Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha – východ
U školy 48, 250 66 Zdiby, email: [email protected]
IČO: 71004408
Přípravný výbor pro volbu do Školské rady tímto zveřejňuje kandidáty za
zákonné zástupce, kteří získali nejvyšší počet hlasů:
Pecháčková Miloslava (zákonný zástupce žáka 2. roč.)
Magdalena Česneková (zákonný zástupce žáka 3. roč.)
Weber Lukáš (zákonný zástupce žáka 3. roč.)
Volba člena Školské rady se koná dne 10. 12. 2014 v 16:00 hodin v budově
ZŠ ve Zdibech. Volba se uskuteční tajným hlasováním, vhozením
upraveného volebního lístku do urny.
Předseda přípravného výboru
Členové přípravného výboru
Petra Nejedlá
Mgr. Jitka Laburdová
Lucie Machková
Download

Základní škola a Mateřská škola Zdiby, okres Praha – východ