Akční nabídka produktů
pro praktické lékaře
platnost nabídky do 31.12.2011
TE
J
E
K
E
Č
E
N
í
n
na zvýše
DPH !!!
Měření kotníkových tlaků
Ambulantní monitor TK
39.990,-
49.990,-
49.990,-
54.990,ICKY
KLIN NO
E
OVĚŘ
Boso ABI-systém 100
Medset PADSY SCANLIGHT
n
-p
Po acie (-a)
h
Ka laví/ nta
rdi
ost Výšk
im a/V
[m
.
áh
mH
a
Ambulantní monitor TK
záznamník
SCANLIGHT III
Inf
g
18 ]
0
17
0
16
0
15
0
14
0
13
0
12
11 0
0
10
0
90
80
70
60
50
[1/ 40
mi
n]
09
:00
orm
ace
No
+
05 vák
.02 ov
-.19 á,
K
65
žen
(45 aro
rok lína
DD a/ 17
y)
DR 8 c
m/
62
kg
Medset PADSY SCANLIGHT
CO
17 MP
.
E
50 listo K M
6 0 pa
1 J du EDIC
-86
ičí
MU
1 AL S
n
Dr.
ER
Lan
VIC
t
ES
, s.
11
:00
Sta
r
oz
Ko t: 24.
13
ázn
:00
n
0
Do ec: 2 5.19
am
96
5.0
ba
15
u
0
5
t
:00
9:0
rvá
.19
Ce
0
9
n
lko
17
vé í: 23:0 6 08:0
Mě
:00
0
0
h
ř
od
Sys
val ení: 7
no
19
.
i
8
d
:00
cen
Dia
inv : 78
[
m
.
alid
í
(1
m
Mi
Me
MA
21
n.
: 0 00%
[m Hg]
:00
d
P
m
(0% )
ika
TF
Ma
[m Hg] 112
)
ce
x.
23
mH
:00
58
[te
16
Prů
8
p/m g]
mě
84
10
01
.]
r
:00
4
1
St.
65
42
12
De
od
8
Inf
03
c
nn
8
h
o
12
:00
4
r
í fá
9,5 .
m
2
10
ace
ze
10
9
05
Ind
Sys
,3
:00
o
D
8
en
.
ika
fáz
6
8
n
Dia
,
ce
9
í fá
[m
i
No
.
m
1
M
z
è
e
Sta
1,3
ní
MA
Hg
in.
[
D
m
f
áze
]
en
P
m
: 2 rt
ní
TF
Ma
4
[m Hg] 124
fáz
x
mH
: 2 .05.1
e
Sys
62
[
16 . Pr
4.0
99
8
tol tep/m g]
6
ů
5
:
m
2
Dia
a
91
5.0 .199 09:0
10
ě
r
Ko
sto 84,0 .]
62
4
0
5.1
1
n
S
%
7
4
l
1
9
t
a
3
De
.od
28
96 2:00
>1 6
4
24 ec
N
8
ch
nn
06
očn
,0%
.0
35
86
12
.
:
0
í/
8
25 5.19
2
1
>8
,3
í
M
1
f
no
.
9
čn
0
á
1
in.
5
ze
0
íp
9,7
čn
25 5.19 6 21:
o
11
.05
í ry
9
5
90
Ma
Mě
2
dip kles
7,8
.19 6 06 9
tm
x.
řen
[%
pe
9
58
us
6 0 :00
10
15
Prů
53 í
po r – D ] - Sy
,1
3
9:0
m
kle
s
8
i
0
t
a
ěr
4
ola
91
s [% sto
1
7
/D
13
la
St.
65
11
]7
od
3
Tep < 15 iasto
8
Sys
Vlo
la
77
12 ch.
ov %
t
,4
á fr
žen
Dia ola 8 82
10
4,4
1
ekv
1
2
s
á fá
0,0
,0%
tol
/10
e
a
nc
že
7
ze
,3
>
69
10
e
zap
,0% 120 4
,3
sat
17
>7
6,2
,5
vyh
5
od
no
cen
íp
rov
ed
en
éh
ov
záznamník Spacelabs ABP 90217
yše boso TM-2430
záznamník
tře
ní..
MU
.
Dr.
Jos
ef
Pil
ulk
a
r.o
.
39.990,-
49.990,-
A/A
BHS
PA
DS
2
Y6
.7.0
.0 SC
Uvedené ceny jsou
Abez
NL DPH.
IGH
T
Ča
s [h
od
.]
• 24 - 48 hodinové monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• spolehlivost a přesnost přístroje ověřena dle standardů BHS A/A a AAMI
• funkce Auto Feedback Logic (AFL) – krátký čas měření
• velmi tichý pacientský záznamník, 4 velikosti manžet
• závěrečné shrnutí (graf, statistika, závěr) – výtisk na jednu stranu A4
• možnost připojení záznamníků boso TM-2430 a Spacelabs 90207 / 90217
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími
AMTK PADSY SCANLIGHT, kompletní systém
Záznamník Medset SCANLIGHT III
Záznamník boso TM-2430
Záznamník Spacelabs ABP 90217
obj. číslo: 805-003
obj. číslo: 805-102
obj. číslo: 737-001
obj. číslo: 736-201
39.990,- Kč
38.880,- Kč
34.900,- Kč
58.800,- Kč
www.compek.cz
Ambulantní monitor TK
+
Ergoline ERGOSCAN
Erg
os
CO
do
ca
MP
da
va
nW
EK
in
8.0
ME
Spolehlivý přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku.
Intuitivní obslužný program v českém jazyce.
DI
tel
CA
.lis
ko
L
top
mp
50
60
ad
let SER
1J
u8
VIC
ní
Te
ičí
or
61
l.:
n
din ES,
+4
s.r
GS
ac
20
.o.
e
M:
49
35
+4
20
24
60
53
52
4
81
43
So
3
u
17
hrn
Nejlevnější AMTK
na českém trhu !
SF
[m
i n1]
Sy
sto
la
/A
P/
D ia
sto
la
[m
mH
g
]
Tla
Pa
Sr k krv
cie
de
nt
čn e [m
ID
jm
í fr
26
m
:
én
.10
Po
ek Hg
o:
.20
]
ve
če
M
D
11
atu
ěře
nc
tm
pla
e
m
n
ěře
tný
ío
[m
na
Vý
d0
ní
inCe
r
šk
oz
Str
7.0
Kr
1]
l
a
k
e
an
:
V
o
ní:
itic
9.2
áh
vý
a:
ké
00
ča
Sy
Mě a:
Mu
4
ho
s
sto
řen
(08
dn
ste
1
la
í
o
:
Di
:
/7
rm
37
>k
10
ty
as
)
an
8
r
d
tol
itic
/6
o0
n,
De
a>
7
ká
Mu
8.0
Gr
nn
78
ho
kri
9
s
afi
0
í
.
ter
20
6:0
fáz
dn
tic
Mu
ck
04
ká
ota
0e
st e
éz
26
01
ho
(08
21
r1
.01
0
ob
76
:59
dn
:20
11
24
.
o
r
2
)|
ta
2/
az
00
0
Ce
18
4
22
en
69
No
07
0,0
lko
0
í je
79
.09
čn
vý
20
22
90 cm
.20
dn
ča
0
:00 í fáze
3(
,0
s:
18
04
otl
k
3
2
0
g
,9%
3:4
05
ivý
(08
16
59
4(
:59
3h
:37
)
ch
5,3
94
14 0
od
)
ho
in
%)
0
/5
De
12
dn
9
14
n/
0
74
0/
ot
10
no
90
0
3(
cr
5,1
80
oz
díl
%)
4(
17
-16
60
6,8
,1%
%)
4
/ -1
080
1
3
4
6,3
:00
0/
,
% 5%
80
0(
10
0,0
:00
%)
0(
13
0,0
0
12
%)
:00
12
0
11
14
0
:00
10
0
16
90
:00
80
18
:00
70
20
60
:00
50
22
:00
08
:00
00
:00
10
:00
02
:00
12
:00
04
:00
14
:00
06
:00
16
:00
08
:00
18
:00
20
:00
22
:00
00
:00
02
Akční cena:
Původní cena:
Ná
lez
26.260,-
36.360,-
• 24 hodinové monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• jednoduchá intuitivní obsluha
• přehledný vyhodnocovací program v české jazyce
• 3 velikosti manžet
• konfigurovatelná závěrečná zpráva
• napájení 2 AA baterie či akumulátory
Holter TK ergoscan, kompletní systém
Holter TK ergoscan, záznamník
Manžeta k ergoscan, standard, odvod 24-38 cm
Manžeta k ergoscan, velká, odvod 34-46 cm
Manžeta k ergoscan, dětská, odvod 18-26 cm
obj. číslo: 736-011
obj. číslo: 736-012
obj. číslo: 736-021
obj. číslo: 736-022
obj. číslo: 736-023
26.260,- Kč
23.230,- Kč
3.100,- Kč
3.600,- Kč
3.100,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
3
Erg
os
Ambulantní monitor TK + SpO2
ca
nW
in
CO
8.0
MP
do
EK
da
ME
va
DI
17
t
e
CA
lk
.lis
om
LS
top
50
ple
ER
60
ad
1J
tní
u8
VIC
Te
ičí
or
61
l.:
n
din ES,
+
42
s.r
GS
ac
0
.o.
e
M:
49
35
+4
20
24
60
53
52
4
81
43
So
3
+
+ SpO
2
Ergoline ERGOSCAN DUO
uh
rn
SERV
C AL
IC
DI
E
Spolehlivý přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku, rozšířen o měření saturace kyslíku v krvi - screening spánkové
Pa
cie
apnoe. Intuitivní
obslužný program v českém jazyce.
nt
ID
jm
:
o.
s.r.
COMPEK
M
S
Tla
Sr k krv
de
čn e [m
í fr
26
m
én
.10
ek Hg
o:
.20
]
ve
če
Mě
Da
11
nc
t
tum
pla
řen
mě
e[
tný
ío
řen
mi
na
Vý
d0
C
r
n
š
í
o
Str
e
-1]
ka
ze
7.0
Kr
lko
an
:
Vá
n
itic
9
í
v
:
a:
.20
h
ýč
ké
Sy
04
as
Mě a:
Mu
ho
sto
ř
(
d
e
ste
0
1
ní:
la
no
8:3
Di
/7
rm
>
1
t
7
y
08
as
kri
)d
an
tol
/
o
t
n,
ick
67
De
08
a>
Mu
Gr
áh
nn
.09
78
kri
ste
afi
06
í fá
o
.
2
d
t
ick
00
:00
r
Mu
no
ck
ze
4
áh
ta
st e
éz
-2
26
01
(08
od
1:5
r1
.01
0
ob
76
:20
no
11
9
24
.20
raz
)|
ta
2/
0
04
Ce
18
22
e
69
N
0
n
0
lko
0
oč
7.0
,0
í je
79
vý
20
n
9.2
22
90 cm
dn
ča
0
:00 í fáze
3(
00
,0
s:
18
otl
4
3,9
23
-0
0
ivý
(08 kg
:43
16
5:5
%)
59
4(
:
0
c
3
9
h
7)
5,3
hh
94
14
od
in
%)
0
/5
od
De
12
9
14
no
n/
0
74
0/
10
t
no
90
0
3(
cr
5
80
oz
,1%
díl
4(
17
-16
)
60
6,8
,1%
%)
4
/
080
13
-6, -14,5
:00
0/
3%
%
80
0(
10
0,0
:00
%)
0(
13
0,0
0
12
%)
:00
12
0
11
14
0
:00
10
0
16
90
:00
80
18
:00
70
20
60
:00
50
22
:00
08
:00
00
:00
10
:00
02
:00
12
:00
04
:00
14
:00
06
:00
16
:00
2
08
:00
18
:00
2
20
:00
22
:00
00
:00
02
:00
04
:00
Uvedené ceny jsou bez DPH.
06
:00
E
Po
SF
[m
i n1]
Sy
sto
la
/A
P/
D ia
sto
la
[m
mH
g
]
2011
Akční cena:
Ná
lez
Původní cena:
32.320,-
39.990,-
• 24 hodinové monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• záznam saturace kyslíku v krvi (SpO2)
• jednoduchá obsluha
• přehledný vyhodnocovací program v české jazyce
• 3 velikosti manžet
• 2 velikosti měkkých senzorů SpO2
• konfigurovatelná závěrečná zpráva
• 2 AA baterie či akumulátory
Holter TK ergoscan duo, kompletní systém
Senzor SpO pro ergoscan duo, velký, 1,8 m
Senzor SpO pro ergoscan duo, standard, 1,8 m
Manžety k ergoscan
4
obj. číslo: 736-013
obj. číslo: 736-031
obj. číslo: 736-032
viz. druhá strana
32.320,- Kč
4.990,- Kč
4.990,- Kč
Měření kotníkových tlaků
BOSO-ABI
Boso ABI-systém 100
• jednoduché, přesné a rychlé zjištění indexu kotník-paže (ABI index)
• současné měření TK na všech čtyřech končetinách najednou
• oscilometrická metoda měření
• přehledné zobrazení naměřených hodnot
• závěrečné shrnutí – výtisk na jednu stranu A4
• prevence – včasný záchyt ICHDK
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími
• klinicky ověřeno
ICKY
KLIN NO
E
OVĚŘ
49.990,-
54.990,-
Otestujte přístroj boso ABI-systém 100 ZDARMA po dobu 30 dnů.
Více informací na www.boso-abi.cz
boso ABI-system 100 - komplet
Držák přístroje ABI 100
Držák manžety ABI 100 - pod lehátko
Držák manžety ABI 100 - na zeď
obj. číslo: 761-001
obj. číslo: 769-113
obj. číslo: 769-111
obj. číslo: 769-112
49.990,- Kč
1.600,- Kč
340,- Kč
340,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
5
I
RV
SE
L
CA
DI 861
ME du
r
EK opa ín de
MP ist Jiè en
CO 7. l 01 Anw
a: 1 506 uer
ik
Ne
lin
/K
ce
:
to
na
di : ìs al
Or lice / M men til
U È a o
PS azn odn
Z yh
V
V1
V2
Klidové počítačové EKG
+
Medset PADSY FLASHLIGHT
V3
s
S,
CE
o
.r.
.
V4
V5
od 39.900,-
48.900,-
2s
• 12-svodový počítačový elektrokardiograf
• délka EKG záznamu 10, 20, 30, 60, 120, 180 sekund
• rozměření a interpretace EKG křivky dle HES (volitelné)
• porovnání dvou libovolných EKG křivek pacienta
• detekce odpadlých elektrod vč. grafického znázornění
• detekce kardiostimulačních impulsů
• možnost připojení termopapírových EKG BTL-08 řady S, M, L
• tisk na běžný kancelářský papír
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími
kc
te
De
o
di
3s timu
s
ar
ek
ru
to
lá
:
4s
EKG PADSY FLASHLIGHT SCOPE
EKG PADSY FLASHLIGHT SCOPE HES
na
ra
St
Uvedené ceny jsou bez DPH.
1
ze
6
obj. číslo: 810-003
obj. číslo: 810-002
39.900,- Kč
44.900,- Kč
2
Termopapírové EKG
ELCA P80
ELCA P8000
• 12-svodové, 3-kanálové EKG
• automatický a manuální režim
• tisk na termocitlivý papír šířky 90mm
• nastavitelný formát EKG křivek
a vyhodnocení
• standardní EKG filtry (svalový,
síťový, antidrift)
• detekce odpadlých elektrod
ELCA P80
ELCA P80 s interpretací
26.730,obj. číslo: 727-002
obj. číslo: 727-006
26.730,- Kč
32.400,- Kč
BTL-08 řada M
obj. číslo: 728-003
obj. číslo: 728-004
obj. číslo: 728-006
obj. číslo: 727-051
obj. číslo: 727-053
42.660,- Kč
52.110,- Kč
BTL-08 řada S
BTL-08 MT plus
od 39.900,-
www.compek.cz
42.660,ELCA P8000
ELCA P8000 s interpretací
• 12-svodové, 6/12-kanálové EKG
• 3, 6, 12 kanálů EKG na barevném
dotykovém displeji 5.7“
• paměť až pro 100 EKG vyšetření
• záznam v režimu AUTOMAT, MANUAL
nebo LONG
• tisk na termocitlivý papír šířky 112 mm
• možnost tisku na externí tiskárně ve formátu A4
• možnost rozšíření o software Medset Flashlight
• detekce kardiostimulátoru
BTL-08 MD3
BTL-08 MD
BTL-08 MT Plus
• 12-svodové, 3-kanálové EKG
• 3-kanálový grafický LCD displej
• automatický a manuální režim
• automatické rozměření
• tisk na termocitlivý papír šířky 80mm
• záznam na externí tiskárně na papír formátu A4
• úplná alfanumerická klávesnice
• standardní EKG filtry (svalový, síťový, antidrift)
39.900,- Kč
45.900,- Kč
59.900,- Kč
• 12-svodové, 3/6ti-kanálové EKG
• přehledný grafický displej
• paměť až pro 6 EKG záznamů
• profily AUTOMAT, MANUAL a LONG
• detekce kardiostimulátoru
• tisk na termocitlivý papír šířky 58mm
• možnost rozšíření o software Medset Flashlight
od 31.900,-
BTL-08 SD3
BTL-08 SD
Modul diagnostika a interpretace
obj. číslo: 728-001
obj. číslo: 728-002
obj. číslo: 728-101
31.900,- Kč
36.900,- Kč
5.900,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
7
Defibrilátory / Epizodní EKG záznamník
Defibrilátory Primedic
• přenosné automatické externí defibrilátory
• bifázický výboj s jedinečnou technologií CCD
• stručná a srozumitelná hlasová navigace v češtině
• přístroje na bezpečné, propracované a osvědčené technologii
• zálohování dat na CF kartu
• modulární uspořádání
Prince 180 B1
Easy ECG monitor Prince 180 B1 je určen nejen pro domácí použití. Přenosný EKG monitor je vhodný pro pacienty s kardiovaskulárními nemocemi jako hypertenze, diabetes, onemocnění srdce či zažité symptomy jako
bušení srdce nebo dušnost. S EKG monitorem se mohou pacienti soustředit na vlastní životní rytmus a v případě potřeby uložit EKG záznam. EKG
křivky následně vyhodnotí ošetřující lékař, který může stanovit diagnózu.
• zobrazení EKG křivky na displeji
• přenosný a kompaktní EKG monitor
• náběr 1-kanálové EKG křivky
• 30 sekundový záznam EKG
• interní paměť na 300 záznamů
• rozpoznání 17 typů morfologií
• možnost připojení pacientského kabelu
• přenos dat do vyhodnocovacího SW
• podsvícený barevný LCD displej s vysokým rozlišením
Primedic AED-M
Primedic PAD
9.000,-
od 36.350,-
9.900,-
od 49.000,-
Primedic PAD
Primedic AED
Primedic AED-M
8
Uvedené ceny jsou bez DPH.
obj. číslo: 709-401
obj. číslo: 790-402
obj. číslo: 709-403
36.350,- Kč
55.000,- Kč
65.000,- Kč
Prince 180 B1
obj. číslo: 729-003
9.000,- Kč
Spirometry
Micro Medical
Malý přenosný spirometr s elegantním designem vhodný pro rychlé provedení základního spirometrického vyšetření.
• malý, lehký, přenosný spirometr
• digitální převodník Gold Standard pro přesné a opakovatelné měření
expirační křivky
• jednoduchá obsluha, čištění a údržba
• příznivá cena
• možnost rozšíření o SW PC-Spirometry - MicroPlus/GP/DL
od 11.200,Micro
Medical
Micro
Micro Plus
Micro GP
Micro DL
www.compek.cz
obj. číslo: 700-501
obj. číslo: 700-502
obj. číslo: 700-503
obj. číslo: 700-504
11.200,- Kč
17.500,- Kč
19.900,- Kč
34.300,- Kč
Geratherm Spirostik
Moderní, přesný a spolehlivý spirometr splňující nejnovější požadavky odborných společností kladené na spirometrická vyšetření. Unikátní jednorázový průtokový snímač Spiraflow je předkalibrovaný a zabezpečuje vysoké bezpečí pro pacienta.
• jednorázový snímač Spiraflow
• velmi malý odpor
• žádné filtry
• spirometr splňuje kritéria ATS a ERS
• přehledné zobrazení naměřených hodnot
• porovnání Pre a Post testů
• trendové analýzy a statistiky pro kontrolu astmatu a včasnou detekci
akutních respiračních onemocnění
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími
34.900,-
36.360,-
Geratherm Spirostik
snímač Spiroflow + Softclip
obj. číslo: 700-301
obj. číslo: 700-351
34.900,- Kč
31,90 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
9
Tonometry
boso profitest
boso Mercurius E
• jednohadicový aneroidní tonometr
• moderní přístroj pro kliniky a privátní praxe
• průměr stupnice 60 mm
• manžeta na suchý zip 22-32 cm
• ShockProtected
ochrana proti pádu a přetlaku
• tlačítko na jemné odpouštění
• auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
• klasické měření tlaku v novém designu
• moderní technologie bezpečná
k životnímu prostředí
• zobrazení tepové frekvence
• 11 velikostí manžet
• 4 aretovatelné polohy displeje
shock
od 900,-
protected
boso profitest - černý
boso profitest - bílý
3.355,boso Mercurius E
obj. číslo: 740-301
boso K I / K II
shock
shock
boso K I
boso K II
10
Uvedené ceny jsou bez DPH.
obj. číslo: 740-327
obj. číslo: 740-328
protected
555,- Kč
645,- Kč
• 4 barevná provedení
• aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
• cenově výhodný přístroj do provozu
v nemocnicích
• průměr stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zip 22 - 32 cm
• ShockProtected
ochrana proti pádu a přetlaku
• kryt z pevného plastu
od 900,-
protected
od 555,-
900,- Kč
900,- Kč
boso clinicus II
3.355,- Kč
• aneroidní tonometr
• průměr stupnice 60 mm
• manžeta na suchý zip 22-32 cm
• šedé pouzdro
• ShockProtected
ochrana proti pádu a přetlaku
• antikorozní měřící systém
• kryt z pevného plastu
obj. číslo: 740-312
obj. číslo: 740-313
boso clinicus - modrý
boso clinicus - červený
boso clinicus - zelený
boso clinicus - černý
obj. číslo: 740-306
obj. číslo: 740-306r
obj. číslo: 740-306g
obj. číslo: 740-306s
Kompletní sortiment tonometrů najdete na e-shopu.
Využijte kód na 10% slevu.
900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
slevový kód
T1211
TONOMETR
fonendoskopy
NEJEN PRO PROFESIONÁLY
bososcope cardio
• kardiologický fonendoskop
s dvojitou hlavou
• vynikající akustika
• bohaté příslušenství
3M Littmann Cardiology III
• snímač z masivní nerezové oceli
• membrána s duální frekvencí
• dvojité hadičky
• nechladivé okraje
• 7 barevných provedení
nabízíme další typy fonendoskopů
• pro dospělé, pro děti, sesterské
bososcope Cardio
3M Cardiology III
3M Classic II S.E.
od 1.690,obj. číslo: 766-001
obj. číslo: 766-341
obj. číslo: 766-381
1.690,- Kč
4.210,- Kč
2.036,- Kč
SunTech® 247™ - TK
• automatické nebo manuální měření TK
• různé velikosti manžet, od dětských po XXL
(10 velikostí)
• přesnost měření pro klinické použití ověřena dle
standardů BHS, ESH a AAMI
• stanici lze umístit na zeď, na stůl nebo
na pojízdný stojan
• možnost rozšíření o modul měření
tělesné teploty a SpO2
od 9.082,SunTech 247 - TK, stolní
obj. číslo: 825-111
SunTech 247 - TK, pojízdný obj. číslo: 825-121
SunTech 247 - TK, nástěnný obj. číslo: 825-131
boso roid II
• aneroidní tonometr s dvojitou hadicí
• cenově výhodný přístroj
• průměr stupnice 60 mm
• s manžetou na suchý zip
• ShockProtected
ochrana proti pádu a přetlaku shock protected
• antikorozní měřící systém
• celokovové provedení
9.990,- Kč
14.990,- Kč
9.082,- Kč
Doporučte pacientům ověřené přístroje
Nabídněte pacientům kvalitní a ověřené přístroje
na domácí měření TK a získejte odměnu.
boso medicus family
boso medicus uno
od 1.045,boso roid I - Ø stupnice 60 mm obj. číslo: 740-307
boso roid II - Ø stupnice 60 mm obj. číslo: 740-305
e-shop: www.tonometr.cz
1.045,- Kč
1.082,- Kč
od 1.355,boso medicus family
boso medicus uno
obj. číslo: 740-004
obj. číslo: 740-003
1.718,- Kč
1.355,- Kč
Sleva 10% se nevztahuje na fonendoskopy Littmann Uvedené ceny jsou bez DPH.
11
Pulzní oxymetry
Prince 100B3
Prince 100C1
• vhodný pro kliniky, ordinace
i domácí použití
• zobrazení SpO2 a TF
• zobrazení pletysmografické křivky
• ovládání jedním tlačítkem
• lehký, snadno přenositelný
• monochromatický displej
• vhodný pro kliniky, ordinace
i domácí použití
• zobrazení SpO2 a TF
• zobrazení pletysmografické křivky
• automatické zapnutí a vypnutí
• ovládání jedním tlačítkem
• lehký, snadno přenositelný
• 4 orientace displeje s automatickou
rotací
2.682,Prince 100B3
3.591,Prince 100C1
obj. číslo: 725-032
Prince 100A
• vhodný pro kliniky, ordinace
i domácí použití
• zobrazení SpO2 a TF
• ovládání jedním tlačítkem
• lehký, snadno přenositelný
• 2 zobrazovací módy
• vhodný pro kliniky, ordinace
i domácí použití
• zobrazení SpO2 a TF
• zobrazení pletysmografické křivky
• automatické zapnutí a vypnutí
• ovládání jedním tlačítkem
• lehký, snadno přenositelný
• 4 orientace displeje
3.136,12
Uvedené ceny jsou bez DPH.
obj. číslo: 725-031
2.682,- Kč
3.591,- Kč
Prince 100C
Prince 100C
obj. číslo: 725-022
3.136,- Kč
1.800,Prince 100A
obj. číslo: 725-011r
Kompletní sortiment oxymetrů najdete na e-shopu.
Využijte kód na 10% slevu.
1.800,- Kč
slevový kód
X1211
OXYMETR
Prince 100D
SATURACE POD KONTROLOU
UT100
• pediatrická verze
• průměr prstu 8-16 mm
• zobrazení SpO2 a TF
• zobrazení pletysmografické křivky
• vhodný pro kliniky, ordinace i domácí použití
• ovládání jedním tlačítkem
• 10 zobrazovacích módů
• součástí dodávky je nabíječka akumulátorů
+ 2 ks akumulátorů
• přenosný oxymetr
• barevný LCD displej a rotace displeje
• automatické vypnutí pro šetření energie
• měření SpO2 a TF
• volitelné 3 pracovní moduly
• dlouhá životnost baterií 20 hod
• velká kapacita paměti
• správa pacientských dat
• přenos dat do PC
3.591,-
Prince 100D
obj. číslo: 725-041
3.591,- Kč
6.990,-
9570 GO2
UT100
• jednoduchý na obsluhu
• zobrazení SpO2 a TF
• široké využití v domácí péči,
vysokohorské turistice, ve sportu
• automatické zapnutí a vypnutí
• digitální LED displej
• atraktivní design
obj. číslo: 724-013
obj. číslo: 724-014
obj. číslo: 724-015
e-shop: www.oxymetr.cz
6.990,- Kč
9550 Onyx II
• jednoduchý na obsluhu
• zobrazení SpO2 a TF
• pro měření dospělých
i dětských pacientů
• průměr prstu 8 - 26 mm
• automatické zapnutí a vypnutí
• digitální LED displej
• indikace kvality signálu
3.100,9570 GO2 - zelený
9570 GO2 - oranžový
9570 GO2 - modrý
obj. číslo: 725-502
3.100,- Kč
3.100,- Kč
3.100,- Kč
4.800,9500 Onyx
9550 Onyx II
obj. číslo: 724-001
obj. číslo: 724-002
4.400,- Kč
4.800,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
13
Lékařské váhy
TANITA WB-100 (WB-110)
TANITA WB-3000
• digitální váha s mechanickým metrem
a funkcí BMI
• zapnutí váhy při našlápnutí
• 2 řádkový LCD displej
• rozsah vážení do 200kg/100g
• rozsah měření výšky (64 - 214cm)
• funkce: TARE, BMI
• možnost komunikace s ambulantními programy
• medicínská váha s funkcí BMI
• jednoduše čitelný velký LCD displej
• rozsah vážení do 200kg/100g (270kg/100g)
• funkce: TARE, HOLD, BMI
• stanovené měřidlo: třída III
• možnost komunikace s ambulantními programy
od 15.446,TANITA WB-100 P-MA
TANITA WB-100 S-MA
TANITA WB-110 P-MA
10.825,TANITA WB-3000
obj. číslo: 760-606
• medicínská váha s digitálním metrem a funkcí
BMI
• velký panel se 2 LCD displeji
• rozsah vážení do 250kg /100g
• rozsah měření výšky (110 - 200cm)/1 mm
• funkce: TARE, HOLD, BMI
• stanovené měřidlo: třída III
• možnost komunikace s ambulantními programy
SECA 799
• medicínská váha s funkcí BMI
• možnost připojení metru (SECA 220)
• rozsah vážení do 200kg/100g
• funkce: TARE, HOLD, BMI
• stanovené měřidlo: třída III
SECA 799
metr SECA 220
14
Uvedené ceny jsou bez DPH.
obj. číslo: 760-225
obj. číslo: 760-501
15.400,- Kč
1.890,- Kč
17.818,- Kč
15.446,- Kč
20.818,- Kč
SECA 764
10.825,- Kč
15.400,-
obj. číslo: 760-604
obj. číslo: 760-610
obj. číslo: 760-605
29.116,SECA 764
obj. číslo: 760-222
Kompletní sortiment lékařských vah najdete na e-shopu.
Využijte kód na 10% slevu.
29.116,- Kč
slevový kód
V1211
LÉKAŘSKÉ
kojenecká váha TANITA BD-590
VÁHY
2.499,obj. číslo: 760-620
2.499,- Kč
váha se segmentální analýzou TANITA BC-545
• osobní digitální váha s měřením
tělesného tuku, tělesné vody, podílu
svalové hmoty, viscerálního tuku
• zobrazení 5 segmentálních hodnot - pro
obě paže, nohy a trup
• kalendář a porovnávací grafy pro
zobrazení historie každé části těla
• možnost sledování vývoje den po dni,
týden po týdnu a měsíc po měsíci po
dobu 3 let
obj. číslo
• mobilní digitální dětská váha
• velký LCD displej
• lehká, snadno přenosná váha s
madlem
• možnost připojení kojeneckého
metru (SECA 232)
• rozsah vážení do 15kg/10g
• funkce: TARE, HOLD
• stanovené měřidlo: třída III
14.830,SECA 336
kojenecký metr SECA 232
obj. číslo: 760-216
obj. číslo: 760-509
14.830,- Kč
2.430,- Kč
váha s tělní analýzou TANITA BC-575
4.083,TANITA BC-545
METRY
kojenecká váha SECA 336
• lehká a odolná při transportu
• velký a snadno čitelný displej
• uložení posledního měření
• rozsah vážení do 20kg/10g
• funkce: TARE, HOLD
TANITA BD-590
A
760-723
4.083,- Kč
e-shop: www.lekarske-vahy.cz
• osobní digitální váha s měřením tělesného
tuku, tělesné vody, podílu svalové hmoty,
viscerálního tuku
• funkce RECALL - zobrazení hodnot
předchozího měření
• atletický mód: pro osoby, které 10 hodin
týdně pravidelně alespoň 1 rok trénují
• transparentní elektrody
• moderní skleněný design s velkým černým
displejem s výraznými bíle svítícími
číslicemi
TANITA SC-240 MA
1.499,-
obj. číslo: 760-705
1.499,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
15
Ambulantní program pro ordinace
Kvalita, kterou si zasloužíte
Ambulantní program PC DOKTOR® je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky, ale i kliniky s lůžky. Uživatelé ocení všestrannost a propracovanost, bohatou
nabídku funkcí programu a provozní spolehlivost.
• komplexnost řešení administrativy lékařské praxe
• možnost přizpůsobit funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
• jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
• podpora statistických výstupů a sledování nákladů
• možnost spolupráce více programů v počítačové síti
• schopnost pracovat s grafickou dokumentací
• přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
• aktualizace programu a číselníků přes internet
• bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva
• komunikace se zdravotnickými přístroji (EKG, Holter TK i EKG, ABI100, spirometr ...)
Z nadstavbových modulů vybíráme:
eDávky
eDávky
Nadstavbový modul, který umožňuje přímé a velmi jednoduché
předání dávek zdravotní pojišťovně elektronickou formou.
PC Brevíř
Rozšíření číselníku léků s možností rychlého a pohodlného
přístupu k aktuálním informacím
o léčivech registrovaných v ČR.
Lékové interakce
Kontroluje nově předepsaný lék
zda nemá nežádoucí interakci
s jinými léky, zobrazuje známé
interakce léků, ...
od 19.600,16
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Výpočetní technika
Dodávka značkové výpočetní techniky + Kvalitní a rychlý servis
=
Bezproblémový provoz ordinace
SELECT EXPERT
Společnost COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. je držitelem certifikátu FUJITSU SELECT EXPERT.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
17
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
OBJEDNÁVEJTE NA:
Dodáváme a zabezpečujeme:
• komplexní vybavení ordinací
• zdravotnické přístroje
• výpočetní techniku
• ambulantní software
• instalaci sítí LAN
• školení, semináře, poradenskou a konzultační činnost
• záruční a pozáruční servis přístrojové a výpočetní techniky
493 524 534, 605 281 433
[email protected]
Při objednávce na našich specializovaných e-shopech získáte po zadání
příslušného slevového kódu 10% slevu. Slevu je možno uplatnit i opakovaně
nejpozději do 31.12.2011.
www.tonometr.cz
PROFESIONÁLNÍ MĚŘENÍ
KREVNÍHO TLAKU
Přehled produktů a příslušenství
najdete v katalogu:
Profesionální měření krevního tlaku
KAtalog produktů 2011-2013
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
mobil: + 420 605 281 433
tel./fax:+ 420 493 524 534
e-mail: [email protected]
www.compek.cz
pobočka Hradec Králové:
pobočka Plzeň:
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
mobil: +420 603 172 425
tel./fax: +420 495 514 105
e-mail: [email protected]
Masarykova 1132/62, 312 00 Plzeň
mobil: +420 736 773 551
tel./fax: +420 373 724 213
e-mail: [email protected]
slevový kód
T1211
www.oxymetr.cz
OXYMETR
slevový kód
www.lekarske-vahy.cz
LÉKAŘSKÉ
slevový kód
katalog 2010 - 2011
Kompletní sortiment pro měření TK najdete
v katalogu:
TONOMETR
NEJEN PRO PROFESIONÁLY
SATURACE POD KONTROLOU
VÁHY
A
METRY
X1211
V1211
Uvedené ceny jsou bez DPH. Sleva 10% se nevztahuje na fonendoskopy Littmann.
Ceny neobsahují instalaci a dopravu k zákazníkovi. Technické změny vyhrazeny.
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Strážna 11, 831 01 Bratislava
mobil: + 421 908 758 793
fax: + 421  2 3301 6145
e-mail: [email protected]
www.compek.sk
ANabCZ_02 /03-11-11/ Rev: A
Autorizovaný obchodní a servisní partner firem:
• BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG (boso), Německo
• MEDSET Medizintechnik GmbH, Německo
• SunTech Medical, USA / Velká Británie
• Ergoline GmbH, Německo
• LODE B.V., Nizozemsko
• Heal Force Bio-Meditech Holdings Group, Čína
• ITD GmbH, Německo
• Fujitsu Technology Solutions s. r. o., Česká republika
• CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Česká republika
Download

Akcni nabidka PL 2011 - COMPEK MEDICAL SERVICES, sro