2006
Lukáš Bártl, Fotografické dílo Ruperta Kytky. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Martin Cenkl, Fotoskupina tří, Fotoskupina čtyř a její členové. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Martin Dvořák, LSD „Latinský spis Dalimila“. Pařížský zlomek latinského překladu Kroniky tzv.
Dalimila, jeho iluminace a vztah k původnímu českému textu. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý.
Michaela Hanzlová, Pronikání Tápiesova díla do české výtvarné scény. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel
Štěpánek, Ph.D.
Petr Horák, „Hnát“ na havlíčkobrodské radnici. K sochařským zobrazením lidského skeletu v 17. a 18.
století v Českých zemích. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Eva Košťálová, Poutní areál Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Milan Kudyn, Architekt Čeněk Musil a jeho meziválečná tvorba v Jičíně. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Martina Machová, Gotické okenní kružby kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo
Hlobil, CSc.
Mariana Pisarčíková, Don Quijote. Ilustrované edície 18. storočia v slovenských zbierkach. Vedoucí:
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Jana Rančíková, Sbírka obrazů na zámku ve Slavkově u Brna v 17. a na počátku 18. století. Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Veronika Sedláčková, Barokní sochařství na pomezí Čech a Moravy: Mobiliář farních kostelů v Bystřici
nad Pernštejnem, Jimramově a Bystrém u Poličky. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Eva Smilková, Karlovarské dílo Josefa Kramolína. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner.
Hana Šarátková, Architekt Ludvík Hilgert. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Alena Šimáková, Christologický cyklus v kostele sv. Jakuba v Libiši. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol
Černý.
Helena Šiřinová, Architekt Šebestián Zelina (1928 - 1991). Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Mariana Štorková, Knížecí liechtensteinská sbírka obrazů na hradě Šternberku na Moravě. Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Zuzana Urbánková, Benedikt Teltschik (náčrt monografie). Vedoucí: Martin Pavlíček, Ph.D.
Marta Žídková, Děkanský kostel Nejsvětější Trojice v Hostinném. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
2007
Miroslav Myšák, Výtvarný projev Františka Antonína Hirnla, barokního olomouckého knihtiskaře.
České a německé tisky. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner.
Jana Navrátilová, Uměleckohistorická analýza gotického kostela ve Vřesovicích (u Prostějova).
Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Alena Obůrková, Tvorba Josefa Kosa v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel
Štěpánek, Ph.D.
Kateřina Císařová, Kostel sv. Maří Magdalény v Horním Městě. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Michaela Čadilová, Kostel Všech Svatých ve Slivenci. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Markéta Doláková, Nástěnné malby v kapitulní síni benediktinského kláštera v Sázavě. Vedoucí: doc.
PhD. Ing. Pavol Černý
Martina Flekačová, K dílu Dušana Jurkoviče. Pustevny na Radhošti. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Soňa Houšková, Internetové umění a otázky jeho prezentace ve fyzickém prostoru. Vedoucí: prof.
PhDr. Pavel Štěpánek, PhD.
David Juga, Helena Bochořáková – Dittrichová. život a dílo. Vedoucí: doc. Dr. et PaeDr. Alena
Kavčáková
Tomáš Kocman, Ikonografie zobrazení „Ukřižování Krista“ v umění českých zemí od 9. století do konce
13. století. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Jiří Koukal, Poznámky k problematice kamenických značek. Kamenické značky 16. století v Praze.
Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Kateřina Kührová, Nástěnné malby s cyklem Zjevení sv. Jana v domě č. 517 (dříve 85/I) ve Slavonicích.
Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Petra Moravcová, Madona z Pfonsu a móda čepců s nabíranými lemy. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil,
CSc.
Jiří Sobek, Mater Verborum. Některé aktuální badatelské problémy. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol
Černý
Simona Šedová, Dílo Ignáce Rohrbacha na Podorlicku. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Lenka Škardová, Dvě gotické kaple na Olomoucku – příspěvek k počínajícímu krásnému slohu v
architektuře na Moravě. Hradní kaple ve Šternberku. Kaple Navštívení Panny Mare při bývalém
dominikánském klášteře v Olomouci. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, PhD.
Eva Šmerdová, Nové Město na Moravě. Architektura 20. století. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Ivana Takácsová, Franz Urban (1894 – 1959). Život a dielo. Vedoucí: doc. Dr. et PaeDr. Alena
Kavčáková
Lucie Valdhansová, Renesanční palác na hradě Pernštejně. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Lucie Vašíčková, Architekt Bohumír Kupka. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Sandra Štefaniková, Architektonické utopie a vize 20. století. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek,
Ph.D.
Veronika Kotoučová, Život a dílo Charlotty a Louisy Piepenhagenových. Vedoucí: doc. PhDr. Marie
Mžyková
Milan Škobrtal, Socha sv. Barbory v Cholině. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Miroslava Šnyrchová, Nález z epipaleolitické stanice v Bohumíně-Záblatí (okr. Karviná): Příspěvek
k problematice inspirace přírodním tvarem v paleolitickém umění,Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Olga Orságová, Sochař František Rous ml. Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Hana Myslivečková, Kaple sv. Rocha v Úsově. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Andrea Madigarová, Architektura a urbanismus Havířova 1948 – 56. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Petra Kernová, Prázdnota v čínské filozofii a vliv na tvorbu J. Šímy. Vedoucí: doc. Lucie Olivová, Ph.D.
Klára Eliášová, Architektura a urbanismus Otrokovic ve 20. století. Vedoucí:prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Zdeňka Steigerová, Jan Jablonský a jeho malířská tvorba. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
2008
Zuzana Kopcová, Atelier Rotter. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Alena Křížková, Architektura a urbanismus v Klatovech 1895 - 1945. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Vendula Šrámková, Současný stav poznání středověkého a raně novověkého sklářství na severní
Moravě. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Kateřina Fussová, Malířská tvorba Antona Blasche (1751 - 1832). Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Veronika Šubrtová, Móda olomouckých salónů 1930 - 1948. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek,
Ph.D.
Aneta Zlámalová, Architektura a urbanismus v Místku, 1900 - 1943. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Jolana Vojtková, Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století. Konfrontace
restaurovaných zásahů. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Rudolf Šimek, Památková hodnota mlýnů na Hrádeckém potoce. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Petra Mazáčová, Vývoj opasku od stěhování národů po Velkou Moravu. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Jana Zajoncová, Architektura a urbanismus Teplic, 1945 - 1989. Vedoucí: Prof. PhDr. Rostislav Švácha,
CSc.
Lenka Tvrzníková, Umělecké sbírky Franze Schmitta a rodiny Blaschků v Českém Dubu. Vedoucí: doc.
PhDr. Marie Mžyková, CSc.
Alexandra Homová, Architekt Tomáš Černoušek. Vedoucí: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Michaela Horáková, Sakrální architektura doby baroka na šlikovském panství Kopidlno. Vedoucí: Prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Lenka Stavinohová, Architektura a urbanismus v Rožnově pod Radhoštěm, 1900 - 1950. Vedoucí: Prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Jana Řeháková, Fenomén Soláně na Valašsku. Vedoucí: Prof. PhDr. Milan Togner
Jolana Vojtková, Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století. Konfrontace
restaurátorských zásahů. Vedoucí: Prof. PhDr. Milan Togner
Pavel Kufa, Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Vedoucí: Prof. PhDr. Rostislav Švácha,
CSc.
Veronika Šubrtová, Móda olomouckých salonů 1930 - 1948. Vedoucí: Prof. PhDr. Pavel Štěpánek
Veronika Ročáková, Kostel sv.Jana Nepomuckého v Karlovci u Bruntálu a nepomucenský kult v
architektuře 18. století na Moravě. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Ondřej Novotný, České dvojstěnné barokní sklo se zaměřením na grafické předlohy J.E.Ridingera.
Vedoucí: Prof. PhDr. Milan Togner
Hana Lamatová, Křížová cesta Josefa Jíry v kapli sv.Vavřince na Malé Skále. Vedoucí: Doc. Paedr.
Alena Kavčáková, Dr.
Kamil Lukeš, Soubor renesančního nábytku v instalaci zámku v Bučovicích. Vedoucí: Prof. PhDr. Milan
Togner
Nina Michlovská, Grotta v architektuře 16. a 17. století. Vedoucí: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Lucie Hřibová, Evangelijní cyklus Kodexu vyšehradského. Vedoucí: Doc. Ing. Pavol Černý
Hana Petříková, Křížová cesta v Rudě u Rýmařova. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Silvie Malíková, Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji. Vedoucí: Doc. Paedr. Alena
Kavčáková, Dr.
2009
Petra Březáčková, Barokní zahrada zámku Budišov u Třebíče a její typologické vztahy k Itálii. Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Veronika Červinková, Šíření křesťanství v českých zemích ve světle archeologie (umělecké řemeslo,
architektura). Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Eliška Doležalová, Bývalý piaristický kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži. Vedoucí: Mgr. Martin
Pavlíček, Ph.D.
Lucie Galuszková, Nálezy drobné hrnčířské plastiky tzv. „Ježíšků“v českých zemích a jejich kulturněhistorický kontext.Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Anna Gazdová, Kostel sv. Petra a Pavla v Tištíně. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Martina Geyerová, Slovanská epopej Alfonse Muchy. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Michaela Hrčková, Sochařské dílo Václava Böhma ve Frýdku Místku. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Martin Janák, Kult sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře a jeho projevy v barokním umění.Vedoucí:
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Veronika Jurásková, Historie a aktivity sdružení výtvarných umělců Pražský Aleš (1946 –
1963).Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Lenka Kirkosová, Dílo Ignáce a Jana Oderlických v Šumperku. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Tomáš Kravčík, Grafická tvorba Freindtů. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Hana Krubnerová, Nástěnné malby v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích. Vedoucí: prof.
PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Petra Nováková, Umělecký smalt v kontextu českého moderního umění 2. poloviny 20. století.
Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Lenka Rychtářová, Volná tvorba scénografa Jana Sládka (1906 -1982). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena
Kavčáková, Dr.
Jana Svobodová, Malíř František Matoušek (1901-1961) – monografie malíře. Vedoucí: doc. PaedDr.
Alena Kavčáková, Dr.
Jan Lauro, Sochařské dílo Jana ChristiánaPröbstla. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jana Schlesingerová, Kaple svaté Barbory na Grabštejně. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Klára Kozárková, Architekt Jan Zavřel. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Lucie Němečková, Soupis grafiky Jany Jemelkové (*1928 Praha). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena
Kavčáková, Dr.
Aneta Břehová, Vývoj a užití mozaiky v 50. letech 20. století v českém prostředí. Vedoucí: prof. PhDr.
Pavel Štěpánek, Ph.D.
Olga Macáková, Sochařská výzdoba portálu Nového Hřbitova v Hořicích (1892 – 1905). Vedoucí:prof.
PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Radoslav Trnkal, Secesní oděvní design. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Jana Tauchmanová, Zobrazení Ženy sluncem oděné ve Velislavově bibli a její ideové a ikonologické
souvislosti. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Eva Fráňová, Pařížské sbírky afrického umění se zaměřením na Musée du Quai Branly. Vedoucí: prof.
PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Adéla Digrinová, Účesový šperk 19. století na území Zemí koruny české. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel
Štěpánek, Ph.D.
Marika Rolinčinová, Architekt a stavitel Bedřich Karlseder. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Martina Kovářová, Barokní kašny a fontány na Moravě a ve Slezsku (Ikonografie mořského světa)
Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Zuzana Vavrečková, Zámecká rezidence v Plumlově a KarelEusebiuskníže z Liechtensteinu. Vedoucí:
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Eva Běhalová, Architektura města Zlín 1989-2008. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Martina Zedková, Akademický sochař Alois Vaněk. Spolupráce sochaře Aloise Vaňka (*1908)
s Chrámovým družstvem v Pelhřimově.Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Kateřina Nechvílová, Architekt Tomáš Brix. Vedoucí:prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Helena Hocková, Barokní náhrobky zakladatelů a dobrodinců klášterů v Oseku, Kladrubech, Teplá,
Zlaté Koruně a Šternberku.Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Vendula Fedorčáková, Nástěnná malba s námětem bitvy na Bílé Hoře v hale zámku v Hostivicích.
Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Eva Šafaříková, Večeře v Emauzích. Malovaný epitaf z Kroměříže. Vedoucí: prof. PhDr. Milan Togner
Tereza Kovaříková, Architektura a urbanismus Napajedel 1900-1950. Vedoucí:prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
2010
Barbora Hambálková, Architekt Ivan Bergmann. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Veronika Zajačiková, Ikonografie a ikonologie sochařské výzdoby křižovnického kostela sv. Františka
Serafinského v Praze. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Iveta Tůmová, Chrámové stavby Mattea Borgorelliho. Vedoucí: Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Pavla Knápková, Rudolf Schlattauer (1861-1915). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Lukáš Kos, Vývoj ikonografického zobrazení Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského v barokní
skulptuře na území Moravy. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Petr Šprincl, Nuda. Text v díle Václava Stratila v letech 1975-1995. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav
Daniel, Ph.D.
Vendula Pavelková, Život a dílo opavského malíře Ignáce Günthera. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav
Daniel, Ph.D.
Veronika Bártová, Sbírka obrazů Galerie Klatovy/Klenová v letech 1963-1989. Vedoucí: prof. PhDr.
Pavel Štěpánek, Ph.D.
Miroslav Řezníček, Rottalové a jejich umělecký mecenát v Kvasicích. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Marie Válová, Dílo Matyáše Bernarda Brauna v benediktinském kostele Panny Marie v Kladrubech.
Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Gabriela Šinkorová, Sochařské personifikace dvanácti měsíců v zámecké zahradě v Lysé nad Labem.
Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Pavla Jančíková, Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický
význam.Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Lenka Tomečková, Valentin Držkovic (1888-1969) a české sociální malířství. Vedoucí: doc. PaedDr.
Alena Kavčáková, Dr.
Michaela Přikrylová, Oltářní obrazy FrantzeBartsche, Jana Františka Kleina, Felixe Ivo Leichera a
Ignáce Raaba ve farním kostele v Bílé Vodě. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Bronislava Tichá, Voskové figurální relikviáře baroka na Moravě. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Marie Jiráková, Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné. Vedoucí:
doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Hana Chalánková, Sochař Rudolf Březa (1888-1955). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Daniela Michalcová, Na výstavách Gesellschaft der Kunstfreunde in Olmütz. Vedoucí: doc. PaedDr.
Alena Kavčáková, Dr.
Michaela Holá, VereindeutscherMalerinnen in Böhmen a historie německých ženských uměleckých
spolků od 60. let 19. století do konce II. světové války.Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
2011
Michal Kopecký, Architektura historismu v Chrudimi. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Jiří Doupal, Aquamanile z českých zemí po stránce uměleckohistorické. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha.
Barbora Holečková, Oratoř sv. Kateřiny - ikonografické a symbolické souvislosti.Vedoucí: prof. PhDr.
Ivo Hlobil, CSc.
Jitka Johnová, Mauzoleum Eggenbergů v Ehrenhausenu a jeho úpravy pro pohřební místo
olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Gabriela Kodysová, Jan Václav Prchal (1744-1811).Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jana Macháčková, Jan Jiří Heinsch - Křest orientálního panovníka sv. Františkem Xaverským,Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Kamila Mátychová, Dětské hračky ve středověku na Severní Moravě.Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Monika Mažárová, Architektura a urbanismus ve Znojmě 1945-1989. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Ilona Motejlová,Architektura vil v Hradci Králové, 1900 – 1945. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha,
CSc.
Tomáš Navrátil, Slavnost v lázních Lucase van Valckenborch z Hrádku u Nechanic. Vedoucí: prof.
PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Michaela Seďová,Počátky habánského hrnčířství na Moravě se zvláštním zřetelem k její severní části.
Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Zuzana Paluzgová, Tváře a sochařská portrétní tvorba Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla. Vedoucí: prof.
PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Sabina Soušková, Obrazy z let 1989 - 2007 ze sbírky Muzea moderního umění v Olomouci, Vedoucí:
doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Tereza Šlapáková, Iluminátorská výzdoba Ústeckého graduálu z konce 15. Století. Vedoucí: doc. PhD.
Ing. Pavol Černý
Anna Šubrtová, Architektura sokoloven v Podkrkonošské - Jiráskově župě. 1890 – 1938.Vedoucí: prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Milan Vyhlídal, Augustin Mervart (1889-1968): život a dílo. Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková,
Dr.
Nina Zháňalová, Kostel č. III v Mikulčicích. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Dominika Grygarová, Oltářní obrazy v poutním kostele Panny Marie ve Frýdku. Vedoucí: prof. PhDr.
Ladislav Daniel, Ph.D.
Karolína Gumulcová, Scénograf Oldřich Šimáček. Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Kamila Hamplová, Architektura v Olomouci po roce 1989. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Lenka Holčapková, Románský kostel v Řeznovicích. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Vendula Jurášová, Architektura města Litovel mezi léty 1900 – 1945. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Daniela Kaňáková, Architektura a urbanismus Lipníku nad Bečvou v letech 1900 – 1950. Vedoucí: prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Andrea Kavková, Obrazové sbírky ze zámku Hnojník. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Veronika Kurzová, Cyklus obrazů Ignáce Raaba z klášterního refektáře na Velehradě. Vedoucí: prof.
PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Petra Kynclová, Architektura a urbanismus Pardubic 1945-1989. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Petra Olšanová, Oltářní obrazy Judy Tadeáše Josefa Suppera (1712-1771) na Moravě.Vedoucí: prof.
PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Veronika Poláková, Černé Madony v Čechách. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Magda Polanská, Prvotisk Von den berühmtenFrauen ze sbírek vědecké knihovny v Olomouci.
Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Hana Runčíková, Zobrazení sv. Maří Magdaleny ve scénách Ukřižování v umění českého středověku.
Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Michaela Rýdlová,Výtvarná kultura v Olomouci kolem roku 1500. Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Adam Sekanina, Kostel svatého Matouše v Dolanech u Olomouce. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Martin Vlček, Španělská kaple Panny Marie Bolestné v Novém Jičíně. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Eva Zahradníková, Malíř Jiří Dvořák (1891 – 1977).Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
2012
Jana Rygalová, Hlavní oltářní obraz kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Olga Tuhá, Malířská rodina Temperů. Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Kateřina Vašinková, Bible olomoucká, Olomouc, Vědecká knihovna, MIII, a její iluminace. Vedoucí:
doc. PhD. Ing. Pavol Černý
Martina Chovanečková, Řezbářské dílo Augustina Jana Thomasbergera v Olomouci. Vedoucí: Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D.
Kamila Nožičková, Textilie a textilní výroba 9. - 12. stol. v českých zemích. Vedoucí: PhDr. Josef Bláha
Lucie Janotová, Kult sv. Jana a Pavla v 17. a 18. století na Moravě. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Milan Šálek, Sochařství 2. poloviny 17. století ve Znojmě. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Zuzana Dobrovolná, Knižní obálky Zdenka Seydla. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Petra Juráčková, Nábytek ve sbírkách Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav
Daniel, Ph.D.
Jitka Bohuňková, Ilustrátorské dílo Miloslava Jágra. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Marie Kubátková, Turecké koberce v českých soukromých sbírkách. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel
Štěpánek, Ph.D.
Aneta Kohoutová, Život a dílo Běly Kolářové. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Markéta Žídková, Vitrajová okna kostela sv. Mořice v Olomouci. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Jana Viktorová, Ilustrační dílo Heleny Zmatlíkové. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Jana Štolfová, Zámecká kaple Panny Marie ve Velkých Losinách. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Barbora Kuřecová, Kostel sv. Blažeje a ostatní zbořené středověké kostely v Olomouci. Vedoucí: prof.
PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Alena Bartková, Sochařské dílo Aleše Veselého v průběhu 60. a 70. let. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav
Daniel, Ph.D.
Simona Čížková, Kresba a grafika Aloise Kalvody (1875-1934). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena
Kavčáková, Dr.
Petra Gregorová, Česká ilustrace v 60. letech 20. století. Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Klára Halamková, Sloup Proměnění Páně v Chrudimi. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Tereza Halusková, Jakob Gartner, architekt Moravy a Slezska. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha,
CSc.
Petr Holouš, Sochařské kopie pláště Santa Casy z Loreta v českých zemích. Vedoucí: Mgr. Martin
Pavlíček, Ph.D.
Jakub Král, Jiří Surůvka,Ostrava, družební město Gotham City!!! Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Zuzana Marešová, Knižní design Oldřicha Hlavsy (1909-1995). Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Daniela Nemelová, Barokizace baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel,
Ph.D.
Michaela Škavová, Iluminátorská výzdoba graduálu latinského Hr-2 (IIA2) od Jana Mikuse z Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Vedoucí: doc. PhD. Ing. Pavol Černý.
Tereza Jiroušková, Antonín Appeller. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Imrich Veber, Vesnice jako světové téma. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Ivana Pavelková, Barokní mobiliář kostela sv. Mikuláše v Jaroměři. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček,
Ph.D.
Kristýna Fendrichová, Barokní sochy v Liběšicích.Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Markéta Gorčíková, České módní ilustrace od konce 40. let do 70. let. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel
Štěpánek, Ph.D.
Miroslava Neckářová, Oltáře kostela sv. Jakuba Většího v Kostelci na Hané. Vedoucí: prof. PhDr.
Ladislav Daniel, Ph.D.
2013
Martina Bařinková, Oltářní obraz Panny Marie Čenstochovské v Uherském Brodě. Vedoucí: Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D.
Martin David, Kopie milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké v barokním sochařství. Vedoucí:
Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Marie Gabrielová, Rok založení skupiny Tvrdohlaví. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Veronika Gazdová, Gotická a renesanční architektura města Prostějov. Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský,
Ph.D.
Kristýna Glozová, Zámek Veselí nad Moravou. Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Pavla Hofmanová, Recepce anglické vilové architektury v české moderně (1890-1920). Vedoucí: prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Tereza Holoubková, Gotické a renesanční kachle z hradu Rožnova. Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský,
Ph.D.
Jana Kiesewetterová, Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Tereza Klanicová, Vybrané nástropní a závěsné obrazy ze zámku Lešná u Valašského Meziříčí.
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Sandra Kolářová, Gotická a renesanční architektura města Litovel. Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.
Jana Kosková, Karel Svolinský a Český rok: ilustrace k lidovým písním ze svazku Podzim. Vedoucí: prof.
PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Kristýna Koutná, Vladimír Sychra a jeho malířská reakce na občanskou válku ve Španělsku. Vedoucí:
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
Eliška Mrňková, Současný stav poznání architektury a kamenosochařské výzdoby dómu sv. Václava
v Olomouci z doby Bruna ze Schauenburku. Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.
Klára Navrátilová, Pavel Navrátil – Cyklus obrazů Pompeje. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Oldřich Novotný, Ilustrační tvorba Rudolfa Adámka. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Renáta Pancová, Jan Zemánek (* 7. 8. 1947). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.
Markéta Papoušková, Gotická a renesanční kamenosochařská výzdoba hradu Cimburk u Koryčan.
Vedoucí: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D.
Martina Pavelková, Jiří Rathouský – Grafický design pražského metra. Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav
Daniel, Ph.D.
EkaterinaPlechkova, Nikolaj Michajlovič Rodionov (1896-1970): život a dílo. Vedoucí: doc. PaedDr.
Alena Kavčáková, Dr.
Barbora Pluhařová, Fresková výzdoba státního zámku ve Vizovicích, Arne Kraus. Vedoucí: prof. PhDr.
Ladislav Daniel, Ph.D.
Adéla Ružbatská, Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově. Sochařská výzdoba.
Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Marie Sléhová, Bývalý dominikánský kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Vedoucí: Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D.
Karolína Šrámková, Život a dílo Vlaha Bukovace (1855-1922). Vedoucí: doc. PaedDr. Alena Kavčáková,
Dr.
Jana Trtíková, Pražské mosty 1800-1950. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Martina Vaverová, Architektura a urbanismus v Jindřichově Hradci v letech 1900-1945. Vedoucí: prof.
PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Tereza Vávrová, Trinitáři v Holešově. Vedoucí: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Petra Vintrlíková, Sestry Šlechtovy – výtvarné umělkyně v životní realitě 19. století. Vedoucí: prof.
PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Nela Vítková, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou. Vedoucí: Mgr. Martin
Pavlíček, Ph.D.
Adéla Vráželová, Architektura krystalického kubismu na Moravě. Vedoucí: prof. PhDr. Rostislav
Švácha, CSc.
Download

prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. Martin Cenkl, Fotoskupina t