Učební pomůcky pro fyziku, anatomii,
laboratorní zařízení, vybavení učeben,
doplňky
Učební pomůcky
Demonstrační fyzika
Žákovská fyzika
Lasery
Měřící přístroje, zdroje
Elektrostatika
Siloměry
Transparentní modely
Váhy klasické
Závaží
Drobné pomůcky pro fyziku
Didaktik s.r.o.
Revoluční 1
696 01 Rohatec
Tel. : 518 359 120
platný od 20.1.2014
Katalog
učebních pomůcek
… nejen pro fyziku
e-mail
[email protected]
Internet
http://www.didaktik.cz
Obsah
Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny s DPH.
O FIRMĚ DIDAKTIK® ...................................................................................................................... 3
FYZIKA ............................................................................................................................................ 4
Demonstrační souprava pro elektřinu ..................................................................................... 4
DE900-1A DZS Elektřina 1 ...................................................................................................... 5
DE900-2A DZS Elektřina 2 ...................................................................................................... 6
DE900-3A DZS Elektřina 3 ...................................................................................................... 7
DE900-4A DZS Elektronika 1 .................................................................................................. 8
DE900-4E DZS Elektronika 2 .................................................................................................. 9
DE900-4M DZS Elektrické motory ......................................................................................... 10
DE920-1A DZS Propojovací panel ........................................................................................ 15
DZS Stativový materiál .......................................................................................................... 15
Demonstrační souprava pro optiku ....................................................................................... 16
DL720-1G Optika na magnetické tabuli ................................................................................. 16
DS103-1A Tabule magnetická, komplet ................................................................................ 16
Demonstrační laserová optika ................................................................................................ 19
Geometrická optika názorně (GON) ...................................................................................... 19
Geometrická optika názorně PLUS (GON+) .......................................................................... 19
Demonstrační souprava optická vlákna a senzory ................................................................ 20
LOS1 Laserová optická souprava.......................................................................................... 20
Laserový zdroj LG5E ............................................................................................................. 20
Žákovské elementární soupravy (ŽES) .................................................................................. 21
P9901-4A ŽES Stativ a stavební materiál ............................................................................. 21
P9901-4B ŽES Mechanika 1 ................................................................................................. 22
P9902-4J ŽES Mechanika 2 - dynamika ............................................................................... 23
P9901-4R ŽES Rotační pohyb .............................................................................................. 24
P9902-4Z ŽES Odstředivá síla .............................................................................................. 24
P9902-4P ŽES Síly a točivý moment..................................................................................... 25
P9902-4V ŽES Tlak vzduchu................................................................................................. 25
P9901-4S ŽES Kmity a vlnění ............................................................................................... 26
P9901-4U ŽES Ultrazvuk ...................................................................................................... 27
P9902-4C ŽES Nauka o teple 1 ............................................................................................ 28
P9902-5C ŽES Nauka o teple 2 ............................................................................................ 29
P9902-4W ŽES Alternativní energie ...................................................................................... 30
P9902-4S ŽES Ohřev vody ................................................................................................... 31
P2820-1S Palivový článek, sada 1 ........................................................................................ 31
P2840-1W Větrná vrtule, profesionální model ....................................................................... 31
P2821-1R Vodíkové auto, souprava ...................................................................................... 32
P2823-1E PEM elektrolyzér, ŽES .......................................................................................... 32
P2823-1B PEM palivový článek, ŽES .................................................................................... 32
P2823-1R PEM reverzní palivový článek, ŽES...................................................................... 32
P2823-1S Plynojem, ŽES ...................................................................................................... 33
P9901-4D ŽES Elektřina 1..................................................................................................... 34
P9902-5M ŽES Magnetismus ................................................................................................ 35
P9902-5P ŽES Elektromagnetismus ..................................................................................... 36
P9902-5T ŽES Elektrodynamika ........................................................................................... 37
P9902-5U ŽES Magnetické pole vodičů ................................................................................ 38
P9901-4F ŽES Elektronika - doplnění ................................................................................... 39
P9901-4M ŽES Elektronika - komplet.................................................................................... 41
1
P9902-5S ŽES Elektrostatika ................................................................................................ 42
P9901-4L ŽES Optika 1 ......................................................................................................... 43
P9902-4H ŽES Optika 2 ........................................................................................................ 44
P9902-4K ŽES Optika 3, doplnění ......................................................................................... 45
DR420-1P Přístroj kompaktní pro určení Planckovy konstanty.............................................. 46
Modul Chemie 1 ..................................................................................................................... 47
Modul Chemie 2 ..................................................................................................................... 48
Přístroje .................................................................................................................................... 49
DE700-1M Přístroj demonstrační měřící DIAN 350, "demo" .................................................. 49
P3130-2B Zdroj univerzální, s displejem, AC/DC .................................................................. 49
P3130-1A Zdroj výkonový, s displejem, AC/DC ..................................................................... 50
P3130-3D Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC ..................................................................... 50
P3120-3F Generátor frekvenční, 0,1 Hz ...100 kHz ............................................................... 50
DE525-3B Generátor Van de Graaffův .................................................................................. 51
DE523-1A Elektřina Wimshurstova, indukční ........................................................................ 51
DE500-1E Elektroskop podle Kolbeho ................................................................................... 51
P3240-1C Přístroj měřící, digitální, víceúčelový .................................................................... 52
Vodiče ....................................................................................................................................... 53
Siloměry .................................................................................................................................... 53
Transparentní modely.............................................................................................................. 54
Ostatní učební pomůcky pro fyziku........................................................................................ 55
P2110-1A Hořák butanový, plynový ....................................................................................... 55
P2700-2D Kalorimetr Joulův .................................................................................................. 55
DW250-1M Monochord se třemi strunami ............................................................................. 55
Vývěvy....................................................................................................................................... 56
DM503-1A Vývěva rotační olejová, jednostupňová ............................................................... 56
DM503-2A Vývěva rotační olejová, dvojstupňová .................................................................. 56
Příslušenství : ........................................................................................................................ 56
VÁHY A ZÁVAŽÍ ............................................................................................................................ 57
Váhy klasické a závaží ............................................................................................................. 57
DM124-1A Váha dvouramenná, demonstrační ...................................................................... 57
DM120-2D Závaží 10 mg - 500 g, sada v krabičce ............................................................... 57
Z10500 Sada zlomkových závaží (10, 10, 20, 20, 50, 100, 100, 200, 500 mg) ..................... 57
2
Učební pomůcky pro fyziku, biologii, chemii, laboratorní
zařízení, vybavení učeben, doplňky, technika
O FIRMĚ DIDAKTIK®
Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám představil firmu Didaktik s.r.o., tradičního
dodavatele fyzikálních učebních pomůcek pro všechny druhy škol. Firma vznikla v roce 1993 jako
výhradní zastoupení firmy Didaktik Skalica pro Českou republiku.
Naše mateřská firma se zabývá vývojem a výrobou učebních pomůcek přes 40 let a v současné
době zaměstnává přes 200 zaměstnanců. Naše výrobky jsou určeny nejen pro český a slovenský
trh, ale převážná část (asi 90%) se jich vyváží, ve spolupráci s rakouskou firmou NTL, především
do Rakouska, Německa a dalších evropských zemí.
Naše učební pomůcky používají v současné době stovky základních a středních škol a jsou
také používány k výuce budoucích pedagogů na vysokých školách. Hodnota dodaných učebních
pomůcek dodaných na naše školy od vzniku společnosti přesahuje několik desítek milionů korun.
Vzhledem k tomu, že naší snahou je zajistit pro školy maximum kvalitních učebních pomůcek,
přistoupili jsme k tomu, že jsme kromě našich výrobku zařadili i další učební pomůcky od
renomovaných domácích i evropských výrobců.
Podrobné technické a cenové informace Vám rádi sdělíme na naší adrese nebo telefonu, popř.
je naleznete na naší webové stránce. Věříme, že si z nabídky vyberete, a děkujeme Vám za
pozornost věnovanou našim výrobkům.
Jsme výhradním zastoupením firmy NTL pro Českou republiku.
Přední evropský dodavatel učebních pomůcek pro výuku fyziky na všech typech škol.
Malá část sortimentu je uvedena i v tomto katalogu (především žákovské,
demonstrační soupravy a přístroje), na požádání Vám samozřejmě zašleme kompletní český
katalog všech dodávaných výrobků v tištěné i elektronické formě.
VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ
Schola Nova 1996
CzechDidac 1997
Schola Nova 1997
RNDr. Roman Iška
ředitel firmy
3
FYZIKA
DEMONSTRAČNÍ SOUPRAVA PRO ELEKTŘINU
(nejlepší exponát SCHOLA NOVA’97)
Demonstrační souprava umožňuje názorné a přehledné vertikální sestavení elektrických a
elektronických obvodů. Představuje systém zástrčných stavebnicových kamenů využitelný při
demonstrační výuce na základní střední škole.
Demonstrační souprava pro elektřinu se skládá z pěti souprav, pomocí kterých je možné
uskutečnit pokusy z oblasti elektřiny, elektromagnetismu a elektroniky. Nutným příslušenstvím
(není součástí soupravy) je „DE920-1A DZS Propojovací panel", souprava "DZS Stativový
materiál", „Univerzální napájecí zdroj“ nebo „Výkonový napájecí zdroj“ 12V/4A a měřící
přístroje.
Předností soupravy je :
•
•
•
•
jednoduché sestavení pokusů
přehledný obrázek zapojení
bezpečnost elektrických zapojení
stabilní mechanické uchycení stavebnicových kamenů
Demonstrační souprava pro elektřinu umožňuje vykonávat pokusy :
Elektřina : proudový okruh; Ohmův zákon a jeho použití; měřením k Ohmovu zákonu; sériové a
paralelní zapojení ohmických odporů; současné zapojení odporů; změna elektrické energie na
tepelnou; Voltův článek; elektrolýza; nastavitelný odpor; regulace osvětlení pomocí potenciometru;
zapojení Wheatstonova můstku; bimetalová pojistka
Elektromagnetismus : elektrický proud vytváří magnetické pole; magnetické pole cívky; bzučák
na střídavý proud; princip a model elektromotoru; jednosměrný motor; princip generátoru;
generátor jednosměrného proudu – dynamo; indukce pomocí změny intenzity proudu;
transformátor
Elektronika : RTC - odpor a NTC – odpor; LDR - odpor závislý na světle; VDR - odpor závislý na
napětí; diody ochraňují měřící přístroje; tranzistor jako zesilovač; činnost NPN a PNP tranzistorů;
nastavení pracovního bodu; automatické osvětlení; kapacita; časový spínač; jednosměrný
usměrňovač; vyhlazování jednosměrného napětí; sériové a paralelní zapojení kondenzátorů;
princip dvousměrného usměrňovače; můstkové zapojení; bistabilní a monostabilní multivibrátor;
sériový a paralelní rezonanční obvod; logické obvody
Poznámka :
• uvedené soupravy (především „DZS Elektřina 1“ a „DZS Elektřina 2“ doporučujeme zakoupit
společně
4
DE900-1A DZS Elektřina 1
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Počet
4
5
2
5
2
5
4
2
1
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE920-1B
DE920-1C
DE920-1D
DE920-1E
DE920-1F
DE920-1G
DE920-1H
DE920-1J
DE920-1K
P7806-1G
P7810-1A
Popis součástek
Modul připojení
Modul vodič přímý
Modul vodič přímý se zdířkou
Modul vodič T
Modul vodič T se zdířkou
Modul vodič L
Modul vodič L se zdířkou
Modul vodič přerušený
Modul vodič L přerušený
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
5
DE900-2A DZS Elektřina 2
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Počet
2
3
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE920-2A
DE920-2F
DE920-2K
DE920-2R
DE920-2T
DE920-2S
DE920-2B
DE920-3G
DE920-3M
DE920-3O
DE920-3R
DE920-3T
DE920-3S
DE922-1A
DE922-1L
DE922-1B
DE920-2L
DE920-2M
DE927-1M
P7806-1G
P7810-1A
Popis součástek
Modul s objímkou E10
Modul s objímkou E14
Modul baterie 1.5V
Modul vypínač ON/OFF
Modul přepínač
Modul tlačítko
Modul doutnavka
Modul odpor 100 Ω
Modul odpor 500 Ω
Modul odpor 1 kΩ
Modul odpor 10 kΩ
Modul nastavitelný odpor 10 kΩ
Modul potenciometr 470 Ω
Modul pro cívku
Modul pro cívku s bočním připojením vlevo
Modul pro cívku s odbočkou v středě
Modul se svorkou
Modul upínač pro tyče, do průměru 10 mm
Modul motor s převodem
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
6
Technické parametry
250V / 0,15A
250V / 0,15A
250V / 0,15A
70V / 90V zápal.
max : 100V DC / 50V AC / 2W
max : 100V DC / 50V AC / 2W
max : 100V DC / 50V AC / 2W
max : 100V DC / 50V AC / 2W
max : 100V DC / 50V AC/4W
max : 100V DC / 50V AC / 4W
pro upevnění držáku elektrod
3 otvory se šrouby
3V / 145 rpm 96 : 1
DE900-3A DZS Elektřina 3
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Počet
1
1
1
1
2
1
1
1
3
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
sada
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
sada
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE922-2B
DE922-2C
DE921-1D
DE921-1L
DE312-1B
P3325-1A
DE921-3U
DE320-1D
DE320-1E
P3911-3D
P3310-1A
DE930-2R
DE921-3A
DE921-3B
P1810-1D
DE922-1D
P3325-2C
P3325-2A
DE320-1C
DE451-1D
DE451-1C
DE450-1D
DE920-2D
DE920-2C
DE450-1E
P7806-1G
P7810-1A
Popis součástek
Cívka 800 závitů, nízká (11 mH, 2A)
Cívka 2x800 závitů, nízká (45 mH, 1A)
Jádro U+I, s přítlačným šroubem
Jádro I z trafoplechů, dlouhé
Držák baterie
Vodiče a nevodiče
Žhavící spirála (nasazena na stolíku 16)
Bimetalový pás, demo
Kolík s rychloupínačem
Krokosvorka holá, se zástrčným kolíkem
Krokosvorka holá
Kladka s ukazatelem
Držák elektrod na kolíku
Držák se zářezem a otvorem, pro fixaci pásků
Pružina plochá ocelová, 25x0,5x 300 mm
Násuvný stolík, se zástrčnými kolíky
Nádobka na elektrolýzu
Elektrody deskové (65x25 mm); 2xZn, 2xPb, 1xCu, 1xFe, 1xmosaz
Kontaktní kolík s wolframovým hrotem
Wagnerovo kladívko
Miska zvonku
Cívka s ukazatelem (protiváha je našroubována na cívce), pro DE920-2C
Modul stupnice
Modul kuličkové ložisko
Ohebná smyčka, pro vložení do DE920-1J
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
Poznámka (vztahuje se ke všem soupravám) :
• soupravy obsahují návod k použití a seznam pokusů
• k napájení doporučujeme některý ze zdrojů Didaktik : „Univerzální napájecí zdroj“ (6V AC/6A;
12 AC/6A; 0-15V DC/1A; 0-25V DC/6A; 0-20V DC/6A); „Žákovský napájecí zdroj“ (3,6,9,12 V
AC/2A; 0-12V DC/2A); pro napájení nepoužívejte vyšších napětí a proudů než jsou uvedeny u
doporučených zdrojů nebo v technických parametrech
7
DE900-4A DZS Elektronika 1
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Počet
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE920-1C
DE920-3R
DE920-3U
DE920-3T
DE920-4A
DE920-4J
DE920-4K
DE920-4E
DE920-6D
DE920-6G
DE920-6J
DE920-6N
DE920-6Q
DE920-7A
DE920-7E
DE920-7K
DE920-7T
DE920-8A
DE920-8B
DE920-8C
DE920-2A
P3921-2C
DE921-2B
P7806-1G
P7810-1A
Popis součástek
Modul vodič přímý
Modul odpor 10 kΩ
Modul odpor 47 kΩ
Modul odpor nastavitelný 10 kΩ
Modul odpor NTC
Modul odpor LDR
Modul odpor VDR
Modul odpor PTC
Modul kondenzátor 0,1 µF
Modul kondenzátor 1 µF
Modul kondenzátor 10 µF
Modul kondenzátor 100 µF
Modul kondenzátor 1000 µF
Modul Si - dioda
Modul Zenerova dioda
Modul LED - dioda
Modul můstek 4 LED - diody
Modul tranzistor NPN
Modul tranzistor NPN
Modul tranzistor PNP
Modul bzučák
Modul reproduktor
Mikrofon
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
8
Technické parametry
max : 100 V DC / 50 V AC / 2W
max : 100 V DC / 50 V AC / 2W
max : 100 V DC / 50 V AC / 4W
0,75 W / 4k7
max : 20V, λ =950 nm
14V (max. 36V), 0,1 W
30V, 110 Ω
100 V
100 V
35 V
35 V
35 V
závěrné 1000 V / 1 A
Uz 1V / 5 mA
max : 20 mA
báze vlevo, 80 V / 1 A
báze vpravo, 80 V / 1 A
báze vlevo, 80 V / 1 A
max 9 V
8Ω / 1W
DE900-4E DZS Elektronika 2
Doplňující souprava k DZS Elektronika 1.
PČ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
30.
31.
32.
Počet
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE920-1F
DE920-3U
DE920-1D
DE920-8P
DE920-1C
DE920-6R
DE920-2X
DE920-3N
DE920-3P
DE920-3Y
DE920-3Q
DE920-6I
DE920-LS
DE920-4S
DE920-7R
DE920-3Z
DE920-8G
DE920-8D
DE920-8F
DE920-8E
DE920-8O
DE920-7U
DE920-1N
DE920-LE
DE920-3L
DE920-3K
DE926-3W
ks
ks
ks
ks
ks
ks
DG500-1R
DE920-LW
DE920-7G
DE920-7S
P7806-1G
P7810-1A
Popis součástek
Modul vodič T se zdířkou
Modul odpor 47 kΩ
Modul vodič přímý se zdířkou
Modul fototranzistor
Modul vodič přímý
Modul elektrolytický kondenzátor, 10000 µF
Modul křížový přepínač s indikací polarity
Modul odpor 4,7 MΩ
Modul odpor 3,3 kΩ
Modul odpor 1 MΩ
Modul odpor 22 kΩ
Modul kondenzátor 1 µF, bipolární
Modul vysílač světelného signálu
Modul solární článek
Modul zobrazovač směru toku proudu
Modul odpor 1,5 MΩ
Modul triak 4A
Modul tranzistor - darlington
Modul tyristor, oboustranně řízený
Modul tyristor, 5A, řízený katodou
Modul optosnímač
Modul indikátor přepětí
Modul křižující se vodič
Modul příjímač světelného signálu
Modul odpor lineární, otočný; 2,5 kΩ, 4W
Modul odpor lineární, otočný; 1 kΩ, 4W
Modul zesilovač;
minizesilovač v krabičce, který odevzdává svůj maximální výkon při zatížení s
8Ω reproduktorem při napájení napětím 15V; možné přípojení libovolného
reproduktoru přes NF přechodový transformátor P3180-LF;
použitelný bez přechodového transformátoru :
reproduktor 8-16 Ω, dynamický mikrofon s impedancí 50-250 Ω, regulace
hlasitosti přes potenciometr 10 kΩ
Relé, v „inno“ krabičce
Optické vlákno
Ge-dioda, součástka
Si-dioda, součástka
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
9
DE900-4M DZS Elektrické motory
PČ
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Počet
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
mj
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
pár
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Označení
DE920-1M
DE925-1A
DE925-1D
DE454-1F
DE460-1A
DE460-1B
DE460-1L
DE460-1M
DE460-1C
DE460-1H
DE460-1E
DE922-1L
DE922-1R
DE922-2A
DE921-1I
P7806-1G
P7810-1C
Popis součástek
Modul s objímkou
Modul pro uhlíkové kartáčky AC
Modul pro uhlíkové kartáčky DC
Zarážka,
Dvoupólový rotor, ložiskové uložení
Čtyřpólový rotor, ložiskové uložení
Smyčka jako rotor, ložiskové uložení
Rotor s permanentním magnetem, ložiskové uložení
U závěs pro magnety, pro blokový magnet DE460-1D
Nástavec závěsu pro magnety
Magnetový kvádr, feritový, 82x42x17 mm
Modul pro cívku s bočním připojením vlevo
Modul pro cívku s bočním připojením vpravo
Cívka 400 závitů, nízká (3 mH / 4A)
I-jádro z trafoplechů, krátké
Úložný box velký
Vložka úložného boxu
10
Demonstrační souprava pro elektřinu umožňuje vykonávat pokusy:
6. ročník
6/142
6/148
6/149
6/153
6/156
6/160
6/160
6/166
6/170
6/170
6/172
6/172
6/172
6/173
6/178
6/178
Jednoduchý elektrický obvod
Vodiče a izolanty
Vodivost roztoků
Tepelné účinky elektrického proudu
Funkce pojistky
Působení cívky na stálý magnet
Elektromagnet
Elektromagnet a jeho působení na ocel
Přerušovač
Elektrický zvonek
Bimetalový termostat
Bimetalová pojistka
Nerozvětvený elektrický obvod
Rozvětvený elektrický obvod
Dvojvypínač u svítidla
Schodišťový vypínač
8. ročník
8/118
8/118
8/129
8/137
8/139
8/142
8/143
8/143
8/143
8/143
8/145
8/146
8/148
8/148
8/150
8/150
8/154
8/154
8/158
8/158
Sériové zapojení zdrojů
Paralelní zapojení zdrojů
Měření elektrického napětí
Ohmův zákon
Měření odporu pomocí voltmetru a ampérmetru
Závislost proudu a napětí pro žárovku
Závislost odporu vodiče na jeho délce
Závislost odporu vodiče na obsahu příčného řezu
Závislost odporu vodiče na materiálu
Závislost odporu vodiče na teplotě
Náběhový proud při zapojení žárovky
Sériové zapojení rezistorů
Dělič napětí
Dělič napětí s využitím potenciometru
Paralelní zapojení rezistorů
Kombinované zapojení rezistorů
Použití reostatu k regulaci proudu
Použití reostatu jako děliče napětí
Závislost výkonu na proudu (při stejném napětí)
Závislost výkonu na napětí
9. ročník
9/17
9/19
9/19
9/19
9/21
9/31
9/31
9/32
9/34
Magnetického pole elektromagnetu
Elektromagnetický jistič
Relé jako spínač
Relé jako přepínač
Měření proudu přístrojem s otočnou cívkou
Elektromagnetická indukce 1
Elektromagnetická indukce 2
Přenos energie elektromagnetickou indukcí
Vznik střídavého elektrického proudu
11
Střední škola
SŠ/81
Vnitřní odpor zdroje
SŠ/85
Vnitřní odpor voltmetru
SŠ/86
Vnitřní odpor ampérmetru
SŠ/141
Vodič v magnetickém poli
SŠ/183
Důsledky přerušení proudu cívkou
Další pokusy
1. Vodič - nevodič
E 1.1 Elektrický obvod
E 1.2 Vodič - nevodič (pevné látky)
E 1.3 Elektrický obvod - opakování
E 1.4 Přepínač
E 1.5 Je voda z vodovodního potrubí vodičem proudu ?
E 1.6 Cukr a sůl - vodič nebo nevodič ?
E 1.7 Kyselé a zásadité roztoky jsou vodičem proudu
E 1.8 Je zemina vodičem nebo nevodičem ?
E 1.9 Člověk - vodič nebo nevodič?
E 1.10 Člověk je v kontaktu s vodou vodičem proudu
E 1.11 Člověk vede elektrický proud
E 1.12 Vedení proudu ve vodě z vodovodního potrubí
E 1.13 Vedení proudu v deionizované vodě
E 1.14 Elektrická vodivost roztoku soli a cukru
E 1.15 Vedení proudu v kyselém roztoku
E 1.16 Suchá zemina je špatným, vlhká zemina dobrým vodičem proudu
E 1.17 Elektrický obvod se uzavře uzemňovacím vedením
2. Měření napětí, zdroje napětí
E 2.1 Měření napětí
E 2.2 Svorkové napětí - napětí při běhu naprázdno
E 2.3 Úbytek napětí na vypínači
E 2.4 Úbytek napětí na žárovce
E 2.5 Intenzita proudu je v nerozvětveném elektrickém obvodu všude stejně vysoká
E 2.6 Intenzita proudu v rozvětveném elektrickém obvodu
E 2.7 Zdroje napětí v sériovém a paralelním zapojení - měření napětí
E 2.8 Sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí - měření intenzity proudu
E 2.9 Sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí - zkratový proud
3. Ohmův zákon - zapojení odporů
E 3.1 Čím vyšší napětí, tím vyšší intenzita elektrického proudu - Ohmův zákon
E 3.2 Čím kratší drát, tím vyšší intenzita elektrického proudu
E 3.3 Čím větší průřez odporového drátu, tím menší odpor
E 3.4 Odpor závisí na materiálu odporového drátu
E 3.5 Železný drát je PTC vodičem
E 3.6 Žárovka je PTC vodičem
E 3.7 Ohmův zákon je demonstrován pevnými odpory
E 3.8 Odpory v sériovém zapojení
E 3.9 Odpory v sériovém zapojení
E 3.10 Odpory v paralelním zapojení
E 3.11 Odpory v paralelním zapojení
E 3.12 Odpory v paralelním zapojení
E 3.13 Úbytek napětí
E 3.14 Model potenciometru
E 3.15 Úbytek napětí a žárovky
E 3.16 Potenciometr se žárovkou jako indikační přístroj
12
E 3.17 Model regulátoru osvětlení
4. Elektrické spotřebiče a jejich zabezpečení
E 4.1 Práce a výkon elektrického proudu
E 4.2 Spotřebiče jsou v elektrickém obvodu zapojeny paralelně a ne sériově
E 4.3 Odporový drát přeměňuje elektrickou energii na energii tepelnou
E 4.4 Model ponorného ohřívače
E 4.5 Elektricky založené požáry
E 4.6 Zkrat vyvolává nebezpečí požáru
E 4.7 Tavná pojistka zabraňuje nebezpečí požáru
E 4.8 Přemostění tavných pojistek je nebezpečné !
E 4.9 Žhavicí působení spirály
E 4.10 Přetížení vede k elektricky založeným požárům – tavná pojistka zabraňuje nebezpečí
E 4.11 Model měřicího přístroje s topným drátkem
E 4.12 Model termostatu
E 4.13 Při zkratu přeruší bimetalový pás elektrický obvod
5. Termočlánky - elektrochemie
E 5.1 Princip termočlánku
E 5.2 Termočlánek
E 5.3 Princip galvanických zdrojů napětí
E 5.4 Měření napětí osciloskopem
E 5.5 Napětí z roztoku salmiaku a roztoku kuchyňské soli
E 5.6 LeClanché – článek (baterie do kapesní svítilny)
E 5.7 Olověný akumulátor
E 5.8 NiFe - akumulátor
E 5.9 Elektrolýza roztoku jodidu zinečnatého
E 5.10 Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
E 5.11 Elektrolýza roztoku kuchyňské soli
E 5.12 Poměďování zinkové destičky
E 5.13 Elektrolytický usměrňovač
6. Elektromagnetismus
E 6.1 Oerstedtův pokus
E 6.2 Silové působení na vodič pod proudem v magnetickém poli - I
E 6.3 Silové působení na vodič pod proudem v magnetickém poli - II
E 6.4 Magnetické pole cívky
E 6.5 Intenzita magnetického pole cívky
E 6.6 Železné jádro zesiluje magnetické pole cívky pod proudem
E 6.7 Model zdvihacího magnetu
E 6.8 Ferromagnetika mohou být magnetizována
E 6.9 Model přístroje s otočnou cívkou
E 6.10 Otevírání a uzavírání elektrického obvodu pomocí tyčového magnetu
E 6.11 Model relé - rozpínací kontakt
E 6.12 Model relé - spínací kontakt
E 6.13 Model relé - spínací a rozpínací kontakt
E 6.14 Relé - spínací kontakt
E 6.15 Relé - rozpínací kontakt
E 6.16 Relé jako přepínač
E 6.17 Wagnerovo kladívko
E 6.18 Bzučák
E 6.19 Elektrický zvonek
E 6.20 Model magnetické pojistky
13
7. Elektromagnetická indukce
E 7.1 Mikrofon přeměňuje zvuk na střídavý proud
E 7.2 Znázornění střídavého proudu zvukem
E 7.3 Vznik indukčního napětí
E 7.4 Závislost indukčního napětí na magnetickém poli
E 7.5 Závislost indukčního proudu na počtu závitů cívky
E 7.6 Indukční napětí se projevuje
E 7.7 Vlastní indukční napětí v cívce
E 7.8 Model stejnosměrného generátoru
E 7.9 Je měřen zkratový proud
E 7.10 Výkon indukčního proudu – odhad
8. Transformátory
E 8.1 Transformátor stejnosměrného proudu - cívky na jedné ose
E 8.2 Transformátor stejnosměrného proudu - cívky rovnoose (paralelně)
E 8.3 Transformátor stejnosměrného proudu s železným jádrem – varianta A
E 8.4 Transformátor stejnosměrného proudu s železným jádrem - varianta B
E 8.5 Transformátor - s použitím frekvenčního generátoru - I
E 8.6 Transformátor – s použitím frekvenčního generátoru - II
E 8.7 Transformátor - frekvenční generátor a osciloskop
E 8.8 Transformátor v provozu střídavého proudu s frekvenčním generátorem a osciloskopem
E 8.9 Transformátor v provozu střídavého napětí (50 Hz)
E 8.10 Převod napětí na nezatíženém transformátoru
E 8.11 Sekundární napětí a poloha cívek
E 8.12 Převod napětí na zatíženém transformátoru - I
E 8.13 Převod napětí na zatíženém transformátoru - II
E 8.14 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru - I
E 8.15 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru - II
E 8.16 Primární elektrický proud na nezatíženém a zatíženém transformátoru – III
9. Generátory
E 9.1 Elektromagnetická indukce - základní pokus
E 9.2 Dynamo
E 9.3 Rotující smyčka vodiče
E 9.4 Generátor na střídavý proud (alternátor)
E 9.5 Generátor stejnosměrného proudu
E 9.6 Generátor střídavého proudu s elektromagnetickým statorem
E 9.7 Generátor stejnosměrného proudu s elektromagnetickým statorem
E 9.8 Samobuzený generátor stejnosměrného proudu
E 9.9 Samobuzený generátor střídavého proudu
10. Elektromotory
E 10.1 Magnetické pole rotujícího magnetu
E 10.2 Magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením kroužkového sběrače
E 10.3 Magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením komutátoru
E 10.4 Dvoupólový rotor v magnetickém poli
E 10.5 Stejnosměrný motor s permanentním magnetickým polem statoru
E 10.6 Stejnosměrný motor s elektromagnetickým polem statoru
E 10.7 Derivační motor
E 10.8 Derivační motor – příkon proudu při zatížení
E 10.9 Sériový motor
E 10.10 Synchronní motor
E 10.11 Stejnosměrný motor bez komutátoru
Pro sestavení výše uvedených pokusů je nutná sestava všech souprav a propojovací panel.
14
DE920-1A DZS Propojovací panel
Propojovací tabule je nutným příslušenstvím k
demonstrační soupravě pro elektřinu. Tabule
má rozměr 800 x 632 x 34 mm.
Zdířky v tabuli jsou v rastru 40 mm, průměr
zdířky je 4 mm a tabule obsahuje 63 pozic pro
zasunutí propojovacích modulů. Zadní strana
tabule je magnetická, bílá, popisovatelná,
sloužící taktéž pro uchycení na DS600-6G.
Tabule se uchycuje do svislé polohy pomocí
sestavy „DZS Stativový materiál“ (není
součástí dodávky tabule).
DZS Stativový materiál
Se skládá z :
DS101-1G Základna stativová, velká, L=500 mm
DS600-6G Nosič tabule magnetický, pár, L= 600 mm
Sestava se používá na uchycení demonstračních souprav do svislé polohy. Je použitelná taktéž
pro „Demonstrační souprava pro optiku“.
15
DEMONSTRAČNÍ SOUPRAVA PRO OPTIKU
Demonstrační souprava je určena pro názornou demonstraci pokusů z oblasti geometrické
optiky na základní a střední škole. Její předností je vysoká názornost a jednoduchá sestavitelnost
pokusů. Jednotlivé části jsou přizpůsobeny pro uchycení na magnetickou tabuli.
DL720-1G Optika na magnetické tabuli
se skládá z modulů (každý modul lze zakoupit samostatně) :
„DL715-1A Optika, modul 1“
„DL715-1B Optika, modul 2“
„DL715-1C Optika, modul 3“
Nutným příslušenstvím (není součástí soupravy pro optiku) je :
DS103-1A Tabule magnetická, komplet
A některý z napájecích zdrojů DCV 12V, minimálně 4A.
.
16
Demonstrační souprava pro optiku umožňuje vykonávat pokusy:
Šíření světla : přímočaré šíření světla; stín; fáze Měsíce; zatmění Slunce a Měsíce
Odraz světla : zákon odrazu světla; odraz světla od rovinného zrcadla; odraz světla od dutého
zrcadla; odraz světla od vypuklého zrcadla
Lom světla : lom světla na planparalelní ploše; lom světla při přechodu vzduch-voda; lom světla
při přechodu sklo-vzduch; úhel dopadu a lomu; index lomu světla pevných látek; vychylovací a
vratný hranol; lom světla na hranolu
Čočky : lom světla na spojce; konstrukce obrazu na spojce; lom světla na rozptylce; konstrukce
obrazu na rozptylce; lom světla dutou spojkou; lom světla dutou rozptylkou
Optické přístroje :lupa, mikroskop, astronomický dalekohled, Galileův dalekohled
Rozptyl světla : rozklad světla optickým hranolem (spojité spektrum)
Barvy : barevné složení světla, spektrální barvy se nedají dále rozkládat, skládání spektrálních
barev na bílou, míchání barev procházejícím světlem, doplňkové barvy, míchání barev odčítáním,
míchání barev sčítáním
POKUSY
1. Šíření světla
OPI 001
Světlo se šíří přímočaře
OPI 002
Bodové světelné zdroje vytváří šikmé stíny
OPI 003
Rozšiřující se světelné zdroje vytváří plné stíny a polostíny
OPI 004
Zatmění Měsíce (model)
OPI 005
Zatmění Slunce (model)
2. Zrcadlo
OPI 006
OPI 007
OPI 008
OPI 009
OPI 010
OPI 011
OPI 012
OPI 013
OPI 014
OPI 015
OPI 016
OPI 017
OPI 018
Zákon odrazu
Zrcadlo otáčí
Regulární odraz
Difúzní odraz světla - rozptyl
Poloha obrazového bodu na rovinném zrcadle
Vznik zdánlivého obrazu na rovinném zrcadle
Duté zrcadlo (konk. zrcadlo) jako sběrač světla
Model reflektoru
Dráha paprsků v dutém zrcadle
Obraz v dutém zrcadle
Průběh paprsků na vypuklém zrcadle
Dráha paprsků na vypuklém zrcadle
Dráha paprsků pro vznik obrazu na vypuklém zrcadle
17
3. Lom světla
OPI 019
Lom světla kvalitativně
OPI 020
Úhel dopadu a úhel lomu
OPI 021
Lom od kolmice - totální odraz ve vodě
OPI 022
Lom ke kolmici
OPI 023
Určení koeficientu lomu
OPI 024
Lom od kolmice - totální odraz ve skle
OPI 025
Úplný odraz na půlkruhové čočce
OPI 026
Základní princip světelného vodiče
OPI 027
Světelný vodič, flexibilní
OPI 028
Planparalelní deska
OPI 029
Lom světla na hranolu
OPI 030
Vychylující hranol
OPI 031
Hranol převracející paprsek
OPI 032
Torricelliho hranol
4. Čočky
OPI 033
OPI 034
OPI 035
OPI 036
OPI 037
OPI 038
OPI 039
OPI 040
OPI 041
OPI 042
OPI 043
OPI 044
Lomící účinek spojky
Lomící účinek rozptylky
Poloha ohniska - dvojvypuklá čočka
Poloha ohniska - tenká rovinnokonvexní čočka
Poloha ohniska - silná rovinnokonvexní čočka
Lomící účinek spojky a rozptylky na rozbíhavých světelných paprscích
Čočkové systémy
Jednotlivé paprsky na spojce
Jednotlivé paprsky na rovinnokonvexní čočce
Jednotlivé paprsky na duté čočce
Dráha paprsků při sestrojení obrazu spojkou
Dráha paprsků při sestrojení obrazu rozptylkou
5. Oči
OPI 045
OPI 046
OPI 047
Akomodace očí
Oční chyby a jejich odstranění – krátkozrakost
Oční chyby a jejich odstranění – dalekozrakost
6. Optické přístroje
OPI 048
Dráha paprsků v zrcadlovém fotografickém přístroji
OPI 049
Dráha paprsků v diaprojektoru
OPI 050
Model lupy
OPI 051
Model mikroskopu
OPI 052
Model astronomického dalekohledu
OPI 053
Model Galileova dalekohledu
7. Barvy
OPI 054
OPI 055
OPI 056
OPI 057
OPI 058
OPI 059
OPI 060
Barevné složení světla
Spektrální barvy se nedají dále rozkládat
Skládání spektrálních barev na bílou
Míchání barev procházejícím světlem
Doplňkové barvy - nauka o barvách
Míchání barev odečítáním (ubíráním - subtraktivní)
Míchání barev sčítáním (přidáváním – aditivní)
18
DEMONSTRAČNÍ LASEROVÁ OPTIKA
Geometrická optika názorně (GON)
Souprava obsahuje modely (listy) :
•
•
•
•
•
•
model lidského oka
foto kamera
Gallileův dalekohled
Keplerův dalekohled
sférické vady čoček a jejich korekce
list pro refrakci a reflexi
Příklady použití :
Geometrická optika názorně PLUS (GON+)
Nadstavba soupravy GON, rozšíření o dalších 15 pokusů (přechod světelného paprsku sklo –
vzduch). Pro správnou funkci je třeba vlastnit „Demonstrační soupravu GON“.
Soupravy je možné objednat jako :
• GON
pouze souprava
• GON+
pouze souprava
• GONT
souprava s magnetickou tabulí, cena : 7 645 Kč
• GONT+
souprava s magnetickou tabulí, cena : 8 495 Kč
Dále je třeba k správné funkci objednat laserový zdroj LG5.
19
Demonstrační souprava optická vlákna a senzory
Souprava DOVS umožňuje demonstrovat chování se
světla při průchodu optickými vlákny, přenos informací
optickými vlákny, vláknový senzor.
Souprava obsahuje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
optická vlákna
optické konektory
vysílač
přijímač
zesilovač
reproduktor
mikrofon
měřící přístroj
sbírku úloh
LOS1 Laserová optická souprava
(LOS1T s tabulí)
Souprava umožňuje vykonávat pokusy z oblasti vlnové optiky a to :
•
•
•
•
základní principy světelné interference
koherentní světelné interference
holografický obraz
polarizované světlo
Souprava obsahuje :
• diodový laser 635nm/1mW (5 mW)
• držák laseru
• 2 zrcadla
• 2 držáky zrcadel
• poloprůhledné zrcadlo
• 2 polarizační filtry
• soupravu difrakčních a interferenčních prvků
• hologram
• plastový obal
• zdroj pro laserovou diodu 3V DC.
Laserový zdroj LG5E
Elektronické přepínání počtu paprsků (1 až 5).
20
ŽÁKOVSKÉ ELEMENTÁRNÍ SOUPRAVY (ŽES)
Soupravy určené pro studenty umožňující sestavení a pochopení většiny pokusů z učiva fyziky
na základní a střední škole. Soupravy jsou uloženy v boxech umožňující snadné a přehledné
skladování. Jsou samozřejmě dodávány s návody k použití (na CD), který jsou v ceně soupravy a
obsahují desítky pokusů. Nutným příslušenstvím jsou zdroje proudu, generátor funkcí a měřící
přístroje.
V sekci „Objednávací informace“ jsou uvedeny všechny soupravy nutné k provedení všech
pokusů příslušejících k soupravě. Pokud je uvedena informace „Doplňky“, potom tyto jsou taktéž
nutné k provedení všech uvedených pokusů.
Pokud je v „Objednávací informaci“ uveden návod, vždy se jedná o jeho papírovou podobu.
Verze v PDF formátu je vždy uložena na CD, které je zdarma dodáváno se soupravou.
V tomto katalogu je uveden jen výběr z hlavního katalogu ŽES. Ten naleznete v plném znění
zde : http://www.didaktik.cz/katalogy.htm
P9901-4A ŽES Stativ a stavební materiál
Většina dílů této sady je vyrobených z
eloxovaného hliníku. Hliník je stabilní, těžký,
odolný a nerezavějící. Všechny šrouby jsou
na koncích závitů zakulacené, díky čemuž je
dosaženo optimální fixování při pevném
utažení.
Stativové tyče a čepy jsou vyrobeny z oceli,
povrch je poniklovaný. Všechny tyče mají
sjednocený průměr na 10 mm.
Tato souprava je používána u většiny souprav k uchycení prvků do svislé nebo horizontální
polohy.
21
P9901-4B ŽES Mechanika 1
Objednávací informace
P9901-4B ŽES Mechanika 1
P9901-4A ŽES Stativový materiál
P9160-4B Návod k pokusům Mechanika 1
POKUSY
1. Měření fyzikálních veličin
MES 1.1
Měření délky metrem a posuvným měřítkem
MES 1.2
Objem pevných a kapalných látek
MES 1.2.1
Objem plynů
MES 1.3
Měření času - matematické kyvadlo
MES 1.4
Hmotnost a jednotka hmotnosti
MES 1.5
Hustota pevných látek
MES 1.6
Hustota kapalin
MES 1.6.1
Hustota kapalin (pomocí U- trubičky)
2. Síla a její účinky
MES 2.1
Tíhová síla
MES 2.2
Měření síly
MES 2.3
Prodloužení vinuté pružiny (Hookův zákon)
MES 2.4
Směr síly a působiště síly
MES 2.5
Skládání sil, silový rovnoběžník (paralelogram)
MES 2.5.1
Skládání tří sil
MES 2.6
Nakloněná rovina
MES 2.7
Rozložení sil na nakloněné rovině
MES 2.8
Třecí síla
MES 2.8.1
Určení koeficientu tření
3. Jednoduché stroje
MES 3.1
Dvojramenná páka
MES 3.2
Model dvojramenné váhy
MES 3.3
Jednoramenná páka
MES 3.4
Pevná kladka
MES 3.5
Volná kladka
MES 3.6
Jednoduchý kladkostroj
MES 3.7
Složený kladkostroj
MES 3.8
Mechanická práce
MES 3.9
Práce na nakloněné rovině
MES 3.10
Stabilita
MES 3.11
Práce při překlopení
22
4. Hydrostatika
MES 4.1
MES 4.2
MES 4.3
MES 4.4
MES 4.5
MES 4.6
MES 4.7
MES 4.8
Spojené nádoby
Účinek tlaku vzduchu
Vztlak
Archimédův princip
Nosnost lodě
Model hustoměru
Hydrostatický tlak
Kapilarita a vzlínavost
P9902-4J ŽES Mechanika 2 - dynamika
Objednávací informace
P9902-4J
ŽES Mechanika 2 – dynamika
P9901-4A ŽES Stativový materiál
P9160-4J
Návod k pokusům z dynamiky
POKUSY
5. Dynamika
MES 5.1
Rovnoměrný pohyb
MES 5.2
Nerovnoměrný pohyb
MES 5.3
Průměrná a okamžitá rychlost
MES 5.4
Rovnoměrně zrychlený pohyb
MES 5.5
Volný pád
MES 5.6
Základní rovnice dynamiky a „Newtonova“ definice
MES 5.7
Srážka těles - hybnost
MES 5.8
Dynamické určení hmotnosti
MES 5.9
Potenciální a kinetická energie
Doplňky
P1311-2H
P1311-2G
nebo
P1325-9S
Snímač časového průběhu
Metalizovaný papír
Snímač času s 2 optickými závorami, sada
23
P9901-4R ŽES Rotační pohyb
Objednávací informace
P9901-4R ŽES Rotační pohyb
9160-4R
Návod k pokusům Rotační pohyb
POKUSY
MEC 041
MEC 042
MEC 043
MEC 044
MEC 045
MEC 046
Odstředivá síla
Odstředivá síla - vznášení koulí
Odstředivý regulátor
Odstředivá síla (geoid)
Rotující kapalina
Rotující kyvadlo (Foucoltovo kyvadlo)
P9902-4Z ŽES Odstředivá síla
Objednávací informace
P9902-4Z
ŽES Odstředivá síla
P9160-4Z
Návod k pokusům Odstředivá síla
POKUSY
MRS 2.1
MRS 2.2
MRS 2.3
Určení odstředivé síly jako funkce hmotnosti
Určení odstředivé síly jako funkce poloměru otáčení
Určení odstředivé síly jako funkce úhlové rychlostí
24
P9902-4P ŽES Síly a točivý moment
Všechny pokusy označené * je možné vykonat
jen s propojením na PC a se snímači.
Objednávací informace
9902-4P
ŽES Síly a točivý moment
P9901-4A ŽES Stativový materiál
P9160-4P Návod k pokusům Síly a točivý moment
POKUSY
MEK 1.1
MEK 1.2
MEK 2.1
MEK 2.2
MEK 3.1 *
MEK 3.2*
Spolupůsobení vícerých sil
Směr působení sil a působiště síly
Točivý moment - rovnováha momentů
Točivý moment s různým působištěm momentů
Rotační pohyb - rovnoměrně zrychlený
Moment setrvačnosti a úhlové zrychlení
P9902-4V ŽES Tlak vzduchu
Objednávací informace
P9902-4V ŽES Tlak vzduchu
P9160-4V Návod k pokusům Tlak vzduchu
POKUSY
MELS 01
MELS 02
MELS 03
MELS 04
MELS 05
MELS 06
MELS 07
MELS 08
MELS 09
MELS 10
Důkaz tlaku vzduchu
„Magdeburské polokoule“
Měření tlaku vzduchu
Vnitřní tlak ≥ vnější tlak
Uvedení vody do varu při 60°s
Snížení vnitřního tlaku
Volný pád - pádová trubice
Přenos zvuku ve vzduchoprázdném prostoru
Boyle - Mariottův zákon
Určení hmotnosti (v 1 litru) vzduchu
25
P9901-4S ŽES Kmity a vlnění
Objednávací informace
P9901-4S ŽES Kmity a vlnění
P9901-4A ŽES Stativový materiál
P9901-4B ŽES Mechanika 1
P9160-4S Návod k pokusům Kmity a vlnění
POKUSY
1. Kmity
SWS 1.1.1
SWS 1.1.2
SWS 1.1.3
SWS 1.2
SWS 1.3
SWS 1.4.1
SWS 1.4.2
SWS 1.4.3
SWS 1.5
SWS 1.6
Doba kmitu matematického kyvadla
Doba kmitu pružinového kyvadla
Doba kmitu listové pružiny
Dráha - čas, zápis harmonických kmitů
Měření tíhového zrychlení
Rezonance matematického kyvadla
Rezonance pružinového kyvadla
Rezonance listové pružiny
Princip rezonančního měření frekvence
Dynamické měření tuhosti pružin
2. Vlnění
SWS 2.1
SWS 2.2
SWS 2.3
Příčné stojaté vlnění
Podélné stojaté vlnění
Odraz vln na pevném a volném konci
26
P9901-4U ŽES Ultrazvuk
Objednávací informace
P9901-4U ŽES Ultrazvuk
P9160-4U Návod k pokusům Ultrazvuk
POKUSY
US 01
US 02
US 03
US 04
US 05
US 06
US 07
US 08
US 09
US 10
US 11
US 12
US 13
US 14
US 15
US 16
US 17
US 18
US 19
US 20
Vysílač - charakteristika záření
Přijímač - charakteristika
Svazky vln – působení parabolických zrcadel
Parabolické zrcadlo jako přijímač
Okolní zvuky
Princip superpozice
Odraz
Pohlcování
Pohlcování zvuku ve vzduchu
Ohyb na překážce
Ohyb na jednoduché štěrbině
Ohyb na dvojité štěrbině
Ohyb na kruhové cloně (otvor)
Ohyb na kruhovém kotouči
Ohyb na Fresnelově čočce
Interference dvou vysílačů
Lloydův pokus
Stojaté vlnění při dvou vysílačích
Stojaté vlnění přes odraz
Vlnová délka - rychlost šíření zvuku
27
P9902-4C ŽES Nauka o teple 1
Objednávací informace
P9902-4C ŽES Nauka o teple 1
P9901-4A ŽES Stativový materiál
P9160-4C Návod k pokusům Nauka o teple
POKUSY
1. Šíření tepla
TDS 1.1
Model teploměru
TDS 1.2
Cejchování teploměru
TDS 1.3
Bimetal
TDS 1.4
Délková roztažnost pevných látek
TDS 1.5
Změna objemu kapalin
TDS 1.6
Změna objemu vzduchu při konstantním tlaku
TDS 1.7
Změna tlaku vzduchu při konstantním objemu
TDS 1.8
Vedení tepla
TDS 1.9
Proudění tepla
TDS 1.10
Sálání tepla
TDS 1.11
Tepelná izolace
2. Změny skupenství
TDS 2.1
Míchání teplot
TDS 2.3
Měrná tepelná kapacita pevných látek
TDS 2.3.1 Výpočet měrné tepelné kapacity pevných látek
TDS 2.4
Teplota tavení
TDS 2.4.1 Skupenské teplo tavení
TDS 2.5
Chladící směs
TDS 2.6
Skupenské teplo tuhnutí
TDS 2.7
Teplota varu
TDS 2.7.1 Skupenské teplo vypařování
TDS 2.8
Destilace
28
P9902-5C ŽES Nauka o teple 2
Objednávací informace
P9902-5C ŽES Nauka o teple 2
P9110-5C Návod k pokusům Nauka o teple 2
POKUSY
2. Změna skupenství
TDS 2.2
Měrná tepelná kapacita vody
3. Teplo „kvantitativně“
TDS 3.1
Tepelná roztažnost plynů kvantitativně Gay - Lussacův zákon (absolutní nula)
TDS 3.2
Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně
TDS 3.3
Vyzařování tepla kvantitativně
TDS 3.4
Pohlcování tepla kvantitativně
4. Práce a výkon
ELS 4.2.1
Odevzdávání tepla a intenzita proudu
ELS 4.2.2
Elektrický ekvivalent tepla
ELS 4.3
Ekvivalent tepla
5. Přeměna energie
TDS 5.1
Přeměna tepla na elektrickou energii
TDS 5.2
Termoelektrické chlazení „Peltierův efekt“
29
P9902-4W ŽES Alternativní energie
Objednávací informace
P9902-4W ŽES Alternativní energie – přeměny
P9160-4W Návod k pokusům Alternativní energie
POKUSY
1. Spalovací motory
Přeměna energie ve spalovacích motorech
2. Slunce - fotovoltaika
Sluneční energie bude přímo změněná na elektrickou energii
Sériové a paralelní zapojení solárních článků
Efektivnost vztáhnutá na úhel dopadu paprsků
Uskladnění energie a její využití
3. Energie z vody
Energie vody se přemění na elektrickou energii
4. Tepelná energie
Vysoký tlak páry se přemění na elektrickou energii
5. Větrná energie
Větrná energie se přemění na elektrickou energii
6. Uskladnění energie
Krátkodobé uskladnění elektrické energie
Princip hybridních vozidel
30
P9902-4S ŽES Ohřev vody
Objednávací informace
P9902-4S ŽES Ohřev vody
P9160-5W Návod k pokusům Ohřev vody
P2820-1S Palivový článek, sada 1
Kompletní sada přístrojů na názorné
vysvětlení principu skladování energie a
přeměny energie přes palivové články.
Skládá se z :
• reverzibilní palivový článek
• zásobník plynu
• solární panel
• motor s vrtulí
• baterie se spínačem
• drobné díly potřebné pro uvedení do
činnosti, pracovní návod
Přívod energie na výrobu vodíku se uskutečňuje přes solární panel anebo z baterie. Vyrobený
vodík potom přes palivový článek pohání motor. Technické údaje viz „P2823-1R Reverzibilní
palivový článek“. Sada se může kombinovat též s přístroji z modulu „P9902-4W ŽES Alternativní
energie“.
P2840-1W Větrná vrtule, profesionální model
Velký pracovní model větrné vrtule, přeměna větrné energie na elektrickou
energii.
• generátor s nábojem pro nasazení různých vrtulových listů
• 3 listové vrtule v 4 rozličných podobách, které se mohou libovolně měnit,
taktéž je možné měnit úhel
• stabilní stojan s kovovou výplní
• včetně LED- indikátoru napětí
Výška náboje
Celková výška s vrtulí
: cca. 285 mm
: cca. 440 mm
Větrná vrtule se může též kombinovat s modulem „P9902-4W ŽES Alternativní energie“ anebo
s tímto palivovým článkem.
31
P2821-1R Vodíkové auto, souprava
Pohon pro auto budoucnosti, ukázka celého
procesu :
• výroba vodíku sluneční energií
• uskladnění (čerpací stanice) vodíku
• natankování auta vodíkem
• pohon auta vodíkem přes palivový článek
• jízda auta pomocí dálkového ovládání
V soupravě je :
• solární článek
• vodíková čerpací stanice
• vodíkové autíčko
• dálkové ovládání
• drobné díly potřebné na uvedeni do činnosti
• pracovní návod
• rozměry auta : cca.155 x 70 x 40 mm
P2823-1E PEM elektrolyzér, ŽES
Jednotka vyrábějící kyslík a vodík z destilované vody dodáním elektrické
energie, energii můžeme dodat ze solárních článků, větrné vrtule, ručního
generátoru anebo síťového adaptéru anebo z baterie; vyprodukované plyny
se pomocí hadice mohou shromažďovat do zásobníku plynu. Technické
údaje :
Napájení
: 1, 7 ... 3 V DC, 0... 1A
Produkce H2
: max. 7ml/min.
Rozměry
: cca 54 x 54 x 17 mm
P2823-1B PEM palivový článek, ŽES
Jednotka vyrábějící elektrickou energii přivedením vodíku (a kyslíku
z okolního vzduchu). Vodík se přivádí buď z jednotky plynojem anebo z
plynové tlakové láhve, odběr elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky.
Technické údaje :
Výstupní výkon
: 0 ... 0,6V DC, 0 ... 0,4 A (max. 240 mW)
Rozměry
: cca 32 x 32 x 10 mm
P2823-1R PEM reverzní palivový článek, ŽES
Tato jednotka kombinuje funkce elektrolyzéru a palivového článku;
přivedením elektrické energie se z destilované vody vyloučí plyny, resp.
přivedením vodíku se může odebírat elektrická energie. Technické údaje :
Elektrolyzér - v činnosti :
Napájení
: 1,7 ... 3V DC, 0 ... 0,7 A
Tvorba H2
: max. 5ml/min.
Palivový článek - v činnosti :
Výstupní výkon
: 0 ... 0,6V DC, 0 ... 0,3A (max. 180mW)
Rozměry
: cca 54 x 54 x 17 mm
32
P2823-1S Plynojem, ŽES
Slouží při rozkladu destilované vody na
shromáždění vzniknutých plynů vodíku a kyslíku;
ve spojení s elektrolyzérem jako napáječ
palivových článků; dva akrylové odměrné válce se
sběrnou nádobou na plyn; objem : každý cca. 30
ml, na podložce, včetně silikonové hadičky s mini
zátkou a stříkačky z plastu
Rozměry s podložnou deskou : cca. 152 x 108 x 83 mm
33
P9901-4D ŽES Elektřina 1
Objednávací informace
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9110-4D Návod k pokusům Elektřina 1
POKUSY
1. Základy
ELS 1.1
ELS 1.2
ELS 1.3
ELS 1.4
ELS 1.5
ELS 1.6
ELS 1.7
ELS 1.8
Jednoduchý elektrický obvod
Přepínač
Napětí
Sériové zapojení zdrojů napětí
Paralelní zapojení zdrojů napětí
Intenzita proudu
Vodiče a nevodiče
Vedou kapaliny elektrický proud ?
2. Elektrický odpor
ELS 2.1
Ohmův zákon
ELS 2.1.1
Série měření k Ohmovu zákonu
ELS 2.2
Aplikace Ohmova zákona
ELS 2.3
Vodiče a velikost jejich odporů
ELS 2.3.1
Měrný odpor drátů
ELS 2.4
Ohmické odpory
ELS 2.5
Žárovka není ohmickým odporem
ELS 2.6
Sériové zapojení žárovek
ELS 2.7
Sériové zapojení ohmických odporů
ELS 2.8
Dělič napětí
ELS 2.9
Paralelní zapojení žárovek
ELS 2.10
Paralelní zapojení ohmických odporů
ELS2.11
Kombinované zapojení odporů (Kirchhoffovo pravidlo)
ELS2.12
Proč jsou zdroje napětí zapojované paralelně ?
ELS2.13
Model potenciometru
ELS2.14
Vnitřní odpor zdroje (svorkové napětí)
34
3. Tepelná energie z elektrické energie
ELS 3.1
Přeměna elektrické energie na teplo
ELS 3.2
Přeměna elektrické energie na světlo
ELS 3.3
Vodiče a odporové dráty
ELS 3.4
Vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů
ELS 3.5
Tavná pojistka
4. Práce a výkon
ELS 4.1
Výkon žárovky
ELS 4.2
Elektrická práce
5. Elektrochemie
ELS 5.1
Elektrolytický článek
ELS 5.1.1
Voltův článek
ELS 5.2
Elektrolýza
ELS 5.3
Galvanizace
ELS 5.4
Model olověného akumulátoru
ELS 5.5
Kontaktní řada kovů
P9902-5M ŽES Magnetismus
Objednávací informace
P9902-5M
P9160-5M
ŽES Magnetismus
Návod k pokusům Magnetismus
POKUSY
1. Magnetická interakce
MAS 1.1
Magnety a magnetické póly
MAS 1.2
Vzájemné působení dvou magnetů
MAS 1.3
Přitažlivá síla magnetu
MAS 1.4
Dosah magnetického pole
MAS 1.5
Zastínění magnetického pole
MAS 1.6
Vznášející se magnet
2. Magnetická indukce
MAS 2.1
Magnetická indukce
MAS 2.2
Výroba magnetů
MAS 2.3
Nitro tyčového magnetu
MAS 2.4
Elementární magnety
35
3. Magnetické pole
MAS 3.1
Magnetické pole tyčového magnetu
MAS 3.2
Siločáry magnetického pole
MAS 3.3
Siločáry kolem tyčového magnetu
MAS 3.4
Magnetické pole mezi póly magnetu
MAS 3.4.1 Siločáry okolo U - magnetu
MAS 3.5
Magnetické pole Země
MAS 3.6
Magnet jako kompas
MAS 3.7
Způsoby zmagnetování
P9902-5P ŽES Elektromagnetismus
Objednávací informace
P9902-5P
P9901-4D
P9902-5M
P9160-5P
ŽES Elektromagnetizmus
ŽES Elektřina 1
ŽES Magnetizmus
Návod k pokusům Elektromagnetizmus
POKUSY
3. Tepelná energie z elektrické energie
ELS 3.6
Model bimetalové pojistky
ELS 3.7
Bimetalový termostat
ELS 3.8
Bimetalový hlásič ohně
4. Práce a výkon
ELS 4.1.1
Výkon elektromotoru
ELS 4.4
Mechanická práce a výkon elektrického proudu
6. Elektromagnetizmus
ELS 6.1
Elektrický proud vytváří magnetické pole
ELS 6.2
Magnetické pole cívky
ELS 6.3
Magnetem ovládané spínače
ELS 6.4
Relé
ELS 6.5
Relé s pracovním a klidovým kontaktem
ELS 6.6
Samočinný přerušovač obvodu
ELS 6.7
Bzučák na střídavý proud
ELS 6.8
Model magnetické pojistky
36
7. Kinetická energie z elektrické energie
ELS 7.1
Pohybové účinky elektrického proudu
ELS 7.1.1
Lorenzova síla
ELS 7.2
Princip elektromotoru
ELS 7.3
Model elektromotoru
ELS 7.3.1
Jednosměrný motor
ELS 7.4
Sériový vinutý motor
ELS 7.5
Derivační motor
ELS 7.6
Model elektromagnetického měřícího přístroje
8. Elektromagnetická indukce
ELS 8.1
Indukce
ELS 8.1.1
Indukované napětí
ELS 8.2
Princip generátoru proudu
ELS 8.3
Alternátor s rotací magnetu
ELS 8.4
Alternátor s rotací cívky
ELS 8.5
Generátor jednosměrného proudu
ELS 8.6
Generátor s elektromagnetem
ELS 8.6.1
Generátor s rotujícím elektromagnetem
ELS 8.7
Indukce při jednosměrném proudu
ELS 8.8
Transformátor
ELS 8.9
Transformátor 1 : 1
ELS 8.10
Nezatížený transformátor
ELS 8.11
Intenzita proudu se též transformuje
ELS 8.12
Cívka připojená k jednosměrnému proudu
ELS 8.13
Vypínací špičky způsobené samoindukcí
ELS 8.13.1 Lenzovo pravidlo
ELS 8.13.2 Brzdící účinek způsobený samoindukcí
ELS 8.14
Cívka připojená k střídavému proudu
ELS 8.15
Impedance cívky
ELS 8.16
Odpor a indukčnost
P9902-5T ŽES Elektrodynamika
Objednávací informace
P9902-5T
P9901-4D
P9160-5T
ŽES Elektrodynamika
ŽES Elektřina 1
Návod k pokusům Elektrodynamika
37
POKUSY
1. Magnetické pole cívky
EMS 1.1
Magnetické pole cívky, kterou teče proud
EMS 1.2
Vektorový graf
EMS 1.3
Schematické zobrazeni siločar
EMS 1.4
Co způsobuje směr proudu v cívce ?
EMS 1.5
Závislost mezi intenzitou proudu a tangentem úhlu vychýlení
2. Geomagnetické pole
EMS 2.1
Schematický graf vektorů zemského magnetického pole a magnetického pole
EMS 2.2
Stanoveni síly geomagnetického pole
EMS 2.3
Souvislost mezi magnetickou silou pole cívky a Země
EMS 2.4
SI-jednotka intenzity magnetického pole a jednotka Oersted
3. Kinetická energie z elektrické energie
EMS 3.1
Směr proudu a odklon vodiče kterým teče proud v magnetickém poli
("Pravidlo třech prstů")
EMS 3.2
Cívka v magnetickém poli (magnetoelektrický přístroj)
4. Motor / generátor (kompaktní model)
EMS 4.1
Jednoduchý jednosměrný motor
EMS 4.2
Sériový vinutý motor
EMS 4.3
Derivační motor
EMS 4.4
Generátor jednosměrného proudu
EMS 4.5
Generátor s rotujícím magnetem
EMS 4.6
Generátor s rotující cívkou
P9902-5U ŽES Magnetické pole vodičů
POKUSY
EMS 5.1
EMS 5.2
EMS 5.3
Magnetické siločáry, kolem přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud
Magnetické siločáry okolo smyčky
Magnetické siločáry okolo cívky
38
P9901-4F ŽES Elektronika - doplnění
Pomocí souprav P9901-4D a P9901-4F je
možné vykonat stejný počet pokusů jako
pomocí soupravy P9901-4M.
Objednávací informace
P9901-4F
ŽES Elektronika – doplnění
P9901-4D ŽES Elektřina 1
P9160-4F
Návod k pokusům Elektronika
POKUSY
1. Polovodiče
EOS 1.1
PTC-odpor
EOS 1.2
NTC-odpor
EOS 1.3
Fotoodpor (LDR)
EOS 1.4
Měření intenzity světla
EOS 1.5
VDR odpor
EOS 1.6
Solární článek
2. Diody
EOS 2.1
EOS 2.2
EOS 2.2.1
EOS 2.3
EOS 2.4
EOS 2.4.1
EOS 2.5
EOS 2.5.1
EOS 2.6
EOS 2.7
Křemíková dioda
Propustné napětí křemíkové diody
Volt-ampérová charakteristika polovodičové diody
Ochrana měřících přístrojů diodou
Svítící dioda (LED)
Propustné napětí svítící diody
Určení směru proudu
Ukazatel polarity při střídavých napětích s variabilní frekvencí
Zenerova dioda
Stabilizace napětí
3. Tranzistory
EOS 3.1
Je tranzistor složený z dvou diod ?
EOS 3.1.1 Jak se chová PNP transistor ?
EOS 3.2
Proud přivedený na bázi umožňuje vznik proudu kolektoru (NPN)
EOS 3.2.1 Proud přivedený na bázi umožňuje vznik proudu kolektoru (PNP)
EOS 3.3
Tranzistor jako zesilovač
EOS 3.3.1 Zapojení se společnou bází (zesílení proudu)
EOS 3.3.2 Zapojení se společnou bází (zesílení napětí)
EOS 3.3.3 Zapojení se společným kolektorem (zesílení proudu)
EOS 3.3.4 Zapojení se společným kolektorem (zesílení napětí)
EOS 3.3.5 Zapojení se společným emitorem (zesílení proudu)
EOS 3.3.6 Převodové charakteristiky tranzistoru NPN
EOS 3.3.7 Převodové charakteristiky tranzistoru PNP
EOS 3.3.8 Nastavení pracovního bodu
39
EOS 3.3.9
EOS 3.4
EOS 3.5
EOS 3.6
EOS 3.7
EOS 3.8
EOS 3.9
EOS 3.10
Zesílení bez zkreslení nastavením klidového proudu báze
Světlo způsobí poplach
Dělič napětí báze
Signalizační zařízení aktivované přerušením drátu
Automatické osvětlení
Alarm se světelnou závorou
Hlásič požáru
Elektrický teploměr
4. Kondenzátory
EOS 4.1
Zásobník elektrického náboje
EOS 4.2
Kondenzátor - zdroj proudu pro bázi
EOS 4.3
Kapacita
EOS 4.3.1 Časový spínač
EOS 4.4
Kondenzátor uzavírá jednosměrný proud
EOS 4.5
Jednocestné usměrnění
EOS 4.6
Vyhlazení usměrněného proudu
EOS 4.7
Kondenzátor v obvodu se střídavým proudem
EOS 4.7.1 Kapacitance v obvodu se střídavým napětím 50 Hz
EOS 4.7.2 Kapacitance (odpor kondenzátoru)
EOS 4.8
Nabité kondenzátory zapojené do série
EOS 4.9
Sériové zapojení kondenzátorů (určení kapacity)
EOS 4.10
Paralelní zapojení kondenzátorů
EOS 4.11
Sériové zapojení odporů v střídavém napětí
EOS 4.12* Ohmický odpor, kondenzátor a cívka v obvodu s AC
EOS 4.13
Filtr
5. Usměrňovací zapojení
EOS 5.1*
Princip dvojcestného usměrnění
EOS 5.2*
Použiti dvojcestného usměrnění
EOS 5.3
Můstek
EOS 5.3.1 Můstek (proměnná frekvence)
6. Multivibrátory
EOS 6.1
Bistabilní multivibrátor
EOS 6.2
Vybíjení kondenzátoru
EOS 6.3
Kondenzátor brání průchodu bázového proudu
EOS 6.4
Monostabilní multivibrátor
EOS 6.5
Blikající obvod
EOS 6.6
Multivibrátor - hudba
EOS 6.7
Hudba řízená světlem
EOS 6.7.1 Hudba řízená teplem
7. Rezonanční obvody
EOS 7.1*
Princip rezonančního obvodu
EOS 7.1.1* Paralelní rezonanční obvod
EOS 7.1.2* Sériový rezonanční obvod
EOS 7.2*
Netlumené kmitání
EOS 7.3*
LC-hudba
40
8. Zesilovací obvody
EOS 8.1
Odpor lidského těla
EOS 8.1.1 Tranzistor zesiluje druhý tranzistor
EOS 8.1.2 Signalizace při poruše topení
EOS 8.2
Automatické měření výšky hladiny
EOS 8.3
Detektor lži
EOS 8.4
Mikrofonní zesilovač
EOS 8.5
Diferenciální zesilovač
EOS 8.6*
Kotva motoru hlásí svoji polohu
EOS 8.7*
Jednosměrný motor bez komutátoru
9. Logické obvody
EOS 9.1*
Logický součet A (AND)
EOS 9.2*
Logický součet NEBO (OR)
EOS 9.3
Logický součet NE (NOT)
EOS 9.4
Zapojení AND
EOS 9.5
Zapojení OR
EOS 9.6
Zapojení NOT
EOS 9.7
Zapojení NAND
EOS 9.8
Zapojení NOR
Pro experimenty označené * jsou nutné součástky ze P9902-5P ŽES Elektromagnetizmus.
P9901-4M ŽES Elektronika - komplet
Tato souprava obsahuje všechny nutné
časti k vykonání školních pokusů z elektroniky
(seznam pokusů viz předcházející strany).
Tím jsme splnili požadavky našich
zákazníků, jedné kompletní soupravy pro
pokusy z elektroniky.
Všechny díly v jednom boxe, lehká
příprava,
rychlé
sestavení
pokusu,
jednoduchá kontrola.
Objednávací informace
P9901-4M
P9160-4F
ŽES Elektronika
Návod k pokusům Elektronika
41
P9902-5S ŽES Elektrostatika
Objednávací informace
P9902-5S
P9160-5S
ŽES Elektrostatika
Návod k pokusům Elektrostatika
POKUSY
1. Elektrostatický náboj
ESS 1.1
Tření plastové a akrylové tyče
ESS 1.2
Vybíjení přes doutnavku
ESS 1.3
Polarita elektrostatického náboje
ESS 1.4
Vodič – nevodič
2. Elektrostatické interakce
ESS 2.1
Silové působení nabitých těles
ESS 2.2
Úvod k elektroskopu
ESS 2.3
Elektroskop
3. Influence - polarizace
ESS 3.1
Elektroskop v elektrickém poli
ESS 3.2
Rozdělení náboje
ESS 3.3
Oddělení nábojů elektrostatickou influencí, neutralizace
ESS 3.4
Faradayova klec
ESS 3.5
Izolant v elektrickém poli - polarizace
42
P9901-4L ŽES Optika 1
Objednávací informace
P9901-4L
P9160-4L
P3130-7A
ŽES Optika 1
Návod k pokusům Optika 1
Adaptér 12V/20W AC
POKUSY
1. Šíření světla
OPS 1.1
Světlo se šíří přímo
OPS 1.2
Vznik stínu
2. Zrcadla
OPS 2.1
OPS 2.2
OPS 2.3
OPS 2.4
OPS 2.5
OPS 2.6
OPS 2.7
OPS 2.8
Odraz světla od rovinného zrcadla
Obraz na rovinném zrcadle
Odraz světla od dutého zrcadla
Sestrojení obrazu na dutém zrcadle
Zobrazení bodu v dutém zrcadle
Odraz světla od vypuklého zrcadla
Sestrojení obrazu na vypuklém zrcadle
Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle
3. Lom světla
OPS 3.1
Lom na rovinné paralelní desce
OPS 3.2
Index lomu skla
OPS 3.3
Lom světla při přechodu vzduch - voda
OPS 3.4
Úhel dopadu a úhel lomu
OPS 3.4.1 Index lomu tuhých látek
OPS 3.4.2 Výpočet paralelního posunu při rovinné paralelní desce
OPS 3.5
Přechod ze skla do vzduchu
OPS 3.6
Vychylující a převracející hranol
OPS 3.7
Lom světla na hranolu
43
4. Čočky
OPS 4.1
OPS 4.2
OPS 4.3
OPS 4.4
OPS 4.5
OPS 4.6
OPS 4.7
Lom světla spojkou
Okrajové paprsky
Zobrazení obrazu spojkou
Zobrazení bodu spojkou
Lom světla rozptylkou
Zobrazení obrazu rozptylkou
Zobrazení bodu rozptylkou
5. Barvy
OPS 5.1
Barevný rozklad světla
6. Oko
OPS 6.1
OPS 6.2
OPS 6.3
OPS 6.4
Zdravé oko
Krátkozrakost
Dalekozrakost
Stařecká dalekozrakost
P9902-4H ŽES Optika 2
P9160-4H Návod "ŽES Optika 2"
Pokusy označené * je možné sestavit jen s
doplňkem „Optika 3“.
POKUSY
1. Šíření světla
OPS 1.3
Světlo a stín
OPS 1.4
Úplný stín a polostín
OPS 1.5
Fáze Měsíce
OPS 1.6
Zatmění Slunce a Měsíce
OPS 1.7
Dírková kamera
OPS 1.8
Fotometr
2. Zrcadla
OPS 2.5.1
OPS 2.8.1
Obraz na dutém zrcadle
Obraz na vypuklém zrcadle
4. Čočky
OPS 4.2.1
OPS 4.4.1
OPS 4.4.2
OPS 4.5.1
OPS 4.7.1
OPS 4.8*
OPS 4.9*
Určení ohniskové vzdálenosti spojky
Zobrazení předmětu spojkou
Zákon zobrazení spojkou
Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky
Zobrazení předmětu rozptylkou
Sférické odchylky čoček
Barevné odchylky čoček
44
5. Barvy
OPS 5.2
OPS 5.3
OPS 5.4
OPS 5.5
Rozložení a spojení barevného spektra na hranolu
Aditivní míchání barev
Subtraktivní míchání barev
Barvy těles
6. Oko
OPS 6.1.1
OPS 6.5
Model lidského oka
Oční vady a jejich korekce
7. Optické přístroje
OPS 7.1
Lupa
OPS 7.2
Diaprojektor
OPS 7.3
Mikroskop
OPS 7.4
Dalekohled
OPS 7.5
Fotoaparát
8. Vlnová optika
OPS 8.1*
Ohyb na mřížce
OPS 8.2*
Určení vlnové délky
OPS 8.3*
Polarizace filtry
OPS 8.4*
Otáčení polarizační roviny vložením tuhé látky
OPS 8.5*
Model cukroměru
OPS 8.6*
Fotoelasticimetrie
P9902-4K ŽES Optika 3, doplnění
P9160-4K Návod "ŽES Optika 3, doplnění"
Souprava „Optika 3“ nemá vlastní box.
Pokud je dodávána se soupravou „Optika 2“,
potom je vložena do boxu této soupravy.
45
DR420-1P Přístroj kompaktní pro určení
Planckovy konstanty
V hlavním přístroji jsou integrované
všechny potřebné periferní zařízení (voltmetr,
nanoampérmetr). 5 světelných zdrojů (LED s
různými přesně definovanými vlnovými
délkami)
je
napájených
napětím
ze
základního přístroje. Napájení přístroje je
pomocí dodaného síťového adaptéru. Přístroj se dodává s návody k pokusům a vyhodnocením
údajů (Excel).
Technická specifikace
Fotobuňka
Voltmetr
Přesnost
Ampérmetr
Přesnost
Rozměry Š x V x H
Hmotnost cca.
materiál Cézium (Cs)
displej 3 1/2 digitální, LCD
0,5% (typicky)
displej 3 1/2 digitální, LCD
1% (typicky)
280 x 120 x 160 mm
1 000 g
46
Modul Chemie 1
Objednávací informace
C9902-4A
C9902-4B
C9160-4A
ŽES Chemie stativ
ŽES Chemie sklo
Návod k pokusům Chemie
POKUSY
CHS 1.1
CHS 1.2
CHS 2.1
CHS 2.2
CHS 2.3
CHS 2.4
CHS 2.5
CHS 2.6
CHS 2.7
CHS 2.8
CHS 2.9
CHS 2.10
CHS 2.11
V přírodě se vyskytují látky vzácně čisté
Elektrické vodiče a izolátory
Chemie, svět látek
Voda, vnímaná chemicky
Chemikálie v každodenním živote - závisí na dávce
Kyseliny a zásady v denním živote
Životní prostor vzduch
Přírodní látky a syntetické produkty
Látky ve světě práce
Chemická syntéza v přírodě / průmyslu
Alkohol a karboxylové kyseliny
Potraviny - živiny
Látky na čištění a hygienu
47
(13 pokusů)
(4 pokusy)
(6 pokusů)
(14 pokusů)
(6 pokusů)
(11 pokusů)
(12 pokusů)
(6 pokusů)
(15 pokusů)
(8 pokusů)
(9 pokusů)
(13 pokusů)
(5 pokusů)
Modul Chemie 2
Objednávací informace
C9902-4A
C9901-4E
C9901-4C
C9160-4A
ŽES Chemie stativ
ŽES Elektrochemie
ŽES Chemie – destilace
Návod k pokusům Chemie
48
PŘÍSTROJE
DE700-1M Přístroj demonstrační měřící DIAN 350, "demo"
Špičkový demonstrační analogový a digitální měřící přístroj
určený na předvádění měření elektrických veličin a na běžné
měření při různých fyzikálních pokusech. Přístroj měří
střídavé a jednosměrné napětí a proudy a také elektrický
odpor.
Velikost měřené veličiny je velmi názorně zobrazena jak v
analogové, tak v číslicové formě. Analogové zobrazení s
dobře viditelnou ručičkou a dvěma stupnicemi (z kterých
jedna je dle zvoleného rozsahu zvýrazněna LED diodami),
umožňuje sledování měřené veličiny ze všech míst třídy. Číslicové zobrazení má 3.5-místný
displej výšky 25 mm, doplněný o názorné vyobrazení charakteru měřené veličiny (A, mA, mA, V,
mV, Ω, kΩ, MΩ).
Analogová část přístroje navíc umožňuje přepnutí do režimu měření s nulou ve středu stupnice,
vhodného na měření s měnící se polaritou napětí nebo proudu. Vyučující má možnost sledovat
měřené hodnoty na digitálním ukazateli na zadní straně přístroje. Napěťové a proudové vstupy
jsou chráněny automatickými tepelněproudovými chrániči.
Rozsahy ACA/DCA : 100 mA;300 mA;1 mA;3 mA;10 mA;30 mA;100 mA;300 mA;1A;3A;10A
Rozsahy ACV/DCV : 100 mV;300 mV;1 V;3 V;10 V;30 V;100 V;300 V;1000 V
Rozsahy odporu
: 100 Ω;300 Ω;1 k KΩ;3 kΩ;10 kΩ;30 kΩ;100 kΩ;300 kΩ;1 MΩ;3 MΩ;10 MΩ
Napájení
: 230V/50 Hz
Rozměry
: 260 x 230 x 210 mm
Váha
: 3 kg
P3130-2B Zdroj univerzální, s displejem, AC/DC
Síťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a
stabilizovaným napětím s proudovým zatížením až do 6 A, s
výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma
trojmístnými displeji výšky 25 mm.
Všechny napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a
zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými
na zadní stěně přístroje.
Výstupní napětí
:
střídavé 6V : max. zatížení 6A
střídavé 12V : max. zatížení 6A
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15V
regulovatelné střídavé 0-25 V
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20 V
Napájení
Rozměry
Váha
49
: proud. ohranič. 1A (displej)
: max. zatížení 6A (displej)
: max. zatížení 6A (displej)
: 220V/50 Hz, 273 VA
: 260x150x210 mm
: 8,3 kg
P3130-1A Zdroj výkonový, s displejem, AC/DC
Zvláště vhodný jako zdroj pro pokusy s velkým odběrem
proudu až do 10A. Regulovatelná napětí jsou výrazně
indikovaná na trojmístném displeji výšky 25mm. Všechna
výstupní napětí jsou jištěna automatickými tepelněproudovými
chrániči proti zkratu a přetížení.
Výstupní napětí
:
střídavé 6V
střídavé 12V
regulovatelné střídavé 0 - 25V
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0 - 20V
Napájení
Rozměry
Váha
: max. zatížení 6A
: max. zatížení 6A
: max. zatížení 10A (displej)
: max. zatížení 10A (displej)
: 220V/50Hz, 37 VA
: 260x150x210 mm
: 9,3 kg
P3130-3D Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC
Určen na napájení širokého okruhu elektrotechnických zapojení,
ale i jiných výkonově nenáročných fyzikálních pokusů. Výstupní napětí
jsou chráněna proti přetížení.
Velikost regulovatelného jednosměrného stabilizovaného napětí je
přímo indikována na 3-místném displeji.
Výstupní napětí
:
střídavé 3,6,9,12V
: max. zatížení 3A
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0 - 12V
: max. zatížení 3A
Napájení
: 220V/50Hz, 44 VA
P3120-3F Generátor frekvenční, 0,1 Hz ...100 kHz
Přístroj se širokým rozsahem použití v nízkofrekvenční technice.
Generuje pravoúhlý, pilovitý a sinusový signál v rozsahu frekvencí 0,1
Hz až 22 kHz, což ho předurčuje na použití v číslicové i analogové
technice a v akustice.
Přístroj je napájen z externího zdroje střídavým napětím 12 V/3 A,
čímž je zabezpečena maximální bezpečnost žáků při práci s ním.
Celý rozsah frekvencí je rozdělen do 6 přepínatelných rozsahů s možností plynulého přeladění.
Amplitudu výstupního signálu je možné měnit v rozsahu 0 – 4 V, s proudovým zatížením 2A.
Výstup je odolný vůči zkratu.
Rozsah
0,1 Hz
1 Hz
10 Hz
100 Hz
1 kHz
2 kHz
Frekvence od
0,1 Hz
1 Hz
10 Hz
0,1 kHz
1 kHz
22 kHz
Frekvence do
1,1 Hz
11 Hz
110 Hz
1,1 kHz
11 kHz
22 kHz
50
DE525-3B Generátor Van de Graaffův
Přístroj se používá jako zdroj vysokého napětí a je nejčastěji
používaným při pokusech z oblasti účinků elektrostatického
pole. Jeho výhodou je vysoká bezpečnost, maximální hodnota
proudu se pohybuje v rozsahu µA. Pohon je realizován
motorkem s regulací otáček. Součástí dodávky je malý
demonstrační konduktor.
•
•
•
•
•
•
Součásti dodávky :
konduktorová koule na násadě; délka = cca 300 mm,
průměr = cca 100 mm
externí napájecí zdroj: 10VDC/3A
náhradní pás, náhradní hnací řemen
fóliový chomáč
čelní kolo
příslušenství pro ruční pohon
Maximální hodnota výstupního napětí
Délka jiskry
Kapacita konduktoru
Průměr konduktoru
Napájecí napětí
Rozměry
Váha
150 - 200 kV
do 150 mm
cca 15 pF
cca 280 mm
230V/50..60 Hz
cca 380 x 230 x 700 mm
4,5 kg
DE523-1A Elektřina Wimshurstova, indukční
Přístroj je určen na předvádění pokusů z oblasti elektrostatiky.
Skládá se ze dvou plexisklových kotoučů o průměru 300 m, které
mají po obvodu na odvrácených stranách nanesené malé plošky
speciální vodivé barvy, dále z vodivých kartáčků, sběračů,
kulových elektrod a Leidenských lahví. Maximální hodnota proudu
se pohybuje v rozsahu µA.
Maximální hodnota výstupního napětí
Rozměry
Váha
: cca 160 kV
: 350x250x400 mm
: 3,3 kg
DE500-1E Elektroskop podle Kolbeho
Demonstrační měřící přístroj určený na indikaci elektrostatického
náboje. Přístroj se skládá z ukazatele, stupnice a je umístěn v kovové
skříňce, která je v přední a zadní části prosklená a umožňuje sledovat
výchylky elektroskopu.
51
P3240-1C Přístroj měřící, digitální, víceúčelový
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého
napětí, stejnosměrného proudu, odporu, testování tranzistorů a
diod. Přístroj má kruhový přepínač, kontrastní displej,
automatickou indikaci přesažení rozsahů a vynulování všech
rozsahů, automatickou indikaci polarity u stejnosměrných
rozsahů.
Rozsahy DCV
: 1000 V
Rozsahy ACV
: max. 700 V (45 Hz – 450 Hz)
Rozsahy DCA
: 10 A (pojistka 2A/250V)
Rozsahy odporu
: 200 Ω až 2 M Ω
Test diod
propustný stejnosměrný proud : 1 mA
závěrné stejnosměrné napětí : 2,8 V
napětí otevřeného obvodu
: 2,8 V
Test tranzistorů
: proud báze 10 µA; VCE 2,8 V
Napájení
: 1x9V baterie
Rozměry /váha
: 126x70x24 mm / 170 g
52
VODIČE
Vodiče jsou osazeny kvalitními banánky (čtyři pružiny) s možností zasunutí dalších. Proudová
zátěž 16 A. Současné dodávané délky jsou 25 cm (barva pouze černá) , 50 cm, 80 cm, 100 cm a
120 cm (barva modrá, červená). Po domluvě je možné objednat i vodiče jiných délek, v tomto
případě je nutné počítat s vyšší cenou (cca o 50 %).
Dále jsme schopni dodat měřící a testovací vodiče.
SILOMĚRY
Transparentní siloměry s možností nastavení nuly a ochranou proti přetažení. Na obou koncích
jsou háčky na zavěšení, délka siloměru 20 cm. V současné době dodáváme siloměry těchto
rozsahů :
Ceny :
P1130-1B
P1130-1C
P1130-1L
P1130-1D
P1130-1E
P1130-1F
P1130-1H
Siloměr 1 N
Siloměr 2 N
Siloměr 3 N
Siloměr 5 N
Siloměr 10 N
Siloměr 20 N
Siloměr 100 N
53
TRANSPARENTNÍ MODELY
TM01 Wankelův
motor
TM02 Čtyřtaktní
zážehový motor
TM03 Dieselův
motor
TM09 Dvoutaktní TM12 Hřebenový TM19 Řemenový
motor
převod
převod
TM25 Obvodová
rychlost
TM26
Hydraulický lis
Bez vyobrazení :
TM 26 Posuvné měřítko s noniem
54
TM04 Parní stroj
TM06 Vnější
ozubené soukolí
TM22
Kladkostroj
TM24 Stirlingův
motor
OSTATNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO FYZIKU
P2110-1A Hořák butanový, plynový
Laboratorní kahan s butanovou náplní C206 (EN
417) je určen pro široké použití ve školních
laboratořích a všude tam, kde není zaveden stabilní
plynový rozvod.
Svou výhřevností je postačující pro většinu pokusů
na základní a střední škole. Náplň není součástí
dodávky hořáku (nutno objednat zvlášť).
Technické parametry (data jsou uvedena při plně otevřeném ventilu, otevřeném regulátoru a
teplotě okolí 20°C) :
Délka hoření
Spotřeba
Výhřevnost
Teplota plamene
: cca 2 hodiny / náplň
: cca 110 g / h
: 1500 W
: 1100°C
Poznámka : typ kahanu a cena se mohou v průběhu ceníkového období měnit.
P2700-2D Kalorimetr Joulův
Kalorimetr určený pro provádění pokusů z termodynamiky (je
součástí stavebnice „ŽES Termodynamika“).
Kalorimetr má dvojitou stěnu, odnímatelné vrchní víčko s otvory
pro zátku (zátka má průchod pro teploměr). Vytápění kalorimetru je
pomocí zabudované spirály 12 V. Průměr 9 cm.
DW250-1M Monochord se třemi strunami
Přístroj vyrobený ze dřeva lepením
(akusticky korektní) je určen k pokusům z
oblasti akustiky (závislost tónu na délce struny,
jejím
napnutí,
tloušťce).
Dodávaným
příslušenstvím jsou struny a trojúhelníkové podložky pro vymezení délky struny. Struna se napíná
přes kladku zavěšením závaží.
Délka stupnice
Rozměry
: 600 mm
: 700 x 90 x 60 mm
55
VÝVĚVY
DM503-1A Vývěva rotační olejová, jednostupňová
DM503-2A Vývěva rotační olejová, dvojstupňová
Vynikající rotační vývěva, opatřená
jednofázovým elektromotorem, vzduchem
chlazená, vhodná pro laboratorní i provozní
podmínky.
Je určena k čerpání neagresivních plynů
a par. Výrobek může být používán bud'
jako vývěva nebo kompresor. Vývěva je
konstruována v bezpečnostní třídě I, podle
normy ČSN 361050-elektrické přístroje pro
laboratoře.
Po dosažení požadovaného zředění
vývěvu zastavíme a dále již provádíme
pokus bez rušivého chodu motoru. Před
recipientem je zabudován ventil, kterým lze
zředění libovolně snižovat.
Parametry vývěvy :
Typ vývěvy
Sací schopnost
Konečný tlak
Stupně
Připojovací napětí
Výkon motoru
Rozměry
Hmotnost
Nejnižší dovolená teplota pro rozběh vývěvy
DM503-1A
DM503-2A
3,3 m3/h
5,5 m3/h
10 Pa
0,5 Pa
1
2
220(240)V/50(60)Hz
150 W
190 W
29x11x22 cm
31x13x25 cm
7 kg
10 kg
+15°C
+15°C
Příslušenství :
C7445-6V
DM520-1G
DM502-1D
DM502-1S
DM502-1Z
Hadice vakuová, D=6 mm, L=100 cm
Nádoba vakuová 7 l
Kroužek utěsňovací, středicí
Třmen DN16
Vakuometr ručičkový
DM520-1G Nádoba vakuová 7 l
Pro vykonání širokého spektra pokusů ve vakuu bez potřeby talíře pro vývěvu; akrylová nádoba s
olivkou (D=9 mm) z kovu a kulovým zpětným ventilem; odnímatelný kryt (210x10 mm) s uchem,
odvzdušňovací ventil a dvě 4 mm zdířky pro napájení zařízení uvnitř nádoby.
Rozměry: D=200 mm, H=260 mm
DM503-1AK Vývěva rotační olejová, jednostupňová ,komplet
DM503-2AK Vývěva rotační olejová, dvojstupňová ,komplet
56
VÁHY A ZÁVAŽÍ
VÁHY KLASICKÉ A ZÁVAŽÍ
DM124-1A Váha dvouramenná,
demonstrační
Demonstrační váhy DM124-1A jsou
konstruovány s ohledem na školní vážení.
Povrchová úprava jednotlivých částí
odpovídá tomuto prostředí. Váhy nejsou
cejchovatelné.
Pracovní plocha základní desky je
zaleštěna v přírodní barvě a stříkána
bezbarvým nitrolakem.
Aretační páčka je umístěna osově, chod
aretace je lehký a plynulý.
Rozměry :
Váživost :
délka x šířka x výška
horní mez váživosti
dolní mez váživosti
citlivost
Dovolené chyby správnosti :
(od 1,25 g do 125 g)
(od 125 g do 500 g)
hodnota ověřovacího dílku
průměr misek
Technické údaje :
: 460 x 270 x 430 mm
: 500 g
: 1,25 g
: 25 mg
: ±12,5 mg
: ±25,0 mg
: 25 mg
: 120 mm
DM120-2D Závaží 10 mg - 500 g, sada v krabičce
Sada obsahuje závaží (1 g až 500 g), zlomkové závaží (10 mg až 500 mg) a
technickou pinzetu. Závaží nejsou cejchovatelná. Krabička je v současné
době plastová
Z10500 Sada zlomkových závaží (10, 10, 20, 20, 50, 100, 100, 200, 500 mg)
Sada obsahuje 9 ks zlomkových závaží o hmotnostech 10 mg, 10 mg, 20 mg, 20 mg, 50 mg,
100 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg.
57
Adresa :
Didaktik s.r.o.
Revoluční 1
696 01 Rohatec, CZ
Telefon :
+420 518 359 120
E-mail adresy :
[email protected]
Internet :
http://www.didaktik.cz
Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně pod značkou C.10851 ze dne 30.04.1993.
58
Download

PDF - DIDAKTIK, s.r.o.