Dosud nepopsaný grošový
nález s moravskými
kontramarkami z Parbubicka.
Jan Cihlář
Lukáš Richtera
• 30. léta 20. století
• podzimní orba na poli
- malá plocha
- bez nálezu zbytku nádoby, obalu
• depot zůstal kompletní
SLOŢENÍ DEPOTU
• 146 mincí
136 celých + 10 zlomků
- praţské groše Karla IV.
- praţské groše Václava IV. - 4 ks kontramarkované
- Sasko Míšeňské groše Friedricha IV. Bojovného
PRAŢSKÉ GROŠE KARLA IV.
• 3 ks
- 1 ks Pinta IV. c,d / V. a
- 2 ks Pinta V. c/2
… 1370 - 1378
PRAŢSKÉ GROŠE KARLA IV.
IV. c,d nebo V. a
V. c/2
PRAŢSKÉ GROŠE KARLA IV.
V. c/2
FRIEDRICH IV., der Streitbare
• 2 ks
- přilbový groš Krug 665/2
- mincovna Freiberg
… 1405 - 1411
FRIEDRICH IV., der Streitbare
helmgroschen 665/2
helmgroschen 665/2
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
• 139 ks
- groše standardní řady
- typy II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X.,
XII., XIV.
- 4 ks kontramarkované
… 1378 - 1419
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
**
 II. – III.
9 ks
 IV. – VII.
51 ks
 VIII. – XIV.h
64 ks
 XIV.i – XIV.n 10 ks *
3 ks blíže neurčitelné
* XIV i. a mladší – po mincovním nařízení Václava IV. z roku 1407
**Hána, J.: Pražské groše Václava IV. z let 1378-1419. Plzeň 2003.
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
II. d
III. a/1
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
IV. a/2
V.
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
VI. b/1
VII. a/1
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
VIII. b/1
IX. c/1
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
X. a/1
XII. a/1
PRAŢSKÉ GROŠE VÁCLAVA IV.
XIV. a
XIV. n/1
Kontramarkované GROŠE VÁCLAVA IV.
• 4 ks
- kontramarka Řezno
Cast. 144*
- kontramarka Jihlava 2 ×
Cast. 211*
- kontramarka Brno
Cast. 210*
- stěžejní pro datování nálezu
* Castelin, K.: Kontramarky pražských grošů. Numismatické listy 1962, č. 3-4.
Kontramarka ŘEZNO
• 1 ks
- pražský groš Václava IV., typ IV.
- kontramarka Řezno, Cast. 144, Krusy R 4-1**
- kontramarkování v Řeznu ? - nález Aushofen – před r. 1435 **
**Krusy, H. Gegenstempel auf Münzen des Spätmittelalters. Frankfurt/M 1974.
Kontramarka JIHLAVA
• 2 ks - pražské groše Václava IV., kontramarka Cast. 211
IX. e/1,4
V. j/2
Kontramarka BRNO
• 1 ks - pražský groš Václava IV., kontramarka Cast. 210
- typ VIII. d
Kontramarka BRNO
• kontramarka: orlice šachovaná x štítek s břevny
- Albrecht Rakouský 1423
x
- městský znak
od r. 1315 menší městská pečeť
MORAVSKÉ KONTRAMARKY
• Jihlava a Brno
• Kdy probíhalo kontramarkování ?
- krátce po r. 1420 - Castelin K.*
- Nohejlová-Prátová E.**
- politická a právní motivace
- konec 30. – zač. 40. let 15. stol. - Sejbal J.***
- hospodářská motivace
* Castelin, K.: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300-1471. Praha 1953.
**Nohejlová-Prátová, E.: Nález v Kyjově r. 1942 (mince s IO). NČČsl. XIX, 1950, str. 74-115, tab. II-III.
***Sejbal, J.: Moravská mince doby husitské. Vimperk 1966.
MORAVSKÉ KONTRAMARKY
Sejbal, J.: Moravská mince doby husitské. Vimperk 1966.
ABSENCE drobných nominálů
• drobná mince /česká, moravská, rakouská, jihoněmecká/
- součástí oběţiva i nálezů
- zde absolutní absence
- význam ?
- záměr majitele
- význam pro datování ? - blíže k r. 1420 ?
CHRONOLOGICKÝ ROZBOR
uloţení depotu – krátce po r. 1420 aţ 1440
GEOGRAFICKÝ ROZBOR
ZÁVĚRY
• Významný grošový nález
- další nález potvrzující správnost přiřazení kontramarek
s jeţkem a orlicí v hladkém kruhu moravským městům
- uloţení depotu – 1420 aţ 1440 /resp. krátce po/
- absence drobných nominálů – moravské kontramarkování blíţe
r. 1420?
DĚKUJEME
ZA
POZORNOST
Download

Dosud nepopsaný grošový nález s moravskými kontramarkami z