rychlý, dlouhotrvající
a prokázaný účinek
Výrazná úleva od bolesti již po aplikaci 1. injekce
Inovativní léčba osteoartrózy
kolenního kloubu
Synergie 2 složek RenehaVisu prodlužuje účinnost na 1 až 2 roky
Obvyklé dávkování 1 až 2 injekce*)
Dávkování a způsob podání: V závislosti na závažnosti degenerativní změny kolenního kloubu se do synoviálního prostoru kloubu aplikují jedna až tři injekce vždy
v týdenních intervalech. Pokud je přítomen výpotek v kloubu, měl by být před aplikací přípravku RenehaVis™ odstraněn. Injekční stříkačka je vybavena konektorem
Luer Lock (6 %). Nepoužívejte, pokud bylo balení poškozeno a po datu expirace. Kontraindikace: RenehaVis™ neaplikujte pacientům se známou přecitlivělostí
na hyaluronan sodný. Neaplikujte, pokud je místo injekce infikované, nebo pokud je prokázáno onemocnění kůže. Upozornění a bezpečnostní opatření: Hyaluronan
sodný se vyrábí fermentací Streptococcus equi a jeho důkladným přečištěním. Lékař by však měl zvážit rizika, která mohou být spojena s aplikací biologického
materiálu. Není určeno pro děti. Nežádoucí účinky: Při intraartikulárních injekcích může nastat přechodná bolest nebo otok. U pacientů se zánětlivou osteoartrózou
může po injekci přípravku RenehaVis™ nastat přechodná vyšší zánětlivost v ošetřeném kloubu. Interakce s jinými léky: Míchání nebo současné podávání s jinými
intraartikulárními injekcemi se nedoporučuje. Skladování: Uchovávejte při teplotě 2 - 25°C. Nezmrazujte. Chraňte před světlem.
Datum revize textu: září 2009.
Zdravotnický prostředek. Před aplikací si pozorně pročtěte informaci pro použití.
RenehaVis kód pojišťovny: 0093178
Literatura:
1. Petrella RJ et al., Long term efficacy and safety of a combined low and high molecular weight hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of the knee, Rheumatology Reports 2011; 3:e4 doi:10.4081/rr.2011.e4
2. Petrella RJ et al., Combining two hyaluronic acids in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Rheumatol. 2008;27(8):975-81
3. Nitzan DW et al., The role of hyaluronic acid in protecting surface-active phospholipids from lysis by exogenous phospholipase A(2). Rheumatology (Oxford). 2001 ;40(3):336-40
4. Momberger TS et al., 1.Hyaluronan secretion by synoviocytes is mechanosensitive. Matrix Biol. 2005;24(8):510-9.
5. Schmidt TA, Sah RL., Effect of synovial fluid on boundary lubrication of articular cartilage. Osteoarthritis Cartilage. 2007;15(1):35-47.
NVR 110701
* v závislosti na závažnosti degenerativní změny kolenního kloubu
Dovozce pro ČR: Novière s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, www.noviere.cz
Výrobce: Hyaltech Ltd., Starlaw Business Park, Livingston, EH54 8SF, UK, www.hyaltech.com
Vlastník licence: MDT Int’l SA - Geneva - Switzerland, www.mdtint.com
www.noviere.cz
www.renehavis.cz
www.bolestiveklouby.cz
www.renehavis.cz
RenehaVis je sterilní, dvoukomorová, předplněná, jednorázová
injekční stříkačka, která obsahuje 2 složky:
Nízkomolekulová kyselina hyaluronová
Molekulová hmotnost 1 000 kDa (LMW HA)
Podporuje produkci endogenní kys. hyaluronové
Aktivuje synoviocyty a protekci chondrocytů 4
Zlepšuje elasticitu synoviální membrány
Chrání SAPL a sekundárně podporuje lubrikaci
při nižší zátěži 3,5
rychlý
Vysokomolekulová kyselina hyaluronová
SAPL - (Surface Active Phospholipids)
přirozená lubrikační vrstva na povrchu chrupavky
prokázaný
Výsledky klinické prospektivní studie 1,2
Rychlý nástup účinku již od 1. injekce oproti jednosložkovým přípravkům s kyselinou hyaluronovou a placebu
RenehaVis dosáhl optimálních terapeutických účinků již po aplikaci 2. injekce
Větší spokojenost pacientů s léčbou ve skupině léčené RenehaVisem
Prokázaná nižší spotřeba doprovodných léčebných prostředků ve skupině léčené RenehaVisem
VAS – vizuální analogová škála
DMW HA – Dual Molecular Weight Hyaluronic Acid
HMW HA – High Molecular Weight Hyaluronic Acid
LMW HA – Low Molecular Weight Hyaluronic Acid
Synergie 2 složek RenehaVisu prokázána 2letou klinickou studií
Molekulová hmotnost 2 000 kDa (HMW HA)
LMV
HMV
Způsobuje rychlý nástup účinku
Tlumí bolest a chrání kloub hlavně při pohybu
Významně zpomaluje další poškozování kloubu
Výrazně zlepšuje lubrikaci a elasticitu
dlouhotrvající
Změny VAS v pohybu
80
Legenda:
70
Placebo
HMW
LMW
DMW
Injekce
60
50
VAS
40
RenehaVis™ – přípravek
obsahující dvě složky kyseliny
hyaluronové (DMW HA)
30
20
1.
0
2.
1
3.Injekce
2
www.renehavis.cz
16
Týden
52
Změny VAS v klidu
80
104
70
60
50
VAS
40
30
20
1.
0
2.
1
3.Injekce
2
16
Týden
52
104
www.noviere.cz
Download

rychlý, dlouhotrvající a prokázaný účinek