třída přesnosti: 1,5
- Vlastní spotřeba: ≤ 3 VA
- Rozsah měření: 0 až 500 V AC
Popis
Mod.
Voltmetr digitální 0-500 V
4
Obj. č.
SM501
SM501
Voltmetr analogový
Provedení:
- Třífázové měření pomocí voltmetrového přepínače
- Třída přesnosti: 1,5
- Vlastní spotřeba: ≤ 3 VA
- Rozsah měření: 0 až 500 V AC
Popis
Mod.
Voltmetr analogový 0-500 V
4
Obj. č.
SM500
Elektroměry a
měřící
přístroje
SM500
Technické změny vyhrazeny
363
Modulové přístroje
Voltmetry a ampérmetry
Ampérmetry digitální
Pro přímé měření, s měřicím rozsahem 0 - 20 A. Pro nepřímé
měření s použitím proudových měničů x/5A až do 600 A AC
Provedení:
- Třída přesnosti: 1
- Vlastní spotřeba: ≤ 1 VA
- Rozsah měření: 0 až 20 A AC (přímé měření)
- Rozsah měření: 0 až 600 A AC (nepřímé měření)
SM020
Popis
Mod.
Ampérmetr pro přímé měření 0-20 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-150 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-400 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-600 A
4
4
4
4
Obj. č.
SM020
SM151
SM401
SM601
Ampérmetr analogový
Pro přímé měření až do 30A. Pro nepřímé měření pomocí
proudových měničů x/5A až do 600A.
Provedení:
- Přímé / nepřímé měření
- Třída přesnosti: 1,5
- Vlastní spotřeba: 1,1 VA
SM030
364
Popis
Mod.
Ampérmetr pro přímé měření 0-5 A
Ampérmetr pro přímé měření 0-15 A
Ampérmetr pro přímé měření 0-30 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-50 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-100 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-150 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-250 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-400 A
Ampérmetr pro nepřímé měření 0-600 A
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Technické změny vyhrazeny
Obj. č.
SM005
SM015
SM030
SM050
SM100
SM150
SM250
SM400
SM600
Modulové přístroje
Přepínače k měřicím přístrojům
Technické údaje viz.
příloha.
Adaptér pro montáž do dveří
Pro instalaci univerzálního měřicího přístroje SM001 do dveří.
Popis
Obj. č.
Montážní rám do dveří pro multimetr
SM002
SM002
Voltmetrový přepínač
Provedení:
- 7 poloh, 20A - 400V AC
- Pro třífázovou síť s nulovým vodičem
- 3 odečty sdruženého napětí
- 3 odečty fázového napětí
- Vypnutá poloha
Popis
Mod.
Voltmetrový přepínač, 7 poloh
3
Obj. č.
SK602
SK602
Ampérmetrový přepínač
Provedení:
- 4 polohy, 20A 400V AC
- Pro třífázovou síť s nulovým vodičem
- Měření odběru v jednotlivých fázích
- Vypnutá poloha
- Použitelný i s proudovými měniči
Popis
Mod.
Ampérmetrový přepínač, 4 polohy
3
Obj. č.
SK603
SK603
Přepínač s nulovou polohou
Provedení:
- Jednofázový přepínač 20A, 400V AC
- 3 polohy, 1-0-2
Popis
Mod.
Přepínač s nulovou polohou 1-0-2
3
Obj. č.
SK600
SK600
Zamykatelný spínač
Popis
Mod.
Náhradní klíče pro spínač 2ks
Zamykatelný spínač, 2-pólový
3
Obj. č.
SK001
SK606
SK606
Technické změny vyhrazeny
365
Elektroměry a
měřící
přístroje
Provedení:
- 2 pólový spínač, 10A -400 V AC
- Dodávaný s dvěma klíči
Proudové měniče a multifunkční přístroje
Proudové měniče
Provedení:
- Pro kabel Ø ≤ 23 mm (SR051, SR101, SR151)
- Pro kabel Ø ≤ 23 mm a přípojnice šířky: 20 mm, 25 mm, 30
mm (SR200, SR250)
- Pro kabel Ø ≤ 23 mm a přípojnice šířky: 40 mm (SR300,
SR400, SR600)
SR051
Popis
Obj. č.
Proudový měnič 50 / 5 A
Proudový měnič 100 / 5A
Proudový měnič 150 / 5A
Proudový měnič 200 / 5A
Proudový měnič 250 / 5A
Proudový měnič 300 / 5A
Proudový měnič 400 / 5A
Proudový měnič 600 / 5A
SR051
SR101
SR151
SR200
SR250
SR300
SR400
SR600
Multifunkční měřicí přístroj do panelu
Popis
Obj. č.
Multifunkční měřicí přístroj pro měření 7 veličin. (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
SM102E
SM102E
Multifunkční měřicí přístroj do panelu rozšířen o průměrné hodnoty
Popis
Obj. č.
Multifunkční měřicí přístroj pro měření 7 veličin. (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
a záznamem průměrných hodnot
SM103E
SM103E
Rozšiřující impulzní modul
Provedení:
Přídavný modul rozšiřující měřicí přístroj o konfigurovatelný impulzní
výstup nebo jako alarm kontakt pro sledování jedné z hodnot.
Popis
SM200
Obj. č.
Jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E
Dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E
SM200
SM201
Rozšiřující modul vstupů a výstupů
Provedení:
Přídavný modul s 2 vstupy 10-30V DC a 2 výstupy 5A - 230V
(pro sledování hodnot)
Popis
Obj. č.
Rozšiřující modul 2/2 pro SM103E (max. 3 moduly na přístroj)
SM202
Rozšiřující modul analogových výstupů
Provedení:
Rozšiřující modul o 2 analogové výstupy. Umožňuje přiřadit
k měřeným hodnotám výstupní signál úměrný jejich hodnotám.
Popis
Obj. č.
Rozšiřující modul s 2 analogovými výstupy
366
Technické změny vyhrazeny
SM203
Modulové přístroje
Termostaty a sondy
Vícefunkční termostat EK186:
elektronický termostat se
širokým využitím k řízení a
kontrole teploty mrazících nebo
ohřívacích boxů.
Volba termostatické sondy pro
různé účely:
• Sonda s pevným nastavením
EK081 - k regulaci pevné teploty
• Sonda EK083 - k řízení
podlahového vytápění
• 3 možnosti provozu při
poruše sondy (přemostěním
výstupu)
- stále vypnuto
- stále zapnuto
- cyklické spínání každé
4 minuty na 1 minutu
Signalizace sepnutého stavu
Multifunkční termostat EK187:
elektronický termostat pro
všechny druhy vytápění:
Nastavení teploty vnějším
povelem (např. impulzem ze
spínacích hodin)
- ruční řízení teploty
- signalizace provozního stavu
- při poruše sondy je vytápění
cyklicky spínáno každé
4 min. na 1 minutu
Technické údaje viz. příloha.
EK186
Popis
Rozsah
použití
Napětí
Typ
kontaktů
Počet
mod.
Obj. č.
Vícefunkční termostat
(dodávaný bez
termostatické sondy)
k použití se sondou
EK081, EK083, EK086
-30˚C - + 0˚C
0˚C - +30˚C
230 V~
50/60 Hz
1P
2 A/250 V~
3
EK186
1P
2 A/250 V~
3
EK187
Multifunkční termostat
(dodávaný bez
termostatické sondy)
k použití se sondou
EK081, EK082
Dva nastavitelné
230 V~
rozsahy:
pokojová teplota a
trvalá teplota 5 až 30˚C
Noční útlum od 2 do 8˚C
Spín. odchylka ± 0,2 K
Termostatická sonda
s pevným nastavením
Nástěnná
použití k EK186, EK187
EK081
Termostatická sonda
regulovatelná
Nástěnná, možná korekce
teploty ± 3˚C
zabudovaným potenciometrem
použití k EK187
EK082
Termostatická sonda
univerzální
použití k EK186
délka kabelu 4 m
EK083
Termostatická sonda
v nástěnné krabici IP 65
použití k EK186
EK086
EK081
EK082
+30˚C - +60˚C
+60˚C - +90˚C
Elektroměry a
měřící
přístroje
EK083
Technické změny vyhrazeny
367
Modulové přístroje
Transformátorky, zvonky, bzučáky, zásuvky
Kontrolní relé
Používají se v zařízeních, u
kterých je požadována kontrola
napětí nebo protékajícího proudu.
Všechna kontrolní relé jsou
vybavena přepínacím kontaktem (250 V, 8 A) pro signalizaci
poruchy.
Popis
Kontrolní relé pro kontrolu napětí
1-fázové (pro klimatizační jednotky)
• Pro kontrolu podpětí / přepětí
• Umin = 0,75 Un, Umax = 1,2 Un
• Maximální čas do opětovného
sepnutí volitelný 5 nebo 10 min.
EU100
Kontrolní relé pro kontrolu napětí
1-fázové (pro klimatizační jednotky)
• Pro kontrolu podpětí / přepětí
• Umin/Umax nastavitelné Ī5% až Ī20%
• Maximální čas do opětovného
přepnutí volitelný 5 nebo 10 min.
Kontrolní relé pro kontrolu napětí
1-fázové
• Display pro zobrazení aktuální
hodnoty napětí (funkce voltmetru)
• Nastavitelná úroveň podpětí,
přepětí a kontrolovaného pásma
• Možnost ukládání předchozího stavu
• Čas pro rozpoznání poruchy 0,1 až 12 s
• Provozní napětí 250 V AC
• Kontrolované napětí 15 až 700 V
AC nebo 15 až 400 V DC
Technické údaje viz. příloha.
Počet pólů
Počet mod.
Obj. č.
1
2
EU100
1
2
EU101
1
2
EU102
1
2
EU103
3
2
EU301
3
2
EU302
3
2
EU300
EU102
Kontrolní relé pro kontrolu proudu
1-fázové
• Display pro zobrazení aktuální
hodnoty proudu (funkce ampérmetru)
• Nastavitelná úroveň kontrolovaných
proudů a kontrolovaného pásma
• Měření přímé nebo pomocí měničů
• Čas pro rozpoznání poruchy 0,1 až 12 s
• Provozní napětí 250 V AC
• Kontrolovaný proud AC nebo DC
Kontrolní relé pro kontrolu napětí
3-fázové (pro klimatizační jednotky)
• Pro kontrolu podpětí / přepětí
• Umin/Umax nastavitelné Ī5% až Ī20%
pomocí otočného přepínače
• Maximální čas do opětovného
přepnutí volitelný 5 nebo 10 min.
EU301
Kontrolní relé pro kontrolu napětí
3-fázové
• Pro kontrolu podpětí / přepětí
• Umin/Umax nastavitelné Ī5% až Ī20%
• Možnost ukládání předchozího stavu
• Čas pro rozpoznání poruchy 0,1 až 12 s
• Maximální čas do opětovného
přepnutí volitelný 5 nebo 10 min.
• Jmenovité napětí 400 V AC
Kontrolní relé pro kontrolu podpětí
a asymetrie 3-fázové
• Pro kontrolu podpětí (0,7 x Un)
• Nastavitelná asymetrie pomocí otočného
přepínače (-5% až -20%)
• Rozpoznání výpadku fáze
• Sled fází
• Jmenovité napětí 400 V AC
368
Technické změny vyhrazeny
Multimetr
SM001 digitální multimetr:
Typ měření
Měřicí
rozsah
Napětí
Frekvence
Proud
Provozní hodiny
Provozní napětí
Aktualizace měření
Izolační odpor
Max. napětí
Zobrazení
Přesnost
Přesnost zobrazení
Spotřeba
Měření napětí
Měření proudu
Přípustné trvalé přetížení
Přípustné přetížení
Frekvence
Počet modulů
Připojitelnost Lanko
vodičů
Plný vodič
Okolní
Provozní
teplota
Skladovací
SM001
Pomocí proudových měničů
35 – 480V
40 – 80Hz
5 - 6000A (volitelně až 8000 A)
na fázi L1 (Umin = 35 V)
230/400V~50/60Hz
3/s
10MW
480V
3 x 4 - místný LED display
0,5% ± 0,1
Bez desetinných míst
< 0,5VA
≤ 0,5VA na 1 fázi
1,2 x In
5 x In (minimálně 1s)
40 – 80Hz (měřeno v L1)
4
1 až 6mm²
1,5 až 10mm²
-10°C až + 55°C
-40°C až +70°C
Schéma zapojení
Popis produktu
Proudové vstupy
Napěťové vstupy
Napájení
Technické změny vyhrazeny
Elektroměry a
měřící
přístroje
Napájecí napětí:
230V AC - připojit na svorky 10 a 12
400V AC - připojit na svorky 10 a 14
Nepřipojovat PE vodič
1 3-řádkový displej
2 LED indikátory měřených hodnot:
U = sdružené napětí
V = fázové napětí
I = proud
In = proud v nulovém vodiči
F = kmitočet
h = počítadlo provozních hodin
3 Tlačítko
: Používá se pro měření
(U, V, In, V, F a h)
4 Tlačítko avg/max, pro výběr
zobrazení průměrných nebo maximálních
hodnot
5 reset: pro nulování maximálních hodnot
6 LED diody zobrazují typ měření
(průměrný nebo maximální)
369
Elektroměry
Jednofázové elektroměry
Typ
EC050
EC051
EC150
Typ měření
přímé
přímé
přímé
přímé
20mA-32A
20mA-32A
40mA - 63A
40mA - 63A
230V~ +/-20%
230V~ +/-20%
230V~ +/-15%
230V~ +/-15%
Měřicí rozsah
Provozní napětí
Provozní frekvence
EC152
50/60 Hz +/- 2Hz
50/60 Hz +/- 2Hz
50/60 Hz +/- 2Hz
50/60 Hz +/- 2Hz
Vlastní spotřeba přístroje / displaye
6,7VA
6,7VA
<0,2W/max. 1,3VA
<0,2W/max. 1,3VA
Třída přesnosti
B (1%)
B (1%)
B (1%)
B (1%)
ano
ano
ano
ano
6- místný LCD
min. jednotka 0,1 kWh
6- místný LCD
min. jednotka 0,1 kWh
7- místný LCD
min. jednotka 0,1 kWh
6- místný LCD
min. jednotka 0,1 kWh
Pravidelné ukládání
Display
Zobrazení naměřených hodnot
Kapacita displaye
Krytí
Třída izolace
LED - signalizace (bliknutí)
Impulzní výstup
Délka pulsu
1 impulz
Celkové
Celkové
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
99 999,9 kWh
99 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
IP20
IP20
IP20
IP20
II
II
II
II
6 bliknutí / Wh
6 bliknutí / Wh
1 bliknutí / Wh
1 bliknutí / Wh
ne
ano
ano
ano
-
100ms
100ms
100ms
-
100Wh
100Wh
100Wh
10A
10A
10A
10A
Počet tarifů
1
1
1
2
Počet modulů
1
1
3
3
Připojení:
Slaněný vodič
Pevný vodič
1 až 6mm²
1,5 až 10mm²
1 až 6mm²
1,5 až 10mm²
1 až 6mm²
1,5 až 16mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
-25°C až +70°C
-10°C až +45°C
-25°C až +70°C
-10°C až +45°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
Základní proud (Ib)
Teplota okolí
Skladovací teplota
Provozní teplota
Zapojení / funkce EC150/152
Schéma zapojení EC050
3
4
fáze
Zaříz
ení
6
7
5
N vodič
IEC 61036
1
2
Schéma zapojení EC051
= 10 Imp / kwh
fáze
Zaříz
ení
N vodič
IEC 61036
370
Technické změny vyhrazeny
1 = napájecí napětí
2 = zařízení
3 = impulzní výstup
4 = přepínání tarifů pouze EC152
(T1 = 0V/T2 = 230 V ~ + / -15%)
5 = Blikací LED (1000 imp/1kWh)
6 = tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
7 = Reset pro vynulování dílčího měření.
Čtení hodnot
Opakovaným stiskem tlačítka "čtení"
lze procházet skrze různé hodnoty. Ve výchozím
nastavení elektroměr ukazuje spotřebu v aktuálním
tarifu.
EC150:
1 stisk:
Zapnutí podsvícení. Celková spotřeba (kWh)
2 stisk:
Dílčí spotřeba (kWh)
3 stisk:
Zobrazení okamžitého výkonu (kW)
EC152:
Elektroměr EC152 zobrazuje celkovou i dílčí
spotřebu v obou tarifech (T1 nebo T2), v zobrazení
celkové spotřeby navíc i součet spotřeby obou
tarifů (T= T1+T2).
Resetování (nulování) dílčí spotřeby
- stiskněte tlačítko "čtení" a zvolte dílčí spotřebu
- stiskněte tlačítko reset > 3 sekundy. Dílčí
spotřeba se vynuluje.
Chybové hlášení:
Při nesprávném připojení elektroměru
se na display zobrazí "ERROR".
- Zkontrolujte, zda je elektroměr správně
zapojen (správný směr napájení).
Elektroměry
Třífázové elektroměry
Typ
EC350
EC352
EC360
EC362
EC365B
EC370
EC372
přímé
přímé
přímé
přímé
přímé /
Nepřímé
Nepřímé
40mA - 63A
40mA - 63A
80mA - 100A
80mA - 100A
80mA - 100A
10mA - 6A
10mA - 6A
Typ měření
Měřicí rozsah
50/5,100/5,150/5 50/5,100/5,150/5
,
,
200/5,250/5,300/ 200/5,250/5,300/
5,
5,
Pro proudové měniče
Provozní napětí
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
230/400V~ +/-
50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz 50/60 Hz +/- 2Hz
Provozní frekvence
Vlastní spotřeba přístroje /
<0,6 W / 2,8 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,8 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,5 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,5 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,5 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,8 VA
max. na jednu
<0,6 W / 2,8 VA
max. na jednu
B (1%)
B (1%)
B (1%)
B (1%)
B (1%)
B (1%)
B (1%)
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Třída přesnosti
Pravidelné ukládání
Display
6- místný LCD
6- místný LCD
6- místný LCD
6- místný LCD
6- místný LCD
6- místný LCD
6- místný LCD
min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1 min. jednotka 0,1
Zobrazení naměřených hod-
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Celkové a dílčí
Kapacita displaye
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
999 999,9 kWh
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
IP20
II
II
II
II
II
II
II
1 bliknutí / Wh
1 bliknutí / Wh
1 bliknutí / 2Wh
1 bliknutí / 2Wh
1 bliknutí / 2Wh
1 bliknutí / Wh
1 bliknutí / Wh
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Krytí
Třída izolace
LED - signalizace (bliknutí)
Impulzní výstup
Délka pulzu
100ms
100ms
100ms
100ms
100ms
100ms
100ms
1 impulz
100Wh
100Wh
100Wh
100Wh
100Wh
100Wh
100Wh
10A
10A
20A
20A
20A
5A
5A
Počet tarifů
1
2
1
2
1
1
2
Počet modulů
4
4
7
7
7
4
4
Připojení:
Slaněný vodič
Pevný vodič
1 až 16mm²
1,5 až 16mm²
1 až 16mm²
1,5 až 16mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
2,5 až 35mm²
1 až 6mm²
1,5 až 10mm²
1 až 6mm²
1,5 až 10mm²
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-25°C až +70°C
-10°C až +55°C
-25°C až +70°C
-10°C až +55°C
Základní proud (Ib)
Teplota okolí
Skladovací teplota
Provozní teplota
Zapojení / funkce EC350/352
3
+ -
N
A
5
T1/T2 *
C
B
reset
reset
1 3
N
2
1
L1
L2
L3
4
6
8
Œ
6
7
8
10 12

L1'
L2'
L3'
* EC 352
1 = napájecí napětí
2 = zařízení
3 = nulový vodič
4 = impulzní výstup
5 = přepínání tarifů pouze EC152
(T1 = 0V/T2 = 230 V ~ + / -15%)
6 = tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
7 = Reset pro vynulování dílčího měření
8 = Blikací LED (1 bliknutí/Wh)
2
Ž
D
LCD-Display.
Tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
Reset pro vynulování dílčího měření
Blikací LED (1 bliknutí/Wh)
C
D
reset
A
B
Čtení hodnot
Opakovaným stiskem tlačítka "čtení" a
lze procházet skrze různé hodnoty. Ve výchozím
nastavení elektroměr ukazuje spotřebu v aktuálním
tarifu.
EC350:
1 stisk:
Zapnutí podsvícení. Celková spotřeba (kWh)
2 stisk:
Dílčí spotřeba (kWh)
3 stisk:
Zobrazení okamžitého výkonu (kW)
EC352:
Elektroměr EC352 zobrazuje celkovou i dílčí
spotřebu v obou tarifech (T1 nebo T2), v zobrazení
celkové spotřeby navíc i součet spotřeby obou
tarifů (T= T1+T2).
Resetování (nulování) dílčí spotřeby
- stiskněte tlačítko "čtení" a zvolte dílčí spotřebu
- stiskněte tlačítko reset > 3 sekundy. Dílčí
spotřeba se vynuluje.
Technické změny vyhrazeny
371
Elektroměry a
měřící
přístroje
4
Elektroměry
Zapojení EC360/362/365B
Funkce EC360/362
4
+ -
5
A
T1/T2*
B
A
B
C
D
1 3 5 7
LCD-Display.
Tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
Reset pro vynulování dílčího měření.
Blikací LED (1 bliknutí/2Wh)
reset
6
7
8
reset
2
1
3
4
6
8
10
12
14
L1
L2
L3
N
L1
L2
L3
2
C
D
Œ

* EC 362
1 = napájecí napětí
2 = zařízení
3 = nulový vodič
4 = impulzní výstup
5 = přepínání tarifů pouze EC152
(T1 = 0V/T2 = 230 V ~ + / -15%)
6 = tlačítko pro procházení hodnot
"čtení"
7 = Reset pro vynulování dílčího
měření
8 = Blikací LED (1 bliknutí/Wh)
Ž
Čtení hodnot
Opakovaným stiskem tlačítka "čtení"
lze procházet skrze různé hodnoty. Ve výchozím
nastavení elektroměr ukazuje spotřebu v aktuálním
tarifu.
EC360:
1 stisk:
Zapnutí podsvícení. Celková spotřeba (kWh).
2 stisk:
Dílčí spotřeba (kWh)
3 stisk:
Zobrazení okamžitého výkonu (kW)
EC362:
Elektroměr EC362 zobrazuje celkovou i dílčí spotřebu
v obou tarifech (T1 nebo T2), v zobrazení celkové
spotřeby navíc i součet spotřeby obou tarifů
(T=T1+T2).
Resetování (nulování) dílčí spotřeby
- stiskněte tlačítko "čtení" a zvolte dílčí spotřebu
- stiskněte tlačítko reset > 3 sekundy. Dílčí
spotřeba se vynuluje.
Chybové hlášení:
Při nesprávném připojení elektroměru se na display
zobrazí "ERROR".
- Zkontrolujte zda, je elektroměr správně zapojen
(správný směr pro každou fázi).
- Zkontrolujte, zda je sled fází L1, L2,
L3 a odpovídá schématu zapojení.
Poznámka:
~~~
pokud display ukazuje 1 2 3
signalizuje, že fáze (L1, L2, L3) jsou napájeny.
Funkce EC365B
A
B
C
D
LCD-Display.
Tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
Reset pro vynulování dílčího měření
Blikací LED (1 bliknutí/2Wh)
Čtení hodnot
Opakovaným stiskem tlačítka "čtení"
lze procházet skrze různé hodnoty. Ve výchozím
nastavení elektroměr ukazuje spotřebu v aktuálním
tarifu.
1 Zapnutí podsvícení. Zobrazení celkové spotřeby ve
dvou různých tarifech (T1, T2 a celkem)
2 Zobrazení dílčí spotřeby ve dvou různých tarifech
(T1, T2 a celkem)
3 zobrazení celkové dodávky energie
4 zobrazení dílčí dodávky energie.
5 Zobrazení okamžitého výkonu
(Dodávka nebo spotřeba).
Chybové hlášení:
Při nesprávném připojení elektroměru se na display
zobrazí "ERROR".
- Zkontrolujte, zda je sled fází L1, L2,
L3 a odpovídá schématu zapojení.
Poznámka:
~~~
pokud display ukazuje 1 2 3
signalizuje, že fáze (L1, L2, L3) jsou napájeny.
372
Technické změny vyhrazeny
Elektroměry
Zapojení / Funkce EC370/372
4
+ -
5
1
T1/T2 *
A
U1 U2 U3 N
B
A
B
C
C
prog
9 11 13 15
1 3
prog
reset
2
4
6
8
reset
6
3
7
8
L1
L2
L3
L3
N
E

2
L2
D
E
Œ
10 12
L1
D
Ž

N
* EC 372

1 = napájecí napětí
2 = zařízení
3 = tlačítko pro nastavení převodu proudových
měničů
4 = impulzní výstup
5 = přepínání tarifů pouze EC152
(T1 = 0V/T2 = 230 V ~ + / -15%)
6 = tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
7 = Reset pro vynulování dílčího měření
8 = Blikací LED (10 bliknutí/Wh)
LCD-Display.
Tlačítko pro procházení hodnot "čtení"
tlačítko "PROG" pro nastavení převodu proudových
měničů.
Reset pro vynulování dílčího měření
Blikací LED (10 bliknutí/Wh)
Konfigurace elektroměru
Před zahájením měření je nutné nastavit elektroměr:
- Nastavit převod proudových měničů
- Typ sítě (s nulou nebo bez nuly)
- Charakteristika sítě: symetrická / nesymetrická
1. Pro vstup do konfiguračního režimu, stiskněte tlačítko
"PROG" na déle než 3 sekundy
2. Nastavení proudových měničů. Opakovaným stiskem
tlačítka "čtení" zvolíte proudovou hodnotu měniče (50,
100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 ...6000A).
3. Potvrďte "PROG" pro uložení nastavení a přechod
na další volbu.
4. Volba typu sítě (1L+N, 2L, 3L,3L+N). Opakovaným
stiskem tlačítka "čtení" zvolíte typ sítě.
5. Potvrďte "PROG" pro uložení nastavení a přechod
na další volbu.
6. Nastavení třífázové sítě. Zvolte, zda je síť symetrická
nebo nesymetrická. Při volbě symetrické sítě se použije pouze jeden měnič do fáze L1(ostatní fáze
jsou dopočítány), při druhé volbě se použijí 3 měniče
do všech fází.
7. Potvrďte "PROG" pro uložení nastavení.
8. Pro ukončení konfiguračního režimu, stiskněte tlačítko
"PROG" na déle než 3 sekundy.
Čtení hodnot
Opakovaným stiskem tlačítka "čtení"
lze procházet skrze různé hodnoty. Ve výchozím nastavení
elektroměr ukazuje spotřebu v aktuálním tarifu.
Resetování (nulování) dílčí spotřeby
- stiskněte tlačítko "čtení" a zvolte dílčí spotřebu
- stiskněte tlačítko reset > 3 sekundy. Dílčí spotřeba se vynuluje.
Chybové hlášení:
Při nesprávném připojení elektroměru se na display zobrazí
"ERROR".
- Zkontrolujte, zda se každá fáze s měřením proudu (L1, L2, L3)
shoduje s fázemi napájení (U1, U2, U3)
- Zkontrolujte připojení (L / N).
Náhled zobrazení u EC370:
1 Podsvítí se display, je zobrazena celková spotřeba (kWh)
2 Zobrazení dílčí spotřeby (kWh)
3 Zobrazení celkové jalové spotřebované energie (kVArh)
4 Zobrazení dílčí jalové spotřebované energie (kVArh)
5 Zobrazení aktuálního odběru (kW)
Poznámka:
~~~
pokud display ukazuje 1 2 3
signalizuje, že fáze (L1, L2, L3) jsou napájeny.
Typ
jednofázové elektroměry
třífázové elektroměry
Typ měření
Přímé 32A
Přímé 63A
Přímé 63A
Přímé 100A
Nepřímé
Objednací číslo
EC050 EC051 EC150 EC152 EC154M EC350 EC352 EC360 EC362 EC364M EC365B EC370 EC372
Počet tarifů
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
Třída přesnosti B (1%)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Měření činné energie
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Měření jalové energie
x
x
Zobrazení okamžité spotřeby (kW)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LED signalizace
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Certifikace MID
x
x
Celkové / dílčí měření
x/x/x/x
x/x
x/x/x
x/x
x/x
x/x
x/x/x
x/x
x/x
LCD display
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Podsvícení displaye
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ochrana proti špatnému zapojení
x
x
x
x
x
x
Obousměrný elektroměr
x
Indikace závady na vedení
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Impulsní výstup
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sada pro plombování
x
x
Technické změny vyhrazeny
373
Elektroměry a
měřící
přístroje
Přehled elektroměrů
Multifunkční měřicí přístroj
Technické parametry
SM102E
SM103E
Primár 5 - 10000A
Sekundár 5A
Primár 5 - 10000A
Sekundár 1A nebo 5A
Proudové vstupy
Rozsah proudových měničů
Rozsah měření
0 – 11 kA
Spotřeba při měření proudu
0,6 VA
Třída přesnosti
0,2 %
Přípustné trvalé přetížení
6A
Přetížení
10 x In do 1s
≤ 0,1 VA
Napěťové vstupy
Měřící rozsah
50 - 500 V Fázové napětí
28 - 289 V Sdružené napětí
Spotřeba při měření napětí
≤ 0,1 VA
Třída přesnosti
0,2 %
Třída přesnosti při měření výkonu
0,5 %
Třída přesnosti při měření účiníku
0,5 %
Rozsah frekvence
45 – 65 Hz
Třída přesnosti při měření frekvence
0,1 %
Přesnost při měření činné energie
třída 0,5 S
Přesnost při měření jalové energie
třída 2
Aktualizace měření
po 1s
Připojení Cu vodičem
- kapacita napěťových svorek
- kapacita proudových svorek
pevný nebo slaněný vodič : 2,5
pevný nebo slaněný vodič : 6
18 - 700 V Fázové napětí
11 - 404 V Sdružené napětí
Provoz
Provozní napětí
- AC
- DC
110 – 400 V ± 10 %
120 – 350 V ± 20 %, 12 – 48 V -6, + 20 %
Frekvence
50/60 Hz
Celková spotřeba
≤ 10 VA
Montážní rozměry
Schéma 3 fázového zapojení
92
92
96
* 20
60
96
- V1, V2, V3, Vn = napěťový vstup
- S1/S2 = proudový vstup z měničů
* S přídavným modulem
374
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Kontrolní relé
Centrales
de mesure
Kontrolní relé 1-fázové (napětí) EU102
L
N
Up
Up - Hys
u 15...700 VDC
Lo + Hys
Lo
5
0
9
Memo OFF
1
set / reset
select
def
2
4
6
t
t
t
2 Def
EU 102
4
6
reset memo
10
Memo ON
2
2
4
6
t
reset memo
t
t
2 Def
1 On
Kontrolní relé 1-fázové (proudu) EU103
L
N
Up
Up - Hys
i 0,1...10A
Lo + Hys
Lo
5
0
9
Memo OFF
1
set / reset
select
def
2
4
6
t
t
t
2 Def
EU 103
4
6
reset memo
10
Memo ON
2
2
4
6
t
reset memo
t
t
2 Def
1 On
Kontrolní relé 3-fázové (asymetrie) EU300
L3
L2
L1
4
L2
1
5
9
L3
EU 300
3
10
Asy
5
2
Def
1
On
2
4
15
2
0%
100%
L3
L2
L2
L3
0%
100%
0%
4
Elektroměry a
měřící
přístroje
L1
100%
6
20
3 Asy
4
6
10
2 Def
d
∆u (Asy) = x%
5% < x% < 20%
1 ON
Technické změny vyhrazeny
375
Modulové přístroje - technické údaje
Kontrolní relé
Obj. č
EU100
EU101
EU301
EU302
EU102
EU103
EU300
Funkce
Kontrola
napětí
(klimatizační
jednotky)
1-fázové
Kontrola
napětí
(klimatizační
jednotky)
1-fázové
Kontrola
napětí
(klimatizační
jednotky)
3-fázové
Kontrola
napětí
Kontrola
napětí
Kontrola
proudu
3-fázové
1-fázové
1-fázové
Kontrola
výpadku
fází
a asymetrie
3-fázové
Provozní napětí
230 V AC +10% -15%
Frekvence
50/60 Hz ±2%
3 x 230 V AC
50/60Hz
3 x 230 V AC
50/60 Hz
15 V až 600 V
AC/DC
0,1s – 12 s
0,1s – 12 s
0,1s – 12 s
Jmen. napětí (UN)
Jmen. proud (IN)
230 V AC
50/60Hz
230 V AC
50/60Hz
3 x 230 V AC
50/60Hz
Rozpoznání poruchy
200 ms
200 ms
200 ms
Maximální čas do opětovného
přepnutí
5 min. nebo
10 min.
Volitelný
přemostěním
svorek
5 min. nebo
10 min.
Volitelný
přepínačem
na přístroji
5 min. nebo
10 min.
Volitelný
přepínačem
na přístroji
Možnost uložení předchozího
stavu
NE
NE
NE
Zap. / Vyp.
Nastavitelný
pomocí
přepínače
na přístroji
Zap. / Vyp.
Nastavitelný
pomocí
display
a tlačítka
Zap. / Vyp.
Nastavitelný
pomocí
display
a tlačítka
Kontrolovaná oblast
Podpětí
a přepětí
Podpětí
a přepětí
Podpětí
a přepětí
Podpětí
a přepětí
Podpětí
a přepětí
Podproud,
nadproud
nebo obojí
Podpětí
asymetrie
Kontrolovaná úroveň
Umin: 0,75 UN
Umax: 1,2 UN
±5% až
±20% UN
±5% až
±20% UN
±5% až
±20% UN
DC: 15-700 V
nebo AC:
15 V až
480 V
Přímo
0,1 A až 10 A
nebo pomocí
měničů
50/5 A, až
600/5 A
Umin: 0,7 UN
Asy: -5% až
-20%
Prvky pro obsluhu a zobrazení
• LED
ON: provoz
Def: porucha
• Přepínač
opětovného
přepnutí
• Přepínač
opětovného
přepnutí
• Přepínač
opětovného
přepnutí
• Display pro
nastavení
parametrů
• Display pro
nastavení
parametrů
• LED
ON: provoz
Def: porucha
Asy: asymetrie
• Ovládací
tlačítka
• LED
Def: porucha
• Ovládací
tlačítka
• LED
Def: porucha
• LED
• LED
• LED
ON: provoz
ON: provoz
ON: provoz
Def: porucha
Def: porucha
Def: porucha
• Nastavení
• Nastavení
• Nastavení
odchylky v % odchylky v % času pro
rozpoznání
poruchy
Výstup
Přepínací kontakt 8 A – AC1 250 V
Krytí
IP30
Rozměry
2 moduly
Teploty okolí
Skladovací teplota
Provozní teplota
-40° až +70°C
-20° až +55°C
Připojitelnost vodičů
Lanko
Plný vodič
0,75 až 4 mm²
1 až 6 mm²
Kontrolní relé 1-fázové (napětí) EU100
L
N
1
5
5
9
5
9
t1 = 10 min
t1 = 05 min
9
EU 100
2
Def
1
On
2
376
4
6
10
Technické změny vyhrazeny
200 ms
• Nastavení
odchylky
asymetrie v %
Modulové přístroje - technické údaje
Kontrolní relé
Kontrolní relé 1-fázové (napětí) EU101
L
N
10 mn
t1 = 5 min
5 mn
6A
10 mn
t1 = 10 min
5 mn
1
5
9
∆u = x% Un
5 < x% < 20
d
EU 101
3
10 mn
10
5 mn
2
Def
1
On
2
4
4
15
5
20
6
10
Kontrolní relé 3-fázové (napětí) EU301
L1
L2
L3
10 mn
t1 = 5 min
4
Un + ∆u
5 mn
6A
Un
10 mn
t1 = 10 min
4
Un - ∆u
5 mn
1
5
9
10 mn
3
10
5 mn
2
Def
1
On
2
∆u = x% Un
5 < x% < 20
d
EU 301
5
2
4
6
t1
t1
t1
t1
t1
4
15
20
2 Def
4
6
10
1 On
Kontrolní relé 3-fázové (napětí) EU302
Up = 1,15Un
L1
L2
L3
Up - 1%Up
Lo + 1%Lo
6A
Lo = Un - u
5
0
9
EU 302
level (%)
On
3
10
Off
2
Def
1
On
4
15
5
20
0,1
12
5
Memo OFF
1
2
4
6
t
t
t
2 Def
time (s)
6
10
reset memo
2
4
6
t
reset memo
t
t
2 Def
Elektroměry a
měřící
přístroje
4
Memo ON
2
1 On
Reset Memo
ON
ON
c
OFF
ON
Memo OFF
OFF
c
d
∆u = x% Un
5 < x% < 20
ON
Memo ON
OFF
Technické změny vyhrazeny
0,1s < 12s
377
Spínací hodiny
Spínací hodiny pro pohodlí a úsporu.
Digitální spínací hodiny s týdenním nebo ročním cyklem jsou nejmodernějším řešením
pro spínání obvodů v přesně definovaném čase. Vedle zjednodušené obsluhy přístroje
a jednoduchého programování se zde nabízí možnost použití tzv. programovatelného klíče.
Na tento klíč lze ukládat program ze spínacích hodin, přenášet jej na jiné spínací hodiny,
nebo dokonce prostřednictvím dodávaného adaptéru vytvářet programy na PC a tyto načíst
do spínacích hodin.
380
Digitální spínací hodiny
381
Technické stránky
383
Spínací hodiny
Mechanické spínací hodiny
Modulové přístroje
Spínací hodiny
Pro denní, týdenní nebo roční
programování. Pro řízení
osvětlení, topení, klimatizace
a el. spotřebičů. Pro úsporu
energie a zvýšení komfortu.
Elektromechanické spínací
hodiny
• Plombovatelný kryt
• Programování pomocí
výsuvných jezdců
• Možnost manuálního ovládání
• Minimální intervaly spínání:
- min. pro denní cyklus
- hod. pro týdenní cyklus
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Počet
kontaktů
In
Počet
mod.
Obj. č.
Denní (bez rezervy chodu)
1S
16 A / 230 V~ 50 Hz
1
EH010
Denní (bez rezervy chodu)
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
3
EH110
Denní (rezerva chodu 200 h)
1S
16 A / 230 V~ 50 Hz
1
EH011
Denní (bez rezervy chodu)
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
2
EH210
Denní (rezerva chodu 200 h)
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
2
EH211
Týdenní (rezerva chodu 200 h)
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
2
EH271
Elektromechanické
spínací hodiny
EH010
Elektromechanické
spínací hodiny
EH211
380
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje
Digitální spínací hodiny
• Prázdninový program
ON /OFF
• Možnost spínání, impulzního
řízení nebo programování
cyklů
• Rezerva chodu 5 let
• Možnost řízení radiovým signálem
• Kapacita 300 programových
kroků
• Možnost blokování display
• Automatické přepnutí
letní/zimní čas
4 kanálové roční hodiny
• Shodné s týdenními a navíc
roční cyklus
• Automatické přiřazení svátků
v roce
• 10 podprogramů pro týden
• Automatické přiřazení svátků
v roce
Počet
kontaktů
In
Počet
mod.
Obj. č.
Denní (předprogramované)
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
1
EG010
Týdenní
1P
16 A / 230 V~ 50 Hz
1
EG071
Týdenní
2 P + 2 S 10 A / 230 V~ 50 Hz
4
EG403E
Roční
2 P + 2 S 16 A / 230 V~ 50 Hz
4
EG493E
Digitální spínací hodiny
• Min. interval spínání 1 min.
• Rezerva chodu lithiovým článkem - 3 roky
• Plombovatelný panel ovládacích tlačítek
4 kanálové spínací hodiny
• Možnost programování pomocí program. klíče EG002 a
PC
• Možnost manuálního ovládání
Popis
Digitální spínací hodiny
EG071
Digitální spínací hodiny
4 kanálové
Programovatelný klíč
pro EG403E a EG493E
EG007
Spínací hodiny
EG493E
Technické změny vyhrazeny
381
Modulové přístroje
Digitální spínací hodiny cronotec
• Zobrazování údajů ve sloupcích
usnadňuje přiřazení údajů
k jednotlivým dnům
• Hodiny s týdenním cyklem
Klíč pro ochranu programu
Pomocí blokovacího klíče
lze chránit program před
neoprávněnými změnami
Technické údaje viz. příloha.
Popis
Technické údaje
Počet mod.
Obj. č.
1P
2P
16A
16A
230V ~ 50Hz
230V ~ 50Hz
2
2
EG103
EG203
1P
16A
230V ~ 50Hz
2
EG103E
1P
16A
12V nebo 24
AC nebo DC
2
EG103V
2P
16A
230V ~ 50Hz
2
EG203E
16A
230V ~ 50Hz
2
EG103D
Spínací hodiny cronotec
Týdenní
Spínací hodiny cronotec
Týdenní
s komfortními funkcemi
EG203E
EG103E, EG203E, EG103V
mají rozšířené funkce
• Impulzní spínání
• Prázdninový program doplněný
spínáním přes externí vstup
u EG103E
• Osvětlený display
• Náhodné řízení
EG103D
• Při spojení s anténou EG001
je možno využít synchronizace
s radiovým signálem DCF77
• Impulzní spínání
• Náhodné řízení
Spínací hodiny cronotec
Týdenní s možností
1P
synchronizace radiovým signálem
při spojení s anténou EG001
EG001
EG004
382
Adaptér pro programování pomocí osobního počítače
Programovatelný klíč lze
u těchto spínacích hodin programovat pomocí adaptéru
a dodávaného software též
pomocí PC.
Programovatelný klíč
Je součástí dodávky spínacích
hodin.
Anténa
- pro synchronizaci
spínacích hodin EG103D
- jedné antény lze použít
pro synchronizaci více
spínacích hodin
EG001
Blokovací klíč
pro spínací hodiny cronotec
- chrání uložený program před
neoprávněnými změnami
EG004
Programovatelný klíč
pro spínací hodiny cronotec
- umožňuje uložení přídavného programu
EG005
Adaptér pro programování
spínacích hodin pomocí PC
pro spínací hodiny cronotec
- umožňuje komfortní programování
programovatelného klíče pomocí PC
- dodáván se software
EG003
Programovatelný klíč
Pomocí programovatelného klíče
může uživatel jednoduše spustit
zvláštní program (např. v případě,
že následující den je svátek).
cronotec
• Možnost uložení programu
do programovatelného klíče
EG005 přímo z přístroje
• Jednoduchý přenos programu
do přístroje:
Při zasunutí programovatelného klíče do spínacích hodin,
pracují tyto po krátkém čase
automaticky s novým programem načteným z klíče
• Umožňují jednoduchý, spolehlivý a mnohonásobný přenos
jednou vytvořeného programu
pomocí programovatelného
klíče
• Manuální ovládání
trvale/přechodně
• Automatické přepínání
zimního a letního času
• Rezerva chodu až 5 let je
zajištěna lithiovými články
• 56 programových kroků
• Možnost programování
pomocí PC
Schránka na programovatelný klíč
pro spínací hodiny cronotec
- slouží pro uložení až 3 ks
programovatelných klíčů v
rozvaděči
Technické změny vyhrazeny
EG003
pro rozhraní RS232
1
EG003U
EG006
Modulové přístroje - technické údaje
Spínací hodiny elektromechanické
Technické údaje
EH010
EH011
EH210
EH211
EH271
Spín. režim
denní
týdenní
Jmen. napětí [V~]
230 V ~
+10% / -15%
Frekvence
50 Hz
Vlastní spotřeba
1 VA
Pohon
Quartz
Přesnost chodu
± 1 s/den
Rezerva chodu
–
200 h
–
200 h
Doba dobíjení
–
120 h
–
120 h
Stupnice
24 h
7 dni
Minimální interval
spínání
15 min.
3,5 h
Kapacita program.
kroků
96
48
Kontakty
ohmická zátěž
žárovky
indukt. zátěž
(cos ϕ = 0,6)
1S
16 A / 250 V
900 W
4 A / 250 V
1P
16 A / 250 V
1000 W
4 A / 250 V
Ruční ovládání
auto / zap
Počet modulů
1
2
Připojení vodičů
0,5 až 4 mm²
1,5 až 6 mm²
Krytí
IP 20
Skladovací teplota
-30°C až +70°C
-10°C až +50°C
-20°C až +70°C
Provozní teplota
-20°C až +55°C
-10°C až +45°C
-10°C až +55°C
110 - 230 V ~
+10% / -15%
230 V ~
+10% / -15%
50 / 60 Hz
0,5 VA
± 6 min. / rok při 23 °C
auto / zap / vyp
Elektrické zapojení
Elektrické zapojení
EH010 - EH011
EH210, EH211, EH271
L1
N
1
3
2
4
EH010
M
Spínací hodiny
6
Technické změny vyhrazeny
383
Modulové přístroje - technické údaje
Digitální spínací hodiny
Objednací číslo
EG010
Rozměry
1 mod.
EG071
EG103
EG103E
EG103D
EG103V
EG203
EG203E
Spínací režim
denní
Kanály
1
Kapacita programových
kroků
2
2
6
Změna letního a zimního času
manuální přepnutí
automatické přepnutí (časová pásma: Euro, USA, GB, USER,NO)
PC-programování
ne
pomocí adaptéru EG003 a programovatelného klíče
Externí paměť
ne
programovatelným klíčem EG005
Program náhodného řízení
ne
ne
ano
Programování impulzů
ne
ne
2 mod.
týdenní
20
56
ne
ano
délka impulzu:
1s až 30 minut
ne
délka
impulzu:
1s až 30
minut
ano
ne
ano
Funkce prázdninový program
ne
ne
Přesnost chodu
±1 sec. / den
±1,5 sec. / den
Řízení radiovým impulzem
ne
Minimální interval spínání
1 min.
Elektrické vlastnosti
Provozní napětí
230 V ~ ±10%
Frekvence
50/60Hz
Ztrátový výkon při 50 Hz
1 VA
6VA
Rezerva chodu
3 roky
5 let s lithiovým článkem
Kontakty
1 přepínací
1 přepínací
Ohmická zátěž AC1
DC1
16A/250V
-
µ16A/250V
µ4A /12V
cos = 0,6
Žárovky
Halogenové žárovky 230 V
Zářivky s paralelní
kompenzací (max. 45 F)
Zářivky nekompenzované
Úsporné zářivky
3A/250V
900W
µ10A /250V
2300W
2300W
ano
ano
ano
ano
ne
230 V ~ ±15%
0,5VA
12V AC/DC
+20%-10%
24V AC/DC
+10%-15%
230 V ~ ±15%
0,8VA
6VA
2 přepínací
-
µ4A /12V
-
-
-
100mA
/12V
-
-
ne
ne
ne
ne
400W
1000W
500W
Minimální spínaný proud AC1
DC1
100mA/250V
400mA/12V
Manuální ovládání aktuální
trvalé
ano
ano
ano
Přednostní ovládání externí
ne
ne
Redukce spotřeby energie
Display se automaticky
zapne při výpadku
Display se vypne do 1 minuty po výpadku napájecí sítě.
Po obnovení napětí v síti se display automaticky zapne.
Stiskem ovládacího tlačítka se display rovněž zapne.
U přístrojů s podsvětleným display (EG103E, EG203E) je
osvětlení při výpadku napájení ze sítě vypnuto.
Připojení lanko
plný vodič
0,5 až 4 mm²
Krytí
IP20
Teploty okolí skladovací
provozní
-10 až + 60˚C
-10 až + 50˚C
ano
1 až 6 mm²
1,5 až 10 mm² mm²
-20 až + 70˚C
-5 až + 45˚C
Rozměry programovatelného klíče EG005
30
m
m
10 mm
384
Technické změny vyhrazeny
Modulové přístroje - technické údaje
Digitální spínací hodiny
Elektrické zapojení
EG010 - EG071
EG103, EG103E, EG103V
L1
N
5
6
1
2
3
EG103D
EG203
*
Možnost připojení
antény EG001
EG401, EG471
*
* Možnost připojení
K jedné anténě EG001 lze připojit paralelně až 10 spínacích
hodin (EG401, EG471, EG103D)
Spínací hodiny přitom nemusí být stejného typu.
Spínací hodiny
antény EG001
Technické změny vyhrazeny
385
Download

Nová řada jisticích přístrojů