ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ /Ders-Program Yeterlilikleri Matrisi
Program Yeterlilikleri
Ders Kodu
BUS101
BUS102
ENG101
ENG102
ENG301
ENG302
HIST201
HIST202
TLL101
TLL102
SEC201
SEC202
PHYS101
PHYS102
MATH103
MATH104
MATH112
MATH211
MATH212
MATH217
CS100
CS101
CS102
EE201
EE203
EE202
EE204
EE 301
EE341
EE302
EE321
EE350
EE401
EE402
EE300
EE400
1
2
3
4
5
6
1
2
7
8
9
10
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
3
3
1
2
2
1
1
3
3
*1 Az, 2 Orta, 3 Çok
Program Yeterlilikleri
1. Matematik, fen bilimleri ve elektrik- elektronik mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2. Karmaşık elektrik- elektronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaç için uygun
analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
becerisi ve bu amaç için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4. Elektrik- elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5. Elektrik- elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve
yorumlama becerisi.
6. Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
7. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma becerisi.
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
becerisi.
9. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir
kalkınma hakkında farkındalık.
10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki
etkileri ve çağın sorunları hakkında bilgi ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Download

Elektrik - Elektronik Mühendisliği