I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
si vás dovolují pozvat na Společné semináře letního semestru pro rok 2015.
Místo konání: posluchárna I. interní kliniky VFN
Čas: vždy v 13:00 hod
Program:
18. 02. 2015 - MDS: Implementace analýz mutace p53 a prognostika (IPSS-R). (Mgr. Monika Beličková a doc.
MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., ÚHKT)
04. 03. 2015 - Klinický přehled a cytogenetické sledování u MM (I. Špička- Z. Zemanová)
18. 03. 2015 - CLL: klinický přehled a vývoj nových metod sledování nemoci (P. Obrtlíková-M. Špaček)
01. 04. 2015 - Mantle cell lymfom (P. Klener - J. Molinský)
15. 04. 2015 - Membránové antigeny jako molekulární adresa pro specifickou protinádorovou terapii
a diagnostiku (J. Konvalinka)
29. 04. 2015 - Imunoterapie nádorů (J. Bartůňková)
13. 05. 2015 - B-cell Receptor Signalling and Lymphoma Biology (E. Davis, O. Havranek)
27. 05. 2015 - Nová paradigmata v léčbě ALL dospělých (MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., ÚHKT)
10. 06. 2015 - EuroFlow - standardizovaná cytometrická diagnostika (T. Kalina)
24. 06. 2015 - Otevřený termín pro vybranou prezentaci (EHA/Lugano/MDS/ASCO)
Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
organizátor seminářů
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
náměstek pro vzdělávání a rozvoj na ÚHKT
Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
přednosta 1. interní kliniky VFN
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
ředitel ÚHKT
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK
Kontakt:
Bc. Alena Kubečková, ÚHKT, U Nemocnice 1, Praha 2, tel.: 221 977 217, e-mail.: [email protected]
Mgr. Ilona Marková, 1. interní klinika VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, tel.: 224 962 527, e-mail: [email protected]
Download

Společné semináře ÚHKT, 1. Interní kliniky VFN a Ústavu