plošné materiály
plošný materiál
/FDIDFNFEżFWP
KFOJNJUPWBU
/0 7«(&/&3"$&/«#: 5,0 7Å$)%&4&,
1SPUPKTNFWZUWPżJMJOPWPVEFTLV
TVOJLÈUOÓNJWMBTUOPTUNJ
/ÈCZUFL7ÈNEÏMFWZESäÓ
TOB[ÝÓPQSBDPWBUFMOPTU
WZÝÝÓUVIPTU
WŞUÝÓIVUOPTU
PEPMOŞKÝÓQPWSDI
&LPMPHJDLZQżÓ[OJWÈEFTLB
WâSB[OŞOÓ[LâPCTBIGPSNBMEFIZEVOBÞSPWOJ
QżÓSPEOÓIPEżFWB
[ESBWPUOŞOF[ÈWBEOÈJQSPOFKNFOÝÓEŞUJ
WZIPWVKFQżÓTOâNIZHJFOJDLâNQBSBNFUSƉN
$FSUJmLPWBOÈLWBMJUB
1PWSDIPWÏÞQSBWZ 6SŘJUŞTJWZCFSFUF
USWBMâEPIMFEOBEEFLMBSPWBOPVKBLPTUÓEFTFL
OBLBäEPVKFEOPUMJWPVEPEÈWLVDFSUJmLÈUPQƉWPEV
BQBSBNFUSFDIWâSPCLV
*"<",
t
%PTUVQOÈWUżÓTLPWÏJWMÈLOJUÏWFS[J
TVSPWÈoCF[QPWSDIPWÏÞQSBWZ
EâIPWBOÈ
MBNJOPWBOÈ
USFOEPWÏEFLPSZNPEFSOÓPCSB[PWÏNPUJWZ[LBUBMPHV
OFCPQPEMFWMBTUOÓIPHSBmDLÏIPOÈWSIVŘJGPULZ
XXXOBUVSDPODFQUD[
OBSAH:
Laminované dřevotřískové desky DDL
4
Natur Concept
6
Design Concept
Laminované dřevotřískové desky Egger
11
Laminované dřevotřískové desky
Kronospan
13
Lesklé desky Polygloss Niemann
15–18
Lesklé desky Thermopal
19
Lesklé desky Egger
20
Lakované MDF desky
21–31
Lehčené desky Eurolight
32–33
Lamináty
35
Hrany
36
Pracovní desky Egger
Pracovní desky Kronospan
Příslušenství k pracovním deskám
3
7–10
37–38
40
41–46
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY DDL
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
2 750 x 1 830
Tloušťka (mm)
8
10
12
16
18
19
22
25
28
Kusů/balík
60
40
35
30
25
25
23
20
20
Objednací množství
Standardní struktury
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
od 2 ks
Hladká
Lesk 55°
Dřevní pór
BS
Miniperla
Popis výrobku
Jedná se o povrchově upravenou dřevotřískovou desku. Povrchová úprava vzniká
nalisováním dekorativního papíru impregnovaného aminoplastickými pryskyřicemi.
Desky jsou hygienicky nezávadné, emise uvolnitelného formaldehydu splňují kritéria
emisní třídy E1. Vlastností nosných desek odpovídají požadavkům EN 312-3,
technické požadavky na laminované desky jsou specifikovány PN 49 2628.
Možnosti využití
• výroba nábytku
• interiéry
• výroba kontejnerů
Související zboží
Hrany
ABS
Lamino hrany
PLOŠNÝ MATERIÁL
4
NATUR CONCEPT
Nová generace nábytkových desek
KOLEKCE DEKORŮ DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
LAMINOVANÉ TŘÍSKOVÉ DESKY NATUR CONCEPT
Formát (mm)
2 750 x1 830
Tloušťka (mm)*
10
12
16
18
22
28
Kusů/balík
40
35
30
25
23
20
* další tloušťky na poptávku
možné vyrobit i přesné nábytkářské přířezy
LAMINOVANÉ VLÁKNITÉ DESKY NATUR CONCEPT
Formát (mm)
2 750 x 1 840
Tloušťka (mm)*
10
12
16
18
22
28
Kusů/balík
40
35
30
25
20
20
* další tloušťky na poptávku
možné vyrobit i přesné nábytkářské přířezy
Objednací množství
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
od 5 ks
Popis výrobku
Předností desek Natur Concept jsou jejich mechanicko-fyzikální vlastnosti, které lze jednoznačně označit
za výrazně nadstandardní. Nábytek vyrobený z desek Natur Concept má díky tomu mnohem delší životnost, je mechanicky odolnější, tím pádem mnohem pevnější a bezpečnější. Deska Natur Concept se totiž
méně deformuje při zatížení, vydrží větší zátěž, než dojde k poškození, snadněji se zpracovává, lépe v ní
drží nábytkové kování.
*"<",
t
Využití
Je všeobecně známo, že materiály, z nichž je vyráběn nábytek, obsahují chemické látky. Jedná se sice
o látky běžně se vyskytující ve volné přírodě, tedy stejné, jako jsou obsaženy v rostlém dřevě, ale
v takových koncentracích, které již mohou u lidí způsobovat zdravotní problémy. Deska, kterou vyrábí
DDL pod názvem Natur Concept, je jiná. Obsah formaldehydu se blíží hodnotám rostlého dřeva, deska
splňuje ta nejpřísnější hygienická kritéria a zdravotní parametry. Díky tomu je naprosto zdravotně
nezávadná, a stává se tak ideálním materiálem pro výrobu nábytku i pro ty nejmenší děti a do kuchyní.
Natur Concept nabízí další varianty povrchových úprav
surová – bez povrchové úpravy
dýhovaná
trendové dekory – moderní obrazové motivy z katalogu nebo podle vlastního grafického návrhu či fotografie
PLOŠNÝ MATERIÁL
6
DESIGN CONCEPT
LAMINOVANÉ DESKY S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORŮ
NECHTE SE INSPIROVAT. DOPŘEJTE SI JEDINEČNÝ KUS NÁBYTKU. OŽIVTE SVŮJ INTERIÉR ORIGINÁLEM.
KOCHEJTE SE DEKOREM VYTVOŘENÝM JEN PRO VÁS. POCHLUBTE SE SVÝM VLASTNÍM NÁVRHEM.
Jedinečné motivy dekorů vytvořené profesionály:
– návrhy dekorů od designérů a architektů
– nepřeberné množství možností jemných variací barev a motivů dekorů, které se nemusejí opakovat v celé ploše desky, možnost napojení motivů
dekorů do šířky (po 2 700 mm) a do výšky (po 1 800 mm)
Neopakovatelné motivy dekorů navržené pro konkrétního zákazníka:
– záruka jediného použití dekoru
opakovatelnost dekorů na základě dohody
– motiv dekoru se v ploše desky nemusí opakovat
nejsou známá žádná technologická omezení tisku
Originální motivy dekorů navržené nebo vybrané samotným zákazníkem:
– zákazníkův návrh dekoru
vlastní nekorigovaný návrh dekoru
– zákazníkův návrh dekoru korigovaný profesionálem
společně s profesionálem vytvoříte naprostý originál
– nakoupené dekory z fotobanky
profesionální fotografie a reprodukce děl známých mistrů
Divan Design (www.divan.cz)
– designové studio – autor dekorů Design studio
– odborný konzultant pro aplikace a výběr motivů dekorů
PLOŠNÝ MATERIÁL
7
DESIGN CONCEPT
SECTOR
moÏnost napojení motivu
do ‰ífiky po 2700 mm
nebo do v˘‰ky po 1800 mm
SECTOR slim
SECTOR moon
SECTOR fat
SECTOR
Motif can be joined
every 2700 mm (width)
or every 1800 mm (height)
PLOŠNÝ MATERIÁL
8
DESIGN CONCEPT
PLOŠNÝ MATERIÁL
9
MOSAIC
Motif can be joined up
by a white area widthwise
every 2700 mm
– in one direction Example
of electronic alteration
of a photo motif
MOSAIC flower
MOSAIC color
MOSAIC black & white
MOSAIC
moÏnost napojení motivu
bílou plochou
do ‰ífiky po 2700 mm
– v jednom smûru
pfiíklad elektronické úpravy
foto motivu
DESIGN CONCEPT
FOTO
When bespoke orders
are produced it is possible
to spread the motif out
on several boards.
(If enabled by DPI resolution
or electronic alteration
of a photo motif).
FOTO bamboo
FOTO decors
FOTO
pfii v˘robû na zakázku
je moÏné motiv rozloÏit
na více desek
(umoÏÀuje-li to DPI rozli‰ení
nebo elektronická úprava motivu)
pfiíklad pouÏiti foto motivu
PLOŠNÝ MATERIÁL
10
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY EGGER
EURODEKOR® E1 P2 CE
Dle EN 14323
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
2 800 x 2 070
Tloušťka (mm)
8
10
12
16
18
19
22
25
28
30
32
38
Kusů/balík
24
24
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12
Objednací množství
Standardní struktury
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
od 2 ks
ST
Popis výrobku
Laminované dřevotřískové desky
EURODEKOR® jsou k dostání
ve velkém množství dekorů.
Ve vhodné kombinaci materiálu
a barvy lze dodat rovněž stejně
dekorované melaminové
a plastové hrany i lamináty.
SM
Hladká
hladký, jakoby nalakovaný povrch
2
Diamant
zrnitý perličkový povrch se středním stupněm lesku
3
Woodpore
výrazná rovnoletá struktura s efektem otevřených pórů
9
Perfect Matt
velmi jemný a matný povrch
15
Office
plochý, laku vzhledově podobný pór
24
Finepore
plochý, vyvážený dřevní pór
22
Matex
hluboko kartáčovaný povrch s lesklými a matnými pruhy
Možnosti využití
Související zboží
• kuchyňský nábytek a koupelny
• kancelářské vybavení
• hotelové a restaurační vybavení
• výstavba obchodů
a veletržních stánků
• bytový a školní nábytek
PLOŠNÝ MATERIÁL
11
Hrany
ABS
Lamino hrany
Lamináty
2 800 x 1 300 x 0,8 mm
Nabídka dekorů je shodná
s dekory laminovaných
dřevotřískových desek
K dodání od 1 ks
SPOJENÍ FUNKČNOSTI A DESIGNU
PROFESSIONAL
EGGER SPOJENÍ DEKORŮ A
MATERIÁLŮ
Spojení dekorů a materiálů
Závod Unterradlberg Rakousko
EGGER nabízí inovativní a moderní
materiály pro nábytek a interiérovou
výstavbu v dekorové vazbě – od
laminátu přes laminovanou
dřevotřískovou desku až k identické
hraně.
EGGER CZ s. r. o. ∙ Čechova 498 ∙ 50002 Hradec
Králové ∙ Česká republika ∙ � +��� �� �� ��-���
� +��� �� �� ��-��� ∙ [email protected]
www.egger.cz
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY KRONOSPAN
Dle EN 14323
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
2 800 x 2 070
Tloušťka (mm)
6
8
10
12
16
18
19
22
25
28
32
38
Kusů/balík
50
40
30
30
30
22
20
20
20
20
20
10
Objednací množství
Standardní struktury
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
od 1 ks
SM
Hladká
PR
Pór rustikal
ES
Jasan pór
PE
Perlička
BS
Kancelářská struktura
SU
Supermat
RF
Rustikal finish
SN
Přírodní struktura
Popis výrobku
Možnosti využití
Laminované dřevotřískové desky
jsou tradiční velkoplošné desky
na bázi dřeva povrchově upravené
impregnovaným dekorativním
papírem.
Všechny nové dekory od roku
2009 jsou lisovány na dřevotřískové desky E-LE se sníženým
obsahem formaldehydu.
• kuchyňský, koupelnový,
kancelářský, hotelový
a ostatní nábytek
• laboratorní a nemocniční
vybavení
• všechny skříňové aplikace
• školní nábytek
• výstavba veletržních
a výstavních stánků
PLOŠNÝ MATERIÁL
13
Související zboží
Hrany
ABS
Lamino hrany
Lamináty
2 800 x 1 300 x 0,8 mm
Nabídka dekorů je shodná
s dekory laminovaných
dřevotřískových desek
K dodání od 1 ks ze skladové
kolekce laminátů Kronospan
HPL
dekorové
kompaktní desky
spojení
Kronospan je dodavatelem HPL kompaktních desek Kronocompact a Kronoplan pro nejrůznější vnitřní a vnější aplikace. Desky mají vynikající mechanickou pevnost a odolnost vůči
povětrnostním vlivům.
Pro maximální spokojenost našich zákazníků nabízíme komplexní portfolio produktů a služeb
v oblasti velkoplošných dřevních materiálů. Vlastní výrobková řada společnosti Kronospan
Jihlava je doplněna o výrobky na bázi dřeva sesterských společností ze skupiny Kronospan.
V nabídce najdete více než 140 různých dekorů, které jsou identické pro všechny materiály.
Je jen na Vás, jaký materiál z nabídky si v daném dekoru vyberete.
Kronocompact
Dekorativní kompaktní desky pro vnitřní použití, tloušťka do 18 mm. Nesnadno vznítitelné
dekorativní kompaktní desky B1 podle norem DIN 4102.
Laminovaná
dřevotřísková deska
Kompaktní deska
Pracovní deska
Laminát
Kombinovaná deska
Parapet
Hrana
HDF lakovaná
Kronoplan
Dekorativní kompaktní desky v různých barvách se speciální UV ochrannou vrstvou, vynikající
odolnost proti povětrnostním vlivům.
Více informací na www.kronospan.cz
246x184_new.indd 1
8547 SN Fineline světlé
8979 SU Trnka Rosales
8539 SN Borovice Laricio
8438 BS Jabloň Plateu
8912 BS Olive Sevilla
8888 SU Buk Corvara
8537 PE Světle zelená
8510 BS Sakura černá
Více informací o produktech a dekorech na www.kronospan.cz
7.10.10 15:36
LESKLÉ DESKY POLYGLOSS
POLYGLOSS VYSOKÝ LESK NIEMANN
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
2 800 x 1 030, 2 755 x 1 030, 2 655 x 1 030
Tloušťka (mm)
19
10
8
Poznámka: formáty vycházejí z formátu výrobců Egger, Thermopal, Pfleiderer.
Objednací množství
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
od 25 ks
Popis výrobku
Možnosti využití
Polygloss – unikátní vysoký lesk vytvořený technologií nanesení a vytvrzení
PET filmu na povrchu laminované desky. Lesklý povrch je možné vytvořit
na jakémkoliv dekoru. Vlastnosti povrchu jsou obdobné jako u lakovaných desek, tvrdost povrchu odpovídá laku a údržba je také stejná jako
u lakovaných desek. V porovnání s lesklým laminátem nalisovaným na DTD
vykazuje Polygloss vyšší stupeň odolnosti proti otěru, vyšší stupeň lesku
a v neposlední řadě i snadnější opracovatelnost (nižší opotřebení řezného
kotouče). Nosná deska MDF nebo DTD.
Desky jsou opatřeny ochrannou fólií. Technologie nabízí další povrchové
úpravy, jako je mat (Polymatt), imitace deště (Rain) nebo imitace květin
(Flower). Fólie je možné nalisovat na desku o max. šířce 1 250 mm.
Související zboží
Hrany
ABS
PLOŠNÝ MATERIÁL
15
• bytový nábytek
• kuchyně
• hotelové a restaurační vybavení
• výstavba obchodů a veletržních
expozic
• kancelářský nábytek
LESKLÉ DESKY POLYGLOSS
Rain černá U 1200
Polygloss/chrom
Rain bílá U 1027
Polygloss
F 598
F 496
H 3031
H 3030
PLOŠNÝ MATERIÁL
16
LESKLÉ DESKY POLYGLOSS
Flower černá U 1200
Polygloss
Flower bílá U 1027
Polygloss
F 495
F 488
R 5604
R 5339
PLOŠNÝ MATERIÁL
17
LESKLÉ DESKY POLYGLOSS
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
MDF Béžová U 212 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
MDF Oranžová U 303 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
MDF Buk jádrový R 5339 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
X
MDF Švestka R 5604 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
BE 8032.3619hg
MDF Červená U 323 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
X
BE 8198.0619eg
MDF Hnědá tmavá U 1980 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
BE 8048.8619hg
MDF Křemen Kubanit F 488 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
X
●
BE 8119.1619eg
MDF Šedohnědá U 1191 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
BE 8049.5619hg
MDF Křemen Oxyd F 495 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
X
1 030
●
BE 8040.0619eg
MDF Bílá W 400 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
BE 8049.6619hg
X
2 800
1 030
●
BE 8010.0619hg
MDF Muschel U 100 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
X
19
2 800
1 030
●
BE 8129.0619eg
MDF Basalt U 1290 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
X
MDF Zelená U 625 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8074.1619hg
MDF Lava U 741 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
X
BE 8063.0619hg
MDF Zelená limetka U 630 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8079.5619hg
MDF Fango U 795 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
X
BE 8068.0619hg
MDF Cocobolo H 680 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8033.6619hg
MDF Dub tmavý H 336 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
X
BE 8102.7619eg
MDF Ledově bílá U 1027 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8560.9619eg
MDF Teak R 5609 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
X
BE 8120.0619eg
MDF Černá U 1200 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8123.3619eg
MDF Tmavě šedá U 1233 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
X
BE 8137.9619eg
MDF Magnolie U 1379 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8032.6619hg
MDF Tykvová U 326 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
X
BE 8160.3619eg
MDF Vínově červená U 1603 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8909.1619eg
MDF Rain černá U 1200 Polygloss/Polymatt jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
X
BE 8168.8619eg
MDF Ostružinová U 1688 (U141) Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8800.0619eg
MDF Metal chrom (zrcadlo) Polygloss jedn. vys. lesk/bílá
19
2 655
1 030
X
BE 8300.3619gg
MDF Jilm F 30/003 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 750
1 030
●
BE 8800.4619eg
MDF ALU Břidlice hnědá
19
2 655
1 030
X
BE 8303.0619hg
MDF Oliva světlá H 3030 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8800.5619eg
MDF ALU Břidlice antracit
19
2 655
1 030
X
BE 8303.1619hg
MDF Oliva tmavá H 3031 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8373.4619hg
MDF Ořech Dijon H 3734 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
2 800
1 030
●
BE 8560.7619eg
MDF Švestka stříbrná R 5607 Polygloss jedn.vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8567.3619eg
MDF Markassar R 5673 Polygloss jedn.vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8904.1619eg
MDF Flower černá U 1200 Polygloss jedn.vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8904.2619eg
MDF Flower bílá U 1027 Polygloss jedn.vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8905.1619eg
MDF Rain černá U 1200 Polygloss/chrom jedn.vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8905.2619eg
MDF Rain bílá U 1027 Polygloss/chrom jedn. vys. lesk/perla
19
2 655
1 030
●
BE 8906.1619eg
MDF Rain černá U 1200 Polymatt/chrom jedn./perla
19
2 655
1 030
●
BE 8906.2619eg
MDF Rain bílá U 1027 Polymatt/chrom jedn./perla
19
2 655
1 030
●
BE 8907.1619eg
MDF Rain černá U 1200 Polymatt/Polygloss jedn./perla
19
2 655
1 030
●
BE 8907.2619eg
MDF Rain bílá U 1027 Polymatt/Polygloss jedn./perla
19
2 655
1 030
●
Obj. kód
Název zboží
Obj. kód
Název zboží
BE 8021.2619hg
BE 8030.3619hg
●
BE 8533.9619eg
●
BE 8560.4619eg
1 030
●
2 800
1 030
19
2 800
MDF Křemen Forest F 496 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
19
BE 8059.8619hg
MDF Křemen Kupfer F 598 Polygloss jedn. vys. lesk/perla
BE 8062.5619hg
K objednávkovým položkám – ABS hrany v rozměru 22 x 1,2 mm opatřené ochrannou fólií od min. množství 150 bm (návin)
na objednávku.
Ke skladovým položkám – ABS hrany v rozměru 22 x 1,2 mm opatřené ochrannou fólií skladem.
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
18
LESKLÉ DESKY
VYSOKÝ LESK THERMOPAL
Dle EN 438 (HPL) a EN 312
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
2 750 x 2 020 x 18,6
Objednací množství
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží
Standardní struktury
01
Popis výrobku
pouze na poptávku – nutno se informovat
Vysoký lesk
Možnosti využití
U tohoto materiálu DTL Thermopal
se jedná o povrchově upravenou
dřevotřískovou (DTD typ P2) desku
firmy Thermopal s oboustranně
nalisovaným HPL laminátem
tloušťky 0,8 mm s povrchem
ve vysokém lesku. Deska je chráněna z obou stran ochrannou fólií.
• bytový nábytek, kuchyně,
hotelové a restaurační vybavení,
výstavba obchodů a veletržních
expozic, kancelářský nábytek
Související zboží
Hrany
Lamináty
ABS
2 750 x 2 020 mm
Tloušťka laminátu 0,6; 0,8;
1,2 mm
Pouze na poptávku – nutno
se informovat
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
LTD Bílá SPAN SE 2 vysoký lesk
18,6
2 750
2 020
●
LTD Černá U 007 vysoký lesk
18,6
2 750
2 020
●
LTD Vínově červená U 027 vysoký lesk
18,6
2 750
2 020
●
Kód zboží
Název zboží
AI 7000.1618gn
AI 7000.7618gn
AI 7002.7618gn
Ke skladovým položkám – ABS hrany v rozměru 23 x 1,3 mm skladem.
PLOŠNÝ MATERIÁL
19
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
LESKLÉ DESKY
Popis výrobku
GLOSS FINISH LESK EGGER
Melaminovým filmem potažená
dřevotřísková deska (E1 P2 CE)
s povrchovou strukturou ST30
lesk. Deska je chráněna z obou
stran ochrannou fólií.
EURODEKOR® E1 P2 CE (nosná deska)
Dle EN 14322:2003
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Formát (mm)
Tloušťka (mm)
8
16
18
19
25
Hrany
Kusů/balík
12
12
12
12
12
Lamináty
(ST30 Gloss
Finish)
Standardní struktury
• Jako lesklý korpusový materiál,
částečně vhodný i na čelní
plochy.
Související zboží
2 800 x 2 070
Objednací množství
Možnosti využití
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží tl. 19 mm
od 12 ks
objednávkové zboží tl. 8, 16, 18, 25 mm
od 24 ks
ST30
Laminátem
potažná DTD
(ST30 Gloss
Finish)
lesk Gloss Finish
ABS
3 050 x 1 300 x 0,8 mm
K dodání po 1 ks s ochranou fólií
3 050 x 1 300
Tloušťka nosné desky
8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm
Tloušťka laminátu 0,8 mm
Oboustranně potažená dřevotřísková deska (E1 P2 CE)
laminátem (ST30 Gloss Finish), podélně frézováná,
nehraněná
K dodání po 1 ks s ochranou fólií
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
LTD Vanilka U 108 ST30 lesk
18
2 800
2 070
●
AD 0311.6118hd
LTD Burgund U 311 ST30 lesk
18
2 800
2 070
●
AD 0999.6118hd
LTD Černá U 999 ST30 lesk
18
2 800
2 070
●
AD 1000.6118hd
LTD Bílá Premium W 1000 ST30 lesk
18
2 800
2 070
●
AD 3025.6118hd
LTD Makassar H 3025 ST30 lesk
18
2 800
2 070
●
AD 0708.6118hd
LTD Šedá U 708 ST30 lesk
18
2 800
2 070
X
AD 0961.6118hd
LTD Grafit U 961 ST30 lesk
18
2 800
2 070
X
AD 0980.6118hd
LTD Platinově bílá W 980 ST30 lesk
18
2 800
2 070
X
AD 3031.6118hd
LTD Oliva Cordoba tmavá H 3031 ST30 lesk
18
2 800
2 070
X
AD 3128.6118hd
LTD Merano natur H 3128 ST30 lesk
18
2 800
2 070
X
Kód zboží
Název zboží
AD 0108.6118hd
Ke skladovým položkám – ABS hrany v rozměru 22 x1 mm skladem.
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
20
MDF LAKOVANÉ
LAKOVANÉ MDF EGGER
MDF FORMLINE 2000 Lack
Formát (mm)
2 800 x 2 090
Tloušťka (mm)
3
Kusů/balík*
50
* dekor W5001 100 ks/balík
Objednací množství
skladové zboží
objednávkové zboží
od 1 ks
od 50 ks (paleta)
Popis výrobku
Možnosti využití
U jednostranně nebo oboustranně lakované tenké MDF desky se jedná o desku
s dekorativním lakem na bázi vodního laku.
Všechny dekory jsou v nabídce s tímto nosným materiálem: středněhustá
dřevovláknitá deska (MDF).
PLOŠNÝ MATERIÁL
21
• nábytkový průmysl: zadní, boční i čelní stěny,
dna zásuvek, přepážky
• interiérová výstavba: stěnové a dělicí prvky
• různé (nekonstrukční) prvky, obložení při výrobě
vagónů, kontejnerů i v automobilovém průmyslu
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
W 5001
Bílá
Dostupnost Obj. kód
●
BF 4500.1503aq
Egger
Kronospan
W 980
101
500
U 5014
Béžová
●
BF 4501.4503aq
Egger
Kronospan
U 108
U 112
U 113
522
U 5022
Alabaster
X
BF 4502.2503aq
Egger
Kronospan
U 104
514
U 5034
Šedá
●
BF 4503.4503aq
Egger
Kronospan
U 708
112
1700
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
22
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
U 5048
Černá
Dostupnost Obj. kód
●
BF 4504.8503aq
Egger
Kronospan
U 999
190
U 5061
Stříbrná
●
BF 4501.4503aq
Egger
F 501
F 509
859
881
Kronospan
H 5001
Buk Tirol čoko
X
BF 4500.1503aq
Egger
Kronospan
H 1599
H 5029
Jádrový buk
X
BF 4502.9503aq
Egger
Kronospan
H 3936
8888
PLOŠNÝ MATERIÁL
23
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
H 5151
Dub rustikal
Dostupnost Obj. kód
●
BF 4515.1503aq
Egger
Kronospan
H 3387
708
H 5153
Dub světlý
●
BF 4515.3503aq
Egger
Kronospan
H 3389
781
H 5160
Mahagon
●
BF 4516.0503aq
Egger
Kronospan
H 1509
776
H 5170
Wenge
●
BF 4517.0503aq
Egger
H 1555
H 1137
854
Kronospan
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
24
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
H 5183
Růžové dřevo
Dostupnost Obj. kód
X
BF 4518.3503aq
Egger
Kronospan
H 3127
H 5187
Merano hnědé
X
BF 4518.7503aq
Egger
Kronospan
H 3129
H 5188
Merano natur
X
BF 4518.8503aq
Egger
Kronospan
H 3128
H 5219
Akazie
X
BF 4521.9503aq
Egger
Kronospan
H 1277
PLOŠNÝ MATERIÁL
25
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
H 5362
Dub natur Ferrara
Dostupnost Obj. kód
X
BF 4536.2503aq
Egger
Kronospan
H 1334
H 5403
Borovice sukatá
X
BF 4540.3503aq
Egger
Kronospan
H 1470
396
H 5408
Woodline cream
X
BF 4540.8503aq
Egger
Kronospan
H 1424
H 5409
Borovice rustikal
X
BF 4540.9503aq
Egger
Kronospan
H 3400
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
26
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
H 5501
Buk Bavaria
Dostupnost Obj. kód
●
BF 4550.1503aq
Ke kombinaci s LTD
Dekor
Egger
H 1511
H 1586
399
381
Kronospan
H 5525
Buk rustikal
●
BF 4552.5503aq
Egger
Kronospan
H 1582
H 1032
045
1783
1796
876
H 5557
Buk Tirol natur
X
BF 4555.7503aq
Egger
Kronospan
H 1932
H 5577
Buk světlý
●
BF 4557.7503aq
Egger
H 1518
H 1582
1783
Kronospan
PLOŠNÝ MATERIÁL
27
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
Ke kombinaci s LTD
Dekor
H 5605
Třešeň hnědá
Dostupnost Obj. kód
X
BF 4560.5503aq
Egger
Kronospan
H 1696
H 5617
Třešeň tmavá
X
BF 4561.7503aq
Egger
H 1698
H 1692
H 1530
9345
Kronospan
H 5664
Třešeň
●
BF 4566.4503aq
Egger
Kronospan
H 5680
Třešeň Romana
X
BF 4568.0503aq
Egger
Kronospan
H 1704
H 1705
H 1706
340
344
H 1615
9755
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
28
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
H 5701
Olše
Dostupnost Obj. kód
●
BF 4570.1503aq
Ke kombinaci s LTD
Dekor
Egger
H 1950
H 1502
637
685
9411
1694
1354
Kronospan
H 5773
Ořech
X
BF 4577.3503aq
Egger
Kronospan
H 1709
9461
9614
729
H 5785
Ořech tabák
X
BF 4578.5503aq
Egger
H 3734
H 3704
8953
Kronospan
H 5805
Javor medový
●
BF 4580.5503aq
Egger
Kronospan
PLOŠNÝ MATERIÁL
29
H 1521
H 1862
H 1869
H 1887
375
1738
1764
7937
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
H 5853
Bříza
Dostupnost Obj. kód
X
BF 4585.3503aq
Ke kombinaci s LTD
Dekor
Egger
H 1232
H 1733
Kronospan
1715
348
H 5860
Hruška
●
BF 4586.0503aq
Egger
H 1775
H 1954
Kronospan
H 5905
Calvados hnědý
●
BF 4590.5503aq
Egger
Kronospan
H 5476
Borovice
●
BF 4547.6503aq
Egger
Kronospan
H 1950
H1951
1354
1792
H 1470
1770
396
 – Skladem X – Objednávka po paletách (baleních)  – Pouze na poptávku
PLOŠNÝ MATERIÁL
30
MDF LAKOVANÉ
Dekor
Název
H 5743
Ořech
Dostupnost Obj. kód
●
PLOŠNÝ MATERIÁL
31
BF 4574.3503aq
Ke kombinaci s LTD
Dekor
Egger
Kronospan
H 3735
729
LEHČENÉ DESKY EUROLIGHT
KOLEKCE DEKORŮ DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY
Koncepce lehkosti – předlohou je nám příroda
Společenský trend směřující k vyšší mobilitě a k modernímu designu vyžaduje i dnes inovativní využití dřevomateriálů: Lehká konstrukční deska společnosti Egger znamená díky své
„nové dimenzi“ revoluci v oblasti designu a výroby nábytku i v interiérové výstavbě.
Nízká hmotnost, vysoká pevnost a maximální tvarovatelnost – to jsou požadavky, které musí splňovat moderní materiál na bázi dřeva. Maximální úspora hmotnosti bez ústupků
v nosnosti, tuhosti i v jiných funkcích konstrukce, je možná jen díky sendvičové desce s voštinovým jádrem.
EUROLIGHT® lehčené konstrukční desky
PROVEDENÍ
EUROLIGHT® – surová Lehčené konstrukční desky EUROLIGHT® jsou standardně opatřeny tenkou krycí
dřevotřískovou deskou EUROSPAN® E1 P2 CE bez povrchové úpravy. Ta vyniká zejména svou světlou barvou a jemnou strukturou. Tyto desky jsou vhodné především pro nalisování dýhy, laminátu a jiných fólií.
Povrch – dekor
PROVEDENÍ
2 800 x 2 070
Tloušťka (mm)
38
50
60
Kusů/balík
12
9
8
broušená
EUROLIGHT® – laminovaná Lehčené konstrukční desky EUROLIGHT® s laminovaným povrchem
EURODEKOR®.
Povrch – dekor
(skladový program
Egger)
PROVEDENÍ
Formát (mm)
W980 ST2
U104 ST2, U156 ST15, U708 ST2, U961 ST2
H1277 ST9, H1334 ST9, H1424 ST22, H1555 ST15, H1582 ST15, H1615 ST9, H1696
ST15, H1887 ST9, H3129 ST9, H3363 ST9, H3704 ST15, H3734 ST9, H3738 ST9
F275 ST9, F509 ST2
Další dekory kolekce ZOOM® EURODEKOR® možno objednat od 2 balíků, výroba
na zakázku dle poptávky.
EUROLIGHT® Grundierfolie je deska EUROLIGHT s povrchem připraveným k vysoce jakostnímu lakování. Povrchová úprava základovou grundovací fólií je vhodná pro všechny běžné typy laků a barev, jako
například – DD, PUR, Acrylat nebo lak ředitelný vodou.
Povrch – dekor
Formát (mm)
Tloušťka (mm)
38
50
Kusů/balík
12
9
Formát (mm)
38
50
60
Kusů/balík
12
9
8
Související zboží
grundovací fólie
skladové zboží
objednávkové zboží
2 800 x 2 070
Tloušťka (mm)
Hrany
Objednací množství
2 800 x 2 070
od 1 ks
na poptávku
Lamináty
ABS
2 800 x 1 300 x 0,8 mm
Nabídka dekorů je shodná
s dekory laminovaných dřevotřískových desek
K dodání od 1ks
PLOŠNÝ MATERIÁL
32
LEHČENÉ DESKY EUROLIGHT
EUROLIGHT® pracovní desky
PROVEDENÍ
EUROLIGHT® pracovní deska s 8 mm tenkou EUROSPAN® E1 P2 CE dřevotřískovou krycí vrstvou,
se dvěma podélnými uzávěrami a lehkou, v sendviči vysoce stabilní střední voštinovou vrstvou. Desky
jsou v provedení Model 300/3 - 100/2, což znamená, že čelní hrana je postformovaná s rádiem 3 mm
a zadní hrana je opatřena hranou ABS v tl. 2 mm v dekoru pracovní desky.
Povrch – dekor
(skladový program
Egger)
H178 ST15, H199 ST70, H207 ST9, H3704 ST15, H3739 ST15
F042 ST70, F064 ST9, F236 ST15, F270 ST82, F274 ST9, F275 ST9, F276 ST9, F277
ST9, F371 ST82, F633 ST70
Další dekory kolekce ZOOM® EUROSPAN® možno objednat od 10 ks, výroba na zakázku dle poptávky.
Formát (mm)
4 100 x 600
Tloušťka (mm)
60
Kusů/balík
10
Další šíře 920 mm možno objednat od 10 ks, výroba na zakázku dle poptávky.
Související zboží
Objednací množství
skladové zboží
objednávkové zboží
od 1 ks
na poptávku
Hrany
2 800 x 1 300 x 0,8 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory
pracovních desek
K dodání od 1ks
Záda
za pracovní
desky
4 100 x 640 x 15 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory
pracovních desek
ZOOM® EUROSPAN®
K dodání od 1 ks ze skladové
kolekce Egger, výrobní program
Egger od 20 ks (aktuální zařazení
na vyžádání)
Těsnicí lišty
PLOŠNÝ MATERIÁL
33
ABS
Lamináty
4100
Nabídka dekorů je shodná
s dekory pracovních desek
ZOOM® EUROSPAN®
K dodání od 1ks
EGGER EUROLIGHT®
PROFESSIONAL
LEHKOST V NÁBYTKOVÝCH
KONSTRUKCÍCH, MASIVNÍ VZHLED,
ALE NÍZKÁ HMOTNOST
EUROLIGHT® lehčená konstrukční deska
H���� ST��
Designové trendy jdou jasně směrem
ke zvýraznění hodnoty nábytku
prostřednictvím větší tloušťky
materiálu. EUROLIGHT® splňuje
tento požadavek při zachování nízké
hmotnosti, čímž šetří surovinové
zdroje a vytváří spojení moderního
pojetí nábytku s atraktivními dekory
a povrchy a jistou úsporou nákladů
při výrobě a dopravě.
EGGER CZ s. r. o. ∙ Čechova 498 ∙ 50002 Hradec
Králové ∙ Česká republika ∙ � +��� �� �� ��-���
� +��� �� �� ��-��� ∙ [email protected]
www.egger.cz
LAMINÁTY
LAMINÁTY
LAMINÁTY EGGER
Laminát MED je typ laminátu dodávaný v rámci skladového programu aktuální ochodní kolekce ZOOM®. Tento univerzální laminát lze použít k potahování pracovních desek, nábytkových frontů, parapetů, dveří, stolových
desek, zádových panelů a bočnic. Navíc lze tento laminát díky Lloyd’s certifikaci – kvalita MED (Marine Equipment Directive) použít i při výstavbě lodí. Dle EN 438:2005 je EGGER Laminát MED klasifikován jako HGP
(Horizontal General-purpose Postforming). Typické využití HGP laminátů je například na pracovní plochy kuchyňského a kancelářského nábytku, které vyžadují vysokou odolnost spolu s možností postformování.
Laminát FLEX byl vyvinut s ohledem na speciální požadavky postformovatelnosti u pracovních desek, nábytkových frontů a parapetů. Díky své konstrukci dosahuje obzvlášť vysoké flexibilnosti a lze s ním realizovat rádius až do 3 mm. Laminát Micro se s ohledem na své tloušťkové spektrum hodí především k potahování a obalování. Laminát je dodáván a zpracováván z role, a lze ho tudíž mnohostraně využít. Laminátem Micro lze potahovat velkoplošné výrobky, jako jsou plochy dveří, zárubně a parapety, s následným formováním, nebo jím lze i přímo obalovat různé lištové profily. Takto lze docílit dekorově identického provedení dveřních elementů bez ohledu na to,
zda jsou na bázi dřevěného nebo PVC nosiče. S ohledem na zvolený typ lepidla a výrobní zařizení lze tento typ laminátu bezproblémově použít.
Laminát B1/M1 je klasifikován dle normy EN 438 jako typ F (těžko zápalný). Tento těžko zápalný laminát lze použít všude tam, kde je vyžadována nízká vznětlivost laminátem potažených elementů.
EGGER Laminát B1/M1 odpovídá požadavkům stavební třídy B1 dle DIN 4102-1: 1998-05, jakož i francouzské požární třídě M1. Při hoření vyvíjí málo dýmu, neměkne a neodkapává.
Lakovatelný laminát pro zvláštní použití a bez dekorativních ambicí, čili vaší kreativitě se ohledně barvy nekladou žádné meze.
Laminát s povrchovou vrstvou z pravého hliníku si opravdu zaslouží svůj název „kovolaminát“. Tyto lamináty s povrchem z pravého hliníku jsou opticky přesvědčivé díky své kovové, chladné eleganci. Nabídkou
různých metalických odstínů a struktur poskytujeme široké spektrum tohoto kreativního materiálu.
Laminát W1001 může být pojmenován „probarvený“ nebo „laminát s barevným jádrem“. Umožňuje realizovat barevně průběžná řešení nebo design se speciálně zvýrazněnou hranou laminátu. Laminát W1001 není
postformovatelný a je klasifikován dle normy EN 438 jako typ HGS (Horizontal General-purpose Standard).
LAMINÁTY KRONOSPAN
Jednostranný dekorativní laminát (spodní strana broušená) pro nejrůznější interiérové vybavení obchodů, příčky, vhodné pro pracovní desky, interiér železničních vagónů atd.
Standardní jednostranný laminát 2 800 x 1 300 x 0,8 mm. Nabídka dekorů je shodná s dekory laminovaných dřevotřískových desek. Nabídka struktur je shodná se strukturami laminovaných dřevotřískových desek.
Postformingový laminát 4 120 x 675 x 0,6 mm, 4 200 x 1 315 x 0,6 mm. Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek. Struktura SM, PE, PA, BS, CF, PR, SQ.
LAMINÁTY HOMAPAL
Dekorativní HPL lamináty s kovovým povrchem (odtud kovolamináty) použitelné především pro výrobu nábytku, kuchyní, interiérů, reklamy, výtahových kabin, obkladů, podhledů, dveří apod. Je dobře využitelný též
ve výstavnictví a kultuře.
Magnetické tabule lesklé, matné (8217, 8219) a s hliníkovým povrchem (8226, 8231, 8241). Magnetické tabule s lesklým povrchem jsou určeny pro popisovače, které se dají bezproblémově setřít suchým hadrem.
Kvalita použitých popisovačů má rozhodující vliv na výsledek celkového vyčištění povrchu. Magnetické tabule s matným povrchem se používají speciálně jako plochy na promítání. Kovové povrchy magnetických tabulí
jsou shodné s kovolamináty, pod povrchem je pouze použita kovová fólie, která způsobuje magnetičnost.
Magnetické tabule 8205 a 8211 matné. Tyto magnetické tabule slouží k popisu křídou. Čištění je proto stejné jako u školních tabulí – vodou a houbou. Povrchy jsou opět kryté snímatelnou fólií a doporučujeme po jejím
odstranění tabuli očistit, abychom odstranili případné usazeniny.
Magnetická tabule 8200 povrchově neupravená. Povrchově neupravená plocha u této magnetické tabule dovoluje individuální vytvoření povrchu – lakováním, dýhováním, tapetou, nanesením jiných laminátů apod.
Takto můžeme vytvořit magnetické stěny, aniž bychom změnili celkový vzhled interiéru. Způsob údržby se odvíjí od použitého vrchního materiálu a jeho specifických vlastností. Z produkčně-technických důvodů není
povrch opatřen ochrannou fólií.
PLOŠNÝ MATERIÁL
35
HRANY
HRANY
ABS HRANY
Termoplastové hrany jsou vyrobeny z maximálně odolného a teplotně stálého plastu. Dekory identické s dekory laminovaných desek. Hrany jsou stálobarevné, s vysokou rázovou pevností a odolností proti velkému zatížení, což výrazně zvyšuje kvalitu a životnost nábytku. ABS hrany splňují nejpřísnější kvalitativní a ekologické normy. Neobsahuji žádné těžké kovy a ftaláty a nepoškozují zdraví. ABS hrany jsou vhodné nejen pro olepení
rovných ploch, ale také pro všechny možné tvary křivek. Hrany jsou dodávány bez lepidla nebo s naneseným lepidlem.
LAMINO HRANY
Vyráběné z impregnovaného lakovaného dekoračního papíru. Dekory jsou maximálně identické s dekory laminovaných desek. Rovná hrana k olepení hran celoplošných materiálů. Vhodná na méně namáhaná místa všech
typů nábytků. Hrany jsou dodávány bez lepidla nebo s naneseným lepidlem.
DÝHOVANÉ HRANY
Tenké dýhované hrany se vyrábějí z krájených přírodních dýh, které se napojují pomocí prstového spoje (tzv. cinku) do nekonečné role. Poté jsou zpevněny nánosem tavného lepidla nebo flísem. Vrstvené dýhované hrany
se vyrábějí slepením dvou nebo více tenkých dýhových hran. Dýhované hrany na rovné olepení jsou vhodné na všechny typy nábytku z dýhovaných dřevotřískových desek. Dýhované hrany v kvalitě falc se používají
na obložky zárubní, obalované profily a lišty, tzv. polodrážky dveří.
NARÁŽECÍ HRANY
Narážecí hrany jsou určeny pro dosažení oblých linií u nábytkových dílců. S výhodou je lze použít i všude tam, kde jsou požadovány ergonomické tvary. Oblé kontury a optimální zaoblení tvarů jsou naším příspěvkem
k ergonomickému a funkčnímu pracovnímu místu. Dekory hran imitují dekory laminovaných desek.
PLOŠNÝ MATERIÁL
36
PRACOVNÍ DESKY
PRACOVNÍ DESKY EGGER
EUROSPAN® E1 P2 CE
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
4 100
300/6
300/3
300/6
300/3
Tloušťka
28
38
28
38
28
38
28
38
28
38
Profil
jednostranný
oboustranný
jednostranný
oboustranný
jednostranný
Egger Laminát
EGGER
Laminát
EGGER Laminát
6
300/3
PUR-tavné lepidlo PUR-tavné lepidlo
R
300/6
R
300/3
38 ±0,2
300/6
MODEL 300/6
MODEL 300/6
38 ±0,2
28
300/3
38 ±0,2
300/6
EGGER Laminát Egger
EGGERLaminát
Laminát
6
MODEL 300/3
MODEL
S PÁSKEM
300/3UV
S PÁSKEM
LAKU UV LAKU
1 200
920
3
900
R
800
3
Model
600
R
Šířka (mm)
38 ±0,2
Délka (mm)
PUR-tavné lepidlo PUR-tavné lepidlo
od 10 ks
Aktuální zařazení sortimentu ve skladovém nebo výrobním programu Egger – na dotaz.
Standardní struktury
2
Diamant
zrnitý perličkový povrch se středním stupněm lesku
9
Perfect Matt
velmi jemný a matný povrch
15
Office
plochý, laku vzhledově podobný povrch
24
Finepore
plochý, vyvážený dřevní pór
22
Matex
hluboko kartáčovaný povrch s lesklými a matnými pruhy
70
Elegance
plochý a hladký povrch s přirozeným charakterem leštěného kamene
72
Topface
povrch s charakterem perliček, výrazný, lehce lesklý
82
Granito
hluboce reliéfní masivní povrch, efekt pískování
HG
Vysoký lesk
plochý, hladký vysoce lesklý povrch se vzhledem leštěného kamene
PLOŠNÝ MATERIÁL
37
24
6
od 1 ks
objednávkové zboží (výrobní program Egger)
24
UV lakový
nátěr
6
objednávkové zboží (skladový program Egger)
UV lakový
vlhkost odpuzujicívlhkost
odpuzujicí
nátěr papír
protitahový papír protitahový
R
R
od 1 ks
17
3
skladové zboží
17
UV lakový
nátěr
3
Objednací množství
lakový
vlhkost odpuzujicívlhkostUV
odpuzujicí
nátěrpapír
protitahový papír protitahový
R
R
Formáty pracovních desek mimo skladový program Egger pouze na poptávku.
PRACOVNÍ DESKY
PRACOVNÍ DESKY EGGER
EUROSPAN® E1 P2 CE
Popis výrobku
Možnosti využití
Pracovní desky EGGER EUROSPAN® patří k produktové
skupině postforming. EGGER EUROSPAN® pracovní desky jsou
sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek
E1 EUROSPAN®, které jsou po ploše a rovněž i v oblasti profilu
bezešvě potaženy dekorativním EGGER laminátem.
Související zboží
Hrany
• kuchyně
• koupelny
• kancelářský a bytový nábytek
• výčepní a prodejní pulty
• běžné pracovní plochy
ABS
Melaminové
EGGER - součást balení pracovní desky je melaminová hrana bez lepidla
Lamináty
2 800 x 1 300 x 0,8 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory laminovaných dřevotřískových desek. K dodání od 1 ks
Záda za pracovní
desky
Těsnicí lišty
4 100 x 640 x 15 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek ZOOM® EUROSPAN®
K dodání od 1 ks ze skladové kolekce Egger, výrobní program Egger od 20 ks
(aktuální zařazení na vyžádání)
4 100
Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek ZOOM® EUROSPAN®
K dodání od 1 ks
Tvarovky
Nabídka barev tvarovek je sladěna s těsnicími gumičkami na těsnicích lištách
PLOŠNÝ MATERIÁL
38
INOVATIVNÍ MATERIÁLY
PROFESSIONAL
PRO KUCHYNĚ S
OBYTNÝM CHARAKTEREM
EUROSPAN® a EUROLIGHT® pracovní deska
Centrála St. Johann Rakousko
Stále častěji přecházejí kuchyně do
jídelních nebo dokonce obytných
místností. Toto má rozhodující vliv
na používané materiály v kuchyni.
EUROSPAN® a EUROLIGHT® pracovní
desky jsou ideálním řešením pro
kuchyni a mnoho oblastí moderního
interiéru.
EGGER CZ s. r. o. ∙ Čechova 498 ∙ 50002 Hradec
Králové ∙ Česká republika ∙ � +��� �� �� ��-���
� +��� �� �� ��-��� ∙ [email protected]
www.egger.cz
PRACOVNÍ DESKY
PRACOVNÍ DESKY KRONOSPAN
Nosný materiál DTD E1
Dle EN 14322
Kolekce dekorů dle aktuální nabídky
Délka (mm)
4 100
Šířka (mm)
600
800
900
1 200
Tloušťka
28
38
28
38
38
Profil
L
U
L
U
U
oboustranný
oboustranný
jednostranný
Profil
jednostranný
Objednací množství
PROFIL L
PROFIL U
skladové zboží
od 1 ks
objednávkové zboží (skladový program Kronospan – rozbalitelný)
od 1 ks
objednávkové zboží (skladový program Kronospan)
od 10 ks
Aktuální zařazení sortimentu ve skladovém programu Kronospan – na dotaz.
Standardní struktury
PE
Perlička
BS
Kancelářská struktura
SQ
Vysoký lesk
CF
Cristal
PA
Patina
PG
Perlička lesk
Související zboží
Hrany
Kronospan – součást balení pracovní desky je laminátová hrana bez lepidla
Lamináty
Záda za pracovní
desky
Těsnicí lišty
Popis výrobku
Pracovní desky jsou vyrobeny z nosného materiálu – dřevotřískové
desky E1 povrchově upravené odolným HPL laminátem vespod
ukončeným protiparovou zábranou.
laminátové
4 120 x 640 x 10 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek. K dodání od 1 ks
4 100
Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek
K dodání od 1 ks ze skladové kolekce Kili, objednávkové zboží od 1 ks
Možnosti využití
• kuchyně
• pulty
• stolové desky
Matné dekory 4 120 x 675 x 0,6 mm, lesklé dekory 4 200 x 1 300 x 0,6 mm
Nabídka dekorů je shodná s dekory pracovních desek k dodání od 1 ks
Tvarovky
Nabídka barev tvarovek je sladěna s těsnicími gumičkami na těsnicích lištách
PLOŠNÝ MATERIÁL
40
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
TĚSNICÍ PROFILY A TVAROVKY
Obj. kód
DB 0220.0039
DB 0220.0045
DB 0220.0046
DB 0220.0047
DB 0220.0065
DB 0220.0075
DB 0220.0104
DB 0220.0107
DB 0220.0108
DB 0220.0115
DB 0220.0131
DB 0220.0132
DB 0220.0135
DB 0220.0136
DB 0220.0145
DB 0220.0147
DB 0220.0148
DB 0220.0150
DB 0220.0161
DB 0220.0178
DB 0220.0199
DB 0220.0202
DB 0220.0235
DB 0220.0236
DB 0220.0238
DB 0220.0253
DB 0220.0268
DB 0220.0270
DB 0220.0275
DB 0220.0306
DB 0220.0309
DB 0220.0333
DB 0220.0339
DB 0220.0369
DB 0220.0371
DB 0220.0491
DB 0220.0633
DB 0220.0900
DB 0220.0980
DB 0220.1502
DB 0220.1511
DB 0220.1582
DB 0220.2572
DB 0220.3387
DB 0220.3389
DB 0220.3704
DB 0220.3739
Název zboží
Profil Travertin F 039 WAP3
Profil Spárovka světlá H 045 WAP3
Profil Merano parketa H 046 ST15 WAP3
Profil Merano parketa tmavá H 047 WAP3
Profil Malaga mramor F 065 WAP3
Profil Onyx F 075 WAP3
Profil Latina béžová F 104 WAP3
Profil Mramor šedý F 107 WAP3
Profil Mramor tm. zelený F 108 WAP3
Profil Puntanela černá F 115 WAP3
Profil Trani sv. šedá F 131 WAP3
Profil Trani béžová F 132 WAP3
Profil Paradiso modré F 135 WAP3
Profil Paradiso červené F 136 WAP3
Profil Granit F 145 WAP3
Profil Valentino šedé F 147 WAP3
Profil Valentino hlinité F 148 WAP3
Profil Verona sv. šedá F 150 WAP3
Profil Artic modrošedý F 161 WAP3
Profil Afzelia parketa H 178 WAP3
Profil Wenge špalíček H 199 WAP3
Profil Mramor černý F 202 ST15 WAP3
Profil Terano bílé F 235 WAP3
Profil Terano šedé F 236 WAP3
Profil Terano černé F 238 WAP3
Profil Břidlice F 253 WAP3
Profil Magna červená F 268 WAP3
Profil Magna černá F 270 WAP3
Profil Beton tmavý F 275 WAP3
Profil Bianco F 306 WAP3
Profil Perla růžová F 309 WAP3
Profil Teraso modročerné F 333 WAP3
Profil Kašmír zelený F 339 ST72 WAP3
Profil Amarello granit F 369 WAP3
Profil Galizia šedobéžová F 371 WAP3
Profil Křemen basalt F 491 WAP3
Profil Metallo šedohnědé F 633 WAP3
Profil Artwood světlý F 900 WAP3
Profil Platinově bílá W 980 WAP3
Profil Olše H 1502 WAP3 (685, 637 Kronospan)
Profil Buk pařený H 1511 WAP3 (381 Kronospan)
Profil Buk Ellmau přírodní H 1582 WAP3
Profil Woodstock H 2572 WAP3
Profil Dub rustikální H 3387 WAP3
Profil Dub přírodní světlý H 3389 WAP3
Profil Ořech tabák H 3704 WAP3
Profil Ořech parketa H 3739 WAP3
PLOŠNÝ MATERIÁL
41
Délka
[mm]
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
Šířka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Tloušťka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. kód
DB 0420.0244
DB 0420.0255
DB 0420.0288
DB 0420.0344
DB 0420.0458
DB 0420.0949
DB 0420.0952
DB 0420.1702
DB 0420.1792
DB 0420.1944
DB 0420.1945
DB 0420.1947
DB 0420.2939
DB 0420.6060
DB 0420.6507
DB 0420.6510
DB 0420.6515
DB 0420.6522
DB 0420.6523
DB 0420.7902
DB 0420.8937
Obj. kód
DB 0420.0234
DB 0420.1764
DB 0420.6501
DB 0420.6509
DB 0420.6511
DB 0420.6516
DB 0420.6521
DB 0420.8913
DB 0420.8995
Název zboží
Profil Marquina bílá A244 PE - WAP3
Profil Turmalín 255 PE - WAP3
Profil Granit antracit 288 PE - WAP3
Profil Třešeň 344 CF - WAP3
Profil Casablanca bílá 458 PE - WAP3
Profil Virginia 949 BS - WAP3
Profil Ravenna 952 PE - WAP3
Profil Salome 1702 PG - WAP3
Profil Calvados 1792 BS - WAP3
Profil Mramor černý 1944 PE - WAP3
Profil Mramor zelený 1945 PE - WAP3
Profil Mramor losos 1947 PE (6500 SQ) - WAP3
Profil Tessera 2939 PE - WAP3
Profil Aluminium 6060 - hliník (853 PE,8856 PE,F 502) - WAP3
Profil Mramor Aljaška 6507 SQ - WAP3
Profil Měsíční kámen 6510 SQ - WAP3
Profil Černá vlna 6515 SQ - WAP3
Profil Pískovec 6522 PA - WAP3
Profil Alhambra světlá 6523 PA - WAP3
Profil Zebrano 7902 BS - WAP3
Profil Antarktida 8937 BS - WAP3
Délka
[mm]
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
Šířka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Tloušťka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Název zboží
Profil Metalický kámen A234 PE - WAP3
Profil Hrušeň planá světlá 1764 BS - WAP3
Profil Turmalín hnědý 6501 SQ - WAP3
Profil Mramor zelený 6509 SQ - WAP3
Profil Měsíční kámen - safír 6511 SQ - WAP3
Profil Červený mramor 6516 SQ - WAP3
Profil Ořech butcherblock 6521 PE - WAP3
Profil Švestka Davos 8913 BS - WAP3
Profil Kokos bolo 8995 CF - WAP3
Délka
[mm]
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
Šířka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Tloušťka
[mm]
22
22
22
22
22
22
22
22
22
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
PLOŠNÝ MATERIÁL
42
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. kód
Název zboží
DB 0203.0001
Tvarovka koncovka levá bílá WAP3
DB 0204.0001
Tvarovka koncovka pravá bílá WAP3
DB 0202.0001
Tvarovka roh bílá WAP3 vnější 90°
DB 0207.0001
Tvarovka roh bílá WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0001
Tvarovka roh bílá WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0002
Tvarovka koncovka levá béžová WAP3
DB 0204.0002
Tvarovka koncovka pravá béžová WAP3
DB 0202.0002
Tvarovka roh béžová WAP3 vnější 90°
DB 0207.0002
Tvarovka roh béžová WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0002
Tvarovka roh béžová WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0003
Tvarovka koncovka levá antracit WAP3
DB 0204.0003
Tvarovka koncovka pravá antracit WAP3
DB 0202.0003
Tvarovka roh antracit WAP3 vnější 90°
DB 0207.0003
Tvarovka roh antracit WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0003
Tvarovka roh antracit WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0004
Tvarovka koncovka levá tmavě šedá WAP3
DB 0204.0004
Tvarovka koncovka pravá tmavě šedá WAP3
DB 0202.0004
Tvarovka roh tmavě šedá WAP3 vnější 90°
DB 0207.0004
Tvarovka roh tmavě šedá WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0004
Tvarovka roh tmavě šedá WAP3 vnitřní 90°
PLOŠNÝ MATERIÁL
43
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Obj. kód
Název zboží
DB 0202.0005
Tvarovka roh tlum. béžová - buk WAP3 vnější 90°
DB 0207.0005
Tvarovka roh tlum. béžová - buk WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0005
Tvarovka roh tlum. béžová - buk WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0005
Tvarovka koncovka levá tlum. béžová - buk WAP3
DB 0204.0005
Tvarovka koncovka pravá tlum. béžová - buk WAP3
DB 0203.0006
Tvarovka koncovka levá přírodní béžová WAP3
DB 0204.0006
Tvarovka koncovka pravá přírodní béžová WAP3
DB 0202.0006
Tvarovka roh přírodní béžová WAP3 vnější 90°
DB 0207.0006
Tvarovka roh přírodní béžová WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0006
Tvarovka roh přírodní béžová WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0007
Tvarovka koncovka levá hnědá - calvados WAP3
DB 0204.0007
Tvarovka koncovka pravá hnědá - calvados WAP3
DB 0202.0007
Tvarovka roh hnědá - calvados WAP3 vnější 90°
DB 0207.0007
Tvarovka roh hnědá - calvados WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0007
Tvarovka roh hnědá - calvados WAP3 vnitřní 90°
DB 0203.0008
Tvarovka koncovka levá světle šedá WAP3
DB 0204.0008
Tvarovka koncovka pravá světle šedá WAP3
DB 0202.0008
Tvarovka roh světle šedá WAP3 vnější 90°
DB 0207.0008
Tvarovka roh světle šedá WAP3 vnitřní 135°
DB 0201.0008
Tvarovka roh světle šedá WAP3 vnitřní 90°
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. kód
Název zboží
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Tloušťka
[mm]
DB 0100.0102
Profil nerez (tvar obdélník)
4 200
25
13
DB 0100.0100
Profil hliník lesk (tvar obdélník)
4 200
25
13
DB 0100.0101
Profil hliník mat (tvar obdélník)
4 200
25
13
Obj. kód
Název zboží
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Tloušťka
[mm]
DB 0100.0938
Profil hliník (53)
5 000
32
25
●
●
●
●
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
PLOŠNÝ MATERIÁL
44
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. kód
Název zboží
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Tloušťka
[mm]
DB 0300.5232
Profil transparentní k PD
4 100
35
35
Obj. kód
Název zboží
DB 0303.0511
Tvarovka koncovka bílá levá k transp. prof.
DB 0304.0411
Tvarovka koncovka bílá pravá k transp. prof.
DB 0301.0711
Tvarovka roh bílá vnitřní 90° k transp. prof.
DB 0303.0566
Tvarovka koncovka béžová levá k transp. prof.
DB 0304.0466
Tvarovka koncovka béžová pravá k transp. prof.
DB 0301.0766
Tvarovka roh béžová vnitřní 90° k transp. prof.
DB 0304.0433
Tvarovka koncovka světle šedá pravá k transp. prof.
DB 0303.0533
Tvarovka koncovka světle šedá levá k transp. prof.
DB 0301.0733
Tvarovka roh světle šedá vnitřní 90° k transp. prof.
DB 0303.0522
Tvarovka koncovka černá levá k transp. prof.
Název zboží
DB 0304.0422
Tvarovka koncovka černá pravá k transp. prof.
DB 0105.1115
Tvarovky sada, šedé k hliníku, obdélníku
DB 0301.0722
Tvarovka roh černá vnitřní 90° k transp. prof.
Obj. kód
Název zboží
DB 0105.0385
Tvarovky sada, šedé (385)
Obj. kód
PLOŠNÝ MATERIÁL
45
●
●
●
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PRACOVNÍ DESKY – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Obj. kód
Název zboží
Délka
[mm]
DB 0299.0001
Upevňovací systém pro zádové desky - hliník
4 100
Obj. kód
Název zboží
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
DB 0299.0103N
Innofix T-profil plast. k PD Eurolight
3 000
60
●
●
 – Skladem  – Objednávka od 1 ks  – Pouze na poptávku X – Objednávka po paletách (baleních)
PLOŠNÝ MATERIÁL
46
Šlapanice – centrála
Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155 | fax: 544 120 139
mobil: 721 387 680
e-mail: [email protected]
Bystřice pod Hostýnem – obchodní centrum
Plzeň – obchodní centrum
Slobodova 608, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 573 378 246 | fax: 573 378 247
mobil: 605 132 385 | e-mail: [email protected]
Domažlická 138, 318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199 | fax: 377 240 396
mobil: 602 188 912 | e-mail: [email protected]
Bystřice nad Pernštejnem – obchodní centrum
Prostějov – obchodní centrum
Průmyslová 660, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 147 | fax: 566 550 147
mobil: 737 981 997 | e-mail: [email protected]
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov
tel./fax: 582 366 651 | fax: 582 337 343
mobil: 602 591 465 | e-mail: [email protected]
České Budějovice – obchodní centrum
Strakonice – obchodní centrum
Třebíč – obchodní centrum
U Pily 3 – Nové Vráto, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 687 151 | fax: 387 687 154
mobil: 602 153 954 | e-mail: [email protected]
Písecká 284, 386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159 | fax: 383 324 020
mobil: 723 067 076 | e-mail: [email protected]
areál ZZN Krahulov, 675 22 Stařeč 513
tel.: 568 870 742 | fax: 568 851 536
mobil: 724 932 748 | e-mail: [email protected]
Humpolec – obchodní centrum
Tábor – obchodní centrum
Ústí nad Labem – obchodní centrum
Nádražní 998, 396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689 | fax: 565 532 941
mobil: 605 228 027 | e-mail: [email protected]
Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011 | fax: 381 470 016
mobil: 724 771 603 | e-mail: [email protected]
areál Tisk Horák, Drážďanská 83 A
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 207 684 | fax: 475 207 688
mobil: 602 461 377 | e-mail: [email protected]
Jindřichův Hradec – obchodní centrum
Zlín – obchodní centrum
Jakubská 91/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 185 | fax: 384 361 185
mobil: 724 020 883 | e-mail: [email protected]
Příluky 228-průmyslová zóna, 760 01 Zlín
tel.: 577 151 088 | tel./fax: 577 901 086
mobil: 602 506 299 | e-mail: [email protected]
www.kili.cz
Download

plošný materiál